VARA’s Joop, Wilders, neonazi’s en antisemitisme

De historicus Han van der Horst preekt voor eigen parochie bij Joop van de VARA. En dat gaat er daar altijd in als een heet mes in ranzige boter. En natuurlijk gaat het er ook weer over de aanwezigheid van neonazi’s op de door de PVV georganiseerde demonstratie in Den Haag.

Over dat laatste kun je van alles vinden, maar dan toch dringt de vraag zich op waarom een zichzelf respecterende historicus regelmatig zijn zegje komt doen tussen de extremisten van de SP en de trotskisten van de Internationale Socialisten, en hij zich er kennelijk ook niet voor geneert een collega als de antisemiet Peter Edel naast zich te hebben. Het werkje van diens hand De schaduw van de ster, is namelijk zo doorspekt van antisemitisme dat de lederfetisjisten van het neonazistische Stormfront  er dolgraag aan refereren. Ja, ook gij Han van der Horst zit tussen de neonazi’s die de Hitlergroet brengen.

Wie die Peter Edel dan toch is? Kort voor ik bij De Vrije Chroniqueurs vertrok had ik onderstaande erover willen publiceren, nadat ik dat in december 2011 op Amsterdam Post ook al eens had gedaan. Bij deze dan alsnog.

Zeer recent doken enkele kritische bloggers neer op VARA’s agitpropfabriek Joop en zagen er tot hun verwondering de aloude antisemiet Peter Edel zich omringen door fatsoenlijk links en minder fatsoenlijke SP’ers, Internationale Socialisten en de altijd over Joden parate Dries van Agt.  De VARA als financier van het antisemitisme?

Edel, die enkele weken terug Twitterde dat hij nimmer veroordeeld werd op grond van artikel 137c van het Wetboek van Stafrecht en dus geen antisemiet kan zijn, verzuimde erbij te vermelden dat ook Wilders nimmer voor iets veroordeeld werd, maar zowat in alle nazi-functies, (zie plaatje boven) en vele keren als racist neergezet werd op Joop.

Petel Edel was een tijdje uit beeld. Er gingen geruchten dat hij zich tijdelijk en in deceptie in Antwerpen teruggetrokken zou hebben nadat hij er zelfs van links van langs gekregen had vanwege zijn obscure ideeën over Joden en zijn beruchte werk De schaduw van de ster. Maar inmiddels blijkt dat hem stilletjes een schrijftafeltje geboden is bij Joop. Weliswaar zonder erbij te vermelden dat hij de auteur is van dat antisemitische werk. Je moet natuurlijk geen ronkende honden wakker schudden over een werk dat er zo breed van langs kreeg. Op een weblog waar Wilders als kampcommandant van Auschwitz neergezet wordt wil je natuurlijk geen woord hebben voor een werk dat alom als antisemitisch gedefinieerd werd. Dus lees je over het Curriculum Vitae van Peter Edel:

Freelance journalist/fotograaf
Peter Edel (1959) is freelance journalist/fotograaf en woont in Istanbul. Zijn artikelen en foto’s verschijnen onder andere in de Engelstalige Turkse krant TodaysZaman. Momenteel werkt hij aan een boek over de politieke geschiedenis van Turkije
.

Geen woord over datgene waarmee juist wél faam vergaard heeft, namelijk een obsessieve drang negatief over Joden te schrijven. Zich inmiddels gepositioneerd hebbende als Turkije-kenner (Zeg maar de Dr. Remco Clavan bij Joop) wil hij er kennelijk niet aan herinneren dat hij alvorens hij dat werd de Jodenkenner bij uitstek was. Al moet meteen gezegd dat hij nog steeds overtuigd is van de kwaadwilligheid van de Joden en het land waar Joden zelf voor hun veiligheid zorgen.

Dat de VARA zich kennelijk geneert voor het omstreden werk van deze Jodenfetisjist zou je ronduit laf kunnen noemen, want het moet daar net zo bekend zijn als dat Wilders nooit opgedragen heeft moslims naar Auschwitz te sturen.

Wie zo obsessief met Joden bezig is als Peter Edel moet iets mankeren. Wie zich de moeite getroost historische boekenwerken zodanig met een Braun staafmixer te bewerken zodat er precies uitkomt wat er gewenst wordt, namelijk dat het Joodse volk verderfelijk en racistisch is zodat er begrip ontstaat voor het uitroeien ervan, moet categorisch gerangschikt worden in de rubriek waarin ook Alfred Rosenberg Julius Streicher, Joseph Goebbels en onze eigen Max Blokzijl ingedeeld zijn. En verwijt mij hier geen Godwin, want dat doet juist Peter Edel in het veelvoudige.

Met zijn werk De schaduw van de ster, met een voorwoord van de inmiddels tot het hogere geroepen SP-prominent Karel Glastra van Loon, die er meteen maar bijschreef dat Peter Edel wel weer van antisemitisme beticht zou worden, wist de schrijver precies te oogsten waar hij zijn zaaigoed voor bedoeld had.
Je kunt kritisch zijn jegens de Israëlische politiek inzake de Palestijnen, maar wat Peter Edel besloot te doen om de zaak in het voordeel van de Palestijnen te beslechten was de Joden genetisch op de objectietafel van de microscoop te leggen en dingen te zien die alleen hij en enkele van zijn vurigste medestanders konden zien.

En die medestanders verwierf hij bij segmenten van extreemlinks, bij Maroc.nl waar de antisemitische uitingen en gros gedaan werden, en… uiteraard bij de neonazi’s. Wie het werk graag tot zich wil nemen, hoeft het daarom niet te kopen want die kan bij de neonazi’s van Stormfront terecht, waar het met graagte ter lezing aangeboden wordt ter aanduiding van de aangeboren slechtheid der Joden.

Eerlijkheidshalve moet gezegd dat het werk ook bij links niet alle handen op elkaar kreeg, zodat kritiek op het werk niet zonder meer toegeschreven kan worden aan de vermaledijde Joodse lobby. Iets wat Peter Edel en zijn medestanders graag wilden doen laten geloven.

Omdat voorwoordschrijver Karel Glastra van Loon destijds een geëerd adviseur van de SP was, haastte Jan Marijnissen zich bij Barend en van Dorp te distantiëren van het werk en de opmaat van Karel Glastra van Loon.

De kritiek kwam van meer linkse kanten, zoals in de Gebladerte reeksKleintje Muurkrant en de Fabel van de illegaal, hetwelk Peter Edel in woede deed uitbarsten tegen zijn criticus “De oorlogsverklaring van Peter Zegers”.

Het NRC Handelsblad en Trouw zagen de bui ook al hangen en zelfs Anja Meulenbelt miste de nuance en dat wil bij haar toch echt wel iets zeggen.

Het definitieve oordeel over De Schaduw van de ster laat ik aan de lezers, maar waarom de Vara en Joop deze idealist faciliteert is een raadsel voor mij. Want wil de VARA inzake het antizionisme radicaler zijn dan Jan Marijnissen, Anja Meulenbelt en de scribenten van Kleintje Muurkrant en de Fabel van de illegaal? Wil de VARA geassocieerd worden met een antisemiet die dankbaar door de neonazi’s gebruikt wordt om de Holocaust te rechtvaardigen?

Ja, dat wil de VARA, want die omroep is sedert de komst bij die omroep van Karel Roskam, Marcel van Dam en de Nieuw Linksgarde in de late jaren zestig van de vorige eeuw zo sterk afgedwaald van de beschaafde sociaaldemocratie waarin Wim Kan, Annie M.G. Schmidt, Simon Carmiggelt, Koos Postema en Loe de Jong excelleerden dat er zelfs geen masker nodig is het te maskeren. Daarom kreeg Peter Edel ondanks of juist dankzij zijn verleden er een schrijftafeltje aangeboden. En geen rooie haan die er naar kraait.

Advertenties

13 reacties to “VARA’s Joop, Wilders, neonazi’s en antisemitisme”

 1. Op Twitter breek je de laatste dagen je nek over de lieden, die de lezer luidkeels toeschetteren dat Wilders dan toch maar héle enge mensen onder zijn volgelingen heeft… en dat zégt wel iets, toch?
  En of die Hitlergroet op de Koekamp nu inderdaad gebracht is ( ik had een redelijk goed uitzicht op de Oranje Blanje Bleu-vlaggen en heb helaas niets daarvan gezien) of dat Pechtold en consorten er speciaal een figuur voor afgevaardigd hebben.. want het demoniseren van Wilders met zijn33 virtuele zetels blijft in het landsbelang… menen zij….
  of dat er gewoon iemand naar een ander heeft staan zwaaien… en de fotograaf daar dankbaar een plaatje van heeft kunnen schieten: ‘Wanneer distantiëert u zich eens voor de rechts-radicalen onder uw volgelingen, meneer Wilders?’ ,
  wat mij opvalt ( ook in het artikel hierboven) is het volgende:
  wat men Wilders en de PVV in de schoenen probeert te schuiven…. dat is men in hoge mate zélf!

  Iedere beroerde eigenschap, die men zélf openlijk toont… is dan ineens een eigenschap van meneer Wilders.

  Ik heb aandachtig gelezen wat hier en elders over die meneer Edel ( is dat zijn echte naam?….) beschreven staat en de man komt over als iemand, die in een oorlogsboek áchter elkaar met de vijand zou heulen en die er zeer onfrisse ideeën op nahoudt.

  Is wat er rondom Wilders gebeurt dan niet meer dan een projéctie van VARA, Krapuul en joop.nl-zijde?
  Dat kán haast niet anders, want wat hier gebeurt is zó overduidelijk een ‘met-je-eigen-naamkaartje-gooien’…. dat geen mens onder die conclusie uitkan.

  Dat levert trouwens ook nog weleens iets amusants op.
  Gisteravond stuitte ik op een zekere Kenny, die meneer Wilders op bittere toon en in een verbijsterend beroerd Nederlands het verwijt maakte, dat hij potdorie optrok met ene Jean-Marie le Pen…. een heuse antisemiet.
  De man wist kennelijk niet eens dat meneer le Pen reeds in 2011 afgetreden was.
  Toen ik ’s mans doopceel wat verder lichtte bemerkte ik, dat hij zichzelf omschreef als ‘een gewézen Jood’ (?) en dat hij als zijn woonplaats Hebron opgaf.

  Daar hebben we dus weer hetzelfde verschijnsel: een antisemiet die Wilders zwartmaakt door hém een antisemiet te noemen.
  De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

  Niet gehinderd door enige eruditie lieft en scheldt men vrolijk door, al of niet in opdracht van sluwe bewindslieden.

 2. @Gielah
  Over de driekleur schreef ik elders op deze plek het volgende:

  Om het geheugen nog eens op te frissen over de prinsenvlag, waarover nu nogal wat commotie is, waren er voor de Tweede Wereldoorlog een soort Hoekse een Kabeljauwse twisten over de precieze kleur van onze nationale driekleur. Maar het rood in de nationale driekleur was oorspronkelijk toch echt oranje, maar werd rood op last van de Franse overheersers. De Seyss-Inquart van de oorlogszuchtige Franse dictator Napoleon, diens broer Lodewijk Napoleon, gelastte van het oranje zomaar rood te maken. Nadat Napoleon verslagen was en zijn laatste dagen op Sint Helena mocht slijten, bleef het rood om onbegrijpelijke redenen rood. Feitelijk dus een collaborateurvlag.

  Omdat de NSB, net zoals sommige andere partijen, een voorkeur voor oranje had, besloot men zoals men in die dagen wel vaker deed, pesterig het oranje maar tot rood te verplichten met het Koninklijk besluit van 1937. Niet dat de NSB daar zwaar onder leed, want die partij had toch echt een eigen vlag. En mocht u hem alweer kwijt zijn, deze dus:

  http://www.vecip.com/default.asp?onderwerp=430

 3. En weer ben ik erin getrapt om een link naar Joop!.nl te volgen, de dokter had het me nog zo ontraden ivm. het risico van verhoogde bloeddruk of zelfs hartfalen.
  Je zou het een eyeopener kunnen noemen om te zien hoe onze socialistische medemens de wereld bekijkt maar voor mijn gemoedsrust is het stukken beter om dat in het geval van Joop!.nl maar niet te doen.

 4. Tijl, verwijt me je bezoek aan Joop niet, hoewel het natuurlijk wel gekend had dat ik je een wasknijper op de neus had kunnen aanbevelen.

 5. Professor en Islamcriticus Afshin Ellian, hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Leiden, wordt op internet bedreigd door Maiwand al-Afghani, een van de fanatiekste moslimextremisten in Nederland.

  Volgens Ellian wordt hetzelfde sfeertje gecreëerd als voorafgaande aan de moord op Theo van Gogh. ‘Voor radicale moslims is dit is een heldere oproep tot het plegen van geweld. Ik heb er een slecht gevoel over.’

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3519882/2013/10/02/Professor-bedreigd-door-polderjihadist.dhtml

 6. Tja Rebecca, en net nu bekend geworden is dat D66-jurken Volkert van der Graaf in het herfstzonnetje zetten.

 7. Nou moe, de VARA gelooft dat als je moslims maar aan de borst blijft koesteren ze geen moordenaars worden:
  “En als we Nederlandse kinderen van ouders met een ‘niet-Westerse’ achtergrond niet consequent als een etnisch gebrandmerkt probleem hadden behandeld, dan keken er misschien nu wat meer pubers naar Enzo Knol op YouTube, in plaats van naar Jihadi John”.

  Lees en huiver bij de VARA:
  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/31088_de_groteske_islamisering_van_het_binnenhof/

 8. Islamolinkse Sturmabteilung richting verkiezingen in staat van verhoogde agressie:

  http://www.volkskrant.nl/dossier-pvv/wilders-bescherm-pvv-kandidaten~a3892328/

 9. Dit straalt slecht af op de islam:

 10. Nou moet, de VARA kent het verschil niet tussen de Prinsenvlag en de voormalige Zuid-Afrikaanse vlag:

  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/32748_de_prinsenvlag_van_dylann_roof/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: