Monument voor de slachtoffers van de massa-immigratie

Onthulling-monument-560x436 copyHoe die eruit gaat zien is onbekend, want niemand schijnt de oprichting ervan te opperen, laat staan dat een stelletje aan kunstsubsidie hangende kunstenaars er voor in de rij staan het werk te boetseren. Maar na het slavernijmonument en het weldra in Rotterdam te onthullen monument voor de gastarbeider, lijkt de tijd ook rijp te zijn voor een monument voor de slachtoffers van de massa-immigratie.

De oververtegenwoordiging van immigranten in de strafdossiers heeft namelijk ook een schaduwzijde, slachtoffers genaamd. De massale komst van immigranten sedert de jaren zestig van de vorige eeuw heeft niet louter feest onder de autochtone Nederlanders gebracht, maar heeft ook onvrede gesticht.

De liefhebbers van de massa-immigratie en de massa-immigranten zelf hadden er namelijk niet even bij stilgestaan dat de oorspronkelijke bevolking die toch al zuchtte onder woningnood en een nijpend ruimtegebrek, ruimte moest maken voor de massa-immigranten.

Dat zij de sociale noden van de massa-immigranten ook nog even moesten ophoesten via de belastingheffer van Vadertje staat, was ook niet voorzien.

De massa-immigratie werd in een sfeer van rozengeur en maneschijn aan de man en vrouw gebracht, maar talloze wijken in grote en kleinere gemeenten zuchten inmiddels onder de doem van migrantgerelateerde criminaliteit en op etnische geschillen stoelende animositeit.

Uit die wijken heeft een vlucht van oorspronkelijk bewoners plaatsgevonden. Arabieren hebben daar een prachtige term voor bedacht al-Nakba, die we hier maar even moeten koesteren.

Zelfs in de buitengebieden van ons land moeten woningen, schuren en keten zwaar bewaakt worden om het “lenen” van zitmaaiers, werktuigen, aanhangers en ander kostbare materieel uit handen van de oververmoeide gastarbeidende Moe-landers te houden.

Elsevier becijferde al eens de kosten van de massa-immigratie op 200 miljard euro, opgehoest door de trouwe belastingslaaf van Vadertje Staat.

Met een toekomstperspectief dat er allerminst rozengeurig en manneschijnig uitziet, want per 1 januari aanstaande begint er ook een stormloop uit Bulgarije en Roemenie, naast dat de VN en het linkse broederschap open grenzen voor de Afrikaanse en de middenoostelijke medemens eisen, nemen de kosten en nevenlasten van de massa-immigratie voor de autochtone Nederlanders alleen maar toe.

Nederland heeft de slavernij in 1863 afgeschaft, de massa-immigratie echter zal hoogstwaarschijnlijk nooit afgeschaft worden en een verder uitdijend probleem vormen voor de autochtone bevolking van Nederland.

Terwijl van autochtone Nederlanders steeds vaker geëist wordt dat ze afstand doen van cultuurhistorische uitingen om plaats in te ruimen voor die van de massa-immigranten, zouden de hoogopgeleide denkers die zich graag inzetten voor de belangen van de massa-immigranten, zich eens moeten buigen over hetgeen de massa-immigratie met de autochtone Nederlanders gedaan heeft.

En misschien vinden ze er terloops ook een der peilers van het racisme, want onbekend mag dan onbemind maken, wie zich onbemind maakt door zich onbemind te gedragen, moet niet klagen onbemind te zijn.

Het monument voor de slachtoffers van de massa-immigratie zal er wel nooit komen. Evenmin een bemoedigend excuus van de massa-immigranten zelf, of van degenen die de massa-immigratie veroorzaakt en gecontinueerd hebben. Ze kijken er wel voor uit zichzelf deze Zwarte Piet uit te reiken.

Advertenties

2 reacties to “Monument voor de slachtoffers van de massa-immigratie”

 1. Het gekke van dit alles is dat de eerste golf gastarbeiders geronseld werden door grote bedrijven met name in het Oosten van het land en de Rotterdamse havenbedrijven, de eerste echte tegenstand tegen de immigranten ontstond door Rotterdamse (rooie) havenarbeiders, en dat ging er niet bepaald zachtzinnig aan toe, maar in de jaren daarna was het juist de PvdA die de grootste aanjager was van verdere immigratie.

  Waarom is dit gek ?

  Nou de grootste voorman die de SDAP/PvdA ooit gehad heeft Willem Drees was in de jaren vijftig juist de man die emigratie actief ging bevorderen (en met succes mag je wel zeggen) want in zijn visie was Nederland vol met 11 miljoen inwoners.
  Vele duizenden vaak jonge Nederlanders vertrokken naar Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland en zouden nooit meer terugkomen.
  Gek ook omdat juist de gewone arbeider de eerste was die geraakt werd door de ongebreidelde import van goedkope arbeiders doordat ze of werkeloos werden of tegen een lagere beloning moesten werken.
  Het hek was helemaal van de dam toen Joop den Uyl onze sociale wet en regelgeving openstelde voor nieuwkomers.
  Men had namelijk de fout gemaakt de sociale lasten ook bij gastarbeiders op het loon in te houden, en ja, dan kun je met goed fatsoen niet zeggen dat ze er dan geen gebruik van mogen maken.
  Daar had men beperkingen aan moeten stellen bijv. in de vorm dat er een minimum aan gewerkte jaren en een maximum aan jaren dat men er aanspraak op had kunnen maken.
  Het ronselen dat destijds gebeurde werd gedaan in de kustgebieden van Marokko en Turkijë, dat waren nog de oorspronkelijke gastarbeiders, deze zijn in overgrote meerderheid na een aantal jaren werken weer teruggegaan naar hun vaderzand.
  Daarna kwamen er gelukszoekers uit het agrarische en arme achterland van Turkijë en Berbers uit het Rifgebergte van Marokko deze kant op.
  Beide groepen werden in eigen land met de nek aangekeken en stevig gediscrimineerd omdat ze gezien werden als achterlijk.
  Deze groepen hadden om die reden weinig binding met het land van herkomst en om die reden ook geen enkele intentie om terug te gaan.Ze kwamen ook op eigen gelegenheid en zonder baangarantie, zwart werken voor illegalen was met name in de tuinbouw schering en inslag, gecombineerd met een bijstandsuitkering telt dat lekker op.
  Toen daar ook nog regelgeving bij kwam voor “gezinshereniging” was het over en sluiten voor de Nederlandse cultuur en beschaving.
  De rest mag als bekend worden beschouwd, toen men eenmaal de sociale wet en regelgeving had ontdekt kwam er een run op allerhande uitkeringen en toeslagen waar minimaal aan was bijgedragen maar maximaal van werd geprofiteerd.
  Het begon met WAO, kinderbijslag en huursubsidie en waar het eindigt weet niemand.
  Zij weten beter de weg in subsidieland dan de autochtone bevolking.
  Wat ook weinigen zich realiseren is dat de meesten die destijds hierheen kwamen nu de AOW leeftijd hebben bereikt maar geen volledige AOW hebben opgebouwd en nu gratis en voor niks aangevuld worden tot bijstandsniveau.
  (Bijstand en AOW ontlopen elkaar niet echt heel veel)
  Wrang want Nederlanders die enkele jaren in het buitenland hebben gewerkt worden gekort op hun AOW of hebben voor heel veel geld de ontbrekende jaren aangevuld.
  Deze expacts waren merendeels in de betere banen werkzaam en hebben daarnaast ook een pensioen opgebouwd en komen dus ook niet in aanmerking voor een aanvulling op hun AOW.
  En zo ging Jantje naar de bliksem toe…..!

 2. Ja Tijl, dat is zo. En al met al blijken Nederlanders daar naar verhouding keurig op gereageerd te hebben. Hoewel, ze willen Zwarte Piet niet kwijt. Maar dat is toch echt andere koek dan de etnische zuiveringen in Darfur.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: