Onnatuurlijke fauna verjaagt de natuurlijke avifauna uit de Oostvaardersplassen

Immigratie eist ook in de Oostvaardersplassen een hoge tol, blijkt uit vogelstatistieken over het heilige der heiligen van de groene god. Zagen we al dat het binnen een afrastering  gevangenzetten van dwangarbeidend graasvee tot de hongerdood leidt, het luide applaus van Marianne Thieme voor deze wrede praktijken mag dan verstomd zijn, nu blijkt ook nog de plaatselijke avifauna het hazenpad te kiezen.

Geen wonder, want trouwe veldonderzoekers waaronder ondergetekende, weten al heel lang dat waar de groene god graasvee voor dwangarbeid gevangenzet, het voor vogels lastig wordt te leven. Hele vegetatieve sociëteiten worden opgevreten, want graasvee is lastig op vegetatiesoorten te programmeren.

Niet zo vreemd dat dit misloopt, want de groene god zie je zelden in het veld, maar vaker aan zijn tekentafeltje de wereld herscheppen naar eigen ideaalbeeld.

Waar de geminachte boer het land groen houdt en in en rondom zijn economisch benutbaar landareaal vogels gastvrijheid schenkt, verscheen de groene god. Die onttrok landareaal aan de boer en goochelde het in economisch onnuttige onnatuur om. Want is iets natuur als er slechts kunstmatige fauna leeft, maar de natuurlijke avifauna er verjaagd wordt?

Wonend in boerenland, luister ik naar het getrompetter van honderden kolganzen, zie ik verscheidene roofvogels overtrekken of over het land jagen, schieten zangvogels van uitlopende soorten aan mijn netvlies voorbij, maar is er geen groene god in velden of wegen te bekennen.

Wordt het daarom niet tijd de experimenterende groene god uit zijn paradijs te jagen en koning Ratio in oude luister te herstellen?

Advertenties

9 reacties to “Onnatuurlijke fauna verjaagt de natuurlijke avifauna uit de Oostvaardersplassen”

 1. Wat een moeilijk geschrijf. Noem het beestje gewoon bij zijn naam.
  Voor de insiders: het begint met Frans en dan volgt een meisjesnaam.

 2. En nog een extra tip: de achternaam is de titel van een roman van Jan Siebelink.

 3. Nou over Hem die we niet bij naam willen noemen heb ik ruim drie jaar geleden al eens een stukje in Het Nieuwe Journaal geschreven:

  Op de TomTom van Frans Vera langs de kadavers

  Frans Vera, de peetvader van het hongerabattoir de Oostvaardersplassen waar jaarlijks duizenden dieren die er gevangen worden gehouden aan een tergende hongerdood worden uitgeleverd, bevestigde het nog eens maandagavond jl. voor zijn toehoorders in de Rode Hoed tijdens de H.J. Schoolezing: Niemand weet wat natuur eigenlijk is. En dat is helemaal juist geconcludeerd.

  Ook Frans Vera weet dat niet, al heeft hij decennialang als ware hij God zelve mogen knutselen aan iets waarvan ook hij niet weet wat het eigenlijk is, en waarvan nog steeds onbekend is waartoe het leiden zal. En als moge blijken dat het allemaal verkeerd ingeschat was, want ook Frans Vera beschikt niet over een glazen bol, dan zijn we de lijdensweg van vele duizenden dieren in gevangenschap verder, exorbitante geldbedragen armer en kan Frans Vera met een schijnheilig mea culpa het aardse bestaan verlaten.

  Het is merkwaardig te noemen dat juist de strijders voor dierenrechten het hongerabattoir Oostvaarderplassen zo bejubelen, hoewel ze evenals Frans Vera niet weten wat natuur eigenlijk is, maar blindelings op de TomTom van Frans Vera meekoersen langs velden vol kadavers naar een onbekend doel.

  De realiteit in aanmerking nemend, hetgeen impliceert dat een stuk afgerasterd Nederland eruit ziet als de Sahel in droogtetijd, valt onmogelijk te beweren dat Frans Vera het ideaalbeeld van de natuur nastreeft. Wie niet weet wat de natuur eigenlijk is kan die ook niet nastreven.

  Met de noodzakelijke vraag of het overbevolkte Nederland wel zo geschikt is om natuurpolitiek te bedrijven. Wie de woningbehoefte door massa-immigratie aanmoedigt bereikt hoogstens dat de groene ruimte inboet ten gunste van urbanisatie.

  Het begrip “natuur” in Nederland is een gekunsteld beeld dat niemand ooit in levende lijve heeft kunnen aanschouwen. Er werden in de periode dat de aarde slechts door dieren en planten bewoond werd geen filmopnamen gemaakt op de plek waar nu ons land gesitueerd is.
  Er waren geen biologen die nauwkeurig voor het nageslacht notuleerden wat ze in de oertijd als flora en fauna aantroffen, zodat op grond daarvan Frans Vera de natuur zou kunnen reconstrueren.

  De hoogleraar prehistorie van de Universiteit Leiden, Louwe Kooijmans, trapt het ideaalbeeld van Frans Vera dan ook resoluut omver: “Edelherten en runderen zijn en blijven van de mens afhankelijk huisdieren, die niet meer zo maar even verwilderen en niet zijn opgewassen tegen de schrale winterse condities. Zonder voer en beschutting redden ze het niet. Het is een verkeerde combinatie van landschap en dier.”

  Het beeld van Frans Vera van de natuur is dus niets anders een maniërisme waarmee hij de mensheid bedot, en er levenslang een beroep aan over heeft gehouden. Het is een ideologie geworden zoals het marxisme er ook een is. En ook die is ooit als nobel ontvangen, maar heeft slechts tot een onnoemlijk groot aantal slachtoffers geleid.

  De oud-hoogleraar Dier en recht, Dirk Boon, stelt hierover: “Men creëert hier bewust hulpbehoevende dieren, maar steekt geen poot uit. Dat vind ik pedant en Elke Nederlander heeft 2000 vierkante meter tot zijn beschikking, dat is nog geen half voetbalveld. En daar leven we met zestien miljoen mensen op en 160 miljoen gehouden dieren. En die natuur moet er ook nog ingepropt. Het wil niet.”

  Als Frans Vera oprecht was zou hij stellen dat hij slechts experimenteert met levende wezens die in gevangenschap gehouden worden, en dat het eindresultaat ervan volstrekt onbekend is. En dat hij en zijn geloofsgenoten zich als God gedragen die bepalen wanneer het moreel aanvaardbaar is dat een dier zonder enig aanwijsbaar doel een lijdensweg ondergaat.

  Bij het motto “het doel heiligt alle middelen” zou je nog geneigd kunnen zijn achter je oor te krabbelen, maar als er geen doel is omdat niemand weet wat natuur eigenlijk is, zijn de middelen die deze God hanteert slechts gruwelijk te noemen.

  Voor zo’n God zou je geen kerk willen bezoeken maar eerder een beeldenstorm organiseren om deze farizeeër uit zijn heiligdommen te jagen

 4. Filantroop u heeft het mooier verwoord dan ik ooit zou kunnen, en voor wat het waard is, ik ben het helemaal met u eens.
  Vele jaren geleden schreef Pim Fortuyn al eens; Nederland is een stadstaat met hier en daar een park.

  Wij moeten ons beseffen dat je in een park geen natuur kunt ‘creëren’ hoe graag sommigen dat ook zouden willen.
  We hebben als samenleving een godsvermogen uitgegeven om een stuk land droog te leggen om het vervolgens te verkwanselen aan een stel idioten die hier een beetje mogen spelen met wat zij natuur denken te kunnen noemen.

 5. Het is nog erger. Deze Sahelzone van Nederland wordt Nieuwe Wildernis en Nieuwe Natuur genoemd. Stichtingen die het doel hebben kinderen op te voeden met wat natuur nu eigenlijk is, gieten dit gif bij de kinderen naar binnen.

  Aan de ene kant van het hek, dieren die gered moeten worden, Aan de andere kant dieren die mogen creperen, omdat dat z.g. natuur is.

  Boeren zijn zo langzamerhand de grootste criminelen geworden.

 6. Dit is klare taal van filantroop waar ik mij heel goed in kan verplaatsen. Ik kan er met mijn gezonde verstand niet bij dat SBB zich zo heeft laten inpakken door figuren als een F.Vera en consorten. Op de Veluwe weten ze namelijk exact hoe te beheren terwijl ze op de Oostvaardersplassen een crepeerbeleid gedogen. Schieten op gezonde dieren is daar tegen de spelregels terwijl SBB dat wel doet op de Veluwe. Op de Oostvaardersplassen moeten ze eerst ziek gemaakt worden alvorens ze te schieten. De ellende lijkt mij dan ook dubbel op voor de grote grazers. Met eigen ogen heb ik daar dieren vreselijk zien lijden alvorens ze de kogel kregen op het moment dat ze bijna hun laatste adem uitbliezen door verhongering. Een lange lijdensweg van ongeveer 90 dagen terwijl een goed gericht schot hooguit 3 seconden duurt. (waarom eerst dan zo laten lijden?) De jarenlange ernstige dierenmishandelingen op de Oostvaardersplassen lijkt boven alle wetten te staan. Onlangs kreeg een dierenhandelaar nog 3 jaar gevangenisstraf tegen zich geëist voor het verwaarlozen van zijn 140 dieren. Onder het mom van 5000 ha grond oppervlakte mag een grondeigenaar doen en laten met zijn dieren wat hij wil. Hij heeft dan volgens de wet geen zorgplicht. De Oostvaardersplassen is 5600 ha groot maar de eigenlijke oppervlakte waar de grote grazers gebruik van kunnen maken is maar 1800 ha groot en de rest is water. Hoe de wet dit hanteert is mij dan ook een raadsel. Het gebied heb ik nog gekend voordat er ook maar 1 koe in liep. Prachtige pioniers vegetatie met een weldaad aan vogels. Er zouden wat grote grazers ingezet gaan worden om het terrein enigszins open te houden. Helaas is dat “wat” ontspoort tot bizar grote hoogte. Met welk doel? Niemand die dat duidelijk kan invullen. Maak er maar een grote golfbaan van, de bomen zijn er toch al bijna verdwenen.

 7. Dieren concentratiekamp OVP

 8. Het ziet ernaar uit dat het hard bergafwaarts gaat met de grote grazers. Nu de bomen en struiken op zijn, de ganzen elk jaar oprukken, evenals het jacobskruiskruid, is er iedere winter minder reservevoedsel.
  Volgens monitoringsrapport Jasja Dekker zijn er tussen grondtelling najaar 2012 en voorjaar 2013 tussen de 1.736 min. en max. 2.249 dieren omgekomen. Ik weet niet wanneer deze voorjaarstelling was, maar de kans is groot dat daarna ook nog veel dieren gecrepeerd zijn. Men noemt 60 tot 80 dode edelherten in het moeras, lijkt me smerig voor de waterkwaliteit, evenals de ganzenpoep van de uitdijende ganzenbende.
  Volgens de Groene God zijn die ganzen een zege voor de moerasvogels. Helaas blijkt dit niet uit de cijfertjes. Dit uitgewoonde crepeerkamp dient geen enkel nut. Toch zijn er mensen, die hier nog lyrisch over opscheppen, zoals Ruben Smit in een artikel in het buitenblad Naober.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: