Archive for december 5th, 2013

december 5, 2013

Lulu Wang schrijft open brief aan Gordon

tibet_execution_3Lulu Wang schrijft een open brief aan Gordon en laat dat op VARA’s Joop ter lering ende vermaak lezen. Een buitengewoon geschikt moment over Lulu Wang maar eens een boekje open te doen.

Daar dat al geschreven is door iemand die zeker niet de minste is, hier dan nog maar eens ter lezing aangeboden met de vraag wat erger is, Gordons melige “racisme” of de schampere verdediging van de onderdrukkers van het Tibetaanse volk door Lulu Wang?

Hier het verschil tussen het melige “racisme” van Gordon en hoe de vrienden van Lulu Wang met Tibetanen omgaan.

december 5, 2013

De politie van The Rights Forum

Schalkhaar politieMet het door China bezette Tibet of de door Marokko bezette Westelijke Sahara hebben de hoogleraren van The Rights Forum zich nooit beziggehouden. Ze zullen zich evenmin bezorgd buigen over de 30.000 Eritreeërs die door Arabische jihadisten naar de Sinaï-woestijn ontvoerd zijn om hun familie geld af te persen. De vervolging en verdrijving van christenen uit het Midden-Oosten is voor The Rights Forum ook al geen reden tot bezorgdheid.

De vooraanstaande hoogleraren van The Rights Forum hebben namelijk een speciale fetisj gemeen: Israël-haat. Daarom clusteren ze bij The Rights Forum van de al even vooraanstaande Israël-hater Dries van Agt. Het Forum dat speciaal in het leven geroepen werd om Israël te haten.

Israël-haters delen namelijk naast de passie Israël te haten, ook de liefhebberij om te clusteren in het haten. Niet tegen ieder land of volk dat mensenrechten schendt of gebied bezet houdt, maar specifiek tegen het enige land dat door Joden geregeerd wordt. En China en Marokko worden nu eenmaal niet door Joden geregeerd. Dus een boze brief naar onze regering vanwege Nederlandse bedrijven die kennelijk zaken doen in door Israël bezet gebied.

In de kop van de website van The Rights Forum staat te lezen voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid. Maar dan is het vreemd dat voor de hoogleraren van het forum het Midden-Oosten alleen Israël en de bezette gebieden beslaat.  Nóg vreemder wordt het dat de hoogleraren van The Rights Forum de godganse dag bezorgd zijn over het gedrag van Israël, maar de vele met elkaar en tegen andere volken strijdende Arabieren totaal over het hoofd zien.

Een akelige tekortkoming die zich opvallend vaak voordoet bij Israël-haters. Je zou in je onschuld toch denken, dat de hoogleraren bezig zijn met het opsporen en aanklagen van het schenden van mensenrechten. Maar wanneer je de website van The Rights Forum bekijkt worden in het Midden-Oosten alleen door Israël de mensenrechten geschonden.

Waarom toch alleen die mensenrechtenschenders de maat genomen wordt, weet ik zo een-twee-drie niet te verklaren. Zijn Israëliërs verkleedde Zwarte Pieten? Zijn het nazaten van apen en varkens? Zijn het Dr. Jekyll’s and Mr. Hyde’s?

Nou, eigenlijk lijkt de verklaring veel simpeler. Israëliërs zijn doorgaans Joden. En al een paar duizend jaar wordt extra op Joden gelet. Van het Joodse volk wordt namelijk geëist dat het betere mensen zijn dan alle andere volken.

Nou schijnen er volgens sommige bezorgde antiracisten, in Nederland politieagenten te zijn die zich speciaal richten op gekleurde wetsovertreders. Er zijn er die zeggen dat dat racistische politieagenten zijn. En eerlijk gezegd vind ik ook dat agenten die zich graag specifiek op gekleurde wetsovertreders richten nogal racistisch lijken of zelfs zijn. Maar hoe noem je hoogleraren die de godganse dag gericht op Joden uit surveilleren gaan?

Nou, even over nadenken.