Wilders en de walgelijke en kwetsende sticker

StickerOf het enig nut dient kun je je afvragen, maar de islamsticker van Wilders heeft in ieder geval nog eens herbevestigd hoe de stemming in de Nederlandse politiek er ongeveer bijligt. De politiek, die net nog 150 miljoen doneerde aan het regime dat de enige echte genocide van deze jonge eeuw organiseerde, en heen- en weer reizende jihadisten ongemoeid laat, is laaiend over Wilders’ trap in het kruis van de islam.

En nog voordat de moslims er zelf boos over zijn, roept de politieke goegemeente er schande van. En meteen dringen herinneringen zich op aan de in Nederland zwaarder dan in de islamitische landen bekritiseerde film Fitna.

Toen was het Balkenende die de islamitische wereld met megafoon toeriep dat zijn landgenoot Wilders gemene dingen over de islam zei. En dat ondanks het feit dat Wilders gewoon journaalbeelden had gekopieerd.

Natuurlijk is de eerste opzet van Wilders met de sticker zijn herbevestiging dat hij in Nederland de enige echte parlementaire criticus van de islam is, tegenover al het pamperen, zalven en koesteren van deze religie van de vrede.

Dat imams de afgelopen tien jaar in hun pleisterplaatsen haat tegen hun gastheren predikten, werd echter met de mantel der naastenliefde omgeven.

De wegens zijn fundamentalisme in Marokko op non-actief gezette imam Khalil El Moumni, kon in Nederland vrijelijk zijn gangetje gaan met zijn haatpreken. In 2002 werd hij vrijgesproken omdat hij vanuit zijn geloof sprak, toen hij over homoseksuelen uitriep als de ziekte van de homoseksualiteit zich verspreidt, iedereen besmet kan raken…. Daar zijn wij bang voor … Wie maken nog kinderen als mannen onderling trouwen en vrouwen ook?

Nadat die andere haatpreker Sheikh Fawaz Jneid uitgeroepen had O God, bezorg Van Gogh een ziekte die door alle bewoners van de aarde niet kan worden genezen. Hij zou daardoor tevergeefs naar de dood verlangen en treft het niet, En: O God, verblind het zicht van Ayaan Hirsi Ali zoals u haar hart hebt verblind, O God verblind haar zicht, O God bezorg haar hersenen een kanker. O God, bezorg haar een tongkanker, viel dat onder een identieke bescherming, en kon de man rustig doorgaan met zijn haatpreken, totdat moslims zelf genoeg van hem kregen en hem de moskee uittrapten.

Op dit moment laten de politici die boos over de sticker van Wilders zijn, toe dat gematigde moslims door jihadisten bedreigd worden. Ondertussen is het “toeristenverkeer” tussen Nederland en Syrië zonder enige belemmering in volle gang.

Dit alles leidt tot het oordeel dat Nederlandse politici roomser zijn dan de paus, islamitischer dan Mekka, maar vooral meer hypocrisie aan de dag leggen dan de farizeeërs van weleer.

De sticker van Wilders is zeker een provocatie. Wilders is een provocatieve politicus. Maar na al die jaren van politieke provocatie door onze landsbestuurders, kun je ook stellen dat zich een voedingsbodem ontwikkeld heeft voor politici als Janmaat, Fortuyn en Wilders. Provocatieve politici die door de reguliere politiek meer gehaat werden en worden dan de islamitische haatpredikers.

Alleen al daarom kun je de over de sticker boze politici, provocateurs noemen die met een dik ander volk eerst het spiegelbeeld vormen voor politici als Janmaat, Fortuyn en Wilders. Met dat verschil, dat de drie politici zich nimmer schuldig gemaakt hebben aan moord en doodslag, terwijl de over Wilders boze politici vele keren Nederlandse militairen in andermans land ingezet hebben tegen moslims. Wat anders hadden we in Irak, Afghanistan, Libië, en nu ook weer in Mali, te zoeken?

12 Responses to “Wilders en de walgelijke en kwetsende sticker”

 1. Goed artikel, Filantroop! Ik hoop dat de handeling van Wilders heel veel uitwerkt.

  Er MOET iets gebeuren, voor het VEEL te laat is.

  Ik wist trouwens niet dat jij een eigen site had… weer iets geleerd.

  Mooie site, trouwens …

 2. Tegenover een walgelijke ‘geloof’ horen dit soort stickers.

 3. Heel NL deed aan buttons: stop de kruisraket bv en de medicijnen knaak en dan nog de loesje stickers zit een beetje in onze cultuur zegeltjes buttons speldjes dus waarom geen sticker om kenbaar te maken dat je tegen de gewelddadige islam bent?

 4. Nou en of, een goede uiteenzetting. De sticker heeft zonder dat hij nog opgeplakt is, al zoveel impact, dat heel Nederland er over spreekt. En dat is nu precies wat Wilders op het oog had, het onder de aandacht brengen van wat islam inhoudt.
  Eigenlijk een zeer moedig mens die voor zijn vaderland opkomt.

 5. JIHADISTEN UIT NEDERLAND VECHTEN NU OOK IN IRAK!
  Na Syrië ook Irak, Libië en Mali …

  moslimstrijders uit Europa groeien razendsnel. Het gevaar door terroristen uit het Westen neemt toe. In Nederland geboren, door de gesubsidieerde moskeeën opgeleide, geradicaliseerde Moslim jongeren vechten in meerdere fronten…! Minister Frans Timmermans,zoekt contacten met zijn nieuwe partners.

  Nederlandse en Belgische jihadisten vechten mee…De Nederlandse en Belgische jihadisten in Irak hebben nauwe banden met ISIS terroristen aldaar en vechten samen aan het front.
  Tot 5 000 Europese jihadisten vechten met ISIS mee. De Europese jihadisten hebben ook plannen om naast Syrië en Irak landen zoals Nederland en Belgie te destabiliseren en in chaos onder te dompelen.
  Nu de Westerse beschaving een bedreiging te wachten staat vergelijkbaar met de barbaren-invasies die het Romeinse rijk vernietigden, deze migraties zijn wel vergelijkbaar met die van de voorouders van deze Turken en Arabieren.

  Nu worden wij bedreigd door het wereldwijd verspreide internationale Islamitische immigratie, terrorisme etc.. met zijn oorsprong binnen de islamitische wereld. De Jihad is nu onder ons: Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Haarlem, Amsterdam, Londen, Parijs, Berlijn en andere grote steden van EU dreigen onder de grote massa van Moslims hun oorspronkelijke bevolking kwijt te raken.. Op grote schaal wordt er in de Europese landen in de 21e eeuw geronseld onder de kinderbijslag, import huwelijk geboortes jongeren voor de Jihad, de heilige oorlog van de Islam tegen alle religies en de westerse maatschappij. Moslims groeien nu razend snel binnen Nederland. Aller middelen worden ingezet om een meerderheid te krijgen.. Wordt er niet gebruik gemaakt van democratische rechten en democratische middelen om de democratie de nek om te draaien? 
  Baarmoeder van de Jihadisten heeft veel meer invloed en macht in Nederland! Dat deze jihadisten op veel gebieden gewoon barbaren zijn zonder enig respect voor cultuur, mensen of hun eigendommen is al herhaaldelijk via door henzelf op het internet geplaatste filmpjes bewezen.
  Nu kunnen ze overal moskeetjes bouwen en culturele centra inplanten. 
  Ze zitten in onze instellingen en kunnen via die weg geld en middelen krijgen van de gehele gemeenschap. 
  Terwijl die vreemdelingen in onze parlementen, regeringen en gemeenteraden zetelen, geven we ze nu de kans en de middelen om ook ons wetten en gebruiken op te leggen.
  Deze jihadistische Islam is en een kanker voor onze democratie.
  De islam houdt mensen in een intellectueel en economisch vacuüm. In tegenstelling tot wereldse politieke stromingen, is de islam een geestelijke politieke stroming, de argumenten die de Islam aandraagt zijn uitsluitend omwille en op grond van Allah’s wil cq de koran en zijn dus nooit en te nimmer objectief toetsbaar aan neutrale criteria.
  Dat deze mensen daar vrij mogen over beslissen en niet gedwongen mogen worden, is een wettelijke verplichting en is dus van tijdelijke aard (andere machtsverhoudingen, andere wetten). 
  Dat door onze voorstellen moslims hier meer macht zouden krijgen dan nu is de zaken lichtjes op zijn kop zetten. 
  In Nederland zijn zodoende inmiddels vele duizenden militanten werkzaam: het totale aantal leden betreft ca. 98.000. De activiteiten zijn in principe gericht op de hele bevolking, want de islam wordt gezien als een belangrijk element van de gemeenschappelijke Turkse Arabische identiteit. Arabische en Turkse politieke verlengingen binnen Europa, Militaire opbouw, ideologische agressiviteit, en de vorming van een nieuwe kolonie is werkelijk een nieuwe bedreiging. Haar meer genuanceerde toepassing van het afschuwelijke islamisme, is eigenlijk de toekomstige bedreiging voor de Europa. Ze zijn de uitvinders van een meer duurzame en verraderlijke vorm van het islamisme. 
  Het gevaar van die strategie is echter dat deze niet werkt aangezien de islamieten hier die logica niet zullen volgen. Uit de geschiedenislessen leerden wij dat in de jaren van de kruistochten werd gestreden tegen de uitbreiding van de islam naar Europa. Maar zijn ze in die tijd niet echt verhindert, hele kleine Azië (Byzantijnse rijk) viel toch even later weg. Uit onderzoek van de grootstedenjeugd islamieten is gebleken dat moslimjongeren steeds meer antiwesters worden. Blijkbaar geraakt in het Nederland een groeiend aantal jonge moslims geïnspireerd door de politieke islam en nationalisme van herkomstlanden. 
  Kennelijk oefenen extreme ideologieën van islamitische ouders onweerstaanbare aantrekkingskrachten uit speciaal op hun jongeren. Eén ding is zeker: het schoolwerk heeft er onder te leiden. Hoe komt het dat jongeren zo bevattelijk zijn voor extreem gedachtegoed en hoe kun je dat als ouders voorkomen? 
  Moslims bereikten Balkan landen wel, Bosnië, Albanië, kosovo etc, zijn wel geïslamiseerd.
  Zijn wij daardoor op weg naar anarchie, wetteloosheid en begint op die manier de ondergang van onze democratische westerse wereld en wacht daar de Meerderheid op? 
  De meerderheid van de jeugd in de grote steden noemt zich moslim, niet meer Nederlanders.
  Het blijft opvallend dat Turken en Marokkanen omwille van een behoud van een pre moderne gedragspatroon assimilatie afwijzen. Zij wijken hiermee af van het klassieke migratiepatroon, waarin velen van de eerste generatie emigranten en zeker de meerderheid van de tweede en derde generatie door gemengde huwelijken kiezen voor een nieuwe vaderland. De emancipatie van nieuwe generaties Marokkanen en Turken zal dan ook langer duren en pijnlijker zijn. Veel jongeren die in Nederland carrière willen maken, zullen zich gedwongen voelen te breken met de islam van hun ouders en daarmee met een sociale omgeving.
  Toch jammer dat we in Nederland alleen de keuze hebben tussen politici die de islamisering helemaal niet als probleem zien en politici die nationalistische Turken en Marokkanen als het succes van hun integratie zien!. Voeg daar de betreurenswaardige geschiedenis van de islam aan toe, en voilà: daar hebben we een mogelijke verklaring voor het gedrag van de fanatieke moslims. En al te gretig wordt deze islamvariant in de media opgepikt.
  Nationalisten willen de machtsverhoudingen binnen de eigen natie het liefst onwrikbaar vastleggen. Men beseft nog niet dat beiden gevaarlijk zijn voor de toekomst van Nederland.
   Ze willen zien dat Nederland over 20 jaar een bevolking heeft die voor meer dan de helft uit moslims bestaat (hetgeen gebeurt als de huidige trend zich voortzet). Daarom willen ze huidige immigratiebeleid, kinderbijslag, onderwijsbeleid, “godsdienstbeleid” graag handhaven…
   Van een Nederlandse politicus mag je verwachten dat hij/zij onvoorwaardelijk kiest voor Nederland ongeacht het land van herkomst. Door de dubbele nationaliteit kun je hieraan twijfelen en kan er zelfs sprake van belangenverstrengeling. Maar juist gaat het hier weer over de enorme belangen van Turkije en Marokko die achter deze nationalisten staan! Een Nederlander moet gewoon het Nederlandse volk vertegenwoordigen, niet een buitenlander.
  Ze vinden het wel erg leuk om opschudding en rellen te veroorzaken door in demonstraties nu even alleen antisemitische kreten te slaken, over een paar jaar krijgen we nog meer. Het belangrijkste kenmerk is absolute solidariteit tegenover de Nederlanders. Bij het minste of geringste is de hele groep bij elkaar -de combinatie mobieltje en scooter is zeer efficiënt- en staat als één blok tegenover Nederlanders.

  Met Vriendelijke Groeten
  Victor Leman

  • Uw uitgebreide analyse, heer @ Victor Leman , alsof het G.B.J. Hilterman(n) betreft die in staccato met barokke uithalen en donkere stem(verheffing) hoor spreken.

   Uitstekende reactie en hoop vaker van u te mogen lezen.

 6. DE VOEDINGSBODEM!

  Strijd tegen jihad, de Jihadisten bestrijding en islam bestrijding…!

  Volgens Obama, Timmermans, Pechtold, Samson, Buma, Rutte, Hollande, Merkel, Cameron en vele andere politici heeft IS en Jihadisten niks met de Islam te maken! 

  Hiermee suggereren ze onherroepelijk dat islam wel goed is! Dus voedingsbodem van IS is een perfecte religie, maar de soldaten van Allah doen het een beetje verkeerd! Dit is een val voor de westerse volkeren!

  Met dit soort islamitische propaganda kun jij de Jihadisten nooit bestrijden. Heleboel experimenten (recent in Afghanistan en somalie…)hebben herhaaldelijk bewezen dat zonder voedingsbodem bestrijding, is het succes onmogelijk! Zo lang de islam bestaat, zijn de jihad oorlogen onvermijdelijk. Zonder Jihadist bestaat islam niet! jihad is een plicht aan elke moslim, de belangrijkste opdracht van Mohammed! koran begint met de jihad!

  De media zenden alleen Islam propaganda uit, kritiek op de Islam, mag je niet hebben, laat staan uitzenden! De jongens van IS hebben puike PR mensen in dienst. Wat je ook van die achtergestelde islamitische slachters vindt. Daar kunnen veel reclamejongens nog een puntje aan zuigen.

  De moslims kunnen hier in Europa gewoon hun gang gaan met hun achterlijke ideologie Islam genoemd. De EU leiders willen en durven er er niet tegen op te treden, wat erg triest is, je eigen volk verraden!

  De Nederlandse overheid en de publieke omroep doen er alles aan om de Jihadhangers af te schilderen als idealistische jongeren die een beetje verkeerd doen! Wat gehersenspoeld is door de van der Laan, Rutte, van Aartsen, Pechtolds, Samson, Timmermans met hun retoriek. Naïviteit ten top, bijna lachwekkend als het niet zo een serieuze zaak zou zijn. Nederlanders die moslimgedrag durven te verdedigen…?

  Niet alleen de IS jihadisten, maar de islam heeft de geheel wereld de oorlog verklaard!

  Als de Islam slechts een religie is volgens deze politici, dus zonder wereldse ambities, waarom wilt de islam juist de gehele wereld onderwerpen, waarom wilt de Islam de wereld overnemen?

  De Islam laat de wereld geen keus: Of de hele wereld wordt moslim – wat een ramp is zoals alle islamitische landen laten zien …

 7. ISLAM VERDEDIGEN VERSUS JIHAD BESTRIJDEN!

  Het is een paradigma-probleem. 

  Moslims in Nederland delen met elkaar hun afschuw voor de Nederlandse cultuur. Ze dragen doelbewust provocerende kledij (hoofddoek, boerka etc…) en houden zich strikt aan de anti-Nederlandse ideologie/cultuur. Het ligt voor de hand dat de samenbindende kracht van de moslims erg groot is. De ‘gewone’ maatschappij moet er doorgaans weinig van hebben, en naarmate de maatschappij meer als vijandig wordt ervaren zullen de jihadisten hechter worden. Het gevaar van deze twee complementaire ontwikkelingen schuilt daarin het vermogen tot kritische reflectie op de duur volledig wegvalt.

  Elke ideologie kan bestreden worden met een alternatieve ideologie. Een middeleeuwse ideologie/cultuur kan niet bestreden worden met een steentijdperk ideologie. Politici en opiniemakers proberen islamitische politieke ideologie te verdedigen om jihadisten te bestrijden! middeleeuwse islam kan niet bestreden worden met de lege hoofden van regeringleiders en opiniemakers die onafgebroken oproepen om islam te faciliteren. Hierdoor is de maatschappij in de ban van islamitische radicale ideologie, die zich baseert op een letterlijke uitleg van de Koran. Dit islamisme is weer de meest succesvolle ideologie waardoor in Nederland geboren moslimjongeren een perspectief aangeboden krijgen!
  Een keuze voor radicaal Islamitisch gedachtegoed is dan niet slechts een keuze voor een overtuiging of een geloof. Oude garde heeft geen enkele vooruitgang geboekt in het gebied van filosofie en wetenschap en heeft een mentale vacuüm gecreëerd, zodat nieuwe generatie moslimjongeren hun identiteit dan met het onderschrijven van dogma’s of denkbeelden van middeleeuwse toestanden:soldaten godsdienst, non-stop oorlog, polygamie, moskeen met de hoge minaretten etc…
  Nihilistische bewegingen van de jaren 60 die nu hun achterlijke beleid/filosofie dicteren, hebben uiteindelijk een “goed islam” uitgevonden die beter is dan de ISIS islam! Precies deze transformatie heeft het Europese zelfvertrouwen blijvend aangetast. Nihilisten van oude garde zijn niet beter dan de islamisten. Achterlijke opinie en beleidsmakers bieden dus niks voor moslimjongeren. Jongeren die horen dat hun islam en koran goed is, worden massaal jihadist!

  Terwijl er sprake is van een grote dreiging van jihadisten ‘die zich beroepen op islamitisch fundamentalisme als inspiratie’. Oftewel, op de koran, beweert oude garde, dat de islam als religie niet mag worden verward met islamitisch fundamentalisme als ideologie.
  Terwijl fundamentalisme simpelweg uit de islam voorkomt, propageert bestuurlijke macht dat islam en de koran geen voedingsbodem zijn voor de Jihadisten. Echter, zowel de religie als de ideologie zijn gebaseerd op de koran! 

  Hoe het handelen, de doelstelling ondermijnt.

  Oude garde heeft geen idee over de ontwikkeling proces van de islam, ze verdedigen niet de normen en waarden van het westerse cultuur als alternatief, maar blijven propageren dat de islam goed is! Lage intellectuele oefening en het verdediging van islamitische ideologie, maakt bestrijding van jihadistische gedachtegang onmogelijk. In Nederland geboren Moslims krijgen van oude garde te horen dat hun islamitische geloof/ideologie eigenlijk beter is dan de westerse ideologie. Onder de motto, “islam is goed. IS is niet goed”, worden kinderen gestimuleerd toch “de ware islam” te zoeken. Als gevolg, zien we razendsnelle groei van IS en andere Al-Qaeda georiënteerde bewegingen in Nederland.
  De meerderheid van de immigranten is islamitisch, soennieten die een steeds groter percentage van de bevolking van grootsteden vormen, worden ondersteunt in de naam van de democratie! Regeringsleiders proberen islamitische politieke ideologie te verdedigen om jihadisten te bestrijden! Van indoctrinatie van onze kinderen op school, tot (beroeps)moslims in de politiek, tot het bouwen van moskeeën, tot het trainen van imams, tot het misleiden van de niet-islamitische burgers over de positieve bijdrage van islam aan de westerse gemeenschap. In plaats van politieke ideologie van de strijders te bestrijden, bestrijden de EU beleidsmakers kritiek op die ideologie zelf en wordt islam toch gefaciliteerd als een ideale ideologie/geloof!
  Soennitische /salafistische jeugd kiest uiteindelijk toch voor de Jihadisme, bovendien gaan ze meerderheid vormen in Nederland!

  In plaats van een eigen ideologie/ filosofie, eigen normen en waarden te verdedigen, onderwerpt politieke elite zich aan een vijandelijke ideologie en stelt dat de overheids instellingen moeten strijden tegen het fenomeen ‘Islamophobia’. Een term die is bedacht door de Salafistische islamisten, ten einde kritiek op islam mondiaal de kop in te drukken, terwijl in alle moslimlanden westerse ideologieën wettelijk verboden zijn! Vanuit corrupte instanties zoekt men inmiddels naar juridische mogelijkheden om kritiek op islam te verbieden en strafbaar te stellen. Zie haatimams uit moslimlanden naar Utrecht, Rijswijk,Amsterdam, Rotterdam, Gouda en georganiseerde aangifte acties tegen Geert Wilders!
  Opiniemakers en politici mogen zich dus niet kritisch uiten over islam, omdat dit het niet-bestaande fenomeen islamofobie stimuleert.

  Collaborateurs!

  Islam is een allesomvattend politiek systeem, dat ieder aspect van het menselijk bestaan bepaalt. Een onderscheid tussen religie en ideologie is niet gegrond. Islam is meer ideologie dan religie, maar krijgt alle ruimte om de westerse wereld te veroveren, dankzij de juridische vrijheid van godsdienst en dankzij de collaborerende elite.

  Met Vriendelijke Groeten,

  Victor Leman, Florac Bosch, H. Westerdam, S. Leobergen, Arto Troyer, S. E Konne, A. Thores, L. H. Dekker. W. Karmann, N. Korser, H. Vlaams, Berna Akker, R. E. Zycke, Adriana T., E. Born

  • U heeft het over corrupte instanties , net nu , die instanties een vuist maken en die “benefiet ” feestjes afgelast worden .
   Lijkt me niet handig . Het is immers de overheid die de burgers/democratie dient te beschermen .

Trackbacks

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: