Archive for december 22nd, 2013

december 22, 2013

De Paus en de dans van de zalige geesten

De drie morele gratiënDe apostolische exhortatie Evangelii gaudium van de nieuwe bevrijdingstheologische paus Franciscus heeft een marxistische knieval veroorzaakt. Ooit vonden marxisten religie opium van het volk, terwijl ze zelf hele volksscharen met mooie beloften drogeerden en vervolgens bij ongehoorzaamheid uitroeiden.

Waren de marxisten ooit de christenvreters die tijdens de Spaanse Burgeroorlog en in het Sovjetrijk geen moeite mee hadden er een paar over de kling te jagen of in een kerker te werpen, paus Franciscus weet bij de marxisten daarentegen onvoorziene begeerten op te roepen.

Samen optrekken tegen het kapitalisme, de voedselverspilling, en tegelijk de islam met liefde omgeven met de onzin dat de authentieke islam en de juiste lezing van de Koran tegen iedere vorm van geweld zijn, lijken het nieuwe adagium van de Paus te vormen.

Nog recent brak de Paus een lans voor de Afrikaanse armoedearmada naar Europa. En tijdens zijn bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa riep hij op tot broederlijke solidariteit met de vluchtelingen uit Afrika en Azië, waarbij hij terloops de globalisering met een pauselijke banvloek veroordeelde.

Dat het Institut der Deutschen Wirtschaft Köln in een publicatie meldde dat de armoede wereldwijd sterk afgenomen is, werd daarbij gemakshalve even uit het oog verloren.

Dat instituut meldde namelijk dat het totale aantal armen met meer dan 1,9 miljard afgenomen is en nu op 1,2 miljard zielen geraamd wordt. De beslissende factor bij deze ontwikkeling is de door de marxisten zo verachte economische groei in de ontwikkelingslanden. Met andere woorden, zelfwerkzaamheid werkt beter dan naar de zorgloketten van Europa uitwijken.

Terwijl de armoede in Europa aan het toenemen is, zoals we gisteren nog in journaalbeelden over de sterftetoename in Griekenland konden zien, waar kinderen zelfs niet meer in aanmerking komen voor medicamenten tegen levensbedreigende aandoeningen, wil deze paus dus nog meer Afrika en Azië in Europa.

Een nieuw pact lijkt dus op komst: het katholicisme, marxisme en de islam.  Levensbeschouwelijke instituten die weinig redenen hebben anderen tot de nieuwe mensenliefde te bekeren, omdat ze zelf een ellendige geschiedenis van onderdrukking, uitbuiting en repressie gemeen hebben. Dus kort gezegd, hypocriet om met zo’n schare aan slachtoffers achter je, over de armoede en dat vreselijke kapitalisme te zaniken.

En was het niet zo dat in landen waar de prelaten, volkscommissarissen en imams de scepter zwaaiden juist een grotere armoede heerste dan in die verdorven kapitalistische oorden?

De drie zeer naar het totalitarisme neigende levensbeschouwelijke instituten die de hebzucht willen aanpakken, doen zwaar hunkeren naar het beroemde motto van pater Henri de Greeve: Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Uitgerekend deze pater, die wegens zijn antinazisme tijdens de bezetting achter het prikkeldraad ging, kreeg na de bezetting wegens zijn kritiek op de achter het IJzeren Gordijn in kerkers verdwenen geestelijken, het door de communisten zeer zwaar te verduren.

Waarom paus Franciscus de christenvervolging door de islam met het toekeren van de andere wang denkt te kunnen bestrijden, en de vervolging van christenen in communistische regimes denkt te kunnen weg strelen met menslievendheid, lijkt een in opium gedrenkte roes.

En of de marxisten niet net als de islam uiteindelijk toch liever hun eigen agenda verkiezen boven die van de paus, zou wel eens de aap in de mouw kunnen zijn. Gelegenheidspacten bleken na gedane zaken wel vaker slechts van korte duur.

Terwijl geleidelijk ex-communistische naties door armoede gedwongen inzien dat het kapitalisme helemaal niet zo slecht voor het volk is, glibbert de paus terug naar de tijd toen marxistische hemelbestormers dachten dat ze de wereld konden redden, maar er slechts Cuba en Noord-Korea aan overgehouden hebben.

Voor de armen van de wereld valt te hopen dat de drie gratiën katholicisme, marxisme en de islam besluiten de wijze raad van Henri de Greeve op te volgen, want ze beheren veel ontstolen bezit dat wat mij betreft aan de arme sloebers uitgedeeld mag worden.

Maar grote kans dat paus Franciscus, Kim Jong Un en Abdoellah bin Abdoel Aziz al-Saoed daar niet over peinzen.