Archive for januari, 2014

januari 31, 2014

Israël-boycot met een gasluchtje

IsraelNaarmate het leven in de Arabisch/islamitische wereld er slechter op wordt en de driftige volgelingen van de profeet Syrië naar het stenen tijdperk vernielen, trekt het linkse legioen van mensenrechtenridders krachtdadiger op tegen het enige land in het Midden-Oosten waar verschillende etnische en religieuze culturen vreedzaam samenleven.

Israël moet kapot geboycot worden zodat ook dat laatste stukje veilig grondgebied in het Midden-Oosten tot bron van moordzuchtig vermaak gemaakt kan worden. De ruïnes van de achterlijkheid versus de vooruitgang, staat in het vaandel geschreven van de mensenrechtenridders van de Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS).

Maar dan eindelijk bestaat de mogelijkheid hiertegen vreedzaam in het geweer te komen met deze petitie.

januari 31, 2014

Big Brother als copiloot in je auto

big-brother-is-watching-you-topDe EU-politiebazen ijveren voor zware inbreuk op de persoonlijke levenssfeer door in iedere auto een mechanisch middel te willen plaatsen waarmee de politie op ieder moment een auto tot stilstand kan brengen. Big Brother rijdt dus als de EU-politiebazen deze fascistoïde overheidsdrift weet te bewerkstelligen, voortdurend als copiloot me je mee.

Natuurlijk zal het achterliggende verhaal zijn dat daarmee de misdaad beter bestreden kan worden. Zoiets als om het stelen van een paard te voorkomen, hak je het beest preventief alvast een been af.

Het middel criminaliteit om criminaliteit te bestrijden zie je dan ook steeds vaker toegepast worden door de zwaar controlerende overheid, die wel de goedwillende burger in het gareel houdt, maar niet in staat blijkt te zijn dat ook met de crimineel te doen.

Daarom worden uit louter radeloosheid ook zo opvallend vaak door het stuntelende politieapparaat slachtoffers gemaakt, zelfs als blijkt dat die onschuldig zijn.

Je zou maar ten onrechte ergens van verdacht worden en opeens met lood in je rug ter aarde storten. Of door een benzinedief doodgereden worden, omdat een uit wanhoop zwetende politiemacht die kerel niet op een fatsoenlijkere wijze bij de kraag weet te vatten.

Of zoals Gijsbert Ruiter in Haelen, die met zijn vrouw door criminelen van een naastgelegen woonwagenkamp het leven zuur gemaakt werd, maar desondanks geen veiligheid biedende erfafscheiding rondom om zijn huis mocht plaatsen en daarom een hele politiemacht op zijn nek kreeg.

Een beter voorbeeld van een criminele overheid kun je je nauwelijks voorstellen, want inmiddels blijkt diezelfde overheid de pijlen op de woonwagenbewoners gericht te hebben omdat kennelijk eindelijk ontdekt is dat de dappere Gijsbert Ruiter, die een veilige afrastering rondom zijn bezit misgund werd, daar kennelijk toch plausibele redenen voor had.

Er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken wat de EU als oppermachtige controleur van de burger allemaal zou kunnen uitspoken met de meerijdende Big Brother in de auto. De techniek staat namelijk voor niets, zo weten we van winkelketens als Dixons en Mycom.

Een troost mag zijn dat de Europese Commissie kennelijk ook nog weinig ziet in dit doldrieste plan van de EU-politiebazen: Dit is niet het standpunt noch de bedoeling van de Europese Commissie.

Maar wat als de EU-politiebazen dit onzalige plan met overtuiging aan de machthebbers in Brussel weten te ontvouwen? Het is natuurlijk wel heel erg verleidelijk om in het groot Europa tot aan de Oeral en over de Bosporus de gangen van iedere autobezitter na te kunnen gaan. En dan is het mooi meegenomen dat het eerste aanzetje door de EU-politiebazen al gegeven is.

Vooral de fervente liefhebbers van een allesoverheersende en controlerende overheid zullen bij dit plan van de EU-politiebazen een lichte extase maar nauwelijks weten te onderdrukken. En eerlijk gezegd moeten we ze hierin maar niet ter wille zijn. Let dus op u saeck.

januari 30, 2014

Overpeinzingen over de Achterhoek

Ochtendstemming in de AchterhoekIedere ochtend eerst even uit het raam kijken en het diepzinnigheid verlokkende fluïdum van het landschap inademen alvorens de dag aan te vangen. En dus ook deze ochtend de dagelijkse blik op het weidse landschap van de Achterhoek gericht.

Voor het definitieve vertrek uit Den Haag zeiden verstokte stedelingen tegen ons “weet waaraan je begint!” Nou, dat wisten we echt wel na zeven jaar diepgaande ervaringen in de Achterhoek.

Voor verlatingsangst hoef je in de schijnbare verlatenheid van de Achterhoek niet te vrezen. Het zal je er niet makkelijk lukken pas na een half of na tien jaar dood achter de voordeur een fokbedrijf voor aasvliegen te beginnen.

En om nog wat preciezer te zijn, hebben we nimmer zo veel bezoek mogen ontvangen als we sedert ons verblijf in de Achterhoek hebben mogen fêteren op onze gastvrijheid. En omdat niets hier eenzijdig is, zijn we ook nimmer zo vaak te gast geweest bij gastvrije streekgenoten.

In Den Haag was het vaak “kom eens langs”, en dat met de feitelijke bedoeling dat je alleen maar langs kwam, maar het niet in je hoofd moest halen aan te bellen. De eenzijdige gastvrijheid groeide daar zo boven ons hoofd, dat we ook maar gestopt zijn met uitnodigen. Want voor masochisme heb je in Den Haag immers goed geoutilleerde SM-salons. Om kort te gaan waar het ook langer kan, de Achterhoek in een feest van gastvrijheid. Maar dat wisten we natuurlijk al voordat we Den Haag definitief verlieten.

Toch zijn er ook minpunten. Hoewel niet onoverkomelijk. Heb je acuut zin in een reep chocolade, dan is het wel even een stukje verder reizen om zo’n lekkernij te bemachtigen. De provisieruimten zijn dan ook wat voller. Zal ook moeten vanwege de vele aanloop, want je deur staat altijd aan, in plaats van hardnekkig grootstedelijk gebarricadeerd.

Eigenlijk leer je in de Achterhoek weer mens onder de mensen te zijn. Je voelt er je grootstedelijke argwaan snel plaatsmaken voor wat ik me nog uit mijn kinderjaren herinner. Dat was de tijd dat je met je buren een cohesie vormde met wat in de Achterhoek Noaberschop genoemd wordt.

Afgelopen oudejaarsdag waren we bij ons eerste carbidschietfeest. De artillerie stond in slagorde naar de Haagse bureaucratie gericht. Daar houden ze in de Achterhoek namelijk niet van.

Terwijl binnen door gezellige Achterhoekse dames een rijkelijk voorzien buffet werd gepresenteerd, werd buiten en onder leiding van de oudste bewoner van de omgeving het bevel voor een eerste salvo gegeven. Of Jozias van Aartsen er iets van gemerkt heeft weet ik niet.

Met het idee dat straks een groot deel van Den Haag in een soort Sperrgebiet zal veranderen om internationale hotemetoten de veiligheid te bieden die geen Hagenaar gegund wordt, zit ik deze tekst in alle rust te typen.

Nog even een blik naar buiten en dan maar weer de penselen beroeren. Of toch maar weer een tochtje in de eindeloze verten van het landschap?

januari 29, 2014

Oekraïne komt erbij

world-power-2012Als je de dagelijkse show uit de Oekraïne aan je gevoelige netvlies toelaat, voel je vrijwel meteen dat nieuw onheil de Nederlandse burger boven het hoofd hangt. Een leger van kleerkasten, bodybuilders, bivakmutsen, helmdragers en andersoortig straattuig staat daar voor de vrijheid te vernielen om naar succesvollere delen van Europa te mogen verkassen. Als de Nederlandse burger ooit vermoed zou hebben dat het de opzet van de EU-fanatici was de armere delen van Europa te ontvolken om er de rijkere mee te bevolken, dan zou op de marxisten na, geen mens op een politieke partij gestemd hebben die zo’n Europa voor ogen stond.

De houding van de EU, en laat ik hier de politieke brandstichter Frans Timmermans niet ongenoemd laten inzake de show in de Oekraïne, toont glashard aan dat de megalomane aspiraties van de EU-fanatici tot aan de Oeral en over de Bosporus reiken.

Hitleriaanse en napoleontische ambities die uiteindelijk de naamgevers van deze imperialistische groot Europa-denkers de das omdeden omdat hoe groter het te overheersen landareaal werd, de bestuurlijkheid meer mankracht kostte dan nataal opgehoest kon worden. Bovendien groeide met de uitdijing van de beide rijken ook de vijandigheid mee. Zat het ergens tegen, dan moesten Franse cavaleristen of SS-Einsatzgruppen de boel er even komen “sussen”.

Het groot Europa dat de EU-fanatici voor ogen hebben is dan ook een onbeheersbaar megaproject dat de enorme volksverhuizingen die al gaande zijn nog verder zal stimuleren, en bepaalde gebieden in Europa als onnuttig voor de economie onleefbaar zal maken. Niet ieder volk snapt namelijk dat je zelf de handen uit de mouwen moet steken om economie te generen, zodat er met scheve ogen naar succesvollere gebieden gestaard zal worden.

Waarom de Polen en andere Oost-Europeanen hun grenzeloze vlijt niet in hun traditioneel eigen gebieden de economie tot wasdom brachten, maar na de invoering van Schengen al snel hun koffers pakten, valt dan ook niet goed te snappen. Het herinnert aan de actie van de PvdA’er Willem Drees, die vlijtige Nederlanders opriep de economie elders dan in eigen land op te bouwen, zodat amper tien jaar later gastarbeiders de ontstane leemten moesten komen opvullen.

Nota bene het Polen dat altijd zo woest was op de bezettingsmachten die het geliefde vaderland koloniseerden, en dat na het neerhalen van het IJzeren Gordijn toch eindelijk als zelfstandige natie door het leven kon gaan, kreeg als belangrijkste uitvoerproduct het eigen volk te noteren.

De oorzaak van de show in de Oekraïne roept bij vlagen herinneringen op aan de EU-houding in het voormalige Joegoslavië. Die houding bleek de religieus /etnische opstand tegen het centrale regime onder Slobodan Milošević aan te moedigen en valt daarom ook op te vatten als de effectuering van de agitatiepolitiek van de EU-fanatici. Een kunstje dat de EU, getuige het zich in Kiev onder de opstandelingen voegen van Frans Timmermans, nu nog eens uithaalt.

Dat het Europa tot aan de Oeral en over de Bosporus zal grenzen aan gebieden waar tribalisme, religieuze onmin en archaïsme de voedingsbodem vormen voor instabiliteit, moord en doodslag, zal voor de megalomane ambities van de EU-fanatici waarschijnlijk het doodsoffer worden. Helaas komt men daar pas achter als het schaap verdronken is, want de EU blijkt een onomkeerbaar fenomeen te zijn.

Je ziet het Midden-Oosten, de naaste buur van dat Europa sneller dan de Oriëntexpres richting vroege middeleeuwen afreizen. Dat worden dus barre tijden als het groot Europa dat welvaart en geestelijke vrijheid roept, zich voortdurend moet wapenen tegen de aartsvijanden van de moderniteit.

Inzake het piepkleine Israël, dat de eenentwintigste eeuw in een vroegmiddeleeuwse woestijn van moord en doodslag is, zie je zich dat al afspelen. Enkele kilometers over de grens schieten ze elkaar om minieme verschillen in opvatting over geloof of verschil in etniciteit aan flarden, aan de andere zijde van de grens wordt hard gewerkt aan datgene waar de mensheid het meest aan heeft:  vooruitgang.

Daarom zit dat Israël nu bij de top tien van de wereld, en reist het megalomane Europa met de Oriëntexpres richting vroege Middeleeuwen.

Dus Frans Timmermans, op naar een groot Europa tot aan de Oeral en over de Bosporus.

januari 28, 2014

Gerard Spong onder dwangverpleging bij het Rabbae-Instituut

Spong onder dwangverpleging bij het Rabbae-InstituutDe ijdeltuit en publiciteitszoeker Gerard Spong, die homohater Mohamed Rabbae graag van dienst wilde zijn door Geert Wilders nog eens voor het gerecht te slepen, zal zijn bevrediging op een andere manier moeten zoeken, want volgens de procureur-generaal is er geen reden om zogeheten cassatie in het belang der wet in te stellen tegen het vonnis van de rechtbank in Amsterdam. Hetgeen refererend aan de Nederlandse wetgeving, het geen pas heeft Wilders nog langer van haat zaaien en racisme te betichten.

Daar Gerard Spong kansen zag in een rapport van de Raad van Europa dat vorig jaar oktober verscheen, en waarin staat dat Nederland te weinig zou ondernemen tegen het racisme en waarin in dat verband Wilders ook niet ongenoemd blijft, zou het misschien in de rede kunnen liggen als de advocaat zich eens met een andere tak der sport van het haat zaaien te bemoeien.

Misschien dat Gerard Spong zijn tomeloze energie nu zou kunnen inzetten tegen het onrustbarende hoge niveau van het antisemitisme. Dat blijkt het namelijk op alle fronten te winnen van de islamofobie, de homohaat en het racisme tegen de gekleurde medemens.

Terwijl in ons land circa 825.000 Moslims, 350.000 Surinamers, 340.000 Oost-Europeanen, 211.000 Antillianen leven, en geschat wordt dat ongeveer 4 procent van de bevolking van de andere kunne is, blijken de circa 40.000 Joden het belangrijkste mikpunt te zijn van haatzaaiers.

Nog gisteren meldde het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) dat vorig jaar (net als het jaar daarvoor) het meeste racisme op internet tegen Joden gericht was. Het MDI vindt daar zelf van: Op de eerste plek staat discriminatie als gevolg van antisemitisme met 250 uitingen. Opmerkelijk, gezien de kleine omvang van de Nederlands-joodse gemeenschap.

Van Gerard Spong, die in het AVRO-televisieprogramma Advocaat van de duivel Gretta Duisenberg van antisemitisme trachtte vrij te pleiten, en zelf ooit gezegd heeft zelfs Hitler en Eichmann te willen verdedigen als hem dit ooit overkomen zou zijn, valt echter geen moedige strijd tegen het antisemitisme te verwachten.

Homo-, Wilders- en Israël-hater Mohamed Rabbae wel ten dienste willen zijn, maar het onevenredig omvangrijke haat zaaien tegen de Joden links laten liggen, past in het straatje van Gerard Spong.

Niet dat de Nederlandse Joden Gerard Spong nodig hebben als Advocaat van de duivel. Verdedigd worden door een advocaat die met het grootste plezier naar gaatjes in de strafwet zocht en vond om criminelen te laten recidiveren, zou wel eens eerder smadelijk dan profijtelijk kunnen zijn.

Gerard Spong in één adem noemen met Gretta Duisenberg, Mohamed Rabbae, Hitler en Eichmann, klinkt namelijk veel aannemelijker.

Laten we ons Gerard Spong vooral zo herinneren alvorens de mannen in de lange witte jassen zich over hem ontfermen.

januari 27, 2014

Defaitisme hand in hand met jihadisme

Haagse jihadistenBij zijn eerste glibberen in het politieke mijnenveld Nederland ontstond er meteen al een breed front tegen Wilders. Marxisten, liberalen, christenen, moslims en andere weldenkende volksdelen dromden samen in een petitie onder Doekle Terpstra om het grote kwaad Wilders te bestrijden. Intussen zijn we een stapje verder en blijkt een vrij verkeer vanuit de onderbuik van Nederland richting Moordistan te reizen om er te doen wat je in volstrekt rechteloze streken kan doen: moorden.

In de hoopvolle gedachte dat de coalitie tegen Wilders de ogen niet voor alle andere dreigingen zou sluiten, zou je enig obstinaat reageren mogen verwachten over het toenemend aantal jihadisten dat vanuit Nederland, of nog beter, vanuit heel Europa, naar gekwelde oorlogsgebieden afreist om er met trossen munitie omgordeld jihadist te spelen.

Maar het voltallige contingent van Wilders-bestrijders zie je rustig met de vingers op het in fijne was opgewreven bureaublad trommelen, maar nergens aanstalten maken zich ook maar even op te winden over de groei van het reizende circus Al-Qaida. Toch allemaal Breivikjes, die net als de Noorse massamoordenaar de opvatting hebben dat wie niet luisteren wil doodgewoon dood moet.

Toen het even uitkwam om Wilders in het vagevuur van Breivik te duwen, was het geen enkel probleem het moorddadige extremisme te lijf te gaan. Maar nu in Nederland opgevoede en geschoolde jongeheren (en zelfs jongedames) optrekken om de lieve vrede, die men met de grootst mogelijke moeite bij het Syrië-overleg in  Genève tracht te vestigen, te ondermijnen, heerst er een onheilspellend zwijgen.

Terwijl Nederland meedoet aan dat overleg, is het zelf uitvoerland van oorlogszuchtig jihadisme. Bij iedere grijns van Frans Timmermans wordt ergens in Nederland een diepgelovige jongeling overgehaald andersdenkenden onder het mom van vrijheidsstrijd neer te maaien. Het blijkt dat zelfs in Nederland getrainde militairen goed onder zwarte vlag van Al-Qaida kunnen gedijen.

De Turkse krant Habertürk meldde december vorig jaar dat er volgens de Turkse geheime dienst, nadat er al 1100 opgepakt waren, op dat moment naar schatting nog 1500 Europeanen in Turkije rondhingen om de strijd in Syrië te verhevigen.

Grote politieke en maatschappelijke zorg hierover blijft echter uit, waar iedere eurosceptische en Wilderiaanse schicht met dikke letters geschreven wordt.

Wat zou dat toch zijn van onze weldenkende Nederlanders, dat stilzwijgend instemmen? Zou de islamofobie niet toch het meest onder deze bevolkingsgroep heersen, dat zij in een opperst defaitisme de wegen maar blijven plaveien voor dit extremisme?

Terwijl de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid de vrees koesteren dat het terugkerende jihadcircus ook in Nederland de tenten zal opslaan, blijft weldenkend Nederland in totale onverschilligheid wachten op wat komen gaat.

Nou, waarschijnlijk meer jihadisme en dus ook meer Wilders.

Ik verzoek den luisteraars dan ook om wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. (Hendrik Colijn op 11 maart 1936 via de radio)

januari 26, 2014

Ondanks boycot-Israël teneur, voedt Israël’s expertise en ondernemerschap de wereld

 

netanjahoe-wef

Davos, Zwitserland, 23 januari 2014. Premier Benjamin Netanjahoe zei op het World Economic Forum: “Israël is wereldwijd een centrum voor innovatie en daarmee bedoel ik twee dingen. Het is niet enkel een centrum voor wetenschap en technologie, maar beschikt over de onmisbare ingrediënten van het ondernemerschap.Lees hier en bekijk de volledige toespraak.

Terwijl anti-Israëlactivisten oproepen om Israëlische producten te boycotten moeten ze knarsentandend toekijken hoe de Israëlische uitvoer van dag tot dag stijgt. De verklaring daarvoor is te vinden in de doeltreffende manier waarop Iraëli’s het zakendoen en hulpverlenen met elkaar weten te verenigen.

just-jew-itDe Israëli’s beschikken daarmee over een positief project waarmee ze van plan zijn om de honger de wereld uit te helpen. Dat was dit jaar ook het thema van de grootste Israëlische landbouwbeurs in Tel Aviv. De slagzin “Israëli expertise feeds the world” was toepasselijk.

Tijdens de achttiende editie van die International Agricultural Exhibition toonden Israëlische experts en bedrijven de verbazende ontwikkelingen die agrarische technieken in combinatie met het Joodse vermogen om hoogtecnologische vindingen in de landbouwtechnieken te implementeren aan de geïnteresseerde bedrijfsleiders en beleidsmakers.

De beurs had met 7000 bezoekers uit 115 verschillende landen een grote internationale uitstraling. De beursgangers konden er kennismaken met nieuwe serretechnologieën, irrigatietechnieken, toegepaste informatica voor melkveehouders, visboerderijen en alternatieve energieopwekking.

Een manager van een deelnemend bedrijf zei over een nieuwe technologie om koeien te monitoren: “Als je je koeien onder controle kan houden dan kan je geld verdienen”.

Israëli’s slagen er al langer in om hun eigenbelang te laten samenvallen met het algemeen belang, daarmee gaan ze gewoon verder in de eeuwenoude Joodse traditie om van betekenis te zijn voor hun medemensen. Dit in tegenstelling tot de honderden ngo’s die Israël bekritiseren en hiervoor overheden in de hele wereld voor miljoenen weten te melken.

De volgende editie,  The 19th International Agricultural Exhibition – Agritech 2015, zal naar verluidt plaatsvinden in mei 2015 in Tel Aviv, Israël.


Bronnen:

  1. Joods Actueel Blog: ♦ Israël geeft de wereld te eten terwijl NGO’s van de wereld eten [lezen]
  2. Israeli Ministry of Foreign Affairs (IMFA): ♦ PM Netanyahu addresses World Economic Forum at Davos – Israel is a global center for innovation, and by that I mean two things. It’s a center not only for science and technology, but for the indispensable ingredient of entrepreneurship [lezen]

Met dank aan  

januari 25, 2014

PvdA-er Rabin Baldewsingh wil dat de PVV zich voor 99 procent opheft

iedereen-telt-meeGeboren in Suriname en na op zijn dertiende in Nederland aangeland te zijn, wist Rabin Baldewsingh zich via subsidiekanalen de hoogte in te werken en met dank aan de positieve discriminatie van de PvdA, de baas van Den Haag te worden. Nou baas, dat mogen ze hopen bij de PvdA, want erg florissant zijn de vooruitzichten voor de PvdA bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen niet. Dat kan Rabin Baldewsingh echter niet verhinderen na door positieve discriminatie de PvdA-lijstrekker in Den Haag te zijn geworden, negatieve discriminatie jegens de PVV te plegen:  De PVV moet 99 procent van het huidige programma verscheuren voordat wij überhaupt denken aan samenwerken met die partij.

Een soort Desi Bouterse in spe lijkt hier aan het woord, die eventjes een groot deel van de Haagse kiezers monddood maakt door van de PVV te eisen dat die nog maar 1 procent van haar verkiezingsprogramma intact laat. Uiteraard met 99 procent van het partijprogramma van de PvdA. Zo hoog van de toren blazen smeekt om een diepe val.

Of Rabin Baldewsingh zich ook zorgen maakt over de ronduit racistische toon van zijn partijgenoot en wethouder Marnix Norder, die meer smerigheid over de Oost-Europeanen uit zijn pen heeft laten vloeien dan alle PVV’ers bij elkaar, is niet duidelijk.

En of Rabin Baldewsingh misschien meer empathie koestert jegens de stroom van Haagse jihadisten, die met hulp van het sociale steunloket tussen Den Haag  en Moordistan heen- en weerreizen, dan met de uit hun oude wijken weggewerkte PVV-kiezers, heeft de carrièremaker ook nog niet laten weten.

Het moge duidelijk zijn dat Rabin Baldewsingh eist dat de PVV zich voor 99 procent opheft om aan het “democratische” proces mee te mogen doen. Daarop is maar 1 procent kans, want een partij die zich waarschijnlijk in Den Haag op een verkiezingswinst kan verheugen, zal zich niet voor paal laten zetten door een partij die waarschijnlijk na een verkiezingsnederlaag de lijsttrekker een roos met doornen in de hand zal drukken.

Dat het van de PvdA de opzet is de oude vertrouwde proletarische aanhang in te ruilen voor die van de overzeese gebiedsdelen en de Oriënt, zal waarschijnlijk het beoogde doel zijn. Na Rotterdam zal Den Haag dus ook ingelijfd worden in de bananenmonarchie Cliëntistan.

De kans dat Rabin Baldewsingh onderkoning van Cliëntistan zal worden lijkt gezien de peilingen echter niet erg groot. Daarom de vraag hoeveel procent van het verkiezingsprogramma van de PvdA verscheurd moet worden om aan het college van B&W mee te mogen doen.

Nou, dat wachten dan maar met een gerust hart af.

januari 24, 2014

Socialisten zijn net olifanten in een porseleinkast

Olifant in een porseleinkastSocialisten zijn ethisch hoogstaande mensen. Nee, schrik niet beste lezers, niet ik beweer dat, maar socialisten spelden dat graag op uw en mijn mouw om zo invloed, macht en bezit te verwerven. Op door socialisten gestuurde instituties zoals de VARA, Joop en de FNV, zult u menigmaal geconfronteerd worden met onderricht over het allerhoogste doel dat een mens bereiken kan: het socialisme.

Als moeders Teresa lullen ze u uit uw schoeisel zodat u uw have en goed ten dienste van de gemeenschap afstaat. Uw zelfzuchtigheid, uw hebzucht en uw hedonisme zijn volgens socialisten mensonwaardige emoties die uitgebannen dienen te worden. Volg niet de baard van Epicurus maar die van de andere baard Karl Marx.

Nou, dat hebben de Fransen dus geweten, nadat bleek dat de welgevormde concubine Valerie Trierweiler van de brave socialist François Gérard Georges Nicolas Hollande in het Franse gemeenschappelijke bezit het Elysée, in een driftbui voor maar liefst 3 miljoen euro naar de filistijnen afvoerde: Dat is de geschatte waarde van de kunstschatten die Valérie Trierweiler na een vechtpartij met Francois Hollande vernield heeft. Antieke vazen, een pendule van tweehonderd jaar oud, antiek meubilair, wandschilderingen en andere kunstwerken van historische betekenis: alles kapotgeslagen. (Meindert Fennema in de Volkskrant)

Waarom je zulke feestbeesten in bed ook nog eens tussen de museale kunstschatten die Frankrijk rijk is laat scharrelen, is op zich al raadselachtig. Je laat een dolle olifant met zijn driftig zwiepende slurf immers ook niet tussen je fraaie Wedgwood kunstjes maken.

Valérie, wier togus we op het journaal bijna hemelsbreed te zien kregen bij het inzoomen op haar diep uitgesneden japon, blijkt dus niet alleen een extatisch lustobject te zijn, maar ook nog eens een prima kunsthakselaar. Zo iemand zou je dolgraag het overbodige tuingroen laten composteren.

De Nachtwacht zou toch net op die dag aan het Elysée uitgeleend zijn en als decoratief gedessineerde lamellen terugkeren naar het Rijksmuseum.

Maar toch valt mij hierbij op, anders dan bij de Groenlinkser Meindert Fennema, dat socialisten ondanks hun hoge ethische status nogal kwistig met hun slurf omgaan.

Zo is van Harry van Bommel bekend dat hij zijn politieke reizen graag met geopende gulp maakt. En niet om er een frisse wind toegang te verschaffen, maar om sneller bij zijn gereedschapskist te komen voor klusjes buitenshuis.

En er zijn er die met bedlegerige blik in een fietsenhok de gulp wijd open opentrekken om zich daar himmelhoch jauchzend tot de toppen van het genot te laten vervoeren.

Oud PvdA-fractieleider te Amsterdam en tevens bekend als de Rode Bankier van de PvdA, Tjalling Halbertsma, bleek het buitenechtelijk met toenmalig wethouder in dezelfde stad Guusje ter Horst te doen.

Als ik me daar beeldende voorstellingen van tracht te maken, krijg ik op Amsterdams gemeentelijk karpet twee wildebrassen in beeld die zich zuchtend en kreunend voor het aanschijn van hun god Marx innig verenigen.

Of Guusje ook in staat was een paar kostbare roemers gereed voor de glasbak te maken weet ik niet. Maar waarschijnlijk zou ze die het liefst leeggedronken hebben en waggelend van een avondje epicurisme zich op z’n Marcel van Dams achter het stuur gehesen hebben.

Eerste rang met zijn Marx-baard zat PvdA-Kamerlid Thijs Wöltgens, die in de schaduw van het Binnenhof een naaikamertje huurde om afwisselend met de partijgenotes Eveline Herfkens, Jeltje van Nieuwenhoven en Elske ter Veld oude singeltjes uit het repertoire seks, drugs en rok & lol af te draaien.

Nee, dan het gehots en gebots van gezegend socialist en bordeelconnaisseur Rob Oudkerk, op wiens gulp zijn echtgenote een veiligheidsslot heeft laten naaien, want zo’n dokterende socialist is net een olifant in een porseleinkast.

januari 23, 2014

Nederland was fout in en na de oorlog

vopo'sHet ene mensenrechtenschendende land is het andere niet. Als je het over mensenrechtenschendingen overactieve linkse gilde in de smiezen houdt, zie je dat er over het schenden van mensenrechten zeer selectief geoordeeld wordt. Zo wordt Israël onder een loep met hoge vergrotingsfactor gelegd en worden bedrijven die zaken doen met Israël van regeringszijde onder druk gezet die activiteiten te staken.

Het kabinet dat 150 miljoen euro doneert aan het genocideregime Soedan, en ook nog eens met een riant bedrag Hamas-ambtenaren een aardig salaris schenkt voor niet gedane arbeid, blijkt dus ethisch zeer selectief geprogrammeerd te zijn.

Dat de kabinetten hun ogen dichthielden toen Nederlandse bedrijven producten door dwangarbeiders in de DDR lieten maken, moet ongeveer te vergelijken zijn met de Nederlandse bedrijven die vlijtig hun diensten aan het Derde Rijk aanboden.

De DDR had de nare eigenschap critici, of zij die er slechts van verdacht werden kritisch tegenover het regime te staan, op te sluiten. In de tijd dat dit een gangbaar verschijnsel was, liepen in Nederland politici rond die goede banden met de DDR onderhielden. En dat waren niet alleen CPN’ers. PvdA’ers afkomstig uit de bloedgroep Nieuw Links, waren daar een goed voorbeeld van.

Zo was de inmiddels als 50plusser afgedaalde prominente PvdA’er Jan Nagel van mening dat de Muur historisch juist was. PvdA-voorzitter, en ja ook voorzitter van het IKV (Interkerkelijk Vredesberaad) Ien van de Heuvel, was het met die opvatting eens.

Achteraf was daar wel enige schaamte over. Zo was het altijd Israël hatende D66 zeer boos op Frits Bolkestein omdat die er nog eens aan herinnerde dat de D66-Staatsecretaris Dick Tommel in de guurste periode van de Koude Oorlog vice-voorzitter was van de Vriendschapsvereniging Nederland-DDR.

Hij had er dus kennelijk geen moeite mee dat Vopo’s 584 vluchtende landgenoten in de rug geschoten hebben. En ook was de dikke muur die de DDR-dictator Walter Ulbricht tussen de twee Duitslanden liet metselen geen reden van het lidmaatschap van de vriendschapsvereniging af te zien.

Met Dick Tommel als “toeziend voogd” van het regime dat de Stasi op het eigen volk afstuurde, kon het ook geen wonder zijn dat Nederlandse bedrijven niet gehinderd door morele bezwaren vanuit de nationale politiek, de politieke gevangenen van de DDR konden uitbuiten.

Nederland, behoorlijk fout tijdens en na de oorlog, lijkt het maar niet af te kunnen leren, want waar het prima zaken wist te doen met het Derde Rijk en de DDR, blijkt het heel wat minder sympathiek te zijn voor het land dat door de vervolgden van juist dat Duitsland gesticht en opgebouwd werd.

Je moet de brutaliteit maar hebben.