Archive for januari 4th, 2014

januari 4, 2014

Rob de Wijk nu ook euroscepticus?

HelderziendeSedert ik trouw Rob de Wijk op zijn wekelijkse zeepkist bij Trouw volg, valt het me veel makkelijker euroscepticus te zijn. Onvermoeibaar draagt hij argumenten tegen de megalomane moloch EU aan. Ook vandaag komt hij met een sympathiek inkoppertje. Zo schrijft hij “goedbedoelend”:

In de aanloop naar de Europese verkiezingen in mei presenteert Geert Wilders een door hem gefinancierde studie over de uittreding uit de Europese Unie. Het onderzoeksbureau Capital Economics zou al geconcludeerd hebben dat uittreden voordelig voor Nederland is.

En:

Uit een onlangs verschenen studie van de Britse denktank Cebr bleek dat het lidmaatschap van de Eurozone de Nederlandse en Duitse economische groei zou remmen. Terug naar gulden en mark zou goed zijn.

Dus prima nieuws voor de critici van de EU en de euro. Maar Rob de Wijk zou Rob de Wijk niet zijn als hij dit niet volledig om weet te draaien. Want hij draaft doodgemoedereerd door met zijn vreugdedansje rondom de totem EU. Zelfs nu die EU het beloofde paradijs op aarde niet brengt, de werkloosheid en de armoede sinds de euro ingevoerd werd zwaar toegenomen zijn, blijft Rob de Wijk trouw aan het wensbeeld dat de EU een panacee tegen alle kwalen is.

En als niet deskundige doet hij dat verdraaid “deskundig”: Alle reden dus om in 2014 het Nederlandse lidmaatschap van euro en mogelijk Unie te heroverwegen. Of niet? Ik denk dat laatste.

Een essentiële voorwaarde voor uittreden is dat dat schadevrij, dus geordend gebeurt. Maar deskundigen wijzen erop dat juist dit feitelijk onmogelijk is. Waarschijnlijk is het uittredingsproces chaotisch. Dat zal de economie pas ruïneren.

Welke deskundigen citeert hij hier zo deskundig? Mogen we niet meegenieten van de details van waar deze deskundigen ons zo deskundig voor waarschuwen? Waarom noemt hij ze niet bij naam?

Wellicht geplaagd door schrijfkramp, maar hoogstwaarschijnlijk door zijn eigen tunnelvisie, houdt Rob de wijk vast aan zijn eigen droombeeld en dat van zijn pilaarheilige Pechtold, die maar blijft beweren dat de EU en de euro wonderdoeners zijn, maar dat niet aan de economische en sociale feitelijkheid weet te staven.

Het blijft beperkt tot toekomstbeloften die als een fetisj om de hals gehangen wordt, maar inmiddels een enorme Europese disharmonie veroorzaakt heeft. Overal in Europa zie je namelijk de stromingen herrijzen die het Europa van de vorige eeuw in de as gelegd hebben.

Natuurlijk kan Rob de Wijk niet verhelen dat Europa door de euro op de rug lag te spartelen: Ook ik geef de politiek een dikke onvoldoende als het om Europa gaat. Immers, de crisis waarin Europa na 2008 is terecht gekomen is vooral een politiek-institutionele crisis met verstrekkende economische consequenties. De euro ging door politiek geblunder bijna ten onder, maar werd uiteindelijk gered toen Mario Dragi, de niet-gekozen technocratische voorzitter van de Europese Centrale Bank, medio 2012 de financiële markten tot bedaren wist te krijgen.

Maar dat dat Europa nog niet verloren ging, betekent echter niet dat deze dreiging zich niet weer en met een nog ergere afloop herhalen kan. Empirisme, weet u wel.

Het nadeel van een Nederland in een klamme, autoritair, bureaucratisch geleide  EU tegenover een Nederland dat fris en vrolijk samenwerkt met landen die ook van fris en vrolijk samenwerken houden, is gelegen in het feit dat in de eerste versie ons land tegelijk met dat Europa dreigt mee gezogen te worden als de golven te hoog worden.

In de tweede versie is Nederland met de grote mate van zelfredzaamheid in staat zelf de handen uit de mouwen te steken om zich aan collectief verzuipen te onttrekken. En omdat Nederlanders niet in het uniform van het Leger des Heil geboren worden, zodat ze niet gehouden zijn de armlastigen van Europa boven water te houden, zijn ze heel goed in staat hun eigen reddingsvlot te bouwen. Desnoods met landen die daar ook goed toe in staat zijn.

In tegenstelling tot wat de Soeslov van Pechtold graag beweert, zijn eurosceptici helemaal geen tegenstanders van internationale samenwerking. En een muntunie sluiten met betrouwbare landen hoeft ook geen taboe te zijn als alle onzekerheden van landen waar al te joviaal geleefd wordt, vermeden worden.

Eurosceptici zijn door de bank genomen geen tunnelvisiegluurders maar nuchtere denkers die de zelfredzaamheid believen boven het zich uitleveren aan het riskante collectivisme dat ons al bijna de das omdeed. De heldere conclusie in deze moet dan ook zijn dat de in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.

Rob de Wijk en zijn chef de mission Pechtold bieden dan ook helemaal niks anders dan een beloftevolle toekomst. Net zoals met die andere ideologische theaters van de heilzame toekomst communisme, fascisme en nationaalsocialisme, is het je warmen aan luchtkastelen maar blijf je gewoon in de kou.