Archive for januari 6th, 2014

januari 6, 2014

Feiten aanhalen tegenover Israëlhaters is als het spreken tegen een muur

britse-muur02

Op 22 december 2013 werd in Londen, in de tuin van de St James’s Kerk, Piccadilly, door Britse christen Israëlbashers een replica opgetrokken naar analogie van de Israëlische Veiligheidsmuur nabij Bethlehem op de Westbank. Die replicamuur mat maar liefst 30 meter lang en 8 meter hoog, zo imposant dus dat bijna de hele kerk achter de muur verdwenen leek. Kostenplaatje van het anti-Israëlproject: ca. 36.000 euro.

Die muur is er twaalf dagen blijven staan tot gisteren zondag, 5 januari 2014. De anti-Israël actie werd gisteravond laat afgesloten met een debat in de St James’s Kerk met als onderwerp de Israëlische Veiligheidsmuur. Op de blog Harry’s Place werd verslag uitgebracht over deze debatavond en de Amerikaanse blogger EoZ verwees hier naar een repliek in één van de commentaren van een zekere “amie” die het debat bijwoonde.

Voor wie zich soms afvraagt waarom ik zeer zelden in discussie ga met Israëlbashers en Jodenhaters die zich dikwijls “pro-Palestijnse activisten” plegen te noemen maar dat in werkelijkheid niét zijn, die vindt misschien in het onderstaande een antwoord.

Want net zoals “amie” heb ik een hartsgrondige hekel om tegen muren te praten. Bovendien lijden Israëlbashers en Jodenhaters aan een veel voorkomende oogkwaal: de olifant niet (willen) zien die pal voor hun neus in het salon staat. Aan zulke “gespeelde” domheid verspeel ik mijn tijd niet, die kan ik wel nuttiger besteden.

fence Amie verhaalt het debat:

“Ik ben net terug van het debat.

Alan Johnson [¹] van Bicom [²] sprak briljant; verwoordde overtuigend de kwestie van de muur als een beveiligingsprobleem. Zijn retorische argumenten klonken meesterlijk, zoals hij sprak over de realiteit van de werkelijke muur tegenover de nooit-of-te-nimmer wereld van de replica muur, die op zijn beurt de verkalking vergemakkelijkt van de intellectuele muur die weigert om de realiteit van de noodzaak van de echte muur te erkennen .

Hij haalde beroemde schrijnende gevallen aan van bombardementen en terreur. Hij toonde grafieken aan hoe het niveau van terreur drastisch daalde sinds de muur werd opgetrokken. Hij citeerde de mislukte aanslag op een bus van vorige week nadat de terroristen in Bethlehem via een gat door de muur Israël waren binnen geraakt.

Toen hij klaar was met zijn betoog (en op een stevig rondje applaus werd onthaald door een bescheiden pro-Israël aanwezigheid aldaar), was het woord aan de volgende spreker Jeff Halper [³] (voorzitter van ICAHD).

Jeff Halper trok zijn mond wagenwijd open en brulde door de zaal:

“Deze muur heeft HELEMAAL NIETS te maken met veiligheid.”

En zonder dat hij daar nog maar één enkel ding aan hoefde toe te voegen, dat zijn kreet eventueel kon ondersteunen of iets ter verificatie had hoeven te vermelden, barstte de hele zaal uit in een triomfantelijk stormachtig gejuich en applaus.

Ik keek naar twee aantrekkelijke jonge vrouwen achter mij toen hun gezichten helemaal blij oplichten in een stralende glimlach van opluchting en die wild in de handen klapten. In paniek geraakt toen alles waar ze hadden in geinvesteerd verknoeid leek te worden door [de vakkundige uiteenzetting] van Alan Johnson, werd dit gelukkig geruststellend gepareerd en hersteld door die ene enkele ongefundeerde kreet van Halper.

Maar niet getreurd om de concurrerende moraal. Halper schreeuwde gewoon totaal schaamteloze leugens uit, zoals dat Israël [Palestijnse] kinderen met chemicaliën vermoordde die hun inwendige liet wegsmelten (opnieuw WP?) en ook met wapens met ronddraaiende bladen die ze in stukken versnipperden.

Overal klonk wild gejuich om me heen…”

Amie.

Het wordt tijd dat iedereen zich stilaan zorgen begint te maken omtrent het fenomeen “kretologie” dat het debat inzake het Palestijns-Israëlische conflict helemaal verduistert heeft, totaal overbodig en zelfs misdadig maakt. Wat overblijft is een ge-desinformeerde [lees: totaal ongeïnformeerde] bloeddorstige meute die enkel nog uit is op een smeuige lynchpartij; terug naar die “goeie ouwe Middeleeuwse tijden” toen Joden nog levend op de brandstapels werden gegooid om het volk te vermaken. :(

door Brabosh.com

Voetnoten:
[¹] Alan Johnson is redacteur van Fathom: voor een dieper begrip van Israël en de regio en onderzoeker aan het Britain Israel Communications and Research Centre (BICOM). Hij is professor in democratische theorie en praktijk en redactie lid van Dissent magazine en een onderzoker bij het Foreign Policy Centre.
[²]  Britain Israel Commincations & Research Center (BICOM) is een onafhankelijke Britse organisatie die zich heeft toegelegd om een meer ondersteunende omgeving te creëren voor Israël in Groot-Brittannië en steunt de actieve samenwerking tussen beide landen.
[³] Dr. Jeff Halper is mede-stichter en directeur van ICAHD, het Israeli Committee Against House Demolitions. Hij is geboren in 1946 in de Amerikaanse staat Minnesota en emigreerde naar Israël in 1973.

wall poster


Bronnen:

  1. Elder of Ziyon Blog: ♦ Using facts against Israel haters is like speaking to a wall [lezen]
  2. Harry’s Place Blog: ♦ St. James’ Church praises “Beautiful Resistance”; door Raphael [lezen]
  3. Jewish Virtual Library (JVL): ♦ West Bank Security Fence: Background & Overview; door Mitchell Bard (Updated July 2005) [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

  • Londense St.- James Piccadilly Kerk, omgeturnd tot kerk van moderne Jodenhaat; door Melanie Phillips [lezen]
  • Israël vs. de Islamisten: de feiten op een rij vooraleer het jaar eindigt; door Phyllis Chesler [lezen]

Met dank aan

januari 6, 2014

Nederland glibbert terug in de tijd

Verboden voor JodenAls land dat toch aardig wat op zijn geweten heeft op het gebied van kolonialisme, slavernij en gretig de Jodenvervolging faciliteerde zodat Nederland koploper was in de Holocaust, zou je niet moeten accepteren dat een totalitair Arabisch land de grenzen voor Joodse Israëliërs gesloten houdt. Je zou toch graag willen bewijzen dat je je leven gebeterd hebt en dus niet accepteert dat wegens een Verboden voor Joden, een voetbalclub met een Israëlische Jood, zonder hem op reis gaat.

Maar ja, het is al sedert de zestiger jaren dat het Nederlandse bedrijfsleven de eerste ariërverklaringen afgaf bij activiteiten in Arabische landen. Dat deden ze tijdens de bezetting ook toen ze volop aan het oorlogswinst maken waren, dus dat kon er ook nog wel bij. Waren de bedrijven van Joden, dan gingen die mooi over in Arische handen.

Dat er Nederlanders zijn die zakelijke belangen boven ethische normen prevaleren, liet de AVRO kort na de Duitse inval zien. De omroep zette de Joodse medewerkers koud op straat zonder dat de bezetter daartoe gelastte. Een paar kunstverenigingen haalde dezelfde stunt uit.

Het land dat het grootste aantal geüniformeerde collaborateurs van alle bezette landen op de openbare weg wist te krijgen, is na jaren van o wat erg die Holocaust aan het terugmarcheren naar de bittere tijden van weleer. Wil een wereldberoemd strijkkwartet uit Israël hier komen strijken, dan klinken er heuse bedreigingen. Niet dat zo’n strijkkwartet iets anders beoogt dan Schubert ten gehore te brengen, dan toch als het even kan de toegang weigeren.

Ontmoedigen zaken te doen met het enige land dat door Joden geregeerd wordt, maar wel in Beijing en Havanna op de knieën vallen in een smeekbede om klusjes, is jezelf als flapdrol (vergeef me deze onvergefelijke nomenclatuur) te kijk zetten.

Nog in 2012 kwam onze vorstin in het totalitaire Abu Dhabi van de Verenigde Arabische Emiraten een hoofddoek omknopen. Met als souffleur de Israël hatende ex-priester en hofrijmelaar Huub Oosterhuis als moreel bodempje, geen wonder dat ze in dat land op haar knieën viel voor het vrouwenonderdrukkende, homo- en Jodenhatende feodalisme dat opposanten in de kerkers smijt.

Misschien is het dan ook een wonder dat de voetclub Vitesse uitgerekend naar een land gaat waar onze overheid toch een pas op de plaats maakt voor de plaatselijke normen, maar waar ons staatshoofd verteerd door meegaandheid zich liet hoofddoeken.

Het toenemende antisemitisme en de steeds feller wordende Israël-haat vallen Vitesse niet te verwijten. De club hoeft net als de AVRO destijds alleen maar te doen waartoe het zichzelf opgericht heeft. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Willen de ballen niet rollen met Joden, dan maar zonder.

Glibberend over de Nederlandse kleigrond zullen waarschijnlijk steeds vaker Derde Rijkse uitsluitingen de revue passeren. Olympisch “verbroederen” tussen de homoknuppelaars en voetballen zonder Joden passen daar helemaal bij. Terug in de tijd dus.