De schetsen van P.A. Stiche (1)

BronvetIn de achttiende eeuw waren dames gemiddeld niet langer dan 150 cm. En dan te weten dat er toen ook nog kleinere dames waren, zoals je onder lilliputters ook weer lilliputters hebt die kleiner zijn dan gewone lilliputters. De valiezen echter waren toen juist groter dan nu. Daarom zag men toentertijd vaak valiezen over ’s Heerenwegen gaan en liet men zich onthutst ontvallen zie, hier vindt een godswonder plaats.

Om misverstand hierover uit te sluiten moet gesteld worden dat de heren in die tijd ook kleiner waren, zodat er zich te bedde niet al te grote misverstanden voordeden over niet gevonden lichaamsdelen die op dat moment nodig waren voor het plegen van handelingen die ik hier liever ongenoemd wil laten.

Een klein wezen was ook juffrouw Esmeralde Bronvet. Een dichteres die levend in een dorp aan zee, haar hele leven behoudens de periode dat ze lezen noch schrijven kon, verzen schreef over bezigheden waarvan ik de details hier liever ongenoemd wil laten. Haar verzen werden in die dagen vaak beschimpt wegens het hoge gehalte aan poëtische perversiteiten.

De dichteres wist haar smartelijke doch nimmer ingeloste verlangens zodanig expliciet te verwoorden, dat de plaatselijke predikant er zijn banvloek over uitgesproken zou hebben.

Heimelijk gingen haar dichtbundels echter onder plaatselijke dames wier hoge verwachtingen van het huwelijk in diepe teleurstelling gedoofd waren van hand tot hand. Door echtgenoten verstoten die de ganse dag liever met een bierkruik vreemd gingen dan hun schone deernen het hof te maken, werden de verzen door deze zich verwaarloosd voelende dames in een karig kaarslicht en zachtjes prevelend voorgedragen. Soms zelfs leidde dit zelfs tot liederlijkheden die het daglicht niet konden velen.

Als men een valies schijnbaar zonder begeleiding door de hoofdstraat van het dorp zag voortsnellen, wisten haar trouwe lezeressen dat daar juffrouw Esmeralde Bronvet met een nieuw manuscript op weg was naar haar uitgever in ’s-Gravenhage.

Of haar geringe lengte de reden was dat zij nimmer ten huwelijk gevraagd werd, moet zeer betwijfeld worden, gezien het gegeven dat kleinere dames dan de dichteres niet het geluk van een huwelijk onthouden werd.

Een zeer serieus te nemen reden van haar levenslange winkeldochterschap moet in haar geringe appetijtelijk gezocht worden. Na lang speuren in archieven en musea stuitten onderzoekers op een doek waarop de dichteres afgebeeld staat. En dit werk blijkt het treffende bewijs te zijn van de opvatting dat haar uiterlijk zeer afweek van wat in die dagen als de gangbare smaak betreffende het vrouwelijk schoon mocht gelden.

Het mag ons er echter niet van weerhouden de dichteres nog eens aan de vergetelheid te ontrukken en te benadrukken dat ze tijdens haar leven vele dames met haar flamboyante verzen levensvreugde en rode oren heeft mogen bezorgen.

Na haar heengaan werd haar graf dan ook door veel dames die in haar een bron van levensvreugde gevonden hadden, bezocht en onder een bloemenhulde bedolven. Het is daarom te hopen dat haar gehele oeuvre voor herdruk in aanmerking komt, want in deze sombere tijden zou een vlucht in de intieme gedachtestroom van de dichteres wel eens in goede aarde kunnen vallen. Al moet ook de mogelijkheid van het vestigen van valse hoop niet onderschat worden. Hier geldt dus het verstandige motto geniet, doch met mate.

2 reacties to “De schetsen van P.A. Stiche (1)”

  1. Ik wil ook wel eens rode oortjes krijgen.
    Waar kan ik de werken van jongejuffrouw Bronvet bestellen?

  2. Een van haar meest geroemde gedichten en tegelijkertijd beruchtste is zeer waarschijnlijk in 1777 geschreven. In die tijd was het een goede gewoonte voordat men de kerk, in het bijzonder de pastorie, betrad zich voor te verwarmen door een minuut of vijftien op de hand van de buurman te zitten.
    Het gedicht werd bekend onder de naam van “uitstekende naastenliefde”,
    zeer waarschijnlijk bedacht door de opvolger van de predikant door meneer Stiche reeds genoemd.
    p.s. de achtiende eeuw is ook de tijd waarin naast het roken van tabak ook het pruimen sterk in opkomst was.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: