Archive for januari 14th, 2014

januari 14, 2014

Iran heeft Amerikanen en Joden nodig om het volk te genezen

Doktersjassen aan het werkIn het dagblad Trouw van vandaag is de noodkreet te lezen van vooraanstaande Iraniërs die om medicijnen smeken: Maar het meest schrijnend is het gebrek aan levensreddende medicijnen voor MS-patiënten, chemo- en radiotherapie en bloedstollingsmiddelen voor hemofilie-patiënten. Het medicijngebrek treft zo’n zes miljoen mensen.

Nu is ons het afgelopen decennium toch flink op het hart gedrukt dat de islam zo’n beetje de vader van alle wetenschappen is. In werkelijkheid wordt binnen de islam wel flink met de vuist gezwaaid, maar in de wetenschap spelen ze er niks klaar.

Toonaangevend in de geneeskunde en de ontwikkeling van medicijnen zijn ironisch genoeg de door de islam en dus ook door de Iraniërs tot op de voetzolen gehate Amerikanen en Joden.

Terwijl je vrijwel wekelijks in doktersjassen gestoken Iraanse “kerngeleerden” over je beeldscherm zag schuifelen, hadden de mullahs even niet door dat een land niet zonder fatsoenlijk gezondheidsbeleid kan.

Met alleen voor Allah op je knieën vallen red je namelijk niet het leven van een ziek kind. Met haat zaaien tegen volken die prima geoutilleerd zijn op de medische wetenschap, en ook nog eens niet te beroerd zijn daar ook andere volken van mee te laten profiteren, maak je van je land een paria.

Natuurlijk wordt het verhaal wel even anders uitgelegd. De internationale sancties tegen Iran zijn de oorzaak van het nijpende gebrek aan medicijnen.

Maar in vrijwel alle islamitische landen is er een gebrek aan voorzieningen die in het zo gehate Westen voor het oprapen liggen. En dat komt omdat naast de vrijheid van meningsuiting, vrouwenrechten, het recht op geaardheid, de bewegingsvrijheid van andere religies en culturen dan de islam, ook de gezondheidszorg niet vergeten wordt.

Zouden Iraniërs Israëliërs zijn dan zouden ze niet hoeven zaniken over een gebrek aan medicijnen. Ze zouden net als Joden voor alle gemakken en voorzieningen in aanmerking komen. Ze zouden passief en actief kiesrecht hebben. Ze zouden zelfs Joden mogen haten en de Holocaust mogen ontkennen. Zelfs dan zouden ze voor de door Joodse wetenschappers ontwikkelde medicijnen in aanmerking komen.

Maar Iraniërs wonen nu eenmaal in het land van de mullahs, waar islamitisch machtsvertoon belangrijker gevonden wordt dan het eigen volk verzorgen. Daarom ook heeft het regime de intelligentsia het land uitgejaagd zodat Allah er een autarkie van kon maken. Maar ja, die heeft er kennelijk niet de middelen toe, dus hebben ze toch weer de Amerikanen en Joden nodig.