Archive for januari 28th, 2014

januari 28, 2014

Gerard Spong onder dwangverpleging bij het Rabbae-Instituut

Spong onder dwangverpleging bij het Rabbae-InstituutDe ijdeltuit en publiciteitszoeker Gerard Spong, die homohater Mohamed Rabbae graag van dienst wilde zijn door Geert Wilders nog eens voor het gerecht te slepen, zal zijn bevrediging op een andere manier moeten zoeken, want volgens de procureur-generaal is er geen reden om zogeheten cassatie in het belang der wet in te stellen tegen het vonnis van de rechtbank in Amsterdam. Hetgeen refererend aan de Nederlandse wetgeving, het geen pas heeft Wilders nog langer van haat zaaien en racisme te betichten.

Daar Gerard Spong kansen zag in een rapport van de Raad van Europa dat vorig jaar oktober verscheen, en waarin staat dat Nederland te weinig zou ondernemen tegen het racisme en waarin in dat verband Wilders ook niet ongenoemd blijft, zou het misschien in de rede kunnen liggen als de advocaat zich eens met een andere tak der sport van het haat zaaien te bemoeien.

Misschien dat Gerard Spong zijn tomeloze energie nu zou kunnen inzetten tegen het onrustbarende hoge niveau van het antisemitisme. Dat blijkt het namelijk op alle fronten te winnen van de islamofobie, de homohaat en het racisme tegen de gekleurde medemens.

Terwijl in ons land circa 825.000 Moslims, 350.000 Surinamers, 340.000 Oost-Europeanen, 211.000 Antillianen leven, en geschat wordt dat ongeveer 4 procent van de bevolking van de andere kunne is, blijken de circa 40.000 Joden het belangrijkste mikpunt te zijn van haatzaaiers.

Nog gisteren meldde het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) dat vorig jaar (net als het jaar daarvoor) het meeste racisme op internet tegen Joden gericht was. Het MDI vindt daar zelf van: Op de eerste plek staat discriminatie als gevolg van antisemitisme met 250 uitingen. Opmerkelijk, gezien de kleine omvang van de Nederlands-joodse gemeenschap.

Van Gerard Spong, die in het AVRO-televisieprogramma Advocaat van de duivel Gretta Duisenberg van antisemitisme trachtte vrij te pleiten, en zelf ooit gezegd heeft zelfs Hitler en Eichmann te willen verdedigen als hem dit ooit overkomen zou zijn, valt echter geen moedige strijd tegen het antisemitisme te verwachten.

Homo-, Wilders- en Israël-hater Mohamed Rabbae wel ten dienste willen zijn, maar het onevenredig omvangrijke haat zaaien tegen de Joden links laten liggen, past in het straatje van Gerard Spong.

Niet dat de Nederlandse Joden Gerard Spong nodig hebben als Advocaat van de duivel. Verdedigd worden door een advocaat die met het grootste plezier naar gaatjes in de strafwet zocht en vond om criminelen te laten recidiveren, zou wel eens eerder smadelijk dan profijtelijk kunnen zijn.

Gerard Spong in één adem noemen met Gretta Duisenberg, Mohamed Rabbae, Hitler en Eichmann, klinkt namelijk veel aannemelijker.

Laten we ons Gerard Spong vooral zo herinneren alvorens de mannen in de lange witte jassen zich over hem ontfermen.