Archive for februari 18th, 2014

februari 18, 2014

Gaat de Mr. Hans van Mierlo-stichting Benno L. een fijne oude dag bieden?

Op zwartWie na gedane misdaden zijn of haar straf uitgezeten heeft, verdient terugkeer in de maatschappij. De samenleving ziet dan wel met lede ogen toe of er sprake van recidive is. Wat dus zeer vaak het geval is.

De grote publieke ophef over de terugkeer in de maatschappij van Benno L., hetgeen er letterlijk op neerkomt dat de man met zijn ongezonde passie voor  kinderen tussen zijn potentiële prooien mag bijkomen van zijn straf, valt echter alleszins te begrijpen.

Van pedoseksuelen is niet bekend dat die na het uitzitten van de verdiende straf genezen zijn van hun ongezonde passie voor kinderen. Dat de ouders van kinderen Benno L. liever niet in hun leefomgeving willen, valt dan ook goed te begrijpen. Met pedoseksuelen is het veelal de put ongedempt laten nadat het kalf verzopen is. En als het even kan richten ze er een stichting of politieke partij voor op om gelegaliseerd te krijgen wat de wet verboden heeft.

Dat Benno L. na het uitzitten van zijn straf recht op terugkeer in de maatschappij heeft, valt te begrijpen. Hij heeft geen levenlang gekregen dus puur juridisch en ethisch gezien, kan niets zijn terugkeer in de maatschappij verhinderen.

Wat in deze zaak echter moeilijk te verteren valt is dat progressieve Nederlanders vooroplopen in het propageren van de terugkeer in de maatschappij van pedoseksuelen, maar daarin zelden zelf de menslievende daad bij het woord voegen.

Het meest indrukwekkende hierbij is dat pedoseksuelen met een bijna sadistische precisie in buurten gezet worden waar de minst draagkrachtige en veelal kinderrijke landgenoten clusteren. Progressieve mensen belijden hun menslievendheid namelijk traditioneel over de rug van hun medemens. Zeg maar, de ver van mijn bed-show, maar dan anders.

Voor Benno L. zijn vast wel plekken te vinden waar hij tussen de progressieve Nederlanders kan resocialiseren. Er zijn namelijk nogal wat van dat type Nederlanders die niet in de overvolle kinderrijke wijken van de overbevolkte steden samengepakt zitten, maar in pastorale stemming en grootbehuisd de ideale omgeving te bieden hebben om een pedoseksueel mentaal voor de terugkeer in de maatschappij te masseren.

Marcel van Dam, gewezen partijgenoot van Edward Brongersma, schijnt over een enorm landgoed te beschikken waar een pedoseksueel helemaal tot rust kan komen. En naar wat ik begrepen heb, is in het meest riante deel van Bilthoven een villa vrijgekomen, die wellicht door het wetenschappelijk bureau van D66, de Mr. Hans van Mierlo-stichting, aangekocht zou kunnen worden om er pedoseksuelen een cursus maatschappelijke gewenning te bieden.

Een prima kans voor deze tak van progressieve Nederlanders twee vliegen in een klap te slaan, namelijk de daad bij het woord te voegen en daarbij ook nog eens het goede voorbeeld te geven.

Feitelijk doet zich met de terugkeer in de maatschappij van Beno L. precies hetzelfde voor als wat zich vanaf het begin van de massa-immigratie voorgedaan heeft. De massa-immigratie die vooral ten voordele van de werkgevers was en die door de progressieve Nederlanders multicultureel werd bejubeld, kwam koud op de hoofden van de sociale onderlaag neer. En dat met als gevolg dat Hans Janmaat in die wijken moeiteloos zijn electorale aanhang kon verwerven.

Dat de Leidse PvdA-burgemeester Henri Lenferink zijn goede daad aan Benno L. ten koste van anderen pleegt, past dan ook exact in dit klassiek progressieve credo van menslievendheid over de rug van de ander.

Vandaar deze suggestie in de richting van de Mr. Hans van Mierlo-stichting. Daar zit veel volk uit de zittende en staande magistratuur er zodanig warmpjes bij dat de financiering makkelijk op te hoesten is. Deze Coornhert Liga-lobbyisten krijgen dan eindelijk eens de kans zelf de barmhartigheid te bieden die ze jarenlang van de slachtoffers van misdrijven geëist hebben.

Benno L-tehuis?