Archive for april 1st, 2014

april 1, 2014

“Als het je hier niet bevalt, dan pak je je koffers en ga je maar ergens anders wonen”

LBM925X150_2RHet Landelijk Beraad Marokkanen laat aan de pers en dus ook aan het keurige Reformatorisch Dagblad weten: Ouders van kinderen van Marokkaanse origine staan machteloos als het gaat om criminaliteit en schooluitval. De ouders zitten volgens het Landelijk Beraad Marokkanen met de handen in het haar en zijn niet opgewassen tegen hun kinderen. Ze hebben volgens het beraad dringend hulp nodig om de jongeren weer in het gareel te krijgen.

Makkelijker kun je het ze niet maken, want ouders worden toch geacht hun kinderen zodanig op te voeden dat ze de gehele samenleving niet tot last worden. Het Landelijk Beraad Marokkanen, dat opgericht werd in strijd tegen Wilders’ islamkritische film Fitna en geleid wordt door beroepsactivist Mohamed Rabbae, heeft dus weer naar een middel gezocht en meteen ook gevonden de schuld van de kennelijk verkeerd opgevoede en dus ontketende eigen jeugd op anderen af te wentelen.

Een overigens overbekend credo bij de volgelingen van de profeet, die zeer geneigd zijn aan het toegebrachte leed in eigen en andere gelederen, iedereen behalve zichzelf schuldig te verklaren. In dit geval met het woord “machteloos”, dus onschuldig aan wat er met een deel van de Marokkaanse bevolking in Nederland allemaal fout gegaan is en nog zal gaan. Machteloos, in de letterlijke explicatie van de term, zonder de mogelijkheid iets effectiefs te doen, betekent niet aansprakelijk zijn voor de eigen daden.

Dat er bij een ander deel van de bevolking machteloze woede uitbreekt over de schade die de kinderen van de machteloze Marokkaanse ouders aan de samenleving toebrengen, wordt daarentegen voor het gemak en om de schuld bij de ander in rekening te brengen, door het Landelijk Beraad Marokkanen als racisme geframed. Dat er weldegelijk sprake is van gerechtvaardigde kritiek op overlast door Marokkanen, is lange tijd door de Marokkanen zelf ontkend.

Toch is er kennelijk een kentering, want met het toegeven van de Marokkanen zelf, dat de ouders machteloos staan bij de schooluitval en de criminaliteit van hun kinderen, valt het zogenaamde haat zaaien van Wilders jegens Marokkanen, wel even in een geheel ander licht dan in het obscure schemerlicht van het Derde Rijk, waarin deze politicus onder meer door Mohamed Rabbae vaak geschoven wordt.

Kennelijk wordt bij de veronderstelde machteloosheid van de Marokkaanse ouders, van de samenleving verwacht dat die zwijgend incasseert. Kritiek wordt immers als vanzelfsprekend als racisme weggebonjourd.  En wat, om toch even het toekomstperspectief aan te snijden, als de zich misdragende kinderen van de machteloze Marokkaanse ouders straks zelf ook weer in hun machteloosheid kinderen gaan opvoeden?

Er werd door de Marokkanen in Nederland vooral veel geïnvesteerd in het behartigen van de eigenbelangen. Marokkanen zag je vooral voor zichzelf demonstreren. Zoals de keer nadat bleek dat de autochtone uitkeringsgerechtigden hun eigen huis eerst moesten “opeten” alvorens voor een uitkering in aanmerking te komen. Toen er in de Marokkaanse kadasters gekeken zou worden of er niet ook Marokkaanse uitkeringsgerechtigden met een eigen huis waren en dus net zoals autochtonen eerst dat maar moesten “opeten” alvorens voor een uitkering in aanmerking te komen, stroomde het Binnenhof vol met verongelijkte Marokkanen.

In plaats van een aangiftedefilé tegen Wilders te organiseren, hadden de Marokkanen natuurlijk ook eerst de hand in eigen djellaba kunnen steken. Immers, door Marokkanen begane misstanden in Nederland zijn al decennialang bekend.

Een dag na de moord op Theo van Gogh door een zoon van machteloze ouders, riep Ahmed Aboutaleb tijdens een toespraak in de El Kabir moskee in Amsterdam Als het je hier niet bevalt, dan pak je je koffers en ga je maar ergens anders wonen.

Inmiddels hebben talloze autochtone Nederlanders hun wijken of steden verlaten omdat het wonen ze er niet langer beviel. Misschien was de opmerking van Ahmed Aboutaleb aan zijn Marokkaanse toehoorders helemaal zo gek nog niet. Het zou Wilders’ minder, minder, minder onnodig gemaakt hebben indien er toen beter geluisterd was. Maar helaas heeft het anders moeten zijn en is er in Deurne een gezin ontwricht wegens de machteloosheid van Marokkaanse ouders. Dus op naar het volgende incident.

april 1, 2014

Verzwegen moordpartijen

 

KessabDe reguliere, zeg maar linkse pers, heeft er kennelijk weinig zin in erover te schrijven. De slachtoffers zijn geen Palestijnen of Marokkanen, de daders geen Joden of PVV’ers, dus wordt het terzijde geschoven. Er meteen maar even op los gegoogeld, met de daaruit voortvloeiende conclusie dat op het Reformatorisch Dagblad na, geen andere Nederlandse krant dan het Katholiek Nieuwsblad erover berichten wil.

Al was het maar om te bewijzen dat hun fervente afkeer voor islamtcritici, de PVV en Israël op het verdedigen van mensenrechten gebaseerd is, staan Dries van Agt, Anja Meulenbelt, Gretta Duisenberg, Jaap Hamburger, Thomas von der Dunk, Mohamed Rabbae, de Vrienden van Sabeel, de gelovigen van PKN, de hondstrouwe leden van de VARA en het morele geweten van Nederland, niet te trappelen van ongeduld er hun licht over te laten schijnen.

Daarom het hele artikel uit het Katholiek Nieuwsblad hier geciteerd:

Turkije betrokken bij moord op christenen

Islamitische strijders hebben vorige week in Syrië het christelijke stadje Kessab aan de Turkse grens veroverd en deels uitgemoord.

Dat meldt het BarnabasFund, een protestantse hulporganisatie voor vervolgde christenen op basis van eigen informatie en die van Armeense organisaties.

Rond drieduizend Armeense christenen moesten vorige week hals over kop hun huizen verlaten toen het stadje door islamistische rebellen werd aangevallen. Van de achterblijvers zouden er tachtig zijn vermoord, van wie minstens dertien door onthoofding. Er zijn aanwijzingen dat een onbekend aantal christenen gevangen wordt gehouden. Het gaat om gezinnen die zieke of hoogbejaarde familieleden niet wilden achterlaten.

Op internet worden foto’s getoond van de vernielde Armeens-katholieke en Armeens-orthodoxe kerken. Of het nabij gelegen Grieks-katholieke klooster gespaard is gebleven is niet bekend. Huizen van christenen werden geplunderd door de strijders die zouden behoren tot de met Al Qaida gelieerde Al Nusrabrigade, Sham al-Islam en Ansar al-Sham.

Kessab was het laatste dorpje aan de Turkse grens en was van grote strategische betekenis. Het was een toevluchtsoord geworden voor christenen die elders uit Syrië waren verdreven.

Volgens BarnabasFund is Turkije rechtstreeks betrokken geweest bij de aanval op Kessab door honderden strijders niet alleen doortocht over Turks grondgebied toe te staan, maar zelfs te bevoorraden. Het Syrische gevechtsvliegtuig dat vorige week door het Turkse leger werd neergehaald voerde een missie uit tijdens de gevechten om de stad.

Armeense organisaties hebben woedend gereageerd op het Turkse aandeel in de strijd. Armeniërs in de VS hebben president Obama gevraagd om NAVO-partner Turkije onder druk te zetten om onmiddellijk te stoppen met het steunen van rebellengroepen die door de VS als terroristisch worden beschouwd.

Hun organisatie noemt het optreden van Turkije “een afschuwelijke en bittere herinnering” aan de Armeense genocide, waarbij tussen 1894 en 1923 meer dan anderhalf miljoen Armeense en Assyrische christenen door de Turken werden vermoord.