Sander Terphuis gaat zich inzetten voor meer criminaliteit

Sander-TerphuisSander Terphuis goes international om in het Europees Parlement gedaan te krijgen dat nog meer illegalen Europa overspoelen. Sander is namelijk de luis in de pels. Nee, om te verhinderen dat men denkt dat de Filantroop een allochtoon met ongedierte vergelijkt, de term luis is van de Volkskrant, en die kan dus niet racistisch zijn. Toch?

Het doorzettingsvermogen van Sander is er echter niet minder om. En omdat het tegenhouden van de strafbaarstelling van het illegaal verblijf in Nederland hem allerminst genoeg is, gaat hij in het Europees Parlement de geesten rijp maken voor nog meer illegalen in Europa. En hij kan zich kennelijk op veel bijstand verheugen:

Zijn doorzettingsvermogen heeft hem veel sympathie opgeleverd, op die golf hoopt hij vanaf plek 11 op de lijst het Europees Parlement in te surfen. Dat moet zeker gaan lukken met de steun van PvdA-prominenten als Job Cohen en Jan Pronk, meent hij. Cohen staat al achter hem, Pronk moet hij nog vragen. Hij zoekt ook support buiten de eigen partij, van mensen als Femke Halsema en Frans Weisglas. Of de partijleiding daar blij mee zal zijn? ‘De strijd voor mensenrechten overstijgt de partijen. (Volkskrant)

U leest het goed: De strijd voor de mensenrechten. Sedert wanneer zijn mensenrechten slechts voorbehouden aan immigranten, of nog erger, illegale immigranten? Zijn er niet nog andere mensen in Nederland dan immigranten en hun nazaten? Bijvoorbeeld de mensen die slachtoffer werden of nog zullen worden van criminaliteit door immigranten of illegale immigranten.

Voordat de massa-immigratie naar Nederland koers zette had Nederland al genoeg aan de eigen criminaliteit. Niet dat die het huidige niveau bereikte, want in die dagen was een moord een wekenlange artikelenreeks in de toen nog sterk verzuilde dagbladen. Tegenwoordig wordt een moord alleen nog een wekenlange artikelenreeks als iemand zichzelf verdedigd heeft, maar de modale moord in de krant slokt ongeveer net zoveel tijd op als het leegdrinken van een koffiekopje duurt.

Dat we met de massa-immigratie naast de bestaande autochtone criminaliteit ook die van immigrant erbij kregen, werd lange tijd met het taboe van racisme verhuld. Wie gewag maakte van allochtone criminaliteit kwam in het zwartboek van de fascistenjagers terecht. Nogal vreemd, want het Duitsland tijdens het interbellum dat slachtrijp was voor de opkomst van Adolf Hitler, had niet te kampen met de komst van miljoenen migranten die ook nog eens de criminaliteitsstatistieken beïnvloedden. Het tegendeel was eerder waar, want de meer welgestelde delen van Europa werden juist overspoeld door Duitse diensmeisjes die de armoede van de Weimar-republiek ontvluchtten. Waar het verband tussen het benoemen van allochtone criminaliteit en het fascisme dan toch gezocht moest worden, is tot op heden nog steeds een raadsel.

Dat er een verband is tussen de massa-immigratie en criminaliteit zullen tegenwoordig de meeste linkse dagbladen, omroepen, politici en opiniemakers niet langer ontkennen. Tot kniehoogte in het water staande beweren dat er sprake is van een droogteprobleem en dat de gemalen per direct uitgezet moeten worden, maakt namelijk een dwaze indruk op de burger. Dus kon ook het linkse kerkvolk er niet lange onderuit dat de massa-immigratie de criminaliteitsstatistieken beïnvloed heeft.

Dat een onbekend deel van de in Nederland verblijvende illegalen in de misdaad actief is, is niet alleen heel erg zeker, maar wordt ook nog eens bevestigd door het fysiologisch gegeven dat de mens niet van lucht alleen kan leven. Zelfs een comapatiënt lukt dat niet. De logische gevolgtrekking moet dus zijn dat illegalen die niet omkomen van de honger zich geheel of grotendeels met onwettige middelen in leven houden. De misdaadstatistieken betreffende illegalen worden echter om politiekcorrecte redenen niet openbaargemaakt. Dat wordt dus nattevingerwerk voor de kritische volgers van het consortium dat voor meer massa-immigratie en meer illegalen pleit.

Dat van regeringswege de kosten die gepaard gaan met de massa-immigratie aan de burger onthouden werd, was al erg genoeg. Het zette het opinieweekblad Elsevier en Wilders aan dat dan maar zelf te onderzoeken. Dat we feitelijk niets weten over het aandeel dat illegalen in onze criminaliteitsstatistieken leveren, is natuurlijk niet anders dan obscurantisme. Wat niet weet, wat niet deert, is hier de dubbele agenda.

Echter, een kijkje over de grens leert ons iets meer over het gedrag van illegalen. Het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang ten spijt, de Belgische regering is kennelijk minder politiekcorrect dan Rutte II, want naar aanleiding van de antwoorden op vragen van de Vlaams Belang-senator Bart Laeremans aan staatssecretaris voor Migratie De Block en minister van Justitie Turtelboom over het aantal buitenlanders en illegalen per gevangenis, kun je rustig stellen dat het aandeel van illegalen in de criminaliteit buitenproportioneel hoog is. Het antwoord van De Block en Turtelboom leidde namelijk tot de volgende conclusie:

Uit de berekeningen van Bart Laeremans blijkt nu dat 31,5 procent van de gedetineerden in Vlaanderen geen wettelijke verblijfplaats heeft. Meer dan 71 procent van de buitenlanders in de Vlaamse gevangenissen is illegaal tegenover 64 procent van de buitenlanders in Brusselse cellen. Van de buitenlandse veroordeelden is maar liefst 78,8 procent illegaal in het land of bijna vier vijfde.

Bij de afzonderlijke gevangenissen valt vooral de grote groep buitenlandse gedetineerden op in de gevangenissen van Wortel (Wortel zelf en Tilburg): van de 926 gedetineerden zijn er 645 buitenlanders. Hiervan zijn er 535 illegaal in ons land. Dat is zomaar eventjes 83 procent van de buitenlanders. Op de totale gevangenisbevolking is 58 procent illegaal.

Heel opmerkelijk zijn ook de cijfers van Antwerpen, waar 433 vreemdelingen zitten op 696 gedetineerden of 62,2 procent. Maar liefst 73,7 procent van de buitenlandse gedetineerden in de Begijnenstraat of bijna drie kwart is illegaal in het land!”

Gezien de misschien niet al te wetenschappelijke maar desondanks lastig te weerleggen hypothese dat een illegaal geen beter mens wordt zodra die de Nederlandse grens overschrijdt, zou je dus mogen veronderstellen dat naast het feit dat een in Nederland verblijvende illegaal zich maar moeilijk met rechtmatige middelen in leven weet te houden, de kans dat die tot het gilde der criminelen zal toetreden allerminst onderschat mag worden.

Misschien dat Sander Terphuis er beter aan zou doen zich als voorzitter aan te melden van de Bond van Wetsovertreders. Een betere vertegenwoordiger in het Europees Parlement kan de bond zich niet wensen.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: