Archive for april 10th, 2014

april 10, 2014

Met een gebroken geweertje de woelige baren op

Gebroken geweertjeSocialisten hebben van oudsher een hekel aan geweld. Tenzij dat het geweldsmonopolie van de staat betreft, dient iedere burger de gevaren die dagelijks passeren als gedwongen pacifist te trotseren. Zo ook de bemanning van de vele Nederlandse koopvaardijschepen die de riskante wateren van de Golf van Aden passeren, maar ook op andere zeevaartroutes koersen. In 2013 ging dat een jaartje ‘goed’ omdat Nederlandse marineschepen in de golf van Aden de boel beveiligden. Dat kost de koopvaardij 5000 euro per dag per schip. Wat de aanwezigheid van de marine in de Golf van Aden de Nederlandse belastingbetaler kost, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat betaalde beveiliging zo’n beetje de uitvinding is van de Italiaanse maffia.

Nu zou de koopvaardij zich graag willen beveiligen met wapens. Maar de PvdA ziet hiermee het hemelrijk van het geweldsmonopolie van de staat bedreigd. Wat nogal raar is, als je weet dat het in Nederland wemelt van de gewapende criminelen. En wat het zo de hemel in geprezen geweldsmonopolie van de staat betreft, zie maar een Walther P99 in te zetten tegen een AK-47 van meester-ontwerper Michail Kalasjnikov, een schietmonster dat in toenemende mate in Nederland gebruikt wordt om criminele afrekeningen te beslechten en overvallen te plegen. Daar sta je dan te dweilen met een waterpistool tegen de misdaad.

Dat de PvdA weigert in te stemmen met de private beveiliging van de koopvaardijschepen betekent per saldo dat de koopvaardij op zee overal en altijd afhankelijk is van de bescherming van de Nederlandse marine. Zeepiraterij rust net zoals de criminaliteit op een waterbed. Worden er aan het voeteneind maatregelen tegen bedwantsen getroffen, dan wandelen de beestjes gewoon naar het midden of het hoofdeinde om op die plekken van het leven te genieten.

Dan mag de marine in de Golf van Aden misschien een succesvol jaartje gehad hebben, elders op de woelige baren is het er allerminst veilig. De private beveiliging van de koopvaardij is dus niet slechts een beveiliging tegen de Somalische piraten, maar ook tegen die in de andere wateren.

De Nederlandse werknemers op Nederlandse grond worden mede onder invloed van de PvdA en de FNV, met een woud aan Arbo-regels tegen bedrijfsrisico’s beveiligd. De koopvaardijbemanning is echter afhankelijk van de toevallige aanwezigheid van marineschepen. Mochten die even niet in de buurt zijn, dan wordt het voor de koopvaardijbemanning op de knieën vallen en tot de hemel bidden, maar het hemelrijk van het geweldmonopolie van de staat zal ze niet beschermen.

Het gebroken geweertje van de PvdA, dat door de voorloper van die partij, de SDAP, zo dapper verdedigd werd in een tijd dat het land onder bedreiging van het oorlogsdriftige Derde Rijk zuchtte, is dus wederom succesvol ingezet.

Van mijn vader werd in mei 1940 geëist dat hij met de fiets en een Steyr-Mannlicher uit 1895 de tot het glanzende Arische gebit bewapende Duitsers aan de Moerdijkbrug tot staan zou brengen. De hedendaagse koopvaardijbemanning moet de toenemende piraterij op de zeeën met een gebroken geweertje trotseren.

We zullen zowel de SDAP als de PvdA eeuwig dankbaar zijn zoveel naastenliefde.