Archive for april 15th, 2014

april 15, 2014

Doet Poetin het wel of doet hij het niet?

Russia_1613-1914Natuurlijk wil het Kremlin het Russische rijk herstellen schrijft Marcel de Haas, die verbonden is aan het Instituut Clingendael, in de Volkskrant. En dat zou zo maar eens waar kunnen zijn. Alleen, met de daaropvolgende en zeer noodzakelijke vraag, waar zijn de NAVO en de EU dan al die jaren mee bezig geweest, toen die zich tot diep in de onderbuik van het Russische Rijk boorden. De NAVO, toch ooit opgericht om de Sovjet-Unie in het gareel te houden, bleef bestaan ondanks het einde van de Sovjet-Unie. De EU, ooit opgericht om de lieve vrede in Europa voor altijd te bewaren, maar niet om te agiteren in landen die tot de traditionele invloedssfeer van Rusland behoren. In dat opzicht hebben de NAVO en de EU een ongelooflijke massa boter op het hoofd door bij herhaling het hoofd van de Russen te stoten. Nog afgezien van het nuchtere feit dat de alsmaar doordenderde EU-trein zonder noodrem, het nationalisme in Europa juist aangewakkerd heeft in plaats van te reduceren, zit de Wereld met een aanstormend wereldconflict.

Als Poetin de nieuwe Hitler is, zoals Guy Verhofstadt beweert, of de nieuwe tsaar, zoals Marcel de Haas suggereert, doet de Russische autocraat het wel. Namelijk Oost-Oekraïne bezetten zoals het Derde Rijk het Sudeten-Duitse deel van Tsjecho-Slowakije bij het rijk voegde. Er is echter een wezenlijk verschil met de door velen verwachte Russische bezetting van Oost-Oekraïne.

Frankrijk en Groot-Brittannië dwongen Tsjecho-Slowakije op 21 april 1938 het door Sudeten-Duitsers bewoonde deel van het land aan het Derde Rijk af te staan. Feitelijk was het democratische westen medeschuldig aan de liquidatie van Tsjecho-Slowakije. Het manipulatieve Derde Rijk kreeg het dus cadeau van de dolblije Neville Chamberlain.

Oekraïne is dus in werkelijkheid niet van hetzelfde laken een pak, maar doodgewoon een testcase tussen enerzijds de wederopstanding van het respect eisende Rusland, anderzijds de machtbeluste EU, die speelt, tart, treitert en opjut, maar geen nagels heeft om de eigen kont of de Russen te krabben. Afgezien van de brallende corpsbal Hans van Baalen, heeft Europa feitelijk geen middelen om de Russen tegen te houden. Willen ze Oost-Oekraine dan krijgen ze het ook. Zelfs de dreigende Barack Obama kan dat niet verhinderen.

Had dat vuistzwaaiende bezoekje aan het Maidan-plein dan ook maar achterwege gelaten, want hier zie je de EU afgaan, waar de Russen soeverein hun gang gaan. En mocht Poetin het toch niet doen, dan wordt de afgang nog groter, want dan blijkt hij niet de Hitler of de tsaar te zijn die hij genoemd wordt, maar heeft hij met relatief beperkte middelen de wereld laten sidderen van angst.

Doet die het echter wel, dan maakt hij ironisch genoeg, dankbaar gebruik van door Oekraïne geleverd wapentuig: In 2011 en 2013 bestelde de Russen 34 transportvliegtuigen voor ruim €400 miljoen in het buurland. Ook kocht Rusland 264 vliegtuigmotoren, waar geen prijs van bekend is. Van de vliegtuigen is inmiddels de helft al geleverd. Naast deze landen verkocht Israel nog twintig drones in 2009, verder importeert Rusland geen wapens. Als de Franse deal niet doorgaat, is Oekraïne dus de grootste buitenlandse wapenleverancier aan haar eigen vijand.

Misschien mag hierbij ook niet uit het oog verloren worden dat de in democratisch opzicht illegale verhuizing van Oekraïne van de Russische naar de Europese invloedssfeer, voor de Russen een grote complicatie met zich meebrengt. In wapentechnologisch opzicht is Oekraïne namelijk de kennisschuur van het Russische defensieapparaat. Dat wisten ze in Brussel en op het landgoed Clingendael natuurlijk ook toen Hans van Baalen in Kiev met een gebalde vuist stond te zwaaien en Guy Verhofstadt zijn Hitler-spuuglok in de gure wind van Oekraïne liet wapperen.

Misschien dat we ons daarom niet alleen maar moeten afvragen of Poetin de nieuwe tsaar is die het Russische rijk wil herstellen, maar dat juist de EU fantaseert over het herstellen van het Romeinse, Napoleontische of het Derde Rijk. Gezien de massale participatie van Nederlandse SS’ers bij eerdere pogingen het Russische Rijk te veroveren, ben ik zelf niet geheel ontevreden over de laatste versie.

Mocht dat zo zijn dan zijn Hans van Baalen, Guy Verhofstadt en het Instituut Clingendael de oorlogspropagandisten die de wereldvrede aan het wankelen brengen om de grootmoloch EU te dienen. Misschien dat de geest van groot Europa-liefhebber en Rusland-hater Arthur Seyss-Inquart, die ooit op het landgoed Clingendael resideerde, er nog rondspookt.

Je kunt daarom stellen dat, of Poetin het nu wel of niet doet, Brussel hier hoe dan ook een echec te te accepteren heeft die wel eens het begin zou kunnen zijn van een lange reeks van kleine en grote Waterloo’s. Waarbij niet onvermeld mag blijven dat bij de oorspronkelijke versie een Nederlandse prins van Oranje zowel te Quatre Bras als in Waterloo een eenheid van het Britse leger ten onrechte voorwaarts beval, wat hem destijds op hoon kwam te staan.

Nou Hans, daar ga je dan.