Archive for april 16th, 2014

april 16, 2014

Jeanine Hennis-Plasschaert zonder testes, maar nu ook als kip zonder kop

Svoboda doet een Hans van  BaalenNederlandse koopvaardijschepen moeten voor de beveiliging in onveilige wateren 5000 euro per dag per schip betalen. En dat ondanks het feit dat een schip buiten territoriale wateren als grondgebied geldt van het land waar het geregistreerd is.  De minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert laat de Nederlandse koopvaardij dus voor beveiliging dokken, maar de Oekraïense regering, die middels piraterij aan de macht gekomen is, krijgt gratis beveiliging aangeboden.

Terwijl in de Oost-Oekraïense stad Slavjansk het overzicht totaal afwezig is, bood ze bij Pauw & Witteman (over populisme gesproken) twee F-16’s aan, en wordt zelfs het sturen van een marineschip niet uitgesloten.

Hennis-Plasschaert, die aan het gemis van testes kennelijk niet genoeg heeft en nu ook nog kakelt als een kip zonder kop, blijkt dus in navolging van haar partijgenoot, de corpsbrallende Hans van Baalen, ook met de vuist te zwaaien voor een regering die volgens de algemeen geldende kenmerken van fatsoenlijke bestuursvorming, als een illegaal tot stand gekomen regime aangemerkt dient te worden.

De minister beroept zich met deze toezegging op het NAVO-bondgenootschap, ware het niet dat Oekraïne geen NAVO-lid is. Evenmin als Kosovo, dat met behulp van de NAVO met geweld aan Servië ontstolen werd. Evenmin als Libië, waar de NAVO met militaire middelen partijdig was in een burgeroorlog, die hoogstwaarschijnlijk nooit eindigen zal.

Het mag duidelijk zijn dat als Nederland de wapenen inzet, de andere NAVO-landen niet achter kunnen blijven en ook grootmoedig zullen bijdragen aan het alsmaar uitdijende conflict over Oekraïne.

Dat de NAVO ingezet gaat worden om opstandelingen tegen een wettig gezag een steuntje in de rug te geven, is gezien het eerdere optreden in Kosovo en Libië een recidive. De vraag is of de NAVO even goedwillend zal zijn als binnen het groot Europa tot aan de Oeral en over de Bosporus, een opstand tegen het wettig gezag in Brussel uitbreekt.

Een andere vraag die Hennis-Plasschaert zou moeten beantwoorden is, om even van de paranoïde hypothese van Vladimir Poetin inzake zijn ingrijpen op de Krim uit te gaan, wat ze zal doen als het door de NAVO geruggensteunde onwettige gezag van Kiev besluit zich op de etnische Russen uit te leven. Wetende dat noch de Russen, noch de Oekraïners vies zijn van een moordpartij meer of minder, zou het porren in het conflict door Van Baalen, Hennis-Plasschaert en de NAVO wel eens onvoorziene maar zeer onverkwikkelijke ontwikkelingen kunnen krijgen.

Een zeer recent VN-rapport meldt dat het tot nu toe allemaal zeer meeviel:

Hoewel er enkele aanvallen waren tegen de etnisch Russische gemeenschap, waren ze niet systematisch of wijdverbreid. Foto’s van de Maidan-protesten, zwaar overdreven verhalen over mishandeling van etnische Russen door Oekraïense nationalistische extremisten, en foutieve berichten over dat zij met wapens Russen op de Krim zouden vervolgen, zijn systematisch gebruikt om een sfeer van angst en onzekerheid te creëren. Dat komt tot uitdrukking in de steun aan de Russische annexatie van de Krim.

Dat betreft echter de situatie voordat de NAVO Kiev het ruggensteuntje aanbood. Maar wat als het niet geringe Svoboda-aandeel in de onwettige regering van Kiev nog zwaarder aan het haat zaaien slaat, nu die zich door Hennis-Plasschaert en de NAVO gesteund weet?

Nog in 2012 veroordeelde het Europees Parlement Svoboda als partij. Nu blijken we er bondgenoot van te zijn, en bieden we zelfs militaire hulp als steun in de rug. Misschien kan deze steun in de rug ook het mes in de rug van de Oekraïense minderheden gaan worden. Een niet geheel onverantwoorde hypothese, zoals hieruit blijkt.

Het is nog maar de vraag of de Russen de ressentimenten die nog leven vanwege de gemeenschappelijke Europese aanval op 22 juni 1941 op de Sovjet-Unie, waaraan niet alleen de legerscharen van het Derde Rijk maar ook troepen uit Roemenië, Finland, Hongarije, Slowakije, Italië, Spanje en grote vrijwilligerskorpsen van SS’ers uit Nederland en België deelnamen, vergeten zijn. Helemaal uitsluiten kun je niet, gezien het nogal verongelijkte optreden van Poetin inzake Oekraïne, dat hij de landen die in 1941 het grondgebied van Rusland schonden nu een njet op rekwest geeft.

Dat Hennis-Plasschaert met het Tibet bezettende, onderdrukkende, totalitaire executieland China een verbond tot militaire samenwerking sluit, maar tegelijk moreel verontwaardigd over de Russische bezetting van de Krim doet, voedt bij Poetin niet het gevoel dat Nederland vrij van vooroordeel is.

Het nuchtere feit dat Hennis-Plasschaert met haar aanbod een illegale regering van een niet-bondgenoot steunt en daarmee ons Nederlanders een oorlog die de onze niet is dreigt binnen te rommelen, verdient een breed maatschappelijk mandaat. Een kabinet dat bij de laatste peiling van Maurice de Hond 32 virtuele zetels haalt zou je het morele recht moeten kunnen ontzeggen een volk dergelijk risico te laten lopen.