Nu ook christenvervolging in Nederland?

 

ChristenvervolgingToen Femke Halsema nog GroenLinks leidde, zag je het al aankomen. Zodra het moslimfundamentalisme het gespreksonderwerp was, veerde ze op met een hees En de Veluwe dan? Onder de van negativisme schuimende kop Bijna helft jonge christenen is ‘neofundamentalist’ appelleren het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het dagblad Trouw over een “nieuwe dreiging” op vaderlandse bodem. Trouw daarover:  Jonge christenen hebben steeds vaker (zeer) behoudende opvattingen. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek naar de kerkelijkheid van Nederlanders dat vandaag verschijnt. Het instituut munt zelfs een nieuwe term voor de orthodoxe christenjongere: de neofundamentalist.

Aan het voorzetsel neo en aan de term fundamentalist kleven echter nogal wat nare emoties. Ze roepen associaties op met termen als neofascist, neonazi en moslimfundamentalist. Samengevoegd tot één woord begint de zompige vaderlandse bodem zowat Gronings te beven, dus mag je je afvragen of hier bewust gekozen is voor deze nomenclatuur in de benoeming van het “probleem”.

De term neofundamentalist slaat hier dan ook niet op de jeugdige jihadisten die terugkeren van hun moordvakantie, maar op jonge christenen die slechts terugkeren naar de basis van hun geloofsovertuiging.

En zoals we ons herinneren zijn in Nederland in de hele vorige en de nog maar kortdurende huidige eeuw geen feiten bekend van fundamentalistische christenen die op vaderlandse bodem hun geloof gewapenderhand aan niet-christenen opdrongen. Ex-christenen kregen ook niet te maken met bedreigingen of een paar vuisten in hun gezicht. Evenmin bedreigden ze politici en opiniemakers met de dood.

Het kon wel eens voorkomen dat fundamentalistische christenen zich op hun tenen getrapt voelden. Daar volgde dan echter geen geweld op maar in het ergste geval een tocht richting rechter, zoals we ons nog herinneren van Ir. C.N. van Dis versus Gerard Reve. Of verrezen ze om te demonstreren rondom een abortuskliniek. Wat ongeveer stoelt op dezelfde vrijheid van meningsuiting als waarop Women on Waves zeggen te varen. Hoewel in bepaalde kringen die vrijheid van meningsuiting nogal eens eenzijdig gehuldigd wordt.

Dat juist in een tijd dat er een toenemende dreiging van naar Nederland terugkerende jihadisten boven de Nederlandse hoofden hangt, een kennelijk door de overheid gelast onderzoek naar christenen gehouden wordt, is zeer tendentieus te noemen.

Terwijl de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid handen en ogen tekort komen om het jihadisme enigszins binnen handbereik en in het oog te houden, besluit men de aandacht af te leiden naar een categorie medemens waar je hoogstens last van kunt hebben als die met iets te veel decibels aan het psalmen zingen slaat.

Kennelijk moet er nog even aan herinnerd worden dat Nederland door de Nederlanders zelf gemaakt is, en dat de christenheid een grote rol in het ontstaan van Nederland vervuld heeft. Daarbij komt ook nog dat we aan het christendom een groot cultuurhistorisch nalatenschap te danken hebben. En ondanks dat herinneren aan ons nationaal cultureel erfgoed ongeveer tot een Blut und Boden gedegradeerd is, zou het wel eens zo kunnen zijn dat de orthodoxe christenjongere naast de christelijke geloofsovertuiging ook dat nationaal cultureel erfgoed goed gezind is.

Wat dan de noodzaak heiligt de terugkeer naar het fundament van de geloofsovertuiging van jonge christenen samen te vatten in een dreigende titel, is dan ook de prangende vraag.

Wat Trouw betreft misschien niet, want die krant houdt zich vaker bezig met verdachtmakingen, zoals ook betreffende Joden. Een partijtje christenbestrijding kan daar dan ook nog wel bij. Maar van een nationaal instituut als het SCP, dat door de belastingbetaler in leven gehouden wordt en als adviesorgaan van de regering optreedt, mag je toch verwachten dat het niet de ideologische weg inslaat en zich inlaat met een belasterende term als ‘neofundamentalist”.

 

12 reacties to “Nu ook christenvervolging in Nederland?”

 1. Ik werd eerlijk gezegd blij van dat bericht, dat weliswaar de kérken steeds minder mensen trekken, maar dat jonge mensen, die christen worden, desondanks steeds vaker een fundament van behóudende opvattingen hebben.
  ´Kijk´, zei ik tegen mijn echtgenoot, ‘Er komen dan misschien MINDER mensen in de kerk, maar degenen die nog wel komen hebben tenminste een stevige grondslag’.
  Nu is het in feite (nog) niet zo mooi, als ik hoorde en hier neerschrijf, hoor!
  We zitten namelijk nog steeds in een neerwaartse spiraal.
  Wie een beetje door het Allernieuwste Liedboek voor de kerken bladert ( kópen doe ik het niet… want mijn bloeddruk verdraagt dat niet),
  breekt zijn nek over alle oppervlakkige onzin, die men daar in 1100 gezangen bij elkaar heeft weten te harken…. de goede liederen, die er óók nog in staan, daargelaten.
  Ik heb hier al eens eerder mijn niet zo erg waarderende mening gegeven over de voortbrengselen van de elitaire-neuzelkont Huub Oosterhuis en waarachtig… die staat er óók weer in… kón niet missen!
  IKON en EO zijn al druk bezig om de nog wél naar de kerk gaanden deze 1100 liederen door de strot te stampen, middels (televisie)programma’s als Nederland Zingt op de zaterdagavond.
  Alle oude, vertrouwde kerkliederen, waar de gelovigen op gesteld waren, laat men daar nu consequent op een nieuwe… door een of andere bij de PKN welgevallige en niet al te orthodoxe rijmelaar in elkaar geflanste… teksten zingen … waardoor tachtigjarigen- die álle psalmen en gezangen kennen- nu verward op een voor hen te klein gedrukte liturgietje staan te staren en nooit meer eens uit volle borst kunnen meezingen.
  Uitermate ergerlijk, wat die kerkelijke groepsbaasjes allemaal uitvreten en opdringen!
  Over de allernieuwste Bijbelvertaling, ook in zowat alle kerken verplicht in gebruik, zal ik helemaal maar zwijgen… die is qua vertaling zó slecht… dat hij in feite alleen maar goed genoeg is voor de vuilnisbak.
  Ik ga tegenwoordig gewapend met de Statenvertaling en de Hebreeuwse Bijbel naar de Bijbelstudiegroep… om tijdens het gesprek over een of ander Bijbelgedeelte alle onzin in die zogenaamde NBV te kunnen weerleggen en verbeteren.

  Dat er dan jongeren zijn, die naar de echte basis van de Bijbel grijpen en die daar hun levensfundament van maken… is eerder een wonder dan een uitvloeisel van het hierboven omschreven afbraakproces.
  Wij kunnen daar niet dankbaar genoeg voor zijn.

  Fundamentalisme is geen islamitische uitvinding…. en het is in het geheel niet bedreigend of gewelddadig.
  Voor elke Jood is het Sh’mah: ‘Hoor Israël… de Heere is onze God… de Heere is één’ ( plus de hele TeNaCH) het fundament.
  Iedere ware christen staat op het fundament, dat Jezus Christus is, die de Zoon en Afgezant ( Messias) is van die Ene God.
  Dat fundament is gisteren en heden en tot in eeuwigheid hetzélfde… én het enige… dus toevoegingen als ‘neo’ slaan sowieso helemaal nergens op, tenzij men die hanteert met het vooropgezette doel een en ander verdacht te maken.

  Gevaarlijk zijn de vele, vele prelaten en baasjes die het goede fundament van God en Zijn Woord in feite losgelaten hebben en die tóch macht en invloed hebben.
  De kleine kinderen misbruikers, de Israël-aanvallers, de met Palestijnen heulende, de Wilders vanaf de kansel verketterenden, de zich van Zwarte Piet afwenders, de lesbische huwelijken in de kerk sluitenden en de alles nét anders doenden dan God ons opdraagt…. uit puur ongeloof en uit verregaande hoogmoedige eigenwijsheid.

  Dat ongeloof hoeft van mij óók de naam ‘neo’ niet te krijgen.
  Verzet tegen God is namelijk nauwelijks modern of iets van déze tijd te noemen… het is niets anders dan de aloude aantrekkingskracht van de verkeerde, de duivelse kant.

 2. Zoals wellicht bekend ben ik allesbehalve een gristen of liever gezegd ik ben atheïst, maar dit soort berichtgeving maakt mij eens te meer duidelijk dat we voor objectieve berichtgeving niet langer op de tot in de haarvaten linkse pers of de bijna net zo linkse overheid moeten/mogen bouwen.
  Sterker nog; het is één en al propaganda waar we tegenwoordig door overspoeld worden.
  Nog een geluk dat we in de huidige tijd over meer middelen beschikken om ons te informeren.

 3. Yom HaShoah 2014: Op zondagavond 27 april herdenken de Joden van Israël de Holocaust

  http://brabosh.com/2014/04/24/pqpct-voo/

  Het is wat “langer” geleden en velen hebben het niet geweten en/of anderen ontkennen de omvang van het aantal slachtoffers, veroorzaakt door een schandalig Hitler-regiem. Met of zonder hulp van de toenmalige ayatollahs.

  Thans gaan de Christenen onder het zwaard gebukt van de islam terwijl Rome een feestje viert over de heiligverklaring van “wel” twee pausen en een derde (Benedictus XVI) welk laatste met pensioen werd geacht in een pauselijk privéklooster nimmer zichtbaar zou zijn in het politieke Roomse. Niets is menselijker dan kerk en pausen.
  Ayatollahs hebben namens Allah er weinig mee op en zijn een stap verder in het handhaven van het roomse bestuursstructuur versus het Europees historisch gekerstend model.

  Natuurlijk zijn het niet onze volksvertegenwoordigers, EU ongekozenen en wereldorganisaties die geloof als vaandel, het zwaard laten hanteren tegen de christenen.

  Nee, mooie liedjes zullen me niet verder helpen dan bijvoorbeeld “hoog op de hooiwagen”. Cultuur steekt soms wat vreemd in elkaar.

 4. Nou, als vrijgemaakte neo-atheïst ga ik dan maar even op adem komen bij deze gewijde muziek van de door mij verafgode pre-fundamentalist Dietrich Buxtehude:

 5. Thanks Filantroop.
  Ook nu weer met dit artikel jouw geruststelling naar mij toe.
  You never walk alone.

 6. Antisemitisme/antizionisme is een teken van jaloezie en boosheid over eigen falen.
  Een passage uit het boek van Prof. dr H.Jansen( de theoloog):
  Christelijke Theologie na Auschwitz.
  “Pas als de laatste Jood wordt begraven heeft men bij veel pseudo-christenen, die zich wellicht ook binnen het cdA bevinden, rust en keert het ‘samen doen’ weer terug. “en ” Israël is de Jezus onder de naties,” schreef de bekende schrijver Jacques Maritain, ‘en de Joodse diaspora binnen het christelijke Europa is één lange via dolorosa.” Maritains uitsprak is geen vlucht in een poëtische hyperbool: betrouwbare historici schatten dat het aantal Joden dat tot 1925 door christenen werd gedood de zeven miljoen te boven gaat, meer dan Hitlers slachting in de Tweede Wereldoorlog oogstte.”
  De brief die Klink aan Verhagen schreef is zo’n teken van antisemitisme. Klink wil onder geen voorwaarde dat de islamisering van Nederland wordt tegengehouden. De islamieten zijn immers de vrienden van het cdA in hun haat tegen de Joden.
  Ik ben geen Jood, ik ben zelf niet gelovig. Ik ben, denk ik, een eerlijk en integer mens!
  Dag

 7. De houding van het Vaticaan ten opzichte van de islam

  Citaat:

  “Geen paus, geen kardinaal, geen politicus heeft het zo omvattend opgenomen voor de belangen van de islam, van het economisch liberalisme, van de maffia en van de vrijmetselarij als paus Johannes Paulus II, de ´esoterisch geschoolde´.” (Dr. Hans-Peter Raddatz:: “Von Allah zum Terror?”, p. 243).

  http://ejbron.wordpress.com/2013/07/23/de-houding-van-het-vaticaan-ten-opzichte-van-de-islam/#more-42900

  Met welgemeende dank aan de schrijver en dé Bron !

 8. Marxist en islamvrind Marcel Poorthuis krijgt er met de andere wang van langs:

  http://www.refdag.nl/opinie/vermeende_macht_christenlobby_is_gotspe_1_902584

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: