Europa op de canapé wegens zelfverminking en kans op suïcide

Canape_freudEuropa is in de Heer. Nee, niet in onze lieve Heer, maar in die van Mohammed. En zelfs in die van Mohamed Morsi en diens Moslimbroeders. Met van verontrusting trillende vingertjes wordt er dan ook door het persgilde naar het hoge percentage thuisblijvers bij de Egyptische verkiezingen, die de voormalige legerleider Abdel-Fattah el-Sissi aan de macht houdt, gewezen. Maar toch zouden ze die vingertjes beter in de eigen borst kunnen priemen, want gemeten naar het percentage thuisblijvers van de verkiezingen voor het Europees Parlement, verbleekt het Egyptische percentage dat liever thuisbleef nauwelijks. 42 procent sjokte in Egypte naar de stembus, in Nederland was 37,3 procent bereid het stemhokje voor het Europees Parlement op te zoeken. Over het percentage dat in Slowakije bereid was het stemhokje op te zoeken, kunnen we zelfs hilarisch zijn, want daar kon je met slechts 13 procent een speld op straat horen vallen.

De beantwoording van de vraag waarom Europa in juist de fanatiekste volgelingen van Allah is gaan geloven zodat het handen tekort komt ze te faciliteren, is misschien eerder voer voor psychologen dan dat het antwoord enige ratio kan bevatten. Europa op de canapé van de psycholoog mag dan misschien karikaturaal overkomen, maar je eigen lange historie, je eigen oude cultuur, je eigen vrijheid van meningsuiting, en ja, zelfs je eigen volk opofferen aan de vroegmiddeleeuwse tradities van het moslimextremisme, kun je opvatten als een suïcidale afwijking met hier en daar uitstapjes naar zelfverminking.

Zo’n Europa zou je tegen zichzelf in bescherming moeten nemen, zoals verscheidene Arabische leiders in Syrië, Libië, Egypte, Libanon en Egypte dat al jarenlang met hun eigen volk doen om ze niet uit te leveren aan gulzige kaken van Moslimbroeders en consorten.

Terwijl in het Midden-Oosten haatzaaiende imams het land uitgezet werden, konden die in het suïcidale Europa hun werk doodgemoedereerd voortzetten. De haatzaaier Khalil El Moumni werd in Marokko niet gepruimd en verkaste naar Nederland om er homohaat te promoten. De in Libanon geboren Syriër Sheikh Fawaz Jneid kreeg in de Verenigde Arabische Emiraten een schop onder zijn kont, en kon in Den Haag rustig zijn gangetje gaan.

Progressieve Nederlanders, lijken in het suïcidale Europa net weer een tandje hoger te fietsen en riepen glunderend dat Hamas democratisch de verkiezingen gewonnen had. In de dagbladen verscheen dan ook spoedig de bede van de linkse kerk dat er beslist gepraat moest worden met Hamas.

Toch niet bepaald geroemd om de vreedzame stijl van politiek voeren en zeker geen liefhebber van wat in linkse kringen ooit als de vrijheid meningsuiting gekoesterd werd, moest Israël voor dat Hamas, dat al onnoemlijk veel Israëlische Joden en Arabieren van het leven beroofd had, op de knieën vallen, zoals Frans Timmermans dat nu voor de voegmiddeleeuwers van Riyad doet.

De linkse kerk wist het beter dan Alfred Pijpers, en dus werd het lederen geweten van deze gelovigen opgeroepen om te roepen dat praten met Hamas absolute noodzaak is. Ja, dat absolute geurt naar het in radicaal islamitische kringen geadoreerde absolutisme, waar marxisten en hun favoriete regimes ook nooit vies van geweest zijn.

Terwijl in het Midden-Oosten de toch al niet bepaald in democratisch opzicht uitblinkende regimes juist handen tekortkomen om het moslimextremisme op afstand te houden, laat Europa, met in de kopgroep progressieve Nederlanders, het moslimextremisme van doping voorzien.

Praten met Hamas, werd praten met Hezbollah, werd praten met de Moslimbroeders, werd praten met ISIS en/of Jabhat Al Nusra. Want in het Midden-Oosten wordt het met de dag gekker met de elkaar in extremisme overtreffende organisaties, die inmiddels in Europa vrijelijk hun dependances konden stichten. De reisbureaus richting islamitische frontlijnstaten maken dan ook glorieuze dagen door met heen-en-weer-reizend jihadtoerisme.

Terwijl dit suïcidale Europa zichzelf pijnigt in de eindeloze klim richting eeuwige roem, regelt het ondertussen een virtuele Goelag voor islamcritici. Stel je voor, Wilders heeft schrijfwaren van de Tweede Kamer misbruikt om de baarden van Riyad jeukpoeder toe te sturen. Nou, daar krijg je toch de kriebels van.

 

 

Advertenties

11 reacties to “Europa op de canapé wegens zelfverminking en kans op suïcide”

 1. Ik zal het meteen maar duidelijk hier neerzetten, ik geloof………..dat de EU dmv een verborgen agenda zal gaan Islamiseren. Dat is de afspraak en die zal dus uitgevoerd gaan worden. Niet voor niets is er een Arabische lente gepland en uitgevoerd, we mogen nog blij zijn dat Sisi het heft in handen heeft genomen want in Egypte wonen heel veel moslims en als die aan de trek komen is Europa te klein.

 2. Een kleine correctie in uw artikel betreffende aan suïcidaal gedrag lijdende regeringsleiders, zoals ik het graag zou willen uitdrukken.

  De opkomst van recente EU verkiezingen bedroeg 43,1 % in de gehele EU en het Nederlandse bereikte een waarde van 37,3 %.

  Jeukpoeder….. brengt mensen in beweging.

  • Wel dikke mik, goed gedaan EU. Als je weet dat ca. 40% van de Egyptenaren aanhanger van de Moslim Brothers zijn lijkt mij de opkomst daar nog bijzonder hoog

 3. Aegolius
  Was ik toch nog te optimistisch, waar dan ook weer uit moge blijken dat ik bepaald geen zwartkijker ben..

  • Inderdaad, Filantroop. Eigenlijk is mijn onderstaande reactie daarmee niet in overeenstemming…….

   Wellicht is het uitzetten door islamitische landen van haatzaaiende imams een onderdeel van taqiyya. Tenslotte rijzen er zonder de herfst, moskeeën als paddenstoelen uit de grond, welke schaapskotten met uiterst vaag financieel verleden de “schaapshoeder” in de gelegenheid stelt de kudde volgens allah’s strijdboek, elke vrijdag te indoctrineren. Vervolgens hersenspoelen tussentijds de schapen zichzelf 5 maal daags.

   Ook de hoeder heeft zo zijn honden,de Salafisten bij afroep beschikbaar en de kudde weet of vermoedt dat terwijl het gras vreet in het nochtans vrije Nederland/Europa.

   Lucht op!

  • Tjonge: dat moet een zware discussie geweest zijn tussen Timmer(sw/m)ansje en de Kamervoorzitster, zoals die laatste eruit ziet na haar onvermurwbaar conclusie:
   Alle Kamerleden hebben te allen tijde het recht om briefpapier of enveloppen met het logo van de Tweede Kamer te gebruiken. Dat heeft Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg vandaag laten weten.

 4. Import moslims industrie heeft meer omzet dan de bouw!

  De import moslims is een industrie geworden van tienduizenden ambtenaren en div. functionarissen,advocaten,tolken, beleids- en gemeenteambtenaren,maatschappelijk werkers,bewakers,verzorgers van asielcentra,wetenschappers,sociologen,managers,enz.
  islamindustrie financiert PVDA, GL en D66…
  De regering doet alles precies verkeerd. Al die miljarden belasting opbrengsten gaan met bakken vol het land uit:  EU/ontwikkelingshulp en verder geven ze het aan de import nog meer moslim industrie. Bij de bouw van grote moskeen in Nederland, werken alleen apart geimporteerde Moslims uit Turkije en marokko, dus niet bepaald werkgelegenheids creërend voor de Nederlandse bevolking…

  Voor deze islamindustrie, de bouw van nog meer hilton gevangenissen, verzorging van moskee diensten, uitkeringen, moslim omroepen, begeleiden van Marokkaanse jihadisten, gratis vakanties voor de tuig in ruil van het pauzering roofaanvallen, is een zeer lucratief job geworden.

  De immigratie van Moslims is bedoeld om Europa op deze wijze te veroveren, en ook om de niet-moslim bevolking op den duur te vervangen door een Moslim-bevolking. Moslim-migranten zijn juist geen economische migranten, maar ideologisch gemotiveerd.

  Moslims stellen voortdurend hun eisen aan PVDA, GL, CDA en D66, met als doel hun eigen waarden op te leggen: deze houding vloeit voort uit hun religie. Toegeven of compromis leidt slechts tot meer eisen. De eisen zijn mede bedoeld om niet-Moslims tot de status van dhimmi te reduceren. 

  Wat steeds duidelijker wordt: De imams en leiders van de moslims,verenigingen, werken iedere ontwikkeling van de jonge moslims tot zelfstandig denkende mensen tegen. Dat ziet men aan de tegenwerking van de moslim scholen en hun besturen. 
  Want ontwikkeling op westerse wijze is een gevaar voor de islam-ideologie. De moslims mogen gewoon niet wijzer worden. Onderwerping en opleiding tot domme adepten van dat geloof wordt er in gestampt op de moslimscholen. En onze regering laat dit gezwel maar groeien. 

  De juiste houding voor PVDA, GL, CDA en D66 zou zijn, om alle eisen van de Moslims resoluut af te wijzen, maar deze partijen willen dat niet. Ze doen zelfs concessies voordat de eisen zijn gesteld. Het is deze houding die met dhimmitude omschreven wordt: het is een vorm van verraad aan de westerse beschaving. 

  De groei van de Moslim-bevolking in Europa is een strategie van de Moslims. Nu al zij er veel meer Moslims in Europa, dan de officiële cijfers laten zien. Binnen enkele generaties zullen Moslims de meerderheid vormen. De Europese regeringen hebben met deze strategie feitelijk ingestemd, door Moslim-immigratie toe te laten.

  83% van de gevangenen zijn Islamitisch afkomst, ze willen nu in de gvangenissen moskeen hebben…Er is nog een gelijkaardig barbaars bloederig ritueel dat wél door alle volgelingen van Mohammed wordt ondergaan. En dan tellen we de gevangenen die ook buitenlands zijn en wel hier zijn geboren nog niet eens mee!

  In plaats van de enig logische conclusie te trekken, alle mogelijke middelen gebruiken om de moslims te doen terugkeren, gaat men maatregeltjes verzinnen om de immigratie weer wat acceptabeler te maken. En dat zegt A. Petchold, nog meer miljoenen van gemeenschapsgeld aan de moslims geven, om jihadisten onder controle te brengen! Die man spoort echt niet.

  Onmiddellijk het nederlands paspoort afpakken van de Jihadisten en voorgoed het land uitzetten.

  Het beste zou zijn om Islamisten met 2 paspoorten uit te sluiten van de Nederlandse volksverzekeringen, aow, kinderbijslag, bijstand en AWBZ uitkeringen. Mensen met 2 paspoorten, na 50 jaar, hebben immers niet eenduidig voor het Nederlanderschap gekozen.

  Petchold er valt nog veel te leren van wat wij al lang weten. Een onthullend recent onderzoek naar de aard van de propaganda van de moskeeën in Nederland komt tot de conclusie dat het een totalitaire ideologie van haat weerspiegelt die kan aansporen tot geweld. ISIS in Nederland propageert dat de islamieten die het geloof de rug toe keren gedood moeten worden volgens de imams van deze moskeen, en wordt democratie als on-islamitisch veroordeeld. 

  Voor Nederland met zijn grote Turkse en Marokkaanse gemeenschap is in dat verband relevant. 

  de groeiende macht van de islamieten, de deur geopend heeft voor alle moslimlanden dat erop gebrand is Wahhabisme van ISIS binnen nederland te promoten. De Moslim landen beginnen significante fondsen naar Turkije en Marokko te sluizen en ontwikkelden instellingen om hun eigen propaganda te verspreiden, inclusief het opzetten van Koranscholen en liefdadige organisaties. Zij halen ook Turken en Marokkanen voor training naar midden-oosten, om zo een nieuwe generatie radicale predikers te scheppen die geschoold waren in een rigide interpretatie van de islam. Dezen worden officieel als imams bekrachtigd in Turkije en Marokko en vervolgens door herkomstlanden naar Europa en Azië gestuurd om de islam te verspreiden.

  Nederland moet pas weer immigranten toelaten als we eerst alle criminelen, nep-vluchtelingen, dubbele-paspoorthouders en nutteloze profiteurs hebben teruggekregen naar hun herkomst landen en de overigen volledig zijn geïntegreerd. Dit is het enige voordeel van hun dubbele paspoort.

  Deze Moslims hebben hun hele leven lang gefantaseerd, hoe ze Nederlanders en andere denkbeeldige vijanden kunnen vermoorden. Ze hebben nu de manier gevonden om hun dromen in daden om te zetten.

  Dit tuig hoort niet in Nederland thuis, NL paspoort innemen en naar herkomstland uitzetten, ouders ook. Het is mede de schuld van PVDA, D66, GL, die jarenlang hebben gedaan alsof er niets aan de hand was en ervoor heeft gezorgd dat deze Jihadisten hun gang konden gaan.

 5. MINDER MOSLIMS!

  Razendsnelle groei van moslims in Nederland is nog steeds explosief. Wat Nederland betreft is dit de kern van hele jihadisten problematiek. moslims denken aan hun echte Jihad en die zal in Europa uitgevoerd worden (opdracht van profeet Mohammed aan alle moslims)! De volgelingen van Mohammed hebben maar één doel: het uitbreiden van het islamitische imperium. In de Koran, wordt aangegeven hoe men om moet gaan met ongelovigen. Bedriegen, bedreigen en bekeren. Geweld en moord zijn een vast onderdeel van die zogenaamde ‘godsdienst van de liefde’. Jihad behoort tot de kern van mohammedaanse politieke ideologie, die gedetailleerd uitwerkt wat voor geweld in welke situaties tegen welke vijanden moet worden toegepast. Dat er een deel van moslims persoonlijk niet actief is met huidige IS jihad, hoort bij het ‘spel’, dat moeten wij niet opvatten als een ander soort moslims. Islam wil het zo geregeld hebben dat er nergens een normaal menselijk leven mogelijk is.
  Ondertussen wordt alles in het werk gesteld zodat men deze politieke ideologie in Nederland kan verspreiden.

  Kabinet heeft alles verknalt! De beschaving van Nederland wordt uitverkocht.

  Het grootste bedrog zit hem echter in de paragrafen waarin het kabinet het doet voorkomen alsof de problemen van het jihadisten gelegen zijn in het feit dat er IS bestaat en hier jongeren rekruteert…Vervolgens benoemt het kabinet de problemen en zegt zich voor de oplossing daarvan moslimgemeenschappen sterk te gaan maken (meer geld voor de begeleiders, moskeen en omroepen.).

  Drastisch verminderen!

  De moslims moeten verminderd worden via re-migratie wetten. Maar kabinet Rutte trekt weer heel veel anti-Nederlandse conclusies, ze gaan de jihadisten tegenhouden die juist naar moslimlanden willen gaan…De mogelijkheden om criminelen/jihadisten versneld uit te zetten worden verruimd’. Let wel, er staat niet: jihadisten worden uitgezet.

  Al vele jaren mengen moslimlanden zich via hun 2-paspoorten vazallen in de Nederlandse politiek. Alle jihadisten hebben nog steeds 2 paspoorten voor een betere mobilisatie, kabinet wilt niet de dubbel paspoorten af te schaffen.
  Sommige moslims die willen weggaan worden ook tegenhouden! Kabinet Rutte wilt dus nog een grotere moslim populatie in Nederland.

  De Nederlandse gevangenissen zitten met name vol met Moslims, een van de ernstigste aantastingen voor het veiligheidsgevoel van de Nederlandse burger, wordt niet benoemd.Kabinet heeft een gemixt ideologie die de waarheid met dikke gordijnen verbergt.

  Doelbewust vijand vergroten…

  De juiste conclusie zou kunnen zijn dat het vermindering van moslim populatie de eerste prioriteit is van dit land!

  Bij de grens moslim strijders tegenhouden en terugbrengen naar Nederland is een zeer kwalijke actie en heeft niks mee te maken met de jihadisten bestrijding! Niemand met een gezond verstand zou zoiets kunnen bedenken!
  Mogelijk hebben deze politici privé belangen bij een grotere moslim colonne die jihad voorbereid in Nederland.

  Jihadisten moeten gewoon weg! Als ze vertrekken, hun passsporten niet blokkeren. Nederland is al onder de voet van de massa jihadisten, je moet juist deze massa verminderen. Laat ze lekker terug gaan en nooit meer retour komen. Kan onze oudere en zieken tenminste weer normaal leven. Kunnen we het geld daaraan weer besteden!

  Rutte+PVDA beleid zorgt nog een grotere moslim populatie in Nederland. De maatregelen van Rutte kabinet zorgen, dat de moslims voor altijd in Nederland moeten blijven. Kabinet Rutte heeft ook extra geld beschikbaar gesteld voor de corrupte geïslamiseerde parasitaire begeleiders die jihadistische volk gaan begeleiden. Mobilisatie van nog meer moslims is een ultieme manier om Nederland te laten onderwerpen aan de jihadisten.

  ER MOET EEN EINDE KOMEN. 

  Kabinet rutte moet nu de weg vrijmaken dat ze massaal kunnen vertrekken!
  De oplossing van het probleem is logischerwijze remigratie. Het is toch van de zotte dat ons volk systematisch wordt verdrongen door import van deze Moslims die al onderweg tegen Nederlandse cultuur zijn. Niet alleen stoppen met de import moslims maar ook binnensluisde massa drastisch verminderen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: