Archive for juni 3rd, 2014

juni 3, 2014

Nationalisten in andermans land houden een joelfeest bij het Armeens genocidemonument

Turks joelfeestAls er ergens in het land prinsenvlaggen verschijnen staan de dagbladen bol en de politici in de Kamer te zweten van de ontstemming over het akelige nationalisme en kun je van de keren dat op het plasmascherm het woord populisme gespeld wordt de lippen zien scheuren. Bij de omroepen vliegt het sputum tegen de gesubsidieerde doch fijn geslepen lenzen van de camera’s teneinde dat gevaarlijke populisme nog eens nader te duiden. Hoe curieus dat ook moge klinken, maar je hebt nationalisme én nationalisme. En om het verschil tussen de beide versies te duiden, het nationale nationalisme, en nationalisme in andermans land. Dat het in Nederland wemelt van nationalisten in andermans land kunnen we met grote regelmaat constateren, met als meest recent dieptepunt het massale vlagvertoon van Turken tegen het genocidemonument waarmee de herinnering aan de Turkse massamoord op Armeniërs levend gehouden dient te worden. Wie de foto’s van dit onsmakelijke evenement bekijkt ziet het bloedrood van Turkse vlaggen in een frisse Hollandse wind wapperen.

Waar het nationale journaille zich liever inzet om het nationale nationalisme te criminaliseren, wordt het nationalisme in andermans land ongemoeid gelaten. Wie zich nog herinnert hoe de toenmalige minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie Rita Verdonk door nationalisten in andermans land uit haar eigen hoofdstad verjaagd werd toen ze probeerde een krans te leggen bij het slavenmonument, weet dat de nationale nationalisten heel wat minder agressief te werk gaan dan de nationalisten in andermans land.

Vindt er weer eens een joelfeest tegen Israël plaats, dan trekt een spoor van vreemde vlaggen door het land en galmt op z’n Derde Rijks het hamas, hamas, Joden aan het gas. Het demonstreren in andermans land tegen andermans land is onder nationalisten in andermans land namelijk uitgegroeid tot een folklore in andermans land.

Dat Nederland zwarte bladzijden in de historie kent, valt nog nauwelijks te ontkennen en wordt dan ook breed uitgevent in de overwegend linkse pers. Maar mijn geheugen kwellend herinner ik me niet dat nationale nationalisten met prinsenvlagen gewapend het slavenmonument kwamen verbieden. Wat dan nog altijd vlagvertoon in eigen land zou zijn. Maar dat Turken en alle andersoortige nationalisten in andermans land, in andermans land de regels en wetten voorschrijven, is van een geheel andere orde.

Wie het zover laat komen moet er niet verbaasd over zijn dat het deel van de Nationale Dodenherdenking dat over de Holocaust gaat ook geleidelijk weggezuiverd werd. En even voortbordurend op de gretige afname van Hitlers bestseller Mein Kampf in islamitische kringen, zou het wel eens de kant op kunnen gaan dat de monumenten ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de grootste genocide ooit, tegen vlagvertoon van nationalisten in andermans land beschermd moeten worden.

Nu Mohamed Azahaf, Harun Öztürk en die andere Mohamed de nationale nationalisten komen vertellen dat Zwarte Piet Guido van Woerkom geen Nationale Ombudsman mag worden, zullen we ons nog eens flink achter de oren moeten krabben met de gedachte, hoe het toch zover heeft kunnen komen dat nationalisten in andermans land zoveel aan invloed hebben kunnen winnen dat hun geluid al het andere is gaan overstemmen.

Nou simpelweg, het is ze geschonken door het linkse liefdadigheidscomité. Dat geniet van deze folklore alsof het klompen, Delftsblauwe molentjes en Hindelooper lakwerk betreft.

Nu nog even opnemen in de nationale Canon.