Archive for juni 7th, 2014

juni 7, 2014

Floris Heukelom en het populisme

Floris piespotFloris Heukelom is PvdA’er maar volgens het Reformatorisch Dagblad slechts econoom. Waarom dat er niet even bijgezet is zodat nog sneller te snappen valt waarom deze marxist, die zijn partij als een klontje margarine in een hete koekenpan ziet wegslinken, iets tegen populisten heeft, valt die krant te verwijten. Lezers krijgen zo de indruk dat hier een hele meneer iets schrijft dat boven iedere politieke vooringenomenheid verheven is. Dat die hele meneer Thomas Piketty ultieme antwoord op populisme met daaronder nog een hele lap tekst schrijft, maar daarin verzuimt te bewijzen waar dan dat ultieme antwoord op het populisme uit blijkt, bewijst nog maar eens ultiem dat kennelijk niemand in staat is dat gehate populisme werkelijk van repliek te dienen.

Lees dit maar eens: Daarmee is Piketty de complete tegenpool van Wilders en van Le Pen, en hét radicale antwoord op hun populisme. Waar Wilders en Le Pen zich binnen nationale grenzen terugtrekken, wil Piketty mondiale oplossingen voor mondiale problemen, zoals die wereldwijde progressieve belasting op vermogen. Voor Wilders is de Europese Unie het probleem, voor Piketty een oplossing. Wilders wil zich afsluiten van de Grote Boze Buitenwereld, Piketty wil hem veranderen.

Om het nog maar eens onacademisch te formuleren, is dit heel veel gelul met een flinke lading karikaturen, want noch Wilders noch Le Pen willen zich binnen nationale grenzen terugtrekken en zijn dan ook allerminst tegen internationale samenwerking. Maar dan wel met landen waarmee samen te werken is en niet met landen die aan eenrichtingsverkeer doen en zich slechts aan de arbeid van anderen willen verrijken.

De bevolking van een heel werelddeel naar Europa laten overvaren lost namelijk geen enkel probleem op, maar laat wederom een enorm gebied zonder ontginning, irrigatie en bebouwing aan de woestijnisering over. Aangetoond is namelijk dat een enorm voor landbouw geschikt landareaal anders dan in Nederland het geval is, economisch onbenut gelaten wordt. En lukt het wel, dan staan Floris Heukelom en de zijnen te stampvoeten wegens Westerse uitbuiting.

Een claustrofobisch aan een schrijftafeltje gekluisterd en door boeken omringd bestaan leiden kan dan misschien een massa data opleveren, in die Grote Boze Buitenwereld worden heel erg veel mogelijkheden die de levensstandaard van velen zou kunnen verhogen, letterlijk over de balk van de massa-immigratie gegooid. Om over de corruptie, de stammenoorlogen en de etnische en religieuze zuiveringen die ontzettend veel productieverlies veroorzaken, maar te zwijgen.

Allemaal inschepen op gammele bootjes en voor de kust van Lampedusa gered worden, is namelijk veel makkelijker dan tegenstribbelende grond ontginnen, irrigeren en verbouwen. Het opgemaakte bedje staat in Europa gespreid, maar niet zonder de kapitalisten waartegen Thomas Piketty zijn almanak schreef, eerst even leeggeschud te hebben.

Armoede is namelijk een linkse droom die macht en eeuwige roem oplevert. Dan mag Floris Heukelom wegens zetelderving van de PvdA even buiten de gemeenteraad van Nijmegen gevallen zijn met zijn 8 voorkeurstemmen, zijn hoop op een glorieuze rol in de politiek is er nog niet mee vervlogen.

Dus hemelt hij de almanak van Thomas Piketty op, waar hijzelf als econoom verbonden aan de Marxistische Universiteit van Nijmegen zelf niet toe in staat was. Misschien moet hij zich dan maar eens afvragen waarom het hem niet gelukt is zo’n levenswerk als dat van Thomas Piketty te schrijven. Te druk met zijn politieke carrière? Met de vrouwtjes in het fietsenhok? Te veel lol getrapt met de economische crisis? Te veel gefilosofeerd over de mensheid? De kapper kan het niet geweest zijn met het piespotkapsel van de PvdA’er.

Gaan we nu weer terug naar de tuin voor een kapitalistische verfrissing.

 

 

juni 7, 2014

Europese Unie injecteert 245 milj. euro in UNRWA om Palestijns vluchtelingenprobleem te bestendigen

unrwamachine3a

Op woensdag 4 juni 2014 kondigde het 28-landen blok van de Europese Unie aan dat het andermaal 245 miljoen euro (335 miljoen dollar) zal injecteren in de UNRWA, de aparte vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties enkel bestemd voor Palestijnse vluchtelingen. In feite hun nakomelingen want we zijn inmiddels al 66 jaar verder. Van de oorspronkelijke èchte vluchtelingen van toen blijven er thans hooguit een handvol bejaarden meer over.

De eeuwige vluchtelingen
Echter, vermits de Palestijnen in 1950 door de VN werden bedacht met een eeuwigdurende vluchtelingenstatus, die tot het einde der tijden wordt doorgegeven van vader op zoon, zal de aparte bankrekening van de EU ten gunste van de Palestijnen nog lang niet afgesloten worden.

Tenzij Israël in een suïcidaal moment zou besluiten op te houden met te bestaan en die miljoenen nazaten van vluchtelingen kunnen ‘terugkeren’ naar een land waar ze zelf nooit één voet aan de grond hebben gezet en dat ze enkel kennen uit de fabelachtige verhalen van hun voorouders, de èchte vluchtelingen dus.

De sleutels worden elk jaar wat groterDe sleutels, symbool voor het Palestijnse ‘recht op terugkeer’ worden elk jaar wat groter. Iemand zal deze mensen toch ooit in alle eerlijkheid moeten vertellen dat ze nooit kunnen ‘terugkeren’ naar iets dat niet meer bestaat,  waar ze zelf nooit zijn geweest en waar een ander volk woont….

Blijkbaar hebben de landen van de EU, waarvan de helft van hen toch al verscheidene jaren in financiële nauwe schoentjes verkeert, dan toch weer nieuwe fondsen kunnen aanboren waarmee ze het zopas ingezworen nieuwe Palestijnseeenheidskabinet van Hamas en Al Fatah een nieuwe push kunnen geven.

Zowel door de Verenigde Staten als door de 28 lidstaten van de Europese Unie alsmede door Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, werd deze ‘terreurregering’ vrijwel onmiddellijk erkend, niettegenstaande het feit dat Hamas door zowel de VS als door de Europese Unie op de zwarte lijst van verboden terreurorganisaties hebben staan.

”t Is de schuld van Israël!’
In één adem veroordeelden de EU, VN en de VS Israël’s aankondiging van nieuwe Joodse woningbouw in Oost-Jeruzalem en Westbank, meer bepaald in die delen voorbij de Groene Lijn, en eisten van de Joodse staat dat ze het Fatah/Hamas eenheidskabinet zouden accepteren en onmiddellijk de vredesonderhandelingen met Mahmoud Abbas zouden hervatten.

Barones Catherine AshtonDe Britse barones Catherine Ashton, chef voor de Europese Unie inzake buitenlandse zaken, was alvast bijzonder opgetogen over die donatie van een kwart miljard euros aan de Palestijnen, die ze uit het onderste van de ton hebben moeten krabben.

De aanstelling op 1 mei 2014 van een Zwitser, Pierre Krahenbühl, als de nieuwe commissaris-generaal van de UNRWA, zal wellicht geholpen hebben om dat Europees bankenprobleem en cashflow te helpen oplossen.

Aldus kan de nieuwe UNRWA boss zijn nieuwe horde Palestijnse eeuwigdurende poulains en volgende generaties weer financieel overvloedig bedruipen voor de volgende periode 2014-2016.

Op de ceremonie ter gelegenheid van de Europese schenking aan de Palestijnse zaak, die woensdag plaatsvond in Brussel, zei UNRWA chef Krahenbühl: “De Europese Unie blijft een standvastige partner voor de Palestijnse vluchtelingen temidden van de onzekerheid in het Midden-Oosten op dit ogenblik.”

Barones Catherine Ashton voegde eraan toe: “De voortdurende steun van de Europese Unie aan de UNRWA is een sleutel element in onze strategie om stabiliteit te promoten in het Midden-Oosten en de vraag om vrede van de betrokken partijen mogelijk te maken,” waarna beiden de overdracht van het bedrag door de EU aan de UNRWA ondertekenden.

Te weten dat enkel en alleen de groep van Palestijnse vluchtelingen op zich veel meer subsidies krijgen dan alle andere vluchtelingen in de wereld samen, doet blijkbaar nergens in de EU-landen de wenksbrauwen fronsen. De ca. 2 miljoen Syrische vluchtelingen in het buitenland en ca. 4 miljoen die in het binnenland op de vlucht zijn, moeten het helaas met heel wat minder stellen. Om maar één andere groep vluchtelingen te citeren…

Tussen 2007 en 2013, heeft de Europese Unie meer dan 1,3 miljard dollars gestort in de bodemloze financiële put van de UNRWA. In 2013, bedroeg het bedrag dat werd bijgedragen door de lidstaten en instituties zowat 43 procent van het hele budget van de Verenigde Naties.

De dubieuze rol van de UNRWA
De schandelijke waarheid is dat de UNRWA decennialang en tot op vandaag geen klap heeft uitgericht om een oplossing te bedenken voor het probleem van de Arabische “vluchtelingen” [sinds 1967: ‘Palestijnse’ vluchtelingen genoemd toen dat volk werd uitgevonden] toen zij in de jaren 1950 nog werkelijk échte vluchtelingen waren.

Terwijl in het begin van de jaren 1950 zij nog projecten trachtte uit te werken om de vluchtelingen te rehabiliteren en hen het mogelijk maakte om aan de slag te gaan in de economieën van hun gastheerlanden, gaf het dat deel van haar mandaat volledig op tegen eind 1960.

De UNRWA kon helpen met het probleem op te lossen door hun definitie van “vluchteling” overeenkomstig die van de UNHCR te zetten, de internationale vluchtelingenorganisatie van de VN, die alle andere vluchtelingen behalve de Palestijnen vertegenwoordigt en die geen erfbare vluchtelingenstatus uitreikt aan geen enkel ander volk ter wereld.

De UNRWA doet dat niet omdat dan meer dan 80% van de zogenaamde “vluchtelingen” onmiddellijk van de lijsten zou verdwijnen, zelfs indien u nog altijd gelooft dat nakomelingen van vluchtelingen zelf ook vluchtelingen zouden zijn.

In nagenoeg alle landen van het Midden-Oosten (uitgezonderd Jordanië) worden de Palestijnse vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen paspoorten geweigerd en het  burgerschap ontzegd in de landen waar zij, hun vaders en hun grootvaders zijn geboren. Het doel daarvan, afgezien van racisme en een gebrek aan elementaire menselijkheid, is sinds 1948 steeds hetzelfde gebleven: de politisering van de Palestijnse kwestie:

“… de Arabische landen willen het Arabische vluchtelingenprobleem niet oplossen. Ze willen het bestendigen als een open zweer, als een belediging voor de Verenigde Naties en als een wapen tegen Israël. De Arabische leiders kan het geen barst schelen of deze Arabische vluchtelingen leven of sterven.” [Lt.-Gen. Sir Alexander Galloway in 1952, toenmalig UNRWA chef, zoals hij geciteerd werd door Terence Prittie in The Palestinians: People, History, Politics, blz. 71 bron]

unrwa-bossHand in hand tegen Israël. Secretaris-Generaal Ban Ki-moon (l.) van de VN en de ZwitserPierre Krahenbühl (r.), die sinds 1 mei 2014 de nieuwe commissaris-generaal is van de UNRWA.

door Brabosh.com


Bronnen:

 1. The Times of Israel:
  ♦ EU donates $335 million to UNRWA – Europe vows to remain ‘steadfast partner’ of Palestinian refugees amid Middle East uncertainty [lezen]
 2. Jewish Telegraphic Agency (JTA):
  ♦ E.U. donates $335m to UNRWA – The European Union approved a $335 million contribution to UNRWA, the United Nations agency responsible for people it defines as Palestinian refugees – The contribution, which will go to UNRWA‘s General Fund for core services for the period 2014-2016, was announced on Wednesday at a ceremony attended by E.U. Foreign Affairs Chief Catherine Ashton and UNRWA Commissioner-General Pierre Krahenbühl [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

 • Palestijnse eeuwige vluchtelingstatus bij de UNRWA vandaag ter discussie in de Verenigde Naties [lezen]
 • De bedenkelijke rol van de UNRWA in het Israëlisch-Palestijns conflict; door Michael Curtis [lezen]
 • Een open brief aan de UNRWA: Ik ben OOK een Palestijnse vluchteling; door Roy Doliner [lezen]
 • Wiens belastingbetalers houden de UNRWA overeind? Dat domme Westen natuurlijk [lezen]
 • De Palestijnen, bij uitstek de meest geliefde en vertroetelde vluchtelingen van de wereld [lezen

Met vriendelijke dank aan Brabosh

juni 7, 2014

Grunberg door het stof voor antisemieten

Grunberg Arnon Grunberg, broodschrijvertje, publiekslieveling bij de linkse leut en teddybeertje van Sonja Barend en Hanneke Groenteman, staat vooraan in de rij voor mocht het er nog eens van komen dat niet-Joodsterren uitgereikt worden. Hij doet het dus in navolging van de Joodsche Raad, die haar Joodse onderdanen de strikte regels van het opnaaien van de Jodenster tot op ieder naaisteek nauwkeurig op het hart drukte, in zijn korte campingbroek. Neusgaten dus dichtknijpen voor als hij passeert.

Eigenlijk helemaal in het kader van wat in linkse en islamitische kringen zo’n beetje rond zingt, namelijk dat Joden het aan zichzelf te wijten hebben dat de Hitler-groet, de quenelle en het eigen schuld, dikke bult dagelijks de revue passeren. Hadden jullie Joden jezelf maar niet in bescherming moeten nemen, maar geen muur moeten bouwen om slachtpartijen te voorkomen en die intens gehate staat Israël maar niet moeten verdedigen, en last but not least hadden jullie maar niet zó succesvol moeten zijn in het maatschappelijke leven dat de bontkraagjes ervan gaan stotteren.

Nu weet ik niet of ik met een niet-Joodster de Tarzanbocht uit mijn neus kan halen. En ook niet of ik me dagelijks vreselijk moet inspannen vooral anti-Israëlische stukjes uit mijn toetsenbord te wurgen en neonazi’s en rabiate moslims handjes heb te drukken om van ieder antisemitisch risico gespeend te blijven. Of je Joden dan niet ook maar meteen moet adviseren vooral dom te zijn, aarzel ik nog even, want het is geen lolletje aan het UWV-loket aan te schuiven.

De niet-Joodsterren van Grunberg is zo’n beetje onderduiken, maar dan na de oorlog. Of dat er dan ook weer de reden van is dat Joden net zoals voor de oorlog voor hun eigen bescherming moeten dokken weet ik niet. Maar nadat na de Kristallnacht de Duitse grond onder de Joodse voeten begon te branden, waren het de Nederlandse Joden die van de Nederlandse regering in 1939 een zwaar gepeperde nota voor de opvang van Duitse Joden op de schoot geworpen kregen. Zij moesten 1 miljoen gulden betalen voor de bouw van het asielzoekerscentrum Westerbork, dat later nog eens en wederom met Nederlandse hulp, gebruikt zou worden voor een tegenoverstelde reden. Namelijk, als treinstation voor een enkeltje industrieel elimineren.

En laat die praktijk van het zelf dokken voor de veiligheid nog steeds hardnekkig gepraktiseerd te worden, want de Joodse gemeenschap van circa 40.000 zielen hoest in Nederland jaarlijks 8 ton tot 1 miljoen euro op voor de eigen beveiliging.

Of de bede van Grunberg verhoord zal worden is op dit moment nog niet bekend, maar het komt er ongeveer op neer dat Nederland hoofddoeken, boerka’s, djellaba’s als nationale klederdracht erkent, maar in plaats van keppeltjes het opnaaien van niet-Joodsterren geadviseerd wordt.

Nu nog even naar de plastische chirurg om de Tarzanbocht uit mijn neus te beitelen en vervolgens een wasknijper erop voor het vieze luchtje dat Grunberg verspreidt.