Archive for juni 15th, 2014

juni 15, 2014

“Israël-propaganda” omdat het moet

IsraelHet zou fijn zijn als Israël de helse oorlog die in het Midden-Oosten heerst, in gelokt wordt. Bij ieder oplaaiend conflict, waarbij moslims elkaar weer eens massaal naar de keel grijpen, wordt het land geprikkeld en uitgedaagd oorlog te voeren. Israël herinnert zich nog goed de Scuds die het van Saddam Hoessein kreeg wegens een oorlog waar Israël niet eens bij betrokken was.

De ontvoering van drie Israëlische jongeren zal hoogstwaarschijnlijk ook het doel dienen Israël een oorlog in te lokken, het Midden-Oosten in totale ontreddering te storten en een wereldcrisis te veroorzaken. Hamas en Hezbollah zijn recidivisten in het opzetten van dit soort vallen, herinneren we ons nog van de laatste Libanon- en Gaza-oorlog. En je kunt er vergif op innemen dat als Israël zich weer verdedigt tegen terreur, de gehele wereld opnieuw op de achterste poten staat te jammeren. Het zou ook een mooie afleidingsmanoeuvre zijn van het ongekende islamitische slachten dat op dit moment in het Midden-Oosten plaatsgrijpt.

Maar terwijl uit het islamitische deel van het Midden-Oosten vooral gruwelijke berichten, asiel- en gelukszoekers komen, is men in het door de islam en het Westen zo gehate Israël vooral bezig de vooruitgang te dienen. En dat onder het motto dat teruggaan naar de woestijn en de vroege middeleeuwen geen perspectief biedt voor een menswaardig bestaan. Aan de ene kant van de grens wordt onthoofd en vinden massa-executies plaats, aan de andere kant van de grens wordt geijverd voor een beter leven voor de gehele mensheid, want de vooruitgang die in Israël bevorderd wordt blijft niet achter de Israëlische muur maar wordt met iedereen gedeeld.

En sommige Nederlanders vinden dat de vooruitgang dienen niet gebaat is met een boycot van Joodse waar, want dat zou betekenen dat een land dat in het topsegment van de innovatie zit buitengesloten wordt om de mens de woestijn en de vroege middeleeuwen te onthouden. Daarom werd op 10 juni jl. de allereerste Nederland-Israël innovatiedag gehouden.

Nog mooier zou het zijn als de Arabische landen inzien dat Israël niet de vijand maar de redder is, die ze op dit moment als paria bejegenen en met aanslagen bedreigen. Het land zou de inspiratiebron voor het Midden-Oosten kunnen en moeten zijn.

Maar mede dankzij het Nederlandse gilde van Israël-haters wordt het Arabische volk op het kookpunt tegen Israël gehouden. Zelfs nu blijkt dat de enige veilige plek in het Midden-Oosten toevallig die Joodse splinter in een bloedende woestijn is, zitten de Israël-haters niet stil de achteruitgang te dienen.

Zelf fijn in Nederland van de wieg tot het graf verzorgd en gespeend van ieder gebrek, blijven ze het Midden-Oosten en de Nederlanders opstoken tegen het land dat gouden bergen kan brengen in de regio, maar als bezettende crimineel afgeschilderd wordt.

Maar de echte bezetters zijn degenen die hele volksscharen liever de duisternis in jagen om hun eigen persoonlijke ressentimenten tegen Joden te dienen. Ze rusten niet voordat ook die splinter aan de dorre woestijn van de vroege middeleeuwen teruggegeven wordt.

Dat het toevalligerwijs ook de Israël-haters zijn die Nederland in een productieloze nieuwe wildernis willen veranderen totdat de laatste boer van het land verdwenen is, bewijst dat zij weliswaar de achteruitgang dienen, maar zelf niet bij machte zijn de wereld te voeden als ook de laatste boer de grond aan de wildernis opgeofferd heeft.

Het is daarom van groot belang dat de wereld niet teruggeven wordt aan de dorre woestijn en de vroege middeleeuwen maar aan de vooruitgang.

Gelukkig is daar dan altijd nog Israël, veilig achter een muur van gezond verstand, dat dankzij de Joodse veerkracht en de zelfredzaamheid een wonder in een lege woestijn produceert.

Maar de watertandende wolven liggen wel op de loer.