Archive for juni 19th, 2014

juni 19, 2014

Het is maar dat u weet dat Wilders het niet zelf verzonnen heeft

maiwandMaiwand Al-Afghani:

Stel dat de mujahideen van Al-Qaida, Taliban, Al-Shabaab, ISIS, Jabhatul Nusra en alle overige mujahideen groepen wereldwijd aan de poorten van Europa zouden komen, hier leven miljoenen moslims, er wordt zelfs geschat dat in heel Europa en VS meer dan 20 miljoen moslims leven, dan zullen we hen allemaal met open armen ontvangen, sterker nog door een interne revolutie tegelijkertijd met hen externe opening van deze landen, zal geheel het westen in een mum van tijd ingenomen worden en onderdeel van de islamitische staat worden, omdat de meerderheid van de ongelovige inwoners van deze landen niet militair getraind zijn, ze ze hebben enkel een aantal soldaten die niet direct kunnen strijden tegen de moslims en mujahideen, omdat ze te bang en te laf zijn. Daarnaast vallen al hun technologie, wapentuig, atoomwapens, mooiste auto’s, gebouwen, geld, mooiste vrouwen, vliegtuigen, alles als oorlogsbuit in onze handen, wat een mooie toekomstperspectief voor de moslim jeugd, of ze gaan daar heen en de overwinnende karavaan joinen of ze wachten hier op hen en praktiseren de islam zoals het hoort intern en extern als voorbereiding op hun komst.

Studiefinanciering intrekken, uitkering stoppen?

juni 19, 2014

Achterhoekse notities (1)

Grote keizerlibelBij alle opwinding over het koesteren van het koekoeksjong dat de islam is, zou je bijna in de verleiding komen het zeer aangenaam ogende landschap van de Achterhoek over het hoofd te zien. Maar geen hoofdhaar, zolang ik die nog heb, peinst erover dat chapiter te verwaarlozen. Daarom vandaag een eerste notitie over de fauna en het wel en wee van mijn naaste woonomgeving.

Naast de bewoning door boeren, ex-boeren en enkele buitenlui, leeft hier zeer veel fauna. En daar ik met grote regelmaat deze fauna schouw, is een redelijk goed overzicht te maken van wat zich hier zoal zelfstandig in leven weet te houden. Al beweren de vroege vogels van GroenLinks dat het boerenland een vogelkerkhof is, ik moet er niet aan denken dat het er meer zijn dan door mij in de afgelopen acht jaar in de Achterhoek geconstateerd zijn. Kennelijk zitten de dames en heren van GroenLinks te veel aan hun schrijftafeltje gekleefd om boeren verdacht te maken, maar echt, als ik een pijl in het luchtledige zou afschieten, heb ik meteen een schaschlik met gevogelte waar alleen nog een sausje bij hoeft.

Wat wel waar is, is dat er vogelsoorten aan het minderen en zelfs verdwijnen zijn. Maar de andere kant van het verhaal is, dat er ook vogelsoorten aan het vermeerderen zijn en er ook soorten bijkomen. Een verschijnsel dat zich al voordeed nog voor de eerste mens, dus ook de eerste boer zijn klompen in de vacht van moeder aarde zette.

De afgelopen maanden het veld overziend, blijkt het boerenland waar ik woon eerder een vogelparadijs dan een vogelkerkhof te zijn. Dan mag er de traditie van het vogelknuppelen en vogelschieten zijn, een vogel komt daar niet aan te pas. Misschien een aardig advies voor degenen die de folklore van het offerfeest in stand willen houden, daar houten pendanten voor te gebruiken want dood hout voelt niks.

Wat het levende gevogelte betreft in, maar vooral rondom of nabij mijn huis, trof ik in volgorde van opkomst naast de gebruikelijke vogelgribus als kraaiachtigen, mezen, heggenmussen, ringmussen, huismussen, merels, zanglijsters, vinken, spreeuwen, spechten, huis- en boerenzwaluwen, ook groenlingen, putters, goudvinken, fitissen, tjiftjaffen, gekraagde roodstaarten, tuinfluiters, grasmussen, braamsluipers, wielewalen, bosrietzangers, kleine karekieten, sperwers, steenuilen, bosuilen, haviken, buizerden, rode wouwen, wespendieven, torenvalken, boomvalken, grote zilverreigers, ooievaars en consorten aan.

Gekraagde roodstaart zit op het smeedijzeren hek te wakenGekraagde roodstaart waakt over u.

SONY DSCBuizerd waakt mee.

Weidevogels? Lastig op leemgrond van de IJssel waar al eeuwenlang akkerbouw gepleegd is. Maar het moet maar eens gezegd, dat de nationale folklore van weidevogels ooit te danken was aan het nuchtere feit dat boeren grasland aanlegden en dat de weidelijke komst van de weidevogels een artificiële was. En dus ook artificieel afneemt als de boeren hun eigen bezit anders beheren dan de GroenLinkse sok wil. Zo gewonnen, zo geronnen, moeten we dan maar zeggen. Bovendien is het aantal van 10 miljoen inwoners met veel meer weidevogels dan nu veranderd in bijna 17 miljoen inwoners met veel minder weidevogels. En mocht u het niet geloven, al die miljoenen willen graag een goed gevuld bord voor hun neus geschoven krijgen.

Naast gevleugeld volk wordt er rondom mijn huis ook fauna aangetroffen die met al de benen op de grond staat. Soms staan er muizen, konijnen, hazen en eekhoorns verdomd nieuwsgierig naar binnen te gluren. En als je reeën niet met een de beukenhaag op afstand houdt, komen die er naast staan om te kijken hoe je je dag indeelt. Iets verder weg hobbelt dan weer de boommarter, vos of beunhaas steenmarter rond. Opgepast voor dit mormel, want voor u het weet verruïneert hij alles wat onder uw motorkap of dak zit.

Reebok op vrijersvoetenReebok begluurt u.

Echt gezellig was de ontmoeting met een das, die toen die mij zag rechtsomkeert maakte om kort daarna samen met zijn echtgenote terug te keren, zodat de kennismaking compleet was.

DassenDit zijn mijn vrouw en ik.

De ongewervelde fauna? Naast de plaag van muggen, dazen, knutten en teken, teken ik ervoor aan wat hier glibbert, kruipt, sluipt, vliegt, boort, zuigt en timmert, al vond ik de huisboktor in de kapschuur, die nog voordat hij het bouwwerk in emmentaler “renoveerde” bestreden werd, minder florissant.

Libellen verwekken medewerkersGroepsseks in de poel des verderfs.

Ander gedierte laat ik even voor wat het is, maar aan al het gekwaak dat zich voordoet in mijn poel der verderfs heb ik nu al genoeg.

Maar morgen weer een dag.