Archive for juni 20th, 2014

juni 20, 2014

Rob de Wijk nu ook bang voor de islam

Rob kijkt in de glazenDaar gaat hij dan, na jarenlange strijd tegen het voor de islam waarschuwende populisme, glibbert aan de binnenzijde van zijn pantalon nu ook langzaam de drab. Want ook Rob de Wijk woont gewoon in Nederland in een huis, gaat soms over straat en wil lekker frank, vrij en veilig in zijn vrijheid van meningsuiting blijven. Dus in de voorheen kranige liberale maar thans marxistische NRC laat hij het volgende aan zich ontsnappen:

Veiligheidsdeskundige Rob de Wijk, directeur van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag, zegt desgevraagd dat de AIVD een “enorm capaciteitsprobleem” heeft om het jihadisme te volgen. Dat is volgens hem recent “geëxplodeerd”, en het speelt zich nu af “buiten gevestigde structuren, zoals de moskeeën”. Het blijkt onmogelijk alle betrokkenen te volgen. “Daarom moet de AIVD-capaciteit juist worden uitgebreid”, aldus De Wijk.

Volgens hem leggen diverse politici over het jihadisme een “opmerkelijk gebrek aan sensitiviteit” aan de dag. “Ministers zeggen: het valt mee. Het valt dus niet mee.

Inderdaad Rob, het valt dus niet mee, en daarom was de PVV tegen de bezuiniging op de AIVD. En populisten krijgen altijd ongelijk tot ze gelijk blijken te krijgen, en dus volgt de hele politieke mikmak uiteindelijk toch de populisten. Had vroeger maar beter opgelet in plaats van door haat gevoed het populisme te bevechten. Heel misschien zou het dan niet zo uit de klauwen gelopen zijn.

Maar ja, jarenlang blind vertrouwen op deskundigen van het type Berendien uut Wisp, leidde ertoe dat Nederland geregeerd wordt door politici die rustig de excessen afwachten voordat ze er wetgeving op inzetten. Ook wel op zijn oud-Hollands aangeduid met als het kalf verdronken is dempt men de put.

Op aanraden van Rob dus wel naar Mali, maar het thuisfront werd uitgeleverd aan ISIS en consorten, die nu niet alleen meer ronselen voor buitenlandse driften, maar ook voor de binnengrens van Nederland een groot gevaar gaan vormen.

Daar Rob inmiddels uitgegroeid is tot nationaal expert in het achteruit voorspellen wachten we rustig op zijn analyse van de Slag bij Waterloo.

Maar Filantropius zou Filantropius niet zijn als hij ook daarin Rob voor is. Napoleon Bonaparte heeft die slag verloren.

Tijd voor Rob om een D66-café te beginnen?

juni 20, 2014

Achterhoekse notities (2)

022Vaak word je tijdens je tochten door het aangename coulisselandschap van de Achterhoek geconfronteerd met beelden die niet door het modernisme geschraagd worden maar daarentegen terugvoeren naar een onschuldig verleden. Hemels vol boze wolken, die een aanstaande apocalyps lijken aan te kondigen, maar zelden verder rijken dan een regenbui, deren je dan niet.

En soms opeens een ontmoeting met een Achterhoeker, die zelden korter duurt dan een halfuur en soms zelfs langer dan een uur, want het sociale contact wordt in de Achterhoek zeer op prijs gesteld.

Een boer, of een nazaat van een boer – wat je kunt zien aan de leemkluiten van handen waarin eeuwenlang ploeteren aan de weerbarstige grond schuilgaat – vertelt je dan een stukje historie dat langzaam een deel van een puzzel wordt en duidelijk maakt waarom er een gezonde scepsis tegen de Randstad heerst.

Ze hebben daar, maar voor mij nu hier, eeuwenlang de grond geroerd tot het zo mooi geworden is als het geworden is. Ze hebben er eeuwenlang voedsel aan de weerbarstige klei onttrokken. Ze hebben het landschap geconserveerd zodat Nederland niet overal aan de nieuwe lelijkheid ten onder ging.

Het bedankje voor dit prachtige oord waar de sofa van de psychiater bij verbleekt en waar je als onmens weer mens wordt, kon er nooit vanaf. Maar toch, ronddolend in deze geurige leegte een diepe buiging voor wat er ondanks alles wat Nederland overkwam nog bewaard gebleven is.

Pas als het verdwenen is zullen we beseffen wat we missen, dus kranig ga ik op in dit leven in de Achterhoek. En minder eenzaam dan ooit, in deze bevallige leegte die je iedere dag weer dwingt tot een tocht door het weerbarstige landschap, de boze hemelse luchten trotserend.

Nieuwe bui

1

2

3

4

5

 

Drassig land

Tags:
juni 20, 2014

Eurocommissaris Cecilia Malmström helpt ISIS een handje Europa te veroveren

EU-calypta-Cecilia-MalmströmZoals Alexander Pechtold, die toch gretig achter alle militaire verwegmissies stond om de moslimterroristen elders te bestrijden, zit Eurocommissaris Cecilia Malmström nu ook op hete kolen en voelt ze een nog hetere adem in de nek wegens het toenemend gewapend moslimterrorisme in en buiten Europa. In een monumentale omkering van de harde werkelijkheid, wijt ze die toename aan het populisme, waar die nu juist door het populisme voorspeld werd. Tegelijk biedt ze daarmee moordbrigades als die van ISIS een alibi zich in Europa op populisten uit te leven. Immers, als je beweert dat de islamitische boosheid die tot moorden leidt door het populisme komt, lok je uit dat organisaties als ISIS zich zoals Mohammed Bouyeri zich op Theo van Gogh uitleefde, op populisten gaan uitleven.

Deze extremiteit van Cecilia Malmström valt wel te begrijpen. Het lukt de EU niet dat moslimterrorisme zowel buiten als binnen Europa effectief te bestrijden. Europa blijkt zelfs uitvoerhaven te zijn voor de moordenaars die Syriërs en Irakezen onthoofden of in kuilen tot moes schieten. En om het nog wat preciezer te stellen, Europese jihadi’s trekken naar het Midden-Oosten om onder meer het christendom dat daar een oudere historie heeft dan de islam, uit te roeien.

Daarnaast is het toenemend moslimterrorisme ook nog eens brandstof voor de populisten, die in hun bange voorspellingen dus helemaal gelijk gekregen hebben. Terwijl de moordenaar van een der voorspellers vrij en in het zonnetje van een ijsje kan likken, rest Cecilia Malmström slechts een fel trappen met de naaldhakken in de richting van de populisten. Tegelijkertijd krijgen moslimterroristen van haar een rechtvaardiging voor hun wandaden. Mooier kun je het niet voor ISIS maken.

Maar wacht even. Waar zijn de moslimterroristen nu juist zo boos over. Over de Europese militaire bemoeienis in islamitische landen. En dat zijn toevalligerwijs missies waar de meest bekende Nederlandse populist nu juist zo tegen was, maar waar de VVD, D66 en hun opperbazen van ALDE in het Europees Parlement, juist zo voor waren. Het bestrijden van het moslimterrorisme daar is zo goed voor Europa, beweren ze. Maar die stelling blijkt gezien het oprukken van ISIS in Irak op een fiasco uitgelopen te zijn.

Dat leidt tot de beklemmende situatie dat Nederland elders in de wereld de moslimterroristen probeert te bestrijden, terwijl deze in Nederland met groot succes en openlijk op sites oproepen zich in de strijd elders en hier te mengen. Anders geformuleerd, staan Nederlands militairen daar tegen moslimterroristen knokken, terwijl hun landsbestuurders in het vaderland deze moslimterroristen vrije baan gunnen zich op te geven om daar op Nederlandse militairen te schieten.

De wanhoop voor Pechtold, Verhofstadt en Malmström moet derhalve zo hoog opgelopen zijn, dat zij hun energie nu geheel richten op die vreselijke populisten, maar daarmee tegelijk Europa tot toekomstig slagveld maken. Want laten we er wel even aan herinneren, dat dankzij Pechtold, Verhofstadt en Malmström de toestroom van potentiële terroristen die Europa bedreigen door deze drie musketiers van het multiculturalisme aangemoedigd en verdedigd werd.  En zelfs een idioot kan begrijpen dat op zeker moment alle vingers in hun richting gaan wijzen.