Archive for juni 25th, 2014

juni 25, 2014

De terroristenvriendjes zijn onder ons

carolien_roelantsHet regent in deze droge tijden freudiaanse versprekingen als het over islamgerelateerde terreur gaat. Nog onlangs verwees ik u naar deze versie van dit kwalijke euvel. In de NRC schrijft Carolien Roelants, die een frequente Israël haatzaaier is, een stuk over de Israëlische acties tegen Hamas vanwege de ontvoering van drie Israëlische jongeren.  In haar slotalinea laat ze er geen woestijnzand over waaien dat ook zij zich graag uitput in het doen van freudiaanse versprekingen:  Nog even dit. De Israëlische regering beschuldigt de Palestijnen vaak van haat zaaien. Gebeurt zeker. Maar wat te denken van de Israëlische Facebookpagina die oproept „elk uur” een „terrorist” (=Palestijn) te doden tot de drie jongens terug zijn? 16.000 likes.

Nu zal iedereen begrijpen die snel van begrip is dat het hier Carolien Roelants zelf is die het verschil tussen een Palestijn en een terrorist niet weet te definiëren. Tenzij ze, en daar ligt haar freudiaanse versprekingen, dat verschil zelf niet ziet.

Carolien Roelofs, die graag tegen redelijke honorering opdraaft om het spreekgestoelte te betreden, behoort dus tot degenen die in een onbedorven hang naar terroristisch avontuur, zich onbesuisd tot het soort uitingen laat verleiden waar ze in kringen van islamitische terroristen vast verrukt over zijn, maar die onbedoeld Palestijnen collectief als terroristen wegzet.

Wat de Israëlische strijd tegen Hamas betreft, valt dat verschil inderdaad niet te zien. Het Europa dat toch zo graag wilde en zelfs eiste dat Israël de door dat land bezette gebieden aan de Palestijnen terug zou geven, is wat Gaza betreft van een zeer koude kermis teruggekeerd. De terreur waar Israël van Europa maar aan moest wennen blijft niet tot dat land beperkt nu onder het wrange motto Die Mörder sind unter uns ook Nederland tot de bedreigde landen gerekend moet worden.

Sedert Gaza “democratisch” voor Hamas gekozen heeft en Hamas maar meteen de politieke opponenten gewapenderhand uit Gaza verjaagd heeft, is het er voor de Gazaan niet beter maar juist slechter op geworden.

Hamas gebruikte de meest dichtbevolkte postzegel van Moeder Aarde als levende lanceerinstallatie voor vele duizenden raketten op Israël. En terwijl Hamas dat deed riepen de onnuttige idioten van vredesapostelen dat er vooral met Hamas gepraat moest worden. Praten met een lont in een enorm kruitvat heeft, zoals inmiddels in Syrië en Irak gebleken is, ongeveer net zo veel effect als tegen een hyena zeggen dat het beest voortaan van Brinta moet leven. Je kan net zo lang aanpraten tegen een hyena of Hamas, of ISIS, of Hezbollah, hyena’s blijven vraatzuchtige dieren, hamas, ISIS, Hezbollah en al die andere schietgrage boze lui van islamitische komaf, blijven dat in de menselijke variant. Het zit nu eenmaal rudimentair opgeslagen en is er niet uit te rammen, praten of strelen.

Van Hyena’s valt dat gedrag nog te pruimen, want de beesten zijn prima opruimers in onze fauna. Maar mensen wiens enige bestaansreden bestaat uit het uit de weg ruimen van andere mensen wegens etniciteit, religie, landsaard of gedachtewereld, blijken geen enkel wezenlijk nut te dienen. Per slot van rekening zijn mensen niet sedert hun bestaan druk in de weer met de conceptie en de natale plichten om het resultaat daarvan door waanzinnigen die met de koran, Mein Kampf of welk ander “filosofisch” geaard boekwerk dan ook, uit te laten roeien.

In dat opzicht valt te begrijpen dat men likes zet onder de oproep terroristen te doden. Maar om Carolien Roelants nog even uit haar eigen stoffigheid te halen, zijn likes geen mitrailleursalvo’s op in kuilen machteloos aan brute moord overgeleverde Irakezen.

Zolang Carolien Roelants dat verschil nog niet kan begrijpen zal het met de wereld niet beter maar juist slechter gaan. Voor Carolien Roelants en ondergetekende komt dat slechter zeer beangstigend nabij met de terugkerende schutters uit Syrië en Irak. En met die lui heb je aan likes niet genoeg om ze aan de Brinta te krijgen.