Archive for juni 28th, 2014

juni 28, 2014

Met Rob de Wijk op reis naar…?

Met Rob de wijk op reisRecentelijk had ik me voorgenomen de filosofieën van veldmaarschalk in bange dagen en ziener Rob de Wijk links te lagen liggen. Maar dan toch is hij er weer glansrijk in geslaagd mij aan het werk te zetten zijn arbeid van een commentaar te voorzien. Rob is er namelijk van overtuigd dat we tot in lengten van dagen in Afghanistan moeten blijven om de Taliban te bestrijden. Zo was hij in staat, terwijl Nederland we gaan naar Rio riep, hieperdehiep voor het we gaan naar Mali te roepen.  Het vervelende van de Taliban bestrijden is nu juist dat die pas bestreden zijn als er niet eentje meer over is. En naast dat je dit toch als een vorm van volkerenmoord zou kunnen bestempelen, zal het nimmer lukken alle Taliban naar de maagden te jagen. Simpelweg, omdat de Taliban tussen het moorden en vrouwschieten ook regelmatig en met groot nataal succes vrouwen bestijgen.

Daar komt nog bij dat het moslimextremisme een reizend circus is. Naast het naargeestige daarvan biedt het eigenlijk een absurdistisch beeld dat westerlingen zich door dit circus naar verscheidene delen van de wereld laten lokken. Bovendien heersen onder moslimextremisten de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Zeg maar, de soennieten versus de sjiieten en vice versa. Is het ene circus de tent aan het afbreken, dan slaat het andere circus de tent er op. Je moet dus een 3D-bril opzetten om dit schouwspel te doorgronden.

Iedere opgeslagen tent bestrijden heeft dus ongeveer net zo veel zin als de zee dempen met een amuselepel. Daar komt nog bij dat het westerse optreden tegen het moslimextremisme in islamitische contreien juist ook weer moslimextremisme genereert en accumuleert. En niet alleen in de islamitische contreien, maar ook in Europa, dat tegenwoordig flink wat moslimextremistische manschappen oplevert die met het reizende circus meeliften.

Kortom, het werkt als een perpetuum mobile. Je geeft er een zetje aan en het blijft in beweging. Wel aardig als je een onnuttige vrijetijdsbesteding zoekt, maar naast een enorme kostenpost, een aanzienlijke slachtofferschare en nóg meer moslimextremisme, ben je eigenlijk vooral bezig jezelf te slachtofferen.

Wat bij dit alles zo knaagt is dat Rob tegelijkertijd in de heer is. Nee, niet in de Heer, maar in Alexander Pechtold. En Alexander is er zo eentje die wel het reizende circus van moslimextremisten wil nareizen, maar dat in het eigen Nederland juist een tent laat opslaan.

In plaats van met gebalde vuist naar dát moslimextremisme te zwaaien heeft de man er een dagtaak van gemaakt dat juist naar Wilders te doen. Wel begrijpelijk, want Wilders wil liever het moslimextremisme hier in plaats van daar bestrijden.

En dan heb je toch een groot probleem, waar nu zelfs linkse kranten en omroepen stomverbaasd over doen. Maar als ze wat minder naar Rob en zijn geestverwanten hadden geluisterd en wat meer naar de islamcritici, dan zouden ze de poldertaliban in plaats van hun Afghaanse collega’s bestreden hebben.

Het heeft echter niet zo mogen zijn en dus staan met dank aan Rob en Alexander de Europese en dus de Nederlandse poorten wijd open om de toekomstige poldertaliban met een dak boven het hoofd en een cursus uitkeringverwerving te ontvangen.

Dus…