Links krijgt de ontketende Jodenhaat in eigen rug gestoken

Hakenrkuis en HitlerHoewel er in Nederland ongeveer net zoveel Joden als Kampenaren leven, doemt de vraag op waarom Joden tegenwoordig toch veel vaker doelwit van fluimen zijn dan Kampenaren. Niet dat ik persoonlijk iets tegen de inwoners van de mooie gemeente Kampen heb, maar Joden schijnen iets in zich te hebben dat de expliciete haat tegen Joden zo aanwakkert. Sedert de Joden een eigen land hebben waar Joden zelf de scepter zwaaien over hun veiligheid is de Jodenhaat eerder toegenomen dan afgevlakt. Dat er talloze volken zijn die er een eigen staat op na houden, wordt doorgaans als zeer acceptabel beschouwd. Vanuit Nederland werden etnische en religieuze afscheidingsbewegingen zoals die in Joegoslavië van harte gesteund. Het katholieke Kroatië en islamitische Kosovo zijn daar voorbeelden van.

Schreef ik hier onlangs dat op dit moment 22 zich Arabisch noemende naties existeren, het schijnt zo dat juist die ene Joodse natie het bestaansrecht ontzegd wordt. En dan niet door alle politieke stromingen in Nederland, maar vrijwel uitsluitend door het linkse diocees. Vanaf Pechtold tot en met de Internationale Socialisten, werken ze actief mee de Joden het recht op een eigen natie te ontzeggen.

Nu is het op zich zo gek nog niet dat Joden na eeuwenlange vervolging voor het stichten van een eigen natie gekozen hebben. En dat dat land precies daar gesitueerd is waar Joden het langst geleefd hebben, is dan zeer verklaarbaar. Per slot van rekening zijn ex-slaven uit Amerika naar Afrika teruggekeerd en hebben daar Sierra Leone en Liberia gesticht. Geen mens die over die landen zanikt, want het zijn pariastaten waar zo  nu en dan een golf zelfgenocide gepleegd wordt en een massa ontwikkelingshulp naartoe moet.

Maar Joden met een eigen land en die zichzelf dan ook nog beschermen tegen pogroms of een Holocaust, schijnt in vooral het linkse diocees absoluut niet door de beugel te kunnen. En het was toch zo fijn kwetsbare Joden te koesteren en tentoon te stellen als slachtoffers van rechts. Toen het links nog goed uitkwam, werd de Holocaust vooral door links als wapen tegen rechts gebruikt. Rechts had zich maar te schamen over de 6 miljoen afgeslachte Joden. En het ritueel werd geboren dat een stem op links meteen ook een stem tegen het antisemitisme was.

Zo kon het dan ook zomaar gebeuren dat de Anne Frankstichting in marxistische handen kwam en het wapen werd tegen alles wat maar een beetje rechts leek. Zelfs Hendrik Koekoek, toch zelf als dienstplichtig militair strijdend aan de Grebbeberg en 7 maanden opgesloten in het beruchte Oranjehotel, werd als naoorlogse nazi neergezet door de marxistische Anne Frank Stichting.

Joden werden door links, zwak en niet in staat geacht zichzelf te verdedigen, als beschermd stadsgezicht in het panopticum van Marx tentoongesteld. Totdat de Joden van Israël zich gingen verdedigen tegen pogingen tot pogroms door de gezamenlijke Arabische landen. En dus werd in allerijl het Nederlands Palestina Komitee door vooral communisten opgericht. Die begonnen meteen te beweren dat Israël erger dan het Derde Rijk was. Sedertdien regent het dan ook dat soort vergelijkingen en wordt de davidsster pontificaal naast de swastika gezet.

Gaza werd de grootste openluchtgevangenis en een nieuw Auschwitz genoemd. Dat laatste blijkt op een mirakel te berusten, want het Palestijnse volk nam toe van 800 duizend tot 8 miljoen vluchtelingen. Niet gek voor een volk van welke gezegd wordt dat Joden er een etnische zuivering en genocide op uitvoeren. Het mag niet verwonderen als je een volk dat zelf slachtoffer is van een Holocaust beticht van het plegen van een Holocaust, dergelijke beschuldigingen een minarethoge haat veroorzaken.

Het antisemitisme dat tot dan vooral door de lederfetisjisten van de neonazi’s geconserveerd werd, werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw zonder enig misbaar naar links overgeheveld. De VARA was toen al een grote speler in dit feest van herkenning. Karel Roskam die aan de VARA-microfoon stond te snikken nadat de op het vliegveld van Entebbe gegijzelde Joden uit handen van marxisten en Arabieren werden gered en waarbij in de strijd ook Oegandese militairen omkwamen. Nee, geen vreugdetranen, maar rouwbeklag voor de trawanten van de massamoordenaar Idi Amin. Bij de VARA dan ook geen medeleven over de oude mevrouw Bloch, die als enige niet bevrijd kon worden omdat ze in het ziekenhuis vermoord werd door de medewerkers van Idi Amin.

Het was de periode dat aanhangers van het Nederlands Palestina Komitee zich in Zuid-Jemen lieten bekwamen in het doden van Joden. En als Lidwien Janssen niet in 1976 op het vliegveld Ben-Gurion in Tel Aviv gearresteerd zou zijn, zouden voor het eerst na 1945, en nadat de SD’er Siert Bruins twee familieleden van mij op het randje van het bevrijde Nederland in Delfzijl met kogels doorzeefde, wederom Nederlanders zich aan de Jodenmoord schuldig gemaakt hebben.

Dat Lidwien Janssen in Nederland zowat als heldin van de Opperste Sovjet gekoesterd werd, zal dan ook niemand verwonderen, want het antisemitisme, maar dan in de mimicry van het antizionisme, was helemaal terug van eventjes latent geweest.

Met de komst van een enorme moslimpopulatie ging dit nog meer furore maken, want de islam is nu eenmaal de deeltjesversneller van de Jodenhaat. De christelijke versierselen van de Jodenhaat zoals de gele Jodenlap werden dan ook dankbaar door Rome van de moslimpotentaten van Jeruzalem overgenomen. Dat de christenheid zelf ook slachtoffer van de islam werd, moet dan maar als het sprankje ironie in dit verhaal gezien worden.

Dat de standaard van de hedendaagse Jodenhaat door het linkse diocees beheerd wordt, mag sommigen die menen dat links het enige wapen tegen het neonazisme is, misschien verwonderen. Maar dan kennen die het hoefijzereffect niet, dat zegt dat de ideologische uitersten raakpunten met elkaar hebben. En omdat het ijzer gesmeed wordt als het heet is, zag je dan ook steeds vaker neonazi’s en Internationale Socialisten naast elkaar tegen Israël staan brullen. Weldra aangevuld door de Europese moslimpopulatie, die de Jodenhaat ongeveer in de genen met zich meedraagt en dan ook jaarlijks na de ramadan in mijn vroegere stad een bijltjesdag op de Israëlische ambassade kwam uitvoeren.

Dat het Midden-Oosten de fabriek van de Jodenhaat werd en zelfs in die mate dat Mein Kampf en antisemitische spotprenten à la Der Stürmer daar ongeveer net zo gangbaar zijn als de tocht naar het UWV-loket in Nederland, werd zonder protest van linkse zijde geaccepteerd en zelfs hier en daar aangemoedigd. Pechtold vond zelfs dat je bij antisemitische spreekkoren niet meteen aan het ergste moet denken. Waaraan je dan wel moet denken als er Hamas, Hamas, Joden aan het gas en de Joden moeten dood wordt geroepen, zei de succesvolste politicus van Nederland er niet bij.

Werd de afgelopen tien jaar terwijl de Jodenhaat toenam in het linkse diocees beweerd dat de moslims in Europa zich in dezelfde situatie bevinden als de Joden richting Auschwitz, zie je moslims voor de poort van dat onzalige oord de nieuwe versie van de Hitlergroet maken, en riepen Turkse knapen op de beeldbuis dat Hitler nog wel even door had mogen gaan met de Joden.

En als Joop Glimmerveen dat nu geflikt had, dan zou het zeker niet door de beugel gekund hebben. Want herinner ik me nog goed, toen deze neonazi tijdens de zendtijd voor politieke partijen gebruik van zijn recht maakte, hebben boze omroepmedewerkers van de NTS uit protest het beeldscherm op z’n kop uitgezonden. De ironie wil nu juist dat de NOS zeer recent islamitische hakenkruisen wegmoffelde omdat die zouden kunnen bewijzen dat moslims misschien erger neonazi zijn dan Glimmerveen in zijn “beste” dagen.

Hiermee wordt dan meteen een voor het linkse diocees zeer netelige kwestie aangesneden. De onder de moslimpopulatie ontketende Jodenhaat in Nederland. Het werd al veel eerder gesignaleerd maar steeds met de mantel der liefde omgeven, of verzacht met de veronderstelling dat de moslims zelf slachtoffer van racisme zouden zijn. Daar werd zelfs het woord islamofobie voor in het leven geroepen. Maar het vervelende hierbij is dat in de aanloop naar de Holocaust de Nederlandse Joden niet te boek stonden als lastige klanten die bovenpercentueel de penitentiaire instellingen bewoonden, hele stadswijken in hun greep hielden, evenmin megalomane gebedshuizen eisten en niet aan religieus extremisme deden.

Dat er helemaal geen reden is voor een mate van islamofobie lijkt dan ook niet aan de orde te zijn. Maar wie in de afgelopen 10 jaar ook maar een beetje islamofobie aan de dag legde, werd meteen verdacht van het aanhangen van de Neurenbergse Rassenwetten, zo herinneren we ons nog van het zich uit het publieke debat terugtrekken van Paul Cliteur.

Maar van het een komt het ander, en dat ander is dat de Jodenhaat van latent weer volledig actief geworden is en zich niet langer alleen weet te maskeren achter het antizionisme, welke laatste slechts stoelt op de gedachte dat 22 Arabierenlanden wel kunnen, maar dat ene Jodenland uit den boze is.

Die Jodenhaat gaat het mes in eigen rug voor links worden, want wat eenmaal in beweging gebracht is, is moeilijk tot stilstand te brengen. De eerste tekenen van intern meningsverschil over het islamitische aandeel in de Jodenhaat dienen zich al aan.

Dat de Joden alweer de kanarie in de kolenmijn blijken te zijn, zien we op dit moment in het Midden-Oosten waar de christenheid nu een flinke beurt krijgt. Dat vindt het linkse diocees niet erg, maar dat wordt het wel zodra ook in Nederland anderen dan de Joden een beurt krijgen.

Mocht ik hierboven begonnen zijn met de mooie en zeer christelijke gemeente Kampen, de ironie zit dan ook verpakt in het gegeven dat na de Joden andere volken een beurt krijgen. En omdat het nu eenmaal in de aard van het beestje zit en er in Nederland ongeveer net zo veel Kampenaren als Joden leven, zal het linkse diocees op zeker moment zelf ook slachtoffer worden als het niet met de moslims blijft meeheulen.

Dat wordt dan ook het grote zorgenkind voor het linkse diocees, want als het echt misgaat hebben ze daar niet alleen zeer veel uit te leggen maar moeten ze voor de verandering nu ook eens zelf onderduiken. Het aardige is namelijk dat in landen waar de islam de scepter zwaait er ook geen plaats is voor marxisten. Een dankjewel van Hamas, Hezbollah en ISIS voor de gedane arbeid zal er dan niet bij zijn.

De ommekeer bij links begint zich dan ook geleidelijk af te tekenen, want wie goed opgelet heeft bij de laatste twee Israël-haat dagen in respectievelijke Den Haag en Amsterdam, zag vooral boze moslims de islam propageren, maar kon met moeite marxistische bleekscheten in de meute ontwaren. Het beschaafdere (doch lees gematigder) deel van links is al afgehaakt. Het deel dat aan het ene eind van het hoefijzer kleeft, zoals Anja Meulenbelt, was er uiteraard wel en zal er ook wel tot de laatste snik blijven. Of Gretta Duisenberg er mee marcheerde weet ik niet, maar net als Florentine Sophie Rost van Tonningen-Heubel tot haar laatste snik erin bleef geloven dat het ooit met de Jood afgelopen zou zijn, zou haar mogelijke absentie gisteren in Amsterdam naar een andere verklaring zuchten.

Voorlopig is de Jodenhaat in het linkse diocees nog het wondermiddel waar het pact met de islam op drijft, maar met de islam weet je dat als je een pink geeft het eindelijk het gehele lijf wordt. Dus het is nu wachten op dat in het maanlicht opflikkerende lemmet in de rug van links.

 

 

 

 

Advertenties

26 Responses to “Links krijgt de ontketende Jodenhaat in eigen rug gestoken”

 1. Schandalige kop in De Telegraaf voor Poetin: “Geef onze mensen terug !”
  Blijkbaar weet De Telegraaf wie schuldig is.

  De Srbrenica vrouwen kunnen zeggen: “Geef onze 9000 mannen terug…”
  Immers NL is verantwoordelijk, maar die lullos als Karremans en Voorhoeve liegen, draaien, maken filmrolletjes weg… En NL wil maar niet betalen.
  Rutte en Timmermans willen zich nu profileren obv deze ramp…. Rutte en Timmermans denken en werken aan hun toekomst ….

 2. Marxistische wereldverbeteraar tegen beter weten in, doet het nog eens op zijn “Joodsche Raad” en vertrouwt blind op de goedheid van Hamas:

  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/27863_de_7_belangrijkste_aandachtspunten_in_het_isael_palestina_conflict/

 3. “Burgemeester Ankara bedankt zangeres voor antisemitisme – Burgemeester Melih Gökcek van de Turkse hoofdstad Ankara heeft de populaire zangeres Yildiz Tilbe onlangs openlijk bedankt voor haar –antisemitische– „boodschap aan de Turkse natie.” De Turkse zangeres (1966) veroorzaakte eerder deze maand de nodige onrust onder joden in Turkije. Op Twitter had zij antisemitische opmerkingen geplaatst, waaronder „God zegene Hitler” en „Indien God het wil, zullen de moslims een einde maken aan de Joden.” De Joodse gemeenschap verzocht de Turkse autoriteiten juridische stappen tegen Yildiz Tilbe te ondernemen. Precies het tegenovergestelde gebeurde echter. Gökcek, de AKP-burgemeester van Ankara, prees de zangeres openlijk en bedankte haar „voor haar boodschap aan de Turkse natie.” Lees meer hierover:

  http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/burgemeester_ankara_prijst_zangeres_om_antisemitische_uitlatingen_op_twitter_1_842950

  Bron: Reformatorisch Dagblad

 4. Ratna Pelle op haar site:

  http://israel-palestijnen.blogspot.nl/2014/07/conflict-syrie-700-doden-in-twee-dagen.html

  Conflict Syrië: ‘700 doden in twee dagen’
  Het NOS journaal van gisteravond ging voor de ene helft over de vliegramp in Ukraine, en voor de andere helft over de gevechten in Gaza. En eerlijk is eerlijk, de raketten van Hamas werden ook kort vermeld, al lag de nadruk wel duidelijk op de vele Palestijnse doden, allemaal onschuldige burgers volgens de NOS. Niet werd vermeld dat in de buurt waar ze vielen Hamas zeer actief is en diverse tunnels zijn gegraven (er is een heel ondergronds netwerk van dergelijke tunnels), waardoor Hamas troepen zich kunnen verplaatsen en ook Israel binnendringen.
  Wat ook niet aan bod kwam is onderstaand nieuws. Ook de voorgaande dagen heb ik er niks over vernomen bij de NOS. De weinige ruimte die er na het (begrijpelijkerwijze) uitvoerige nieuws over de vliegramp nog was ging ook toen voornamelijk naar Gaza en de Palestijnse slachtoffers. Waarom zijn Palestijnse slachtoffers zoveel belangrijker dan Syrische, of Irakese? Omdat ze vallen in een conflict met Israel, en niet in een ‘binnenlandse aangelegenheid’. En omdat moslims niet door moslims maar door Joden worden gedood. Een conflict tussen verschillende religies is altijd interessanter, zo lijkt het, zeker als er een relatief westers land bij betrokken is.
  Wat de redenen ook mogen zijn, het is onverteerbaar dat zoveel bloediger gevechten en wreedheid naast Israels deur worden genegeerd om Palestijns leed de ruimte te geven. En het is ergens ironisch dat nota bene het CIDI, dat zich juist met Israel bezig houdt, dit nieuws brengt. Zo dat we zien dat er meer problemen in het Midden-Oosten zijn dan alleen Israel en het conflict met de Palestijnen.

  • Het aantal doden aan Israëlische zijde is zo hoog omdat 1. de luchtmacht niet mag optreden de grondtroepen te ondersteunen als in de buurt burgers zijn en 2 omdat het leger vooraf waarschuwd en de terroristen dus alle gelegenheid hebben explosieven aan te brengen.

   IAF pilots bitterly complain over inability to help comrades on the ground

   Nir Dvori reported, “about growing frustration over the fact that they hear the forces below them on the ground asking for cover and close air support when they see the terrorists drawing near from short range, firing at them, and there is no approval, because of various limitations, so as not to hit innocent civilians….
   http://israelmatzav.blogspot.nl/2014/07/iaf-pilots-bitterly-complain-over.html

 5. Wat dacht Filantropius over de ruil van linx naar cda? De voorman aldaar zal als het zo uitkomt de waskom klaarzetten en de voeten wassen van de nieuwe aanwinst die bij het rode gespuis verandert van stem en kleur. Groen is neutraal van kleur en kan wind veranderen in ener?????gie. Het sprookje van water in wijn, van Agt zal wel als hulp gereed staan.

 6. Mooi artikel weer heer Filantroop. Alleen denk ik dat het niet mogelijk zal zijn om de hersens van onze bestuurders, de braindead en de zombies te beinvloeden. Ze zijn immers al dood. Alle cognitieve dissonanties worden ten faveure van de binnenstromende Islamitische hordes uitgelegd. Zie bijvoorbeeld de situatie in Zweden: http://ejbron.wordpress.com/2014/02/25/zweden-leidend-westers-land-in-de-onderwerping-aan-de-islam-2/
  Of om het anders te zeggen, wanneer onze kinderen verkracht en vermoord worden, dan is dat aan Wilders te wijten. Oorzaak en verband zijn volledig zoek. Misschien dat dan toch de ultieme clash of civilizations in het Midden- Oosten zal plaatsvinden met Israël als de spil waar alles om draait? Wie weet. Het ziet er namelijk sterk naar uit dat alleen de Joden ze op deze aardkloot nog op een rijtje hebben.

  • Volledig mee eens, het handvest van Hamas is om Joden te vernietigen waar dan ook !!! Dat zij daarvoor hun eigen geliefde bevolking als martelschapen moeten moeten inzetten deert hun niet. De intense haat wordt gevoed door de religie die ze aanhangen, hard maar waar. Dat God voor Israel koos is niet aan Joden te wijten , maar is Gods keuze, dus geen eigen verdienste. Er is is geen volk harder gestraft in de geschiedenis dan Zijn eigen volk, maar het is wel Zijn volk, mee eens of niet !!!
   Dit geeft overgens niet het recht om dan maar de rest te onderdrukken, maar er zijn helaas kwade krachten werkzaam op deze planeet.Het recht om je eigen bevolking te beschermen tegen uitroeiing, wordt als misdadig gezien. Wat een lef om zo iets te bestempelen als oorlogsmisdaad. Elke dode aan beide zijden is er een te veel, maar ik walg werkelijk van de fascistische propaganda die wordt verheerlijkt in Europa.

 7. Heb me in het verleden vaak afgevraagd waar die jodenhaat (onder blanken) vandaan komt en waar het door gevoed wordt.
  En ik kan maar tot één conclusie komen; afgunst.
  Vroeger werden joden niet toegelaten door gilden en dat maakte dat ze aangewezen waren op een ambacht waar geen gilde voor bestond; handel.
  En ja, daar zijn ze in de loop der eeuwen heel goed in geworden, en in het verlengde van handel liggen de banken, en ook die kwamen juist door die handelsgeest uiteindelijk veelal in joodse handen.
  Tja dan worden mensen jaloers en afgunstig, en dat links daarbij voorop liep/loopt. is in dat licht ook niet zo gek, want handel en banken staan in de linkse doctrine gelijk aan kapitalisme, het grote kwaad.
  Kijkend naar Israël kun je stellen dat de joden het gepresteerd hebben om onherbergzaam en onvruchtbaar land om te toveren in vruchtbaar land, iets dat in Arabische landen zelfs niet eens geprobeerd is, want het lijkt er op dat Arabieren direct na hun jodenhaat nog een haat hebben, namelijk aan werken… !
  Werden ze dus door hun koran al van jongs af aan vergiftigd met haat tegen joden, dat zij succesvol zijn op alle gebieden waar zij zich op toeleggen moet dan ook onverteerbaar voor ze zijn.

 8. “op dit moment 22 zich Arabisch noemende naties existeren, het schijnt zo dat juist die ene Joodse natie het bestaansrecht ontzegd wordt”.
  Daarvoor moet men de Arabische mentaliteit begrijpen. Arabieren en Moslims dulden geen anderen naast zich. Sinds het moment dat ze aan de kloten van Allah hangen, zien ze zichzelf als Űbermenschen die recht hebben op ‘Lebensraum’; en die ten koste gaat van anderen. (EEN FEIT DAT EUROPEANEN GOED MOETEN ONTHOUDEN!!!!). Libanon was de enige christelijke staat in het Midden Oosten. Nu is het een islamitische staat. De christenen slaan op de vlucht en hun getal gaat met de dag omlaag. Inmiddels de moslims in het land doen waar ze goed in zijn; ze slachten elkaar af (Hezbollah tegen de Soeniten).
  De (Israëlische)Joden waren voor de Arabieren een onaangename verrassing; waar ze geen rekening mee hadden gehouden. Ze hadden nietige zwakkelingen verwacht. In plaats daarvan, komen ze telkens weer (vanaf 1948) geduchte tegenstanders tegen die niet aan de kloten van Allah hangen en geen boodschap hebben aan een pedofiele moordenaar en geesteszieke profeet. Deze “ongelovige” vijand is in staat ze keer op keer op hun bek te slaan. Een vijand die goed opgeleide en getrainde soldaten heeft, die met alle modernste wapens kunnen omgaan. Dat in tegenstelling tot een zwerm analfabeten die Allah Akbar en ‘La La Lu La La’ gillen. Dat geeft aan de verhevene moslimmens een enorme frustratie.

 9. “het schijnt zo dat juist die ene Joodse natie het bestaansrecht ontzegd wordt. En dan niet door alle politieke stromingen in Nederland, maar vrijwel uitsluitend door het linkse diocees. Vanaf Pechtold tot en met de Internationale Socialisten …enz”.

  In de jaren ’50 en ’60 was de Sociaal Democratie in Nederland in degelijke handen Bijvoorbeeld die van Willem Drees Sr. De Kadt enz. Het waren fatsoenlijke mensen die echte idealisten waren. Eind jaren ’60 kwam de ommekeer. De partij werd gedomineerd door mensen die in de greep waren van wereldwijde massahersenspoeling; een product van de GKB. Nog nooit in de geschiedenis was een antropologisch experiment zo geslaagd als deze experiment die gebaseerd was op het gedachtegoed van de “Frankfurter Schule”
  http://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_School. Zie ook het drieluik artikelen van Paul Weston (Free GB) “Hoe je een land vernietigd” http://ejbron.wordpress.com/2013/07/10/hoe-je-een-land-vernietigt-deel-2/
  Aangezien de Sovjet Unie was de grootste supporter van Arabische landen is het bijna vanzelfsprekend dat de gehersenspoelde Nieuw Links dat klakkeloos overnam. Zijn ideologische vrienden waren de Baader Meinhof Groep (later RAF) in Duitsland, de Rode Brigades in Italië, Terrorist ‘Carlos’ en andere “revolutionaire bandieten” Op 30 mei 1972 had Kozo Okamoto van de Japanse Rode Leger een bloedbad aangericht in de luchthaven Ben Gurion in Israël. Deze Japanse student had niets met Israël nog met het Jodendom te maken.
  Later toen de Nieuwe Linksen (w.o. Palestina Comitè) wat ouder werden, zagen ze groot voordeel in de support van de Palestijnen. Het was niet meer uitsluitend ideologie, maar het werd ook dik betaald. Een van de speerpunten van de Vrije Markttheorieën van Milton Friedman gaat er van uit dat egoïsme en hebzucht zijn de spil van ons leven. Beide eigenschappen zijn erg waardevol. Dat dachten de ouder geworden (Nieuwe)Linksen ook. Hun Jodenhaat werd niet zozeer meer ‘personal’ maar eerder ‘business’. Dat geldt voor ze allemaal: van Pechthold en de graaiers van Z66 (zwendel en zakkenvullen) tot de Internationale (graai)Socialisten en de Bruin(Groen) Links. Iedere anti Israël opmerking in de krant, of een negatieve TV uitzending schuift bakken met geld vanuit de Arabische OPEC-landen in de richting van een Zwitserse Bank. Het maakte de toppers van Links (politici, media en bekende intellectuelen) zeer welgestelde mensen. De onmetelijke hebzucht heeft van de idealistische ‘Linksen’ tot monsters gemaakt, die voor (olie)geld niet enkel bereid waren de Joden te haten, maar ook hun eigen autochtone volk en land te verraden (een van de pijlers in de KGB plan om de natiestaat omver te werpen). Ze importeerden op beveel van hun islamitische weldoeners een tsunami van islamitische immigranten uit de Derde Wereld. Ze kwamen hierheen in het mom van asielzoekers, vluchtelingen en immigranten. Degenen die hier al waren, mochten de hele stam of dorp (dorpen) uit de Rifgebergte, Turkije of Somalie naar Nederland brengen en leven op de kosten van de Nederlanders. Het verraad werd zo lucratief dat er een joint venture is ontstaan van Links, Liberaal en zelfs Christelijke politici. Iedereen wil een plakje van de keek uit de olielanden.

  De Israëli’s zijn taaie mensen die gewend zijn in oorlogtoestand te leven. Wat de politiek-correcte multiculturele schooiers denken of zeggen daar hebben ze geen boodschap aan. Ze moeten overleven en als dat gefit niet in de realiteitsbeeld past, wordt er niet naar geluisterd. Ondertussen is de politiek-correcte “Gutmensch” zo gevaarlijk geworden, dat hij niet enkel de Joden in Europa riskeert, maar is vooral vuurgevaarlijk voor het voortbestaan van zijn eigen volk en eigen land. Hij is bereid nog meer tsunami hoge golven van Moslims en Afrikaanse negers naar Europa te importeren; al wetend waar ze in staat zijn. In SYRIE KRIJGEN WIJ IEDERE DAG DE WAARHEID TE ZIEN.

 10. zeer beangstigend en deprimerend

 11. De VARA heeft kritiek op NRC’s opvatting over het islamitisch antisemitisme. Bij het al Jodenbashen door moslims kan er niet een keertje moslimbashen af:

  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/27882_nrc_doet_aan_moslimbashen/

 12. Trouw met een aanklacht tegen Hamas vanwege het niet accepteren van een staakt-het-vuren en het over de heg blijven smijten van raketten? Welnee, het zijn weer de Joden:

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3694916/2014/07/22/Kinderen-zwaar-getroffen-door-grondoffensief-Gaza.dhtml

 13. Dyab Abou Jahjah, terug in België van een tijdje in eigen land Libanon geweest, roept zijn medestanders in de wapenen. Uiteraard niet in Libanon, want anders riep hij het daar wel. Dus…

  http://www.zita.be/nieuws/binnenland/3417777_dyab-abou-jahjah-roept-op-tot-gewapend-verzet.html

 14. Joden in Nederland en de inwoners van Kampen, misschien onbedoeld maar ik moest er vreselijk om lachen!

  Niettemin kookte ik van woede toen ik de beelden zag van moslims met het hun welbekende geschreeuw die door de straten van mijn mooie Amsterdam liepen. En zo mogelijk nog meer van de bekeerde blanke meneer die zich het bekende accent had aangemeten en met een extremistische vlag stond te zwaaien.

  In het tempo waarin deze mensen nu rechten en mogelijkheden afdwingen met de dreiging van geweld en de totale acceptatie van de door de overheid murw gemaakte Nederlandse bevolking, zou het mij niet verbazen als men zich over zeventig jaar vanaf nu afvraagt waarom we destijds (in 2014 dus) niets deden om de genocide te voorkomen.

 15. Op de VARA vindt een moslima, hoewel het Israëlische leger onder democratisch bestuur staat, dat Nederlandse Joodse jongeren niet in het Israëlische leger zouden mogen dienen. Nogal merkwaardig, in de wetenschap dat noch de moslima noch de VARA bezwaar maakt tegen jongeren die in het Turkse leger of onder de zwarte vlag van ISIS dienen. Je zou dit niet alleen meten met twee maten kunnen noemen, maar ook kunnen denken dat de moslima en de VARA vinden dat Joden minder rechten hebben dan moslims;

  http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/27893_trek_nederlandse_jongeren_terug_uit_israelische_leger/

 16. JIHAD STRIJDERS VAN HAMAS EN IS ORGANISEREN ANTI-JOODSE DEMONSTRATIES IN NEDERLAND!

  Achmed, de baas van Rotterdam komt op voor de Islam. Van der Laan, Jozias van Aartsen zijn laf en hebben zeer duistere persoonlijkheden.

  Jihadstrijders samen met de leden van D66, PVDA en Groenlinks schreeuwen haatdragende en gewelddadige slogans tegen Israël en Israëlische vlaggen omhoog gehouden waarop de Swastika de ster van David had vervangen…
  De demonstranten schreeuwen ook zuiver antisemitische leuzen; de kreet “Dood aan de Joden” werd opgepikt door de menigte. Dit was de eerste keer sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog dat er expliciet antisemitische gezangen geschreeuwd werden door een grote menigte in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam!
  De demonstranten schreeuwen ook: “Hamas zal winnen”, ter ondersteuning van de jihadistische terroristische organisatie. Dit was ook de eerste keer dat in een grote menigte in Amsterdam openlijk leuzen werden geschreeuwd ten gunste van een jihadistische terroristische organisatie.

  NIET GEKOZEN BURGEMEESTERS EN ANTISEMITISCHE MOSLIMS

  Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb (PvdA) WILT DAT DE JIHADISTISCHE DEMONSTRATIES DOORGAAN…
  ISLAMITISCHE ABOUTALEB, doet niks tegen de vervolging van christenen door Isis, krijgen ze waarschijnlijk geen toestemming van de burgemeesters.
  CDA staat ook achter deze doubleur, die met zijn Marokkanse paassport gekken manipuleert…
  De burgemeesters vrezen voor een agressieve tegendemonstratie van op hun tenen getrapte moslims en zetten liever geen ME in om de marcherende christenen te beschermen tegen agressie. Dat zou door de moslim protestanten kunnen worden uitgelegd als partijdigheid. Verbied je een demonstratie, dan heb je ook geen last van een tegendemonstratie. Een pro-Gaza-demonstratie hoef je niet te verbieden uit vrees voor een christelijke of joodse tegendemonstratie. Onze christenen zijn nogal labbekakkerig uitgevallen tegenwoordig. Die houden echt geen protestdemonstratie tegen Isis uit medeleven met vervolgde christenbroeders. Abrutaleb en van Aartsen kunnen dus gerust zijn.
  Van onze volksvertegenwoordigers vragen wij geen voeding te geven aan de anti-Semitische oprukking!
  Wij vinden het de taak van de gemeente om onder ogen te zien wat er echt aan de hand is, waarom al die nieuwe generaties als Jihadisten worden opgevoed en opgeleid met de gemeente geld?.
  En zeker te weten dat de Jihad-strijders de discussie hierin niet bevorderen. Reminder: Die willen geen discussie. 

  Als bewoners van Nederland hebben wij zorgen over de teneur van het debat rond de anti-semitische moslim demonstraties binnen de stad. In het verlengde hiervan maken wij ons zorgen over de gevolgen voor onze samenleving, terwijl wij als Nederlanders meestal goed met elkaar omgaan.
  Het is nou overduidelijk dat de politiek compleet doof is voor onze mening en geen ruggengraat toont terwijl het blijkbaar wel aanvoelt dat de samenleving iets anders wil. 

  Het lastige is dat argumenten worden gehanteerd waarvan wij het gevoel hebben dat die deels gebaseerd zijn op de democratische afspraken
  Anderzijds de uiteenlopende argumenten lopen in de discussie door elkaar en weerspiegelen die discussie op de straat. Waardoor er een zware lading rond het onderwerp hangt.

  In onze rechtstaat is van alles in de Grondwet vastgelegd. Nederland als een vrije land, waar iedereen welkom is en er geen anti-westerse denkbeelden uitgedragen worden. Het is hierbij niet van belang of de bewoner katholiek, protestants-christelijk, joods of islamitisch is. Dat hebben we ooit gedaan met een reden. Een gevolg van deze rechtsstatelijk uitgangspunten is, dat de overheid, ook de gemeentelijke overheid, moet meewerken aan het uitvoeren hiervan. Dit lijkt redelijk eenvoudig omdat voor iedereen de regels hetzelfde zijn en we geen onderscheid maken tussen afkomst, religie, huidskleur of wat dan ook. Het feit dat de juridische context duidelijk is, laat onverlet dat er kennelijk de drang is bij het college en Burgemeester om aan deze praktische uitgangspunten te gaan rommelen. Hierdoor ontstaan kennelijk zeer negatieve gevoelens bij bewoners van Nederland. De emotionele reacties duiden hier ook op. 

  De “NEDERLANDSE burgemeester”, ISIS, Al Quida, Hamas en andere organisaties met Islamitische achtergrond zitten bij hem
  in het bloed.
  De tijd is aangebroken om (nette) demonstraties op touw te zetten, waar Nederlanders zouden protesteren Tegen het inpikken van hun land d.m.v. non stop  tsunamigolven van migranten en vluchtelingen uit Moslim- en Afrikaanse landen. Tegen Islamitische terreur die buurten en complete steden onleefbaar maakt.  Tegen de Islamitische terreur gericht tegen alle Nederlanders in buurten waar moslims in grote getallen wonen. Terreur die gericht is om het volk uit de buurten weg te drijven; enkel en omdat de blanken niet van Allah houden. Vergeet niet dat  Nederlanders hebben daar generaties achter elkaar gewoond. Tegen landelijke politieke leiders en de EU die hekel koesteren
  aan hun eigen volk. Ze doen  hun best de autochtone Nederlanders en niet moslims te dumpen t.b.v. de Islam; enkel en omdat islamitische lobbyisten wereldwijd veel pecunia op de tafel leggen.  
  De landelijke politiek hoeft hier helemaal niet mee te worstelleen maar gek genoeg blijven we worstelleen met de islamitische ideologie. Hoe zou dat nou toch komen?

  Turkse, Marokkaanse en Palestijnse vlaggen en anti-joodse leuzen in Nederlandse steden.
  Gemeente ambtenaren en infiltranten mobiliseren de moslims!
  moslims zaaien chaos en streven naar een nieuwe politieke stand in EU.
  In Nederland is recent een Gaza-demonstratie in Amsterdam. Ook daar overigens een verrassend groot aantal deelnemers en verrassend veel Marokkanen en Turken. 5. Colonne is door de gemeente zelf gemobiliseerd..

  Een schande dat de uitstoot van moslimlanden de Nederlandse media zo sterk kan manipuleren. 

  Terwijl moslims in christelijke landen een maximum aan godsdienstvrijheid bezitten, heerst er in de islamitische landen een ongeëvenaarde onderdrukking van alle niet-islamitische geloofsrichtingen.

  Er wordt nu opgeroepen om Joden te vermoorden en de burgemeester laat in een reactie weten dat dit binnen de grenzen van het toelaatbare valt. Demonstraties ok. Maar deze heeft alle grenzen overschreden. 
  Moslims in Nederlandse uitkeringen maken zich nu verdacht, ze steunen de aanslagen van IS, AL-Qaida en HAMAS.
  Een groot deel van de Turkse en Marokkaanse jongeren gedragen zich of ze heer en meester zijn in Nederland, dankzij de corrupte ambtenaren.

  We moeten moslims net zo behandelen als iedereen en ze geen voorrechten geven omdat ze anders misschien wel eens zouden kunnen radicaliseren… Chantage heet dat. Dus ja, we schieten te ver door in de tolerantie. Geen tolerantie voor de intolerantie en opkomen voor onze zwaarbevochten vrijheden en verworvenheden. Daar mogen we trots op zijn en dat mogen wij verdedigen. Wij passen ons ook aan als wij naar andere landen gaan, waarom kunnen we niet hetzelfde vragen van mensen die hier vrijwillig zijn? De rechten zijn er, de plichten moeten niet vergeten worden. En de regering moet ophouden met die slappe knieën en opkomen voor Nederland. 
  Dat kan toch niet kloppen? Jarenlang is er straffe kritiek geweest op de christenen, waarom zouden we een uitzondering maken voor het islamitische geloof? Is dat dan toch omdat zij dreigen?

  Erdogan is echt een gedreven antisemiet dus we kunnen de komende jaren nog wel wat verwachten. De Turkse regering vindt dat zij de plicht heeft om op te komen voor hun “Eigen Volk”- moslimvolk, volgens Erdogan is HAMAS een onderdeel van zijn grote imperium!!, en vond dit ook van toepassing op de 3e en toekomstige hier geboren generaties.

  In Rotterdam heeft PVDA verloren, toch geïslamiseerde PVDA beslist nog steeds over de stad!? Marokkaans Abu Talab wilt graag nog meer demonstraties tegen de Joden!!

  Het misselijk makende antisemitisme van moslimjongeren met een kennelijk laag IQ, kan gevaarlijk zijn, maar ook het geniepige van figuren als de niet gekozen burgemeesters en als ambtenaar gemaskerde massa infiltranten..

  Turkse leider Erdogan roept de Turken op voor de nog meer acties…!

  Logisch dat deze jongens antisemitisch zijn, als het OM hen gaat vervolgen zal het ook de Koran moeten verbieden.

  Natuurlijk spreken zij het zelfde als Erdogan. Het net wordt steeds nauwer om ons heen getrokken. En wij maar praten met deze lui. Nu weer de honderden terroristen die naar Syrie, Gaza en Irak gaan om te vechten in het terroristen leger een samenraapsel van uitschot.

  We zien geen einde komen aan het antisemitisme van jonge moslims. Nederlandse moslims haten joden. Het molesteren van joden zien ze als wraak voor het onrecht dat in hun visie door Israel aan Palestijnen wordt aangedaan. Dan zouden wij ook gerechtigd zijn om ons te wreken op moslims voor het leed dat moslims in Irak, Syrie, en Pakistan Cristenen aandoen. Maar dan zit je voor je het weet in een burgeroorlog. We hebben deze ellende zelf in huis gehaald.

  Laten we echter wel wezen. anti-westerse Turkije heeft tot op heden al miljarden van de EU ontvangen en maakt weinig tot geen progressie in het zich aanpassen aan algemeen geldende westerse normen.

  Dat nationalistische gewapper met die rode turkse vlaggen en het opzetten van grote bekken door die kennelijk verongelijkte turken moet afgelopen zijn. Jodenhaat zit zeer diep bij het overgrote deel van de Turken. Erdogan weet dit en bespeelt dit gevoel omwille van stemmen. Koerden & Alevieten worden trouwens door de soennitische meerderheid ook geminacht. Islamisme, extreem nationalisme dat is Turkije anno 2014.

 17. JIHAD STRIJDERS VAN HAMAS EN ISIS (IS) ORGANISEREN ANTI-JOODSE DEMONSTRATIES IN NEDERLAND!

  Achmed, met zijn Dubbele nationaliteit, machthebber van Rotterdam komt op voor de Islam. Van der Laan, Jozias van Aartsen zijn laf en hebben zeer duistere persoonlijkheden.
  Uitspraken van buitenlandse islamitische politici en demonstraties van de Turken en Marokkanen in Nederland!
  FRANS TIMMERMANS (PVDA) STEUNT ACTIES JIHADISTEN!

  ‘NEDERLANDERS VOELEN ZICH NAUW BETROKKEN BIJ DE REGIO’
  Demonstraties in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag maken volgens de bewindsman duidelijk dat Nederlanders zich nauw betrokken voelen bij wat er in Gaza gebeurt. “Maar hoe hevig het conflict daar ook is, hier mag die onverzoenlijke polarisatie geen voet aan de grond krijgen.)” F. Timmermans (NRC)

  Dit soort figuren zijn erger dan de jihadisten. Macht vertoning van de Jihadisten wordt gepropageerd als “de steun” van de Nederlanders aan Gaza!
  PVDA, D66, CDA, GroenLinks en grootsteden met de fraude, corruptie, bendes, moorden, en nu Jihadisten, een tenenkrommend toneelstuk waar elke bloedzuiger zich machtig voor zou moeten voelen….!
  Minister Timmermans blijft de schokkende aanwijzingen voor Qatar, Turkije en Saudi’s betrokkenheid bij het steunen van ISIS(IS), AL-NUSRA, AL-QAIDA massamoorden in Irak,Syrië en Libanon, hij blijft dit allemaal stelselmatig negeren en steunt hij per direct de Hamas terroristen.

  Timmermans gebruikt wederom de tactiek om niet inhoudelijk te reageren op de feiten, op de christenen vervolging in midden-oosten!! Een volstrekte nederlaag voor de democratie en de vrijheid! Waarvoor onze voorouders zo fel hebben gevochten. Een overwinning van de vijand die Nederland van binnen uit wilt veroveren…Een heel Zwarte dag.

  Nederland verliest hoe langer hoe meer zijn identiteit door moslims die ook steeds meer invloed krijgen in onze samenleving.
  Terwijl deze verrader aan de kant van de vijand staat, ondertussen gaat de afslachting van christenen en andere minderheden in het midden-oosten onverminderd door. Volgens berichten zijn in Irak al tienduizenden christenen op de vlucht geslagen uit angst voor de gruweldaden van de extremistische groepering IS, die naar verluidt mensen martelt, executeert en zelfs doodt door kruisiging.

  Ondertussen, in Nederland verbreidt het jihadisme-salafisme zich sinds eind jaren tachtig. Het trekt vooral Marokkaanse en Turkse migrantenjongeren aan van de tweede en derde generatie. Het aantal moskeeën en islamitische instellingen dat onder invloed staat van salafistische centra, neemt toe, De As Soennah moskee heeft ongeveer 22 000 sympathisanten.. Deze zijn erg actief voor de moskee omdat het hoofdkwartier is voor de strijd tegen de Utrechtse bevolking.. Onder de naam geloof worden er duizenden mensen gemobiliseerd. Ook zijn veel jongeren actief voor de moskee. Hoe meer moslim kinderen, des te meer kans op een ondergang, zoals in die andere landen die nu islamitisch geworden zijn, ook meer kans op een arrogante die kleine werknemer van de holocaust industrie die onder de islam tegen Nederlanders gaan werken.

  Een Marokkaan of Turk met een dubbel paspoort burgemeester, wethouder maken, is vragen om moeilijkheden,natuurlijk hebben ze een dubbele agenda, Marokkanen en turken zijn er altijd voor hun eigen volk… We weten dat de loyaliteiten van deze Marokkanen en Turken bij hun ras- en geloofsgenoten, bij de herkomstlanden liggen.
  Moslims eenmaal aan de macht tonen ze aan dat onze grote steden al verloren zijn. Halal etende burgervaders, wethouders die met hun echte baasjes in Marokko en Turkije de regels voor hun provincie in den “vreemde” gaat opstellen. Veel Turken en Marokkanen, massaal gemaskerd met de hoofddoeken, gemobiliseerd door de grote organisaties, door de gemeente ambtenaren, willen nu de maatschappij terroriseren…Den haag, Amsterdam en Rotterdam zijn nu eenmaal onder invloed van grote massa Moslims falende steden, daar wordt hele stelsel aangepast aan de razendsnel groeiende Moslim populatie.

  De huidige elite stak miljarden belastinggeld in het opbouwen van een grote islamitische netwerk. Neem allerlei overlegorganen als het ware de feitelijke ambassades en consulaten van de 5. colonne, maar op grondgebied van Nederland, (2 miljoen mensen zitten in Nederland en hebben ze eigen ‘ambassades’ nodig, los van de ambassades van hun herkomstlanden) moskeen, islamscholen, islamitische omroepen, dialoogacademies voor de Turken en Marokkanen enz. enz. Er zijn er duizenden en worden allemaal bestuurd door PvdA, D66, Groenlinks en CDA -ers. Ze onderhouden dus een grote slappe achterban, die altijd voor meer islamisering zorgt. 
  Laatste demonstraties van de Moslims bewijzen dat de Nederlandse politieke establishment nog meer islamiseert. Straks komen er nog meer Turken en Marokkanen binnen, zie -nieuwe beleid inzake EU hof, opheffen van de immigratie beperkingen, afschaffing van de regels…Dan moet je ook niet verbaasd zijn als een land als Marokko uitgebreid de voeten veegt. Omdat er geen enkele Marokkaan en Turk teruggestuurd is, sterker nog dat er meer Moslims hier zich gaan vestigen en alles doen wat ze willen, hebben Marokko en Turkije dus het nodig gevonden de islamisering van Nederland wat te versnellen door de restanten van de Nederlanders weg te sturen. Denkt Nederland nu echt dat een mohammedaan met een dubbel paspoort nota bene, voor Nederland zal opkomen?
  De Marokkaanse koning heeft toch ook nog niet zolang geleden iemand ontslagen, omdat die man een dubbel paspoort had. Echter: de Marokkanen hier in Nederland móeten nota bene van hem, naast hun Nederlandse paspoort, ook het Marokkaanse behouden. Het ergste is natuurlijk nog, dat onze overheid dit pikt. Zij zijn de Marokkaanse koning hierin onderhorig. Duidelijk is dat Marokko Nederland al als 17 provincie behandelt. En Rotterdam als het bruggenhoofd beschouwt waarmee vaste voet aan de grond is gekregen. Het paard van Troje heeft er weer een actuele versie bij gekregen. Het benoemen van mensen met een andere nationaliteit op politieke, bestuurlijke of belangrijke functies deugt gewoon niet. Het is vragen om problemen. Marokkaanse en Turkse gemeenteraad leden maken meteen duidelijk waar hun loyaliteit ligt, in ieder geval niet bij Nederland. CDA, Groenlinks, PvdA en D66 zijn verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Het is het beste dat er zo snel mogelijk wetgeving komt die stelt dat alleen mensen met één nationaliteit (de Nederlandse) op belangrijke posities kunnen worden benoemd (inclusief die van volksvertegenwoordiger). Voorkomen is beter dan genezen. 

  Jihadstrijders samen met de leden van D66, PVDA en Groenlinks schreeuwen haatdragende en gewelddadige slogans tegen Israël en Israëlische vlaggen omhoog gehouden waarop de Swastika de ster van David had vervangen…
  Het demonstreren gaat gepaard gaat met Arabische sjaals, gezichtsbedekking, leuzen en IS vlaggen.De burgemeesters zeggen dat ze ” vreedzaam” demonstreren.
  Deze Turken en Marokannen waren/zijn allemaal aanhangers van de Islamitische Staat! Die tot in ons vrije westen zijn doorgedrongen als bezetters…! 

  De demonstranten schreeuwen ook zuiver antisemitische leuzen; de kreet “Dood aan de Joden” werd opgepikt door de menigte. Dit was de eerste keer sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog dat er expliciet antisemitische gezangen geschreeuwd werden door een grote menigte in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam!
  De demonstranten schreeuwen ook: “Hamas zal winnen”, ter ondersteuning van de jihadistische terroristische organisatie. Dit was ook de eerste keer dat in een grote menigte in Amsterdam openlijk leuzen werden geschreeuwd ten gunste van een jihadistische terroristische organisatie.

  NIET GEKOZEN BURGEMEESTERS EN HUN ANTISEMITISCHE MOSLIMS

  Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb (PvdA) blijft aan de macht!!

  Deze burgemeester doet niks tegen de vervolging van christenen door Isis(IS), krijgen ze waarschijnlijk geen toestemming van de burgemeesters.
  CDA verraders staan ook achter deze doubleur, die met zijn Marokkanse paassport gekken manipuleert…
  De burgemeesters vrezen voor een agressieve tegendemonstratie van op hun tenen getrapte moslims en zetten liever geen ME in om de marcherende christenen te beschermen tegen agressie. Dat zou door de moslim protestanten kunnen worden uitgelegd als partijdigheid. Verbied je een demonstratie, dan heb je ook geen last van een tegendemonstratie. Een pro-Gaza-demonstratie hoef je niet te verbieden uit vrees voor een christelijke of joodse tegendemonstratie. Onze christenen zijn nogal labbekakkerig uitgevallen tegenwoordig. Die houden echt geen protestdemonstratie tegen Isis uit medeleven met vervolgde christenbroeders. Abrutaleb en van Aartsen kunnen dus gerust zijn.
  Van onze volksvertegenwoordigers vragen wij geen voeding te geven aan de anti-Semitische oprukking!
  Wij vinden het de taak van de gemeente om onder ogen te zien wat er echt aan de hand is, waarom al die nieuwe generaties als Jihadisten worden opgevoed en opgeleid met de gemeente geld?.
  En zeker te weten dat de Jihad-strijders de discussie hierin niet bevorderen. Reminder: Die willen geen discussie. 

  Als bewoners van Nederland hebben wij zorgen over de teneur van het debat rond de anti-semitische moslim demonstraties binnen de stad. In het verlengde hiervan maken wij ons zorgen over de gevolgen voor onze samenleving, terwijl wij als Nederlanders meestal goed met elkaar omgaan.
  Het is nou overduidelijk dat de politiek compleet doof is voor onze mening en geen ruggengraat toont terwijl het blijkbaar wel aanvoelt dat de samenleving iets anders wil. 

  Het lastige is dat argumenten worden gehanteerd waarvan wij het gevoel hebben dat die deels gebaseerd zijn op de democratische afspraken. Anderzijds de uiteenlopende argumenten lopen in de discussie door elkaar en weerspiegelen die discussie op de straat. Waardoor er een zware lading rond het onderwerp hangt.

  In onze rechtstaat is van alles in de Grondwet vastgelegd. Nederland als een vrije land, waar iedereen welkom is en er geen anti-westerse denkbeelden uitgedragen worden. Het is hierbij niet van belang of de bewoner katholiek, protestants-christelijk, joods of islamitisch is. Dat hebben we ooit gedaan met een reden. Een gevolg van deze rechtsstatelijk uitgangspunten is, dat de overheid, ook de gemeentelijke overheid, moet meewerken aan het uitvoeren hiervan. Dit lijkt redelijk eenvoudig omdat voor iedereen de regels hetzelfde zijn en we geen onderscheid maken tussen afkomst, religie, huidskleur of wat dan ook. Het feit dat de juridische context duidelijk is, laat onverlet dat er kennelijk de drang is bij het college en Burgemeester om aan deze praktische uitgangspunten te gaan rommelen. Hierdoor ontstaan kennelijk zeer negatieve gevoelens bij bewoners van Nederland. De emotionele reacties duiden hier ook op. 

  De “NEDERLANDSE burgemeester”, ISIS, Al Quida, Hamas en andere organisaties met Islamitische achtergrond zitten bij hem in het bloed.
  Wij blijven steeds nieuwe Paarden van Troje importeren onder de mom van menselijkheid maar vergeten dat het de voorhoede van de mogelijke toekomstige bezetters is. Immers zijn deze mensen makkelijk te manipuleren door de echte vijanden omdat zij veelal families in die landen hebben en dus gechanteerd kunnen worden. Afgezien van eigen cultuur die zij nooit opgeven en die niet bepaald in ons voordeel werkt. Zij worden openlijk door staatshoofden geadviseerd om niet te assimileren. 
  De tijd is aangebroken om (nette) demonstraties op touw te zetten, waar Nederlanders zouden protesteren Tegen het inpikken van hun land d.m.v. non stop  tsunamigolven van migranten en vluchtelingen uit Moslim- en Afrikaanse landen. Tegen Islamitische terreur die buurten en complete steden onleefbaar maakt.  Tegen de Islamitische terreur gericht tegen alle Nederlanders in buurten waar moslims in grote getallen wonen. Terreur die gericht is om het volk uit de buurten weg te drijven; enkel en omdat de blanken niet van Allah houden. Vergeet niet dat  Nederlanders hebben daar generaties achter elkaar gewoond. Tegen landelijke politieke leiders en de EU die hekel koesteren
  aan hun eigen volk. Ze doen  hun best de autochtone Nederlanders en niet moslims te dumpen t.b.v. de Islam; enkel en omdat islamitische lobbyisten wereldwijd veel pecunia op de tafel leggen.  
  De landelijke politiek hoeft hier helemaal niet mee te worstelleen maar gek genoeg blijven we worstelleen met de islamitische ideologie. Hoe zou dat nou toch komen?

  Turkse, Marokkaanse en Palestijnse vlaggen en anti-joodse leuzen in Nederlandse steden.
  Gemeente ambtenaren en infiltranten mobiliseren de moslims!
  moslims zaaien chaos en streven naar een nieuwe politieke stand in EU.
  In Nederland is recent een Gaza-demonstratie in Amsterdam. Ook daar overigens een verrassend groot aantal deelnemers en verrassend veel Marokkanen en Turken. 5. Colonne is door de gemeente zelf gemobiliseerd..

  Een schande dat de uitstoot van moslimlanden de Nederlandse media zo sterk kan manipuleren. 

  Terwijl moslims in christelijke landen een maximum aan godsdienstvrijheid bezitten, heerst er in de islamitische landen een ongeëvenaarde onderdrukking van alle niet-islamitische geloofsrichtingen.

  Er wordt nu opgeroepen om Joden te vermoorden en de burgemeester laat in een reactie weten dat dit binnen de grenzen van het toelaatbare valt. Demonstraties ok. Maar deze heeft alle grenzen overschreden. 
  Moslims in Nederlandse uitkeringen maken zich nu verdacht, ze steunen de aanslagen van IS, AL-Qaida en HAMAS.
  Een groot deel van de Turkse en Marokkaanse jongeren gedragen zich of ze heer en meester zijn in Nederland, dankzij de corrupte ambtenaren.

  We moeten moslims net zo behandelen als iedereen en ze geen voorrechten geven omdat ze anders misschien wel eens zouden kunnen radicaliseren… Chantage heet dat. Dus ja, we schieten te ver door in de tolerantie. Geen tolerantie voor de intolerantie en opkomen voor onze zwaarbevochten vrijheden en verworvenheden. Daar mogen we trots op zijn en dat mogen wij verdedigen. Wij passen ons ook aan als wij naar andere landen gaan, waarom kunnen we niet hetzelfde vragen van mensen die hier vrijwillig zijn? De rechten zijn er, de plichten moeten niet vergeten worden. En de regering moet ophouden met die slappe knieën en opkomen voor Nederland. 
  Dat kan toch niet kloppen? Jarenlang is er straffe kritiek geweest op de christenen, waarom zouden we een uitzondering maken voor het islamitische geloof? Is dat dan toch omdat zij dreigen?

  Erdogan is echt een gedreven antisemiet dus we kunnen de komende jaren nog wel wat verwachten. De Turkse regering vindt dat zij de plicht heeft om op te komen voor hun “Eigen Volk”- moslimvolk, volgens Erdogan is HAMAS een onderdeel van zijn grote imperium!!, en vond dit ook van toepassing op de 3e en toekomstige hier geboren generaties.

  In Rotterdam heeft PVDA verloren, toch geïslamiseerde PVDA beslist nog steeds over de stad!? Marokkaans Abu Talab wilt graag nog meer demonstraties tegen de Joden!!

  Het misselijk makende antisemitisme van moslimjongeren met een kennelijk laag IQ, kan gevaarlijk zijn, maar ook het geniepige van figuren als de niet gekozen burgemeesters en als ambtenaar gemaskerde massa infiltranten..

  Turkse leider Erdogan roept de Turken op voor de nog meer acties…!

  Logisch dat deze jongens antisemitisch zijn, als het OM hen gaat vervolgen zal het ook de Koran moeten verbieden.

  Natuurlijk spreken zij het zelfde als Erdogan. Het net wordt steeds nauwer om ons heen getrokken. En wij maar praten met deze lui. Nu weer de honderden terroristen die naar Syrie, Gaza en Irak gaan om te vechten in het terroristen leger een samenraapsel van uitschot.

  We zien geen einde komen aan het antisemitisme van jonge moslims. Nederlandse moslims haten joden. Het molesteren van joden zien ze als wraak voor het onrecht dat in hun visie door Israel aan Palestijnen wordt aangedaan. Dan zouden wij ook gerechtigd zijn om ons te wreken op moslims voor het leed dat moslims in Irak, Syrie, en Pakistan Cristenen aandoen. Maar dan zit je voor je het weet in een burgeroorlog. We hebben deze ellende zelf in huis gehaald.

  Laten we echter wel wezen. anti-westerse Turkije heeft tot op heden al miljarden van de EU ontvangen en maakt weinig tot geen progressie in het zich aanpassen aan algemeen geldende westerse normen. Als je dan “burgemeesters” , wethouders en allerlei politici bezig ziet hebben ze nog gelijk ook. Daarbij komt dat de meeste imams, betaald door de Turkije, Iran, Marokko, Saudi Arabië of gelijk welke andere extreme geldschieters, hen wijs maken dat dit door de macht van Allah komt die dit alles voor hen organiseerde, zoals door hun profeet voorspeld. We praten nu over ongeletterden zonder andere communicatie dan de vrijdagse donderpreken. Ze hebben zelfs geen idee wat er echt in de koran staat, ze kunnen er geen jota van lezen.

  Dat nationalistische gewapper met die rode turkse vlaggen en het opzetten van grote bekken door die kennelijk verongelijkte turken moet afgelopen zijn. Jodenhaat zit zeer diep bij het overgrote deel van de Turken. Erdogan weet dit en bespeelt dit gevoel omwille van stemmen. Koerden & Alevieten worden trouwens door de soennitische meerderheid ook geminacht. Islamisme, extreem nationalisme dat is Turkije anno 2014.
  De regering is het slaafje van Brussel en wil nòg meer moslims naar Europa importeren. De PVDA en de VVD lopen als hondjes achter de imams, Hamas en andere Jihadisten. Isis wordt gesteund door Turkije, Qatar en S.Arabie daar zitten de masterminds. Erdogan, zie ook zijn ridicule uitspraken over Israel, wil alle islamitische staten verenigen ala het Ottomaanse rijk.Deze man is levensgevaarlijk.
  De EU zou de jaarlijkse miljardenhulp aan dit land moeten stoppen en het Europeanen moeten afraden om naar dit duistere land af te reizen. Ze steunen Syrie vrienden werken voor de ISIS(IS). Deze IS-terroristen lijken goed getraind en vooral strategisch goed geleid en georganiseerd in Nederland. 86% van de moslims in Nederland is het eens met ISIS! Je mag en kunt geen propaganda tolereren van een ideologie die de tolerantie wil afschaffen en een totalitair systeem introduceren. 

  Dat er in Europa bloedbaden zullen volgen neemt óók de huidige regering voor lief.

  We zijn verkocht en verraden.

  Met Vriendelijke Groeten.

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen

 18. Muslim Defence League (MDL, AL-QAIDA afd. in Nederland) gaat demonstreren op het Spuiplein!

  Terwijl ISIS en alle andere jihadisten met de machtsvertoning bezig zijn, worden er walgelijke moslim monumenten gelanceerd! Cultuurfanaat J. van Aartsen is dolblij met zijn hoofddoek monument op het Spuiplein! Op deze plein hebben de PvdA, SP, D66 en GL de Nederlandse vlag controversieel en provocatief verklaard en de propagandastandpunten van Nederlandse ISIS tak, onder de vlag MDL (Muslim Defence League), worden gesteund doord de PvdA, SP, D66 en GL!

  Een onvoorstelbaar dom signaal richting de ISIS jihadisten. Op 20 september verwacht van Aartsen op deze plek 10 000 den moslims! De centrale plekken zijn dus aan de jihadisten aangewezen, namelijk het Spuiplein aan ISIS aanhangers? Dit is echt ongelooflijk erg! Een vernietigend realiteit voor onze hele cultuur en leefwijze. Wat is dit erg.

  Terwijl de zwarte terreur vlag van ISIS wappert op het oorlogsmonument, Jozias van Aartsen financiert islam in zijn stad!

  Het decadente en weerloze Nederland is bezig in elkaar te zakken.

  Effectief geeft van Aartsen en kabinet Rutte daarmee vrij spel aan de ISIS en HAMAS. De ontwikkelingen in de Schilderswijk, worden nu beloond, er is ook ook een moslimmonument gelanceerd als start signaal voor de overname van hele stad…! Corrupte politiek ziet de Schilderswijk als een pilotproject.

  Vijandelijke machthebbers hebben de Schilderswijk als voorbeeld, een experiment wijk gemaakt en nu de centrale pleinen worden doelwit verklaard…!

  Bij succes en weinig weerstand vanuit de overheid en/ of bevolking, zoals nu het geval is in Den Haag, zal het islamiseringsproject naar iedere verwachting ook gevolg gaan vinden in andere wijken en steden waar er een significante moslims minder- of zelfs meerderheid is.

  Elite met zijn hoofddoekmonument, moskeen en door de gemeente gesponsorde demonstraties wilde aantonen hoe de effectieve overname van Nederlands grondgebied door moslimfundamentalisten onder alle voorwaarden getolereerd mag worden.

  En er schuilt een groot gevaar in het ontstaan van een meerderheid van moslims in den Haag met de steun van PvdA, SP, D66 en GL.

  J.Van Aartsen als burgemeester moet weg die gefaald heeft en berecht worden wegens het faciliteren van ernstige bedreigingen door ISIS, AL-QAIDA en HAMAS in de stad.

  Vriendelijke Groeten

  Victor LEMAN

 19. IMMIGRATIE VAN MOSLIMS: EXPORT SALAFISTEN!

  Hoe meer Salafisten in Nederland, hoe sterker de IS in Nederland! Alle Marokkanen die nog steeds binnenkomen zijn allemaal Soennieten die ook ISIS sympathiseren. Hoe meer Marokkanen in Nederland, hoe eerder jihad en ondergang!

  Een groeiende Salafistische Moslimbevolking betekent ook groei en steeds meer invloed van de Koran en IS. En wat willen we daarmee? We zien de gevestigde, eigen kerken leeglopen. Tegelijkertijd zien we de Moskee als een paddenstoel uit de grond verrijzen. Het is nu duidelijk geworden dat de harde kern van de Moslimgemeenschap daar geen boodschap aan heeft. Op dit punt zijn we dus gewaarschuwd. Wanneer de Christenen in een Islamitisch land als Marokko met een bijbel over straat lopen, zijn de rapen gaar. 

  Marokannen in Nederland zijn allemaal soennieten, deze salafisten staan achter de IS. “gematigd” is de Islam zo lang de aanhangers niet in de meerderheid zijn. Zodra die meerderheid er is wordt de Sharia ingevoerd… Dat staat Nederland ook te wachten! . Al diegenen die dit niet geloven kennen de geschiedenis niet.

  Als de PVV er niet zou zijn wie komt er dan op voor ons om bescherming te waarborgen tegen allerlei misstanden? Wie zorgt er dan voor dat onze ouderen weer fatsoenlijk hun oude dag mogen beleven na een intensief leven?

  VVD met Rutte,is een partij geworden met een rare achterban die geen kritiek op de ISIS en massa immigratie duldt. Ook al is die kritiek terecht. De reactie is altijd hetzelfde: Degene die de kritische boodschap brengt demoniseren. En vooral verder niets van de kritiek aantrekken! Nee, want moslimgeweld,-onderdrukking en ondergang van de NL cultuur, in vele vormen, zijn kennelijk niet zo erg als kritiek. De kritiek moet worden bestreden, en uit kiezersbelang doet M. Rutte dit namens de moslims.

  Wie stopt dan miljoenen salafisten van IS die het onze samenleving moeilijk maken? De gevestigde partijen hebben lange neuzen en bibberen bij iedere misstand want ze zijn regelmatig geschokt.
  68 procent van de Nederlanders wil dat er een einde komt aan de wildgroei van IS aanhangers in Nederland! Een grote meerderheid maakt zich ernstig zorgen over de groei van de islam en de invloed daarvan op de samenleving. Maar CDA en VVD, net als PVDA en D66 prominenten, willen zo’n moordende proces niet stoppen! M. Rutte, wilt niet weten dat deze moslims, die 99% uit de Soennitische Salafisten bestaan, IS voedingsbodem zijn…

  M. Rutte,als PVDA sponsor,met een geheel pro-EU kabinet is voor veel mensen een nog grotere probleem! Wie zorgt er dan voor instroom van IS aanhangers?

  Moslims die zich laten sturen door IS, moeten er onmiddellijk op gewezen worden dat spionage hier in Nederland niet gewenst is. Deze Soennitische IS aanhangers met dubbel paspoort onmiddellijk terug naar herkomstland.

  Het wordt steeds gekker… Wanneer zien de Nederlandse regeringleiders de arrogantie van de moslimlanden in, en komen ze met duidelijke eisen naar hen. Stop infiltreren in de Nederlandse politiek, stop ISIS in Nederland.
  Heren volksvertegenwoordigers wordt wakker!!

  STOP IMPORT MOSLIMS NAAR NEDERLAND!

  Met Vriendelijke Groeten.

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores

 20. Officier van justitie: Oproep tot Jodenmoord is legitieme Israël-kritiek

  Inmiddels gaat er nauwelijks nog een dag voorbij zonder nieuwe schokkende meldingen over het toenemend antisemitisme in Europa. Vandaag houdt een zaak uit Oostenrijk de Israëlische publieke opinie bezig. Daar had een Turk op Facebook Adolf Hitler geciteerd en geprezen voor de moord op de Joden. Daarmee zou hij Israël vanwege de Gazaoorlog hebben willen bekritiseren, verklaarde hij ter rechtvaardiging. Het openbaar ministerie in Linz was het hiermee eens: “De uitspraken waren geen verheerlijking van Hitler, maar een uiting van onvrede tegenover Israël”,
  verklaarde een woordvoerder van het openbaar ministerie tegenover de “Oberösterreichische Nachrichten”.

  https://ejbron.wordpress.com/2015/02/12/officier-van-justitie-oproep-tot-jodenmoord-is-legitieme-israel-kritiek/

  Mijn verontwaardiging is nauwelijks onder woorden te brengen: Oostenrijk en rechtsvervolging! Op internet kunt u vele merkwaardige, coherente uitspraken vinden in dezen.

  Hitlers genen komen van het prachtige A(l)penland, boordevol godsgeloof.

  Aan u de links te zoeken en te plaatsen.

Trackbacks

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: