Jodenhaat door Jaap Hamburger gerechtvaardigd

Hitler in het ArabischJaap Hamburger is marxist, spraakwaterval en ideoloog van Een Ander Joods Geluid (EAJG). Je kunt van Joden veel beweren, maar ze hebben in ieder geval veel meer geluiden dan die enkele roeptoeter van de islam. Op 26 juli in Rotterdam was aan de enorme stroom boze moslims te zien dat andere geluiden in die gelederen weinig voorkomen. Maar goed dat we het nu weten, Hamburger verklaart de hoog oplopende Jodenhaat van dit moment met De kritiekloze adoratie van Israël werkt als een boemerang.

Anders gezegd, de Joden hebben de Jodenhaat aan zichzelf te wijten, hadden ze maar rond of op de tafel moeten dansen toen Hamas besloot duizenden raketten op Israël af te vuren. Hadden ze zich maar moeten laten slachtofferen, dan had de verderfelijke Jodenhaat niet zo’n vlucht genomen.

Letterlijk formuleert Hamburger het zo: Nu Israël voor de derde keer in zes jaar dood en verderf zaait in Gaza is de kritiekloze houding van Joodse instanties bijna vragen om antisemitisme.

Het groeiende aantal Jodenhaters in de wereld zal Hamburger zeer dankbaar zijn voor deze exegese door een Jood, want die biedt de gouden rechtvaardiging voor de virulente Jodenhaat.

Of een anti-Israël houding de Joden zal vrijwaren van Jodenhaat, is echter niet gegarandeerd. Joden weten al dat ze zich niet als herkenbare Jood over straat moeten begeven. Misschien moeten ze wellicht in plaats van als herkenbare Jood een anti-Israël Jodenster op hun borst naaien ten teken dat ze voor Jodenhaat niet beschikbaar zijn.

Of de boze moslims die in de Haagse Schilderswijk Joden moeten dood scandeerden daar alleen de verdedigers van Israël, of er toch alle Joden mee bedoelden, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ze riepen tot zover ik kan nagaan niet pro-Israël Joden moeten dood. Als er geroepen wordt Hamas, Hamas alle joden aan het gas, heeft het er toch alles van dat alle Joden, dus inclusief die van EAJG, ermee bedoeld worden.

In zijn Jodenhaat opwekkende stuk in de Volkskrant gaat Hamburger zoals vele eerdere keren wederom los op Israël, en deze keer zonder het woordje Hamas aan zijn tekst toe te voegen.

Over de door hem zo bekritiseerde Rosa van der Wieken en geestverwanten schrijft Hamburger  Ik maak mij zorgen over de hardleersheid van de Rosa’s van der Wieken die Israël steeds weer door dik en dun verdedigen, met de sleets geworden clichés van gisteren en eergisteren.

Dat woord hardleersheid herinnert aan het dominante toontje waar marxisten graag mee werken, want die hebben nu eenmaal de sterke neiging anderen hun wil op te leggen en desnoods onder dreiging de ander monddood te maken. En dat doet Hamburger dan ook met de onderliggende dreiging: stop met het verdedigen van Israël of je wordt aan de Jodenhaters uitgeleverd.

Met de sleets geworden clichés van Hamburger, kan Hamas nog jaren vooruit want die put vitaminen uit de braaksels van deze demagoog. Hamas moet het namelijk vooral van Europa hebben. Daar willen ze dat de 6 miljoen Israëlische Joden zich niet langer beschermen en verdedigen tegen een totalitair regime dat in het eigen handvest de vernietiging van de Joden genoteerd heeft staan, maar daar op dit moment nog niet de technische middelen voor heeft.

Dat het voor de bevolking van Gaza misschien beter geweest zou zijn dat Hamas geen rakettenregen op Israël afgevuurd had, ontbreekt in de demagogie van Hamburger. Dat Hamburger überhaupt geen belang hecht aan het eerbiedigen van mensenrechten, blijkt uit het luttele feit dat hij en zijn geestverwanten van EAJG, en geheel analoog aan het merendeel van Israel-haters, het nooit hebben over de monstrueuze moordpartijen door de volgelingen van de religie van de vrede.

De mensenrechtenproblematiek wordt door hen geheel op de Joden van Israël gefixeerd, hoewel het slachtofferaantal dat aan beide zijden gevallen is gedurende het ruim 65 jarige conflict over bestaan van Israël nog niet de helft is van het aantal in Syrië gevallen slachtoffers. Maar met slachtofferaantallen heeft de Israël-haat van Hamburger en zijn geestverwanten dan ook helemaal niets te maken.

Een onnuttige idioot van het genre Hamburger gelooft in Ein Volk, ein Reich, ein Führer, maar dan niet onder het bruine maar rode socialisme, en daar past natuurlijk geen Joodse natie bij.

Hoe hij dat met de 22 Arabische naties wil regelen, heeft hij nog niet laten weten, maar daar staan ze niet van blijdschap luchtsalvo’s te mitrailleren bij de gedachte aan Ein Volk, ein Reich, ein Führer onder leiding van een rode socialist. Marxisme en islam gaan traditioneel nu eenmaal niet door een en dezelfde poort, ook al doen de marxisten heel erg hun best moslims te paaien.

En dat deed EAJG dan ook met een paginabrede en door mediamiljonair en SP’er Harry de Winter gefinancierde advertentie in de Volkskrant om de islamkritiek van de PVV te criminaliseren:  Als Wilders hetzelfde over joden (en het Oude Testament) gezegd zou hebben als wat hij nu over moslims (en de Koran) uitkraamt, dan was hij allang afgeserveerd en veroordeeld wegens antisemitisme.

Dat EAJG niet alleen een sekte van Israël-haters is maar ook partijpolitiek op marxistische koers vaart, liet medevennoot van EAJG Evelien Gans in de Volkskrant weten naar aanleiding van een paar Prinsenvlaggen bij een Haagse PVV-demonstratie.  Zo schreef ze: Door PVV’ers gedragen Prinsenvlag symboliseert politiek van uitsluiting.

Dat er van haar hand nog geen bezorgd stuk in die krant verschenen is over de hakenkruisen en de ISIS-vlaggen die in diezelfde stad gedragen werden, doet misschien vermoeden dat het mens slechtziende is, maar valt veeleer te wijten aan de idealen die bij EAJG heersen.

Zou EAJG zijn zin krijgen, dan raakt Israël zo onverdedigbaar dat er weer 6 miljoen Joden afgeslacht dreigen te worden. In dat opzicht kun je EAJG  vergelijken met de Joodsche Raad die tijdens de Duitse Bezetting hand-en-spandiensten verleende aan de Nederlandse en Duitse Jodenjagers. Niet dat het de willige medewerkers een handje geholpen heeft, want uiteindelijk werden ook zij richting nazikampen afgevoerd. Jodenhaters maken nu eenmaal geen onderscheids des persoons.

En misschien was dat dan ook de reden dat Hamburger die op de Rotterdamse Israël-haatdag van 26 juli jl. in op de sprekerslijst stond, uiteindelijk het woord niet kreeg. Het is niet onwaarschijnlijk dat er gedacht werd dat voor zo’n meute van Jodehaters een Jood aan het woord wel eens een vonk in een kruitvat zou kunnen worden en dat dat dan weer het levendige bewijs zou zijn van het onzalige feit zou dat Jodenhaat geen onderscheid maakt.

Immers, de Jodin Edith Stein mocht dan karmelieter non geworden zijn, in Auschwitz werd ook voor haar geen uitzondering gemaakt.

 

 

 

27 reacties to “Jodenhaat door Jaap Hamburger gerechtvaardigd”

 1. -Hamburger wist dat hij als sluitstuk moest fungeren op dat joelfeest van 26 Juli.
  -Ja, Hamburger kent z’n plaats.

 2. Nazistische prietpraat: Joden verdienen Jodenhaat.

  • Ik heb nooit kunnen begrijpen waarom deze club zich Een Ander Joods Geluid noemt. De Jodenhaat zit deze figuren in de genen, net zoals o.a. bij Dries van Agt en Anja Meulenbelt. De Vereniging voor de Vernietiging van Israel (VVI) of de Eichmann stichting om maar eens wat te brainstormen, zou de lading al een stuk beter dekken. Voortbordurend op de gedachtengang van deze Hamburger, zal het wel aan de opstand in het getto van Warschau te danken zijn dat er zoveel Joden vermoord zijn.

 3. Opvallend is dat extreem linkse Joden (Marxisten, Communisten) in feite Israel als staat en Israel als volk afwijzen. Daarmee blijven ze zuiver in de ideologische doctrine,
  die ook in algemene zin door het marxisme en communisme wordt gezien als de enige route naar een socialistisch kalifaat. Religie en cultuur werden immers al in de begintijd van het socialisme beschouwd als opium voor het volk (Marx en Lenin).
  Jaap Hamburger is daarop geen uitzondering, en zijn laatste bijdrage aan het debat in de VK was weer een opsomming van verwijten en beschuldigingen, jegens mensen die zich niet voor het linkse karretje laten spannen.

 4. De titel alleen al “kritiekloos”. Israel krijgt notabene meer kritiek in Nederland dan alle andere landen bij elkaar.

 5. De VARA en Robert Serry, die toch evenmin een vriend van Israël is, verschillen van opvatting over wie het bestand geschonden heeft:

  “De Nederlandse VN-functionaris Robert Serry heeft Palestijnse strijders opgeroepen zich toch aan het bestand te houden. Serry sprak van een Palestijnse ‘schending van het bestand waarbij twee Israëlische militairen en een aantal Palestijnen werden gedood’. Dat was voor de Israëli’s het zuiden van de strook met onder meer tanks beschoten.”

  De VARA doet het echter zo:

  “Israël verbreekt staakt-het-vuren”.

 6. Rebecca

  De VARA heeft nog steeds staan:

  “Israël verbreekt staakt-het-vuren”

  Waarom eigenlijk?

  • Filantroop

   Ik moest even zoeken, wie, wat, waar. Maar heb het al gevonden.
   Joop.nl, daar kijk ik eigenlijk liever nooit op.
   Het staat er wel pontificaal met koeienletters op zeg !

   Bij grote wijze van uitzondering onderstaand dan maar de link :
   http://www.joop.nl/

 7. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3708260/2014/08/01/Beelden-uit-Gaza-mogen-niet-leiden-tot-verdoezeling-Frans-antisemitisme.dhtml

  Kompleet lulverhaal weer in de Azijnbode met een uiterst misleidende kop (dekt de lading geenszins!.)

  Een deel eruit :

  Franse nazaten van Oost-Europese Joden hebben het continent dat ze nog steeds associëren met de Holocaust nog niet volledig geaccepteerd, terwijl de Joden uit de Maghreb ernaar neigen er aanstoot aan te nemen dat ze zelfs in Frankrijk omringd blijven door ‘Arabieren’. Een aanzienlijk deel van de Joodse gemeenschap in Zuid-Frankrijk stemt zelfs voor het Front National.

  In deze gespannen situatie is het logisch dat de vraag of het antisemitisme na een hiaat van zeventig jaar terug is in Frankrijk de internationale kranten haalt. Artikelen in Britse en Amerikaanse media trekken vergelijkingen met de nazitijd, sommigen spraken zelfs – na aanvallen op Franse synagoges – over een Franse Kristallnacht.

  Hyperbolen

  Zulke hyperbolen moeten met kracht worden afgewezen. Ze schofferen de herinnering van degenen die geleden hebben onder de collaboratie van het Vichy-regime met nazi-Duitsland. Nadat de Gestapo mijn vader in 1943 in Nice arresteerde, werd hij door Franse gendarmes naar het doorgangskamp bij Drancy geëscorteerd, voordat hij naar Auschwitz werd gedeporteerd. Nu verdedigt de Franse staat synagoges en verwerpt ze elke vorm van antisemitisme.

  Maar al is de Franse staat niet antisemitisch, antisemitisme bestaat wel in Frankrijk; en waarschijnlijk de laatste tijd meer dan in de periode na de oorlog. De situatie in het Midden-Oosten heeft hierin een cruciale rol gespeeld, vooral de schokkende beelden uit Gaza. De asymmetrische oorlog die daar door Israël wordt gevoerd, ziet er voor een groot deel van de wereldopinie disproportioneel uit, niet alleen voor Arabieren en moslims.

  Overigens stond bij de ingezonden berichten (zeg maar de VK reaguurders) wel weer een vlijmscherpe filering, geen spaan overlatend van Jaapie Hamburger, zal die scannen

 8. Deze reactie dus: Kudo’s voor de Azijnbode !!!

 9. Het Amerikaanse Congres heeft een voorstel goedgekeurd om 225 miljoen dollar (168 miljoen euro) uit te trekken voor steun aan het Israëlische raketafweersysteem ‘Iron Dome’. Met het geld kan Israël de voorraad onderscheppingsraketten aanvullen.

  De afgelopen week heeft het afweersysteem volgens het Israëlische leger tientallen raketten onderschept die door Hamas vanuit Gaza op bewoonde gebieden in Israël werden afgevuurd. Het systeem zou negentig procent van de raketten onderscheppen.

  http://nos.nl/artikel/682003-geld-vs-voor-iron-dome-israel.html

 10. Maar waar is het onderzoek gebleven van Jochem Tolsma?:

  “Met dit alles in schril contrast staat echter het onderzoek van Jochem Tolsma, socioloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Hij concludeert dat allochtonen, zowel laag- als hoogopgeleid, bepaald niet verzot zijn op hun autochtone gastheren. Tolsma stelt in zijn onderzoek: Gemiddeld zijn zowel hoog- als laaggeschoolde Turken en Marokkanen van de eerste en tweede generatie intoleranter dan autochtonen.”:

  http://vanfrikschoten.nl/adam-post-archief/adam_posts/2409-Nederland-eindelijk-verlost.html

  Nergens meer te vinden. Verstopt? Bij een boekverbranding in rook opgegaan? Ligt het in de kluis bij Cecilia Malmström? Of heeft Mohamed Rabbae er de hand op weten te leggen.

  Dus opsporing verzocht.

 11. Wat bedoelt Jaap Hamburger bij de VARA toch met deze tekst:

  “Alom horen wij dezer dagen weer spreken over ‘toenemend antisemitisme’. Geen zich respecterende columnist, of hij of zij laat zich er over uit. Opiniestukken en ingezonden brieven bij de vleet. Sociale media die er bol van staan. Niet aflatende aandacht in radio- en TV-programma’s. Joden, sommige met posities, anderen anoniem, ‘omwille van hun eigen veiligheid’, die melden dat zij zich ‘angstig, wanhopig en eenzaam’ voelen, omdat sommigen in Nederland kennelijk openlijk ‘de dood aan de joden kunnen verkondigen’. Alsof die verwerpelijke slogan zonder aanleiding uit de lucht komt vallen.”

 12. Rebecca en Joop, jullie zijn bij deze bedankt voor de noeste arbeid.

 13. De VARA en de islam eisen in conclaaf het alleenrecht op de opinievorming op, dus is pro-Israël fout na de oorlog. Zeg maar het ‘Joden annexeren Amsterdam’ van Gretta Duisenberg, maar dan op zijn VARA’s

  http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/28016_israel_gesteund_door_sociale_media_leger_uit_amsterdam/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: