Archive for november, 2014

november 27, 2014

Christelijke humor

Van-Agt-viert

november 21, 2014

Palestijnse Arabische ‘hasbara’ scoort nieuwe bloeddorstige records [in cartoons]

pal-hasb03a

Wie de afgelopen dagen de Palestijnse Arabische media, kranten en sociale media, erop naslaat kan niet naast de talloze bloeddorstige cartoons kijken, de ene al erger dan de andere. Wat daar vooral bij opvalt is dat de meesten hiervan niet eens tegen Israël of tegen ‘de bezetter’ zijn gericht maar louter en alleen tegen Joden: antisemitisme pur sang, weggegrist uit de oude gekende antisemitische doos.

hakmesHet bebloede hakmes waarmee de 2 Palestijnen de rabbijnen in Jeruzalem te lijf gingen…

Met of zonder het bestaan van Israël, de hier getoonde cartoons zouden met gemak hun vernietigend werk kunnen doen in alle tijden en in alle landen. Anders gezegd: de strijd van de Palestijnen, de Arabieren in het algemeen en van de Islam in het Midden-Oosten in het bijzonder, is de strijd tegen het Jodendom en de aanwezigheid van Joodse autonomie in het gebied.

Westerse naïeve en/of misleide pro-Palestina activisten beweren graag en met veel passie en overtuiging dat ze helemaal “niets tegen de Joden hebben” maar enkel fulmineren tegen het Israëlische beleid ten aanzien van de Palestijnen. In het Midden-Oosten wordt daar door genocidale islamisten flink om gegrijnsd. Voor hen is de enige goede ‘oplossing’ de liquidatie van het Joodse volk, net wat ook Adolf Hitler betrachtte tussen 1933 en 1945.

Die “afstammelingen van apen en varkens” moeten maar meteen de keel worden overgesneden en eens dat van de baan is verdwijnt Israël automatisch van de kaart, luidt het credo in het Midden-Oosten en in het bijzonder in de Palestijnse gebieden en helaas ook onder nogal wat Israëlische Arabieren.

Hierbijgevoegd een reeks gore anttisemitische Palestijnse cartoons weggeplukt uit de sociale media met de gekende thema’s geïnspireerd op de recente golf van aanslagen met vele Israëlische doden en gewonden als resultaat. De ‘moderne’ middelen om Joden te vermoorden worden hier duidelijk afgebeeld: vleesmessen, hakbijlen, machetes, revolvers, auto’s…

pal-hasb07aEen ander voorbeeld dat duidelijk laat zien dat niet de Zionisten noch de Israëliërs het doelwit zijn maar de Joden zelves en hier dan afgebeeld met een zwarte Jood, de typische 19de eeuwse kledij die slechts door een grote minderheid van de Joden wordt gedragen. Of zoals het officiële Iraanse persagentschap Fars gisteren omtrent de Joden blokletterde:
farsas2

pal-hasb02aBoven en onder; twee cartoons die op Ajnad News werden gepubliceerd onmiddellijk nadat deterreuraanslag in de synagoge van Har Nof werd bekend en waarbij vier rabbijnen werden vermoord en een Druzische soldaat [bron]
pal-hasb04a

pal-hasb01aKlassieke nazi stereotiepen zoals deze slang met Davidster die de Rotskoepel op de Tempelberg in Jeruzalem in een wurggreep houdt terwijl de gewone moslim Arabier ligt te slapen. De cartoon werd door een Palestijnse UNRWA ‘onderwijzer’ genaamd Suraiah Fdilat uit Hebron op zijn Facebookpagina geplaatst. [bron]

pal-hasb08aEen suggestieve cartoon die niks aan de verbeelding overlaat. Een bebloed vleesmes met op de achtergrond het beeld van een religieuze Jood. Verschenen op de website van de Al Qassam Brigades, het doodseskader van Hamas in de Gazastrook. [bron]

pal-hasb09aBebloed vleesmes met de Rotskoepel en de Al Aqsa Moskee [bron: ADL]

pal-hasb10aNog een hakmes, deze keer met de foto’s van de twee terroristen die de aanslag in de Har Nof synagoge uitvoerden. Op het hakmes staat het logo afgebeeld van de Palestijnse terreurgroep Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP-GC). Een terreurgroep die wordt gesubsidieerd en bewapend door Iran waarvan de twee terroristen actieve militanten waren. De PFLP vecht ook in Syrië mee aan de zijde van Hezbollah en het Assad regime tegen de rebellen. [bron: ADL]

pal-hasb11a

Cartoon met een dubbel wapen – een auto om Joden mee omver te kegelen en een hakmes om het werk af te maken. In de verte daagt de Rotskoepel op de Tempelberg in Jeruzalem. [bron: ADL]
pal-hasb12a

“Ga achter de Joden aan en vergeet je vleesmes niet mee te nemen!” luidt de boodschap aan de Palestijnen. [bron: ADL]

pal-hasb05a

Cartoons hierboven en onder; wel twee erg ‘pittige’ taferelen van cartoonist Hasan Abadi op zijn Facebookpagina. Een wat gemixt beeld. Een Palestijn hakt met een vleesmes in op een Jood met typische zwarte hoed en in soldatenuniform van het IDF. En wellicht de meest suggestieve van allemaal: een IDF soldaat wiens hoofd aan flarden wordt geschoten.

pal-hasb06a

Ik kan me niet voorstellen dat dergelijke cartoons zouden verschijnen in de Vlaamse kranten De Standaard, De Morgen of de Gazet van Antwerpen, of waarom ook niet in de Nederlandse Volkskrant, De Telegraaf of het Parool. Zou het? Wat niet is kan nog komen… 😦

door Brabosh.com

Tags:
november 20, 2014

Ook de EO stenigt de arme autochtoon

eoDe autochtoon krijgt dagelijks een hoop gesteente over zich heen van het collectieve gilde van islam & links. Langzaamaan komt een deel van de christenheid graag even mee stenigen, zoals de enquette van de EO aantoont. Met duizend geënquêteerde zielen wordt gesuggereerd dat het een representatief onderzoek zou zijn. Duizend zielen op bijna 17 miljoen echte en onechte Nederlanders!

De EO-enquête moet de vertwijfelde autochtonen inpeperen dat ze intolerant jegens moslims zijn. Ze nemen de moslims niet liefdevol op schoot en dat zien de dames en heren van de EO nu juist zo graag.  Zal lastig zijn als je geen seconde zonder berichtgeving over de wandaden van de islam je levenswandel voortzet, maar de volgelingen van die godsdienst dient te vertrouwen.

Waarom de EO de enquete niet in omgekeerde versie deed, dus de vraag aan moslims stelde hoe graag zij een autochtoon op schoot nemen, smacht naar een antwoord. De zelfkastijdende enquete is dan ook niets anders dan de andere wang toekeren terwijl in het Midden-Oosten de christenheid door de islam verdelgd wordt.

Maar wacht even, was er niet een promotieonderzoek dat toevalligerwijs bij de linkse pers verdonkeremaand is omdat het duidelijk maakte dat niet de autochtonen maar de moslims gewestelijk kampioen in intolerantie zijn?

Dus het artikel uit de Volkskrant naar aanleiding van het promotieonderzoek van Jochem Tolsma via een omweg (want bij de Volkskrant zelf onvindbaar) er nog maar even bijgesleept:

Geschoolde allochtoon niet toleranter

Van onze verslaggeefsters Janny Groen, Annieke Kranenberg

Gepubliceerd op 16 september 2009

 

AMSTERDAM –  Hoger opgeleide allochtonen oordelen nauwelijks

positiever over autochtone Nederlanders dan laaggeschoolde

minderheden. Dat geldt vooral voor Marokkaanse en Turkse Nederlanders

van de tweede generatie. Wel identificeren allochtonen die gestudeerd

hebben zich meer met Nederland dan lager opgeleiden.

 

Deze conclusies trekt Jochem Tolsma, socioloog aan de Radboud

Universiteit Nijmegen, in zijn onderzoek over etnische tolerantie in

Nederland waarop hij op 28 september promoveert. Al langer is bekend

dat hoog opgeleide autochtonen toleranter zijn ten opzichte van

allochtonen dan lager opgeleiden, aldus Tolsma.  We wisten tot dusver

niet of dat opleidingseffect ook bij allochtonen bestaat. Dat is er

wel bij de eerste generatie allochtonen zij het zwakker maar

nauwelijks bij de tweede generatie Marokkaanse en Turkse

Nederlanders.

 

Deze uitkomst heeft Tolsma enigszins verbaasd. Je zou verwachten dat

hoger opgeleiden meer en positievere contacten hebben met autochtonen,

maar dat is niet zo. Uit het onderzoek blijkt dat hoger opgeleide

allochtonen niet minder discriminatie ervaren dan lager opgeleiden.

Ze zijn zich heel bewust van hun positie in de samenleving, aldus

Tolsma. Ze ervaren zowel persoonlijke discriminatie (bijvoorbeeld op

de arbeidsmarkt) als groepsdiscriminatie (een etnische groepering

wordt weggezet als crimineel).

 

Vriendelijke omgang met een docent of de buurman verandert dat gevoel

niet, zegt de onderzoeker. Contact werkt vooral positief als het

dieper gaat. Ik heb gevraagd of ze ook met autochtonen omgaan in hun

vrije tijd. Dat is bij hoger opgeleiden niet vaker het geval dan bij

lager opgeleiden.

 

Gemiddeld zijn zowel hoog- als laaggeschoolde Turken en Marokkanen van

de eerste en tweede generatie intoleranter dan autochtonen, zegt

Tolsma. Daarentegen zijn Antillianen en Surinamers juist toleranter

dan autochtonen. Een graadmeter om verdraagzaamheid te meten is hoe

men over een interetnisch huwelijk denkt. Van de autochtone

Nederlanders vindt 22 procent het vervelend tot zeer vervelend

wanneer dochter of zoon trouwt met een allochtoon. Van de tweede

generatie Marokkaanse Nederlanders vindt 25 procent dat onacceptabel;

voor de tweede generatie Turkse Nederlanders geldt dat voor 32

procent.

 

De onderzoeker heeft hun ook gevraagd met welk land ze zich het meest

identificeren. Hoger opgeleiden blijken zich sterker verbonden te

voelen met Nederland dan laaggeschoolden. Je kunt je dus helemaal

Nederlander voelen, zonder dat je een huwelijk met een Hollander

toejuicht, zegt Tolsma.

 

De onderzoeker constateert verder dat gestudeerde ouders uit een hoge

sociale klasse hun verdraagzame houding doorgeven aan hun kinderen.

Zelfs als die kinderen laagopgeleid zijn en dalen op de maatschappelijke ladder, blijft die tolerantie overeind.

 

Persoonlijke omstandigheden uit welk nest je komt, je sociale

status et cetera  bepalen veel sterker hoe tolerant je bent dan hoe

je omgeving eruitziet, stelt de onderzoeker. Je kunt een buurt wel

renoveren, maar daarmee bestrijd je etnische spanningen niet.

 

Hij wil niet zeggen dat het werk in Vogelaarwijken voor niets is, maar

van het effect op sociale samenhang moet niet te veel worden verwacht.

Stel: je gooit een wijk plat en bouwt een ideale buurt weer op. Als

je dezelfde bewoners er weer laat wonen, komen dezelfde problemen zeer

waarschijnlijk terug. Beter kun je kijken of het onderwijsniveau en

het gemiddeld inkomen omhoog kan.

 

november 12, 2014

Forbes: Hamas 2de rijkste terreurgroep v/d wereld dankzij buitenlandse hulp en ngo’s

corruptTerreur jegens de Joden bedrijven is big business in Gaza. Echter de gewone Palestijn in de straat in de door oorlog en terreur geteisterde Strook, krijgt slechts een aalmoes van wat Hamas binnenrijft en dat is niet de schuld van Israël…

Islamitische Staat (IS/ISIS) mag dan nog steeds de rijkste terreurorganisatie zijn van de wereld, onthulde Forbes Israel op dinsdag 11 november ’14, maar de Gazaanse terreurgroep Hamas volgt kort op de tweede plaats. Terreurgroepen hebben nood aan een enorme hoeveelheid financieel kapitaal voor het uitvoeren van aanslagen, merkte de financiële groep op, maar worden gedwongen om hun activa aan te vullen via fysieke verovering, akkoorden in achterkamers of via zwarte markt.

Naast de criminele activiteit bij uitstek zijn er ook openbare donaties of transacties met andere terreurorganisaties, schreef het blad. Enorme hoeveelheden geld worden overgebracht naar terreurgroepen door non-profit organisaties, liefdadigheidsinstellingen, bedrijven en financiële instellingen- en zelfs sommige regeringen.

De transacties rechtvaardigen niet alleen terreur en voorzien in middelen voor verdere aanslagen, maar is uitgegroeid tot een belangrijke kwestie in het licht van de wurggreep van Islamitische Staat (IS/ISIS) over het Midden-Oosten en van het recente pact van Hamas met de Palestijnse autoriteit (PA).

De lijst van Forbes met de top 10 van rijkste terreurorganisaties is als volgt:

forbes-hamas

Volgens Forbes voert ISIS de lijst aan met een jaarlijks inkomen van 2 miljard dollars en is aldus de rijkste terreurorganisatie in de wereld en de rijkste in de geschiedenis van het hedendaagse terrorisme.

Deskundigen schatten dat ISIS momenteel 60% van de oliereserves in Syrië controleren en was in staat om met geweld of via onderhandelingen met de zeven grote olie en gas reserves in Irak, met inbegrip van het land grootste olieraffinaderij. ISIS verkoopt dagelijks tienduizenden vaten olie op de zwarte markt en de fossiele brandstoffen zijn een enorme contante geldkoe voor de organisatie. De olie wordt 40% tot 75% minder verkocht dan de marktprijs, maar de organisatie steekt naar schatting elke dag drie miljoen dollar in eigen zak door de verkoop.

Hamas is de tweede rijkst terreurorganisatie, schrijft Forbes, met een inkomen van ongeveer 1 miljard dollars die de terreurgroep jaarlijks bij elkaar vergaart.

haniyehmiljonair2Hamaspremier Ismail Haniyeh: “Terreur tegen de Joden loont, hoor je mij klagen?”

Sinds de gewelddadige machtsovername op Abbas’ factie Al Fatah in de Gazastrook in 2007, heeft Hamas een flinke financiële slag gedaan. Hamas is erin geslaagd om van de terreurorganisatie een winstgevende onderneming te maken in nauwelijks tien jaar tijd. De organisatie steunt voornamelijk op buitenlandse hulp en niet-gouvermentele organisaties (NGO’s)en kon dankzij deze gulle buitenlandse financiële steun de terreurgroep omturnen tot een meer gelaagde organisatie die eveneens bestuurt en taxen int in Gaza.

En de taxen in Gaza liggen erg hoog volgens het Palestijnse persagentschap Walla! News: alle autobezitters moeten aan Hamas jaarlijks 1.400 sjekels (ca. 366 dollar) taks betalen voor een licentie en tankstations worden zwaar belast.

Echter het grootste deel van het inkomen van Hamas spruit voort uit buitenlandse hulp en NGO’s en kan misschien een belangrijkse rol spelen in Israël’s veiligheidsbeleid na de miljarden dollars en euro’s die werden gedoneerd door de Verenigde Naties en andere landen na de oorlog van afgelopen zomer.

Wat Hamas, Al Qaeda en ISIS gemeen hebben:
hamas-qaeda

Door Tova Dvorin [bron]

door

november 11, 2014

Arabieren en Zwarte Piet

darfurWaarom vinden negers Zwarte Piet erger dan de Arabische genocide op negers? Terwijl de VN zich bemoeide met de Nederlandse volkstraditie van het Sinterklaasfeest, waren het dezelfde VN die de groepsverkrachtingen en massamoorden in Darfur in de doofpot lieten stoppen: Vorige maand lekte een intern rapport uit waaruit blijkt dat UNAMID cruciale informatie niet deelt met het hoofdkantoor van de VN in New York. Zo werden rapportages over aanvallen tegen burgers en blauwhelmen achtergehouden. (NRC)

En niet alleen de VN, ook onze nationale gekleurde garde hield zich liever met het Nederlandse slavernijverleden en het Sinterklaasfeest bezig dan met de hedendaagse etnische zuiveringen die Arabieren op negers plegen. En dat smeekt om nadere uiteenzetting.

Nou, daar is wel een hypothese over uit te strijken. De zwarte mens in Nederland gooit het op dit moment liever op een akkoordje met de getinte mens, en vice versa. Zeg, maar een complotje om bestwil. Of nog liever gezegd, om de blanda in zijn eigen land eens goed dwars te zitten. Zou het ze echt om de mensenrechten te doen zijn, dan zouden de zwarte Nederlanders zich vreselijk druk moeten maken om wat er werkelijk erg is in deze tijd.

Zoals het afslachten van negers door Arabieren. Zoals het als slaaf houden van negers door Arabieren. Zoals de massaverkrachtingen van zwarte meisjes en vrouwen door Arabieren. Maar nee, een eeuwenoude nationale folklore van de blanda is hun grote ergernis. Wat wel heel erg raar is, want Khartoum is toch alweer ruim een decennium met instemming van de Arabische Liga en de linkse ontwikkelingshulpfabriek aan de gang in Darfur Zwarte Piet “af te schminken”.

Nou Quinsy Gario, daar ga je dan charlatan.

november 9, 2014

Ochtendgloren

Ochtendgloren

Ongeveer 7.30 uur zag vanuit het venster de plek van zonsopkomst er zo uit. Het ochtendgloren van een zondag die beloften doet.

november 8, 2014

Haatwinkel van Abbas, de knuffelpop van het Westen, blijft onverminderd doordraaien

Road_cartoon02Cartoon: Drie Joden maken zich uit de voeten wanneer een Palestijn hen wilt rammen met zijn auto [Facebookpagina van “Nationale Bevrijdings Beweging – Al Fatah]

Palestijnse ‘Auto Intifada’

Ondanks de verschillende incidenten in en om Jeruzalem waarbij door opzettelijke aanrijdingen met voertuigen verscheidene Israëlische doden en gewonden vielen, blijft de haatwinkel van Mahmoud Abbas, de ‘gematigde’ president van de Palestijnse Autoriteit en de geliefde knuffelpop van het Westen,  onverminderd doordraaien.

Dat is onder meer te merken aan de vele Palestijnse haatcartoons die op de officiële Facebookpagina’s van de Al Fatah partij opduiken waarvan Mahmoud Abbas de voorzitter is. Ook Palestijnse liedjes zoals “Rijdt over die 2-maanden oude baby” en “Voor Al Aqsa zullen we de kolonisten omver rijden” kennen veel succes in de Palestijnse gebieden. De ‘heldendaden’ van de moordzuchtige Palestijnse chauffeurs worden zonder onderscheid de hemel ingeprezen.

Cartoon: één van de zovele cartoons die momenteel in de Palestijnse sociale media circuleren om Palestijnen aan te moedigen met hun auto’s Joden te vermoorden

Road_cartoon03

Ook Mahmoud Abbas zelf laat zich niet onbetuigd. In het Engels veroordeelt Abbas het geweld, uiteraard om zijn gulle donoren in het Westen te lijmen, en in het Arabischbestemd voor zijn achterban verheerlijkt hij de daders als helden en martelaars, ongeacht of ze nu lid zijn van Hamas, de Islamitische Jihad of van zijn eigen factie Al Fatah.

Cartoon: “Trap op het gaspedaal tegen 199 [km/u] voor Al-Aqsa.”
[Facebook, “Fatah – Hoofdpagina,” 6 november 2014]

Road_cartoon01

 


Gerelateerd:

 1. Vlaamse Vrienden van Israël:
  ♦ Jeruzalem: Hamas pleegt 2 nieuwe terreuraanslagen; balans: 1 dode en ca. 20 gewonden [lezen]
  ♦ Jeruzalem: Prominente rabbijn neergeschoten door terrorist van Islamitische Jihad [lezen]
  ♦ Hamasterrorist vermoordt 3-maanden oude baby tijdens terreuraanslag in Jeruzalem [lezen]
  ♦ Babymoordenaar van Jeruzalem wordt door de Palestijnen verheerlijkt als martelaar en held [lezen]
  ♦ Mahmoud Abbas spoort Palestijnen aan tot geweld en roept vandaag ‘dag van woede’ uit in Jeruzalem [lezen]
  ♦ Palestijnse Leger van Mahmoud Abbas plaatst antisemitische cartoon op Facebook [lezen]

Met dank aan Brabosh.com

november 8, 2014

Het is gebeurd met de marxisten

SintermarxSP’er Sadet Karabulut klaagt dat Roemer met zijn SP gebruik had moeten maken van het “rechtse” kabinetsbeleid van de PvdA en Kamerzeteltjes had moeten winnen. Maar wacht even, er is iets heel anders aan de hand. Dan mogen de marxisten in de Kamer Thomas Piketty geïnviteerd hebben, de omroepen, dagbladen en de straat mogen dan om het hardst om het marxisme brullen, de harde praktijk is echter dat het electoraat geen zin meer in ze heeft.

De laatste Maurice de Hond-peiling liet zien dat de SP, PvdA en GroenLinks samen net 36 zetels halen. Met de snelheid waarmee de PVV stijgt en de marxisten onder Amsterdams Peil raken gaat het nog de kant op dat de PVV in haar eentje de Marxisten in de kamer de baas is.

Ooit kon de PvdA in haar eentje op 53 Kamerzetels bogen. Voor een land waar marxisten vinden dat de inkomensverschillen te groot zijn, zijn er blijkbaar weinig minderbedeelden die zich er werkelijk durk om maken.

Ondanks de meeheulende dagbladen, omroepen en de schreeuwers van de straat heeft de marxistische agitprop dus niet geholpen. Nooit was het Volksfront verder van huis dan in deze roerige tijden.

Het mag duidelijk zijn dat het marxistische zelfracisme, het heulen met de islam en de jacht op de maatschappelijk succesvolle mens bij het electoraat geen vruchten afwerpt.

Voor de marxisten valt te hopen dat hun islamitische vrinden geen knaleffect afsteken, dan wordt het echt wanhopig voor ze.

 

Tags: , , ,
november 8, 2014

De VARA kent het verschil niet tussen stormvogel en meeuw

ajcLinkse mensen halen doorgaans van alles door elkaar om hun gelijk te krijgen. Zelfs ornithologische onzin gaat er bij de Vroege Vogels als gesneden koek in. Zo is er een medewerker klantenservice die bij VARA’s Joop, het meeuwenlogo van de PVV nog eens van stal haalt om er de NSB aan te relateren. Dat doet het sneue mens met het NSB-blad De Stormvogel. Nu wil het zo zijn dat de wetenschappelijke naam van de stormvogel Hydrobates pelagicus is en het beest dus in het geheel geen meeuw is. Dan mag de VARA mensen met hun Vroege Vogels hersenspoelen tot natuurliefhebbers, zelf heeft de VARA geen sjoege van de avifauna.

Het is zelfs nog erger, want de VARA stapte begin 1940 net zoals de NSB en bij monde van de omroepvoorzitter over naar de bezetter.

Eerder over de linkse meeuwenonzin schreef ik onderstaande op Het Vrije Volk van 11 juni 2008.

De meeuwenzang van de professor.

Je wordt vrijwel dagelijks op linkse humor getrakteerd: oud-hoogleraar nieuwste geschiedenis, gewezen Mao aanhanger en fervent SP’er, Gjalt Zondergeld, vergelijkt in het Historisch Nieuwsblad het logo van de PVV (de meeuw dus) met de meeuw die de NSB wel eens gebruikte.

Een hoogleraar nieuwste geschiedenis hoeft blijkbaar niets meer over de historie van voor 1945 te weten, want slechts een klein onderzoekje zou de man erop gewezen hebben dat de NSB stond voor antikapitalisme, antiplutocratie, anti-Amerikanisme en anti-jodendom. En dan kom je nooit uit bij de PVV maar bij de SP. Maar ja, met zo’n boodschap word je natuurlijk nooit hoogleraar.

Het vreemde is nu juist dat Gjalt Zondergeld als specialisatie de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, fascisme en nationaalsocialisme, op zijn conto heeft staan.

Ronduit interessant is dat een vogel in een logo voor een historicus reden kan zijn een partij in politiek vuil vaarwater te loodsen.  Maar toch, wie wil vermijden op de NSB te lijken zou natuurlijk nooit een symbool van de NSB gebruiken, zou je in je argeloosheid kunnen stellen. Je zou toch alles doen om juist niet op de NSB te lijken. Welnu, als er een partij in Nederland is die er alles aan gedaan heeft juist wel op de NSB te lijken, is het toch de SP. Juist daarom prijkt er geen meeuw in het logo van die partij, maar zijn veel betreurenswaardige overeenkomsten met de NSB bespeuren, zoals de afkeer voor het kapitalisme, Amerika en de plek waar zich de hoogste concentratie Joden bevindt.  En natuurlijk de bewondering voor moordregimes (in het verleden en nu).

Zou een historicus nieuwste geschiedenis toch over moeten vallen, tenzij die natuurlijk zelf SP-lid is, of wellicht aan het dementeren is geslagen.

Mussert en de zijnen hadden geen bezwaar tegen de moordpartijen door verwante dictaturen. Mussert hoorde je niet klagen over het gebruik van gas om de Abessijnen eronder te krijgen, of over het bombardement op Guernica.

Marijnissen had het zeer op met Mao, terwijl die doodleuk aan het massa-liquideren was. Sommigen in de SP hebben het nog steeds op met Mao. De SP-jugend, ook wel bekend onder de titel Internationale Socialisten, schuimen reeds jaren de straten af op een wijze die we ons nog herinneren van Musserts WA.

De onder-het-bureau-copulant Harry van Bommel, was zelfs graag bereid zijn lichaam als levend schild rondom Koerdenvergasser Saddam Hoessein aan te bieden. De jodenjagers van Hamas en Hezbollah krijgen nergens zo veel handen op elkaar als in de SP.

De geestverwanten van de SP hebben het decennialang zonder kritiek van de SP moeten stellen tijdens het uitroeien van miljoenen onschuldige burgers. Kijk, dat is andere koek dan een meeuw.

Een hoogleraar nieuwste geschiedenis zou toch ook moeten weten dat vogels van allerlei pluimage door politieke stromingen van allerlei pluimage gebruikt zijn in logo’s. De socialisten waren daar ook allerminst scheutig mee, zoals de vogels van de Arbeiders Jeugd Centrale (zie het plaatje hierboven met het gezellige naaldwerk der socialisten).

Deze Troelstra-jugend hield zich net zoals de jeugdstorm van de NSB bezig met antikapitalistische spelletjesvreugde. Hier steekt de overeenkomst tussen het nationaalsocialisme en het socialisme natuurlijk ook de kop op. De jeugd moest en zou gehersenspoeld worden. Of Gjalt Zondergeld ook zo gehersenspoeld is, weet ik zo even niet. Maar op voorhand uitsluiten wil ik het evenmin.

Meneer de hoogleraar was zelf vele jaren actief in de schimmige vredesbeweging, die vooral haar aanhang putte uit kringen van de CPN, PSP en PPR, en nog extremere clubjes. U weet wel, vrede voor de sovjets, en wij in de rode ellende. Zeg maar, het gebroken geweertje, maar dan naoorlogs. Met dat verschil, dat vooroorlogse naïviteit nog enigszins te billijken was, maar miljoenen slachtoffers gevorderd in de historie, kan er niet meer van naïviteit maar van vijfdecolonne-gedrag gesproken worden. En daar waren ze in het Kremlin niet afkerig van.

Gaan we neuzen in symbolen die terug te voeren zijn op moordregime’s, dan spannen de linksen de kroon. Onder Stalin en Mao vielen, zoals sommige rekenaars stellen, 100 miljoen slachtoffers. Je zou dus verwachten dat iedereen die zich verschoond wil zien van de kleur die symbool stond voor de grootste slachtpartij in de historie, deze kleur zou mijden als de pest, of tenminste uit piëteit. Mooi niet. Het wordt je rood voor ogen als je de linkse symbolen bekijkt. De rode vlaggen en de blom van de PvdA, en het rood van NU SP en de tomaat, doen pijn aan de ogen maar niet aan het geweten van de gebruikers.

Dus, als er iemand kaalgeschoren moet vanwege obscure banden met een misdadige ideologie, dan toch zeker meneer de professor.

Foto boven: links gevogelte.

Tags: ,
november 3, 2014

Nu krijgen de Noord-Brabanders weer een beurt

ISIS komt ook langsHet gaat van kwaad tot erger, als je leest dat Trouw-ideoloog Hans Goslinga de harde werkers uit Noord-Brabant die de Rotterdamse haven aan de internationale glorie hielpen, vergelijkt met de moslimschare die van Nederland een kashba tracht te maken.

De Brabanders zullen zich wel eens gekwetst kunnen voelen vergeleken te worden met een volk dat in de landen van herkomst slechts tot armoede, oorlog, onderdrukking etnische en religieuze zuiveringen in staat blijkt te zijn.

Goed dat er 10 jaar na de moord op Theo van Gogh alarmisten zijn die daar aan herinneren.