Archive for december, 2014

december 31, 2014

Een goedgezind 2015

pic-28

De voltallige directiestaf van Filantropius gaat dadelijk carbidschieten, maar wenst u een goedgezind 2015 toe.

december 30, 2014

Wat de Palestijnse Autoriteit NIET vertelt aan de VN-Veiligheidsraad [Khaled Abu Toameh]

politie-paHebron op de Westelijke Jordaanoever, oktober 2014. De oproerpolitie van de Palestijnse Autoriteit slaat met veel machtsvertoon en disproportioneel geweld een demonstratie van Palestijnse vrouwen hardhandig uit elkaar. Vrouwenrechten en vrije meningsuiting in de gebieden, die door de Palestijnse Autoriteit worden bestuurd, zijn zo goed als onbestaande.

UN-Woman-Logo2Misschien kunnen de Palestijnse vrouwen hun zaak aanhangig maken bij de 45 leden tellende VN-Commissie UN Women [de United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women]. Hiervoor zouden zij eventueel de Belgische en Nederlandse vertegenwoordiging kunnen aanschrijven, de op drie na enige leden van de Europese Unie die momenteel in UN Women zetelen.

Onze Lage Landers moeten het in UN Women dan wel opnemen tegen kampioen mensenrechten schendende landen zoals China, Rusland, Iran, Egypte, Soedan, Liberia, Burkina Faso en Niger, die het woord mensenrechten niet eens behoorlijk kunnen spellen. Hoewel ik vrees dat UN Women het waarschijnlijk te druk zal hebben met Israël op de rooster te leggen, de enige democratie in het Midden-Oosten waar vrouwen en mannen  wél gelijke rechten en vrije meningsuiting genieten. Dat laatste is wellicht ook het belangrijkste argument van UN Women om Israël te willen delegitimiseren en demoniseren.


Palestijnse vrouwen zijn de laatste slachtoffers geworden van de Palestijnse Autoriteit aanval op de vrijheid van meningsuiting in de Westelijke Jordaanoever. In de door mannen gedomineerde Arabische cultuur, wordt een belediging van een vrouw als veel meer offensief beschouwd dan wanneer die afkomstig is van een man. Dat is de belangrijkste reden waarom de Palestijnse Autoriteit [PA] al snel actie onderneemt tegen vrouwen die zich durven uit te spreken of kritische opmerkingen maken.

De Palestijnen weten ook dat vrouwen kwetsbaarder zijn dan mannen. Door vrouwen in het viezier te nemen, probeert de PA hen niet enkel te intimideren en hen het zwijgen op te leggen, maar ontmoedigen ook anderen om zich uit te spreken. De PA hoopt een boodschap te verspreiden dat niemand immuun is voor arrestatie of intimidatie, zelfs als het een vrouw is.

De onderdrukking valt samen met de inspanningen van de Palestijnse Autoriteit om in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie te doen goedkeuren waarin een tijdlijn wordt voorgesteld tot een terugtrekking van Israël tot achter de pre-1967 lijnen en de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat.

Mahmoud Abbas en zijn woorden zijn nog minder waard dan het papier waarop ze werden geschrevenMahmoud Abbas en zijn woorden zijn nog minder waard dan het papier waarop ze werden geschreven

Vorige week diende Jordanië aan de Veiligheidsraad een door de Palestijnen opgestelde resolutie in, die een einde moet maken aan de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden tegen het einde van 2017 en een vredesakkoord binnen een jaar.

Maar wat de Palestijnen niet vertellen aan de Veiligheidsraad is dat de staat die zij willen oprichten er een is die de openbare vrijheden, met eerst en vooral de vrijheid van meningsuiting, niet respecteert. Dit zou een staat waar mensen worden vastgehouden en geïntimideerd voor het gebruik van sociale media om hun mening te uiten. Het is ook een staat waar de president of een van zijn hoge ambtenaren de arrestatie beveelt van iedereen die zich durft uit te spreken tegen het gebrek aan democratie en hervormingen.

De ontwerpresolutie die aan de Veiligheidsraad is voorgelegd slaagt er niet in om het feit te verdoezelen dat de Palestijnse Autoriteit politieke tegenstanders en critici, met inbegrip van Facebook-gebruikers, lastig valt en vervolgt. De PA wil bovendien ook niet dat de Veiligheidsraad en de rest van de internationale gemeenschap te weten zouden komen dat in de toekomstige Palestijnse staat, vrouwelijke journalisten, auteurs en politieke activisten kunnen vastgehouden voor ondervraging en bedreigd worden vanwege hun werk.

Majdoleen HassounehIn de afgelopen paar weken, hebben veiligheidstroepen die behoren tot de Palestijnse Autoriteit, drie Palestijnse vrouwen opgeleid voor ondervraging. Eén van de vrouwen, Majdoleen Hassouneh (plaatje rechts), werd voor ondervraging opgeleidop beschuldiging dat ze ‘haar tong had uitgestoken’ naar President Mahmoud Abbas. De beschuldiging verwijst naar de opmerkingen die zij had geplaatst op Facebook waarin zij Abbas bekritiseerde.

“Ik werd twee uur lang ondervraagd omtrent oude postings op Facebook,” vertelde Hassouneh, die in Nabloes woont. “Zij beschuldigden mij van het ‘uitsteken van mijn tong’ en de president te belasteren. De president bekritiseren is geen laster en wij hebben het recht om eender welke politicus te bekritiseren.”

Hassouneh zei dat hoewel ze werd vrijgelaten, zij nog steeds verwacht te worden opgesloten en voor de rechtbank zal worden gedaagd. Zij heeft de beschuldigingen tegen haar ontkend, zeggende dat sommige van haar commentaren van haar ondervragers waren en niet de hare of dat ze verdraaid werden.

De volgende dag werd door de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit Eman Silawyter ondervraging voorgeleid, een vrouwelijke politieke activiste en onderzoekster uit Jenin, omwille van haar postings op Facebook.

Lama Khater uit HebronEen andere vrouw, Lama Khater uit Hebron (plaatje rechts), klaagde dat de veiligheidsofficieren van de Palestijnse Autoriteithaar huis binnenvielen en computers en andere electronische toestellen in beslag namen. Khater, een auteur en politiek activiste, vertelde dat dit niet de eerste keer was dat de Palestijnse Autoriteit haar huis binnenviel.

Het hardhandig optreden jegens Palestijnse vrouwen op de Westelijke Jordaanoever is iets dat de Palestijnse autoriteit niet wil dat de internationale gemeenschap en de media ervan zouden weten. Evenmin wil de Palestijnse Autoriteit dat de internationale gemeenschap zou weten dat het jaar 2014 getuige was van de ergste aanvallen op openbare vrijheden sinds haar oprichting twee decennia geleden.

Volgens Esam Arouri, lid van het Coördinerend Comité van Niet-Gouvermentele Organisaties [UN NGO Branch], zijn de aanslagen op de openbare vrijheden op de West Bank “een gevaarlijk teken van de verslechtering van de mensenrechten in Palestina.”  Hij zei dat het jaar 2014 het slechtste was met betrekking tot schendingen van de mensenrechten sinds de totstandbrenging van de Palestijnse Autoriteit. Arouri zei dat marteling en partijdige uitspraken in de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden in 2014 zijn blijven verder duren.

Leden van de Veiligheidsraad, die worden aangemaand om de Palestijnse soevereiniteitsaanvraag te steunen, zouden president Abbas moeten bevragen omtrent de aard van de staat die hij wenst te creëren voor zijn volk. Deze leden hebben het recht om te weten of de Palestijnse staat gelijkaardig zal worden aan andere Arabische dictatuurstaten waar schendingen van de mensenrechten de norm zijn geworden.

Wat wellicht nog belangrijker is, de leden van de Veiligheidsraad hebben het volste recht om te weten waarom Palestijnse vrouwen worden lastiggevallen en geïntimideerd door de door het Westen gefinancierde Palestijnse veiligheidstroepen op de Westelijke Jordaanoever. Deze leden hebben het recht om te weten of hen wordt gevraagd om een andere Arabische dictatuur goed te keuren vooraleer zij hun handen omhoog steken in het voordeel van de soevereiniteits resolutie.

bahrein-vrouwenHet tranendal van de vrouwen in de mannenwereld in de Palestijnse gebieden is oneindig diep

door Khaled Abu Toameh

vertaald door Brabosh.com naar een artikel in The Gatestone Institute van 29 december 2014

Khaled Abu ToamehOpmerkelijk: Khaled Abu Toameh, received the 2014 Daniel Pearl Award. Abu Toameh is a reporter for The Jerusalem Post who has covered Palestinian and Arab affairs for the past three decades, is the recipient of the 2014 Daniel Pearl Award. The award, named for Wall Street Journal reporter Daniel Pearl, who was kidnapped and murdered in Pakistan in 2002, recognizes courage and integrity in journalism.

Khaled Abu Toameh has been telling us, with courage and objectivity, what life is like in the West Bank and Gaza,” said Judea Pearl, father of the dead journalist. “Rarely has a reporter been so successful in penetrating a conflict so complex and remaining consistently and definitively on the side of truth.

Met dank aan Brabosh.

december 29, 2014

Schilderswijkers eisen excuus politici

Uit de wijk die ooit vrijwel zeker voor 100 procent uit een autochtone bevolking bestond, wordt vanaf de glibberige wintergrond excuus van politici geëist wegens de door Perdiep Ramesar veronderstelde shariadriehoek in die wijk. In de Volkskrant, die nu de leiding op zich genomen lijkt te hebben in de passie van het moslimknuffelen, verscheen dan ook boven die eis een foto met daarop twee allochtonen en twee autochtonen, zodat gesuggereerd wordt dat het om een fiftyfifty-verhouding zou gaan.  Een zwaar vertekend beeld, want de Schilderswijk heeft slechts 8 procent autochtone bewoners. Of de Schilderswijk een shariadriehoek kent of niet, de conclusie dat in die wijk de etnische zuivering het beste geslaagd is, lijkt met die luttele 8 procent bewezen. De twee autochtonen op de foto van de Volkskrant moet dan ook als substantieel voor de ganse wijk genoemd worden, want veel meer zullen er niet zijn.

Waarom de Schilderswijk wel excuus van de politici eist voor de ophef over de vermeende shariadriehoek, maar geen excuus aanbiedt voor de ongehinderde vendelzwaaiende Einsatzgruppen van ISIS, zou je een gotspe kunnen noemen. Maar dat doen we maar niet, want van moslims is immers bekend dat die altijd verongelijkt reageren op waarheidsvinding en zelden bereid zijn een pardon af te geven als het bericht even tegen zit.

In een wijk waar wel ISIS-aanhangers mogen paraderen, maar waar autochtonen geen tegendemonstratie mogen houden, kun je op zijn minst het vermoeden hebben dat er iets niet pluis is. In een wijk waar ooit nota bene 100 procent autochtonen woonden, die door autochtonen gesticht en gebouwd is, die de grootse diaspora van autochtonen van alle Nederlandse wijken moest ondergaan, konden ISIS-aanhangers ongehinderd met hun zwarte vlaggen zwaaien, maar is een Nederlandse leeuw of de driekleur racisme.

Misschien zou een enquête onder de weggezuiverde 92 procent autochtonen die ooit de Schilderswijk bewoond hebben geen overdreven luxe zijn. Grote kans dat die vooral onder het PVV-electoraat te vinden zijn, zodat men niet lang hoeft te zoeken.

 

 

 

 

december 24, 2014

De directie van Filantropius wenst u prettige kerstdagen

En omdat u het verdient, hier de uitvoering van Claudio Monteverdi’s Vespro della beata Vergine, onder leiding van John Eliot Gardiner en in een magistrale uitvoering.

december 22, 2014

De 10 slechtste en meest hypocriete beslissingen van de Verenigde Naties van 2014

Top-10-UN-Bis

Het jaareinde van 2014 komt snel naderbij en de Top-10’s, Top-20’s, Top-50’s en Top-100 over alles en nog wat vliegen de deur uit. Deze ochtend viel ik toevallig op de Top 10 van UN-WatchWorst U.N. Decisions Of 2014‘ met als ondertitel: De meest immorele, corrupte en onrechtvaardige resoluties van de Verenigde Naties van het jaar. U kunt al raden naar welk land en volk de grootste aandacht van de wereld ook het afgelopen jaar naar toe ging en vooral waar ze NIET naar toe ging.

Over de Verenigde Naties kan je gerust stellen dat hier een reusachtige zwendel aan de hand is, een regelrechte internationale samenzwering bedoeld om de grootste mensenrechtenschendende landen van de wereld buiten schot te houden en met dat doel wordt telkens Israël opgevoerd om net zoals alle andere jaren voordiente fungeren als de beste geschikte bliksemafleider.

Terwijl de hele wereldbol met een microscoop alle beleidsdaden van Israël alle dagen van het jaar nauwkeurig afspeurt, gebeuren rondom en elders in de wereld de meest wrede en verschrikkelijkste zaken die niet of nauwelijks de aandacht krijgen van de VN die ze verdienen.

“Toen hij tegen hen zei: ‘Laat ons gaan en de slechteriken pakken’, begon de grootste slechterik zijn mes te slijpen.”
[oude Georgische spreuk]

1. De partijdige en dwangmatige obsessie van de Verenigde Naties voor Israël. 2014 VN-resoluties: Israël 20 vs. De Wereld: 4

bias-israel

Over het hele jaar 2014 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) 20 resoluties goedgekeurd waarin Israël veroordeeld wordt tegenover slechts vier resoluties tav de rest van de wereld, waarvan telkens één betreffende Syrië, Noord-Korea, Oekraïne en Iran. Er waren ZERO resoluties voor het veroordelen van grove en systematische schendingen die werden bedreven door China, Cuba, Egypte, Pakistan, Rusland, Saoedi-Arabië, Sri Lanka, Soedan, Turkije, Venezuela, Zimbabwe, noch tegenover vele andere belangrijke overtreders of grove schenders van de mensenrechten.

2. De Verenigde Naties belonen het moordzuchtige Syrische regime met een topfunctie in een Comité voor de Rechten van de Mens (UNHRC)

syria-02
Het Bijzondere Comité voor Dekolonisatie van de Verenigde Naties (Committee of 24), belast met de verdediging van de fundamentele mensenrechten en het verzetten van de onderwerping van volkeren, heeft bij acclamatie gestemd om het moorddadige Syrische regime een belangrijke functie in het Comité toe te bedelen. De Syrische afgevaardigde in het Comité Bashar Ja’afari kreeg de functie van rapporteur op de eerste bijeenkomst van 20 februari 2014.

Rami Abdel Rahman, de directeur van de Brits-Syrische mensenrechtenorganisatie Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), berichtte begin deze maand dat de burgeroorlog in het buurland van Israël recent de kaap van 200.000 doden heeft overschreden. De teller stond op 1 december 2014 op 202.351 doden sinds maart 2011, waarvan 63.074 burgers, onder hen 10.377 kinderen. De VN slagen er niet in om de bloedige burgeroorlog in Syrië te stoppen en elke resolutie daaromtrent wordt systematisch geblokkeerd door het vetorecht van Rusland en China.

3. De Verenigde Naties benoemen een anti-Israël rechter om een onderzoekmissie in Gaza te leiden

William Schabas, een professor in internationaal recht, die verklaarde “Israël’s eersteminister [Benjamin Netanjahoe] is mijn favoriet in de wereld die ik wil zien in het dok van het Internationaal Strafhof” (ICC), werd onlangs gelecteerd door de Raad van de Mensenrechten van de Verenigde Naties (UNHRC) om een onderzoek te leiden naar vermeende oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die door Israël zouden gepleegd zijn tijdens de recente 50-dagen durende zomeroorlog Operation Protective Edge tussen Hamas en Israël.

Hoewel de vooraanstaande mensenrechtenactivist Aryeh Neier zei dat “om het even welke rechter die voordien reeds had opgeroepen om de verweerder [Israël] te vervolgen zichzelf zou moeten uitsluiten [van de opdracht].” Aryeh Neier, is oprichter en directeur van Human Rights Watch, voormalig hoofd van de ACLU en President Emeritus van George Soros’ Open Society Foundation.

4. UNRWA stuurde raketten die in een van haar scholen werden gevonden laconiek terug naar de terroristen van Hamas

unrwa-raketten

Tijdens de zomeroorlog Hamas-Israël werden tot drie keer toe verscheidene hoeveelheden raketten en mortiergranaten en lanceerinstallaties aangetroffen in scholen die worden bestuurd door de UNRWA, de hulporganisatie voor Palestijnen van de Verenigde Naties. Hierover bevraagd en wat er gebeurd was met die raketten, antwoordde woordvoerder van de UNRWA Chris Gunness op 20 juli 2014:

“In zoverre wij betrokken zijn, is de regering waarmee wij tegenwoordig samenwerken de regering van nationale eenheid en zij zijn bevoegd over de organisatie waar wij mee samenwerken voor het weghalen van deze raketten van onze school. We overhandigden hen aan de relevante autoriteiten en die organisatie, zoals dat ging, zond deskundigen die dit uitvoerden en dat waren mensen van de [Fatah/Hamas] regering van nationale consensus in Ramallah,” zei Chris Gunness.”

Mededeling van de woordvoerder van Ban Ki-moon op 23 juli 2014: “De secretaris-generaal is gealarmeerd om te vernemen dat er raketten werden geplaatst in een school van de UNRWA in Gaza en dat deze vervolgens verloren zijn geraakt…”

5. Toen ‘9/11 Truther’ Richard Falk opstapte, gaven de Verenigde Naties zijn echtgenote en mede-auteur een topfunctie in de Raad voor Mensenrechten

falk‘Leukste’ anti-Israël stel van het jaar: Richard Falk en eega Hilal Elver

Vorig jaar liet Mensenrechten ‘expert’ van de Verenigde Naties Richard Falk zich weereens opmerken door de schuld voor de bomaanslagen op de marathonwedstrijd in Boston te leggen bij “het Amerikaanse project voor werelddominantie” en bij “Tel Aviv”. Zijn vrouw doet tegenwoordig beter. Op 8 mei 2014 in Genève benoemde de Raad voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Natis (UNHCR) Hilal Elver, de Turkse echtgenote van Richard Falk, als de Bijzondere Rapporteur omtrent Recht op Voedsel. Samen met haar echtgenoot en mede-auteur, wordt Elver in de wereld expliciet erkend in het 9/11 samenzweringsboek “The New Pearl Harbor” voor de hulp die zij verleende aan de auteur David Ray Griffin.

Elver’s eigen academisch werk citeert uit het samenzweringsboek van Griffin, waarin wordt geargumenteerd dat de Amerikaanse regering de aanvallen op het World Trade Center hielp orchestreren om oorlogen te verrechtvaardigen tegen de moslims in Irak en Afghanistan.

In een juridisch tijdschrift in 2012 citeerde Elver expliciet uit Griffin’s beruchte samenzweringstractaat. Zij vergeleek 9/11 met de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941 waardoor de VS betrokken werden in WOII, zeggende dat beide incidenten “de regering de permissie gaven om een oorlogsmacht los te laten”, “landen binnen te vallen”, “nieuwe hegemoniëen te creëeren” en “rassendiscriminatie tegen en het volk te verdelen binnen de Verenigde Staten.”

6. Verenigde Naties ‘ziet geen bezwaren’ om Qatar’s illuster palmares inzake Rechten van de Mensen te prijzen

Op 21 oktober 2014 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) unaniem15 nieuwe leden aangeduid die vanaf 1 januari 2015 mogen zetelen in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC). In een geheime stemming die werd gehouden op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York werden de volgende landen verkozen: Albanië, Bangladesh, El Salvador, Ghana, Letland, Nederland, Nigeria, Paraguay, Portugal enQatar.

Nadat UN Watch een reeks bezwaren aanhaalde van migrantenarbeiders, vrouwen en slachtoffers van de terreur gericht tegen een rapport waarin de staat van dienst van Qatar inzake de rechten van de mens werd geprezen, gaan de Verenigde Naties gewoon door en keurden het verslag omtrent Qatar goed met de voorzitter van de VN Raad voor de Mensenrechten zeggende: “Ik zie geen bezwaar.”

7. Verenigde Naties kiezen het genocidale Soedan uit om te zetelen in het bijzondere VN Comité voor mensenrechten NGO’s

enhancedsudanDe Soedanese leider Omar Al-Bashir wordt door het Internationaal Strafhof opgespoord voor genocide

Op 24 april 2014 beloonden de Verenigde Naties het genocidale Soedan, samen met regimes zoals het slavenhoudende Mauritanie, Pakistan, Turkije en Venezuela, door hen lid te maken van het machtige 18-landen VN Comité over NGO’s, een begeerde positie waarmee het regeringen wordt toegestaan om kritiek het zwijgen op te leggen door op te treden als de deurbewaker en alle mensenrechten groepen te overschouwen die binnen de wereldorganisatie graag aan de slag willen gaan.

Sinds 23 oktober 2014 mag Soedan ook zetelen in een mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Tevens werd  Soedan gekozen tot vice-voorzitter van de Economische en Sociale Raad van de VN, ECOSOC. Dit is het belangrijkste VN orgaan dat zich bezig houdt met mensenrechten. Een wel erg bijzondere eer voor Soedan, dat door etnische zuiveringen volkerenmoord heeft gepleegd op ca. 2 miljoen zwarten en christenen. De Soedanese leiderOmar Al-Bashir wordt daarom gezocht voor genocide door het Internationaal Strafhof.

8. De Verenigde Naties creëeren een partijdig onderzoek naar de Hamas-Israel oorlog, terwijl Israël reeds vooraf schuldig wordt verklaard

Op 23 juli 2014 veroordeelde de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (UNHCR) in Genève tijdens een noodsessie Israël als schuldig voor “grove schendingen van de internationale rechten van de mens” zelfs als het een bijzondere onderzoekscommissie opricht om zogezegd de feiten te onderzoeken. Maw: de Verenigde Naties beweren te willen ‘onderzoeken’ terwijl hun eindoordeel al klaarligt en enkel nog ondertekend moet worden.

Hillel Neuer van UN Watch in de VN op 23 juli 2014:

“Als u het afgelopen jaar geen kreet van verontwaardiging hebt geslaakt toen duizenden demonstranten werden vermoord en verwond door Turkije, Egypte enLibië, toen er meer slachtoffers dan ooit werden opgehangen door Iran, toen er vrouwen en kinderen in Afghanistan werden gebombardeerd, toen volledige gemeenschappen werden afgeslacht in Zuid-Soedan, toen er 1800 Palestijnenverhongerden en vermoord werden door Assad in Syrië, toen honderden mensen inPakistan werden gedood bij jihadistische terreuraanvallen, toen er 10.000 Irakezenwerden vermoord door terroristen, toen dorpelingen werden afgeslacht in Nigeria, en u alleen maar een kreet van verontwaardiging slaakte voor Gaza, dan bent u niet voor mensenrechten, dan bent u gewoon alleen maar anti-Israël.”

9. De Verenigde Naties verkiezen als nieuwe leden in de Raad voor de Mensenrechten: China, Rusland, Cuba en Saoedi-Arabië

Op 1 januari 2014 verkregen enkele van ‘s werelds vreselijkste dictatuurstaten en grootste mensenrechtenschenders een zetel in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties [HRC] Voortaan zetelen China, Cuba, Rusland en Saoedi-Arabië in de Raad voor de Mensenrechten en mogen voortaan en met de volmacht van de internationale gemeenschap zelf voor rechter spelen. De kans dat de criminele dictatuurstaten zelf een Resolutie zullen indienen bij de Verenigde Naties om zichzelf te veroordelen voor oorlogsmisdaden en het schenden van de rechten van de mens, werd hiermede tot NULKOMMANUL herleid.

10. De Verenigde Naties verkiezen Iran om te zetelen in de Commissie voor Vrouwenrechten

A-woman-before-hanging-in-IranTeheran: Iraanse vrouw, kort voor ze in het openbaar verhangen wordt

Het lijkt wel op een barslechte 1 aprilgrap, maar toch gebeurde het. Op 24 april 2014 heeft de Socio-Economische Raad van de Verenigde Naties Iran verkozen voor een termijn van vier jaar in de 45 naties tellende Commissie omtrent de Status van Vrouwen, één van de belangrijkste nevenorganisaties van de Verenigde Naties die zich toelegt op het beschermen van de vrouwenrechten.

En ondertussen loopt in Iran alles op rolletjes: ophangingen, folteringen, geselingen, amputaties… [lezen]

door Brabosh.com

naar een artikel in Buzzfeed Community van 21 december 2014

Antwerpen, 22 december 2014

Tags: ,
december 20, 2014

Blanke driehoek legt kleurling Perdiep Ramesar over de knie

isis-den-haag-350x175Als Perdiep Ramesar zijn artikel over de Haagse shariadriehoek nooit naar de burelen van het dagblad Trouw gestuurd had, zou hij hoogstwaarschijnlijk niet onder het journalistieke vergrootglas gelegd zijn. Dat kritische meningen over de islam en moslims bij de progressieve blanke mannenbroeders niet geslikt worden, wisten we sedert Paul Cliteur zijn islamkritische keutel bij het Buitenhof moest intrekken, omdat hij een veroordeling door onder meer PvdA’er Thijs Wöltgens bij virtuele Neurenbergse processen liever uit de weg ging.

Het dagblad Trouw rook de journalistieke onbetrouwbaarheid van Perdiep Ramesar pas nadat de journalist het waagde de PVV op het spoor te zetten van een shariadriehoek in de Haagse Schilderswijk.

Er werden drie blanke mannen van statuur aangetrokken om de artikelen van Perdiep Ramesar onder de loep te leggen en daaruit zou blijken dat ruim 10 procent op een onverklaarbaar aantal niet-traceerbare bronnen gebaseerd is: Trouw kan voor ruim 10 procent van de artikelen van Perdiep Ramesar de hand niet langer in het vuur steken.

Hoe je bronnen die met de dood bedreigd kunnen worden als die voor de islam onverkwikkelijke mededelingen doen, zonder risico traceerbaar zou kunnen maken, is na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, en de graag geplande moorden op onder meer Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders, een waagstuk.

Een ieder die zich niet door onbesuisde islamliefde laat beknotten weet dat een journalist tippen op voor de islam nadelige feiten, risicodragender is dan een klauterpartij in de Himalaya.

Maar wat vooral vreemd is, is dat we nu wel moeten weten dat van het journalistieke oeuvre van Perdiep Ramesar ruim 10 procent kennelijk niet betrouwbaar is, maar we over de betrouwbaarheid van alle andere journalisten in het duister moeten tasten. We weten nu niet of die 10 procent schril afsteekt tegen het percentage onbetrouwbaarheid van de andere journalisten.

Waarom het onderzoeksteam uit louter blanke mannen bestaat is op zich al raadselachtig. Misschien zouden de gekleurde professoren David Pinto en Afshin Ellian ook door de loep mee hebben willen gluren.

Wie gezegend is met een beetje geheugen weet dat het zeer geziene bloedrode opinieweekblad Vrij Nederland een serieuze poging deed Ayaan Hirsi Ali met een op bedrog gebaseerde journalistieke karaktermoord van kant te maken.

Op de hoofdschuldige Xandra Schutte is toen geen driemanschap gezet om haar journalistieke kwaliteiten in twijfel te trekken, maar ze kon haar carrière tot aan de dag van vandaag doodgewoon voortzetten.

Als het waar is dat ruim 10 procent van de journalistieke ijver van Perdiep Ramesar uit de duim gezogen is en het dagblad Trouw dat gedurende de zeven jaar dat hij voor de krant schreef niet ontdekt heeft, zou het ook wel eens zo kunnen zijn dat de andere journalisten van dat dagblad vrijelijk zaken uit hun duim gezogen hebben. Helaas beperkt het onderzoek zich slechts tot Perdiep Ramesar, zodat we dat nooit zullen weten.

De kritische lezer snapt natuurlijk wel waarom.

 

 

 

 

 

 

december 18, 2014

EU steunt Palestijnse terreur

 hamas-antisemitism
Bijna 500 leden van het Europees Parlement stemden voor de resolutie waarin gepleit wordt voor erkenning van een Palestijnse Staat

In het Europees Parlement hebben bijna 500 leden hun steun verleend aan een resolutie waarin gepleit wordt voor erkenning van een Palestijnse Staat. Deze steun toont maar weer eens aan hoe wereldvreemd of misschien zelfs kwaadaardig men in het Europees Parlement is. Deze steun gaat ervan uit dat er te onderhandelen zou zijn met organisaties als Hamas, Fatah of met hun vertegenwoordigers in de Palestijnse Autoriteit.

Islamitische misdadigers
In werkelijkheid is er in directe of indirecte onderhandelingen met deze organisaties nog nooit een opbouwend resultaat bereikt. Dat is ook niet zo vreemd, omdat we hier te maken hebben met een op de maffia gelijkende groep islamitische misdadigers, die de inwoners van Gaza, Judea en Samaria op wrede wijze onderdrukken en gebruiken.

Misdaad tegen de menselijkheid
Afgelopen zomer heeft Hamas honderden raketten op Israël afgevuurd vanuit scholen en ziekenhuizen. Onschuldige burgers werden gebruikt als menselijk schild, een misdaad tegen de menselijkheid. Geld van de EU om de economie van Gaza te verbeteren is vrijwel zeker gebruikt om terreurtunnels te bouwen en om moorden te laten plegen in Israël.

Propagandaoorlog
De Palestijnse Autoriteit, Hamas en Fatah willen geen vrede met Israël, maar de vernietiging ervan. Dat spreken ze keer op keer uit in toespraken voor hun eigen aanhangers, terwijl ze tegen westerse diplomaten die geen Arabisch verstaan, in het Engels een vredelievende boodschap brengen. In hun propagandaoorlog gebruiken ze oude foto’s met dode kinderen, die in Syrië of Irak gemaakt zijn en beweren dat dit slachtoffers zijn van Israëlische vergeldingsacties.

Met deze organisaties is geen vrede te sluiten, omdat elke toegefelijkheid wordt gezien als zwakte van de tegenstander en als een eigen overwinning. Elke tegemoetkoming leidt alleen maar tot meer eisen in plaats van tot een gebaar van verzoening.

Maffia lijkende organisatie
De organisaties zoals Fatah en Hamas, hebben leden die komen uit Jordanië, Syrië en Saoedi-Arabië. Het zijn huurlingen, soldiers of fortune, die de inwoners van de Gazastrook, van Judea en Samaria terroriseren als een professionele op de maffia lijkende organisatie. Palestijnse Christenen worden systematisch vervolgd en afgeperst. Landen als Egypte hebben vanwege het terrorisme de grenzen met Gaza gesloten.

Islamitische ideologie
Binnen Hamas bestaat grote sympathie voor IS, de Islamitische Staat. Tussen Hamas en de Taliban, al-Qaeda, Al Shabaab en Boko Haram bestaat sterke banden. Niet voor niets zien we de Taliban in Peshawar nu even gruwelijk onschuldige schoolkinderen martelen en vermoorden, als Boko Haram in Nigeria. Niet voor niets zien we dezelfde terreur onder Hamas als onder IS. Men vindt elkaar in dezelfde islamitische ideologie.

Grondgebied veroveren
De islam is een typisch door grondbezit gekenmerkte ideologie. Al onder Mohammed ging het in de islam om de uitbreiding van het territorium. Daarom kan er ook geen vrede komen met de Palestijnse terreurorganisaties. Hun belangrijkste doel is het grondgebied van het huidige Israël. Hun leiders pleiten ervoor alle Joden de zee in te drijven.

Daarom is erkenning van een Palestijnse Staat geen bijdrage aan vrede in het Midden-Oosten. Het wordt door deze terroristen slechts gezien als het binnenhalen van een eerste deel van het grondgebied dat ze willen veroveren, een overwinning die smaakt naar meer.

Jordanië
Het is absoluut de verkeerde weg om een Palestijnse Staat te erkennen. In 1950 wijzigde koning Abdoellah de naam van zijn koninkrijk van Palestina in Jordanië. Er is dus een Palestijnse staat, zoals er aan de andere kant van de Jordaan de Joodse staat Israël ligt. Deze staat zal door de Palestijnse Autoriteit, Hamas en Fatah nooit erkend worden, tenzij om er achteraan uit te spreken dat deze vernietigd moet worden.

Europees Parlement medeplichtig
Met terroristen moet je niet onderhandelen. Terroristen moet je bestrijden. Daarom is het niet alleen onbegrijpelijk dat bijna 500 Europarlementariërs hun steun hebben uitgesproken voor erkenning van een Palestijnse Staat. Het is toegeven aan decennia van terreur en misdaden tegen de menselijkheid. Dat maakt het Europees Parlement medeplichtig aan de onderdrukking van de inwoners van Gaza, Judea en Samaria. Dat maakt het Europees Parlement medeplichtig aan de aanslagen op Joodse kinderen en burgers. De onuitgesproken Jodenhaat in dit parlement heeft mij bijzonder geschokt.

Verborgen antisemitisme
Dit verborgen antisemitisme blijkt ook uit het stilzwijgen over de aanslagen die in Europa zelf worden gepleegd op Joodse mensen en instellingen. Er wordt gezwegen over de islamitische ideologie die deze mensen tot hun daden aanzet. Ook door dit zwijgen maakt het Europees Parlement zich medeplichtig.

Respect voor ieder mens
De fractie van de PVV in het Europees Parlement heeft zich dan ook steeds fel gekeerd tegen de slachtofferrol van de Palestijnen en tegen het verzwijgen van de agressie tegen Joodse burgers. Daarom heeft deze fractie zich ook uitgesproken tegen deze resolutie die de Palestijnse Staat ‘in principe’ erkent.

Natuurlijk willen we vrede in het Midden-Oosten, maar vrede kan er alleen komen, wanneer de gewelddadige ideologie plaats maakt voor een wereldbeeld dat gebaseerd is op respect voor ieder mens en op een absoluut respect voor het individuele mensenleven. Een ideologie waarin een mensenleven ondergeschikt wordt gemaakt aan een hoger doel, hoe mooi zich dat ook voor doet, is kwaadaardig en moet bestreden worden. Niets rechtvaardigt dat de ene mens het leven van anderen neemt, niet uit naam van een utopische heilstaat en niet uit naam van welke god dan ook.

Marcel de Graaff is leider van de PVV delegatie in het Europees Parlement

Bron: Katholiek Nieuwsblad.

december 12, 2014

Pauline Meurs, grijpgrage PvdA’er

meursVandaag kwam Professor Pinto bij GeenStijl binnen met de grote greep die de PvdA nog steeds op onze samenleving heeft. Detail daarin is dat PvdA’er en grijpgraag par excellence Pauline Meurs de onlangs in het leven geroepen Raad voor de Volksgezondheid en Zorg gaat leiden.

Mevrouw blijkt na amper 4 jaar sociologiestudie dermate groot deskundoloog te zijn, dat ze zelfs in staat bleek via de WRR Maxima te kunnen soufleren dat de Nederlandse identiteit niet verder reikt dan de rondgang met de koektrommel en gesloten gordijnen.

Waarmee maar weer gezegd dat de PvdA gouden bergen schenkt aan degenen die de partij ter wille zijn. Anders gezegd, het volk geronseld door een partij die nog nauwelijks electorale aanhang weet te verwerven.

Nu resideert Pauline Meurs bepaald niet in kringen waar normalerwijs de koektrommel rondgaat, maar meer in een omgeving waar canapeetjes met kaviaar langs verwende neuzen geschoven worden. Zeg maar, zoals ook Pechtold nooit een portiek met vreemde luchtjes gekend heeft en evenmin ooit zal kennen, heeft het mens geen enkele weet van hoe de echte Nederlander zich door het aardse bestaan worstelt.

PvdA-regenten leven ver boven de harde werkelijkheid en vooral op grote voet op kosten van de belastingbetaler. Je kunt van de linksere SP veel akelige dingen zeggen, maar dat doen ze daar toch wel even anders.

Nou vooruit dan maar, omdat de kerstgedachte ons tegemoet komt, de handel en wandel van de grijpgrage Pauline Meurs:

 • hoofdfuncties en beroepen

  • wetenschappelijk medewerker sociale wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, van 1976 tot 1982
  • onderzoeker en adviseur, N.V. Nederlandse Spoorwegen, van 1982 tot 1984
  • onderzoeker en afdelingshoofd, Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid (thans Trimbos Instituut), van 1984 tot 1988
  • organisatieadviseur en partner bij AO (Adviseurs voor Organisatiewerk B.V.), van 1988 tot 1998
  • bijzonder hoogleraar management en organisatie in de gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, van november 1996 tot 1 januari 2007 (vanwege de NVZD, Nederlandse Vereniging van bestuurders in de zorg)
  • universitair hoofddocent, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit, van 1996 tot 1 januari 2007
  • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 1998 tot 1 januari 2008 (3 dagen per week)
  • parttime stafdirecteur Strategie en Innovatie, Academisch Ziekenhuis Rotterdam, van 2000 tot 2001
  • directeur Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg, vanaf 2003
  • hoogleraar bestuur in de gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, vanaf 1 januari 2007
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 15 januari 2013

  partijpolitieke functies

  vorige

  • lid curatorium WBS (Wiardi Beckman Stichting), van 2000 tot 2009

  nevenfuncties

  huidige

  • lid bestuur Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, vanaf 2007
  • voorzitter ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, vanaf 1 september 2007
  • voorzitter bestuur “WorldGranny”, vanaf 2008 (verbetering van de leefsituatie van oudere vrouwen en uitbanning van armoede)
  • voorzitter bestuur Fonds Psychische Gezondheid, vanaf 2008
  • lid bestuur “Stichting voor Oude Muziek” te Utrecht, vanaf 2009
  • voorzitter internationale adviesraad van ICCO, interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, vanaf 2009
  • lid Raad van Toezicht AMC (Academisch Medisch Centrum) Amsterdam, vanaf 2010
  • lid bestuur Health Insurance Fund, vanaf 2010
  • lid Raad van Commissarissen zorgverzekeraar “CZ”, vanaf januari 2012
  • lid Onderzoeksraad voor Veiligheid, vanaf 1 februari 2013
  • voorzitter RVZ (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg), vanaf 1 september 2014

  vorige

  • lid bestuur werkverband “De Open Ankh”
  • lid Commissie-Donner (onderzoek WAO-problematiek), van 2001 tot 2002
  • lid Commissie Medefinancieringsprogramma Ontwikkelingssamenwerking, van 2002 tot 2003
  • lid wetenschappelijke commissie EHMA (European Health Management Association), van 2003 tot 2005
  • voorzitter Stuurgroep Verpleegkundig beroepen en opleidingen continuum, van 2004 tot 2005
  • lid evaluatiecommissie Vreemdelingenwet, van 2004 tot 2006
  • lid sociaal-wetenschappelijke raad, KNAW, vanaf 2002
  • lid Raad van Commissarissen “Van Spaendonck Groep” B.V.
  • lid bestuur Rathenau Instituut
  • lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Maastricht
  • lid Meta-evaluatiecommissie voor wetenschappelijk onderzoek, KNAW/NWO/VSNU, vanaf 2004
  • lid Begeleidingscommissie SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau)
  • voorzitter wetenschappelijke commissie EHMA (European Health Management Association), vanaf 2005
  • lid stuurgroep MOBG (Modernisering opleidingen en beroepen in de gezondheidszorg), 2006
  • lid Raad van Toezicht Alysis Zorggroep, tot 2008
  • lid algemeen bestuur NVAO (Nederlands Vlaamsche Accreditatie Organisatie), van 2007 tot 1 april 2012
  • voorzitter Raad van Toezicht Alysis Zorggroep, vanaf 2008
  • lid ad hoc adviesraad IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg), van 2008 tot 1 april 2012
  • lid Raad van advies inzake de inspectie, Inspectie van het Onderwijs, van 2008 tot 1 oktober 2011
  • voorzitter Raad van Toezicht ziekenhuis “Rijnstate” te Arnhem, van 2008 tot 1 juni 2012
  • lid Raad van Toezicht Teleac/NOT (sinds september 2010: NTR), van 2008 tot 2011
  • voorzitter commissie inkomens zelfstandig werkende medische specialisten, 2012

  afgeleide functies, presidia etc.
  voorzitter vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-raad (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 21 juni 2011 tot 15 januari 2013

(Bron: Parlement & Politiek)

december 11, 2014

PA terrorist minister Abu Ein sterft aan hartaanval tijdens anti-Israël rellen

ziad04

Gisterennamiddag, woensdag 10 december 2014, wilde de 55-jarige PA-minister zonder portefeuille en beruchte volksmenner Ziad Abu Ein(plaatje hierboven) deelnemen aan een manifestatie in een vluchtelingenkamp nabij Ramallah. Op weg naar de manifestatie kwam het tussen schreeuwlelijk Abu Ein, vergezeld van een bonte verzameling van zo’n 200-tal Palestijnse en buitenlandse ‘vredesactivisten’, aan een controlepost tot een confrontatie met het IDF.

Natuurlijke dood
Op een bepaald ogenblik werden de emoties hartlijder Abu Ein blijkbaar teveel. Hij werd plotseling onwel, ging op de grond zitten en greep naar zijn borst. De minister die al geruime tijd gezondheidsproblemen had, met inbegrip van diabetes en hoge bloeddruk, bleek wellicht een hartaanval te hebben gekregen.

Hij werd in allerijl naar een hospitaal gevoerd maar overleed reeds in de ziekenwagen. Een autopsie moet meer klaarheid brengen waaraan Abu Ein precies is overleden, maar voorlopigwijst alles op een natuurlijke dood. Het IDF heeft een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden die tot het overlijden van de minister hebben geleid.

Videobeelden van RT: Ziad Abu Ein wordt onwel: Zoals hierboven te zien is op deze beelden maakt niemand zich op dat moment veel zorgen om de minister, die zittend op de grond duidelijk naar zijn borst grijpt en veel pijn leek te hebben in de hartstreek. Enkele minuten later zal hij overlijden.

Opmerkelijk is de verklaring van Tom Rayner, een journalist van de Britse openbare omroep BBC die een lange staat van dienst heeft van Israëlbashen en men maar moeilijk kan omschrijven als pro-Israël, die onthulde dat de Palestijnse demonstranten nabij het dorpje  Turmusaya op de West Bank in Judea & Samaria een inderhaast bijgeroepen vrouwelijkeIsraëlische arts verhinderden om medische bijstand te verlenen aan de PA-minister.“Liever dood dan gered door een Jood,” zullen de Palestijnen gedacht hebben.

Zoals steeds waren de Palestijnen er opvallend snel bij om Israël te beschuldigen van vermeende moord op een PA-minister. De Palestijnse propagandawinkel kwam meteen op gang met president Mahmoud Abbas die eigenhandig nog wat olie op het vuur kwam sproeien en erg voorbarig concludeerde: “dit is een barbaarse daad waarbij wij niet kunnen zwijgen noch dit kunnen accepteren”. Abbas kondigde drie dagen van nationale rouw af en het IDF is in hoogste paraatheid want er wordt gevreesd voor nieuwe zware rellen tijdens de begrafenis van Abu Zein die vandaag donderdag zal plaatshebben.

Veroordeelde terrorist van Abu Nidal
Over ‘barbaarsheid‘ gesproken, daar wist Abu Ein alles van, die zoals bekend niet vies was van geweld. Abu Ein was een veroordeelde terrorist en een lid van de Abu Nidal Organisatie, die zich in 1974 had afgescheurd van Yasser Arafat’s Al Fatah factie. Abu Nidal Org. pleegde in de jaren 1980 een hele reeks bloedige aanslagen.

Ondermeer de bomaanslag in Antwerpen van 20 oktober 1981 in de Antwerpse Diamantwijk wordt aan Abu Nidal Org. toegeschreven, die hen de reputatie opleverde van meest gevaarlijk terreurorganisatie van de wereld. De groep staat nog steeds op de lijst van verboden terreurorganisaties in de Europese Unie, de VS enz.

Abu Nidal (1937-2002)Sabri Khalil al-Banna, gekend als Abu Nidal, was de stichter van Al Fatah, de politieke factie die sinds de dood van PLO-leider Yasser Arafat wordt geleid door Mahmoud Abbas

Op 14 mei 1979 hielp Abu Ein als militant van Abu Nidal Org. mee aan de moord in Tiberias op twee Israëlische jongens, Boaz Lahav (16 jaar) en David Lankri (14 jaar). Abu Zein was de man die de explosieven plaatste die de twee jongens doodde. De terrorist vluchtte na de moorden naar de Verenigde Staten maar werd in 1981 weer uitgezet en uitgeleverd aan de Joodse staat.

In 1982 werd Abu Ein in Israël veroordeeld tot levenslange opsluiting. Van die zware straf heeft hij nauwelijks drie jaar uitgezeten. Hij werd reeds drie jaar later in 1985 op vrije voeten gesteld als onderdeel van een gevangenenruil, gekend als het  Jibril Akkoord.

Toenmalig premier Shimon Peres ondertekende op 21 mei 1985 een akkoord met PFLP-GC leider Ahmed Jibril waarbij 1.150 Palestijnse terroristen werden vrijgelaten (waaronder dus ook kindermoordenaar Ziad Abu Ein!) in ruil voor de drie gevangen Israëlische soldaten Yosef Grof, Nissim Salem en Hezi Shai, die waren gevangengenomen tijdens de Eerste Libanon Oorlog.

De 76-jarige Ahmed Jibril is de chef van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP-GC), de Palestijnse terreurgroep die in Syrië meevecht aan de zijde van Hezbollah en het Syrische regime van president Al-Assad tegen de rebellen van het Al Nusra Front en Islamitische Staat (ISIS/ISIL). Jibril zou in augustus ll. in een hospitaal in Damascus zijnoverleden aan een hartaanval, maar dat wordt ontkend door de PFLP.

Opgeruimd staat netjes
Van de doden geen kwaad, hoewel. Al bij al zullen maar weinig mensen in Israël treuren om de dood van kindermoordenaar Ziad Abu Ein, integendeel. Of zoals blogger Jameel en pro-Israëlactivist van de gekende blog The Muqata in The Jewish Press gisteren de dood van Abu Einafrondde en erover zei:

“Los van zijn [bedenkelijke] kwalificaties als PA-minister, was hij een kindermoordenaar. Zijn hartaanval kwam 35 jaar te laat en het is een schande dat deze terrorist gisteren niet eerst werd afgetuigd door IDF-soldaten. Opgeruimd staat netjes.”

Abu Ein zal ongetwijfeld snel tot martelaar worden verklaard door Mahmoud Abbas voor het feit dat deze terrorist van Abu Nidal 35 jaar geleden in Tiberias twee Israëlische jongens vermoordde, met name Boaz Lahav (16 jaar) en David Lankri (14 jaar). Er zullen straten en pleinen naar hem vernoemd worden, zomerkampen en sportevenementen zullen zijn naam dragen en last but not least, wordt Abu Ein op dit ogenblik reeds stevig verwend door 72 maagden. Je zou van minder reeds een hartaanval krijgen… 😉

Boaz Lahav (16 jaar) en David Lankri (14 jaar) vermoord door Ziad Abu Ein in 1979
Boaz-Lahav-David-Lankari

door Brabosh.com

Tags:
december 2, 2014

Bas Heijne op zijn Turks

BasJe hebt nog steeds van die onnuttige idioten van ander volk eerst. Zoals het huilmannetje van de NRC Bas Heijne, die het volste vertrouwen in Turken lijkt te hebben, maar de Nederlanders graag de das om laat doen. Natuurlijk is hij heel erg anti PVV, maar staat hij de Turken graag bij.

Bas Heijne is vreselijk anti-nationalistisch maar niet tegen het nationalisme in andermans land, zoals de Turken dat graag in Nederland manifesteren. Mogen autochtone Nederlanders wel de PVV aanhangen en Nederlandse Turken niet Milli Görüs? Als Nederlanders vrijuit neo-nationalistisch mogen zijn, mag Nederlandse Turken dat recht ontzegd worden vanwege „gebrekkige integratie’’?

Hoho, de PVV is een Nederlandse politieke partij in Nederland. Milli Görüs zit in andermans land en is bovendien helemaal niet verboden.

Maar wat nog interessanter is, is dat Bas Heijne een stukje historie over het hoofd ziet. Voor een literator die zich begeeft op het glibberige terrein van de islamisering van Nederland behoor je natuurlijk wel goed geïnformeerd te zijn.

Dat twee PvdA-Turken die zich de laan uit lieten sturen liever de Turkse dan de Nederlandse belangen behartigen stond niet in de sterren of in een glazen bol te lezen, maar was al in 2010 aangetoond. Alleen heeft de nationale politiek dat toen verder laten versloffen. Verder dan een Kamervraag is het niet gekomen. Nadien zijn doodgewoon verkiezingen gehouden met politici die hoogstwaarschijnlijk in Instanbul even geestelijk kwamen bijtanken.

Nou, lees zelf maar:

18 maart 2010

DEN HAAG – Het CDA wil opheldering over berichten dat de Turkse regering Turkse politici in Europese landen probeert te beïnvloeden. Tweede Kamerlid Mirjam Sterk van die fractie vindt dergelijke inmenging ongewenst.

Ongeveer 1500 Turkse politici zouden vorige maand op uitnodiging en kosten van de Turkse regering een conferentie in Istanbul hebben bijgewoond.

Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel heeft de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan hen daar opgeroepen niet te integreren in het land waar ze wonen, maar juist politiek actiever te worden.

Het CDA wil van de demissionair ministers Eimert van Middelkoop (Integratie) en Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) weten of er ook (Turks-)Nederlandse politici bij betrokken zijn geweest. Ook wil Sterk dat de bewindslieden een signaal aan de Turkse autoriteiten overbrengen dat inmenging niet wenselijk is.

Door: ANP

Meer Bas:

https://filantropius.wordpress.com/2013/12/23/geert-wilders-bij-bas-heijne-over-de-tong/

https://filantropius.wordpress.com/2013/11/17/de-dikke-tranen-van-bas-heijne/