Archive for april, 2015

april 29, 2015

De Arabische oorlog gaat niet over Palestijnse soevereiniteit, ‘t gaat om de Joden

free_palestine_means_kill_jews3

Vele mensen over de hele wereld worden gevoederd met een leugen. Zij zijn slachtoffers van een enorme propaganda kwakkel. Ze werden ‘opgevoed’ om het Arabisch-Israëlische conflict te beschouwen  als een confrontatie tussen een brutaal westers regime dat wordt gecontroleerd door kwaadaardige Joden versus onschuldige en misbruikte Arabieren die vechten voor een eigen staat.

palestine_map3‘From the River to the Sea, Palestine will be free’… en Judenrein!

Het is een kwakkel over het verlangen om vrij te zijn. Het is een kwakkel die zeer aantrekkelijk is, vooral voor een westerse geest die een ‘verlangen om vrij te zijn’ heeft ingebed in zijn DNA. Het is onweerstaanbaar.

Velen accepteren dit als een natuurlijke politieke waarheid — net zoals zij instemmen met de ‘natuurlijkheid’ van ‘the pursuit of happiness‘ die werd ingebed in de Amerikaanse stichtingsakte.

Maar het is nog steeds een kwakkel.

De onuitsprekelijke Jodenhaat die voortspruit uit de Palestijnse Autoriteit (PA), suggereert dat de ‘Palestijnse’ Zaak meer een boosaardige misleiding is dan een droom voor vrijheid. Uiteraard vertelt de rauwe, intense haat die wij uit de PA zien komen, vele Israëliërs dat de Arabische oorlog tegen Israël onmogelijk kan gaan over soevereiniteit of over vrijheid.

In feite weten wij, in Israël, dat deze Arabische oorlog onmogelijk over vrijheid kan gaan omdat wij weten dat de Arabieren in Israël meer vrijheid genieten in Israël dan Arabieren ergens anders in het Midden-Oosten. Als vrijheid het doel zou zijn van de Arabieren, dan zouden de Arabieren Israël ophemelen, manieren zoeken om Israël te imiteren en zich uitsloven om unieke Arabische manieren te vinden om Israël ‘s successen te verbeteren.

Maar slechts weinig Arabieren doen zoiets. Het kan weinigen iets schelen.

Er is een reden voor deze stilte over Israëls vrijheden. Denk eens na over dit: als je iets wilt, waar praat je dan over? Je spreekt over datgene wat je wilt. Bijvoorbeeld, als je een fiets voor jouw verjaardag wilt, dan praat je niet over een jojo. Dan spreek je over die fiets.

abbas-prisonerPA-president gelauwerd en bejubeld door tientallen beruchte Palestijnse terroristen en massamoordenaars die zonet door Israël vervroegd op vrije voeten werden gesteld uit haar gevangenissen in ruil voor wat? Voor vrede met Israël? Toe nou…

Dus als Arabische leiders een staat willen, waarom besteden zij dan zoveel tijd aan het praten over Jodendoders? Wat heeft het verheerlijken Jodendoders te maken met het krijgen van uw eigen staat?

Als Arabische leiders geloven dat zij-aan-zij leven met Israël in vrede en veiligheid zo belangrijk is, waarom tolereren zij dan religieuze leiders die ‘Joden zijn apen en varkens’ uitschreeuwen? Als Arabische leiders willen zij-aan-zij leven met Israël in vrede en veiligheid, waarom onderwijzen zij hun kinderen aan de scholen dat Israël geen recht heeft om te bestaan en moet worden vernietigd?

kill_jewsKijk eens, Arabieren zijn net zoals u en ik. Zij praten voortdurend over wat zij willen – net zoals wij dat ook doen. Zij spreken niet voortdurend over hoe een vrije en onafhankelijke staat te creëren waar Arabische burgers kunnen floreren in vrede en samenwerking met Israël.

Zij praten over Israël van de kaart te vegen. Zij doen dat met een bepaalde reden. Zij doen dat omdat dat hun belangrijkste zorg is. Dat is wat zij willen.

Dat is waarom Al Fatah (de regerende macht in de PA) zoveel tijd besteedt aan het diaboliseren van Israël. Het is ook waarom zij vrijwel geen tijd besteden in de gesprekken met hun aanhangers over de maatschappelijke, economische en politieke voordelen die deze aanhangers  zullen zien van zodra er een nieuwe, onafhankelijk ‘Palestina’ zal zijn.

De Arabische oorlog gaat niet over onafhankelijkheid. Het draait niet om onafhankelijkheid. Het gaat over het elimineren van de Joden uit de Levant. Kijk maar naar de kaarten van ‘Palestina’ die ze afdrukken: hun ‘Palestina’ zit niet zij-aan-zij met Israël; het vervangt Israël.

Stop met te geloven in een leugen. Vraag, waarom wordt Israël op de kaart vervangen door Palestina?

door Tuvia Brodie

Tuvia Brodie has a PhD from the University of Pittsburgh under the name Philip Brodie. He has worked for the University of Pittsburgh, Chatham College and American Express. He and his wife made aliyah in 2010. All of his children have followed. He believes in Israel’s right to exist. He believes that the words of Tanach (the Jewish Bible) are meant for us. His blog address ishttp://tuviainil.blogspot.com   He usually publishes 4-6 times a week on his blog. Please check the blog regularly for new posts. 


In een vertaling van Brabosh.com van een artikel op Arutz Sheva van 28 april 2015

april 23, 2015

Amnesty International weigert campagne te voeren tegen antisemitisme in Groot-Brittannië

Amnesty raises awareness for human rights situation in Mali

Op 19 april 2015, tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Amnesty International – Groot-Brittannië (AI-UK), werden 16 van de 17 moties aangenomen. Vreemd genoeg haalde één motie het niet, meer bepaald het voorstel “Campagne tegen het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk”.

In deze motie werd ondermeer opgeroepen om “bij de Britse regering te lobbyen om de toename van antisemitische aanslagen in het Verenigd Koninkrijk aan te pakken” alsmede “het antisemitisme van nabij op te volgen.”

Volgens de motie “hadden noch AI-UK noch het Nationaal Secretariaat [van Amnesty International] ooit eerder een onderzoek of campagne gevoerd specifiek omtrent het antisemitisme in het V-K.” Dat zou dus veranderen indien AI-UK de motie hadden aangenomen. Niet dus want de motie werd verworpen…

In februari berichtte de Britse nationale omroep BBC dat het aantal antisemitische incidenten in het Verenigd Koninkrijk in 2014 meer dan verdubbeld was. Met 1.168 incidenten vorig jaar was dit meteen het hoogste aantal incidenten sinds de Brits-Joodse organisatie Community Security Trust in 1984 het antisemitisme in het V-K begon te monitoren.

Verwijzend naar de zomeroorlog van Hamas tegen Israël verleden jaar, waren “antisemitische reacties op het conflict in Israël en Gaza” de grootste factor achter de toename. “Hoewel,” schreef de Trust “het aantal incidenten reeds beduidend was toegenomen over de eerste zes maanden van het jaar voor de oorlog begon.” Kortom, ook zonder conflict blijft het antisemitisme in Groot-Brittannië onrustwekkend toenemen.

De stemming binnen het AI-UK en de verwerping van de motie, moet gezien worden in de context van herhaalde antisemitische incidenten binnen de organisatie zelf, in het bijzonder van stafmedewerker Kristyan Benedict, die momenteel opgelijst is als de “crisis response manager.” Benedict heeft een lange geschiedenis van obsessieve anti-Israël aanvallen en antisemitische uitbarstingen.

Zo bijvoorbeeld leidde een bepaald incident tot een onderzoek naar Amnesty International dat wed gevoerd door ‘UK All-Party Parliamentary Group against Anti-Semitism‘. Kristyan Benedict had namelijk een twitterbericht rondgestuurd waarin hij drie Britse parlementsleden bedreigde die hij beschuldigde van oorlogsstokers te zijn. Alle drie waren Joods. In een ander geval bedreigde hij een pro-Israëlactivist met fysiek geweld omdat die het waagde op te dagen op een evenement dat hij zelf voorzat.

De weigering van Amnesty-VK (AI-UK) om het antisemitisme te veroordelen komt tevens in een tijd dat antisemitisme in Europa een nooit gezien hoogtepunt heeft bereikt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Niettegenstaande dat geeft een kaderlid van Amnesty-VK een misleidende technische verrechtvaardiging, bewerende dat “onze leden hebben beslist om deze resolutie niet aan te nemen die oproept tot een campagne die focust op één enkele kwestie.”

Nochtans had AI-UK eerder reeds een campagne met één “enkele focus” geinitieerd zoals bijvoorbeeld een met een “overweldigende” meerderheid goedgekeurde 2010 resolutieomtrent Sinti en Roma Gemeenschappen met als uitleg “Binnen de wijdverbreide discirminatie en het geweld tegen Sinti en Roma Gemeenschappen is deze in een aantal Europese landen het afgelopen jaar geïntensifieerd waarover Amnesty International heeft gepubliceerd in repectievelijke landelijke rapporten.” Hiermee vergeleken staat de stilte omtrent antisemitisme in schril contrast.

In deze context merken we op dat onderzoek van NGO Monitor bij herhaling heeft aangetoond dat Amnesty International en AI-UK disproportionele aandacht besteden aan Israël door telkens opnieuw de Joodse staat apart uit te lichten en het voorwerp te maken van uitgebreid onderzoek en aansluitende veroordeling, terwijl het anderzijds ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in het gebied negeert.

Vele ambtenaren en “onderzoekers” van Amnesty International hebben een geschiedenis van intens anti-Israël activisme, van het promoten van het verhaal van Palestijns slachtofferschap en Israëlische schuld, met uitsluiting van de universele rechten van de mens. Het besluit van AI-UK om het antisemitisme in eigen land de rug toe te keren is in overeenstemming met dit immoreel gedrag.

De weigering van Amnesty International om een campagne te initiëren die de strijd aangaat tegen het antisemitisme in Groot-Brittannië, is voor vele mensenrechtenactivisten over de hele wereld dan ook totaal onbegrijpelijk en onaanvaardbaar en zet aldus andermaal de hypocrisie en het bankroet van deze wereldorganisatie in de kijker die nochtans ooit een leider was in het verdedigen van de rechten van de mens.

door Brabosh.com voor Joods Actueel

 

 

april 22, 2015

Er komt een zware storm aanzetten, de storm van het antisemitisme +video

antisem25We dachten dat sinds de Holocaust het antisemitisme in Europa was uitgestorven. “Nooit meer opnieuw,” beloofden we plechtig.  Hoe naïef toch. Stommerikken dat we waren. De waakzaamheid even verslappen en ‘t is zo gebeurd. Nu weten we wel beter, het is nooit weg geweest. En weet je wat? De storm van antisemitisme is nog maar net beginnen opsteken. Het ergste moet nog komen. 😦

Antisemitisme is de afgelopen decennia in alle geweld weer opgedoken in het Westen, geënt op de Jodenhaat in de moslimwereld in het Midden-Oosten. Met de immigratie van miljoenen moslims naar het Westen, brachten velen hun Jodenhaat en haat jegens de Joodse staat mee, Israël, dat zij de ‘anomalie’ in de moslimwereld heten. Een religieuze Jihad jegens de Joden, geïnspireerd en ingedekt door citaten uit Koran en randgeschriften.

Het huidige antisemitisme is in een andere gedaante onze huiskamer binnengeslopen. “Ze” noemen het pro-Palestinisme, maar dat is een drogreden. Niemand geeft om de Palestijnen, kijk bv. maar naar Syrië en kijk hoe de Palestijnen als paria’s worden behandeld in hun Arabische gastlanden. Palestijnen dienen in het beste geval als kogels in de lader van het machinegeweer van de antisemitische moslim Arabier, dat onophoudelijk ratelt richting het Joodse volk van Israël.

Antisemitisme vermomd zich tegenwoordig als anti-Israëlisme. En de slachtoffers van vroeger zijn “toevallig” dezelfden als vandaag: de Joden, waar ze zich ook maar bevinden, Frankrijk, België, Nederland… Echter, het ergste moet nog komen. We hebben nog niks gezien. De wind is nog maar net opgestoken. Want er komt een zware storm aanzetten en niemand die deze kan tegenhouden.

De Amerikaanse rapper Andrew McKain bracht onlangs een nieuwe videoclip uit getiteld “Two by Two“, een actie van Christian Zionists, in de VS. Boven en onder enkele screenshots uit de YouTube clip en helemaal onderaan de video zelf.

 

antisem27
antisem26

antisem29
antisem28
Andrew McKain en zijn rapsong “Two by Two”, een actie van Christian Zionists, US

http://www.thejerusalemconnection.us

Met dank aan Brabosh
april 16, 2015

Mars van de Levenden van Auschwitz naar Birkenau 2015 +video 16 april 2015

Mars van de Levenden
in Auschwitz-Birkenau 2015

Studenten van over de hele wereld reisden af naar Polen om deel te nemen aan de internationale Mars van de Levenden in het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau op de Holocaust en Heldendom Herinnerings Dag, vandaag donderdag 16 april 2015. Die bijzondere Mars wordt sinds 1988 elk jaar opnieuw georganiseerd. Het evenement bracht ongeveer 20.000 studenten bij elkaar die samen de weg aflegden tussen Auschwitz I, het basiskamp, en ca. 3 kilometer verderop het reusachtige fabriek van de dood Auschwitz II, beter bekend/berucht als Birkenau.

am-yisrael-chai

Met dank aan Brabosh.com

april 11, 2015

“Elektronische Holocaust” door de hackersgroep Anonymous mislukt

anonymousDe “elektronische Holocaust” die de hackersgroep Anonymous voor vandaag aankondigde tegen Israel is er tot nu toe slechts in geslaagd wat musici uit de lucht te halen.

De afgelopen jaren doen extremistische pro-Palestijnse hackergroepen op 7 april een aanval op  websites van de Israelische regering en bedrijven, veelal zonder resultaat. Ook dit jaar bleken websites van de Israelische overheid, zoals de Knesset, het Ministerie van Onderwijs en de algemene internetpagina van de Israelische regering, voldoende beschermd. De groepen slaagden er wel in websites van muzikanten, het onderwijs en de vereniging van urologen te treffen.

Volgens een persbericht van het Israelische Instituut voor Nationale Veiligheid Studies zijn ook de sites van Israelische banken en militaire websites doelwit voor de hackergroepen, die al een paar dagen dreigen met een “Elektronische Holocaust”.

De grootste groep hackers die het voorzien heeft op Israelische websites, AnonGhost, is aangesloten bij de bekende hackersgroep Anonymous. AnonGhost liet weten de cyber-aanvallen uit te voeren om de Israelische acties in Gaza te wreken.

Hoewel de poging websites van de overheid te hacken grotendeels mislukte, werden er wel veel privé-sites getroffen. Daarop was dan de zinsnede “Hacked by Anonghost” te lezen. Onder de getroffen sites zaten onder andere die van de zangers Shalom Hanoch, de populaire band Hadag Nahas, en de Israelische Vereniging voor Urologie. De hackers beweerden daarnaast ook e-mailaccounts te hebben gecompromiteerd en publiceerden een lijst van websites en e-adressen. Op deze lijst staat ook de site van Justitie, maar deze was vanochtend gewoon te bezoeken en te gebruiken.

De meeste hackpogingen komen in de vorm van een ‘denial of service-aanval’.Het doel van deze jaarlijkse actie, ook bekend als “#OpIsrael”, is om Israelische burgers, groepen en organisaties overlast en ongemak te bezorgen. AnonGhost heeft op YouTube een videoboodschap geplaatst waarin zei zeggen: “zoals we al vele malen hebben gedaan, zullen we uw servers neerhalen”. In het filmpje dreigen zij dat zij doorgaan met het aanvallen van “websites van de overheid, Israelische militaire websites, en Israelische instellingen”.

 

Bron: CIDI

april 11, 2015

De hypocrisie van Jarmoek: Wanneer moslims Palestijnen afslachten zwijgt de wereld

isis-jarmoek4Woensdag, 8 april 2015 in Jarmoek, Syrië. Islamistische koppensnellers van Islamitische Staat (ISIS/ISIL), gewapend met messen, kapmessen, zwaarden en automatische geweren schuimen de straten af op jacht naar Palestijnse “vluchtelingen”. De wereld schokschoudert. Moslims die andere moslims afslachten… wie kan het wat schelen?<geeuw>

Vier feiten op een rij door Brabosh.com:

♦ Feit 1: Palestijnse ‘verzetsleden’ doden en kelen kan en mag zolanghet maar door moslims en andere niet-Joden gebeurt, maar zeker niet en nooit door Israël noch Joden.

rebellen3♦ Feit 2: Er zijn geen pro-Palestijnen in de wereld, dat is een drogreden en een groteske leugen. Wat wel bestaat zijn Israël- en Jodenhaters.

♦ Feit 3: Pro-Palestinisme is niets anders dan stereotiepe eeuwenoude Jodenhaat in een moderne verpakking.

♦ Feit 4: Antisemitisme is een bestiale geestesziekte van pandemische omvang waar geen remedie voor bestaat en nooit zal gevonden worden.


Terwijl Israëlische soldaten afgelopen zomer Gaza bestormden, werden de straten van Europa overspoeld door demonstranten. Er waren virtuele rellen buiten de Israëlische ambassade in Londen, tienduizenden mensen marcheerden ter ondersteuning van de Palestijnen, net zoals zij dat ook deden in Parijs, Madrid en elders. Met elk mars werd er gekreten dat het IDF een bloedbad in Gaza pleegde. Facebook en Twitter puilden uit met foto’s van dode Palestijnse kinderen.

Er was geen bloedbad van Palestijnen door toedoen van het IDF afgelopen zomer. Maar in Syrië bestaat het wel. Nu, op dit eigenste ogenblik als u dit leest. Maar het zal u vergeven worden als u zich daar niet bewust van bent. Deze keer zijn er geen tienduizenden die demonstreren op straat. Er zijn helemaal geen demonstraties. Geen samenkomsten met hoogdravende toespraken. Er zijn geen kreten over een bloedbad. Er zijn geen eisen aan regeringen om actie te ondernemen.

Er is enkel een droevige, oorverdovende stilte.

Het is niet alsof de mensen niet weten wat er gebeurt in het grootste Palestijnse vluchtelingenkamp in Syrië, Jarmoek. Het verhaal werd breed uitgemeten op Sky Newsen het werd gepubliceerd door elke grote krant over de hele wereld. Toch is er nog geen actie. De hitte, de wrijving, het activisme van afgelopen zomer is nergens te vinden.

Nochtans is er in het Verenigd Koninkrijk geen tekort aan organisaties die zich hebben toegelegd op de Palestijnse zaak, net zomin in Nederland en in België. De Palestine Solidarity Campaign, was de belangrijkste organisator van de demonstraties en van een boycotcampagne tegen Israël en toch wordt de kwestie van Palestijns lijden in Syrië opvallend doodgezwegen op hun website. Er worden geen evenementen gepland, er zijn geen oproepen voor hulp, er zijn geen plannen om te lobbyen bij leden van het Britse parlement om in actie te komen.

Er heerst enkel stilte.

En ik wil weten hoe dit mogelijk is. Hoe kan het gebeuren dat wanneer Israël zichzelf verdedigt dat duizenden de straten innemen, de activisten met hun megafoons gaan marcheren, de hele machinerie van campagnes meteen op gang komt met brieven schrijven en eisen aan politici om in actie te komen, maar als er een èchte slachting van Palestijnen gebeurt er stilte heerst binnen elke organisatie die beweert campagne te voeren namens de Palestijnen.

Dit is inderdaad een bizarre gang van zaken. Maar misschien dat zij enkel het voorbeeld volgen van Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit. Zijn profetische woorden omtrent het lot van de Palestijnen in Syrië uit 2013 bewijzen vandaag dat ze waar zijn:

Het is beter dat ze sterven in Syrië dan dat ze verzaken aan hun recht op terugkeer.

Misschien dat het stilzwijgen met betrekking tot de Palestijnen in Syrië en elders in het Midden-Oosten voortspruit uit een geloof dat het alleen de moeite waard is om te demonstreren enkel en alleen wanneer een Palestijn is gedood door een Israëliër. Zelfs als dat betekent kwistig rondstrooien met woorden zoals ‘bloedbad’ wanneer er in werkelijkheid geen is en het negeren van een echt terwijl het plaatsvindt.

Ons wordt voortdurend verteld dat het het Israëlisch-Palestijnse conflict is dat jonge moslims in het Westen radicaliseert. Dus wat gebeurt er wanneer die westerse geradicaliseerde moslims beginnen met het onthoofden van Palestijnen terwijl zij het uniform van de Islamitische Staat (ISIS/ISIL) dragen?

Blijkbaar helemaal niets.

door Marc Goldberg


♦ naar een artikel in The Times of Israel van 8 april 2015

Overgenomen van Brabosch.com

april 8, 2015

Palestijnse voetbalbond eist verbanning Israël uit de internationale voetbalcompetitie

jibril01Al Fatah leider Jibril Rajoub, voorzitter van de Palestijnse voetbalfederatie (PFA) en van het Palestijns Olympisch Comité, zei op 17 mei 2012: ‘Wij zullen nooit samen sporten met Joden, duivels en Zionistische hoerenzonen’ en op 30 april 2013  zei hij: “[..] maar ik zweer het dat indien we een atoomwapen hadden, we dat nog deze ochtend hadden gebruikt [tegen Israël.]

Sepp Blatter, de voorzitter van de internationale voetbalbond FIFA, zit duidelijk verveeld met een eis van Jibril Rajoub van de PFA om Israël te bannen uit de internationale competitie. Volgens Rajoub moet de FIFA Israël onmiddelijk schorsen omwille van ‘s lands “racistisch gedrag tegen Arabieren” dat natuurlijk veel erger is dan pure Jodenhaat die blijkbaar weer overal is ingeburgerd, tot in het voetbal toe. Rajoub klaagde over racitisch gedrag jegens Arabische voetballers door sommige Israëlische voetbalfans.

In de ontwerpresolutie die door de Palestijnse voetbalbond bij de FIFA werd ingediend protesteerde Jibril Rajoub tevens tegen het feit dat “vijf voetbalclubs van de nederzettingen op het land dat Israël sinds 1967 bezet houdt, deelnemen aan het Israëlisch nationaal kampioenschap dat in overtreding is met de internationale wet” en hij protesteerde tevens over de Israëlische reisbeperkingen voor Palestijnse voetballers.

De voorzitter van de FIFA neemt momenteel twee dagen deel aan de Confederation of African Football (CAF) in Caïro waar vandaag woensdag wordt beslist welk land in 2017 de Africa Cup of Nations mag organiseren. Gisteren had hij in Caïro een ontmoeting met PFA voorzitter Jibril Rajoub die hem toen vroeg om Israël te schorsen.

In een eerste reactie zei Sepp Blatter gisteren dat “een dergelijke situatie op het congres niet op de agenda van het FIFA congres zal voorkomen omdat schorsing van een federatie voor om het even welke reden, altijd de hele organisatie zal beschadigen. Ik zal Mr. Jibril Rajoub, president van de Palestijnse voetbalfederatie deze namiddag nog ontmoeten. Ik kan u daar momenteel niet meer details over geven.”

Het antisemitisch gekrijs van de Palestijnse antisemitische leider Rajoub kreeg zowaar afgelopen zondag 5 april 2015 nog een riem onder het hart geschoven door… de Nederlandse supporters van FC Utrecht tijdens de voetbalmatch tegen Ajax, toen zij minutenlang in het stadion luidkeels zongen:

“[..] mijn vader zat bij de commando’s, mijn moeder zat bij de SS, samen verbrandden zij joden, want joden die branden het best”

Het zal waarschijnlijk allemaal niks met de Joden te maken hebben, want niemand haat de Joden, toch? Tenslotte is het toch alleen maar om Israël te doen en om die dekselse Zionisten die maar niet willen ophouden met die arme rakettenspuwende Palestijntjes van Hamas en Co doorlopend te kwellen.

Hypocriete boel van een foute gedegenereerde bevolkingslaag. Wat mij betreft: al die antisemitische Utrechtsupporters meteen op een C-130 zetten en afzetten in Ramallah of het zootje ongeregeld afgooien boven de Gazastrook. Daar kunnen ze dan voor de rest van hun leven hun antisemitische ‘hobby’ voltijds uitleven onder het commando van PFA voorzitter Jibril Rajoub.

Met dank aan Brabosh.com

april 8, 2015

Syrië: geen verschil tussen ISIS en Joden

 

Gedeelte van een interview van de Syrische minister van Cultuur Issam Khalil, uitgezonden door de Libanese NBN televisie op 3 oktober 2014.

Zoals bekend is Syrië de beste bondgenoot van Iran, met wie president Obama ‘in goed vertrouwen’ een atoomakkoord sloot.

Hier krijgt u een staaltje van onvervalste Jodenhaat, direct van de Syrische regering.

issam khalil

De Syrische minister van Cultuur Issam Khalil:

“De verdraaide en vervalste Thora vormt de grondslag van de politieke theorie van de zionistische entiteit.

Als wij de cultuur bestuderen die uitgedragen wordt door de Thora, zien wij zien dat Jehova, de God van de Joden, precies doet wat de leiders van ISIS overal aan het doen zijn.

Deze culturen hebben een gezamenlijke oorsprong.

ISIS vertrouwt op dezelfde oorsprong die door de God van de Jood wordt aangeroepen voor zijn moorden, vernietigingen, brandstichtingen en ga zo maar door.

De zionistische entiteit heeft burgers uit meer dan 90 landen. Wat bindt hen? Wat bindt de Polen met de Duitsers, de Fransen, de Syriërs, de Jemenieten, en de Irakezen?

Zij zijn samen in hun religie, die gebaseerd is op deze terroristische begrippen.

Elk Boek dat vraagt om doden en slachten kan niet heilig of goddelijk zijn.”

Met dank aan Likoed Nederland.

april 5, 2015

“IS zet in op blanke bekeerlingen om Europa te veroveren”

IS zet in op blanke bekeerlingen om Europa te veroveren

Wat je ook van Islamitische Staat kunt zeggen: hij doet niet geheimzinnig over zijn ambities.

Arabist Martin Janssen in Amman las voor Katholiek Nieuwsblad het laatste boek dat IS heeft uitgebracht in De zwarte vlaggen-reeks. Dit deel De zwarte vlaggen uit Rome geeft inzicht hoe IS Europa denkt te veroveren.

Bekroning
“Het boek leest bijna als een spannende thriller waarin scherpe analyses worden afgewisseld met weinig realistische scenario’s die waarschijnlijk worden ingegeven door het apocalyptische wereldbeeld van IS”, aldus Janssen. De verovering van Rome zal de bekroning van de verovering van Europa zijn en de totale overwinning op het christendom symboliseren.

‘Echte’ islam
Fundament van de IS-strategie is de massa-immigratie van moslims naar Europa in de afgelopen decennia. De eerste generatie waren “slaven”, de tweede ontspoorde door het “racisme” van Europa, waardoor in de visie van IS een heilzaam segregatieproces op gang kwam. Jongeren belandden in de gevangenis en leerden daar de “echte” (salafistische) islam kennen. Dit is het “ontwaken” van de islam in het nietsvermoedende Europa.

Nazi-orde
De grote aanslagen door Al Qaeda van het afgelopen decennium, te beginnen met die van 11 september 2001, toonde een weg hoe Europa kon worden aangevallen: met kleine geheime cellen die aanslagen plegen. Talloze slapende cellen in Europa zouden nu wachten op “orders van de kalief”. De ontwikkelingen hebben gezorgd voor een duidelijke tweedeling van “de Europese nazi-orde tegenover de politieke sharia-islam”. IS gaat er vanuit dat moslims hierbij “allianties zullen vormen met linkse activisten die toch al met bewondering naar moslims kijken.”

Zwarte vlag
Zo stevent Europa, in de visie van IS, af op een beslissend Armageddon, dat volgens de traditie in 2020 begint in het Syrische plaatsje Dabiq. In het gedetailleerd uitgewerkte scenario zullen de vele blanke, Europese bekeerlingen tot de islam het “geheime wapen” zijn. Mede hierdoor zal uiteindelijk ook op het Pietersplein in Rome de zwarte vlag gehesen kunnen worden.

Lees het hele artikel van Martin Janssen via Myjour.

Uit het Katholiek Nieuwsblad.

Tags: ,
april 4, 2015

EU en Nederland dragen 31,6 milj. euro bij ter betaling overheidslonen in de PA

dollar04Mahmoud Abbas en zijn Palestijnse Autoriteit kijken tegen een schuldenberg aan van ca.4,8 miljard dollars, het resultaat van jarenlang wanbeheer en corruptie binnen zijn kabinet. Maar geen nood, de Europese Unie staat weer paraat om Abbas en zijn bende corrupte dieven en bandieten weer financieel te bedruipen.

Het Palestijnse nieuwsagentschap WAFA bericht dat de Europese Unie en Nederland op donderdag 2 april 2015 een bijdrage hebben aangekondigd van 31,6 miljoen euro aan de Palestijnse Autoriteit om de lonen en pensioenen uit te betalen van het overheidspersoneel voor de afgelopen maand maart. Het gaat om de uitbetaling van lonen en pensioenen van de ca. 68.000 werknemers en gepensioneerden op de West Bank en in de Gazastrook.

Deze bijdrage wordt gekanaliseerd via het Palestino-Européen de Gestion de l’Aide Socio-Economique (PEGASE) mechanisme. Pegase werd in februari 2008 opgericht door de Europese Unie om de Palestijnse staat op te bouwen en steunt met dat doel het 3-jarige PA Reform and Development Plan (PRDP – 2008-2010) en afgeleide Palestijnse nationale plannen.

Sinds februari 2008 werd door de EU ongeveer 1,8 miljard euro overgedragen aan de Palestijnse Autoriteit via de PEGASE Directe Financiële Steunprogramma’s. Bovendien heeft de Europese Unie steun geleverd aan het Palestijnse volk via de UNRWA (de aparte hulporganisatie die in 1950 door de VN werd opgericht speciaal voor de Palestijnen) en tevens via een zeer uitgebreid gamma van samenwerkingsprojecten met talloze niet-gouvermentele organisaties (NGO’s) en vele anderen.

Aan de sector justitie in ‘Palestina’ werd door de Europese Unie reeds 30,9 miljoen euro bijgedragen en de Nederlandse regering op haar beurt reeds 695 duizend euro, om de achterstallige lonen van de PA ambtenaren in deze sector te helpen vergoeden.

John Gatt-Rutter“Dit is een deel van de eerste tranche van 2015 van onze directe financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit die we eerder dit jaar hebben toegezegd en die in het totaal zal oplopen tot 130 miljoen euro,” zei John Gatt-Rutter, de vertegenwoordiger van de Europese Unie in de Palestijnse gebieden.

Gatt-Rutter legde uit dat “het doel op lange termijn van de Europese Unie is dat het Palestijnse budget zou gesteund worden door inkomsten die voortvloeien uit de Palestijnse economie. In deze context is Israël’s beslissing om te Palestijnse inkomsten die worden geïnd door Israël weer vrij te geven die het sinds december 2014 inhield. Die is essentieel om een vitale verlichting te voorzien voor de duizenden werknemers van de Palestijnse Autoriteit en hun families.”

EU-vertegenwoordiger Gatt-Rutter riep Israël op om “regelmatig” en “systematisch” deze Palestijnse inkomsten uit taksen over te dragen aan de PA. Hij ‘vergat’ wel de redenenvan Israël’s actie te vermelden met name de schulden van de Palestijnse Autoriteit aan Israël die maar blijven oplopen. Zo heeft Abbas nog een rekening twv 360 miljoen dollars te betalen aan Israël voor onbetaalde electricteitsrekeningen.

In december 2014 besloot Israël om de overdracht te bevriezen van een half miljard sjekels (100 miljoen euro) naar de Palestijnse Autoriteit bij wijze van sanctie omdat de PA aansluiting had gevraagd bij het Internationaal Strafhof in Den Haag en per 1 april 2015 een feit werd en de wereld de nepstaat ”Palestina’ accepteerde als het 123ste lid van het ICC. Aldus wil de PA trachten Israël te laten veroordelen voor vermeende oorlogsmisdaden die het wel nà 12 juni 2014 zou gepleegd hebben.

Israël’s maatregel handelde om de taksgelden in te houden die Israël int namens de Palestijnse Autoriteit en normaliter nadien doorstort. Normaal zou Israël de inkomsten van de maand december 2014 op vrijdag 2 januari overmaken, maar die doorbetaling werd voor onbepaalde tijd opgeschort. Dat was slecht nieuws voor Abbas die tegen eenschuldenberg aankijkt van ca. 4,8 miljard dollars, het resultaat van jarenlang wanbeheer en corruptie binnen zijn kabinet.

Onlangs werd die maatregel door Israël weer ingetrokken, hoewel er nog de kwestie van de onbetaalde electriciteitsrekeningen blijft hangen. Vermits de Europese Unie blijkbaar vele miljoenen euro’s op overschot heeft, tenminste toch als het om de Palestijnen gaat, kan EU-vertegenwoordiger John Gatt-Rutter er bij zijn bazen in Brussel op aandringen dat de EU de achterstallige electricteitsrekeningen van de Palestijnen aan Israël zou betalen, zodat Israël dat ‘wapen’ tegen de PA niet meer kan inzetten.

Intussen heeft Peter Mollema, die sinds november 2014 de vertegenwoordiger is voor Nederland in ‘Palestina’ met kantoor in Ramallah, uitgelegd waarom de Nederlandse bijdrage specifiek bestemd is voor de sector justitie, zeggende dat:

Peter MollemaNederland is een sterke steun voor de sector justitie. Het is essentieel dat de Palestijnse Autoriteit kan doorgaan met het verlenen van diensten om verder recht en orde te handhaven voor het gehele Palestijnse volk. De totale bijdrage van Nederland voor dit jaar [2015] zal oplopen tot 4 miljoen eurospecifiek bestemd voor de sector justitie.

Het beleid van de Europese Unie en meer in het bijzonder Nederland (èn ook België), is om actief reeds te werken aan de bouw en oprichting van een Palestijnse soevereine staat, eerder dan de resultaten van een vredesakkoord tussen Israël en de PA af te wachten. Aldus wil de EU (en Nederland)  Israël voor voldongen feiten plaatsen en de onderhandelingsruimte voor Israël om tot een alles omvattend vredesakkoord te komen tot een absoluut minimum beperken.

Hoewel de grenzen van de toekomstige Palestijnse staat niet wettelijk werden vastgelegd, beschouwt de EU (met in hun zog Amerikanen, Verenigde Naties enz.) het hele gebied van de West Bank reeds als ‘Palestina’ en wordt gestreefd om van Jeruzalem de hoofdstad te maken van twee volkeren en landen waarbij de inspraak van Israël tot een absoluut minimum wordt herleid. Enkel over landruil zijn nog onderhandelingen mogelijk, om de grote nederzettingenblokken te legaliseren volgens een nogaal vreemde eigengereide interpretatie door de EU van het internationaal recht.

Nederland toont zich erg actief in de premature opbouw en ontwikkeling van ‘Palestina’ en werkt hiervoor samen met Palestijnse en internationale partners. Dat gebeurt op economisch gebied door samen met de FAO de productie en verkoop van Gazaanse aardbeien mogelijk te maken. Door een scanner te leveren zodat het passeren van de grens met Gaza gemakkelijker gemaakt wordt. Ook stelt Nederland mankracht van het ministerie van Defensie ter beschikking in de opleiding en training van Palestijnse politie en door de opbouw van Palestijnse bestuursinstellingen.

Met dank aan Brabosh.com