Archive for april 4th, 2015

april 4, 2015

EU en Nederland dragen 31,6 milj. euro bij ter betaling overheidslonen in de PA

dollar04Mahmoud Abbas en zijn Palestijnse Autoriteit kijken tegen een schuldenberg aan van ca.4,8 miljard dollars, het resultaat van jarenlang wanbeheer en corruptie binnen zijn kabinet. Maar geen nood, de Europese Unie staat weer paraat om Abbas en zijn bende corrupte dieven en bandieten weer financieel te bedruipen.

Het Palestijnse nieuwsagentschap WAFA bericht dat de Europese Unie en Nederland op donderdag 2 april 2015 een bijdrage hebben aangekondigd van 31,6 miljoen euro aan de Palestijnse Autoriteit om de lonen en pensioenen uit te betalen van het overheidspersoneel voor de afgelopen maand maart. Het gaat om de uitbetaling van lonen en pensioenen van de ca. 68.000 werknemers en gepensioneerden op de West Bank en in de Gazastrook.

Deze bijdrage wordt gekanaliseerd via het Palestino-Européen de Gestion de l’Aide Socio-Economique (PEGASE) mechanisme. Pegase werd in februari 2008 opgericht door de Europese Unie om de Palestijnse staat op te bouwen en steunt met dat doel het 3-jarige PA Reform and Development Plan (PRDP – 2008-2010) en afgeleide Palestijnse nationale plannen.

Sinds februari 2008 werd door de EU ongeveer 1,8 miljard euro overgedragen aan de Palestijnse Autoriteit via de PEGASE Directe Financiële Steunprogramma’s. Bovendien heeft de Europese Unie steun geleverd aan het Palestijnse volk via de UNRWA (de aparte hulporganisatie die in 1950 door de VN werd opgericht speciaal voor de Palestijnen) en tevens via een zeer uitgebreid gamma van samenwerkingsprojecten met talloze niet-gouvermentele organisaties (NGO’s) en vele anderen.

Aan de sector justitie in ‘Palestina’ werd door de Europese Unie reeds 30,9 miljoen euro bijgedragen en de Nederlandse regering op haar beurt reeds 695 duizend euro, om de achterstallige lonen van de PA ambtenaren in deze sector te helpen vergoeden.

John Gatt-Rutter“Dit is een deel van de eerste tranche van 2015 van onze directe financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit die we eerder dit jaar hebben toegezegd en die in het totaal zal oplopen tot 130 miljoen euro,” zei John Gatt-Rutter, de vertegenwoordiger van de Europese Unie in de Palestijnse gebieden.

Gatt-Rutter legde uit dat “het doel op lange termijn van de Europese Unie is dat het Palestijnse budget zou gesteund worden door inkomsten die voortvloeien uit de Palestijnse economie. In deze context is Israël’s beslissing om te Palestijnse inkomsten die worden geïnd door Israël weer vrij te geven die het sinds december 2014 inhield. Die is essentieel om een vitale verlichting te voorzien voor de duizenden werknemers van de Palestijnse Autoriteit en hun families.”

EU-vertegenwoordiger Gatt-Rutter riep Israël op om “regelmatig” en “systematisch” deze Palestijnse inkomsten uit taksen over te dragen aan de PA. Hij ‘vergat’ wel de redenenvan Israël’s actie te vermelden met name de schulden van de Palestijnse Autoriteit aan Israël die maar blijven oplopen. Zo heeft Abbas nog een rekening twv 360 miljoen dollars te betalen aan Israël voor onbetaalde electricteitsrekeningen.

In december 2014 besloot Israël om de overdracht te bevriezen van een half miljard sjekels (100 miljoen euro) naar de Palestijnse Autoriteit bij wijze van sanctie omdat de PA aansluiting had gevraagd bij het Internationaal Strafhof in Den Haag en per 1 april 2015 een feit werd en de wereld de nepstaat ”Palestina’ accepteerde als het 123ste lid van het ICC. Aldus wil de PA trachten Israël te laten veroordelen voor vermeende oorlogsmisdaden die het wel nà 12 juni 2014 zou gepleegd hebben.

Israël’s maatregel handelde om de taksgelden in te houden die Israël int namens de Palestijnse Autoriteit en normaliter nadien doorstort. Normaal zou Israël de inkomsten van de maand december 2014 op vrijdag 2 januari overmaken, maar die doorbetaling werd voor onbepaalde tijd opgeschort. Dat was slecht nieuws voor Abbas die tegen eenschuldenberg aankijkt van ca. 4,8 miljard dollars, het resultaat van jarenlang wanbeheer en corruptie binnen zijn kabinet.

Onlangs werd die maatregel door Israël weer ingetrokken, hoewel er nog de kwestie van de onbetaalde electriciteitsrekeningen blijft hangen. Vermits de Europese Unie blijkbaar vele miljoenen euro’s op overschot heeft, tenminste toch als het om de Palestijnen gaat, kan EU-vertegenwoordiger John Gatt-Rutter er bij zijn bazen in Brussel op aandringen dat de EU de achterstallige electricteitsrekeningen van de Palestijnen aan Israël zou betalen, zodat Israël dat ‘wapen’ tegen de PA niet meer kan inzetten.

Intussen heeft Peter Mollema, die sinds november 2014 de vertegenwoordiger is voor Nederland in ‘Palestina’ met kantoor in Ramallah, uitgelegd waarom de Nederlandse bijdrage specifiek bestemd is voor de sector justitie, zeggende dat:

Peter MollemaNederland is een sterke steun voor de sector justitie. Het is essentieel dat de Palestijnse Autoriteit kan doorgaan met het verlenen van diensten om verder recht en orde te handhaven voor het gehele Palestijnse volk. De totale bijdrage van Nederland voor dit jaar [2015] zal oplopen tot 4 miljoen eurospecifiek bestemd voor de sector justitie.

Het beleid van de Europese Unie en meer in het bijzonder Nederland (èn ook België), is om actief reeds te werken aan de bouw en oprichting van een Palestijnse soevereine staat, eerder dan de resultaten van een vredesakkoord tussen Israël en de PA af te wachten. Aldus wil de EU (en Nederland)  Israël voor voldongen feiten plaatsen en de onderhandelingsruimte voor Israël om tot een alles omvattend vredesakkoord te komen tot een absoluut minimum beperken.

Hoewel de grenzen van de toekomstige Palestijnse staat niet wettelijk werden vastgelegd, beschouwt de EU (met in hun zog Amerikanen, Verenigde Naties enz.) het hele gebied van de West Bank reeds als ‘Palestina’ en wordt gestreefd om van Jeruzalem de hoofdstad te maken van twee volkeren en landen waarbij de inspraak van Israël tot een absoluut minimum wordt herleid. Enkel over landruil zijn nog onderhandelingen mogelijk, om de grote nederzettingenblokken te legaliseren volgens een nogaal vreemde eigengereide interpretatie door de EU van het internationaal recht.

Nederland toont zich erg actief in de premature opbouw en ontwikkeling van ‘Palestina’ en werkt hiervoor samen met Palestijnse en internationale partners. Dat gebeurt op economisch gebied door samen met de FAO de productie en verkoop van Gazaanse aardbeien mogelijk te maken. Door een scanner te leveren zodat het passeren van de grens met Gaza gemakkelijker gemaakt wordt. Ook stelt Nederland mankracht van het ministerie van Defensie ter beschikking in de opleiding en training van Palestijnse politie en door de opbouw van Palestijnse bestuursinstellingen.

Met dank aan Brabosh.com