Archive for juni, 2015

juni 30, 2015

Arm Den Haag

Over hoe een raciaal pact ontstaan is en het Den Haag dat ik twee kaar geleden definitief verliet verder afglijdt, kunt u lezen bij Keesje Maduraatje. Nou bij deze dan:

Abulkasim Al-Jaberi is blij met iedere zwarte dode

Of het nu het verbannen van Zwarte Piet uit het Sinterklaasfeest is, of het aanvallen van de Nederlandse monarchie (Fuck de Koning), of het boycotten van Israël, of het ondersteunen van Hamas, Abulkasim Al Jaberi is van de partij. Abulkasim roert graag in troebel water. Al maanden zijn hij en zijn vrienden op zoek naar het juiste moment om een flinke rassenrel, á la USA uit te lokken en de allochtone jongeren stenen naar de politie te laten gooien.Gisteren is het dan eindelijk gelukt. Het moment was daar: De Gouden Zwarte Dode. Zaterdagavond werd Mitch Henriquez (42) door de Haagse politie hardhandig aangehouden. Hij raakte buiten bewustzijn en stierf een dag later. Genoeg reden voor de aanhangers van de “Black Supremacy” beweging in Nederland, samen met de Internationale Socialisten en Zwarte Piet (Kitty Balker) , een flinke rel te trappen. Duwen trekken, stenen gooien. Ze doen er alles aan om er een hete zomer van te maken.

Ze waren er weer allemaal bij: De ‘Filipijnse politieagent aan het huilen maker’ Thomas van Beersum, de ‘Joodse Jongens Bedreiger’ Kevin P. Roberson, Malcom X  aanhangers, Internationale Socialisten. Van de vijfhonderd demonstranten, waren er zeker tien lid van de radicale konksie.

juni 27, 2015

Hitler in herhaling: bevriend staatshoofd mag antisemiet zijn

Verboden voor Joden

 

De Nederlandse regering in bange dagen noemde Adolf Hitler een bevriend staatshoofd. Dezelfde status die Recep Tayyip Erdoğan bekleedt.

Lees hierover het Reformatorisch Dagblad:

De Nederlandse regering vindt de uitspraak van de Turkse president Erdogan om Jeruzalem te veroveren en daar de islamitische vlag te hijsen, „ongepast.”

Toch zal minister Koenders van Buitenlandse Zaken geen nadere maatregelen nemen tegen het land. Dat schrijft de bewindsman in antwoord op schriftelijke vragen van PVV-Kamerlid Van Roon en zijn SGP-collega Bisschop. De antwoorden gingen vrijdag naar de Tweede Kamer.

Deze krant meldde eerder deze maand dat Erdogan tijdens een verkiezingsbijeenkomst van zijn partij had opgeroepen om Jeruzalem in zijn geheel islamitisch te maken. Nu wonen er behalve moslims ook joden en christenen.

Volgens Koenders richtte Erdogan zich met zijn speech op zijn veelal religieus-conservatieve achterban die de ruggengraat vormt van zijn partij. Desalniettemin vindt Koenders ze ongepast.

Maar de bewindsman is niet van plan om actie te ondernemen. Volgens hem is de Turkse regering „zeer wel bekend met de opvattingen van Nederland en de Europese partners over dergelijke uitspraken.” Deze zijn al eerder gewisseld in contacten met de Turkse regering en via uitspraken van diverse organisaties.

Van Roon en Bisschop vinden dat de uitlatingen van een president van een NAVO-land en van een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie niet zonder consequenties moeten blijven. Ze vragen om de toetredingsonderhandelingen van de EU met Turkije te stoppen tot Erdogan zich „royaal heeft verontschuldigd jegens Israël.” Koenders vindt dat niet nodig. Hij houdt vast aan het bestaande toetredingsproces.

juni 25, 2015

Nu Dries van Agt nog: Spaanse Joden laken christenvervolging in Midden-Oosten

ChristenmoordMeer dan 1000 mensen hebben zich woensdag in de synagoge van Madrid in scherpe bewoordingen geuit over de „onophoudelijke vervolging” van christenen in het Midden-Oosten en Afrikaanse landen, aldus persdienstProtestanteDigital.

Voorzitter David Hatchwell van de Joodse gemeenschap in Madrid, die de bijeenkomst had georganiseerd, zei: „Omdat wij joden en christenen een aantal grondwaarden delen, hebben wij de plicht elkaar bij te staan in periodes van lijden.”

Hatchwell haalde fel uit naar „terroristische fanatici” en riep Spanje en andere landen van de Europese Unie op dit soort geweld krachtig te veroordelen. „De enige plek in het Midden-Oosten waar het aantal christenen toeneemt, is Israël. Dat is ook het enige land in die regio waar de wet minderheden bescherming biedt.”

Naast vertegenwoordigers van joodse en christelijke organisaties en kerken woonden hooggeplaatste overheidsfunctionarissen de bijeenkomst bij. (Bron: Reformatorisch Dagblad

 

juni 23, 2015

Tien manieren hoe Israël anders wordt behandeld

 

Door David Harris. Vertaling: Joost Majoor, 22 juni 2015.

human rights councilHet is afschuwelijk om te zien hoe Israël volgens een totaal andere standaard wordt behandeld dan andere landen in het internationale gebeuren.

Natuurlijk verdient Israël onderzoek, net als elke andere natie. Maar het verdient ook een gelijke behandeling – niets meer, niets minder.

Ten eerste, Israël is de enige VN-lidstaat wiens bestaansrecht constant wordt bedreigd.

Er is er een genadeloze groep van landen, instellingen en individuen die zelfs de politieke legitimiteit van Israël ontkennen, ondanks het feit dat het land Israël een eeuwenoude verbinding met het Joodse volk belichaamt, zoals herhaaldelijk geciteerd in het meest gelezen boek ter wereld, de Bijbel. En ondanks het feit dat het werd gecreëerd op basis van de aanbeveling van de VN in 1947 en dat sinds 1949 het lid is van dit wereldlichaam.

Niemand zou durven te twijfelen aan het bestaansrecht van veel andere landen, waarvan de basis voor legitimiteit oneindig veel twijfelachtiger is dan Israël. Daaronder zijn landen die gecreëerd zijn door brute kracht, bezetting of door kaartenmakers op grote afstand. Kijk maar eens rond hoeveel landen in deze categorieën passen, met inbegrip van een flink aantal Arabische landen.
Waarom dan, is het jachtseizoen alleen op Israël geopend? Zou het misschien iets te maken hebben met het feit dat dit het enige land is in de wereld met een Joodse meerderheid?

Ten tweede is Israël de enige VN-lidstaat die het doelwit is van vernietiging door een andere lidstaat van de VN.
Denk er over na. De leiding van Iran, samen met door Iran gefinancierde groepen in Libanon en Gaza, riep herhaaldelijk op tot het van de kaart vegen van Israël. Wordt een ander land geconfronteerd met de dreiging van genocidale vernietiging?

Ten derde is Israël het enige land waarvan de hoofdstad, Jeruzalem, niet door andere landen wordt erkend.
Realiseer je de absurditeit hiervan. Buitenlandse diplomaten wonen in Tel Aviv, terwijl zij vrijwel al hun zaken in Jeruzalem afhandelen. Hoewel geen westerse natie de Israëlische aanwezigheid in de westelijke helft van de stad in twijfel trekt – waar de premier, de Knesset (het parlement), en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn gevestigd – zijn er daar geen ambassades.
In feite, kijk naar lijsten van wereldsteden, waaronder plaatsen van geboorte in paspoorten, en je zult iets opvallende zien – Parijs, Frankrijk; Tokyo, Japan; Pretoria, Zuid-Afrika; Lima, Peru; en Jeruzalem, geen land – een wees, kan je wel zeggen.

Ten vierde heeft de VN twee agentschappen die zich bezighouden met vluchtelingen.
De ene is de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR), die zich richt op alle vluchtelingen in de wereld, op één na. De andere, de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), richt zich alleen op de Palestijnen.

Maar het verschil gaat verder dan twee structuren en twee bureaucratieën. In feite hebben ze twee verschillende mandaten.
UNHCR wil vluchtelingen herhuisvesten; UNRWA niet. Toen in 1951 de toenmalige directeur van UNRWA John Blandford Jr. voorstelde om maximaal 250.000 vluchtelingen in omliggende Arabische landen te herhuisvesten, werden die landen woedend en weigerden dat, wat leidde tot zijn vertrek. De boodschap kwam door. Geen VN-functionaris heeft sindsdien aangedrongen op herhuisvesting.

Bovendien verschillen de definities van een vluchteling van de UNRWA en het UNHCR sterk. Terwijl de UNHCR alleen voor degenen zorgt die daadwerkelijk hebt hun thuisland ontvluchtten, omvat de definitie van de UNRWA “de nakomelingen van personen die vluchtelingen in 1948 werden”, zonder enige beperkingen over generaties.

Ten vijfde is Israël het enige land dat al zijn grote oorlogen uit zelfverdediging en voor overleving won, maar nog wordt geconfronteerd met verslagen tegenstanders die hebben aangedrongen om de voorwaarden voor vrede te dicteren.
Daarbij hebben zij ironisch genoeg de steun van een groot aantal landen die zelf in oorlogen zegevierden, en daarom grensaanpassingen eisten – en die ook kregen.

Ten zesde, Israël is het enige land in de wereld met een apart – en permanent – agendapunt, agendapunt nummer 7 bij de in Genève gevestigde VN-Mensenrechtenraad.
Geen enkele andere lidstaat, met inbegrip van notoire schenders van mensenrechten, zoals Noord-Korea, Syrië, Iran en Soedan, heeft zo zijn eigen agendapunt.
Alleen de enige vrije democratie in het Midden-Oosten wordt op zo’n schaamteloos bevooroordeelde manier behandeld, want dat is de manier waarop het werkt – de slechteriken laten hun huifkarren cirkelen om elkaar te beschermen en richten zich tegelijkertijd op Israël, met hun automatische meerderheid ertegen.

Ten zevende is Israël dit jaar het enige land dat specifiek is veroordeeld land door de Wereld Gezondheidsorganisatie van de VN op haar jaarlijkse vergadering, als een ‘overtreder’ van gezondheidsrechten.
Deze flauwekul vindt plaats ondanks het feit dat Israël medische hulp van wereldklasse biedt aan Syriërs die gewond werden in de burgeroorlog die in het land woedt en aan de Palestijnen uit de door Hamas geregeerde Gazastrook. En ondanks dat het een van ‘s werelds hoogste levensverwachtingen heeft voor al haar burgers, zowel voor joodse als niet-joodse. En ondanks dat het helpt bij alle humanitaire crises waar die zich ook maar voordoen; vanaf Haïti tot Nepal was het als een van de eerstem met medische hulp. En ondanks dat het dagelijks de medische wetenschap op een hoger plan tilt, iets wat van veel andere landen niet gezegd kan worden.

Ten achtste is Israël het enige land dat het dagelijkse doelwit is van drie VN-organisaties die uitsluitend opgericht zijn en bemand worden met als doel het bevorderen van de Palestijnse zaak en het treiteren van Israël:

 • het Comité voor de Uitoefening van de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk;
 • de Bijzondere Commissie tot onderzoek van Israëlische praktijken inzake de mensenrechten van het Palestijnse volk;
 • de afdeling voor de Palestijnse rechten in de VN-Departement voor Politieke Zaken.

Ten negende is Israël het enige land die jaarlijks het doelwit is van wel twintig VN-resoluties van de Algemene Vergadering en talloze veroordelingen in andere VN-organen, zoals de Raad voor de Mensenrechten.
Inderdaad, verbazingwekkend maar waar, krijgt Israël jaarlijks meer van dergelijke veroordelingen dan de andere 192 lidstaten van de VN bij elkaar. Niemand kan serieus beweren dat dit verschil rechtvaardig is. Maar het is een realiteit, want in elk VN-orgaan – met uitzondering van de Veiligheidsraad, waar de vijf permanente leden een veto hebben – wordt altijd gestemd bij meerderheid.
Wanneer dan bijna tweederde van de naties van de wereld lid zijn van de oren tot de Beweging van Niet-gebonden Landen, en als zij een land als Iran tot voorzitter kiezen, met Venezuela als vicevoorzitter, dan zegt dat eigenlijk alles.

En ten tiende is Israël het enige land dat doelwit is van de BDS-beweging (boycot, desinvestering en sancties).
Heeft iemand ooit enige wezenlijke campus activiteiten gezien die gericht is op echte daders die mensenrechtenschendingen, waaronder enkele in de omgeving van Israël: die christenen onthoofden, onder dwang bekeren en verdrijven; burgers bombarderen met vaten met explosieven en chemische wapens; het onthouden van rechten aan Palestijnen; fanatiek de doodstraf gebruiken, ook voor minderjarigen?
Heeft iemand ooit een studentengroep gezien die probeerde studenten te voorkomen om naar een ander land dan Israël te reizen, zoals het geval was met een recente “toezegging” die in de Universiteit van Los Angeles circuleerde?
Heeft iemand enige door Europese extreemlinkse groepen georganiseerde flottieljes gezien zonder anti-Israëlische invalshoek?
Heeft iemand ooit bewegingen gezien richting bedrijven om zich terug te trekken uit een ander land dan Israël?

Turkije, om maar één voorbeeld te noemen, bezet al 41 jaar brutaal en ten onrechte een derde van het eiland Cyprus, zet naar schatting 40.000 Turkse troepen in en bracht talloze kolonisten uit Anatolië over, maar er is geen geluid te horen tegen Ankara van degenen die beweren te handelen in naam van “gerechtigheid” en tegen “bezetting.”

Gezien de politieke realiteit is de aanpak van ook maar één van deze gevallen van flagrante dubbele standaarden en schaamteloze hypocrisie een enorme uitdaging. En, erger nog, deze lijst is niet eens compleet.

De oude reclame verkondigde dat je niet Joods hoefde te zijn om van het Joodse roggebrood van het merk Levy te houden.

Wel, je hoeft ook geen pro-Israël activist te zijn om verontrust te worden door de grotesk onrechtvaardige behandeling van Israël.

Wat nodig is, is de nodige morele verontwaardiging dat dit soort dingen heden ten dage gebeuren.

 

Met dank aan Likoed Nederland

 

juni 20, 2015

Apartheid in Israël

download

Apartheid is wereldwijd het meest bekende Nederlandse woord. Door de Zuid-Afrikaanse nazaten van de Nederlanders bedacht om gekleurd en blank van elkaar te scheiden. Nu door Nederlanders vooral gebruikt om Joden en mensen van elkaar te scheiden, want Apartheid in Israël.

Nou, de Apartheid in Israël ziet er dus zo uit:

 

 

Met dank aan: © Claude Salomon Lagrange pour Dreuz.info. en E.J. Bron.

 

juni 20, 2015

 “Israël is een genocidale apartheidsstaat, gebouwd op gestolen grond”

001 (7)r

Net nog gelezen dat vorig jaar het moslimterrorisme 32.727 slachtoffers heeft gemaakt. Daarbij niet meegerekend de slachtoffers van door moslimdictators verordonneerde repressie en moordpartijen tegen minderheden en andere moslims. Maar zoals hier al eerder verwoord, naarmate er meer slachtoffers door moslims vallen, krijgen Joden meer vijandschap aan de broek of rok. Daarom deze slogan nog maar even met dikke letters opgetekend:

„Israël is een genocidale apartheidsstaat, gebouwd op gestolen grond,” zei Thomas van Beersum, bestuurslid van SRP. Volgens de website socialisme.nu heeft het bestuur van de VU beloofd na te gaan denken over haar opstelling ten opzichte van Israëlische universiteiten. „Er is nog meer druk nodig voordat de VU daadwerkelijk zal overgaan tot een academische boycot van Israëlische universiteiten, maar een eerste stap is gezet.” Bron: Reformatorisch Dagblad

juni 19, 2015

Stedenband Amsterdam – Tel Aviv + veiliger petitie

tel-aviv-skylineIn mei 2014 ging de gemeenteraad van Amsterdam akkoord met het voornemen om een stedenband aan te gaan met Tel Aviv. Het idee kwam destijds van voormalig CIDI directeur Ronny Naftaniel en paste in het internationale beleid van de stad.

In het najaar van 2014 besloot de gemeente Amsterdam om de plannen voor de stedenband in de ijskast te zetten als gevolg van het opgelaaide conflict tussen Israel en Gaza in de zomer van 2014. In januari van dit jaar begon de gemeente een nieuw onderzoek en werd ook de mogelijkheid meegenomen om een stedenband relatie met Ramallah aan te gaan.

Burgemeester Eberhard van der Laan schreef in zijn column in Metro van 17 juni hierover. ‘We kunnen elkaar verder helpen op maatschappelijk en economisch gebied. Tel Aviv is na Silicon Valley dé start-up stad. En Ramallah is net als Amsterdam een stad met een diverse bevolking en veel ICT-experts.’
Amsterdam is voornemens om met beide steden de handen ineen te slaan op de thema’s economie, cultuur en onderwijsbeleid. Op het onderwerp LHBT (Lesbisch, Homo-, Bi-, en Transgender) zal alleen met Tel Aviv worden samengewerkt aangezien beide steden bekend staan als homovriendelijke stad.

Vanavond komt de gemeenteraad bij elkaar om het plan van een stedenband met Tel Aviv en intensievere samenwerking met Ramallah te bespreken. Op 1 juli volgt het besluit.

Inmiddels zijn tegenstanders van een samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv begonnen met het tegenwerken van het initiatief. Er wordt enorm van leer getrokken tegen de kandidatuur van Tel Aviv. Oneigenlijke en veel onjuiste argumenten worden hierbij gebruikt.  Er is zelfs een demonstratie aangekondigd en een online petitie gestart. Dit heeft geleid tot een petitie vóór een stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv.

Update: toen er al ruim 1200 handtekeningen op de petitie stonden, werd die gehackt en werden handtekeningen gehackt. De makers hebben hem nu op een veiliger platform gezet: alleen al die hackpoging is een goede reden om de nieuwe petitie te tekenen, naast alle andere uitstekende redenen die er al zijn.

Indien u uw stem wilt laten horen kunt u hier klikken om de nieuwe, veiliger petitie te ondertekenen.

Bron: CIDI

Uw handtekening is een pennenstreek tegen onderstaande Israël-haters en verkapte antisemieten:

Anti-Israël-demo bij de Stopera houdt geen rekening met de ramadan

Frank van der Linde

Donderdag 18 juni 2015, om 18:30 uur, demonstreren de Frank van der Lindes, de Al-Jaberi’s, de Meulenbeltjes , Rene Danen en de hele anti-Israëlische beweging van Nederland weer eens tegen iets, bij de Stopera te Amsterdam.. Deze keer gaat het tegen de stedenband Amsterdam-Israël.

Opvallende organisator is de ex-Greenpeace-beleidsmedewerker, ex-Fair-Food-directeur, Frank van der Linde, die hierdoor de massa’s in beweging hoopt te krijgen. Na de demonstratie vergadert de Gemeenteraad van Amsterdam over de stedenband en de peilingen staan goed. De SP, D66, PvdA, en  VVD doen mee. Alleen de Groenlinks is weer eens tegen.

Op de sociale media wordt vooral tegen de SP tekeer gegaan. Aangezien er ook een stedenband met Ramallah op de ‘tegen het internationaal recht, illegaal, bezette Westelijke Jordaanoever’ wordt gesloten, vindt de Socialistische Partij de stedenband aanvaardbaar.

Wat Frank van der Linde niet heeft bedacht is, dat de moslims die hij zo graag de straat op wil krijgen, vanaf zonsondergang lekker thuis zitten te eten: Ramadan.   Dus er zullen straks alleen maar extreem-linkse demonstranten en natuurlijk de verzamelde pers aanwezig zijn.

Frank van der Linde vergadert sinds de Gazaoorlog van 2014 (Operation Protective Edge), namens de organisatie ‘Youth for Palestine’, met burgemeester Eberhard van der Laan over een vreedzaam samenleven tussen Joden en Moslims. Met deze demonstratie laat Frank van der Linde zien, wat hij onder vreedzaam samenleven verstaat.  Als zelfs een stedenband al teveel is!

Bron: Keesje Maduraatje

juni 17, 2015

Ierland: Het antisemitisch theater van de BDS-beweging vakkundig ontmaskerd +video

bds-ap

Mensenrechtenorganisaties beweren altijd dat de werkelijke reden waarom zij oproepen tot een internationale boycot van Israël voornamelijk gebeurt omdat zij zich bekommeren om de situatie van de Palestijnen en het vreselijke Israël dat systematisch en onophoudelijk de mensenrechten schendt. Israël bedrijft volgens hen permanent oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, en dat moet eindelijk maar eens ophouden vinden zij.

Ami Horowitz ging zelf op onderzoek uit in Ierland in hoeverre de Israëlboycotters zich werkelijk bekommeren om mensenrechten. Horowitz bezoekt hierbij enkele Ierse handelszaken waarbij hij zich telkens voordoet als een vertegenwoordiger van Iran, dan weer als iemand uit Soedan, en vervolgens als een handelsreiziger uit Noord-Korea, drie werkelijke schurkenstaten waar het woord mensenrechten een vies woord is.

Kijk naar hun reacties en vooral naar het einde toe als het om Israël gaat. Hetantisemitisch theater van de BDS-beweging – Boycot, Desinvesteren en Sancties – wordt hier vakkundig ontmaskerd.

Hieronder het videoverslag: BDS’ing in Ireland


juni 17, 2015

Dit wordt dus door Europa gefinacierd: “Joden slachten mensen voor de duivel”

 

Persbericht van Likoed Nederland, 17 juni 2015.

In een islamitische les in de Al-Aqsa moskee op de Tempelberg in Jeruzalem leren de islamitische leerlingen het volgende:

 • De duivel is een god van de Joden.
 • De aanslagen op het WTC gebeurden op 11 september, een duivels getal van de Joden. Dit bewijst dat de Joden die aanslagen gepleegd hebben.
 • De Amerikaanse filmindustrie is in handen van de Joden.
 • Die maakt daarom veel films over vampiers.
 • Want Joden zijn dol op het drinken van bloed, ze denken dat dit hun het eeuwige leven geeft.
 • Daarvoor laten de Joden het bloed via marteling uit niet-Joodse kindertjes druipen en bereiden hun matses daarmee.
 • De holocaust was de wraak hiervoor.
 • Ook vermoorden de Joden hun familieleden – voor een hogere rang in de vrijmetselarij.

In de door de Europese gegarandeerde Oslo-akkoorden heeft de Palestijnse regering zich verplicht tot vredeseducatie; de bevolking opvoeden met het idee dat er vreedzaam met de Joden samengeleefd dient te worden.
Zo ziet die ‘vredeseducatie’ er in de praktijk dus uit.

Deze ‘les’ vond nota bene plaats op de Tempelberg, de historische plaats van de Joodse Tempels, een plaats die door zowel joden als moslims als heilig wordt beschouwd.
Voor islamitische predikers staat deze heiligheid Jodenhaat blijkbaar niet in de weg.

Alle Koranlessen staan onder controle van de Palestijnse Autoriteit, zo verklaarde eerder de Palestijnse minister van Religieuze Zaken Mahmoud Al-Habbash:

“De moskeeën en alles wat daar mee verbonden is, behoren tot het ministerie van Religieuze Zaken, net als alle werknemers. De religieuze lessen, Koran studies en andere activiteiten in de moskeeën hebben de toestemming nodig hebben van het ministerie.”

De Tweede Kamer heeft op 26 mei 2015 een motie aangenomen dat antisemitische organisaties niet langer gesubsidieerd mogen worden:

“verzoekt de regering, subsidies stop te zetten aan organisaties die antisemitische uitingen doen.”

Dus wanneer stopt de omvangrijke Nederlands subsidie aan de Palestijnse Autoriteit?

De betreffende sjeik Khaled Al-Mughrabi geeft twee keer per week islamitische les in de Al-Aqsa Moskee.
Deze les werd op het YouTube-kanaal van de Al-Aqsa moskee geplaatst op 29 mei 2015.

 

khaled-al

 

De vertaling van de islamitische les van sjeik Khaled Al-Mughrabi:

“De kinderen van Israël hebben meer dan één god. Zij zeggen dat onze God nummer tien is. Het is een geheime kwestie van hen.
Zij hebben kleinere goden van één tot negen en ze hebben Goden die sterker zijn dan God, van 11 tot 34. De duivel of satan is nummer 11 voor hen.

Als je kijkt naar de geschiedenis, mijn broeders, zult u zien dat het getal 11 heilig is voor de Joden. En 666 is ook een heilig getal, drie keer zes betekent de duivel.

Deze twee nummers, 11 en drie keer zes, zijn heilige nummers. Alles wat ze willen laten gebeuren, of dat ze willen doen en laten slagen, proberen zij te laten gebeuren op de 11e van de maand. Let op de aanslagen op Amerika. Wanneer waren die? Op de 11e van de maand. Waarom?

Wie zat er dan achter? Het is bekend dat de joden er achter zaten.

De later ontdekte bewijzen wijzen op het feit dat de joden achter de aanslag zaten.

Ik zal u de handelswijze van Satan laten zien, waardoor hij de kinderen van Israël bedriegt.
De eerste manier is de belofte van het eeuwige leven. De Amerikaanse filmindustrie is in handen van de kinderen van Israël. Een van de meest opmerkelijke filmthema’s van deze filmindustrie richt zich op het idee van het eeuwige leven. U kunt films zien die allemaal over vampiers gaan. Op welk idee is dat gebaseerd? Op het feit dat als je een menselijk wezen doodt en zijn bloed op een bepaalde manier drinkt, jij het eeuwige leven zou bereiken.

Waarom heeft de satan dit in hun gedachten gebracht? Om ervoor zorgen dat zij elkaars bloed laten stromen. Men zal de ander doden en zijn bloed drinken, en zo het eeuwige leven bereiken.

De kinderen van Israël hadden de feestdagen van Pesach, wat nu Pascha heet. Bij elke feestdag zou elke groep kijken naar een klein kind, dat stelen en ontvoeren, en een vat nemen dat het vat van de spijkers wordt genoemd.
Zij zouden het kleine kind in het vat plaatsen en zijn lichaam zou worden doorboord door deze spijkers.

In de bodem van het vat zouden ze een kraan plaatsen en het bloed uitgieten.

De duivel of een van de andere grote goden eiste dit van hen als een voorwaarde voor het vervullen van hun wensen, dat ze brood eten, gekneed met het bloed van kinderen.

Op de feestdagen van Pesach is het verboden voor hen om normaal brood te eten. Ze bereiden hun matses. Deze matses werden niet gekneed op de normale manier, maar met het bloed van kinderen. Wanneer deze verhalen bekend werden, werden de kinderen van Israël verbannen uit heel Europa.
De tragedie van de kinderen van Israël begon in heel Europa.

Uiteindelijk bereikte dit het punt waar zij werden verbrand in Duitsland, als gevolg van deze dingen, omdat zij jonge kinderen ontvoerden.

Deze verhalen zijn bekend. Er is veel bewijs over. Die liggen in de archieven van de rechtbanken. Er waren veel processen tegen de kinderen van Israël in deze zaken. U kunt een lange lijst van deze verhalen inzien. Ook al wordt dit in het nieuws verzwegen, zijn ze te vinden op het internet. Schrijf: “Joden” en “brood” in Google, of “paasbrood Joden”. U zult dan al deze verhalen te zien krijgen, en voor allemaal zijn er bewijzen en aanwijzingen met de data en de politie bestanden waarin het materiaal gevonden kan worden.

De vrijmetselaarsloges zijn hekserijbijeenkomsten van de kinderen van Israël. Bij een van de ceremonies – bijvoorbeeld als iemand wil worden aanvaard als een nieuw lid, of in rang stijgen – moet hij op een of andere manier een van zijn zonen of dochters, of zijn vrouw of een van zijn mannelijke of vrouwelijke familieleden meebrengen.

Hij zet die op de tafel en slacht hen met zijn eigen handen als een offer aan de satan, om te stijgen in de gelederen van de vrijmetselaars.

Mijn broeders, dit gebeurt tot op de dag van vandaag.”

Met dank aan Likoed Nederland

juni 17, 2015

 De socialistische historicus Han van der Horst verklaart het moslimextremisme

massexecuties1

Deze dus: Wie een aanhanger van ISIS als radicaal aanduidt, geeft daarmee te kennen dat hij te maken heeft met iemand die de wortel en de kern van de islam te pakken heeft. Dit nu is volstrekt onjuist. Er zijn tal van redenen om aan te nemen dat de hedendaagse jihadisten juist weinig tot niets te maken hebben met de oorspronkelijke islam.

Meneer de historicus zegt tegen een criticus van deze stelling:

Alleen mensen die geen hol weten van de inhoud en de geschiedenis van de islam, komen tot dit oordeel.

Maar dan in de vroegste fase van de islam:

De joodse mannen moeten worden gedood, hun bezittingen moeten worden verdeeld. Joodse vrouwen en kinderen moeten als slaven onderling worden verdeeld. Daarna werden de joden naar de bazaar van Medina gebracht. In Medina moesten op bevel van Mohammed greppels worden gegraven. De joden moesten erin gaan zitten. Ze werden één voor één onthoofd. Volgens de gezaghebbende historicus en theoloog Al-Tabari (838-923) werden tussen 700 en 900 joodse mannen onthoofd. Mohammed zelf was bij de slachting aanwezig. Hierna waren er geen joodse stammen in Medina meer over. (Bron: Wiki)

Geen hol?

 

 

 

Tags: