Archive for oktober, 2015

oktober 21, 2015

Flaters van de Volkskrant

Berlijn, 25 november 1941. Groot-Moefti van Palestina Amin Al-Hoesseini op bezoek bij Adolf Hitler. Al-Hoesseini over die alliance met de Führer: "Onze belangrijkste voorwaarde om samen te werken met Duitsland was vrij spel te verkrijgen zodat we in Palestina en de Arabische wereld tot de laatste Jood konden uitroeien."

Netanyahu is niet de eerste die beweert dat de moefti achter de Holocaust zat. Enkele omstreden Holocauskenners suggereerden eerder al dit scenario, maar historici hebben die theorie altijd weerlegd. Dat de bewuste dialoog tijdens de ontmoeting tussen de twee leiders daadwerkelijk heeft plaatsgevonden is nooit bewezen. Bovendien, bedadrukken historici, was de Holocaust toen al in gang gezet. (tikfouten voor rekening van de Volkskrant)

Dat is nogal vreemd, want de ontmoeting tussen Haj Amin al-Husseini met Adolf Hitler vond in 1941 plaats, zoals de foto in de Volkskrant ook stelt. De historici weten dat de definitieve Endlösung der Judenfrage op de Wannseeconferentie op 22 januari 1942 besproken werd.

Bovendien wat en wie wordt bedoeld met omstreden Holocaustkenners? Namen graag, zodat ook dit “varkentje” gewassen kan worden.

Namen? Hier zijn er een paar:

Hans Jansen de arabist:

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/06/weet_je_wie_ook_over_het_jodenvraagstuk_nadachten.html

Hans Jansen de theoloog:

http://www.vriendenvanisrael.nl/?page_id=1091

Afshin Ellian de rechtsgeleerde:

http://www.elsevier.nl/Algemeen/blogs/2012/4/Moslimbroeders-en-nazis-waren-goede-vrienden-ELSEVIER335198W/

oktober 19, 2015

Haat zaaien

Jamal Zekari “Zionisten joden loby is in paniek geslagen”
foto van Jamal Zekari.
Politiebezoekje?
oktober 19, 2015

Asiellarie (4)

Zet-hem-op-Rutte

De VVD parkeert graag asielzoekers op andermans stoep, maar blijkt opeens zuinig met gastvrijheid om te gaan zodra de eigen stoep aan de beurt komt. Liever in achterstandswijken, schijnen de wandelende deux-pièces en marineblauwe blazers te vinden.

Zie hier het deplorabele egoïsme van de ruggengraat van weldenkend Nederland.

Tags: ,
oktober 18, 2015

Asiellarie (3)

illustratie

Hans de Boer van VNO-NCW maakt zich grote zorgen over het imago van Nederland door de enorme aantallen zetels die de PVV virtueel binnensleept. Voorts jubelt hij ongegeneerd over de asieltsunami om de vacatures opgevuld te krijgen. Nou moe, denk je dan. Jarenlang een hele hoop allochtone werklozen en geen zich haastende VNO-NCW om de nood onder de werkloze allochtonen te lenigen. Het ging zelfs zover dat vanuit linkse en allochtone kringen de werkgevers van discriminatie en racisme verdacht werden. Dat dwingt tot de vraag over hoeveel migranten Hans de Boer wil beschikken om vacatures bij VNO-NCW te vullen. Terwijl er toch jarenlang gegrasduind kon worden onder het grote potentieel van werkloze allochtonen, wil hij er dus nog veel meer om in te grasduinen, wat nuchter beschouwd neerkomt op nog meer ongelukkige werkloze allochtonen die wegens ledigheid dreigen te ontsporen.

De harde werkelijkheid is bovendien dat er alweer een recessie om de hoek staat te gluren en bij recessies, of zoals we na de drie op rij die we net hebben zien passeren, nemen de vacatures vanzelf af. We zien dat op dit moment de afname van de werkloosheid stagneert en er dus in het geheel geen behoefte is aan arbeidsmigratie. Het idee om de vergrijzing met de verbruining te bestrijden lijkt alleen maar meer werkloosheid gegenereerd te hebben. Het is als met gokverslaving: je moet steeds je inzet verdubbelen om je verlies terug te winnen. In Monte Carlo schijnt dat velen tot doodsdrift gedreven te hebben.

Wat het imago van Nederland zeker geen goed doet, is de vermiddeleeuwïsering. Het Nederland van de pioniers- en handelsgeest is ingeruild voor een tranendal van mislukkingen. Had maar beter opgelet en vooruit geregeerd. Dan zou bijvoorbeeld na het beëindigen van het melkquotum de melk niet in een bodemloze put verdwijnen, maar zou het voedselonzekere China er rijkelijk mee bediend worden en de Nederlandse moeders in de supermarkten niet misgrijpen. Geld stinkt niet, zure melk wel. Nederlandse babymelk tegen de vergrijzing van de Chinese eenkindgezinnen: heus het helpt.

Nederland ooit gewestelijk kampioen in de voedselproductie en -conservering is op de handen gaan zitten in plaats van als vanouds de wereld in te trekken. Hebben we aan de krijtstreepjespakken van VNO-NCW te danken.

Na de pleefabrikant Bernard Wientjes, die meende dat Nederland door de PVV in de risee zou raken, hebben we alweer een waardeloze losbol aan het hoofd van VNO-NCW die Nederland naar de middeleeuwen helpt. Dus op naar de Hoekse en Kabeljauwse twisten onder aanvoering van Hans de Boer.

 

 

 

Tags:
oktober 18, 2015

Links antisemitisme nu officieel van de mimicry van het antizionisme verlost

 

razzia_j_d_370

De Nederlandse Joden zijn gewelddadig, is het nieuwe motto van het linkse antizionisme dat zich graag in een slachtofferrol hult. Het zou voor antisemieten natuurlijk fijn zijn als Nederlandse Joden anders dan de Israëlische zich weer passief vooroorlogs opstellen en zich gedwee aan een spitsroedenlopen opofferen. Maar dat zit er niet meer in.

Daarom jammerend links bij Keesje in de etalage gezet.

oktober 15, 2015

Linkse mensen willen nog meer bebloede Joden

Op zwart

Linkse mensen zijn niet vies van bloedvergieten onder Joden. Dat konden we horen toen Harry van Bommel en Gretta Duisenberg tijdens een van de vele antisemitische joelfeesten smeekten om een nieuwe intifada. Niet dat ze er zelf last van hebben, want veilig aan het schrijftafeltje of tussen hun bebaarde beschermers zal er nooit een spat bloed hun aan hun uitmonstering kleven. Nu het bloedspatten regent in Israël, is “menslievend” links er weer als de kippen bij dit aan te moedigen alsof ze Heinrich de poelier zelve zijn.

Nou, lees maar bij Kees.

oktober 14, 2015

Asiellarie (2)

Rutte

Aan de hand van de manier waarop op dit moment asielzoekers ondergebracht worden valt op te maken dat noch kabinet noch parlement in staat is de ware merite te begrijpen van de asielproblematiek. In tenten, gevangeniscellen en containers asielzoekers huisvesten was toch altijd iets dat uit de toverhoed van de PVV kwam, maar nu weldenkend Nederland dat bedenkt kan het opeens wel door de beugel.

Wat asielzoekers daar zelf van vinden, valt de laatste dagen ook te zien. Er is, terecht of niet, grote onvrede onder de asielzoekers die er hier en daar blijk van geven het niet te pikken. Je kunt er arsenicum op innemen dat dat dan weer tot verongelijktheid en dus agressie zal leiden. Het zijn immers asielzoekers uit een intolerante cultuur die gewend zijn bij onvrede naar het middel geweld te grijpen. Je moet je onvrede immers op iets of iemand afreageren. Dat de kans bestaat dat hier de argeloze onschuldige burger op enig moment slachtoffer van zal worden, staat eigenlijk wel vast.

Daarmee wordt duidelijk dat kabinet en parlement wel ja zeggen tegen de massale komst van asielzoekers, maar deze voor het overige tot kookpunt laten komen zodat die op zeker moment de burger naar de keel zullen grijpen. In aanmerking nemend dat de asielzoekers in meerderheid alleenstaande mannen zijn in de leeftijdscategorie van 18-35 jaar en juist die leeftijdscategorie in alle statistieken bekendstaat als gemakkelijk tot crimineel gedrag te verleiden, valt kabinet en parlement te verwijten dat er een nieuwe bedreiging Nederland boven het hooft hangt.

Het moet dus als een momentum opgevat worden dat de tegenstanders van Wilders asielzoekers die ze graag als vluchteling aanduiden en van wie beweerd wordt dat ze hoogopgeleid zijn, op een zodanig erbarmelijke wijze onderbrengen dat er ressentimenten tegen het Nederlandse volk opgebouwd worden die tot Midden-Oosterse uitbarstingen kunnen leiden. Het is ook niet toevallig dat nogal wat Midden-Oosterse ex-asielzoekers van het genre Abulkasim Al-Jaberi in Nederland hun agressie tegen de Nederlandse samenleving vooral op straat belijden waarbij geweld de maatstaf is.

Helaas is er geen land dat zo barmhartig is de Nederlandse burger als vluchteling op te nemen voor mocht het écht uit de hand lopen. In de donkergekleurde kant van de wereld worden blanke mensen immers gruwelijk gehaat, dus kabinet en parlement, u brengt de samenleving ernstige schade toe als u een asielleger toelaat dat u niet eens aankunt.

 

Tags:
oktober 13, 2015

Asiellarie (1)

Het opstalletje van Marcel van Dam

Het AZC van Marcel van Dam

De ene helft van Nederland wil asielzoekers bij de ander helft van Nederland op de stoep parkeren en trekt er een verongelijkt gezicht bij als deze uiting van menslievendheid daar niet gewaardeerd wordt. Harry Mulisch schreef al eens wat het dumpen van ellende bij de ander voor de deur teweeg kan brengen. Deze splijtzwam zal de komende jaren extreme gevolgen voor de maatschappelijke cohesie krijgen en in hogere politieke sferen tot een oorlogsstemming leiden.

Recentelijk zei de menslievende ex-minister Jan Pronk voor de radio dat als de situatie dat noodt, ook hij zijn grote huis aan asielzoekers ter beschikking zal stellen. Tussen zeggen en doen gaapt bij linkse mensen echter een enorme kloof. Zodra er een geldinzameling voor vluchtelingen is, blijkt de opbrengst dan ook niet in overeenstemming te zijn met het aantal rode stippen bij linkse partijen. Links stemmen blijkt dus heel wat vrijblijvender te zijn dan links doen. Per linkse stemmer een luttele euro aan vluchtelingen schenken, geeft nu niet bepaald het beeld dat links roepen neerkomt op links doen.

Van een PVV’er mag je niet verwachten dat die de deur wijd open zet voor asielzoekers. Maar waar blijven de open deuren bij links? Nu de asielophoping zo nijpend is dat zelfs de lekke tenten van Job Cohen tevoorschijn komen, zou je mogen verwachten als nobel voorbeeld dat in ieder geval de linkse grootwoners hun deuren gastvrij openzetten en de staatstelevisie daar dan ook meteen rijkelijk gewag van maakt. Maar dergelijke beelden hebben de beeldschermen van het volk nog steeds niet bereikt. Het zou zeker helpen als juist de linkse grootwoners die om barmhartigheid bij de burger schreeuwen, daar nu eens zelf het goede voorbeeld van gaven. Een blije televisieploeg van de VARA bij de voordeur van Jan Pronk, of bij andere grootwoners als Marcel van Dam en Youp van ’t Hek zou wonderen doen.

Links groot wonen schept namelijk morele verplichtingen. Als je de ander egoïsme en PVV’ers hilterianisme verwijt, moet het toch geen moeilijke stap zijn een barmhartig voorbeeld te geven. Misschien dat PvdA’er Jetta Klijnsma in haar goedkoop verworven krakerswoning wat asielzoekers kan herbergen. Of toch liever samendrommen in de lege te koop staande villa van grootvorst Frans Timmermans? Je zou kunnen denken aan tijdelijke noodopvang binnen het beveiligde bastion van de PvdA’er met weinig risico voor bivakmutsen met rotjes en eieren. Maar er kunnen natuurlijk wel krassen op het parket en de fraai gestuukte muren komen.

Maar nee, parkeer uit goedertierenheid de asielzoekers maar bij een ander op de stoep en doe verongelijkt als die daar niet verrukt over is. Socialisme is de gemakkelijkste manier om menslievendheid te betrachten. Zij de eer, de ander de ellende.

Tags: