Search Results for “christenvervolging”

juni 25, 2015

Nu Dries van Agt nog: Spaanse Joden laken christenvervolging in Midden-Oosten

ChristenmoordMeer dan 1000 mensen hebben zich woensdag in de synagoge van Madrid in scherpe bewoordingen geuit over de „onophoudelijke vervolging” van christenen in het Midden-Oosten en Afrikaanse landen, aldus persdienstProtestanteDigital.

Voorzitter David Hatchwell van de Joodse gemeenschap in Madrid, die de bijeenkomst had georganiseerd, zei: „Omdat wij joden en christenen een aantal grondwaarden delen, hebben wij de plicht elkaar bij te staan in periodes van lijden.”

Hatchwell haalde fel uit naar „terroristische fanatici” en riep Spanje en andere landen van de Europese Unie op dit soort geweld krachtig te veroordelen. „De enige plek in het Midden-Oosten waar het aantal christenen toeneemt, is Israël. Dat is ook het enige land in die regio waar de wet minderheden bescherming biedt.”

Naast vertegenwoordigers van joodse en christelijke organisaties en kerken woonden hooggeplaatste overheidsfunctionarissen de bijeenkomst bij. (Bron: Reformatorisch Dagblad

 

Advertenties
april 28, 2014

Nu ook christenvervolging in Nederland?

 

ChristenvervolgingToen Femke Halsema nog GroenLinks leidde, zag je het al aankomen. Zodra het moslimfundamentalisme het gespreksonderwerp was, veerde ze op met een hees En de Veluwe dan? Onder de van negativisme schuimende kop Bijna helft jonge christenen is ‘neofundamentalist’ appelleren het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het dagblad Trouw over een “nieuwe dreiging” op vaderlandse bodem. Trouw daarover:  Jonge christenen hebben steeds vaker (zeer) behoudende opvattingen. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek naar de kerkelijkheid van Nederlanders dat vandaag verschijnt. Het instituut munt zelfs een nieuwe term voor de orthodoxe christenjongere: de neofundamentalist.

Aan het voorzetsel neo en aan de term fundamentalist kleven echter nogal wat nare emoties. Ze roepen associaties op met termen als neofascist, neonazi en moslimfundamentalist. Samengevoegd tot één woord begint de zompige vaderlandse bodem zowat Gronings te beven, dus mag je je afvragen of hier bewust gekozen is voor deze nomenclatuur in de benoeming van het “probleem”.

De term neofundamentalist slaat hier dan ook niet op de jeugdige jihadisten die terugkeren van hun moordvakantie, maar op jonge christenen die slechts terugkeren naar de basis van hun geloofsovertuiging.

En zoals we ons herinneren zijn in Nederland in de hele vorige en de nog maar kortdurende huidige eeuw geen feiten bekend van fundamentalistische christenen die op vaderlandse bodem hun geloof gewapenderhand aan niet-christenen opdrongen. Ex-christenen kregen ook niet te maken met bedreigingen of een paar vuisten in hun gezicht. Evenmin bedreigden ze politici en opiniemakers met de dood.

Het kon wel eens voorkomen dat fundamentalistische christenen zich op hun tenen getrapt voelden. Daar volgde dan echter geen geweld op maar in het ergste geval een tocht richting rechter, zoals we ons nog herinneren van Ir. C.N. van Dis versus Gerard Reve. Of verrezen ze om te demonstreren rondom een abortuskliniek. Wat ongeveer stoelt op dezelfde vrijheid van meningsuiting als waarop Women on Waves zeggen te varen. Hoewel in bepaalde kringen die vrijheid van meningsuiting nogal eens eenzijdig gehuldigd wordt.

Dat juist in een tijd dat er een toenemende dreiging van naar Nederland terugkerende jihadisten boven de Nederlandse hoofden hangt, een kennelijk door de overheid gelast onderzoek naar christenen gehouden wordt, is zeer tendentieus te noemen.

Terwijl de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid handen en ogen tekort komen om het jihadisme enigszins binnen handbereik en in het oog te houden, besluit men de aandacht af te leiden naar een categorie medemens waar je hoogstens last van kunt hebben als die met iets te veel decibels aan het psalmen zingen slaat.

Kennelijk moet er nog even aan herinnerd worden dat Nederland door de Nederlanders zelf gemaakt is, en dat de christenheid een grote rol in het ontstaan van Nederland vervuld heeft. Daarbij komt ook nog dat we aan het christendom een groot cultuurhistorisch nalatenschap te danken hebben. En ondanks dat herinneren aan ons nationaal cultureel erfgoed ongeveer tot een Blut und Boden gedegradeerd is, zou het wel eens zo kunnen zijn dat de orthodoxe christenjongere naast de christelijke geloofsovertuiging ook dat nationaal cultureel erfgoed goed gezind is.

Wat dan de noodzaak heiligt de terugkeer naar het fundament van de geloofsovertuiging van jonge christenen samen te vatten in een dreigende titel, is dan ook de prangende vraag.

Wat Trouw betreft misschien niet, want die krant houdt zich vaker bezig met verdachtmakingen, zoals ook betreffende Joden. Een partijtje christenbestrijding kan daar dan ook nog wel bij. Maar van een nationaal instituut als het SCP, dat door de belastingbetaler in leven gehouden wordt en als adviesorgaan van de regering optreedt, mag je toch verwachten dat het niet de ideologische weg inslaat en zich inlaat met een belasterende term als ‘neofundamentalist”.

 

januari 13, 2016

Kijk Dries van Agt, je vrienden zijn weer christenen aan het vervolgen

4211394

Zoals gebruikelijk blijkt uit de nieuwe gegevens van de organisatie Open Doors, Israël weer het “Mekka” voor christenen te zijn, maar staan de Palestijns gebieden er wederom slecht voor. Om ieder misverstand daarover uit te sluiten, is het Midden-Oosten het ontstaansgebied van het christendom maar clusteren juist daar de landen waar het christendom weggezuiverd wordt. Binnen een halve eeuw zijn de laatste resten van de christelijke historiën verdwenen. Ondertussen worden in Nederland de christenvervolgers ruimhartig onthaald met gratis geld, onderdak en het recht om ook hier te vervolgen.

Het is het genre surrealisme dat zelfs Jheronimus Bosch niet uit zijn marterhaar kon wringen.

Meer over het onderwerp hier.

augustus 12, 2015

De katholieken zijn boos op Joden

 

Dus wederom een sidderend artikel in het jodenafkerige dagblad Trouw om nog wat katholieke olie op het antisemitische vuur te gieten. Ze konden geen beter moment bedenken, want nergens verloopt de christenvervolging zo succesvol als in de islamitische naties. De uitvinders van het Europese antisemitisme en de bedenkers van de gele Jodenhoed en Jodenlap, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in slaap gesukkeld waren toen de grootste genocide aller tijden plaatsgreep, maar na de Duitse kapitulatie uit de tijdelijke coma ontwaakte om nazimisdadigers naar Argentinie te helpen, lijken op weg naar een pact met de islam.
hier het stuk vergif in het Dagblad Trouw.
januari 7, 2015

Of Rutte de moslims maar even wil geruststellen

christenvervolging

De christenvervolgers:

1 Noord-Korea

2 Somalië

3 Irak

4 Syrië

5 Afghanistan

6 Soedan

7 Iran

8 Pakistan

9 Eritrea

10 Nigeria

11 Malediven

12 Saudi-Arabië

13 Libië

14 Jemen

15 Oezbekistan

16 Vietnam

17 Centr.-Afrikaanse Republiek

18 Qatar

19 Kenia

20 Turkmenistan

21 India

22 Ethiopië

23 Egypte

24 Djibouti

25 Birma

26 Palestijnse gebieden

27 Brunei

28 Laos

29 China

30 Jordanië

31 Bhutan

32 Comoren

33 Tanzania

34 Algerije

35 Colombia

36 Tunesië

37 Maleisië

38 Mexico

39 Oman

40 Mali

41 Turkije

42 Kazachstan

43 Bangladesh

44 Sri Lanka

45 Tadzjikistan

juni 13, 2014

ISIS en de bruine tong van Frans Timmermans

Timmermans'  bruine tongDat christenen door de islam in het Midden-Oosten gegijzeld worden blijkt nog eens overduidelijk uit een artikel in het Reformatorisch Dagblad, waarin deskundigen die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitgenodigd zijn, hun zegje doen over de situatie van de christenen in het Midden-Oosten. Die zeggen, zwijgen daarover, want het zou de toorn van de islam tegen de christenen wel eens nóg erger kunnen maken. Waarmee gezegd is, dat de situatie dus buigen of barsten is voor de christenen en al die anderen die geen moslim in het Midden-Oosten zijn.

Voor Frans Timmermans een prima advies van de drie deskundigen, want nu kan hij de vervolgde christenen met goed fatsoen laten verdrijven of uitroeien, handen schudden met de nieuwe Hamas-regering van de Palestijnen, Khartoem geldelijk steunen en loom op de knieën vallen op het handgeknoopte tapijt van Riyad.

Deze minister had toch al weinig behoefte aan vorsen in en klagen over de christenvervolging in het Midden-Oosten. Liever knielen in Riyad om de boze baarden te paaien dan een grote mond opzetten tegen de etnische en religieuze zuiveringen in het Midden-Oosten.

Zou ook behoorlijk lastig worden voor een minister van een land dat naast zuivel, als een der belangrijkste uitvoerproducten het jihadisme te bevorderen heeft. En juist dat jihadisme begint proporties aan te nemen die niet meer in te tomen zijn, zien we aan de opmars van de ISIS-moordbrigade in Irak en de antisemitische aanslag in Brussel die ook aan ISIS te linken is.

Of er ook Nederlandse ISIS-ventjes meegedaan hebben aan de verovering van Mosoel, is op dit moment nog niet bekend, maar duidelijk mag zijn dat de Chaldeeuwse gemeenschap de stad inmiddels ontvlucht is om aan onthoofding door mogelijk dubbelpaspoortige Nederlanders te ontsnappen.

Hoe het zo ver heeft kunnen komen? Nou veel gelik aan de achterkant van de potentaten van het Midden-Oosten door de minister van Buitenlandse Zaken, die het even te druk had met klagen over Poetin en Wilders, en dus zijn hoofd in de verkeerde richting wendde, daarmee de christenen aan hun lot overlatend. De Ironie daarbij is dat de gehate Poetin en Wilders inzake de gewelddadige opmars van ISIS en het jihadisme aan de goede kant van het oorverdovende wapengekletter staan.

Ondertussen dreigt het Midden-Oosten het toneel te worden van een helse oorlog tussen nog meer soorten moslims en staan landen zoals Turkije, Irak en Iran te trappelen van ongeduld zich ook in de strijd te mengen.

Anders dan Frans Timmermans ziet Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid met de handen op de rug gebonden door het nationale islamliefkozende gezelschap, de gevaren ook voor Nederland. Door hun eigen tekortkomingen en gebreken gefrustreerde en verongelijkte moslims putten inspiratie uit de gewelddadige opmars van ISIS en het overal de kop opstekende jihadisme, en wrijven in hun handen van plezier bij het grote ontzag dat hierbij voor de islam ontwikkeld wordt. Zeg maar, zoals de zwartgelaarsde NSB’ers genoten toen Hitler Warschau bombardeerde, en de gestandaardiseerde stalinisten van de CPN in de handen wreven toen de tanks van het Warschaupact Praag en Boedapest binnentrokken.

Bij al dit gesomber mag een positief gegeven echter niet onbelicht blijven. Het Israëlische veiligheidshek, dat door Israël-haters steevast als muur aangeduid wordt, blijkt – nu het hele Midden-Oosten in een grote vuurzee dreigt te veranderen – voor Joden, moslims, christenen en ongelovigen een aangename schokbreker te zijn waarbinnen de mensenrechten over het gehele Midden-Oosten gemeten, het best beschermd worden.

Misschien dat Dries van Agt als sloper van die muur ooit nog eens aangeklaagd kan worden voor poging tot uitroeiing van Joden, moslims, christenen en ongelovigen.

Wat Frans Timmermans betreft, valt voor hem te hopen dat hij aan al het gebuig en gelik geen nadelen overhoudt want zowel voor de knieën als voor de keel liggen er legio gevaren op de loer.

mei 27, 2014

Joden- en Israël-haat in één adem bij Trouw

Triootje Trouw over JodenZou je zoeken naar een contemporaine epigoon van de Völkischer Beobachter en Der Stürmer, dan hoef je in deze tijden van toenemend antisemitisme niet meer alleen tussen het gecraqueleerde leder en de stoffige dundoeken met runentekens van het neonazisme te snuffelen, want dan zit je bij het gewezen verzetsblad Trouw ook eerste rang. Daar wijzen de van emotie trillende vingertjes dikwijls richting Israël én Joden. En eigenlijk steeds vaker Joden dan Israël, want de binnenlandse moslims opstoken tegen de binnenlandse Joden blijkt prima te werken. Wat te denken van dit stuk in die krant, net nadat in Brussel een breivikiaanse aanslag op Joden gepleegd werd: Waarom laten zoveel joden het nog steeds afweten als het erom gaat de politiek van Israël aan de kaak te stellen.

Wat bedoelen Trouw en de theoloog Gied ten Berge met het verwijtende “zoveel joden”? Mogen Joden, zoals Nederlandse Turken en Marokkanen achter de Palestijnen staan, niet achter Israël staan? Zijn Joden pas weer prima lui als ze net als Trouw en Gied ten Berge Israël-haters worden?

Wie grasduint in het verleden en heden van Gied ten Berge begrijpt meteen waarom de man juist de Joden op de korrel neemt. In hem blijkt namelijk een rasmarxist schuil te gaan die ooit meewerkte aan de eenzijdige ontwapeningsdrift van het door de Sovjet-Unie bedreigde Europa, te beginnen bij Nederland. De Sovjet-Unie, waar voor Joden de grond zo heet onder de voeten werd dat ze er massaal aan de diaspora gingen, kreeg dit op een presenteerblaadje van Gied ten Berge en de zijnen opgediend.

Een marxist, pacifist én christen in hart en nieren. Maar wel eentje die nergens bezwaar maakt tegen het Arabisch/islamitische militarisme, nergens bezwaar maakt tegen het islamitische annexeren, nergens bezwaar maakt tegen de massamoord op moslims door moslims in Syrië, nergens bezwaar maakt tegen de voortgaande verdrijving van de christenen uit hun eigen ontstaansgebied, nergens bezwaar maakt tegen het antisemitisme in de islamitische wereld en Europa.

Zo’n man geef je daarom in Trouw een podium om Joden nog eens op het schavot van de moraliteit te zetten, zodat die na de christusmoord nog eens  in aanmerking komen voor vervolging en uitroeiing.

Maar even wat nuchterder bekeken, zou het door Trouw en Gied ten Berge zo gehate Israël nu juist de terp niet zijn waar de vervolgde Joden na eeuwenlange Europese vervolging eindelijk rust kunnen vinden?

Terwijl Nederland volstroomt met gelukzoekende vluchtelingen van wie velen de vroegmiddeleeuwse profeet toegedaan zijn en die met vriendelijk dank aan de hemelbestormers van Trouw en Gied ten Berge een fijn plekje gegund wordt, wordt Joden het asielzoekerscentrum Israël misgund.

Het stuk van Gied ten Berge in Trouw maakt in ieder geval aan één onzekerheid een eind: het gaat niet alleen meer om het zo gehate Israël maar nu ook om de Joden. Een vrijmoedigheid van grote betekenis, nadat geestverwant Dries van Agt glibberend als een aal in een emmer snot voor hij van antisemitisme beticht werd, zich freudiaans vergissend meteen al riep dat hij wel weer van antisemitisme beticht zou worden.

Zoals Wilders’ handen na de massamoord door Anders Breivik  door de linkse pers als bebloede klauwen tentoongesteld werden, kun je Trouw en Gied ten Berge ervan verdenken dat ze de Jodenmoordenaar van Brussel begeesteren zoveel joden te grazen te nemen.

De vraag waarom Europa voor Joden in toenemende mate een onzalig oord dreigt te worden, is daarmee meteen beantwoord.

 

 

mei 22, 2014

Hoe Poetin de Scathophaga stercoraria Van Baalen fijnknijpt

PoetinTerwijl Rutte nog even somberde over de werkgelegenheid inzake de dreigende boycotactie door het vroegmiddeleeuwse Saoedi-Arabië en ondertussen diplomaten zich op de handgeweven tapijten van Riyad geworpen hebben om te smeken Nederland niet te boycotten, was Nederland vooral bezig zichzelf te boycotten.

Bonje met Rusland, op de knieën voor Saoedi-Arabië. Dat is waar het Nederland dat zich met handen en voeten door de EU heeft laten knevelen voor staat. Terwijl Rusland net een megacontract voor de levering van aardgas gedurende dertig jaar met China gesloten heeft, aardgas dat toch maar mooi aan de neus van Nederland voorbijgaat, blijkt het theater Hans van Baalen op het Maidanplein Nederland in plaats van glorie juist wanhoop opgeleverd te hebben.

We hadden het Russische aardgas niet nodig voor onze huishoudens en de economie, was het deuntje in de overwegend anti-Russisch maar pro-islamitisch gezinde pers. De Russen zouden met de inname van de Krim vooral zichzelf economisch in de vingers snijden. Maar de harde werkelijkheid is dat Poetin met zijn pezige vingers de Scathophaga stercoraria Van Baalen, om het nog maar eens in dierenepiek te vatten, fijnknijpt.

Al met al zat Wilders met zijn minder anti-Russische en meer anti-islamitische gezindheid er dan toch niet naast. Waar Wilders bij Russia Today beter de Nederlandse handelsbelangen behartigde dan Hans van Baalen in Kiev, blijkt de ogenschijnlijk onnozele blonde schicht uit Venlo toch vaker goed te mikken dan het gehele politieke establishment, dat elkaar zowel in het parlement als in de pers napagaait, maar nu scheel moet toekijken hoe Poetin de EU en Nederland bij de neus neemt.

China, economisch zwaar hongerend naar energie, kreeg het aardgas zomaar in de schoot geworpen van de Rusland sanctionerende EU en Nederland, die nu de wereld moeten afreizen om aardgas van verder weg dan uit Rusland te halen. Goedkoper kan dat niet worden als je het van verder weg moet halen, zodat de voormalige pleefabrikant Bernard Wientjes scheelkijkend wegens winstderving Gerard Spong maar eens bij zijn satijnen armpjes moet grijpen.

En dat scheel kijken kan nog wel even voortduren, want het door de EU en Nederland getergde Israël doet goede zaken met China, sluit een megacontract met Jordanië voor de levering van aardgas, de Russen doen dat met China. Ondertussen valt Nederland met zweetplekken onder de oksels op de knieën voor de boze baarden van Ryiad. Ziedaar, de karikatuur van politiek mismanagement.

Terwijl Nederlandse bedrijven ontmoedigd worden nuttige werken met Israël te doen, werd Nederland door de EU meegesleept in een ballet voor manke dansers. De kreupele Europese politiek mag dan de Europeaan door de strot geduwd worden, heupwiegen op het handgeweven tapijt voor moslimlanden die in de tijd achteruitglijden tot ze wedergekeerd zijn in de vroege middeleeuwen, kan nooit economisch florissant zijn voor Nederland.

Terwijl de EU, en dus ook Nederland, marxistischer wordt, en Rusland en China juist de kapitalistische kant opgaan, trekt een armada van kanslozen van wie velen de vroege middeleeuwen toegedaan zijn richting Europa. Je kunt je voorstellen dat er aan de bestuurstafels van Moskou en Beijing in de handen gewreven wordt.

De Russen, die iets meer hart blijken te hebben voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten dan de EU en Nederland, die een hypochondrie jegens islamkritiek aan de dag leggen maar geen poot uitsteken voor die christenen in hun laatste oriëntaalse veste, blijken toch iets slimmer te zijn dan het politieke establishment van de EU en Nederland.

Dat zowel China als Rusland al jaren zelf last hebben van de vroegmiddeleeuwse terreurspastici, maakt de kans des te groter dat Wilders’ anti-islam agenda door zowel Moskou als  Beijing beter begrepen wordt dan door Brussel en Den Haag. De eerste Nederlandse jihadisten die de Oeigoeren behulpzaam zijn met het uitroeien van andersdenkenden in China mogen zich dan nog niet gemeld hebben, met het achteruit in de tijd regeren van Brussel en Den Haag zou het er nog wel eens van kunnen komen dat zowel de Russen als de Chinezen de EU en Nederland wegens de export van terrorisme op de vingers moeten tikken.

Met het aardgascontract dat Rusland met China afsloot werd de eerste tik al uitgedeeld, het wachten is op de volgende.

Nu maar gauw mijn brogues een poetsbeurt geven (een filantroop wil altijd goed voor de dag komen) en me richting gemeentehuis spoeden om mijn stem aan Hans Jansen (de arabist!) te geven.

 

april 20, 2014

VN-gezant Robert Serry moest even wachten

Joodse grafstenen als plaveisel gebruiktZou PvdA’er Robert Serry in 2006 wel als Kamerlid gekozen zijn, dan zou hoogstwaarschijnlijk niemand van het incident vernomen hebben. In dat geval zou hij nu een kleefplekje bezetten op het Vaderlandse pluche, of zelfs in de Trêveszaal. Maar het heeft niet zo moge zijn, dus toog hij uiteraard naar Israël om er op een incident te wachten. Nou, incident? Een stoet door de oude stad van Jeruzalem op weg naar de Heilig Grafkerk moest even wachten. Geen wonder dat de Israëlische veiligheidstroepen, die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de christenen, het zekere voor het onzekere namen. Immers, als Joden iets goed doen, wordt het verzwegen, doen ze iets verkeerd dan wordt de microscoop erop gericht.

Dus was het even moeten wachten van VN-gezant Serry opeens wereldnieuws. Niet dat hij ondanks dat hij geen gelovige is, de Heilig Grafkerk niet heeft kunnen bereiken. En het zou allemaal waarschijnlijk sneller gegaan zijn als Serry en de zijnen de stoet in het verlangen incidenten te melden, niet zelf breder gemaakt zouden hebben.

Maar wacht even. Het Midden-Oosten is tegenwoordig, en dat eigenlijk al sedert het ontstaan van de islam, toneel van een heftige Joden- en christenhaat. En dan heb ik het hier echt niet over een halfuurtje wachten, maar over etnische en religieuze zuiveringen. En omdat Serry niet alleen agent-provocateur, maar ook VN-gezant voor het Midden-Oosten is, zou hij zich ook over de Joden-en christenhaat in het Midden-Oosten een mening moeten verwaardigen.

Toen in de Syrische burgeroorlog ‘nog slechts’ 80.000 doden waren te melden, was Serry vooral met Israël bezig. Nu de teller op zowat het dubbele aantal slachtoffers staat, is Serry met even wachten in Israel  bezig, maar niet met de moordpartijen in Syrië, en zeker niet met de christenvervolging in het gehele Midden-Oosten.

Wat zouden de slachtoffers van de christenvervolging ervan vinden dat een VN-gezant kouwe drukte over even wachten in Israël maakt, maar dat hij niets zegt over het uitmoorden van een christendorp in Syrië? Wel o ironie jammeren over de vrijheid van godsdienstuitoefening: Alle partijen moeten het recht op religieuze vrijheid respecteren, zeker ten tijde van de religieuze feestdagen.

Dat wordt dan zeer interessant, want toen Jordanië nog de scepter zwaaide over het oude stadsdeel van Jeruzalem, werden om de Joodse historie daar weg te zuiveren 56 van de 57 synagogen vernietigd en grafstenen van de Joodse begraafplaats gebruikt om wegen te verharden.

Het bezoeken van de voor Joden belangrijke heilige plaatsen werd ze onmogelijk gemaakt. Niet dat Israël nadat het land de Tempelberg in bezit kreeg, het islamitische bezoek aan de Al-Aqsamoskee wegens oog om oog, tand om tand onmogelijk maakte. Want als er in het Midden-Oosten een land is dat geloofsvrijheid garandeert, dan is het uitgerekend dat land.

In de islamitische gebieden zuchten echter niet-moslims onder de religieuze terreur van de oppermachtige islam, tot er uiteindelijk geen christen meer in over is. En als dat moment dan aangebroken is, zal de VN met lede ogen moeten erkennen dat het enige land in het Midden-Oosten waar nog christenen voorkomen toevallig die zo gehate Joodse staat is. Op dit moment het enige land in de regio waar het aantal christenen niet af- maar juist toeneemt.

In het jaar 2012 werden buiten Israel 105.000 christenen vermoord. Afgezien van de berichtgeving daarover door enkele conservatief christelijke organisaties en nieuwsmedia, is het even wachten in Israël groter nieuws dan deze religieuze genocide, die na 2012 nog steeds doorgaat. De christenen zullen dus nog even moeten wachten op Serry.

Foto boven: Joodse grafstenen in Jordanië

 

 

april 18, 2014

Pieter Omtzicht, Frans Timmermans en de genocide op christenen

Frans-TimmermansAls een der weinigen in de Tweede Kamer (de andere goeden niet te na gekomen), zit CDA’er Pieter Omtzicht als een bok op de haverkist als het om de christenvervolging in het Midden-Oosten gaat.  Ternauwernood in de Kamer gekomen, want als het aan de kiescommissie van het CDA gelegen had, dan zou hij het nooit gered hebben. Op voorkeurstemmen wist hij echter riant zijn Kamerzetel te veroveren. En niet onrechte, want inmiddels is hij een bekendere politicus dan zijn fractieleider.

Daarom zit hij als de larve van een huisboktor in de smakelijke poten van de ministeriële zetel van Frans Timmermans te knagen, die hardnekkig het obligate beeld dat moslims slechts slachtoffers maar nimmer daders van vervolging kunnen zijn overeind tracht te houden. Om nog even in de dierenwereld te blijven, zit Omtzicht als een specht op de minister in te hakken over het door vervolging snel afnemende aantal christenen in het Midden-Oosten.

En een nieuwe fase lijkt hier aangevangen. Terwijl Nederlandse militairen Turkije met Patriots tegen  onverhoedse aanvallen beschermen, lijkt Turkije een valse vlag oorlog te voeren in Syrië en betrokken te zijn bij christenmoorden. En dat “lijkt” zou waar waarschijnlijk vervangen kunnen worden door “blijkt” als de minister bereid zou zijn de zaak nader te onderzoeken. Waartoe hij echter niet bereid is.

Inzake de christenvervolging in het Midden-Oosten stoelt de bereidheid tot waarheidsvinding op een geheel ander niveau dan wanneer het over Israël gaat. Dan worden van het kerkorgel alle registers opengetrokken en klinken de toccata’s luid en duidelijk tot buiten de zware kerkdeuren.

De Turkse onderzoeksjournalist E. Metin stelde tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over de Turkse betrokkenheid in Syrië, dat er wel degelijk aanwijzingen zijn dat Turkije de rebellen in Syrië helpt door bijvoorbeeld opstandelingen te trainen, wapens te leveren en gewonde strijders te verzorgen.

En in een heel wat zorgelijker stemming dan waarin Frans Timmermans blijkt te verkeren zei Metin: De gevolgen van de gebeurtenissen zullen ook nadelige effecten hebben op de westerse samenleving. Zonder erkenning, vrijheid en veiligheid voor de inheemse christelijke volkeren in het Midden-Oosten zal de storm die er nu raast, nooit afnemen.

Het probleem in Nederland, en misschien wel in het gehele westen, is echter dat er een ontkennende stemming heerst die herinnert aan de tijd dat in Europa in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog het Jodendom richting vernietiging koerste.

Terwijl in Nederland door partijgenoten van Frans Timmermans islamkritiek gehitlerianiseerd wordt, zijn moslims in het Midden-Oosten volop bezig het aantal christenen volgens de methode Hitler te reduceren.

Het uitroeien van christendorpen herinnert namelijk zeer aan het ausradieren van de Joodse gemeenschappen in Oost-Europa, nadat de SS-ers even op bezoek waren geweest. En cynisch genoeg, is er nog een overeenkomst van nu met toen, want Nederlandse vrijwilligers waren er toen, en ook nu.

Dan mag er over het aantal jihadisten dat naar Syrië trekt weinig informatie verstrekt worden, het feit blijft dat Nederlandse paspoortdragers in Syriër betrokken zijn bij moorden. Zo herinneren we ons de beelden van een trots bij afgehakte hoofden poserende “Nederlander”.

De Joden zullen een lot als welke hen in 1939 tegemoet raasde en die christenen in het Midden-Oosten thans wacht, nu niet meer lijdzaam afwachten, want zij hebben besloten zelf over hun lot te beslissen. En die beslissing leidde in de kringen van Frans Timmermans en de andere zwijgers over de christenvervolging, tot zeer heftige kritiek. Want de gotspe, dat Joden zichzelf tegen moordpartijen beschermen!

Daarom van mijn kant geen verwondering dat Pieter Omtzicht de zelfbeschermende maatregelen van de Joden in het Midden-Oosten dan ook niet in de ban deed maar verdedigde met: De reden waarom deze is neergezet is de golf van aanslagen van Palestijnse terroristen, die dood en verderf zaaiden onder de Israëlische burgerbevolking. De barrière is buitengewoon effectief gebleken om het normale leven in Israël weer mogelijk te maken.

Met de verlammende houding van het gros van de Nederlandse politici inzake de christenvervolging in het Midden-Oosten, zou je de christenen daar ook zo’n veiligheidsbarrière gunnen. Dat zou echter de erkenning betekenen dat moslims niet alleen slachtoffers, maar zelf ook daders van vervolging zijn. Maar dat krijgt het politieke establishment dat heilig overtuigd is van het bestaan van islamofobie niet langs de huig. Dus tellen we rustig af tot alle christenen uit het Midden-Oosten verdwenen zijn.

Misschien ergens in het jaar 2050 een herdenkingsmonument voor de genocide op de christenen van het Midden-Oosten?