Archive for ‘politiek’

oktober 14, 2015

Asiellarie (2)

Rutte

Aan de hand van de manier waarop op dit moment asielzoekers ondergebracht worden valt op te maken dat noch kabinet noch parlement in staat is de ware merite te begrijpen van de asielproblematiek. In tenten, gevangeniscellen en containers asielzoekers huisvesten was toch altijd iets dat uit de toverhoed van de PVV kwam, maar nu weldenkend Nederland dat bedenkt kan het opeens wel door de beugel.

Wat asielzoekers daar zelf van vinden, valt de laatste dagen ook te zien. Er is, terecht of niet, grote onvrede onder de asielzoekers die er hier en daar blijk van geven het niet te pikken. Je kunt er arsenicum op innemen dat dat dan weer tot verongelijktheid en dus agressie zal leiden. Het zijn immers asielzoekers uit een intolerante cultuur die gewend zijn bij onvrede naar het middel geweld te grijpen. Je moet je onvrede immers op iets of iemand afreageren. Dat de kans bestaat dat hier de argeloze onschuldige burger op enig moment slachtoffer van zal worden, staat eigenlijk wel vast.

Daarmee wordt duidelijk dat kabinet en parlement wel ja zeggen tegen de massale komst van asielzoekers, maar deze voor het overige tot kookpunt laten komen zodat die op zeker moment de burger naar de keel zullen grijpen. In aanmerking nemend dat de asielzoekers in meerderheid alleenstaande mannen zijn in de leeftijdscategorie van 18-35 jaar en juist die leeftijdscategorie in alle statistieken bekendstaat als gemakkelijk tot crimineel gedrag te verleiden, valt kabinet en parlement te verwijten dat er een nieuwe bedreiging Nederland boven het hooft hangt.

Het moet dus als een momentum opgevat worden dat de tegenstanders van Wilders asielzoekers die ze graag als vluchteling aanduiden en van wie beweerd wordt dat ze hoogopgeleid zijn, op een zodanig erbarmelijke wijze onderbrengen dat er ressentimenten tegen het Nederlandse volk opgebouwd worden die tot Midden-Oosterse uitbarstingen kunnen leiden. Het is ook niet toevallig dat nogal wat Midden-Oosterse ex-asielzoekers van het genre Abulkasim Al-Jaberi in Nederland hun agressie tegen de Nederlandse samenleving vooral op straat belijden waarbij geweld de maatstaf is.

Helaas is er geen land dat zo barmhartig is de Nederlandse burger als vluchteling op te nemen voor mocht het écht uit de hand lopen. In de donkergekleurde kant van de wereld worden blanke mensen immers gruwelijk gehaat, dus kabinet en parlement, u brengt de samenleving ernstige schade toe als u een asielleger toelaat dat u niet eens aankunt.

 

Tags:
december 12, 2014

Pauline Meurs, grijpgrage PvdA’er

meursVandaag kwam Professor Pinto bij GeenStijl binnen met de grote greep die de PvdA nog steeds op onze samenleving heeft. Detail daarin is dat PvdA’er en grijpgraag par excellence Pauline Meurs de onlangs in het leven geroepen Raad voor de Volksgezondheid en Zorg gaat leiden.

Mevrouw blijkt na amper 4 jaar sociologiestudie dermate groot deskundoloog te zijn, dat ze zelfs in staat bleek via de WRR Maxima te kunnen soufleren dat de Nederlandse identiteit niet verder reikt dan de rondgang met de koektrommel en gesloten gordijnen.

Waarmee maar weer gezegd dat de PvdA gouden bergen schenkt aan degenen die de partij ter wille zijn. Anders gezegd, het volk geronseld door een partij die nog nauwelijks electorale aanhang weet te verwerven.

Nu resideert Pauline Meurs bepaald niet in kringen waar normalerwijs de koektrommel rondgaat, maar meer in een omgeving waar canapeetjes met kaviaar langs verwende neuzen geschoven worden. Zeg maar, zoals ook Pechtold nooit een portiek met vreemde luchtjes gekend heeft en evenmin ooit zal kennen, heeft het mens geen enkele weet van hoe de echte Nederlander zich door het aardse bestaan worstelt.

PvdA-regenten leven ver boven de harde werkelijkheid en vooral op grote voet op kosten van de belastingbetaler. Je kunt van de linksere SP veel akelige dingen zeggen, maar dat doen ze daar toch wel even anders.

Nou vooruit dan maar, omdat de kerstgedachte ons tegemoet komt, de handel en wandel van de grijpgrage Pauline Meurs:

 • hoofdfuncties en beroepen

  • wetenschappelijk medewerker sociale wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, van 1976 tot 1982
  • onderzoeker en adviseur, N.V. Nederlandse Spoorwegen, van 1982 tot 1984
  • onderzoeker en afdelingshoofd, Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid (thans Trimbos Instituut), van 1984 tot 1988
  • organisatieadviseur en partner bij AO (Adviseurs voor Organisatiewerk B.V.), van 1988 tot 1998
  • bijzonder hoogleraar management en organisatie in de gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, van november 1996 tot 1 januari 2007 (vanwege de NVZD, Nederlandse Vereniging van bestuurders in de zorg)
  • universitair hoofddocent, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit, van 1996 tot 1 januari 2007
  • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 1998 tot 1 januari 2008 (3 dagen per week)
  • parttime stafdirecteur Strategie en Innovatie, Academisch Ziekenhuis Rotterdam, van 2000 tot 2001
  • directeur Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg, vanaf 2003
  • hoogleraar bestuur in de gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, vanaf 1 januari 2007
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 15 januari 2013

  partijpolitieke functies

  vorige

  • lid curatorium WBS (Wiardi Beckman Stichting), van 2000 tot 2009

  nevenfuncties

  huidige

  • lid bestuur Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, vanaf 2007
  • voorzitter ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, vanaf 1 september 2007
  • voorzitter bestuur “WorldGranny”, vanaf 2008 (verbetering van de leefsituatie van oudere vrouwen en uitbanning van armoede)
  • voorzitter bestuur Fonds Psychische Gezondheid, vanaf 2008
  • lid bestuur “Stichting voor Oude Muziek” te Utrecht, vanaf 2009
  • voorzitter internationale adviesraad van ICCO, interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, vanaf 2009
  • lid Raad van Toezicht AMC (Academisch Medisch Centrum) Amsterdam, vanaf 2010
  • lid bestuur Health Insurance Fund, vanaf 2010
  • lid Raad van Commissarissen zorgverzekeraar “CZ”, vanaf januari 2012
  • lid Onderzoeksraad voor Veiligheid, vanaf 1 februari 2013
  • voorzitter RVZ (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg), vanaf 1 september 2014

  vorige

  • lid bestuur werkverband “De Open Ankh”
  • lid Commissie-Donner (onderzoek WAO-problematiek), van 2001 tot 2002
  • lid Commissie Medefinancieringsprogramma Ontwikkelingssamenwerking, van 2002 tot 2003
  • lid wetenschappelijke commissie EHMA (European Health Management Association), van 2003 tot 2005
  • voorzitter Stuurgroep Verpleegkundig beroepen en opleidingen continuum, van 2004 tot 2005
  • lid evaluatiecommissie Vreemdelingenwet, van 2004 tot 2006
  • lid sociaal-wetenschappelijke raad, KNAW, vanaf 2002
  • lid Raad van Commissarissen “Van Spaendonck Groep” B.V.
  • lid bestuur Rathenau Instituut
  • lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Maastricht
  • lid Meta-evaluatiecommissie voor wetenschappelijk onderzoek, KNAW/NWO/VSNU, vanaf 2004
  • lid Begeleidingscommissie SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau)
  • voorzitter wetenschappelijke commissie EHMA (European Health Management Association), vanaf 2005
  • lid stuurgroep MOBG (Modernisering opleidingen en beroepen in de gezondheidszorg), 2006
  • lid Raad van Toezicht Alysis Zorggroep, tot 2008
  • lid algemeen bestuur NVAO (Nederlands Vlaamsche Accreditatie Organisatie), van 2007 tot 1 april 2012
  • voorzitter Raad van Toezicht Alysis Zorggroep, vanaf 2008
  • lid ad hoc adviesraad IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg), van 2008 tot 1 april 2012
  • lid Raad van advies inzake de inspectie, Inspectie van het Onderwijs, van 2008 tot 1 oktober 2011
  • voorzitter Raad van Toezicht ziekenhuis “Rijnstate” te Arnhem, van 2008 tot 1 juni 2012
  • lid Raad van Toezicht Teleac/NOT (sinds september 2010: NTR), van 2008 tot 2011
  • voorzitter commissie inkomens zelfstandig werkende medische specialisten, 2012

  afgeleide functies, presidia etc.
  voorzitter vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-raad (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 21 juni 2011 tot 15 januari 2013

(Bron: Parlement & Politiek)

oktober 27, 2014

PVV, VVD en CDA hebben een Hondse meerderheid van 76 virtuele zetels

Geert-Wilders-anti-islam-stickerHet is toch wat, de door links uitgespuugde gedoogconstructie van VVD, CDA en… PVV hebben bij de laatste peiling van Maurice de Hond als enige combinatie een parlementaire meerderheid. Wat zou er toch op tegen zijn het land voor de ondergang te behoeden met een dergelijke combinatie, maar dan in het eggie en niet met een gedoogrol voor de PVV?

Het is nog even wachten voor de grote boem ook in Nederland klinkt, maar de rol van de PVV is niet zoals in linkse krochten steeds gedacht werd uitgespeeld, maar moet nog beginnen.

Met vriendelijke dank aan het consortium Links & Islam. Ga zo voort dames en heren.

Tags: ,
juli 31, 2014

Jodenhaat door Jaap Hamburger gerechtvaardigd

Hitler in het ArabischJaap Hamburger is marxist, spraakwaterval en ideoloog van Een Ander Joods Geluid (EAJG). Je kunt van Joden veel beweren, maar ze hebben in ieder geval veel meer geluiden dan die enkele roeptoeter van de islam. Op 26 juli in Rotterdam was aan de enorme stroom boze moslims te zien dat andere geluiden in die gelederen weinig voorkomen. Maar goed dat we het nu weten, Hamburger verklaart de hoog oplopende Jodenhaat van dit moment met De kritiekloze adoratie van Israël werkt als een boemerang.

Anders gezegd, de Joden hebben de Jodenhaat aan zichzelf te wijten, hadden ze maar rond of op de tafel moeten dansen toen Hamas besloot duizenden raketten op Israël af te vuren. Hadden ze zich maar moeten laten slachtofferen, dan had de verderfelijke Jodenhaat niet zo’n vlucht genomen.

Letterlijk formuleert Hamburger het zo: Nu Israël voor de derde keer in zes jaar dood en verderf zaait in Gaza is de kritiekloze houding van Joodse instanties bijna vragen om antisemitisme.

Het groeiende aantal Jodenhaters in de wereld zal Hamburger zeer dankbaar zijn voor deze exegese door een Jood, want die biedt de gouden rechtvaardiging voor de virulente Jodenhaat.

Of een anti-Israël houding de Joden zal vrijwaren van Jodenhaat, is echter niet gegarandeerd. Joden weten al dat ze zich niet als herkenbare Jood over straat moeten begeven. Misschien moeten ze wellicht in plaats van als herkenbare Jood een anti-Israël Jodenster op hun borst naaien ten teken dat ze voor Jodenhaat niet beschikbaar zijn.

Of de boze moslims die in de Haagse Schilderswijk Joden moeten dood scandeerden daar alleen de verdedigers van Israël, of er toch alle Joden mee bedoelden, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ze riepen tot zover ik kan nagaan niet pro-Israël Joden moeten dood. Als er geroepen wordt Hamas, Hamas alle joden aan het gas, heeft het er toch alles van dat alle Joden, dus inclusief die van EAJG, ermee bedoeld worden.

In zijn Jodenhaat opwekkende stuk in de Volkskrant gaat Hamburger zoals vele eerdere keren wederom los op Israël, en deze keer zonder het woordje Hamas aan zijn tekst toe te voegen.

Over de door hem zo bekritiseerde Rosa van der Wieken en geestverwanten schrijft Hamburger  Ik maak mij zorgen over de hardleersheid van de Rosa’s van der Wieken die Israël steeds weer door dik en dun verdedigen, met de sleets geworden clichés van gisteren en eergisteren.

Dat woord hardleersheid herinnert aan het dominante toontje waar marxisten graag mee werken, want die hebben nu eenmaal de sterke neiging anderen hun wil op te leggen en desnoods onder dreiging de ander monddood te maken. En dat doet Hamburger dan ook met de onderliggende dreiging: stop met het verdedigen van Israël of je wordt aan de Jodenhaters uitgeleverd.

Met de sleets geworden clichés van Hamburger, kan Hamas nog jaren vooruit want die put vitaminen uit de braaksels van deze demagoog. Hamas moet het namelijk vooral van Europa hebben. Daar willen ze dat de 6 miljoen Israëlische Joden zich niet langer beschermen en verdedigen tegen een totalitair regime dat in het eigen handvest de vernietiging van de Joden genoteerd heeft staan, maar daar op dit moment nog niet de technische middelen voor heeft.

Dat het voor de bevolking van Gaza misschien beter geweest zou zijn dat Hamas geen rakettenregen op Israël afgevuurd had, ontbreekt in de demagogie van Hamburger. Dat Hamburger überhaupt geen belang hecht aan het eerbiedigen van mensenrechten, blijkt uit het luttele feit dat hij en zijn geestverwanten van EAJG, en geheel analoog aan het merendeel van Israel-haters, het nooit hebben over de monstrueuze moordpartijen door de volgelingen van de religie van de vrede.

De mensenrechtenproblematiek wordt door hen geheel op de Joden van Israël gefixeerd, hoewel het slachtofferaantal dat aan beide zijden gevallen is gedurende het ruim 65 jarige conflict over bestaan van Israël nog niet de helft is van het aantal in Syrië gevallen slachtoffers. Maar met slachtofferaantallen heeft de Israël-haat van Hamburger en zijn geestverwanten dan ook helemaal niets te maken.

Een onnuttige idioot van het genre Hamburger gelooft in Ein Volk, ein Reich, ein Führer, maar dan niet onder het bruine maar rode socialisme, en daar past natuurlijk geen Joodse natie bij.

Hoe hij dat met de 22 Arabische naties wil regelen, heeft hij nog niet laten weten, maar daar staan ze niet van blijdschap luchtsalvo’s te mitrailleren bij de gedachte aan Ein Volk, ein Reich, ein Führer onder leiding van een rode socialist. Marxisme en islam gaan traditioneel nu eenmaal niet door een en dezelfde poort, ook al doen de marxisten heel erg hun best moslims te paaien.

En dat deed EAJG dan ook met een paginabrede en door mediamiljonair en SP’er Harry de Winter gefinancierde advertentie in de Volkskrant om de islamkritiek van de PVV te criminaliseren:  Als Wilders hetzelfde over joden (en het Oude Testament) gezegd zou hebben als wat hij nu over moslims (en de Koran) uitkraamt, dan was hij allang afgeserveerd en veroordeeld wegens antisemitisme.

Dat EAJG niet alleen een sekte van Israël-haters is maar ook partijpolitiek op marxistische koers vaart, liet medevennoot van EAJG Evelien Gans in de Volkskrant weten naar aanleiding van een paar Prinsenvlaggen bij een Haagse PVV-demonstratie.  Zo schreef ze: Door PVV’ers gedragen Prinsenvlag symboliseert politiek van uitsluiting.

Dat er van haar hand nog geen bezorgd stuk in die krant verschenen is over de hakenkruisen en de ISIS-vlaggen die in diezelfde stad gedragen werden, doet misschien vermoeden dat het mens slechtziende is, maar valt veeleer te wijten aan de idealen die bij EAJG heersen.

Zou EAJG zijn zin krijgen, dan raakt Israël zo onverdedigbaar dat er weer 6 miljoen Joden afgeslacht dreigen te worden. In dat opzicht kun je EAJG  vergelijken met de Joodsche Raad die tijdens de Duitse Bezetting hand-en-spandiensten verleende aan de Nederlandse en Duitse Jodenjagers. Niet dat het de willige medewerkers een handje geholpen heeft, want uiteindelijk werden ook zij richting nazikampen afgevoerd. Jodenhaters maken nu eenmaal geen onderscheids des persoons.

En misschien was dat dan ook de reden dat Hamburger die op de Rotterdamse Israël-haatdag van 26 juli jl. in op de sprekerslijst stond, uiteindelijk het woord niet kreeg. Het is niet onwaarschijnlijk dat er gedacht werd dat voor zo’n meute van Jodehaters een Jood aan het woord wel eens een vonk in een kruitvat zou kunnen worden en dat dat dan weer het levendige bewijs zou zijn van het onzalige feit zou dat Jodenhaat geen onderscheid maakt.

Immers, de Jodin Edith Stein mocht dan karmelieter non geworden zijn, in Auschwitz werd ook voor haar geen uitzondering gemaakt.

 

 

 

juli 8, 2014

O Nederland, let op u saeck en haag want ook u krijgt een beurt

Vanaf het dakterrasDe kranten, en niet alleen de linkse, bollen alweer over de Israëlische aanvallen op Gaza, zoals deze in Trouw Opnieuw luchtaanvallen Israël op Gazastrook, Hamas reageert met raketten. Maar de vraag wat er het eerst was, de kip of het ei, wordt niet meer beantwoord, want natuurlijk gaan de berichten vooraleerst over de aanvallen van Israël op Gaza, en dat Hamas daar dan weer op reageert. Schreef ik gisteren nog dat in zes dagen tijd 135 raketten aan schroot (om er nog eens een eufemisme tegenaan te smijten) over de heg geworpen werden, er zijn er inmiddels alweer 80 naast gegooid.

Met de katoesjaraketten van Hezbollah uit Libanon ging het net zo. Over de heg naar Israël kon door de beugel, maar het reageren van Israël daarop niet. De vraag waarom Hezbollah en Hamas zo graag vanuit dichtbevolkte regio’s raketten over de heg werpen, is net zo makkelijk te beantwoorden als die te stellen is: het levert burgerslachtoffers op. Je verdedigen tegen deze rakettenregens betekent namelijk dat dat niet lukt zonder ook burgerslachtoffers te maken. En naarmate het aantal burgerslachtoffers dat Israël maakt groeit, groeit ook de afkeer voor de Joden en dus het antisemitisme. De rakettenregens zijn dus niets anders dan de crossmotoren van het antisemitisme die in mul zand accelereren.

Fatsoenlijke regeringen doen zulke dingen doorgaans niet. En fatsoenlijke regeringen laten dat hun volk ook niet aandoen. Maar van Joden wordt doorgaans verwacht en zelfs geëist dat ze dat slikken. En we naderen alras het moment dat de nationale regeringen van Europa en die moloch in Brussel ook van de eigen burgers verwachten en zelfs eisen dat die maar moeten slikken dat ze door moslimterroristen belaagd worden. Want laat een ding duidelijk zijn, als iets in dit wrede tijdperk succesvol is, dan is dat toch het moslimterrorisme dat op ontzaggelijk veel plekken in de wereld toeslaat.

Je kunt je krant niet openslaan of internet niet openen, of je stuit op het geweld van het moslimterrorisme. Voor Europa is de kennismaking ermee tot nu toe nog enigszins meegevallen, hoewel het slachtofferaantal met ondermeer Madrid en Londen in de herinnering, toch duidelijk boven dat van de massamoordenaar Breivik ligt. Maar over wat tot nu toe verijdeld kon worden of nog komen zal, weten we niets.

Maar men kan er zeker van zijn dat de heg van Israël niet de enige erfafscheiding zal zijn waarover moslimterroristen hun afval zullen gooien. Straks als niet langer alleen de Joden en de christenen in het Midden-Oosten er slachtoffer van zullen zijn, zal men aan de burelen van de kranten, omroepen en politieke partijen er wel even anders over gaan denken en oordelen.

Dat de Joden er dagelijks mee geconfronteerd worden, mag dan welvoldaan geaccepteerd zijn, straks als de eigen heg belaagd wordt is het andere Jodenkoek.  Dan is het gedaan met de 26 zetels van de islamofiele gladjanus Pechtold. Dan kunnen de reporters en de politici van de linkse kerk roffelen op hun katheders en toetsenborden wat ze willen, maar dan keert het volk zich tegen het jarenlange bedrog dat ze gepleegd hebben.

Dan mag Heinrich Heine ooit gezegd hebben dat als de wereld vergaat hij naar Nederland vertrekt omdat daar alles vijftig jaar later zou gebeuren. Laten we voor de Nederlanders maar hopen dat de moslimterroristen daar niet juist 50 jaar vroeger van maken, want dan zitten ze in hetzelfde schuitje als de Joden van Israël.

O Nederland, let dus niet alleen op u saeck maar ook op uw haag want ook u krijgt een beurt.

Foto boven: Hamas vuurt raketten af vanaf het dakterras.

juli 1, 2014

Het vergeten momentum van Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders

Haagse jihadistenIn de Volkskrant zet de PVV-leider Geert Wilders het gehele politieke establishment in de etalage te kijk zodat iedereen met een beetje ratio het rotte fruit tegen het etalageglas kan spetteren. Want wat kun je anders met politici die regeren niet vooruitdenkend doen maar incidenten afwachten alvorens uit de fauteuil op te veren.

Nu ook benauwdheid bij D66 over de terreurdreiging door de teruggekeerde jihadisten lijkt te ontstaan, want stel, en ik herhaal nog maar eens, stel dat die iets in Nederland zouden uithalen waarvoor Wilders toch vroegtijdig waarschuwde, dan zakken de 26 gepeilde zetels door de toch al wankele poten en kan Alexander Pechtold weer kunstveilingen voorzitten. Het voorkomen van een aanslag is tegelijk het voorkomen van een monsterzege voor de PVV, dus verkeert bestuurlijk Nederland in grote ongerustheid.

Wat hierbij jammer is, is dat toch een aantal boze blanke mannen en ook de zwarte Ayaan Hirsi Ali al lang geleden gewaarschuwd hebben dat dit wel eens faliekant mis zou kunnen gaan. Wat toch eigenlijk al gebeurd is gezien het grote aantal Nederlandse sympathisanten van ISIS en consorten. Luisteren naar de islamcritici was er niet bij, want dat was de oren laten hangen naar het verdomde populisme.

Nog in het vorige decennium werd het ambtenarenapparaat van ministeriële zijde op het hart gedrukt vooral geen islamgerelateerde berichten, die stigmatiserend voor de islam zouden kunnen zijn, te ventileren. De gelijkgeschakelde pers maakte zich vooral uit de voeten als het over de islam ging, ging het over de islamcritici, dan stonden ze te hijgen van opwinding die aan de schandpaal te nagelen.

Toen Wilders een sticker liet drukken en verspreiden waarop een tekst stond te lezen die net zo goed over het nationaalsocialisme of communisme kon gaan, schoot een visgraat in de keelwand van zowel de gelijkgeschakelde pers als de rechtgeaarde politici en stortte een hooggeplaatste ambtenaar van Frans Timmermans zich op het handgeknoopte karpet van de medefinancier van de islamitische zucht naar wereldheerschappij om in het areaal van de 1001 sprookjes 1001 excuses te maken.

Alsof in 1935 de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff zich voor de voeten van respectievelijk Stalin en Hitler geworpen zou hebben met excuus voor de gepleegde smaad jegens de regimes van beide dictators, die toch al volop de wereld aan het vergiftigen waren met hun ziekelijk ideologieën, schoot het achterlijke Nederland van anno 2014 Saoedi-Arabië juist moreel te hulp in plaats van het te bestraffen voor de gepleegde misdaden tegen de menselijkheid.

Op deze plaats is bij herhaling geschreven dat het een onmogelijk situatie is aanstaande moordeskaders te faciliteren en tegelijk islamcritici aan de schandpaal te nagelen. Wilders heeft gelijk, hij en Ayaan Hirsi Ali hebben samen in een opiniestuk op tijd gewaarschuwd. Inmiddels is Ayaan Hirsi Ali het land uitgepest en Wilders als de nieuwe Hitler op een sokkel gezet. Daarom hier nog eens dat opiniestuk van beide islamcritici die ze op 12-04-2003 in de NRC gepubliceerd hebben.

Het is tijd voor een liberale jihad.

Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders

De radicale islam rukt op in Europa, waarschuwen Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders. Er moet een krachtig antwoord komen, desnoods met opzijzetting van elementaire rechten.

De intolerantie binnen de islam reikt tot ver in Europa, ja zelfs Nederland. Enige maanden geleden kwam de Nederlandse inlichtingendienst AIVD al met een rapport waaruit bleek dat rekruteringen voor een jihad in Nederland niet meer incidenteel, maar structureel en frequent plaatsvinden. Tientallen jongeren worden geworven in onder meer Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam voor terreurdaden en heilige islamitische oorlogen.

 De islamitische gemeenschap binnen en buiten Europa radicaliseert in rap tempo. Het interpreteren van de oorlog tegen Saddam als een oorlog tegen de islam is slechts een van de manifesteringsvormen hiervan. Onder meer vanuit het wahabistisch georiënteerde Saoedi-Arabië worden extremistische organisaties, moskeeën en scholen in Europa en Nederland gefinancieerd. Extremistisch-islamitische organisaties, al dan niet verbonden met Al-Qaeda, zijn actief in Europa. Vorige week zaterdag berichtte deze krant dat in Europa honderden islamitische strijders klaarstaan om terreuracties te plegen.

Maar Europa slaapt en de Nederlandse regering lijkt helemaal in een diepe winterslaap te verkeren. Slechts op incidenten wordt gereageerd; er is geen sprake van een doelgericht (en zo mogelijk Europees) beleid. Gedreven door de wens politiek correct te handelen, wordt naar niet meer gestreefd dan `de boel bij elkaar houden’. Dat is niet alleen naïef, maar ook laf, want ingegeven door de angst dat straffe maatregelen slechts op hoon en afkeer kunnen rekenen.

Dat het verzet tegen de oorlog in Irak vooral verbaal en demonstratief is geweest, doet niets af aan de aanwezigheid van jihad-strijders in Europa. Dat vraagt om een antwoord. Immers, nimmer mogen wij toestaan dat onze (grond)wettelijke vrijheden worden gebruikt om ze vervolgens om zeep te helpen. Nederland is geen islamitische staat en die illusie mag ook nooit ontstaan noch bewaarheid worden. De droom van de Arabisch-Europese Liga (AEL) om op democratische wijze de sharia in te voeren, moet een droom blijven. Dat de AEL in België inmiddels – althans voorlopig – over haar hoogtepunt heen lijkt, wil niet zeggen dat het radicalisme van deze beweging ook verdwenen is.

Nederlandse moslims zijn blootgesteld aan een eenzijdige en haatzaaiende boodschap en zijn hiervoor om een aantal redenen ontvankelijk.

De boodschap van de jihad-activist is eenvoudig, sluit aan bij de basisleer van de islam en de belevingswereld van menig moslim in Nederland en vooral bij de jeugd.

Het radicaliseringsproces vindt vaak onbewust en sluipenderwijs plaats, de boodschap wordt aanhoudend met veel overtuiging en energie gebracht.

De boodschap is zowel gebaseerd op angst, als op een beloning na de dood.

Het is van groot belang dat wordt ingezien dat het beheersen van de doodsangst in belangrijke mate het succes van de jihad-propagandisten verklaart. Bovendien is een concurrende boodschap met dezelfde eenvoud en aantrekkingskracht niet voorhanden.

Zeker niet alle imams zijn radicaal, en evenmin zijn alle gelovigen fundamentalisten. Maar de historie leert ons dat radicale bewegingen snel en onverwachts een olievlekwerking kunnen krijgen.

Om het monopolie van de extremistische imams op de geesten van de jeugd tegen te gaan, is een liberale jihad het enige gepaste antwoord op een islamitische jihad. Op de lange termijn is het van essentieel belang dat alle vormingskanalen (scholing, informatievoorziening, verenigingen etc.) waar de boodschapper van de jihad nu een monopolie op heeft, een concurrerend liberaal alternatief geboden wordt. Werk, inkomen en bestrijding van discriminatie zijn daarbij weliswaar belangrijke pijlers, maar er is meer nodig.

Moskeeën, zoals de Furqan-moskee in Eindhoven en de Al-Tawheed-moskee in Amsterdam, die geld ontvangen uit landen als het wahabistische Saoedi-Arabië en waar bijgevolg intolerantie wordt gepreekt en voor de jihad wordt geworven, moeten gesloten worden. Om de vrijheid van godsdienst op langere termijn te beschermen, zal deze voor bepaalde groepen in bepaalde gevallen tijdelijk opzij moeten worden gezet.

Scholen die, zoals de Al-Siddeq-school in Amsterdam, eveneens geld uit Saoedi-Arabië hebben ontvangen en intolerantie uitdragen, moeten dicht. Jonge kinderen mogen niet overgeleverd worden aan godsdienstwaanzinnigen.

Organisaties en verenigingen die met `fout’ buitenlands geld gefinancierd worden, dienen verboden te worden.

De ambassadeur van Saoedie-Arabië moet te verstaan worden gegeven dat een eind moet worden gemaakt aan het financieren van haat in Nederland. Hij zou wat ons betreft morgen mogen worden ontboden op Buitenlandse Zaken. Bij ongewijzigd Saoedisch gedrag zou hij wellicht moeten worden uitgewezen.

Het veelgeroemde Nederlandse overlegmodel en quasi-politiek correct handelen zijn verkeerde antwoorden op een islamitische jihad. Een dralende en pratende overheid straalt eerder zwakte uit dan sterkte. Tot behoud van een tolerant en liberaal Nederland moeten ook elementaire rechten en wetten opzij worden gezet bij de aanpak van de mensen die ze misbruiken en vervolgens willen verwijderen als fundament van onze maatschappij. Het enige antwoord is een liberale jihad.

 

 

 

 

 

juni 28, 2014

Met Rob de Wijk op reis naar…?

Met Rob de wijk op reisRecentelijk had ik me voorgenomen de filosofieën van veldmaarschalk in bange dagen en ziener Rob de Wijk links te lagen liggen. Maar dan toch is hij er weer glansrijk in geslaagd mij aan het werk te zetten zijn arbeid van een commentaar te voorzien. Rob is er namelijk van overtuigd dat we tot in lengten van dagen in Afghanistan moeten blijven om de Taliban te bestrijden. Zo was hij in staat, terwijl Nederland we gaan naar Rio riep, hieperdehiep voor het we gaan naar Mali te roepen.  Het vervelende van de Taliban bestrijden is nu juist dat die pas bestreden zijn als er niet eentje meer over is. En naast dat je dit toch als een vorm van volkerenmoord zou kunnen bestempelen, zal het nimmer lukken alle Taliban naar de maagden te jagen. Simpelweg, omdat de Taliban tussen het moorden en vrouwschieten ook regelmatig en met groot nataal succes vrouwen bestijgen.

Daar komt nog bij dat het moslimextremisme een reizend circus is. Naast het naargeestige daarvan biedt het eigenlijk een absurdistisch beeld dat westerlingen zich door dit circus naar verscheidene delen van de wereld laten lokken. Bovendien heersen onder moslimextremisten de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Zeg maar, de soennieten versus de sjiieten en vice versa. Is het ene circus de tent aan het afbreken, dan slaat het andere circus de tent er op. Je moet dus een 3D-bril opzetten om dit schouwspel te doorgronden.

Iedere opgeslagen tent bestrijden heeft dus ongeveer net zo veel zin als de zee dempen met een amuselepel. Daar komt nog bij dat het westerse optreden tegen het moslimextremisme in islamitische contreien juist ook weer moslimextremisme genereert en accumuleert. En niet alleen in de islamitische contreien, maar ook in Europa, dat tegenwoordig flink wat moslimextremistische manschappen oplevert die met het reizende circus meeliften.

Kortom, het werkt als een perpetuum mobile. Je geeft er een zetje aan en het blijft in beweging. Wel aardig als je een onnuttige vrijetijdsbesteding zoekt, maar naast een enorme kostenpost, een aanzienlijke slachtofferschare en nóg meer moslimextremisme, ben je eigenlijk vooral bezig jezelf te slachtofferen.

Wat bij dit alles zo knaagt is dat Rob tegelijkertijd in de heer is. Nee, niet in de Heer, maar in Alexander Pechtold. En Alexander is er zo eentje die wel het reizende circus van moslimextremisten wil nareizen, maar dat in het eigen Nederland juist een tent laat opslaan.

In plaats van met gebalde vuist naar dát moslimextremisme te zwaaien heeft de man er een dagtaak van gemaakt dat juist naar Wilders te doen. Wel begrijpelijk, want Wilders wil liever het moslimextremisme hier in plaats van daar bestrijden.

En dan heb je toch een groot probleem, waar nu zelfs linkse kranten en omroepen stomverbaasd over doen. Maar als ze wat minder naar Rob en zijn geestverwanten hadden geluisterd en wat meer naar de islamcritici, dan zouden ze de poldertaliban in plaats van hun Afghaanse collega’s bestreden hebben.

Het heeft echter niet zo mogen zijn en dus staan met dank aan Rob en Alexander de Europese en dus de Nederlandse poorten wijd open om de toekomstige poldertaliban met een dak boven het hoofd en een cursus uitkeringverwerving te ontvangen.

Dus…

 

 

 

juni 20, 2014

Eurocommissaris Cecilia Malmström helpt ISIS een handje Europa te veroveren

EU-calypta-Cecilia-MalmströmZoals Alexander Pechtold, die toch gretig achter alle militaire verwegmissies stond om de moslimterroristen elders te bestrijden, zit Eurocommissaris Cecilia Malmström nu ook op hete kolen en voelt ze een nog hetere adem in de nek wegens het toenemend gewapend moslimterrorisme in en buiten Europa. In een monumentale omkering van de harde werkelijkheid, wijt ze die toename aan het populisme, waar die nu juist door het populisme voorspeld werd. Tegelijk biedt ze daarmee moordbrigades als die van ISIS een alibi zich in Europa op populisten uit te leven. Immers, als je beweert dat de islamitische boosheid die tot moorden leidt door het populisme komt, lok je uit dat organisaties als ISIS zich zoals Mohammed Bouyeri zich op Theo van Gogh uitleefde, op populisten gaan uitleven.

Deze extremiteit van Cecilia Malmström valt wel te begrijpen. Het lukt de EU niet dat moslimterrorisme zowel buiten als binnen Europa effectief te bestrijden. Europa blijkt zelfs uitvoerhaven te zijn voor de moordenaars die Syriërs en Irakezen onthoofden of in kuilen tot moes schieten. En om het nog wat preciezer te stellen, Europese jihadi’s trekken naar het Midden-Oosten om onder meer het christendom dat daar een oudere historie heeft dan de islam, uit te roeien.

Daarnaast is het toenemend moslimterrorisme ook nog eens brandstof voor de populisten, die in hun bange voorspellingen dus helemaal gelijk gekregen hebben. Terwijl de moordenaar van een der voorspellers vrij en in het zonnetje van een ijsje kan likken, rest Cecilia Malmström slechts een fel trappen met de naaldhakken in de richting van de populisten. Tegelijkertijd krijgen moslimterroristen van haar een rechtvaardiging voor hun wandaden. Mooier kun je het niet voor ISIS maken.

Maar wacht even. Waar zijn de moslimterroristen nu juist zo boos over. Over de Europese militaire bemoeienis in islamitische landen. En dat zijn toevalligerwijs missies waar de meest bekende Nederlandse populist nu juist zo tegen was, maar waar de VVD, D66 en hun opperbazen van ALDE in het Europees Parlement, juist zo voor waren. Het bestrijden van het moslimterrorisme daar is zo goed voor Europa, beweren ze. Maar die stelling blijkt gezien het oprukken van ISIS in Irak op een fiasco uitgelopen te zijn.

Dat leidt tot de beklemmende situatie dat Nederland elders in de wereld de moslimterroristen probeert te bestrijden, terwijl deze in Nederland met groot succes en openlijk op sites oproepen zich in de strijd elders en hier te mengen. Anders geformuleerd, staan Nederlands militairen daar tegen moslimterroristen knokken, terwijl hun landsbestuurders in het vaderland deze moslimterroristen vrije baan gunnen zich op te geven om daar op Nederlandse militairen te schieten.

De wanhoop voor Pechtold, Verhofstadt en Malmström moet derhalve zo hoog opgelopen zijn, dat zij hun energie nu geheel richten op die vreselijke populisten, maar daarmee tegelijk Europa tot toekomstig slagveld maken. Want laten we er wel even aan herinneren, dat dankzij Pechtold, Verhofstadt en Malmström de toestroom van potentiële terroristen die Europa bedreigen door deze drie musketiers van het multiculturalisme aangemoedigd en verdedigd werd.  En zelfs een idioot kan begrijpen dat op zeker moment alle vingers in hun richting gaan wijzen.

juni 18, 2014

Wie ruimt de rotzooi van Frans Timmermans en Jozias van Aartsen op?

Geert-Wilders-anti-islam-stickerAls uitgeverijen van wetenschappelijke werken dan nog niet gelijkgeschakeld zijn aan de nieuwe orde, zullen in een ooit historici zich over deze tijd buigen, zoals zij dat ook deden over de tijd waarin het fascisme en nationaalsocialisme opkwamen. In de laatst genoemde literatuur heb ik inmiddels bijna een halve eeuw leeservaring opgedaan en moeten concluderen dat het fascisme en nationaalsocialisme zonder al te veel tegenstand konden groeien. Analoog aan die tijd zie je zonder al te veel tegenstand de invloed van de islam groeien. Mochten de historische werken die over deze tijd het licht doen schijnen ooit geschreven worden, dan zullen Frans Timmermans en Jozias van Aartsen daar zeker niet in ontbreken als nuttige of onnuttige idioten die de islam ter wille waren.

Frans Timmermans, die in Riyad nog bezig is de rotzooi van Wilders op te ruimen, maar even laten voor wat hij is. Deze keer over de Haagse burgemeester en top-VVD’er Jozias van Aartsen, die de eer toekomt veroorzaker te zijn van de PVV. Als fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer bedacht hij de buitengewoon zonderlinge partijdoctrine het VVD’ers te verbieden tegen toetreding van Turkije tot de EU te zijn. Het werd de schop onder het zitvlak van Geert Wilders en de oprichting van de PVV lag in het verschiet. Het vermogen tot politiek vooruitkijken bij Jozias van Aartsen ging kennelijk niet verder dan de alsmaar rammelende hete aardappel in zijn strot, want inmiddels zijn er nog maar weinigen die erover peinzen Turkije EU-lid te maken, naast dat de PVV de VVD in de schaduw gezet heeft.

Dat Jozias van Aartsen met op zijn rug de ambassadeur van Saoedi-Arabië meekijkend om Nederland te kunnen boycotten, de ISIS-demonstratie van aanstaande vrijdag niet wil verbieden, past dan ook geheel in die legpuzzel met het portret van de burgemeester.

De smoes dat er geen juridische middelen zijn de demonstratie, die zeer waarschijnlijk nog meer enthousiasme voor ISIS zal opwekken, te verbieden, is slechts gelul in de ruimte. Als hij op een Haags station een tiener die kennelijk een verkeerde beweging maakt, dood kan laten schieten, moet het ook mogelijk zijn een paar andere ventjes, die het plan hebben met zwarte vlaggen te vendelen, die uit handen te grissen. Achteraf kunnen die ventjes dan altijd nog naar een D66-rechter stappen om verhaal te halen.

Dat Jozias van Aartsen inmiddels een behoorlijke recidive opgebouwd heeft in het op fluweel zetten van de islam zodat die kon uitgroeien tot de draak die die nu is, kan ook blijken uit de weigering de luidsprekers met brallend Arabisch van de daken van gewone woonhuizen te verwijderen. Ook toen riep hij dat hij geen rechtsmiddelen had, maar wandelen de mannen in de lange lederen jassen wel met een duimstok langs Haagse terrassen om te beoordelen of die niet een centimetertje uitsteken. In mijn Haagse tijd hield de politie zelfs razzia’s om terrassen op tijd te ontruimen en fietsers in hun barre tocht richting werk op te houden om ze geld uit de zak te struikroven.

Dat Jozias van Aartsen onder het waakzame oog van de ambassadeur van Saoedi-Arabië riep dat hij de uit Syrië teruggekeerde jihadstrijders met rust zou laten, maar daarentegen wel dwingende redenen zag Wilders uit de fractie te trappen, maakt van deze burgemeester in vredestijd een burgemeester in oorlogstijd. Een burgemeester die prominent genoemd zal worden als de vraag gesteld wordt, hoe het in godsnaam toch zo ver heeft kunnen komen.

Nou, simpelweg, omdat hij het Comité van Waakzaamheid dat in alle vroegte al naar de islam wees als veroorzaker van onheil, de wijsvinger afhakte en vervolgens aan de high tea met de pink omhoog met de islam ging.

Mochten lezers denken dat het allemaal in Amsterdam begonnen is, nee echt niet. Het eerste keppeltje dat door moslims belaagd werd, werd in Den Haag gedragen. De eerste kunst die op aandrang van boze baarden gecensureerd werd, moest uit de Haagse Openbare Bibliotheek verwijderd worden. Het Hamas, Hamas, Joden aan het gas klonk al voor de Israëlische ambassade nog voordat het door Amsterdam een spoor trok. En voor wie het zich niet meer herinnert, het was Jaap de Hoop Scheffer die als toenmalig Tweede Kamerlid voor het CDA, erop wees dat de jaarlijkse spookbrigade die na het einde van de ramadan in Den Haag met enorme portretten van de ayatollah een zwarte mars van de Amerikaanse naar de Israëlische ambassade trok, dat met vreemdtalige antisemitische teksten in de vaandels deed. En laat het eerste ISIS-geschreeuw ook in Den Haag begonnen zijn.

In dat Den Haag dus begon de victorie van ISIS, met de aansluitende vraag, wie ruimt de rotzooi van Frans Timmermans en Jozias van Aartsen op.

juni 14, 2014

Tussenstand EU-Grote Boze Wereld 1-5

oranje-vlagRob de Wijk al gebeld over de tussenstand 1-5  van de spectaculaire wedstrijd EU-Grote Boze Wereld? Nou, de tweede helft wordt nog interessanter, want de EU blijkt op de chaos op het speelveld in Oekraïne en het Midden-Oosten minder invloed te hebben dan de Nederlandse Leeuw, toen dat dier nog zelfstandig mocht brullen. In werkelijkheid heeft de EU de chaos op het speelveld zelf laten ontstaan, maar moet het nu werkeloos en totaal verbijsterd toezien dat toekomstig EU-land Turkije zich op het randje van oorlog bevindt, terwijl in Oekraïne die oorlog al aan de gang lijkt.

Of Rob de Wijk nog wakker geschud moet worden in zijn natte droom van Alexander Pechtold als premier van een aan de EU verloren natie, is op dit moment nog niet aan de redactie van Filantropius bekend. Maar het zou best wel eens zo kunnen zijn dat Rob en Alexander nu even over de kaart  van de Grote Boze Wereld gebogen hangen met de vraag hoe het allemaal zover heeft kunnen komen dat met een vijfde colonne in het hart van de EU, Europa op het randje van een oorlog kampementen moet opslaan.

Dat ISSIS in Syrië en Irak aan de wandel is en hier en daar een spoor van afhakte hoofden achterlaat, is mede door machinaties van de EU ontwikkeld. De EU wilde graag partij zijn in de Syrische burgeroorlog, zoals het ook in Libië partij wilde zijn, en voilà.

Frans Timmermans die bij de haatbaarden van Riyad op de knieën valt, terwijl dat land grootfinancier is van het engste woestijnfeodalisme dat zich binnen het Midden-Oosten voordoet. De EU gemangeld in de woestijnwedstrijd Teheran-Riyad, die hoogst waarschijnlijk nog veel meer slachtoffers zal eisen dan de 150.000 die in Syrië aan de zijlijn dood liggen.

Nadat de EU toch op het Maidanplein eerst met gebalde knuisten zeer hoog van de toren blies, is het inmiddels de lange trap van de verdwazing af moeten dalen, want nadat de EU eerst weigerde Rusland mee te laten praten over het ophanden zijnde handelsverdrag van Oekraïne met de EU, worden de Russen nu wél vriendelijk uitgenodigd aanwezig te zijn. Nogal logisch, want als je als land gehouden bent via een laag gastarief ontwikkelingshulp aan Oekraïne te bieden, wil je ook weten wat dat land met de “vijand” konkelfoest.

Of Oekraïne de flinke aardgasschuld van 1,44 miljard euro, die het land nog aan Rusland te betalen heeft, ooit zal voldoen, is zeer de vraag. Van een regering die met geweld aan de macht kwam kun je lastig eisen dat die ook nog op een fatsoenlijke manier solvabel is.

Als je de veldspelers van de EU stuk voor stuk bekijkt, blijken ze dus niet alleen slecht bij de pinken te zijn, maar ook niet fit genoeg de tweede helft van de wedstrijd EU-Grote Boze Wereld te spelen.

Rob de Wijk bellen voor een slimmere strategie heeft geen zin, want bij wat die allemaal als veldspel voor het EU-team voorstelde, zou Wilders allang in een dwangbuis afgevoerd zijn en zou de EU het nieuwe Warschaupact zijn geworden.

Louis van Gaal dan maar bellen, want die schijnt als geen ander een tweede helft van een prima strategie te voorzien.

Ondertussen moeten we uit dit alles maar de conclusie trekken dat in het wereldvoetbal de EU niet thuishoort. Ook al heeft Rinus Michels ooit chagrijnig opgemerkt dat voetbal oorlog is, met de EU verliezen we de wedstrijd.

De Nederlandse leeuw dan maar weer?