Archive for ‘satire’

oktober 18, 2015

Asiellarie (3)

illustratie

Hans de Boer van VNO-NCW maakt zich grote zorgen over het imago van Nederland door de enorme aantallen zetels die de PVV virtueel binnensleept. Voorts jubelt hij ongegeneerd over de asieltsunami om de vacatures opgevuld te krijgen. Nou moe, denk je dan. Jarenlang een hele hoop allochtone werklozen en geen zich haastende VNO-NCW om de nood onder de werkloze allochtonen te lenigen. Het ging zelfs zover dat vanuit linkse en allochtone kringen de werkgevers van discriminatie en racisme verdacht werden. Dat dwingt tot de vraag over hoeveel migranten Hans de Boer wil beschikken om vacatures bij VNO-NCW te vullen. Terwijl er toch jarenlang gegrasduind kon worden onder het grote potentieel van werkloze allochtonen, wil hij er dus nog veel meer om in te grasduinen, wat nuchter beschouwd neerkomt op nog meer ongelukkige werkloze allochtonen die wegens ledigheid dreigen te ontsporen.

De harde werkelijkheid is bovendien dat er alweer een recessie om de hoek staat te gluren en bij recessies, of zoals we na de drie op rij die we net hebben zien passeren, nemen de vacatures vanzelf af. We zien dat op dit moment de afname van de werkloosheid stagneert en er dus in het geheel geen behoefte is aan arbeidsmigratie. Het idee om de vergrijzing met de verbruining te bestrijden lijkt alleen maar meer werkloosheid gegenereerd te hebben. Het is als met gokverslaving: je moet steeds je inzet verdubbelen om je verlies terug te winnen. In Monte Carlo schijnt dat velen tot doodsdrift gedreven te hebben.

Wat het imago van Nederland zeker geen goed doet, is de vermiddeleeuwïsering. Het Nederland van de pioniers- en handelsgeest is ingeruild voor een tranendal van mislukkingen. Had maar beter opgelet en vooruit geregeerd. Dan zou bijvoorbeeld na het beëindigen van het melkquotum de melk niet in een bodemloze put verdwijnen, maar zou het voedselonzekere China er rijkelijk mee bediend worden en de Nederlandse moeders in de supermarkten niet misgrijpen. Geld stinkt niet, zure melk wel. Nederlandse babymelk tegen de vergrijzing van de Chinese eenkindgezinnen: heus het helpt.

Nederland ooit gewestelijk kampioen in de voedselproductie en -conservering is op de handen gaan zitten in plaats van als vanouds de wereld in te trekken. Hebben we aan de krijtstreepjespakken van VNO-NCW te danken.

Na de pleefabrikant Bernard Wientjes, die meende dat Nederland door de PVV in de risee zou raken, hebben we alweer een waardeloze losbol aan het hoofd van VNO-NCW die Nederland naar de middeleeuwen helpt. Dus op naar de Hoekse en Kabeljauwse twisten onder aanvoering van Hans de Boer.

 

 

 

Tags:
oktober 13, 2015

Asiellarie (1)

Het opstalletje van Marcel van Dam

Het AZC van Marcel van Dam

De ene helft van Nederland wil asielzoekers bij de ander helft van Nederland op de stoep parkeren en trekt er een verongelijkt gezicht bij als deze uiting van menslievendheid daar niet gewaardeerd wordt. Harry Mulisch schreef al eens wat het dumpen van ellende bij de ander voor de deur teweeg kan brengen. Deze splijtzwam zal de komende jaren extreme gevolgen voor de maatschappelijke cohesie krijgen en in hogere politieke sferen tot een oorlogsstemming leiden.

Recentelijk zei de menslievende ex-minister Jan Pronk voor de radio dat als de situatie dat noodt, ook hij zijn grote huis aan asielzoekers ter beschikking zal stellen. Tussen zeggen en doen gaapt bij linkse mensen echter een enorme kloof. Zodra er een geldinzameling voor vluchtelingen is, blijkt de opbrengst dan ook niet in overeenstemming te zijn met het aantal rode stippen bij linkse partijen. Links stemmen blijkt dus heel wat vrijblijvender te zijn dan links doen. Per linkse stemmer een luttele euro aan vluchtelingen schenken, geeft nu niet bepaald het beeld dat links roepen neerkomt op links doen.

Van een PVV’er mag je niet verwachten dat die de deur wijd open zet voor asielzoekers. Maar waar blijven de open deuren bij links? Nu de asielophoping zo nijpend is dat zelfs de lekke tenten van Job Cohen tevoorschijn komen, zou je mogen verwachten als nobel voorbeeld dat in ieder geval de linkse grootwoners hun deuren gastvrij openzetten en de staatstelevisie daar dan ook meteen rijkelijk gewag van maakt. Maar dergelijke beelden hebben de beeldschermen van het volk nog steeds niet bereikt. Het zou zeker helpen als juist de linkse grootwoners die om barmhartigheid bij de burger schreeuwen, daar nu eens zelf het goede voorbeeld van gaven. Een blije televisieploeg van de VARA bij de voordeur van Jan Pronk, of bij andere grootwoners als Marcel van Dam en Youp van ’t Hek zou wonderen doen.

Links groot wonen schept namelijk morele verplichtingen. Als je de ander egoïsme en PVV’ers hilterianisme verwijt, moet het toch geen moeilijke stap zijn een barmhartig voorbeeld te geven. Misschien dat PvdA’er Jetta Klijnsma in haar goedkoop verworven krakerswoning wat asielzoekers kan herbergen. Of toch liever samendrommen in de lege te koop staande villa van grootvorst Frans Timmermans? Je zou kunnen denken aan tijdelijke noodopvang binnen het beveiligde bastion van de PvdA’er met weinig risico voor bivakmutsen met rotjes en eieren. Maar er kunnen natuurlijk wel krassen op het parket en de fraai gestuukte muren komen.

Maar nee, parkeer uit goedertierenheid de asielzoekers maar bij een ander op de stoep en doe verongelijkt als die daar niet verrukt over is. Socialisme is de gemakkelijkste manier om menslievendheid te betrachten. Zij de eer, de ander de ellende.

Tags:
juni 17, 2015

Volgelingen van Maarten Luther blijken zuiver in de leer

 

stellingen02

Dan mag Maarten Luther een Adolf Hitler avant la lettre geweest zijn, zijn volgelingen van de VU beginnen nu ook die kant op te marcheren door het enige democratische land in dat godvergeten moorddadige oord naar het leven te staan.  Dat de VU op “heilige christengrond” nu ook het enige door Joden geregeerde land naar de afgrond faciliteert, mag je daarom gerust een gotspe noemen.

Twijfels? Lees Keesje Madura daar maar over:

Genocide, Onwetendheid en Lijden op de Vrije Universiteit

Hadden de rector en de decaan van de Vrije Universiteit geweten, welke activisten er in het schreeuwende en juichende publiek zaten, tijdens hun toespraak voor de conferentie over het boycotten van Israël, dan hadden ze daar zeker niet zo rustig gezeten als gisteravond.Op de derde rij zat de ex-terrorist, tevens voorzitter van de Nederlandse Gazaboot, Rob Groenhuijzen. Hij deelde ook nog stencils over de boycot van Israël uit. Meevaren op een Gazaboot is op zich niet zo spannend, maar samenwerken met de terreurorganisaties Hamas en PFLP, zoals de Gazaboot doet, is dat wel.

Op de tweede rij zat de meermaals gearresteerde, opkomende ster aan het Palestijnse firnament, Abulkasim Al-Jaberi (Fuck de Koning). Hij verstoorde met de tevens aanwezig ex-greenpeace beleidsmedewerker Frank van der Linde een theatervoorstelling van actrice Lia König.

Achterin de zaal, veel te laat binnengekomen, zat de man die bij de vorige conferentie twee Joodse mannen bedreigde en daarom gearresteerd en aangeklaagd werd. Afgelopen week heeft hij staande op de Herengracht opnieuw één van de slachtoffers uitgescholden.

Mevrouw José van Leeuwen, eveneens aanwezig, maar niet bereid een normaal gesprek te voeren, riep meermaals tegen een rechtenstudent: “Hij is CIDI, hij is CIDI”, daarmee ook de tolerantiegrens van de aanwezige activisten demonstrerende. Mevrouw Jose van Leeuwen demonstreerde meermaals samen met de beruchte Hamas-fondsenwerver Amin Abou Rashed.

De vertegenwoordiger van de Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina op het podium, Thomas van Beersum, wordt aangeklaagd wegens smaad en belediging van een ambtenaar in functie en werd de Philipijnen uitgezet wegens bedreigen van een politieagent.

De Hamas-fan-girls, die de vorige zomer zo enthousiast pro-Hamas-demonstraties organiseerden, kwamen veel te laat binnen en Sara Beqali vroeg vriendelijk of ze op onze plaats mochten zitten. “Hier moeten andere mensen zitten, jullie kunnen hierachter plaats nemen”. Ze kreeg echter pijnlijk een deksel op haar neus toen we vroegen: “Zijn deze plaatsen ‘Slegs vir muslims?'”

Het publiek bestond voor een zeer groot gedeelte uit fundamentalistische moslims en extreem-linkse studenten. De weinige zionisten werd het bijna onmogelijk gemaakt te spreken. Zelfs een opmerking over het kankeronderzoek bij de Universiteit van Haifa, werd met hoongelach beantwoord. Een zeer beschamende en smakeloze vertoning, niet passend bij de Geest van Abraham Kuijper, oprichter van de VU, die in geen velden of wegen  te bekennen was.

Het is duidelijk dat de aanjagers van de boycot tegen Israël geenszins de bedoeling hebben een Tweestatenoplossing of een anderszins vreedzame situatie te bevorderen. De boycot van Israël heeft als enige doel Israël als staat te verzwakken. Dat werd letterlijk ook zo gezegd door Thomas van Beersum. De gesprekleidster vroeg het nog een paar keer na. UVA docent Paul Aarts stelde ook dat een democratie gevoeliger voor een boycot is, dan een dictatuur. Daarmee tegelijkertijd erkennende, dat Israël een democratie is en ook dat Israël kapot gemaakt moet worden.

De bestuurders van de VU waren totaal niet voorbereid op de staccato van aanvallen en valse beschuldigingen (Genocide, kolonialisme, massamoord, bezetting)  die door de maöist Thomas van Beersum op de zaal afgevuurd werden. Ze weten er gewoon niets van. De rector gaf zelfs toe, nooit met de rector van een Israëlische universiteit gesproken te hebben. De decaan van de afdeling Rechtsgeleerdheid beweerde zelfs dat Robert Soeterik, die een paar maanden geleden voor de islamitische studenten sprak, een academisch niveau had. Van de bestuurders van de VU hoeven we dus niks te verwachten. Toch geloof ik niet dat de VU snel een boycot van Israël in zal stellen.

Een interessante situatie zal ontstaan, als de gemeenteraad van Amsterdam a.s. donderdag zal besluiten een stedenband met zowel Ramallah als Tel-Aviv aan te gaan. De UVA zal dan natuurlijk vooral de banden met Ramallah aanhalen. De Vrije Universiteit zal een extra reden hebben om eens bij de Universiteit van Tel-Aviv op bezoek te gaan. Het kan het academische niveau van de VU zeker ten goede komen.

Aanstaande donderdag om 18:30 zullen de gebruikelijke verdachten bij het Amsterdamse Stadhuis tegen de stedenband Amsterdam-Tel-Aviv demonstreren. Frank van der Linde heeft de coördinatie op zich genomen.  Ze demonstreren niet tegen de stedenband met Rammalah of de stedenband met   Izmit (Turkije), Casablance (Marocco), Larache (Marocco), Peking (China), Hanoi (Vietnam), Bombay (India), maar uitsluitend tegen de stedenband Amsterdam – Tel Aviv. Het is duidelijk waarom. De enige democratie in het Midden-Oosten moet kapot gemaakt worden. Daarin vinden extreem-linkse studenten, terroristen en fundamentalistische moslims elkaar.

Bron: Keesje Madura
januari 26, 2015

Eurofetisjisten krijgen koekje van eigen deeg

Hansje als strijderHet Europa van Nie wieder Krieg, Nie wieder Hitler en Nie wieder Stalin van de excessief gesticulerende Hitlerlok Guy Verhofstadt en de volgevreten Hans van Baalen, heeft een flinke optater in Griekenland moeten verduren. Europa, dat economisch de draad sedert 2008 maar niet kan oppakken en juist wel oorlog in plaats van Nie wieder Krieg moet doorstaan, krijgt nu precies wel wat het dacht dat het juist niet zou krijgen.

Het extremisme van het interbellum is geheel aan het terugkeren. Het bloedige linkse extremisme, het even bloedige rechtse extremisme en het nog bloediger islamitische extremisme, lijken goed emplooi te kunnen vinden dankzij de EU-alchemisten die van goud lood weten te maken. Je hebt er geen diepgravende exegese voor nodig, want in Oudhollandse spreuken, gezegden en spreekwoorden ligt de wijsheid besloten: Wie het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het deksel op zijn neus.

Het gedroomde rijk tot aan de Oeral en over de Bosporus is aan het aftakelen nog voordat het de voltooiing naderde. Had het nu maar wat beschaafder, gematigder, minder totalitair gedaan en wat meer naar de man en de vrouw in de straat geluisterd, dan zou de nobele gedachte van een vreedzaam en veilig Europa misschien wel kans van slagen gehad hebben.

Dit Europa slaat vooral aan bij de extremisten van het midden, die met hun eurofetisjisme Europa uiteindelijk in verdeeldheid, terreurdreiging en oorlog gestort hebben. Aan de randen van Europa craquelleert het zo hevig dat het in het megalomane bastion van Brussel op zijn Gronings te voelen moet zijn.

De burgerlijke slaafsheid, het obscurantisme en het feodale gaat u maar rustig slapen, wij regelen het allemaal voor u heeft afgedaan in het Europa dat door Schengen met de dag onveiliger wordt.

Het antisemitisme, dat tijdens het interbellum het magische affront vormde waarin het extremisme zich wist te binden, heeft juist in dit Europa nieuwe kansen gekregen en heeft die weten te benutten.

Moet u nu niet denken dat bij de EU-patriarchen enige vorm van schuldbesef zal opwellen. Men dient daarbij niet te vergeten dat de schuldigen zich altijd tijdig uit de voeten weten te maken met een goedbezoldigde taak in de luwte en Hans van Baalen als het echt menens wordt wel ergens de burgemeester in oorlogstijd zal zijn die de kransen legt bij het plaatselijke oorlogsmonument van de vorige oorlog.

Und so weiter, und so weiter, und so weiter.

januari 25, 2015

Syriza grootste partij in Griekenland

Premier-Marcos-Ruttopopolous2

januari 17, 2015

Paus Franciscus over Charlie Hebdo: ‘Ik geef iedereen een oplawaai die mijn moeder beledigt’

christopher2Het christen Zwaard en het Kruis.  12 oktober 1492: Christopher Columbus legt aan in de Nieuwe Wereld en zet tegelijk een legertje geile zeemannen aan land die staan te popelen om eens flink uit de bol te gaan en andere weldaden van het toenmalige christendom te brengen. Namens de toenmalige Paus Alexander VI, aka de spanjaard Rodrigo Borgia (een telg van de beruchte Borgia familie), pootte Columbus het christen kruis neer in de bodem van de Amerika’s en schonk het veroverde land aan de Spaanse Inquisitie. Fait accompli.

Paus Franciscus I: “Ik geef iedereen een dreun die mijn moeder beledigt!” De ronduit hilarische commentaren van de Paus kwamen toen hij debatteerde over de vrijheid van meningsuiting naar aanleiding van de bloedige terreuraanslagen op de kantoren van Charlie Hebdo van 7 januari 2015.

Paus Franciscus, alias de Argentijn Jorge Bergoglio, deed zijn uitspraken aan boord van een vliegtuig toen hij een paar dagen geleden van Sri Lanka op weg was naar de Filippijnen om er aan het tweede luik te beginnen van zijn rondreis doorheen Azië.

Paus Franciscus IWijzend naar Alberto Gasparri, die de pauselijke reizen organiseert en naast hem stond, grapte de Paus: “Het is waar dat je niet met geweld mag reageren, maar hoewel wij goeie vrienden zijn, als mijn goede vriend Dr. Gasparri een verkeerd woord zegt tegen mijn moeder, dan krijgt hij een oplawaai.

Gekscherend haalde hij met zijn vuist uit naar Gasparri en vervolgde: “‘t Is toch normaal. Je mag niet provoceren. Je kan het geloof van anderen niet beledigen. Je kan niet de spot drijven met het geloof van anderen.”

Sprekend over de dodelijke aanslagen van de vorige week, die in Parijs werden gepleegd door islamitische militanten, verdedigde de Paus de vrijheid van meningsuiting. Maar hij zei dat dergelijke vrijheden samen met beperkingen komen, eraan toevoegende dat hoewel vrijheid van meningsuiting een mensenrecht was ook het recht om beledigd te zijn dat is:

“Ik denk dat zowel de vrijheid van religie en de vrijheid van meningsuiting beiden fundamentele mensenrechten zijn. Iedereen heeft niet enkel de vrijheid en het recht maar de plicht om te zeggen wat hij denkt voor het algemeen belang. Wij hebben het recht om deze vrijheid openlijk uit te drukken zonder te beledigen. Deze mensen [van Charlie Hebdo] provoceren en dan [kan er iets gebeuren]. Aan de vrijheid van expressie zijn er grenzen.”

Verwijzend naar vorige religieuze oorlogen zoals bijvoorbeeld de kerstening van de Amerika’s(plaatje bovenaan), de Kruistochten die werden gevoerd tegen de Islam met de zegen van de Rooms-Katholieke Kerk enz., zei de Paus dat doden in de naam van God verkeerd was en zei: “Laat ons naar onze eigen geschiedenis kijken. Hoeveel religieuze oorlogen hebben we wel niet gehad? Zelfs wij zijn zondaren maar je kan niet doden in de naam van God. Dat is een aberratie.”

De uitspraken van de Paus zorgden meteen voor de nodige commotie, met het Vaticaan dat zich haastte om de uitspraken toe te lichten want “dat die helemaal niet bedoeld waren als een oproep tot geweld” en dat de Paus “zeker niet de aanslagen in de kantoren van Charlie Hebdo wilde vergoelijken, integendeel,” en bla bla bla…

Jerry A. Coyne, columnist van The New Republic, reageerde als volgt op

“Buiten beschouwing gelaten of de Paus Jezus’s advies negeerde om de ander de andere wang toe te keren, is de vergelijking tussen satire op religie en het beledigen van iemands moeder belachelijk.

De cartoons van Charlie Hebdo en andere spotternijen met religie (het tijdschrift heeft de spot gedreven met alle religies, met inbegrip van het katholicisme), zijn niet bedoeld om religieuze mensen te beledigen of ontworpen om enkel ergernis te wekken, maar om de aandacht te wekken voor de schadelijke gevolgen van geloof in het algemeen.

hebdo1Het tijdschrift heeft bijvoorbeeld vaak gespot met het Vaticaan voor het verkeerd omgaan met de epidemie van verkrachtingen van kinderen door pedofiele priesters. Charlie Hebdo heeft geen moslimnamen door het slijk gesleurd; het deed dat met de Islam en het wordt hoog tijd dat iedereen, met inbegrip van Paus Franciscus, het verschil gaat leren begrijpen.

Mensen beledigen verschilt van het bekritiseren van hun geloven, zelfs indien het laatste naar het vorige leidt. Net zoals politieke opinies kunnen kwetsen, zo kunnen ook religieuze meningen dat doen en om dan te argumenteren dat religie daarvan gespaard moet blijven en politiek daarentgen niet, is zwichten voor het geloof als zijnde een ongerechtvaardigd privilege.”

Met dank aan Brabosh.com

oktober 27, 2014

PVV, VVD en CDA hebben een Hondse meerderheid van 76 virtuele zetels

Geert-Wilders-anti-islam-stickerHet is toch wat, de door links uitgespuugde gedoogconstructie van VVD, CDA en… PVV hebben bij de laatste peiling van Maurice de Hond als enige combinatie een parlementaire meerderheid. Wat zou er toch op tegen zijn het land voor de ondergang te behoeden met een dergelijke combinatie, maar dan in het eggie en niet met een gedoogrol voor de PVV?

Het is nog even wachten voor de grote boem ook in Nederland klinkt, maar de rol van de PVV is niet zoals in linkse krochten steeds gedacht werd uitgespeeld, maar moet nog beginnen.

Met vriendelijke dank aan het consortium Links & Islam. Ga zo voort dames en heren.

Tags: ,
oktober 18, 2014

Pennenvrucht van Dries van Agt

Schalkhaar politieAls Dries van Agt een wind met zijn vulpen laat, ligt een deel van Nederland altijd uit pure euforie in de handen te wrijven. Op zijn instituutje The Rights Forum heeft hij rondom zich een paar vertrouwelingen weten te verzamelen die beweren de mensenrechten te willen bevorderen: zet zich in voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid van de Nederlandse regering.

Dat klinkt heel nobel. Maar er mankeert nogal wat aan het streven van The Rights Forum. En niet zo weinig ook. Ze laten wat hun aandachtsgebied aangaat enorme gaten vallen. Ze hanteren er een soort woestijnzeef die het mogelijk maakt dat het al het Arabische en islamitische bederf doorlaat, zodat alleen de zandkorrel Israël over blijft om over te klagen.

Ik zeg met nadruk “zandkorrel” want het aantal slachtoffers dat sedert de stichting van de staat Israël in de strijd tussen de Joden en de Arabieren viel is een schijntje vergeleken bij wat de Arabieren en moslims gedurende die periode wisten te maken. De Algerijnse burgeroorlog tussen Arabieren en Arabieren leverde al twee keer zo veel slachtoffers op dan ten gevolge van het bestaan van Israël te betreuren viel.

Over onthoofdingen, ophangingen, stenigingen, vergassingen, verbrandingen en genociden in het Midden-Oosten maken de dames en heren van The Rights Forum zich in het geheel niet druk. Geen moment van opwinding te lezen over de door Arabieren en moslims begane gruwelijkheden, terwijl ze daar toch een mooi geoutilleerde website voor in het leven geroepen hebben.

De boze brief van Dries van Agt aan Frans Timmermans heeft daarom het meest weg van de klacht van de boze Schalkhaar-politieman die zich tijdens de bezetting zo opwond over het voor hem ontnuchterende feit dat nog niet alle Joden van huis gesleept waren en dat ze daarom nóg beter hun best moesten doen.

Nou, de Joden uit hun Achterhuis Israël halen gaat ondanks het gesmeek van The Rights Forum echt niet lukken. De tijden dat Joden zich dat nog lieten welgevallen is voorbij.

Eigenlijk leven Dries van Agt en zijn compagnons van The Rights Forum in anachronistisch opzicht in geleende tijd. De Joden van Israël hebben namelijk Nederland helemaal niet nodig, maar Nederland juist wel de Joden. Maar dat laatste ligt misschien wat moeilijk, want Nederland is bezet gebied waar de eigen folklore straks achter slot en grendel gaat.

Foto boven: De Schalkhaar-politie macheert voor de bezetter.

augustus 25, 2014

Buurtvaderen tegen het jihadisme

jihaddemo-Den-HaagHier in het ochtendnevelige en vreedzame coulisselandschap van mijn woonoord kon ik mijn ogen niet geloven. Het kabinet zet “martiale” plannen in om het jihadisme te bestrijden. Wie mocht vermoeden dat alles op alles gezet zou worden de strijd tegen IS en consorten aan te gaan, komt echter bedrogen uit. Dit kabinet, waarvan ik op deze plaats ooit opmerkte dat het achteruit regeert, stevent nog sneller dan in mijn meest gruwelijke nachtmerries richting vroege middeleeuwen. Het jihadisme gaat namelijk bestreden worden door islamitische hotemetoten op wie het kabinet in heilige overtuiging andermans kapitaal inzet.

Jazeker, de haatimams worden aangepakt. Nou zeg, ik schreef 10 jaar geleden al dat dat noodzakelijk was, maar toen was de stemming nog dat geloofsvrijheid belangrijker was dan het beschermen van vrouwen, homo’s, Joden en ongelovigen tegen deze Max Blokzijl’s van de islam. Kritiek op deze imams was slechts islamofobe retoriek en dus racisme.

Maar daar dan het kabinet met het panacee tegen het jihadisme: buurtvaderen tegen ISIS. Nu is er op deze plek al aan herinnerd dat het Buurtvaderen toch echt op een echec uitgelopen is, want het is sedert de stichting alsmaar verder de verkeerde kant opgegaan, getuige de Nederlandse jihadisten die ondanks een nette Nederlandse schoolopleiding de meest gruwelijke moordpartijen aanrichten. Want laten we eerlijk zijn, op VMBO-scholen wordt toch echt niet in het afhakken of afsnijden van hoofden onderwezen.

Goed “Het kabinet wil haatzaaien door imams tegengaan en sleutelfiguren in de moslimwereld inzetten om te voorkomen dat jongeren radicaliseren.” (Bron: Volkskrant)

Maar dan toch de vraag, wie zijn dat dan die sleutelfiguren? De moslimshotemetoten waar naïeve Nederlandse regeerders hun kaarten op inzetten, maar die wat niet onwaarschijnlijk is, wellicht in de onderste lade een dubbele agenda hebben liggen? De koran bijvoorbeeld, wat toch geen voorbeeld is van menslievendheid.

De plannen van het kabinet zijn dus zoiets als “de kat op het spek binden”, maar ja, dat is van het varken. Dan maar liever de parallel dat de premier richting bezettingstijd, Mr. D.J. de Geer, zou hebben besloten NSB’ers in te zetten tegen het nationaalsocialisme. Wat niet helemaal een onterechte vergelijking is, want deze premier vloog tijdens de bezetting van Lissabon naar het bezette Nederland om vuile zaken te doen met het Derde Rijk.

Ja, vuile zaken doen met de islam om erger te voorkomen. En niet helemaal vrij van racisme, want wat mankeert er toch aan blanke sleutelfiguren tegen het jihadisme?

Nou, dat zal ik u haarfijn uitleggen. De afkeer binnen de islam voor de blanke mens is zo onmetelijk groot dat het een steekvlam in de islamitische kerosine zou zijn als het kabinet verstandige blanke mensen zou inzetten tegen het jihadisme. Zo ver is het dus al gekomen, de islamitische staat in de staat.

Nou, nu maar weer fijn genieten van het pastorale landschap van de Achterhoek.

juli 18, 2014

Het Europa van de EU is een bloedbad aan het worden

massexecuties1Vanmorgen hing VVD-senator en generaal-majoor b.d. Frank van Kappen aan de telefoon bij de klassieke omroep, die met wat teletekstinformatie deed alsof hij net een lijntje met Amerika gehad had. Meest interessant over de grote instabiliteit die er thans heerst, was zijn opmerking dat hij en de zijnen dat al lang voorspeld hebben. Nou, helemaal niet. Zijn VVD regeert op dit moment, en zijn VVD heeft de roepende critici in de woestijn de partij juist uitgeknikkerd, maar Hans van Baalen daarentegen in Kiev stemming laten maken tegen de Russen.

Het veilige Europa dat de Europees leiders de burgers toch met de hand op het hart beloofd hebben bleek gisteren met de aanslag op het verkeersvliegtuig dat boven Oekraïne vloog aan flarden geschoten te zijn. Er is een hete en koude oorlog in Europa. Aan de randen van het toekomstige Europa, want de VVD is nog steeds niet tegen Turkije bij de EU, heersen totale anarchie en massamoord. Binnen Europa is een alsmaar uitdijende moslimpopulatie sterk aan het radicaliseren en we hoeven alleen nog maar zenuwachtig met de vingers op de stoelleuningen roffelend af te wachten voor er weer een boem klinkt.

Werd in het Nederlandse deel van het interbellum nog iets gedaan aan de weerkorpsen van de communisten en nationaalsocialisten door een uniformverbod uit te vaardigen, thans moet je in de steden grote moeite doen niet tegen een woestijnuniform aan te lopen.

Je kunt van Poetin zeggen wat je wilt, maar hij voorkomt in ieder geval dat Rusland niet aan een tsunami van islamisering overgeleverd wordt. En de communisten van het inmiddels zeer kapitalistische China doen er ook hun best voor dat China daar niet aan ten offer zal vallen.

Op de onnuttige idioot Barack Obama en diens geestverwanten na, lopen de Amerikanen ook niet warm voor zo’n tsunami, al was het maar omdat de conservatieve christenen dat met hand en tand zullen verhinderen. En misschien dat het daarom ook de zwaarst bewapende burgers van het land zijn, want tegenwoordig moet je met een toenemende christen- en Jodenhaat heel goed aan je zelfverdediging werken, wil je niet onder dwang in Allah of erger moeten gaan.

Dat allemaal beschouwend kun je Europa zien als een lichte kooi in haar nadagen. Ze prostitueert zich op het handgeknoopte karpet in Riyad, staat toe dat het leger van Allah zijn tenten opslaat, construeert aan het randje van Centraal-Europa moslimstaten van waaruit bruggenhoofden voor criminaliteit en islamisering geregeld worden, en bovendien worden degenen die hiervoor al jaren waarschuwen op een moreel water en brood gezet.

Het zal er nog van komen dat we de conservatieve christenen die wij atheïsten met argusogen bezagen, nog dankbaar moeten zijn voor het conserveren van de westerse vrijheid. Al moet gezegd, dat dit Europa de christenen in het Midden-Oosten rustig laat uitroeien en onze minister van Buitenlandse Zaken liever 150 miljoen euro op de bankrekening van genocidenplegende Arabieren stort, dan dat hij de christenen en Joden in het Midden-Oosten een handje helpt.

Zulk een Europa verdient het licht in de ogen niet, en het daarom nog slechts wachten is op het moment dat het gebruik moet maken van blindengeleidehonden om zich voort te bewegen. Nu maar ernstig hopen dat het niet de wolven van Recep Tayyip Erdoğan worden, want dan zijn we helemaal in de ratsmodee.

Boven boven: Het leger van Allah organiseert een feestje.