Posts tagged ‘Alexander Pechtold’

januari 17, 2015

Repressofobie versus islamofobie

isis-den-haag-350x175

Niet de terreurdreiging lijkt de belangrijkste bron te zijn van de nationale opwinding over het jihadisme, maar de woordenstrijd over repressie of niet. Links van het midden tot en met wijsneus Pechtold wil van Nederland een strak biljartlaken maken en dus gewoon de handen warm houden door erop gezeten machteloos toe te zien tot het moment suprême aanbreekt. Zeg maar, het gebroken geweertje, maar dan wel de kalasjnikovs ongeschonden laten. Rechts van het midden ziet de hobbels in het biljartlaken liever wel en wil die graag platstrijken met repressieve middelen.

Nu herinneren we ons van eerdere grote momenten dat het gebroken geweertje vooral de vijand ten dienste stond omdat de eenzijdige ontwapening de vijand heel goed uitkwam.

Wordt steeds beweerd dat rechts geobsedeerd is door angst voor de islam, links kun je ervan betichten geobsedeerd te zijn door angst voor repressie. Repressofobie dus. Dat vonden criminelen lange tijd goed nieuws en daarom hebben we een cellenoverschot, maar geen tekort aan criminelen.

De linkse repressofobie, nog onlangs uitgebraakt door Alexander Pechtold en Marianne Thieme, wordt zeer gewaardeerd door degenen die het niet goed ophebben met de doorgaans vreedzaam co-existerende Nederlandse samenleving. Wilders mag dan verweten worden dat hij zich als meest op de voorgrond tredende representant van de repressie manifesteert, van pappen en nathouden herinneren we ons nu juist het van kwaad tot erger van ideologieën die het allerminste goed voorhadden met de mensheid.

Dat Nederlandse militairen in vreemde landen hun uniformen moeten dragen in de strijd tegen het moslimterrorisme, maar in eigen land uit angst voor het jihadisme het uniform thuis aan het knaapje moeten laten hangen, is ongeveer het summum van repressofobie.

Als je in Nederland het nationale legeruniform al niet meer aan kan trekken, zou er dan geen mitrailleur onder de oksel gehangen moeten worden om dat recht te verwerven?

In Nederland is het dragen van het uniform van de profeet ongeveer verheven tot nationaal erfgoed, het dragen van het nationale legeruniform is taboe geworden.

Geen wonder dat de islamofobie het wint van de repressofobie.

 

 

 

 

juli 1, 2014

Het vergeten momentum van Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders

Haagse jihadistenIn de Volkskrant zet de PVV-leider Geert Wilders het gehele politieke establishment in de etalage te kijk zodat iedereen met een beetje ratio het rotte fruit tegen het etalageglas kan spetteren. Want wat kun je anders met politici die regeren niet vooruitdenkend doen maar incidenten afwachten alvorens uit de fauteuil op te veren.

Nu ook benauwdheid bij D66 over de terreurdreiging door de teruggekeerde jihadisten lijkt te ontstaan, want stel, en ik herhaal nog maar eens, stel dat die iets in Nederland zouden uithalen waarvoor Wilders toch vroegtijdig waarschuwde, dan zakken de 26 gepeilde zetels door de toch al wankele poten en kan Alexander Pechtold weer kunstveilingen voorzitten. Het voorkomen van een aanslag is tegelijk het voorkomen van een monsterzege voor de PVV, dus verkeert bestuurlijk Nederland in grote ongerustheid.

Wat hierbij jammer is, is dat toch een aantal boze blanke mannen en ook de zwarte Ayaan Hirsi Ali al lang geleden gewaarschuwd hebben dat dit wel eens faliekant mis zou kunnen gaan. Wat toch eigenlijk al gebeurd is gezien het grote aantal Nederlandse sympathisanten van ISIS en consorten. Luisteren naar de islamcritici was er niet bij, want dat was de oren laten hangen naar het verdomde populisme.

Nog in het vorige decennium werd het ambtenarenapparaat van ministeriële zijde op het hart gedrukt vooral geen islamgerelateerde berichten, die stigmatiserend voor de islam zouden kunnen zijn, te ventileren. De gelijkgeschakelde pers maakte zich vooral uit de voeten als het over de islam ging, ging het over de islamcritici, dan stonden ze te hijgen van opwinding die aan de schandpaal te nagelen.

Toen Wilders een sticker liet drukken en verspreiden waarop een tekst stond te lezen die net zo goed over het nationaalsocialisme of communisme kon gaan, schoot een visgraat in de keelwand van zowel de gelijkgeschakelde pers als de rechtgeaarde politici en stortte een hooggeplaatste ambtenaar van Frans Timmermans zich op het handgeknoopte karpet van de medefinancier van de islamitische zucht naar wereldheerschappij om in het areaal van de 1001 sprookjes 1001 excuses te maken.

Alsof in 1935 de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff zich voor de voeten van respectievelijk Stalin en Hitler geworpen zou hebben met excuus voor de gepleegde smaad jegens de regimes van beide dictators, die toch al volop de wereld aan het vergiftigen waren met hun ziekelijk ideologieën, schoot het achterlijke Nederland van anno 2014 Saoedi-Arabië juist moreel te hulp in plaats van het te bestraffen voor de gepleegde misdaden tegen de menselijkheid.

Op deze plaats is bij herhaling geschreven dat het een onmogelijk situatie is aanstaande moordeskaders te faciliteren en tegelijk islamcritici aan de schandpaal te nagelen. Wilders heeft gelijk, hij en Ayaan Hirsi Ali hebben samen in een opiniestuk op tijd gewaarschuwd. Inmiddels is Ayaan Hirsi Ali het land uitgepest en Wilders als de nieuwe Hitler op een sokkel gezet. Daarom hier nog eens dat opiniestuk van beide islamcritici die ze op 12-04-2003 in de NRC gepubliceerd hebben.

Het is tijd voor een liberale jihad.

Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders

De radicale islam rukt op in Europa, waarschuwen Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders. Er moet een krachtig antwoord komen, desnoods met opzijzetting van elementaire rechten.

De intolerantie binnen de islam reikt tot ver in Europa, ja zelfs Nederland. Enige maanden geleden kwam de Nederlandse inlichtingendienst AIVD al met een rapport waaruit bleek dat rekruteringen voor een jihad in Nederland niet meer incidenteel, maar structureel en frequent plaatsvinden. Tientallen jongeren worden geworven in onder meer Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam voor terreurdaden en heilige islamitische oorlogen.

 De islamitische gemeenschap binnen en buiten Europa radicaliseert in rap tempo. Het interpreteren van de oorlog tegen Saddam als een oorlog tegen de islam is slechts een van de manifesteringsvormen hiervan. Onder meer vanuit het wahabistisch georiënteerde Saoedi-Arabië worden extremistische organisaties, moskeeën en scholen in Europa en Nederland gefinancieerd. Extremistisch-islamitische organisaties, al dan niet verbonden met Al-Qaeda, zijn actief in Europa. Vorige week zaterdag berichtte deze krant dat in Europa honderden islamitische strijders klaarstaan om terreuracties te plegen.

Maar Europa slaapt en de Nederlandse regering lijkt helemaal in een diepe winterslaap te verkeren. Slechts op incidenten wordt gereageerd; er is geen sprake van een doelgericht (en zo mogelijk Europees) beleid. Gedreven door de wens politiek correct te handelen, wordt naar niet meer gestreefd dan `de boel bij elkaar houden’. Dat is niet alleen naïef, maar ook laf, want ingegeven door de angst dat straffe maatregelen slechts op hoon en afkeer kunnen rekenen.

Dat het verzet tegen de oorlog in Irak vooral verbaal en demonstratief is geweest, doet niets af aan de aanwezigheid van jihad-strijders in Europa. Dat vraagt om een antwoord. Immers, nimmer mogen wij toestaan dat onze (grond)wettelijke vrijheden worden gebruikt om ze vervolgens om zeep te helpen. Nederland is geen islamitische staat en die illusie mag ook nooit ontstaan noch bewaarheid worden. De droom van de Arabisch-Europese Liga (AEL) om op democratische wijze de sharia in te voeren, moet een droom blijven. Dat de AEL in België inmiddels – althans voorlopig – over haar hoogtepunt heen lijkt, wil niet zeggen dat het radicalisme van deze beweging ook verdwenen is.

Nederlandse moslims zijn blootgesteld aan een eenzijdige en haatzaaiende boodschap en zijn hiervoor om een aantal redenen ontvankelijk.

De boodschap van de jihad-activist is eenvoudig, sluit aan bij de basisleer van de islam en de belevingswereld van menig moslim in Nederland en vooral bij de jeugd.

Het radicaliseringsproces vindt vaak onbewust en sluipenderwijs plaats, de boodschap wordt aanhoudend met veel overtuiging en energie gebracht.

De boodschap is zowel gebaseerd op angst, als op een beloning na de dood.

Het is van groot belang dat wordt ingezien dat het beheersen van de doodsangst in belangrijke mate het succes van de jihad-propagandisten verklaart. Bovendien is een concurrende boodschap met dezelfde eenvoud en aantrekkingskracht niet voorhanden.

Zeker niet alle imams zijn radicaal, en evenmin zijn alle gelovigen fundamentalisten. Maar de historie leert ons dat radicale bewegingen snel en onverwachts een olievlekwerking kunnen krijgen.

Om het monopolie van de extremistische imams op de geesten van de jeugd tegen te gaan, is een liberale jihad het enige gepaste antwoord op een islamitische jihad. Op de lange termijn is het van essentieel belang dat alle vormingskanalen (scholing, informatievoorziening, verenigingen etc.) waar de boodschapper van de jihad nu een monopolie op heeft, een concurrerend liberaal alternatief geboden wordt. Werk, inkomen en bestrijding van discriminatie zijn daarbij weliswaar belangrijke pijlers, maar er is meer nodig.

Moskeeën, zoals de Furqan-moskee in Eindhoven en de Al-Tawheed-moskee in Amsterdam, die geld ontvangen uit landen als het wahabistische Saoedi-Arabië en waar bijgevolg intolerantie wordt gepreekt en voor de jihad wordt geworven, moeten gesloten worden. Om de vrijheid van godsdienst op langere termijn te beschermen, zal deze voor bepaalde groepen in bepaalde gevallen tijdelijk opzij moeten worden gezet.

Scholen die, zoals de Al-Siddeq-school in Amsterdam, eveneens geld uit Saoedi-Arabië hebben ontvangen en intolerantie uitdragen, moeten dicht. Jonge kinderen mogen niet overgeleverd worden aan godsdienstwaanzinnigen.

Organisaties en verenigingen die met `fout’ buitenlands geld gefinancierd worden, dienen verboden te worden.

De ambassadeur van Saoedie-Arabië moet te verstaan worden gegeven dat een eind moet worden gemaakt aan het financieren van haat in Nederland. Hij zou wat ons betreft morgen mogen worden ontboden op Buitenlandse Zaken. Bij ongewijzigd Saoedisch gedrag zou hij wellicht moeten worden uitgewezen.

Het veelgeroemde Nederlandse overlegmodel en quasi-politiek correct handelen zijn verkeerde antwoorden op een islamitische jihad. Een dralende en pratende overheid straalt eerder zwakte uit dan sterkte. Tot behoud van een tolerant en liberaal Nederland moeten ook elementaire rechten en wetten opzij worden gezet bij de aanpak van de mensen die ze misbruiken en vervolgens willen verwijderen als fundament van onze maatschappij. Het enige antwoord is een liberale jihad.

 

 

 

 

 

juni 29, 2014

Laat Pechtold premier worden

pechtold klootoogMet de vandaag gepeilde 26 Kamerzetels zijn ze bij het dagblad Trouw nu ook helemaal in de heer. Nee, dus niet in die Heer maar in Pechtold. Zo ziet Hans Goslinga Van Mierlo’s droom verwezenlijkt met, ja juist, Pechtold als de Johan Cruyff van het landsbestuur: Met de snelle gewenning aan minderheidskabinetten is het machtsmotief allerminst verdwenen. Let op D66 dat hard bezig is de droom van oprichter Van Mierlo te verwezenlijken: de spilpositie in de Nederlandse politiek.

Hoezeer ik mijn lezers er ook mee teleurstel, mijn persoonlijk advies zal geen andere zijn. Laat Pechtold premier van Nederland worden. Met D66 in het centrum van de macht, zegt de historie het luid en duidelijk, zal het snel bergafwaarts gaan met de partij. De partij is namelijk een typisch jongleer- en jojogeval: 7, 11, 6, 17, 6, 9, 12, 24, 14, 7, 6, 3, 10, 12 Kamerzetels. Even meeregeren is namelijk genoeg om de kiezers aan een diaspora te zetten. En ieder decennium zijn er wel weer nieuwe kiezers die er in tuinen en dus in de heer gaan.

De Partij, die sedert 1966 bestaat en altijd wel een gladde prater aan de leiding wist te krijgen, heeft in haar bestaan niets, maar dan ook helemaal niets gedaan aan wat door de partij beloftevol de politieke vernieuwing genoemd werd. Ja, langs ze zijlijn roepen dat er een andere spelopvatting moest komen, maar eenmaal meedoen in het centrum van de macht werd de deceptie voor het D66-electoraat zo groot, dat het wegstroomde naar andere partijen. Nederland zucht onder de archaïsch bureaucratische bestuursstructuur van Brussel, die door D66 zwaar gepropageerd wordt. Niks geen politieke vernieuwing. En voor referenda is de partij tegenwoordig doodsbang, want stel je voor dat het volk anders wil dan D66.

Toch is mijn advies, zet Pechtold in het torentje, en liefst zo snel mogelijk. Maak hem en zijn partij dolgelukkig in het centrum van de macht.

Er is echter een grote maar. Straks zal Pechtold als premier antwoord moeten hebben op de tomeloze massa-immigratie uit Afrika en Azië. Want laat het duidelijk zijn, als straks het D66-electoraat de werkelijke effecten daarvan zal ondervinden, dan zal hoe antiracistisch het zich ook voordoet, dat Pechtold in het stemhokje verwijten. En niet alleen het D66-electoraat.

Hoe raar linkse mensen het misschien ook zullen vinden, niet alleen boze blanke mannen vinden de massa-immigratie een plaag, ook allochtonen die zich met de grootst mogelijke moeite een eigen bestaan hebben weten op te bouwen zonder de weg naar het UWV-loket te hebben versleten, zullen de effecten van de massa-immigratie voelen en het Pechtold verwijten. En bij die bevolkingsgroep werkt het smoesje van het is racisme natuurlijk helemaal niet. Een decennium geleden bleek al uit een peiling dat bijna de helft van de Nederlandse allochtonen geen liefhebber van de massa-immigratie was. Graag wat nieuwe enquêtes daarover, want het zou wel eens heel erg kunnen verwilderen onder de hardwerkende allochtonen, die net als de hardwerkende autochtonen, ook voor zichzelf opkomen.

Straks als premier zal Pechtold niet alleen aan autochtonen maar ook aan allochtonen moeten uitleggen waarom ook zij moeten opdraaien voor de gelukzoekende armada. Nu scoort Pechtold daar nog goud mee onder allochtonen, maar van het een komt het ander, en dus zal op zeker moment afgerekend moeten worden. Een massa kansloos volk een dak boven het hoofd en een vast inkomen bezorgen moet door iemand betaald worden. En in de lasten maakt de Nederlandse wet nog steeds geen etnisch onderscheid, dus dat wordt dokken zonder aanziens des persoons voor iedereen die iets te dokken heeft.

Nu is het succes van Pechtold grotendeels op het conto te schrijven van Geert Wilders. Bestuurlijk gezien heeft Pechtold als ondersteunende bijwagen slechts meegeholpen de BTW te verhogen en een reeks accijnsverhogingen te faciliteren. Die hebben het economisch herstel van Nederland sterk belemmerd, want je kunt nu eenmaal niet ongestraft aan paar miljoen consumenten de grens overjagen. Dat kon hij nog gedogend in de luwte van de oppositie plegen. Gaat het fout dan ligt het aan Rutte, gaat het goed, dan wordt Pechtold een aureool boven zijn toch al gepolitoerde kop gehangen.

Het werkt ongeveer zoals met de bondscoaches van het Nationale voetbalelftal. Wint Nederland dan gaan ze op de schouders, verliest Nederland dan trapt iedereen ze tegen de hielen. Dus laat Pechtold een tijdje bondscoach van Nederland worden, dan zijn we daarna minstens tien jaar van D66 verlost.

 

 

juni 28, 2014

Met Rob de Wijk op reis naar…?

Met Rob de wijk op reisRecentelijk had ik me voorgenomen de filosofieën van veldmaarschalk in bange dagen en ziener Rob de Wijk links te lagen liggen. Maar dan toch is hij er weer glansrijk in geslaagd mij aan het werk te zetten zijn arbeid van een commentaar te voorzien. Rob is er namelijk van overtuigd dat we tot in lengten van dagen in Afghanistan moeten blijven om de Taliban te bestrijden. Zo was hij in staat, terwijl Nederland we gaan naar Rio riep, hieperdehiep voor het we gaan naar Mali te roepen.  Het vervelende van de Taliban bestrijden is nu juist dat die pas bestreden zijn als er niet eentje meer over is. En naast dat je dit toch als een vorm van volkerenmoord zou kunnen bestempelen, zal het nimmer lukken alle Taliban naar de maagden te jagen. Simpelweg, omdat de Taliban tussen het moorden en vrouwschieten ook regelmatig en met groot nataal succes vrouwen bestijgen.

Daar komt nog bij dat het moslimextremisme een reizend circus is. Naast het naargeestige daarvan biedt het eigenlijk een absurdistisch beeld dat westerlingen zich door dit circus naar verscheidene delen van de wereld laten lokken. Bovendien heersen onder moslimextremisten de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Zeg maar, de soennieten versus de sjiieten en vice versa. Is het ene circus de tent aan het afbreken, dan slaat het andere circus de tent er op. Je moet dus een 3D-bril opzetten om dit schouwspel te doorgronden.

Iedere opgeslagen tent bestrijden heeft dus ongeveer net zo veel zin als de zee dempen met een amuselepel. Daar komt nog bij dat het westerse optreden tegen het moslimextremisme in islamitische contreien juist ook weer moslimextremisme genereert en accumuleert. En niet alleen in de islamitische contreien, maar ook in Europa, dat tegenwoordig flink wat moslimextremistische manschappen oplevert die met het reizende circus meeliften.

Kortom, het werkt als een perpetuum mobile. Je geeft er een zetje aan en het blijft in beweging. Wel aardig als je een onnuttige vrijetijdsbesteding zoekt, maar naast een enorme kostenpost, een aanzienlijke slachtofferschare en nóg meer moslimextremisme, ben je eigenlijk vooral bezig jezelf te slachtofferen.

Wat bij dit alles zo knaagt is dat Rob tegelijkertijd in de heer is. Nee, niet in de Heer, maar in Alexander Pechtold. En Alexander is er zo eentje die wel het reizende circus van moslimextremisten wil nareizen, maar dat in het eigen Nederland juist een tent laat opslaan.

In plaats van met gebalde vuist naar dát moslimextremisme te zwaaien heeft de man er een dagtaak van gemaakt dat juist naar Wilders te doen. Wel begrijpelijk, want Wilders wil liever het moslimextremisme hier in plaats van daar bestrijden.

En dan heb je toch een groot probleem, waar nu zelfs linkse kranten en omroepen stomverbaasd over doen. Maar als ze wat minder naar Rob en zijn geestverwanten hadden geluisterd en wat meer naar de islamcritici, dan zouden ze de poldertaliban in plaats van hun Afghaanse collega’s bestreden hebben.

Het heeft echter niet zo mogen zijn en dus staan met dank aan Rob en Alexander de Europese en dus de Nederlandse poorten wijd open om de toekomstige poldertaliban met een dak boven het hoofd en een cursus uitkeringverwerving te ontvangen.

Dus…

 

 

 

juni 20, 2014

Eurocommissaris Cecilia Malmström helpt ISIS een handje Europa te veroveren

EU-calypta-Cecilia-MalmströmZoals Alexander Pechtold, die toch gretig achter alle militaire verwegmissies stond om de moslimterroristen elders te bestrijden, zit Eurocommissaris Cecilia Malmström nu ook op hete kolen en voelt ze een nog hetere adem in de nek wegens het toenemend gewapend moslimterrorisme in en buiten Europa. In een monumentale omkering van de harde werkelijkheid, wijt ze die toename aan het populisme, waar die nu juist door het populisme voorspeld werd. Tegelijk biedt ze daarmee moordbrigades als die van ISIS een alibi zich in Europa op populisten uit te leven. Immers, als je beweert dat de islamitische boosheid die tot moorden leidt door het populisme komt, lok je uit dat organisaties als ISIS zich zoals Mohammed Bouyeri zich op Theo van Gogh uitleefde, op populisten gaan uitleven.

Deze extremiteit van Cecilia Malmström valt wel te begrijpen. Het lukt de EU niet dat moslimterrorisme zowel buiten als binnen Europa effectief te bestrijden. Europa blijkt zelfs uitvoerhaven te zijn voor de moordenaars die Syriërs en Irakezen onthoofden of in kuilen tot moes schieten. En om het nog wat preciezer te stellen, Europese jihadi’s trekken naar het Midden-Oosten om onder meer het christendom dat daar een oudere historie heeft dan de islam, uit te roeien.

Daarnaast is het toenemend moslimterrorisme ook nog eens brandstof voor de populisten, die in hun bange voorspellingen dus helemaal gelijk gekregen hebben. Terwijl de moordenaar van een der voorspellers vrij en in het zonnetje van een ijsje kan likken, rest Cecilia Malmström slechts een fel trappen met de naaldhakken in de richting van de populisten. Tegelijkertijd krijgen moslimterroristen van haar een rechtvaardiging voor hun wandaden. Mooier kun je het niet voor ISIS maken.

Maar wacht even. Waar zijn de moslimterroristen nu juist zo boos over. Over de Europese militaire bemoeienis in islamitische landen. En dat zijn toevalligerwijs missies waar de meest bekende Nederlandse populist nu juist zo tegen was, maar waar de VVD, D66 en hun opperbazen van ALDE in het Europees Parlement, juist zo voor waren. Het bestrijden van het moslimterrorisme daar is zo goed voor Europa, beweren ze. Maar die stelling blijkt gezien het oprukken van ISIS in Irak op een fiasco uitgelopen te zijn.

Dat leidt tot de beklemmende situatie dat Nederland elders in de wereld de moslimterroristen probeert te bestrijden, terwijl deze in Nederland met groot succes en openlijk op sites oproepen zich in de strijd elders en hier te mengen. Anders geformuleerd, staan Nederlands militairen daar tegen moslimterroristen knokken, terwijl hun landsbestuurders in het vaderland deze moslimterroristen vrije baan gunnen zich op te geven om daar op Nederlandse militairen te schieten.

De wanhoop voor Pechtold, Verhofstadt en Malmström moet derhalve zo hoog opgelopen zijn, dat zij hun energie nu geheel richten op die vreselijke populisten, maar daarmee tegelijk Europa tot toekomstig slagveld maken. Want laten we er wel even aan herinneren, dat dankzij Pechtold, Verhofstadt en Malmström de toestroom van potentiële terroristen die Europa bedreigen door deze drie musketiers van het multiculturalisme aangemoedigd en verdedigd werd.  En zelfs een idioot kan begrijpen dat op zeker moment alle vingers in hun richting gaan wijzen.

juni 10, 2014

Allochtonen massaal in de D66 grachtengordelbakfiets

D66 grachtengordelbakfietsDat het door Recep Tayyip Erdoğan gesteunde joelfeest van Turken bij het herdenkingsmonument voor de Turkse genocide op de Armeniërs, zich op kritiek uit de Kamer mag verheugen, komt als mosterd na de maaltijd. Wansmakelijk dus. Dat een deel van die Kamer er kennelijk helemaal geen bezwaar tegen heeft dat Turken in Nederland en vanuit Ankara opgejut, een herdenkingsmonument onteren, moet misschien als grootste uiting van ontering gezien worden. Deze carte blanche zou wel eens een vrijbrief kunnen zijn voor nog meer onsmakelijk vertoon onder de allochtonen in Nederland. Dat in Turkije Mein Kampf naast de Koran de huisbijbel is, Turkse jongeren kraakhelder op de beeldbuis kunnen zeggen dat Hitler prima werk geleverd heeft met de uitroeiing van de Joden, en vanuit Ankara Europese politici van Turkse komaf geïnstrueerd worden vooral de belangen van Turkije te dienen, zou de voltallige Kamer op hoge poten moeten zetten.

Maar een deel van de Kamer is nu eenmaal hevig aan het capituleren om zieltjes onder allochtonen te winnen. Voorop D66, waar zodra er bij een PVV-demonstratie een gestrekte arm gezien wordt, hijgend naar de interruptiemicrofoon wordt gegrepen. Dat ze bij die partij geen moeite hebben met de ontheiliging van een herdenkingsmonument, de genocide op de Armeniërs door een Turkse partijgenoot ontkend mag worden, en ook nog eens geroepen wordt dat je bij antisemitische spreekhoren niet meteen aan het ergste moet denken, heeft er dan ook toe geleid dat die partij door allochtonen als de trampoline richting hemels paradijs op aarde gezien wordt.

Het marxistenblaadje Vrij Nederland wijdt dan ook een bijna juichend artikel over het massale instappen van allochtonen in de grachtengordelbakfiets van D66. Maar in plaats van er een diepgravende analyse aan te wijden, hadden Max van Weezel en Thijs Boer (waarom zijn de broodschrijvers van dat blad niet meer in staat solo een stukje tekst te produceren?) er beter aan gedaan doodgewoon een paar naar vreemde portiekgeur ruikende ingrediënten op het aanrecht te leggen ter verklaring van het succes onder allochtonen van die partij.

Ten eerste is de partij electoraal grootverdiener aan de massa-immigratie en de asielarmada uit Afrika. De partij is voorts gedoger van het allochtone aandeel in het antisemitisme, zoals Pechtold al eens riep dat bij antisemitische joelfeesten er niet meteen aan het ergste gedacht moet worden.

Turkse ontkenners van de genocide op de Armeniërs kregen er al lang geleden lucht van dat D66 een zeer geschikte partij is om er te zitten ontkennen. Wordt in een petitie opgeroepen met Hamas te praten of Israël machteloos aan de vijand uit te leveren, dan druipt de inkt van de D66’ers er vanaf.

Misschien niet als laatste, maar dan toch prominent genoeg, is D66 de beste partij als het om het muilkorven van islamkritiek, kritiek op het multiculturalisme en het met de dood bedreigd houden van Wilders betreft.

Voor al het overige staat de partij nu juist voor alles waar allochtonen zo op tegen zijn, zoals vrouwenvrijheid, homoseksualiteit, abortus, euthanasie en de vrijheid van meningsuiting. Waarmee maar weer gezegd is dat die partij precies dat weet te bereiken wat het beweert te bestrijden, en allochtonen juist om die reden de partij weten te waarderen.

En om aan alle onzekerheid een einde te maken heb ik deze korte analyse helemaal in mijn eentje geschreven. Waarvoor van mijn kant alle waardering.

 

mei 27, 2014

Straf voor voedselproductie!

MelktekortJe kunt je nauwelijks een grotere idiotie voorstellen dan het wegens een te grote voedselproductie straffen van voedselproducenten. Maar Nederlandse boeren worden geacht 132 miljoen euro superheffing te betalen op te veel geproduceerde melk. Sedert de invoering van het melkquotum, zeg maar de isolatiecel voor melkproductie, hebben Nederlandse boeren al bijna een miljard euro betaald voor prima geleverde arbeid. In plaats van een lintje van de majesteit, een ferme schop onder de kont voor de hardwerkende boeren.

Nu zijn er landen waar een nijpend voedseltekort heerst, en daar het zeer eenvoudig is melk te conserveren en dus houdbaar te maken, zou je het straffen van voedselproducenten wegens prima geleverde diensten dus als een misdaad tegen de menselijkheid kunnen opvatten.

Daar komt nog bij dat geen land zo efficiënt voedsel produceert als Nederland. De postzegel Nederland staat als exporteur van landbouwproducten na Amerika als tweede genoteerd. De Nederlandse vee- en gewasveredeling kan zich verheugen op internationale faam.

Maar dankzij de mede door de milieubeweging aangewakkerde hetze tegen de enige echte voedselproducenten van Nederland, regent het maatregelen tegen deze oude vertrouwde hardwerkers van het land.

Met de aan landbouwfobie lijdende kwakzalver Pechtold in het landsbestuur, zal dit alleen nog maar verergeren en zullen nog meer ex-boeren zich aan de UWV-loketten melden om helemaal niets te produceren en tot stemvee van links veroordeeld te worden.

Let dus op uw saeck en de rijk gevulde uier van de Nederlandse koe.

O Nederland, let op u saeck,

de tyt en stont is daer,

op dat nu inden hoeck niet raeck

u vryheyt, die, voorwaer,

u ouders hebben dier gecocht

met goet en bloet en leven;

want sy werd nu gantsch en t’eenemael gesocht

tot niet te zyn verdreven.

 

Neemt acht op uwer landen staet,

u volck end’ steden meest

syn sterck, end’ daer is raet en daet

van outs altyt geweest;

u adel is manhaftich, vroom,

men vind niet haers gelijcken;

houd den Spanjaert doch, ik bid u, inden thoom,

dat hy van ons mach wycken.

 

Beschut, beschermt, bewaerd u land,

let op het Spaensch bedrog;

ey, laet niet nemen uyt u hant

u previlegien toch;

maer thoont u elck een man vol moet

in ’t houden van u wetten,

boven al dient God, en valt hem steets te voet,

dat hy op u mach letten.

 

 

Adriaen Valerius (ca. 1575-1625)

 

 

 

mei 26, 2014

EU-fanatici aan de deodorant

Aan de deodorantHet is bijna aandoenlijk te zien hoe in de mainstream van de opinievorming de grote stembuszege van de eurosceptici met een zielig dedain bejegend wordt. Toch zou het beter zijn deze als een krachtige boem op de vergadertafel van de konkelfoezende EU-fanatici te definiëren. Na de verkiezingen voor het Europese Parlement wachten Europa namelijk nog heel veel verkiezingen voor de nationale parlementen en daar wordt uiteindelijk werkelijk beslist over of er uit de EU gestapt wordt of niet.

Zolang Brussel nog niet beschikt over een Warschaupact dat tanks richting hoofdsteden van ongehoorzame naties kan sturen, trekt het EU-patronaat aan het kortste eind als een land besluit uit de EU te treden. Daarbij komt ook nog dat de opkomst bij nationale parlementsverkiezingen vele keren hoger is dan bij die voor het Europees parlement gebruikelijk is. Van de Slowaken had slechts 12 procent zin om voor een Groot Europa naar de stembus te schuifelen. En je kunt veilig stellen dat de echte liefhebbers van dat groot Europa tot aan de Oeral en over de Bosporus, zelfs niet door code rood van een tocht naar de stembus af te houden zijn.

Met andere woorden, de EU-fanatici hebben niet alleen een flinke boem op hun vergadertafel moeten incasseren, ze zullen nu nog voorzichtiger moeten opereren willen ze de nationale parlementen niet laten overvleugelen door eurosceptici.

Het demagogische gedweep met een groot en autocratisch Europa door Hitlerspuuglok Guy Verhofstadt, zal deze domoor onder de EU-fanatici waarschijnlijk demonstratief voortzetten. En misschien moet je daar als euroscepticus heel erg tevreden over zijn, want het kon wel eens precies dat extra zijn geweest dat de Europese kiezer de angst op het lijf gejaagd heeft zodat die de eurosceptici met een rode stip beloonde.

De stembusuitslag van de Europese verkiezingen kan dus de smakelijke amuse zijn voor nog meer eurosceptici in de nationale parlementen. En vanuit de mainstream van de opinievorming komt dan ook reeds de zweetlucht omhoog walmen van degenen die wél doorhebben dat deze stembusuitslag helemaal niet zo gelukkig is als sommigen ons willen laten geloven.

Het is op deze plek al vaker geschreven, de mooie gedachte die de Europese samenwerking eigenlijk roze had moeten kleuren, is door EU-fanatische fundamentalisten suïcidaal om zeep geholpen.

Zelf voorstander van Europese samenwerking, zijn ze erin geslaagd ondergetekende in het andere kamp te krijgen en daar te houden. In dat opzicht kun je Guy Verhofstadt, Hans van Baalen,  Alexander Pechtold, José Manuel Barroso, Herman Van Rompuy, Martin Schulz en ons nationale naaimandje Neelie Kroes een schouderklopje geven. Want om het diametraal tegenoverstelde te  bereiken van wat je doel is, moet je toch een prima goochelaar zijn. De goochelaar die uit het niets een duif tevoorschijn zegt te zullen toveren blijkt hem dus geroosterd te hebben.

Als euroscepticus zou ik de mainstream van de opinievorming en de EU-fanatici dan ook willen oproepen vooral op deze voet door te gaan, want een betere reclame kun je je niet wensen.

Reikhalzend kijken we dus uit naar de toekomstige verkiezingen voor de parlementen van de Eurocratieën. Met de nieuwe Koude Oorlog (bedankt Guy en Hans) aan de gang, de wankelmoedigheid van de Europese economieën die bij het minst geringste de euro al in gevaar brengt, en niet te vergeten, de eindeloze armada uit Afrika, zullen de EU-fanatici hun drie oksels nog met veel deodorant moeten bewerken om de stank binnenskamers te houden.

En met de perkamenten Neelie Kroes gaat dat zeker nooit lukken.

mei 23, 2014

Het overvolle soepbord van Pechtold

Vooruit naar de nieuwe midddeleeuwenAls de Exitpoll van de verkiezingen van het Europees Parlement recht doet aan de uitslag die ons aanstaande zondag wacht, dan is D66 de grote winnaar van deze verkiezingen. En gezien de wekelijkse peilingen betreffende de Tweede Kamer, blijft het daar niet bij. Dus alle aandacht voor D66 en Pechtold, op wie nu niet alleen alle ogen, maar ook alle vingers gericht zullen zijn bij alles wat er met betrekking tot de EU misgaat of nog mis zal gaan. En daarmee krijgt Pechtold nog heel veel soep in zijn toch al overvolle bord gekieperd. Er zou maar een vlieg op landen en de spatten vliegen in het rond.

Te beginnen met de Koude Oorlog, die door zijn ALDE-kornuiten van het Europees Parlement op het hemelse plein van Kiev met zwaaiende knuistjes een wederopstanding maakte.

Vervolgens hebben we de alsmaar groeiende armada vanuit Afrika richting Europa, waar Pechtold geen antwoord op heeft, maar die hij hoogstwaarschijnlijk zal gedogen. Wat de strooptocht naar de UWV-loketten zal vergroten en dus kassa wordt voor de hardwerkende Nederlanders.

We hebben de steeds hoger van de toren blazende islamitische landen, die bij iedere islamkritische kuch of scheet met zware sancties dreigen. Wat dus buigen of barsten wordt, en Pechtold kennende, wordt dat buigen.

We krijgen met Pechtold in het landsbestuur, Turkije in de EU. Dat wordt een fijne partner in het verwennen van de islam en het verbreden van de conflictgeaardheid waaraan het groot Europa tot aan de Oeral en over de Bosporus zal gaan lijden. Met Syrië, Irak en Iran als nieuwe buur van groot Europa krijgt Pechtold naast heel veel vreemde geurtjes op zijn portiek ook heel veel Kalasjnikovs te zien.  

Het groot Europa zal dat ook graag willen blijven, dat worden dus heel veel conflicten met andere grootmachten die energie- en grondstoffenbronnen voor zichzelf zullen opeisen. Een strijd die al ontketend is nadat Pechtolds ALDE-boys op het Maidanplein het Russische aardgas richting China bliezen.

Het heel veel meer en het heel veel grotere Europa gaat de hardwerkende Nederlanders ook een lieve duit kosten. Dat moet Pechtold als grootmoloch van de EU gaan verantwoorden. En met alleen een blijde lach gaat dat vast niet lukken.

De verschuiving van het zelfbeschikkingsrecht van Nederland richting Brusselse bureaucratie zal Pechtold van alle Nederlandse politici het meest verweten worden zodra zal blijken wat dit werkelijk behelst.

Pechtold gaat het Nederlandse succesnummer dat de landbouw is, ook flink aanpakken. Op dit moment is ons land achter Amerika nog trots tweede van de wereld in de export van landouwproducten. En gezien het feit dat de wereld meer in plaats van minder eters te verwerken krijgt, zal Pechtold zich ook hier moeten verantwoorden.

Pechtold, die nog nooit iets heeft laten zien dat de bewondering voor hem rechtvaardigt, tenzij de BTW- en accijnsverhogingen die hij gedoogde en die de Nederlandse kooplustigen richting België en Duitsland deporteerde waardering verdient, zal het nu dan ook allemaal moeten waarmaken. En je hoeft geen Rob de Wijk te zijn te veronderstellen dat dat hem niet gaat lukken.

Daar komt nog bij dat de andere eurofiele partijen niet met lede ogen en op de handen zittend blijven toekijken hoe Pechtold maar zieltjes blijft winnen. Die zullen van iedere D66-mug een olifant maken omdat het bloed bij die partijen nu eenmaal kruipt waar het niet gaan kan.

Als Wilders nu eens zou besluiten zijn vijanden niet van munitie te voorzien met opmerkingen die hem als boemerang in de nek treffen, hoeft hij slechts met de armen over elkaar te zitten wachten tot de soep van het overvolle bord van Pechtold over het kostbare damast vloeit.

Maar ja…

maart 20, 2014

De dry Martini van VVD en PvdA uitgekotst

Te droogIn een losse impressionistische schets kun je op grond van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen concluderen dat het onzalige idee van een coalitie van slechts VVD en PvdA zo slecht uitgepakt heeft, dat de socialisten hun PvdA en de liberalen hun VVD er flink voor gestraft hebben. Socialisten en liberalen vormen ieder op zich misschien een best wel sympathieke bevolkingsgroep, maar samen in een clublokaal wordt het uiteindelijk hommeles. Dus gisteren zagen we een behoorlijke diaspora van liberalen en socialisten in andere dan vertrouwde richting. En kennelijk gelooft het electoraat van beide partijen niet in de blauwe ogen die in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen steeds harder riepen dat het met de economie crescendo gaat.

Dat juist de partij die het tweetal gedogend uit de modder moet houden hiervan profiteert, is ironisch te noemen. Want zowel het gedogen als het oppositievoeren van D66 tegen een onzalige cocktail van socialisten en liberalen, geeft voor het electoraat kennelijk een lekkerder drankje dan de wel heel erg droge dry Martini van de VVD en de PvdA.

D66 als landelijke grote winnaar van nota bene gemeenteraadsverkiezingen! Dat kunnen Mark Rutte en Diederik Samsom in hun zak steken. Voor partijbazen die politiek bedrijven met de ogen in de zak, zal dat de komende tijd nog lastiger regeren worden. D66 wil lastenverlichting, de VVD en de PvdA peinzen daar niet over. Nou, daar zullen ze dan nog maar even goed over moeten nadenken na deze voor beide partijen zeer somber stemmende uitslagen.

Gezien het feit dat vervroegde Tweede Kamerverkiezingen voor beide partijen een doodsteek zou zijn, zou het misschien niet geheel misstaan als de coalitie met D66 uitgebreid wordt. Maar grote kans dat Alexander Pechtold daar veel te slim voor is, en de VVD en PvdA veel te dom. Voor D66 gelden hier namelijk wel de lusten maar niet de lasten. Voor de VVD en de PvdA hebben ze het spreekwoordelijke gedeelde smart is halve smart nog niet uit het hoofd geleerd. Dus eet D66 zich lustig vol aan de smart van de VVD en de PvdA.

Een andere conclusie die uit de gemeenteraadsverkiezingen te trekken is, moet zijn dat in de vele buitengebieden van de Haagse mores de gemeentebelangenpartijen flink gegroeid zijn. In mijn gemeente van 1 naar 4 zetels. De buik vol van de Randstedelijke arrogantie, de Haagse bureaucratie en de wanhopige landelijke politici die zich met de gemeenteraadsverkiezingen bemoeiden, liep de plattelander de benen uit zijn naad om precies te doen waar gemeenteraadsverkiezingen toch écht voor bedoeld zijn.

Wie weet een begin van een plattelandsrevolutie tegen het alom aanwezige en zwaar betuttelende Haagse regime, dat maar niet wil snappen dat Haagse belangen niet unisono aan  plattelandsbelangen zijn. Er mag in de nationale pers dan een onbehoorlijke actie tegen de gemeentebelangenpartijen gevoerd zijn, wie de plattelander kent weet dat dit ongeveer werkt als de kat tegen de haren in strijken. Die laat dan graag even de nagels voelen.

En verder? Onze dames en heren politici zijn erin geslaagd het Nederlandse electoraat in totale chaos en versplintering achter te laten. Een lot dat niet de kiezer maar het zwaar gemankeerde politieke establishment te verwijten valt. Je zag het aan hoe de landelijke partijbobo’s hun schoenzolen in dorpen en steden kwamen slijten met landelijke partijcredo’s. Ze hebben de gemeenteraadsverkiezingen in hun grenzeloze zucht naar macht voor eigen doeleinden gegijzeld, waar ze eigenlijk schoon schip in eigen gelederen hadden moeten maken om de voortsnellende Hilhorstisering van de politiek te beteugelen.

Nou, dat wordt dan weer aardige stukjes in de azijnbode schrijven voor Pieter Hilhorst. Ik kijk er naar uit.