Posts tagged ‘antisemisme’

mei 17, 2015

Antisemitische man krijgt veroordeling aan zijn vieze broek

Deze kerel heb ik jarenlang in Den Haag voor de gemeenschappelijke ingang van de Hema en de Bijenkorf zien staan zoals in de vroege jaren van het Derde Rijk SA-mannen voor Joodse winkels stonden om te verhinderen dat er klanten kwamen. Saillant detail is dat de Hema en de Bijenkorf van Joodse origine zijn.

Nu blijkt na jaren en nadat de Filantroop naar de Achterhoek emigreerde, de kerel een veroordeling aan zijn vieze broek te krijgen.

Zie hier het CIDI:

De man die bekend staat als de “Haagse beroepsdemonstrant” is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor mishandeling. Op 10 augustus 2014 stond de beroepsdemonstrant, die al tien jaar éénmansdemonstraties houdt tegen Israel, in de Grote Markstraat met een protestbord. Het slachtoffer sprak hem aan. Na een woordenwisseling duwde de demonstrant het slachtoffer en trapte hem in zijn buik. Zijn slachtoffer viel en liep ernstig lichamelijk letsel op.

Hoewel de beroepsdemonstrant ook zou hebben gezegd “ze moeten alle Nederlandse Joden de strot afsnijden”, is hij vrijgesproken voor discriminatie van Joden. De rechtbank vond dat de verklaringen van degene die aangifte heeft gedaan, van twee getuigen en van de dader zelf te zeer uiteenlopen om precies te kunnen vaststellen wat hij heeft gezegd en in welke context dit is gebeurd. Het is nog niet bekend of het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.

Eerder vermeldingen in de CIDI-Monitor

Dezelfde man staat al jaren met anti-Joodse en anti-Israel borden. In 2014 kreeg CIDI een melding binnen dat de éénmansdemonstrant bij de uitgang van de Tweede Kamer stond met borden met de teksten: “’Israeli’ Joden erger dan de Nazi’s” en daaronder “Zionisme Thora Facisme”. Op een ander bord stond: “Joods Nazi terreur tegen bevolking Palestina”. Ook in 2013 stond hij in augustus in Den Haag met antisemitische teksten. Ieder keer met nieuwe borden met nieuwe teksten.

 

 

 

Tags:
april 29, 2015

De Arabische oorlog gaat niet over Palestijnse soevereiniteit, ‘t gaat om de Joden

free_palestine_means_kill_jews3

Vele mensen over de hele wereld worden gevoederd met een leugen. Zij zijn slachtoffers van een enorme propaganda kwakkel. Ze werden ‘opgevoed’ om het Arabisch-Israëlische conflict te beschouwen  als een confrontatie tussen een brutaal westers regime dat wordt gecontroleerd door kwaadaardige Joden versus onschuldige en misbruikte Arabieren die vechten voor een eigen staat.

palestine_map3‘From the River to the Sea, Palestine will be free’… en Judenrein!

Het is een kwakkel over het verlangen om vrij te zijn. Het is een kwakkel die zeer aantrekkelijk is, vooral voor een westerse geest die een ‘verlangen om vrij te zijn’ heeft ingebed in zijn DNA. Het is onweerstaanbaar.

Velen accepteren dit als een natuurlijke politieke waarheid — net zoals zij instemmen met de ‘natuurlijkheid’ van ‘the pursuit of happiness‘ die werd ingebed in de Amerikaanse stichtingsakte.

Maar het is nog steeds een kwakkel.

De onuitsprekelijke Jodenhaat die voortspruit uit de Palestijnse Autoriteit (PA), suggereert dat de ‘Palestijnse’ Zaak meer een boosaardige misleiding is dan een droom voor vrijheid. Uiteraard vertelt de rauwe, intense haat die wij uit de PA zien komen, vele Israëliërs dat de Arabische oorlog tegen Israël onmogelijk kan gaan over soevereiniteit of over vrijheid.

In feite weten wij, in Israël, dat deze Arabische oorlog onmogelijk over vrijheid kan gaan omdat wij weten dat de Arabieren in Israël meer vrijheid genieten in Israël dan Arabieren ergens anders in het Midden-Oosten. Als vrijheid het doel zou zijn van de Arabieren, dan zouden de Arabieren Israël ophemelen, manieren zoeken om Israël te imiteren en zich uitsloven om unieke Arabische manieren te vinden om Israël ‘s successen te verbeteren.

Maar slechts weinig Arabieren doen zoiets. Het kan weinigen iets schelen.

Er is een reden voor deze stilte over Israëls vrijheden. Denk eens na over dit: als je iets wilt, waar praat je dan over? Je spreekt over datgene wat je wilt. Bijvoorbeeld, als je een fiets voor jouw verjaardag wilt, dan praat je niet over een jojo. Dan spreek je over die fiets.

abbas-prisonerPA-president gelauwerd en bejubeld door tientallen beruchte Palestijnse terroristen en massamoordenaars die zonet door Israël vervroegd op vrije voeten werden gesteld uit haar gevangenissen in ruil voor wat? Voor vrede met Israël? Toe nou…

Dus als Arabische leiders een staat willen, waarom besteden zij dan zoveel tijd aan het praten over Jodendoders? Wat heeft het verheerlijken Jodendoders te maken met het krijgen van uw eigen staat?

Als Arabische leiders geloven dat zij-aan-zij leven met Israël in vrede en veiligheid zo belangrijk is, waarom tolereren zij dan religieuze leiders die ‘Joden zijn apen en varkens’ uitschreeuwen? Als Arabische leiders willen zij-aan-zij leven met Israël in vrede en veiligheid, waarom onderwijzen zij hun kinderen aan de scholen dat Israël geen recht heeft om te bestaan en moet worden vernietigd?

kill_jewsKijk eens, Arabieren zijn net zoals u en ik. Zij praten voortdurend over wat zij willen – net zoals wij dat ook doen. Zij spreken niet voortdurend over hoe een vrije en onafhankelijke staat te creëren waar Arabische burgers kunnen floreren in vrede en samenwerking met Israël.

Zij praten over Israël van de kaart te vegen. Zij doen dat met een bepaalde reden. Zij doen dat omdat dat hun belangrijkste zorg is. Dat is wat zij willen.

Dat is waarom Al Fatah (de regerende macht in de PA) zoveel tijd besteedt aan het diaboliseren van Israël. Het is ook waarom zij vrijwel geen tijd besteden in de gesprekken met hun aanhangers over de maatschappelijke, economische en politieke voordelen die deze aanhangers  zullen zien van zodra er een nieuwe, onafhankelijk ‘Palestina’ zal zijn.

De Arabische oorlog gaat niet over onafhankelijkheid. Het draait niet om onafhankelijkheid. Het gaat over het elimineren van de Joden uit de Levant. Kijk maar naar de kaarten van ‘Palestina’ die ze afdrukken: hun ‘Palestina’ zit niet zij-aan-zij met Israël; het vervangt Israël.

Stop met te geloven in een leugen. Vraag, waarom wordt Israël op de kaart vervangen door Palestina?

door Tuvia Brodie

Tuvia Brodie has a PhD from the University of Pittsburgh under the name Philip Brodie. He has worked for the University of Pittsburgh, Chatham College and American Express. He and his wife made aliyah in 2010. All of his children have followed. He believes in Israel’s right to exist. He believes that the words of Tanach (the Jewish Bible) are meant for us. His blog address ishttp://tuviainil.blogspot.com   He usually publishes 4-6 times a week on his blog. Please check the blog regularly for new posts. 


In een vertaling van Brabosh.com van een artikel op Arutz Sheva van 28 april 2015

april 23, 2015

Amnesty International weigert campagne te voeren tegen antisemitisme in Groot-Brittannië

Amnesty raises awareness for human rights situation in Mali

Op 19 april 2015, tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Amnesty International – Groot-Brittannië (AI-UK), werden 16 van de 17 moties aangenomen. Vreemd genoeg haalde één motie het niet, meer bepaald het voorstel “Campagne tegen het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk”.

In deze motie werd ondermeer opgeroepen om “bij de Britse regering te lobbyen om de toename van antisemitische aanslagen in het Verenigd Koninkrijk aan te pakken” alsmede “het antisemitisme van nabij op te volgen.”

Volgens de motie “hadden noch AI-UK noch het Nationaal Secretariaat [van Amnesty International] ooit eerder een onderzoek of campagne gevoerd specifiek omtrent het antisemitisme in het V-K.” Dat zou dus veranderen indien AI-UK de motie hadden aangenomen. Niet dus want de motie werd verworpen…

In februari berichtte de Britse nationale omroep BBC dat het aantal antisemitische incidenten in het Verenigd Koninkrijk in 2014 meer dan verdubbeld was. Met 1.168 incidenten vorig jaar was dit meteen het hoogste aantal incidenten sinds de Brits-Joodse organisatie Community Security Trust in 1984 het antisemitisme in het V-K begon te monitoren.

Verwijzend naar de zomeroorlog van Hamas tegen Israël verleden jaar, waren “antisemitische reacties op het conflict in Israël en Gaza” de grootste factor achter de toename. “Hoewel,” schreef de Trust “het aantal incidenten reeds beduidend was toegenomen over de eerste zes maanden van het jaar voor de oorlog begon.” Kortom, ook zonder conflict blijft het antisemitisme in Groot-Brittannië onrustwekkend toenemen.

De stemming binnen het AI-UK en de verwerping van de motie, moet gezien worden in de context van herhaalde antisemitische incidenten binnen de organisatie zelf, in het bijzonder van stafmedewerker Kristyan Benedict, die momenteel opgelijst is als de “crisis response manager.” Benedict heeft een lange geschiedenis van obsessieve anti-Israël aanvallen en antisemitische uitbarstingen.

Zo bijvoorbeeld leidde een bepaald incident tot een onderzoek naar Amnesty International dat wed gevoerd door ‘UK All-Party Parliamentary Group against Anti-Semitism‘. Kristyan Benedict had namelijk een twitterbericht rondgestuurd waarin hij drie Britse parlementsleden bedreigde die hij beschuldigde van oorlogsstokers te zijn. Alle drie waren Joods. In een ander geval bedreigde hij een pro-Israëlactivist met fysiek geweld omdat die het waagde op te dagen op een evenement dat hij zelf voorzat.

De weigering van Amnesty-VK (AI-UK) om het antisemitisme te veroordelen komt tevens in een tijd dat antisemitisme in Europa een nooit gezien hoogtepunt heeft bereikt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Niettegenstaande dat geeft een kaderlid van Amnesty-VK een misleidende technische verrechtvaardiging, bewerende dat “onze leden hebben beslist om deze resolutie niet aan te nemen die oproept tot een campagne die focust op één enkele kwestie.”

Nochtans had AI-UK eerder reeds een campagne met één “enkele focus” geinitieerd zoals bijvoorbeeld een met een “overweldigende” meerderheid goedgekeurde 2010 resolutieomtrent Sinti en Roma Gemeenschappen met als uitleg “Binnen de wijdverbreide discirminatie en het geweld tegen Sinti en Roma Gemeenschappen is deze in een aantal Europese landen het afgelopen jaar geïntensifieerd waarover Amnesty International heeft gepubliceerd in repectievelijke landelijke rapporten.” Hiermee vergeleken staat de stilte omtrent antisemitisme in schril contrast.

In deze context merken we op dat onderzoek van NGO Monitor bij herhaling heeft aangetoond dat Amnesty International en AI-UK disproportionele aandacht besteden aan Israël door telkens opnieuw de Joodse staat apart uit te lichten en het voorwerp te maken van uitgebreid onderzoek en aansluitende veroordeling, terwijl het anderzijds ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in het gebied negeert.

Vele ambtenaren en “onderzoekers” van Amnesty International hebben een geschiedenis van intens anti-Israël activisme, van het promoten van het verhaal van Palestijns slachtofferschap en Israëlische schuld, met uitsluiting van de universele rechten van de mens. Het besluit van AI-UK om het antisemitisme in eigen land de rug toe te keren is in overeenstemming met dit immoreel gedrag.

De weigering van Amnesty International om een campagne te initiëren die de strijd aangaat tegen het antisemitisme in Groot-Brittannië, is voor vele mensenrechtenactivisten over de hele wereld dan ook totaal onbegrijpelijk en onaanvaardbaar en zet aldus andermaal de hypocrisie en het bankroet van deze wereldorganisatie in de kijker die nochtans ooit een leider was in het verdedigen van de rechten van de mens.

door Brabosh.com voor Joods Actueel

 

 

april 22, 2015

Er komt een zware storm aanzetten, de storm van het antisemitisme +video

antisem25We dachten dat sinds de Holocaust het antisemitisme in Europa was uitgestorven. “Nooit meer opnieuw,” beloofden we plechtig.  Hoe naïef toch. Stommerikken dat we waren. De waakzaamheid even verslappen en ‘t is zo gebeurd. Nu weten we wel beter, het is nooit weg geweest. En weet je wat? De storm van antisemitisme is nog maar net beginnen opsteken. Het ergste moet nog komen. 😦

Antisemitisme is de afgelopen decennia in alle geweld weer opgedoken in het Westen, geënt op de Jodenhaat in de moslimwereld in het Midden-Oosten. Met de immigratie van miljoenen moslims naar het Westen, brachten velen hun Jodenhaat en haat jegens de Joodse staat mee, Israël, dat zij de ‘anomalie’ in de moslimwereld heten. Een religieuze Jihad jegens de Joden, geïnspireerd en ingedekt door citaten uit Koran en randgeschriften.

Het huidige antisemitisme is in een andere gedaante onze huiskamer binnengeslopen. “Ze” noemen het pro-Palestinisme, maar dat is een drogreden. Niemand geeft om de Palestijnen, kijk bv. maar naar Syrië en kijk hoe de Palestijnen als paria’s worden behandeld in hun Arabische gastlanden. Palestijnen dienen in het beste geval als kogels in de lader van het machinegeweer van de antisemitische moslim Arabier, dat onophoudelijk ratelt richting het Joodse volk van Israël.

Antisemitisme vermomd zich tegenwoordig als anti-Israëlisme. En de slachtoffers van vroeger zijn “toevallig” dezelfden als vandaag: de Joden, waar ze zich ook maar bevinden, Frankrijk, België, Nederland… Echter, het ergste moet nog komen. We hebben nog niks gezien. De wind is nog maar net opgestoken. Want er komt een zware storm aanzetten en niemand die deze kan tegenhouden.

De Amerikaanse rapper Andrew McKain bracht onlangs een nieuwe videoclip uit getiteld “Two by Two“, een actie van Christian Zionists, in de VS. Boven en onder enkele screenshots uit de YouTube clip en helemaal onderaan de video zelf.

 

antisem27
antisem26

antisem29
antisem28
Andrew McKain en zijn rapsong “Two by Two”, een actie van Christian Zionists, US

http://www.thejerusalemconnection.us

Met dank aan Brabosh
april 16, 2015

Mars van de Levenden van Auschwitz naar Birkenau 2015 +video 16 april 2015

Mars van de Levenden
in Auschwitz-Birkenau 2015

Studenten van over de hele wereld reisden af naar Polen om deel te nemen aan de internationale Mars van de Levenden in het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau op de Holocaust en Heldendom Herinnerings Dag, vandaag donderdag 16 april 2015. Die bijzondere Mars wordt sinds 1988 elk jaar opnieuw georganiseerd. Het evenement bracht ongeveer 20.000 studenten bij elkaar die samen de weg aflegden tussen Auschwitz I, het basiskamp, en ca. 3 kilometer verderop het reusachtige fabriek van de dood Auschwitz II, beter bekend/berucht als Birkenau.

am-yisrael-chai

Met dank aan Brabosh.com