Posts tagged ‘antisemitisme’

augustus 12, 2015

De katholieken zijn boos op Joden

 

Dus wederom een sidderend artikel in het jodenafkerige dagblad Trouw om nog wat katholieke olie op het antisemitische vuur te gieten. Ze konden geen beter moment bedenken, want nergens verloopt de christenvervolging zo succesvol als in de islamitische naties. De uitvinders van het Europese antisemitisme en de bedenkers van de gele Jodenhoed en Jodenlap, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in slaap gesukkeld waren toen de grootste genocide aller tijden plaatsgreep, maar na de Duitse kapitulatie uit de tijdelijke coma ontwaakte om nazimisdadigers naar Argentinie te helpen, lijken op weg naar een pact met de islam.
hier het stuk vergif in het Dagblad Trouw.
juli 29, 2015

Afshin Ellian: Het nieuwe antisemitisme is een lastige kwestie voor Israël-critici

Op zwart

Lees hier het artikel in Elsevier.

juli 27, 2015

Anti-Zionisten: De trotse ‘anti-racist’ racisten [Daniel Robert Krygier]

anti-zionistBritse pro-Gaza manifestatie tegen Israël, Londen, juli 2014. Tienduizenden stapten op om hun solidariteit te betuigen met Hamas toen deze Palestijnse terreurgroep Israël bestookte met duizenden raketten en mortiergranaten. Onder de manifestanten ook een handvol zelf-hatende Joodse anti-Zionisten van het International Jewish Anti-Zionist Network [IJAN]. Echter, Israël verweerde zich en joeg Hamas en Co terug diep in de riolen van de Gazastrook. [beeldbron: Jews for Justice for Palestinians/JFJFP]

Anti-zionisten hebben de neiging om met verontwaardiging te reageren op elke zweem van beschuldigingen van antisemitisme. Dit is begrijpelijk, omdat anti-zionisten zichzelf bekijken als speerpunten tegen racisme en onrecht. Hoe kunnen ze antisemieten zijn wanneer sommige van hun ‘beste vrienden’ Joden zijn? Laten we negeren dat deze ‘Joodse vrienden’ een kleine minderheid vertegenwoordigen van het wereldjodendom en hun zogenaamd ‘Joodse identiteit’ zich vooral manifesteert door hun verzet tegen om het even wat Joods is, vooral dan dat flinterdunne reepje grond aan de oevers van de oostelijke Middellandse Zee bekend als Israël.

Anti-zionisten huilen wanneer ze naar de film Schindler’s List kijken en de Holocaust herdenken, terwijl ze waarschuwen dat Israël bezig is met het plegen van ‘volkerenmoord’ tegen Gaza en de mensheid bedreigt. Niettegenstaande dat in tegenstelling tot de Joden van Europa, de bevolking van Gaza is verviervoudigd — voor een groot deel te danken aan de voortdurende infusie van wrede zionistische humanitaire hulp, voedsel en gezondheidszorg. Wiskunde was op school nooit het sterkste vak van anti-Zionisten.

Noch was geschiedenis dat. Dat reepje land waarnaar anti-Zionisten verwijzen als de ‘buitenlandse Zionistische entiteit’, is verzadigd met 3000 jaar opeenvolgende Joodse geschiedenis en is nooit het vaderland van om het even welke andere natie geweest behalve dan van de Joden. Anti-Zionisten weten beter en lamenteren over de ‘bezetting’ van de ‘inheemse Palestijnse natie’ van wie de fiere en zogenaamd antieke geschiedenis nog steeds moet worden ontdekt door archeologen. De Romeinse keizer Hadrianus, die de term ‘Palestina’ bedacht als een afwijzing van de koppige entiteit Judea, verwachtte waarschijnlijk nooit dat zijn intellectuele verwijzing de begeerde naam zou worden van een gevarieerde groep van 19de en 20ste eeuwse Arabisch-sprekende immigranten die op een of andere manier van de ene dag op de andere ‘inheems’ werden en dat sinds ‘onheuglijke tijden’.

Saeb ErekatSaeb Erekat, fantast en aartsleugenaar numero uno van een imaginair volk in een land dat nog moet uitgevonden worden

Velen wachten nog steeds op Saeb Erekat, bekend verhaler van de Arabische sprookjes van Duizend-en-een-nacht, wanneer hij in Jericho de grot zal aanwijzen waar volgens hem zijn voorouders zowat 10.000 jaar geleden leefden.

Gemakshalve wordt het feit vergeten dat de familie Erekat pas op het einde van de vorige eeuw aankwam in het Land van Israël, net zoals de meeste Arabische immigranten, aangetrokken door de economische heropleving die wed teweeggebracht door die ‘doortrapte’ Zionistische Joden. Echter, honderd jaar of tienduizend jaar, wat maken nou enkele nullen het verschil uit onder vrienden? De wereld omhelst Erekat’s zogenaamd vredelievende baas Abbas, die zich specialiseerde op het gebied van ontkenning van de Holocaust en gefingeerde gematigdheid. Abbas spreekt tegenover miljoenen buitenlandse Arabieren over de noodzaak om de zionistische ‘kanker’ door te spoelen en dat met een dusdanige goedaardige welsprekendheid dat het hem een baantje zou kunnen opleveren in de een of andere TV-commercial van een bekend Amerikaans wasproduct.

Aardrijkskunde is een ander onderwerp dat anti-Zionisten op school hebben overgeslagen. Als het Midden-Oosten en Noord-Afrika een voetbalstadion waren, dan zou het veronderstelde reusachtige Zionistische rijk zich uitstrekken op de lijn tussen de twee doelpalen terwijl de Arabische en moslimwereld zou samengeperst worden in een claustrofobisch gebied dat de rest van het stadion zou vullen.

Het is enkel wanneer we spreken over de Zionistische ‘bezetting’ en ‘agressie’ dat de anti-Zionisten voelen dat ze in hun thuisbasis spelen. In tegenstelling tot de historisch gepacificeerde Joden in de Europese en Midden-Oosten getto’s die daar hun ‘juiste plaats kenden’, hadden die onaangename Zionisten het lef om gelijkheid en nationale onafhankelijkheid te eisen. Als fervente sportfans spannen anti-Zionisten zich extra hard in om uit te leggen dat het afvuren van Qassam-raketten vanuit hun scholen naar Zionistische kleuterscholen en dat het rennen van marathons doorheen tunnels gewapend met explosieven, kapmessen en machinegeweren in Israël, zo natuurlijk is in Gaza als voetbal dat is in Italië. Deze trotse Gazaanse sportieve traditie ontkennen zou natuurlijk discriminerend zijn en het enige ding dat anti-Zionisten nog meer dan iets anders verafschuwen is racisme.

De Egyptische aartsterrorist en vader van vliegtuigkapingen, Yasser Arafat, was een visionaire man die de noodzaak zag om zijn ‘bevrijding’ organisatie in 1964 op te richten, drie jaar vooraleer er sprake was van ‘bezetting’ van zijn gedroomde staat. Als enkel de Zionisten een einde zouden maken aan de ‘bezetting’ en zich terugtrekken op een tijdelijk verdiep in de Azrieli Toren in Tel Aviv, dan zou het in het Midden-Oosten even aangenaam leven zijn als in Canada. Hoe is het toch mogelijk dat die doofstomme Zionisten al die vredevolle hymnen gemist hebben die afkomstig zijn van de PLO, Hamas, Hezbollah, ISIS en Iran?

Anti-Zionisten voelen zich vaak verkeerd begrepen en hun hobby belasterd. Hun ideologische voorouder, de Duitse journalist Wilhelm Marr, ervaarde dat op eenzelfde wijze. Zoals de hedendaagse anti-Zionisten, ontkende Marr dat hij een Jodenhater was, een term die hij als weinig gesofisticeerd en nogal ruig beschouwde. In plaats daarvan, herdoopte hij zijn hobby in 1879 tot ‘antisemitisme’, die het een aura gaf van vermeende wetenschap en fatsoen.

De Holocaust, van wie Obama’s naar-genocide-hunkerende Iraanse partners ontkennen dat die ooit heeft plaatsgevonden, hebben deze gepassioneerde en dodelijke hobby opgedrongen via een zoveelste naamsveranderingscampagne, ditmaal als anti-Zionisme. De antisemieten van gisteren die een Joden-vrije wereld wilden, waren natuurlijk geen Jodenhaters maar handelden uit bekommernis voor raciale hygiëne en welzijn van de mensheid. Een Oostenrijkse korporaal en mislukte kunstenaar documenteerde dit in zijn werk Mein Kampf, die tegenwoordig een bestseller is in het Midden-Oosten en verplichte lectuur voor iedereen die de goddeloosheid van de Joden, sorry, Zionisten, in twijfel te trekken.

Hedendaagse anti-Zionisten die zoeken naar een wereld bevrijd van de Joodse staat, zien zichzelf uiteraard ook niet als gedreven door Jodenhaat. Als zelfbenoemde anti-racisten bij uitstek beschouwen de anti-Zionisten zichzelf als eigenaars van de sleutels tot eeuwige vrede, harmonie en rechtvaardigheid voor de mensheid. Als enkel maar die Zionistische slang zou worden verdreven worden uit die anti-Zionistische Tuin van Eden, aka het Aards Paradijs, dan zou vermoedelijk alles weer prima zijn.

protocolsHet probleem met de anti-Zionistische versie van de Tuin van Eden is dat het sterk doet denken aan de Hel met de anti-Zionisten als de helpers van de duivel. Als er nog steeds appels over zijn die hangen aan de mishandelde Boom der Kennis, is de les voor de mensheid dat Jodenhaat in eender welke vorm een dodelijk en giftig onkruid is, dat wanneer het niet tijdig gewied wordt, dit het welzijn van zowel Joden als van niet-Joden bedreigt. Onverdraagzaamheid en vooroordelen kennen geen grenzen en zoals de geschiedenis bij herhaling heeft aangetoond is dat wat begint als een ‘Joods probleem’ snel verwordt tot een wereldprobleem.

door Daniel Robert Krygier


In een vertaling door Brabosh.com van een artikel in The Times of Israël van 14 juli 2015. Met dank aan Judith Bergman voor de hint.

juli 25, 2015

BBC eenzijdig pro-Palestijns: verbergt Palestijns antisemitisme

Op zwart

Engeland, juli 20015

De BBC geeft toe dat ze soms kunstgrepen toepast in documentaires om Palestijnen sympathieker te laten lijken. In de deze zomer uit te zenden documentaire ‘Children of Gaza’ gebruiken Palestijnse kinderen regelmatig het woord ‘yahud’(jood). De BBC vertaalt dit consequent met Israëliër. BBC-buitenland correspondente Lyse Doucet: ’we vroegen het vertalers. Als kinderen het woord jood gebruiken, bedoelen ze echt Israëliër’.
Toch is bekend dat Palestijnse kinderen antisemitisch zijn. Zo verheerlijken Palestijnse kinderen in zomerkampen terrorisme en zingen antisemitische liederen die al dateren van de tijd voordat Israël werd opgericht.
Uit recente tweets van de BBC monitoring groep blijkt dat de BBC diverse beelden van Israëliërs op de vlucht voor raketten uit Gaza, bewust niet heeft uitgezonden. De BBC ligt al langer onder vuur vanwege bevooroordeelde pro-Palestijnse berichtgeving. Zo stond een journaliste te huilen bij het zien van de slechte gezondheidstoestand van Arafat.
Ook uit onderzoek van senior redactie adviseur Malcolm Balin uit 2004 blijkt de eenzijdige pro-Palestijnse gezindheid. De BBC besteedde ruim 300.000 pond tegen een beroep op de Freedom of Information Act om te voorkomen dat dit rapport publiek zou worden.

Israel National News, 8 juli 2015

 

 

juli 18, 2015

Oostenrijk bijt de spits af in Iran!

Op zwart

De socialistische President van het volk met de grootste betrokkenheid bij de Shoah, Heinz Fischer, bezoekt de meest antisemitische natie van het moment. Hoe puntje bij paaltje komt en wat de bruine en rode socialisten betreft het uiteindelijk lood om oud ijzer blijkt te zijn als het om het antisemitisme gaat. De bruine socialisten mogen dan op sterven na dood zijn, de rode nemen het beschamend over. Waarom zo snel op bezoek bij de mullahs en op het moment dat Iran alweer aan vol aan het orgel gaat, hoeft nauwelijks te verwonderen. 6 miljoen Joden bij elkaar op een kluitje in de woestijn is te verleidelijk om te negeren, dus wordt er alweer Duits gesproken over het lot van de Joden.

juli 16, 2015

Het is weer Joden, Joden, Joden bij de VARA

 

Joop stinkt

Het bloed in het Midden-Oosten en de Afrikaanse gebieden stroomt ongeveer als de Nijl, de Tigris en de Eufraat, maar bij de VARA kunnen ze de Joden maar niet vergeten. Er nog maar een paar alinea tegenaan gesmeten, want kennelijk nog geen antisemitisme genoeg in Nederland. Dus nog even lekker aanwakkeren met Zionistisch hoongelach.

juli 13, 2015

Palestijnse ambassadeur: Joden bestaan niet

 

De Palestijnse ambassadeur in Chili, Imad Nabil Jada’a, in een toespraak op 15 mei 2015 in Santiago op de conferentie voor vrede in Palestina en Israël.

In de Oslo-akkoorden heeft de Palestijnse Autoriteit zich verplicht om te stoppen met het haatzaaien tegen Joden en Israël.

Alleen zo was volgens de verdragspartners en de internationale gemeenschap ware vrede en de tweestatenoplossing te bereiken – een visie waarbij twee volkeren respect voor elkaar hebben en zo in vrede naast elkaar kunnen leven.

Wat daarvan terecht komt, blijkt uit wat de Palestijnse ambassadeur in Chili uitdraagt in een officiële toespraak.

jadaa

 

De vertaling van de toespraak van de Palestijnse ambassadeur:

“Tot 1896, toen besloot een groep van academische intellectuelen, financieel adviseurs, in meerderheid niet-joodse Europeanen (*), om de zionistische beweging op te richten met als voorwendsel de oprichting van een thuisland voor het Joodse volk.

De waarheid is dat het ware doel van hun plannen is om iedereen op de hele planeet te domineren.

Dat is zo volgens het boek ‘De Protocollen van de Wijzen van Zion’, gepubliceerd in 1923. Het werd ontdekt door Lenin na de triomf van de bolsjewistische revolutie in Rusland (**).

In dat boek noemen ze de vernietiging van de moraal van andere godsdiensten.

In dat boek zetten ze de plannen uiteen voor de wereldwijde manipulatie van de volledige financiële, economische en industriële wereld.

Zij discussiëren over de manipulatie van de lokale politieke krachten van alle verschillende landen.

Over de haat die wij zouden koesteren tegen het Joodse volk: Ten eerste kennen wij Palestijnen geen haat.

Ten tweede erkennen wij het bestaan niet van een Joods volk – er is niet zoiets als een Joods volk.

Dit is niet mijn persoonlijke analyse. Hier kan ik verwijzen naar de joodse Israëlische professor van de Universiteit van Tel Aviv, dr. Shlomo Sand, in zijn boek “De uitvinding van het Joodse volk.” (*) Een jood met een Israëlisch paspoort geeft toe bekend dat het zogenaamde Joodse volk verzonnen is.

Omdat een religie geen volk kan zijn.”

(*) Hier wordt de Khazaren mythe bedoeld, dat de huidige Joden afstammen van een stam uit de Kaukasus die tot het Jodendom zou zijn overgegaan. Deze mythe is reeds lang wetenschappelijk tot nonsens verklaard, onder andere op grond van genetische vergelijkingen. Daaruit blijkt dat de Europese en de Arabische Joden – ondanks dat zij 2.000 jaar gescheiden geleefd te hebben – een sterke genetische verwantschap hebben.
(**) De protocollen stammen uit 1904 en waren dus al voor Lenin bekend, het is een amateuristische vervalsing die door de tsaristische, Russische geheime dienst is geschreven om tot Jodenhaat aan te zetten.

Bron; Likoed Nederland

juli 11, 2015

UNESCO veroordeelt Israël voor ‘illegale opgravingen’ in de Oude Stad van Jeruzalem

solomon-wall-2Muren opgetrokken in ca. 950 v. Chr. door koning Salomon die het noorden van de Stad van David afbakenden op de Tempelberg [beeldbron: King Solomon’s Walls]

Decennialang hebben de Verenigde Naties een onsmakelijke reputatie opgebouwd als een beerput van haat voor Israël die vaak de lijn overschreed en ronduit resulteerde in zuiver antisemitisme.

Maar wie denkt dit probleem beperkt blijft tot toespraken tijdens de algemene vergadering of zelfs in de hyper-politieke Mensenrechtenraad, die bijna al haar aandacht richt op vermeende overtredingen door het democratische Israël, terwijl het tezelfdertijd de grootschalige slachtingen blijft negeren door Arabische en islamitische tirannieën.

De UNESCO (voluit: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) wordt dikwijls beschouwd als een a-politiek agentschap maar haar onvermoeide inspanningen om Israël te delegitimeren zijn al even gemeen als de acties van om het even welke andere groep van de Verenigde Naties.

De laatste uitspatting deed zich deze week voor toen het Comité voor het Werelderfgoed van de VN een resolutie heeft aangenomen waarin Israël wordt beschuldigd van het uitvoeren van “illegale opgravingen” in de Oude Stad; schade zou berokkenen aan de structuren van de Tempelberg; restauratiewerken op de Tempelberg (uitgevoerd door de Palestijnen) zou belemmeren;  en de “visuele integriteit” van de Oude Stad zou beschadigen door de aanleg van een tramlijn (light rail system) doorheen Jeruzalem.

Deze beschuldigingen zijn een perversie van de waarheid. Maar door voor een resolutie te stemmen die Jeruzalem behandelt als een islamitisch schrijn, alsof de Joodse geschiedenis, uit antieke en of moderne tijden, niet meer bestaat, neemt UNESCO  het voortouw in de algemeen heersende Jodenhaat onder Palestijnen en andere Arabieren, en negeert bovendien tevens de christelijke banden met de heilige stad.

is-palmyraVlag van Islamitische Staat (ISIS) wappert op de ruïnes van het 2000 jaar oude Palmyra in Syrië, die met afbraak worden bedreigd door de terreurgroep (bron)

Interessant is dat de actie van UNESCO slechts een week volgt nadat CNN een artikel publiceerde op haar website waarin Jeruzalem bovenaan een lijst prijkt van 25 meest bedreigde historische sites in de wereld.

Dat de lijst angstvallig vermijd om de actuele vernietiging te vermelden van oude gebouwen en artefacten door terroristen van Islamitische Staat (ISIS) in Palmyra (Syrië) bewijst hoe ridicuul deze lijst van CNN wel is.

Maar het besluit van CNN om het voortouw te nemen in het verspreiden van valse informatie omtrent Jeruzalem, toont de invloed aan van UNESCO, die Israël’s hoofdstad sinds 1982 op een lijst van dergelijke bedreigde steden houdt.

Maar de reden voor de opneming op een dergelijke lijst is louter politiek. Zoals ik eerder deze week bij het schrijven omtrent het artikel over CNN, is dit enkel te wijten aan Israëls inspanningen sinds de hereniging van de stad tijdens de Zesdaagse oorlog, dat veel van de oude en Heilige sites van de stad bewaard zijn gebleven en opgeruimd.

Na 19 jaar van vandalisme door Jordanië, dat illegaal delen van de stad tot 1967 bezette, heeft Israël de wallen van de oude stadsmuren hersteld met inbegrip van het oude Joodse Kwartier alsmede de Klaagmuur, die tot dan door de Jordaniërs werd gebruikt om oude autowrakken te dumpen.

Alleen onder Israëlische bestuur bestaat er vrije toegang voor alle religies naar de Heilige sites na vele eeuwen waarin zowel christenen en Joden onder de beperkingen hebben geleden. De enige uitzondering op die regel is op de Tempelberg, die onder het gezag staat van een moslim Wakf en waar het voor Joden verboden blijft om te bidden.

door Jonathan Tobin


samenvatting door Brabosh.com

lees hier verder het hele artikel van 9 juli 2015 op Commentary Magazine

unesco2

Met dank aan Brabosh.com

 

Naschrift van Filantroop:

Mijn befaamde naamgenoot Filantroop schreef dit over islamitische vernielzucht:

http://www.vrijechroniqueurs.nl/respect-eisende-moslims-vernielen-er-zelf-op-los/

juli 9, 2015

Kwart Nederlanders: 10% wereldbevolking is Jood

Europese Joden

Wat gebeurt er als mensen voortdurend te horen krijgen dat Joden zo veel macht hebben in de wereld?

Dat die mensen een volslagen vertekend beeld van Joden hebben.

Zo gelooft nu een kwart van de Nederlanders (24%) dat de Joden tenminste 10% van de wereldbevolking uitmaken.

In werkelijkheid zijn er minder Joden dan Nederlanders: circa 15 miljoen. Het aantal moslims is honderd keer zo groot.

Deze misvatting bleek uit een representatieve opiniepeiling van het Amerikaanse ADL onder vijfhonderd Nederlanders.

Daaruit bleek ook dat elf procent van de Nederlanders, dat zijn 1,4 miljoen mensen, momenteel antisemitische denkbeelden heeft.
Dit is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen waren dat 5% van de Nederlanders.

Eén op de 4 Nederlanders is het eens met de stelling: “Joden geven niets om anderen, alleen maar om mede-Joden”. Dat is 25%, tegen 16% in 2014.
Eén op de 3 Nederlanders (34%) vindt dat Joden nog steeds te veel praten over de Holocaust. Dit was eerst 1 op 5.
Ook is 22% (was 16% in 2014) van mening dat Joden te veel controle hebben over de Amerikaanse overheid.

Overigens scoort Nederland nog steeds relatief goed. In maar twee van de onderzochte 19 landen, de VS (10%) en Denemarken (8%) heeft de bevolking minder antisemitische vooroordelen.

In Nederland geldt dat vrouwen er minder antisemitische vooroordelen op na houden dan mannen, en dat 50-plussers meer vooroordelen hebben dan de andere leeftijdsgroepen die ADL onderscheidt.

Na de aanslagen in Brussel, Parijs en Stockholm valt op dat de antisemitische denkbeelden in de meeste andere West-Europese landen zijn gedaald, terwijl zij in Nederland juist zijn gestegen.

Bron: Likoed Nederland

juni 27, 2015

Hitler in herhaling: bevriend staatshoofd mag antisemiet zijn

Verboden voor Joden

 

De Nederlandse regering in bange dagen noemde Adolf Hitler een bevriend staatshoofd. Dezelfde status die Recep Tayyip Erdoğan bekleedt.

Lees hierover het Reformatorisch Dagblad:

De Nederlandse regering vindt de uitspraak van de Turkse president Erdogan om Jeruzalem te veroveren en daar de islamitische vlag te hijsen, „ongepast.”

Toch zal minister Koenders van Buitenlandse Zaken geen nadere maatregelen nemen tegen het land. Dat schrijft de bewindsman in antwoord op schriftelijke vragen van PVV-Kamerlid Van Roon en zijn SGP-collega Bisschop. De antwoorden gingen vrijdag naar de Tweede Kamer.

Deze krant meldde eerder deze maand dat Erdogan tijdens een verkiezingsbijeenkomst van zijn partij had opgeroepen om Jeruzalem in zijn geheel islamitisch te maken. Nu wonen er behalve moslims ook joden en christenen.

Volgens Koenders richtte Erdogan zich met zijn speech op zijn veelal religieus-conservatieve achterban die de ruggengraat vormt van zijn partij. Desalniettemin vindt Koenders ze ongepast.

Maar de bewindsman is niet van plan om actie te ondernemen. Volgens hem is de Turkse regering „zeer wel bekend met de opvattingen van Nederland en de Europese partners over dergelijke uitspraken.” Deze zijn al eerder gewisseld in contacten met de Turkse regering en via uitspraken van diverse organisaties.

Van Roon en Bisschop vinden dat de uitlatingen van een president van een NAVO-land en van een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie niet zonder consequenties moeten blijven. Ze vragen om de toetredingsonderhandelingen van de EU met Turkije te stoppen tot Erdogan zich „royaal heeft verontschuldigd jegens Israël.” Koenders vindt dat niet nodig. Hij houdt vast aan het bestaande toetredingsproces.