Posts tagged ‘Apartheid’

juni 14, 2015

Arabische negermoordenaar welkom in Zuid-Afrika

darfur_graphic2

Een weddenschap afsluiten: De Zuid-Afrikaanse anti apartheidnegers gaan de grootste negermoordenaar van deze jonge eeuw niet oppakken:

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft Zuid-Afrika opgeroepen om de Sudanese president Bashir op te pakken. Bashir is in het land voor een vergadering van de Afrikaanse Unie.

Het Strafhof wil Bashir berechten voor het beramen van genocide in de regio Darfur. Vanwege het arrestatiebevel kan hij nog maar beperkt reizen naar het buitenland.

In een verklaring schrijft het hof dat Zuid-Afrika er alles aan moet doen om Bashir vast te zetten. Daar lijkt vooralsnog geen sprake van. Volgens Zuid-Afrikaanse media werd de president hartelijk verwelkomd in Johannesburg.

President Bashir werd onlangs herkozen. Van een oppositie was nauwelijks sprake. Hij kreeg 94 procent van de stemmen.   (Bron: NOS

februari 12, 2015

Apartheid: Zuid-Afrikaanse studentenraad wil alle Joden wegsturen van de universiteit

apartheid-palest11In Zuid-Afrika worden universitaire instellingen geteisterd door een heropleving van het oude Apartheidsvirus, deze keer niet jegens de zwarte meerderheid maar tegen de Joodse minderheid.

De Zuid-Afrikaanse nieuwssite Daily News in Durban berichtte gisteren 11 februari 2015 over een opmerkelijke eis van de Studentenraad aan de Durban University of Technology (DUT) dat Joodse studenten van de universiteit moeten worden verwijderd, in het bijzonder diegenen die de Palestijnse strijd weigeren te steunen.

De secretaris van de SRC, Mqondisi Duma, zei:

“Tijdens een vergadering van de SRC hebben wij de internationale politiek geanalyseerd. Wij hebben de beslissing genomen dat Joodse studenten, in het bijzonder diegenen die de Palestijnse strijd niet steunen, uit het register moeten geschrapt worden.”

Let wel, in de eis van de Students Representative Council (SRC) wordt uitdrukkelijk gesproken van ‘Joodse’ en niet van ‘Israëlische’ studenten, wat meteen de antisemitische aard van hun verklaring onderstreept. In het bijzonder moeten Joodse studenten die supporteren voor de Staat Israël van de universiteit worden verwijderd met inbegrip van de studenten die worden gesubsidieerd door de Israëlische regering.

De vice-kanselier van de universiteit, professor Ahmed Bawa, noemde de eis van de SRC en de Progressive Youth Alliance dat de DUT alle Joodse studenten moeten de-registreren “totaal onaanvaardvaar”.  De eisen die de Studentenraad naar het mangement van de DUT hebben gezonden hebben de Joodse organisaties geshockeerd en boos gemaakt.

Dinsdagavond heeft Natan Pollack, de nationale voorzitter van de South African Union of Jewish Students [SAUJS], het voorstel “betreurenswaardig” genoemd. “Mensen discrimineren omwille van hun religieuze en politieke stanpunten gaat in tegen de vrijheid van meningsuiting,” zei Polack.

Voorzitster van de South African Jewish Board of Deputies [SAJBD], de in Durban woonachtige Mary Kluk, zei dat ze “geschokt” was en dat het “onaanvaardbaar was dat dergelijke eisen kunnen gesteld worden in een academische instelling.”

Met dank aan Brabosh.com

juni 6, 2014

De apartheid van werkmanshandschoenen en fluwelen handschoentjes

werkman handschoenWaarom allochtonen, inclusief de Marokkanen, geen kans onbenut laten Wilders te bedienen, is misschien wel het meest opmerkelijke aan het fenomeen van de Schicht uit Venlo. Zo gaat er al sedert 2004 een trage karavaan van Nederlandse bestuurders over mul Marokkaans woestijnzand betreffende het misbruiken van Nederlands belastinggeld. In 2004 verschenen namelijk via NOVA de beelden van de ronduit dwaze situatie van Marokkanen die naar hun thuisland terugkeerden en daar een riant bestaan van Nederlands belastinggeld leidden.

Zo was er een meneer die zoals hij zelf zei “piemeltjespijn” had en daar een WAO-uitkering voor ontving. Of meneer misschien niet zelf heel erg veel aan zijn piemeltje had gezeten en de pijn daaraan te wijten was, tasten we tot op heden nog steeds in het halve maansduister. Zoals we tien jaar later ook niet weten of de piemeltjespijn misschien door impotentie verdwenen is.

Dat een andere meneer na ongeveer een jaartje werken in Nederland zich in Marokko een soort paleis kon permitteren, kon toch ook zeker als een der uitwassen van het filantropische systeem aangemerkt worden.

In het Marokko van de meneer met piemeltjespijn zat een keuringsarts heel erg op de hand te zijn van de teruggekeerde WAO’ers. In Nederland zat het UWV heel erg te slapen, zodat er in Marokko van een boel geld als een luis op een zeer hoofd geleefd kon worden.

Dat de keuringsarts ter plaatste naar goed Marokkaans gebruik en enigszins ontzet door de negatieve aandacht er maar meteen een antisemitisch staaltje afkeer uit zijn gapend kop aan wijdde, zal tien jaar na dato weinigen meer verwonderen: Nederlanders lachen de Marokkanen uit, ze hebben iedereen teruggestuurd naar Marokko. En ze doen net alsof wij de uitkeringen stopzetten voor de mensen. Ze maken misbruik van ons, dat de beslissingen worden genomen, dat de uitkeringen worden gestopt. Nederlanders beschouwen zich als heiligen, maar het zijn joden. Het doel van Nederland is dat ze de uitkeringen allemaal intrekken van de mensen omdat ze geen geld meer hebben.

Dat de RIAGG Rijnmond met de patiënten op vakantie naar Marokko meereisde om deze geestelijk te verwennen, blonk ook niet bepaald uit als een uiting van gelijke monniken, gelijke kappen in een land dat de eigen bejaarden slechts een keer per week een wasbeurt gunt en aan de pyjamadagen zet. Maar het was dan ook de tijd dat een Turkse hotemetoot in datzelfde Nova mocht komen vertellen dat zijn ouders Nederland opgebouwd hebben, dus heb je als Nederlandse oudjes weinig reden tot klagen.

Nog goed herinner ik me dat, nadat besloten werd dat Nederlanders met een eigen huis die voor een uitkering in aanmerking wilden komen eerst hun eigen huis moesten opeten, het Binnenhof volstroomde met boze Marokkanen die danig de pee in hadden omdat in Marokko uitgezocht zou worden hoeveel Marokkanen heimelijk naast een Nederlandse uitkering daar onroerend bezit hadden staan.

Zo’n genre verongelijktheid duidt op iets wat je misschien het best zou kunnen omschrijven als gewenning die het gevolg is van het jarenlang met fluwelen handschoentjes aanpakken van problemen die als het de autochtone Nederlanders zou betreffen, met werkmanshandschoenen te lijf gegaan zouden zijn.

Dat het huidige kabinet er dus nog steeds niet uit is hoe je dat godsonmogelijke feodale regime in Rabat aan het verstand kan brengen dat de kosten van levensonderhoud daar een stuk lager liggen dan in Nederland, en dat met een uitkering op Nederlands niveau je in dat land als een pasja met een hele rits vrouwen aan je zijde kan leven, bewijst dat Nederlandse bestuurders bij hun deux-pièces en krijtstreeppakken twee soorten handschoenen hebben liggen.

Fijn voor de allochtonen, maar o zo sneu voor de hardwerkende Nederlandse belastingbetaler die er niet veel wijzer van wordt en dus ook voor zichzelf kiest.

Dus dames en heren van de apartheid van de twee soorten handschoenen, niet klagen als de PVV weer eens veel rode stippen krijgt, u bent er zelf schuldig aan.

mei 31, 2014

Nourdine Tighadouini wil christenen en Joden in een islamitische apartheidsstaat opsluiten

Nourdine TighadouiniGrootdeskundige van de islamitische ziel, Nourdine Tighadouini, jazeker, die van de aangifte tegen GeenStijl en nigger, schrijft bij VARA’s Joop Een democratische seculiere eenheidsstaat voor moslims, christenen en joden biedt uitkomst voor Israel en Palestina.  Nu zijn allerlei democratische seculiere staten met christenen en Joden mogelijk. De geschiedenis bewijst dat. Maar een seculiere eenheidsstaat met moslims, en zeker met een overgrote meerderheid van moslims, is een regelrechte uitnodiging voor totale overgave aan de islam. Nergens, en ik herhaal nog maar eens, nergens waar moslims een meerderheid vormen, accepteren zij dat anderen dan zijzelf medebestuurder zijn. In het ooit seculiere Turkije gaat het licht uit, Syrië staat in brand, in Libanon dreigt hetzelfde nadat bijna een miljoen Maronieten het land ontvlucht is.

Waar de islam de meerderheid nog niet verkregen heeft, geldt het recht van de sterkste en wordt geen enkele poging ondernomen een seculiere eenheidsstaat te bevorderen.

Nu hebben moslims al eens de kans gekregen om met christenen en Joden in “Palestina” samen te leven. Zowel christenen als Joden werd een dhimmi-status opgedrongen en werden aan kledingvoorschriften gehouden die herinneren aan de verplichte Jodenster van het Derde Rijk. Een kans die in plaats met beide handen te omhelzen, met geweld bestreden werd. De Joden zijn in de islamitische landen op een haar na gevild, de eliminatie van de christenen in de moslimlanden vordert in hoog tempo.

Hamas en Fatah kunnen al niet zonder elkaar een mes in de rug te drijven samen door een deuropening, dat wordt nog wat als christenen en Joden ook heelhuids door die deur willen.

Of Nourdine Tighadouini zich in de democratisch seculiere staat Nederland zich wel seculier weet te gedragen? De man eist het alleenrecht op opinievorming op zoals zijn geloofsgenoten dat in de landen doen waar de islam oppermachtig is of nog wil worden.

In de democratische seculiere eenheidsstaat Nederland loopt de minderheid van moslims van het type Nourdine Tighadouini al te krijsen als er islamkritiek klinkt. Als de situatie zou zijn dat moslims wegens hun numerieke meerderheid over christenen en Joden (om over de ongelovigen nog maar te zwijgen) de scepter zwaaien, dreigt een bloedbad naar het Syrische voorbeeld. Je kunt van de specht die vele duizenden jaren gewend is in boomstammen te hakken niet verwachten dat die opeens tuiltjes madeliefjes plukt.

Als moslims al niet in staat zijn in de landen met een overgrote meerderheid aan moslimbewoners een democratisch seculiere staat te vormen, dan valt de oproep van Nourdine Tighadouini niet anders te zien dan een poging zowel christenen als Joden in de val van een islamitische apartheidsstaat te lokken.

Nou lokken? In werkelijkheid wil hij het afdwingen: Enkel als een apartheidsregime uit het verleden zoals Zuid-Afrika middels internationale repressie op haar knieën gedwongen kon worden, waarom zou dezelfde oplossing niet kunnen werken voor een land als Israël? Goed voorbeeld doet volgen.

Goed voorbeeld? Vergeten we dan wel even de manier waarop Zuid-Afrika nu met de blanke mens omspringt en het land inmiddels in een corrupt Aids-land veranderd is.

Dat Marokkanen eerst hun eigen Joden uit hun eigen land gepest hebben, maar o ironie, vervolgens zelf massaal hun land verlieten om het geluk elders te zoeken teneinde van daaruit de Joden nu ook uit Israël te pesten, zou je Geen Stijl mogen noemen.

Maar naast een mate van stijlloosheid kun je Nourdine Tighadouini ook een bijna onmetelijke domheid toeschrijven, want denken dat christenen en Joden zo stom zijn met de eeuwenlange recidive van christen- en Jodenvervolging door de islam, zich nog eens in de val zullen laten dwingen, is demonstratief je superlage IQ in de etalage zetten.

Waarom de man deze oproep dan toch doet? Nou, niet alleen om zijn onmetelijke domheid te etaleren, maar omdat ze bij VARA’S Joop tegenwoordig niets liever horen dan dat de opheffing van Israël ophanden is en hij daarmee op die plek applaus kan verwachten.

mei 21, 2014

Is Sander Terphuis of Martin Bosma de nieuwe Nelson Mandela?

ApartheidTerwijl de Iraanse ex-worstelaar Sander Terphuis een poging tot machtsgreep in de PvdA pleegt, heeft het linkse journaille er lucht van gekregen dat Martin Bosma zichzelf wellicht als de blanke Nelson Mandela poneert om Nederland van een aanstaande apartheid te verlossen. Voor het gemak hier een citaat uit de pepermolen van de Volkskrant: PVV-prominent Martin Bosma vreest dat Nederland uitgroeit tot een nieuw Zuid-Afrika, een land waarin de blanke Afrikaners ‘fungeren als proefkonijn in het multicultureel laboratorium’. Hij waarschuwt dat de autochtone Nederlanders ‘voor de leeuwen worden gegooid’ door linkse politici en journalisten.

Welbeschouwd zijn er in Nederland reeds Bantoestans (doch lees Wantoestands) waar de exotische mens de levensstijl bepaalt. Het zijn gebieden waar de autochtone mens nog slechts geduld wordt indien die zich aanpast aan de nieuwe orde. De eigen folklore, zoals het oude vertrouwde Sinterklaasfeest is er ingeruild voor het jaarlijks terugkerende bloedbad dat vrolijk offerfeest genoemd wordt.

Kon je van de kolonist Jan van Riebeeck nog verwachten dat die zo goed was het huidige Zuid-Afrika tot belangrijk wijnexportland te maken, de immigratiestroom van de afgelopen halve eeuw naar Nederland heeft zelfs geen zaaigrond voor couscous opgeleverd.

Het naargeestige Nederlandse kolonialisme heeft naast slavernij, onderdrukking en uitbuiting, ook zeer veel goeds in de overzeese gebiedsdelen nagelaten. Veel economische verworvenheden zijn er door Nederlandse kolonialen gebracht en door de nieuwe regimes zonder dankzegging overgenomen.

De Nederlandse pioniers- en koopmansgeest en het ethos waarop de sterke Nederlandse geneigdheid tot zelfbehoud berustte, maakte dat Nederland hoe klein en waterig ook, op de kaart gezet werd. Geen volk heeft zo veel grondareaal aan de zee en de rivieren onttrokken als de noest arbeidende Nederlander.

Maar in de jaren vijftig was het de godfather van de PvdA die de eerste zet deed naar het nationaal masochisme en hardwerkende Nederlanders vriendelijk doch dringend verzocht naar elders te verkassen. Die moesten natuurlijk wel eerst even de taal van het nieuwe thuisland leren, maar werden er wegens hun pioniers- en koopmansgeest als godsgeschenk van Willem Drees in ontvangst genomen. Want ondanks Drees’ vol=vol, zijn Nederlanders wereldvermaard als veroorzakers van welvaart.

Parachuteer ergens in de rimboe een paar Nederlanders en ze springen niet meteen in een wankel schuitje richting Lampedusa, maar zoeken naar water, hout, gesteente en zand en bouwen meteen een onderkomen om er een prille economie in het kraambed te werpen.

Amper tien jaar na Drees’ oproep, ging Nederland de grenzen opengooien voor de werkers van elders. Een uitruil die na de door de PvdA innig omstrengelde gezinshereniging zou uitgroeien tot wat de blanke Europeaan in Afrika ontwikkelde. Was de zwarte Afrikaan gast in eigen Afrikaanse gebieden, de blanke Nederlander kreeg geleidelijk die status in de traditioneel Nederlandse gebieden. De luidsprekers op daken van Haagse woningen waaruit keelklanken galmen die de gehele buurt oproepen tot moskeebezoek, bewijzen dat de oorspronkelijke coleur locale van tint veranderd is en de sobere maar altijd proper gesopte straatjes er verrommelde kasba’s zijn geworden.

Voor de linkse coterie werd deze betovering een groot jubelfeest, want eindelijk konden ze met hun wijdgeopende neusgaten de vreemde luchtjes op het portiek opsnuiven, hoewel ze er wel voor zorgden dat ze niet zelf op het portiek kwamen te wonen.

Tussen deze twee vormen van kolonisatie gaapt echter een onoverbrugbare kloof. Het blanke kolonialisme in Afrika is van de blanke heerschappij verlost en omgetoverd tot eeuwigdurende ontwikkelingshulp. De gekleurde kolonisatie van Nederland zit nog steeds in de lift omhoog en duldt geen tegenspraak of verzet, maar wordt handig bespoten met het antiseptische middel racisme.

Wie een duit in het zakje tegen de immigratie werpt, krijgt dan ook subiet een bloksnor opgeplakt. Niet dat Nelson Mandela ooit met een zwarte Hitler vergeleken werd. Wat zeker voor Idi Amin, die alle hindoes van Oeganda 90 dagen de tijd gaf het land te verlaten, geen ongepaste vergelijking zou zijn. En er zijn heel wat zwarte Afrikanen te noemen aan wier handen veel meer bloed kleeft dan aan die van de zo gehate aanbidders van de apartheid.

Het meest in het oog springende verschil tussen de reis van Jan van Riebeeck naar Zuid-Afrika en Sander Terphuis naar Nederland is dat de eerste niet met lege handen vertrok, maar Sander Terphuis alleen zichzelf en een hoop boze plannen meenam naar Nederland.

Sander Terphuis valt in ieder geval af als de nieuwe Nelson Mandela, want de echte Nelson Mandela speelde Nelson Mandela in zijn eigen land, Sander Terphuis doet het in andermans land.

Dus…

 

 

 

mei 4, 2014

Op 4 mei herdenkt dagblad Trouw de Israëlische apartheid

Triootje Trouw over JodenHet dagblad Trouw, dat lijdt aan een ernstige vorm Joden-fetisjisme, komt uitgerekend op 4 mei met Israël, apartheid en de heiligheid van het land, over de door het Nederlands Palestina Komitee gehouden bijeenkomst over de vraag of Israël een apartheidsstaat is. Nu ligt het wat dat Israël-hatende comité betreft veel simpeler dan het op herdenkingsdag 4 mei misschien lijken mag.  Meteen na de oprichting van het Nederland Palestina Komitee ventileerde die organisatie dat Israël erger was dan het Derde Rijk. Dus mag het nauwelijks verwonderen dat zowel deze organisatie als Trouw 4 mei niet gebruiken om te treuren over de grootste genocide aller tijden, maar over de stichting van de Joodse staat.

Nu is het woord apartheid van Nederlandse komaf. Evenals het even ongemakkelijke woord collaboratie er zo een is, en die ons eraan herinnert dat Nederland van alle bezette naties ongeveer recordhouder was in het helpen opsporen en afvoeren van Joden.

Tezamen met de op een geheime plek in Hilversum te houden herdenking van de Holocaust op Palestijnen, hebben het Nederlands Palestina Komitee en het dagblad Trouw opvallend grote belangstelling voor de vermeende slachtoffers van Joden op het moment dat de grootste genocide ooit juist die aandacht zou verdienen. Al was het maar omdat veel Nederlanders, onder wie de voorzaten van de leden van het Nederlands Palestina Komitee en de schrijftafelmoralisten van het Dagblad Trouw, tijdens die wandaad hoogstwaarschijnlijk met hun armen over elkaar zaten toe te kijken.

Nu is er in het Midden-Oosten inderdaad sprake van apartheid. Alleen gebeurt het daar niet met gebruikmaking van het beroemdste Nederlandse woord, maar heet het daar doodgewoon islam en treft het zowel christenen, Joden, ongelovigen als moslims zelf. Nergens in de wereld wordt er zo veel etnisch gezuiverd, gesegregeerd en verdreven als in de landen van het Midden-Oosten waar de islam de regels dicteert.

Misschien moeten we op 4 mei en omdat het Nederlands Palestina Komitee, het dagblad Trouw en de baarden van het Platform Bewust Moslim dat nalaten, ook die slachtoffers maar in onze gedachten opnemen. Met het cruciale verschil dat de Holocaust voorbij is, maar de slachtingen in het Midden-Oosten ook na 4 mei nog lang zullen doorgaan.

 

 

april 8, 2014

Tweede Kamerleden gaan slalommen tussen de Iraanse hoogwerkers

HoogwerkersEen afvaardiging van de Tweede Kamer hoopt eind april Teheran aan te doen om met eigen ogen te aanschouwen dat de “verlichte” Iraanse president Hassan Rohani zijn onderdanen prima bejegent. Nou, dat reisje kan voortijdig afgezegd worden, want hier blijkt dat Harry van Bommel bij het aanstaande bezoek wel even een oogje moet dichtknijpen om het een en ander aan zijn waarneming te onthouden: In Iran steeg het aantal executies van 314 in 2012 naar 369 in 2013. Volgens Amnesty International  ligt het aantal echter rond de 700. De resolutie roept de Europarlementariërs op in hun contacten met Iran de mensenrechten aan de orde te stellen. De resolutie wijst verder op de Iraanse  weigering om samen te werken met de VN-mensenrechten commissie. Iran weigert bv. de speciale rapporteur mensenrechten tot het land toe te laten. Verder spreekt de EU zijn ernstige zorgen uit over martelingen en oneerlijke processen die in Iran zouden plaatsvinden (Bron: Iran Comité)

Dat Harry van Bommel en ander links in eigen land een gehele politieke stroming aan een cordon sanitaire onderwerpt, maar wel het Iraanse moordregime komt vereren met een bezoekje, valt uiteraard onder het bekende verschijnsel selectieve verontwaardiging te classificeren.

Nu mag de wereld tot de hoopvolle opvatting gekomen zijn dat Iran in het geheim “geen” kernwapens vervaardigt, maar wat de mensenrechten betreft gaat het er nu juist helemaal niet de goede kant op. En daarom zal een door de mullahs vooraf geselecteerd traject in Iran er eentje worden van door stoffige straten tot galop opgezweepte paarden, die met oogkleppen op niet opzij kunnen kijken. Dat wat de Kamerleden niet mogen zien, krijgen ze dan ook niet te zien.

Dat er over het bezoek aan Iran toch een barstje door het linkse kerkmarmer loopt, mag blijken uit de opvatting over deze reis van de in Iran geboren journalist en GroenLinks-lid Ehsan Kermani. Die trekt een parallel met een “naïef” bezoek van een Zweedse delegatie aan het moordregime van Pol Pot: In “De glimlach van Pol Pot”, geschreven door Peter Fröberg Idling, wordt het waargebeurde verhaal verteld van een Zweedse delegatie die in de hoogtijdagen van het Pol Pot–regime Cambodja bezocht. Terwijl het regime bezig was miljoenen onschuldige burgers af te slachten, schreven deze delegatieleden hoe geweldig het er in Cambodja aan toe ging en hoe het ware Marxisme- Leninisme eindelijk gestalte ging krijgen. Het Pol Pot-regime kon haar misdaden voor deze naïeve delegatie verborgen houden.

Het roept herinneringen op aan een der pioniers van datzelfde GroenLinks, Paul Rosenmöller, die in zijn jeugdige politieke exegese massamoordenaar Pol Pot vereerde en ook de laatste Stalinst in Europa, Enver Hoxha, in 1976 met een vriendschapsbezoekje vereerde. Voor de niet ingewijde lezer, de Paul Rosenmöller die op een partijbijeenkomst over Pim Fortuyn riep: Dit is niet gewoon rechts, dit is extreem-rechts. Leefbaar Nederland, breek met deze charlatan, die jullie partij heeft gekaapt voor zijn eigen agenda. Over kapen gesproken, want niet geheel toevallig was deze Vendex-miljonair lid van een communistische sekte en zocht en kreeg hij net als CPN’ers asiel in GroenLinks.

En nu het toch over reisjes gaat, laten we de gewezen GroenLinks duolijsttrekker Ina Brouwer (met Mohamed Rabbae) niet vergeten, die bij de heren van het Kremlin het jaarfeest kwam meevieren en dat met Erich Honecker bij het veertigjarige jubileum van de DDR nog eens ging herhalen.

Of Ehsan Kermani in zijn bezorgdheid over het parlementaire reisje naar Teheran Groenlinks meekrijgt, valt dus te betwijfelen. Maar afgezien van de repressie en executiepraktijken van het Iraanse regime, maakt hij zich ook bezorgd over de apartheid in Iran.

Een term die tegenwoordig in linkse en dus ook in GroenLinkse kringen graag over Israël gebezigd wordt, maar door Ehsan Kermani hier gebruikt wordt om de tweedeling tussen man en vrouw, die door de mullahs als een diep spoor door het alledaagse leven van Iran getrokken is, te duiden. Geen scheiding der rassen maar scheiding der geslachten. En kennelijk is een apartheidsbeleid jegens vrouwen in linkse kringen acceptabeler dan jegens rassen.

Je hoeft er dus niet voor naar Teheran te gaan om te weten dat het met mensenrechten in Iran allerminst pluis is. Tenzij je met een andere agenda vertrekt dan om beter inzicht te krijgen in de situatie in dat land. En daarover valt wel iets te vermoeden. Linkse mensen houden er namelijk een nare gewoonte op na: apartheid tussen mensenrechtenschenders. Zouden de mullahs blank, Joden, christenen of PVV’ers zijn, dan zou de bom bij links barsten. Maar ja, het gaat hier om lichtgetinte mensenrechtenschenders, dus hoog tijd om met oogkleppen op te slalommen tussen de hoogwerkers.

maart 11, 2014

Israël haters scoren in het verkeerde doel

rodekaartAfgelopen woensdag was er een voetbalwedstrijd van jong Oranje tegen jong Israel. En zoals altijd als er zich iets met Israël in Nederland afspeelt, was er een groep Israël-haters op af gekomen om te demonstreren.

Bijgaand ziet u de foto van de demonstranten van een aantal anti-Israël organisaties voor het Telstar stadion in IJmuiden. Op de spandoeken ontbrak gewoontegetrouw niet de onzinnige, antisemitische ‘apartheid’ beschuldiging.

Juist voetbal laat zien hoe onzinnig die bewering is. In Zuid-Afrika waren er gescheiden voetbalteams, als resultaat van de systematische apartheid, maar dit is in Israël helemaal niet het geval. Zowel de clubteams als het nationale elftal bestaan uit gemengde teams van Joden en Arabieren, christenen en moslims.

Zoals vaker gebeurt, is er hier sprake van Arabische projectie: het eigen gedrag wordt ten onrechte op Israël geprojecteerd. Want Arabieren praktiseren wel discriminatie tegen Joden, ook in het voetbal.

Het overkwam afgelopen januari nog de Joodse speler Dan Mori, die geweerd werd bij een trainingskamp van Vitesse in de Verenigde Arabische Emiraten.

Hetzelfde gebeurde toen FC Barcelona afgelopen zomer wilde proberen om door middel van voetbal Palestijnen en Israëli’s nader tot elkaar te brengen, door met hen gezamenlijk te voetballen. Dit stuitte op afschuw en een officieel verbod bij de Palestijnen. De voorzitter van de Palestijnse voetbalbond Jibril Rajoub verklaarde op de Palestijnse televisie:

“Iedereen die toetreedt tot gezamenlijke activiteiten met de Israëli’s zal ik schrappen van de lidmaatschapslijsten van de Bond, of het nu een speler, een coach, een scheidsrechter of – Allah verhoede – een team betreft.”

Diezelfde bondsvoorzitter legde een jaar eerder op de Palestijnse televisie uit waarom zijn bestuursleden zich het liefst in helikopters laten vervoeren: “zodat ze geen Joden, geen duivels, geen zionistische klootzakken hoeven tegen te komen.”

Dit zijn daadwerkelijke voorbeelden, van echte apartheid. Maar voor deze Arabische rassenhaat zijn de anti-Israël demonstranten blind.

Ongetwijfeld tot hun verdriet won de Israëlische ploeg trouwens met 1-0 van jong Oranje. Tot overmaat van ramp voor hen werd het enige, dus winnende doelpunt gemaakt door een islamitische, Arabisch-Israëlische speler; Kenneth Hassan Saief. Hij speelt ook bij een Israëlische club, Hapoel Ironi Nir Ramat Hasharon F.C. Hun volstrekt onzinnige apartheid-bewering werd dus ter plekke – slechts een paar meter achter hun rug – weerlegd. Maar dat zal hen er vermoedelijk niet van weerhouden om hun leugen te blijven verspreiden.

Opinie-artikel van Likoed Nederland

december 20, 2013

Nelson Mandela en Israël

ApartheidNelson Mandela, de hemel in geprezen en de nog tijdens zijn leven tot legende verklaarde vrijheidsstrijder tegen het apartheidsregime, blijkt in 1962 door het door links zo gehate Israël getraind te zijn. Niet zo vreemd, want voordat de Afrikaanse naties onder Arabisch/islamitische druk Israël stevig in de ban deden, was het beloofde land ook goed voor ontwikkelingshulp aan de in armoede verkerende Afrikaanse landen.

Terwijl de Arabisch/islamitische naties geen cent om en dus aan zwart Afrika gaven, anders dan dat het (zo nodig met wapengeweld en een genocide) de invloedssfeer in dat werelddeel tachtte te versterken, bleek Israël heel anders tegen de apartheid aan te kijken dan Nederland. Het land dat het woord apartheid geschonken had, en dat in de tijd dat de Mossad Mandela trainde, nog goed was voor morele en materiële steun aan het apartheidsregime.

En het ging zelfs nog iets verder, want toen Zuid-Afrika voornemens was Mandela te executeren, was het de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Golda Meir die zich er voor inzette dat te verhinderen.

Dat in Nederland de apartheid aan de enkels begon te knagen, was pas nadat in 1971 Conny Braam de Anti Apartheids Beweging Nederland (AABN) stichtte, en in datzelfde jaar de Boycot Outspan Aktie (BOA) het levenslicht zag.

De ironie hiervan is dat er eerder een anti-Israël beweging dan een antiapartheidsbeweging in Nederland was. Nogal vreemd als je weet dat Nederland groots de Holocaust ondersteund heeft en de apartheid als nalatenschap aan de in Amsterdam geboren Hendrik Verwoerd geschonken heeft.

Van een uiterst soort cynisme getuigde het in 1969 opgerichte Nederlands Palestina Komitee, waarover de hoofdredacteur van het toenmalige rechtse opinieweekblad Accent zich hogelijk verwonderde, toen de organisatie brutaalweg stelde dat het land dat de meeste overlevenden van de Holocaust herbergde, erger was dan het Derde Rijk. Uitgerekend het land dat Mandela leerde zichzelf te verdedigen tegen de nazaten van de Nederlanders.

Geen wonder dus dat in 1976 Lidwien Janssen, Adrie Eeken, Ciska Brakenhoff, Lucien van Hoesel, Mirjam van Hoesel, Evert van den Berg, Annie Westebring  en Sam Pormes zich niet in Jemen lieten trainen om gewelddadig de apartheid te bestrijden, maar om in Israël Joden te vermoorden.

Misschien is het daarom dat links Nederland zo graag Zwarte Pieten uitdeelt aan Zwarte Pieten en Israël, want al die moreel superieure linkse mensen hebben zich de vraag te stellen wat hun ouders of grootouders tijdens de bezetting, toen het er werkelijk toe deed, uitgespookt hebben.

december 8, 2013

De aperte apartheid van Youp

ApartheidVoor linkse mensen is geschiedenis vaak selectief winkelen in de historie om tot een eigen ideaalbeeld te komen. Zo schrijft Youp van ’t Hek om zijn vette bankrekening nog eens te spekken in de NRC Goede grap van die Mandela om eruit te stappen op de avond dat de uitvinders van de Apartheid hun jaarlijkse sinterklaasfeestje vieren.

De slechte grap in deze zelfkastijdende humor is echter dat het woord apartheid dan wel door Sinterklaasfeestvierders uitgevonden mag zijn, maar de apartheid zelf is, tenzij iemand op nog vroegere vormen stuit, tijdens zijn regeerperiode van 634-644 bedacht door de kalief Omar ibn al-Chattab, die als bezetter en minderheidsheerser de Joodse en christelijke meerderheid gelastte zich als inferieure burgers naar een status aparte te schikken.

Later werd dat nog eens zodanig aangedikt door de kaliefen Haroen ar-Rashid en Al-Mutawakkil, dat Joden en christenen zelfs verplicht werden zich met kledingvoorschriften en gele vlekken van de zichzelf superieur achtende bezetters te onderscheiden. Een vondst waar paus Innocentius III, en later Adolf Hitler, hun “voordeel” nog mee zouden doen.

Met andere woorden, niet de Sinterklaasfeestvierders maar de Suikerfeestvierders komen in aanmerking voor de titel uitvinders van de apartheid.

Heel apart van Youp dat hij dat even vergeten was. Maar eigenlijk niet echt apart, want Youp is van Nederland Bekent Kleur, en de lui van die stichting bekennen zelf nooit kleur als het om racisme gaat. Racisme is bij Nederland Bekent Kleur namelijk altijd van blanke origine.

Nederland Bekent Kleur bekent dus niet dat racisme ook van gekleurde komaf kan zijn. Wie een oogje in het zeil houdt, ziet overal in de wereld, maar ook in Nederland dat racisme universeel is. Alleen blanken van racisme verdenken is dus racisme en dus apartheid.

De apartheid waar Youp in zijn geestige stukje op doelt, is bovendien door de Sinterklaasvierder Frederik Willem de Klerk, die tegelijk met Nelson Mandela daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, afgeschaft.

Niet dat daarmee de apartheid afgeschaft is. Die wordt namelijk nog steeds gepraktiseerd door suikerfeestvierders in gebieden waar zij de overheersende factor zijn, of bezig zijn dat te worden. Wie in die gebieden geen Suikerfeestvierder is wordt verdreven of gaat eraan.

Laten we dus ophouden met de slechte grap dat apartheid een Nederlandse uitvinding is en het Sinterklaasfeest racistisch, maar ons serieus afvragen of het Suikerfeest in deze tijd nog wel moreel door de beugel kan. Het is immers het feest van een volk dat de apartheid bedacht en die ook nog eens weet te handhaven.