Posts tagged ‘Ayaan Hirsi Ali’

juli 5, 2014

Rob de Wijk: het is allemaal de schuld van Wilders

DoodsstrijdEen beetje alchemist weet van lood goud te maken, maar dan ken je Rob de Wijk niet. Die weet van goud lood te maken. Of nog liever, van degene die het steeds aan het rechte eind blijkt te hebben gehad met zijn comité van waakzaamheid tegen de islam, als de aanjager van de moordverschijnselen als door ISIS begaan, neer te zetten. Ongeveer zoals je Auschwitz aan het vooroorlogse Comité van Waakzaamheid kan ophangen, of om maar een zijstraat te noemen, beweren dat het allemaal de schuld van Marinus van der Lubbe was dat de NSDAP zo’n vreselijke berg aan slachtoffers gemaakt heeft.

Als islamkritiek, hoe fel ook, er de oorzaak van zou zijn dat de “dappere” mannen en vrouwen in Syrië en Irak een bloedspoor in het mulle zand trekken, waarom hebben de christenen na een halve eeuw marxistisch kwetsen en getreiter bij de linkse omroepen en dagbladen, dan niet ook een bloedspoor door de Hollandse klei getrokken?

Verder dan een trage tocht naar de rechter door Ir. C.N. van Dis of een opstootje bij een abortuskliniek, gingen de christenen niet. En als gehard atheïst kan ik u zo vertellen waarom in deze fijne moderne tijd verongelijkte christenen geen bloedspoor getrokken hebben, maar moslims dat wel doen. Het ligt aan de aard van het beestje. Zonder doodsbedreigingen en bloedvergieten kon vrijelijk over katholiek stemvee geschreven worden, maar ging het over islamitisch stemvee, dan stonden de moslims en hun verdedigers meteen van woede te stampvoeten.

Toch is het allemaal zeer goed te begrijpen dat Rob in de Beobachter Wilders aan de schandpaal nagelt. Het valt namelijk allemaal heel erg tegen nu Wilders en Ayaan Hirsi Ali gelijk gekregen hebben met hun Liberale jihad. Had er maar naar geluisterd in plaats van tien jaar te flikflooien met de islam.

De flikflooiers grijpen in wanhoop naar hun haar of toupet nu de islamcritici het gelijk nog erger aan hun kant krijgen dan zij aanvankelijk meenden te moeten voorspellen. Want ik denk dat zelfs Pim Fortuyn en Theo van Gogh nooit hadden kunnen bevroeden dat door Nederlandse straten aanstaande moordenaars met moordvlaggen zouden paraderen, en moordenaars veilig kunnen terugkeren na gedane arbeid.

De werkelijke schuldigen liggen niet op het kerkhof maar dragen een djellaba, boerka of een modieus glanspak à la Pechtold. En het is alsof het Nederlandse verstand in de vele spreekwoorden en gezegden verborgen gaat, maar de kruik gaat te water tot ze barst, maakt heel veel duidelijk van wat er nu op vaderlandse wegen geschiedt. Te lang is de islam in heilig water gedompeld, werd alles dat door de islam uitgevreten werd met de mantel der liefde omgeven en kregen niet de haatimams de roede maar de islamcritici.

Dat Rob nog even een vuurtje bij de lont houdt om Wilders in het licht van de aandacht van ISIS en consorten te plaatsen valt, tenzij verraad aan de vijand hier een betere conclusie zou zijn, nog het beste af te doen als pyromanie met voorbedachten rade.

Maar let op, mits de vrijheid van meningsuiting dan niet via Mekka loopt, zullen historici zich over pakweg een halve eeuw op dit momentum storten. In dat opzicht is Wilders zijn eigen historicus, die het toch allemaal al opschreef voor de hooggeletterde historici het aan het papier toevertrouwden.

 

Advertenties
juli 1, 2014

Het vergeten momentum van Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders

Haagse jihadistenIn de Volkskrant zet de PVV-leider Geert Wilders het gehele politieke establishment in de etalage te kijk zodat iedereen met een beetje ratio het rotte fruit tegen het etalageglas kan spetteren. Want wat kun je anders met politici die regeren niet vooruitdenkend doen maar incidenten afwachten alvorens uit de fauteuil op te veren.

Nu ook benauwdheid bij D66 over de terreurdreiging door de teruggekeerde jihadisten lijkt te ontstaan, want stel, en ik herhaal nog maar eens, stel dat die iets in Nederland zouden uithalen waarvoor Wilders toch vroegtijdig waarschuwde, dan zakken de 26 gepeilde zetels door de toch al wankele poten en kan Alexander Pechtold weer kunstveilingen voorzitten. Het voorkomen van een aanslag is tegelijk het voorkomen van een monsterzege voor de PVV, dus verkeert bestuurlijk Nederland in grote ongerustheid.

Wat hierbij jammer is, is dat toch een aantal boze blanke mannen en ook de zwarte Ayaan Hirsi Ali al lang geleden gewaarschuwd hebben dat dit wel eens faliekant mis zou kunnen gaan. Wat toch eigenlijk al gebeurd is gezien het grote aantal Nederlandse sympathisanten van ISIS en consorten. Luisteren naar de islamcritici was er niet bij, want dat was de oren laten hangen naar het verdomde populisme.

Nog in het vorige decennium werd het ambtenarenapparaat van ministeriële zijde op het hart gedrukt vooral geen islamgerelateerde berichten, die stigmatiserend voor de islam zouden kunnen zijn, te ventileren. De gelijkgeschakelde pers maakte zich vooral uit de voeten als het over de islam ging, ging het over de islamcritici, dan stonden ze te hijgen van opwinding die aan de schandpaal te nagelen.

Toen Wilders een sticker liet drukken en verspreiden waarop een tekst stond te lezen die net zo goed over het nationaalsocialisme of communisme kon gaan, schoot een visgraat in de keelwand van zowel de gelijkgeschakelde pers als de rechtgeaarde politici en stortte een hooggeplaatste ambtenaar van Frans Timmermans zich op het handgeknoopte karpet van de medefinancier van de islamitische zucht naar wereldheerschappij om in het areaal van de 1001 sprookjes 1001 excuses te maken.

Alsof in 1935 de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff zich voor de voeten van respectievelijk Stalin en Hitler geworpen zou hebben met excuus voor de gepleegde smaad jegens de regimes van beide dictators, die toch al volop de wereld aan het vergiftigen waren met hun ziekelijk ideologieën, schoot het achterlijke Nederland van anno 2014 Saoedi-Arabië juist moreel te hulp in plaats van het te bestraffen voor de gepleegde misdaden tegen de menselijkheid.

Op deze plaats is bij herhaling geschreven dat het een onmogelijk situatie is aanstaande moordeskaders te faciliteren en tegelijk islamcritici aan de schandpaal te nagelen. Wilders heeft gelijk, hij en Ayaan Hirsi Ali hebben samen in een opiniestuk op tijd gewaarschuwd. Inmiddels is Ayaan Hirsi Ali het land uitgepest en Wilders als de nieuwe Hitler op een sokkel gezet. Daarom hier nog eens dat opiniestuk van beide islamcritici die ze op 12-04-2003 in de NRC gepubliceerd hebben.

Het is tijd voor een liberale jihad.

Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders

De radicale islam rukt op in Europa, waarschuwen Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders. Er moet een krachtig antwoord komen, desnoods met opzijzetting van elementaire rechten.

De intolerantie binnen de islam reikt tot ver in Europa, ja zelfs Nederland. Enige maanden geleden kwam de Nederlandse inlichtingendienst AIVD al met een rapport waaruit bleek dat rekruteringen voor een jihad in Nederland niet meer incidenteel, maar structureel en frequent plaatsvinden. Tientallen jongeren worden geworven in onder meer Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam voor terreurdaden en heilige islamitische oorlogen.

 De islamitische gemeenschap binnen en buiten Europa radicaliseert in rap tempo. Het interpreteren van de oorlog tegen Saddam als een oorlog tegen de islam is slechts een van de manifesteringsvormen hiervan. Onder meer vanuit het wahabistisch georiënteerde Saoedi-Arabië worden extremistische organisaties, moskeeën en scholen in Europa en Nederland gefinancieerd. Extremistisch-islamitische organisaties, al dan niet verbonden met Al-Qaeda, zijn actief in Europa. Vorige week zaterdag berichtte deze krant dat in Europa honderden islamitische strijders klaarstaan om terreuracties te plegen.

Maar Europa slaapt en de Nederlandse regering lijkt helemaal in een diepe winterslaap te verkeren. Slechts op incidenten wordt gereageerd; er is geen sprake van een doelgericht (en zo mogelijk Europees) beleid. Gedreven door de wens politiek correct te handelen, wordt naar niet meer gestreefd dan `de boel bij elkaar houden’. Dat is niet alleen naïef, maar ook laf, want ingegeven door de angst dat straffe maatregelen slechts op hoon en afkeer kunnen rekenen.

Dat het verzet tegen de oorlog in Irak vooral verbaal en demonstratief is geweest, doet niets af aan de aanwezigheid van jihad-strijders in Europa. Dat vraagt om een antwoord. Immers, nimmer mogen wij toestaan dat onze (grond)wettelijke vrijheden worden gebruikt om ze vervolgens om zeep te helpen. Nederland is geen islamitische staat en die illusie mag ook nooit ontstaan noch bewaarheid worden. De droom van de Arabisch-Europese Liga (AEL) om op democratische wijze de sharia in te voeren, moet een droom blijven. Dat de AEL in België inmiddels – althans voorlopig – over haar hoogtepunt heen lijkt, wil niet zeggen dat het radicalisme van deze beweging ook verdwenen is.

Nederlandse moslims zijn blootgesteld aan een eenzijdige en haatzaaiende boodschap en zijn hiervoor om een aantal redenen ontvankelijk.

De boodschap van de jihad-activist is eenvoudig, sluit aan bij de basisleer van de islam en de belevingswereld van menig moslim in Nederland en vooral bij de jeugd.

Het radicaliseringsproces vindt vaak onbewust en sluipenderwijs plaats, de boodschap wordt aanhoudend met veel overtuiging en energie gebracht.

De boodschap is zowel gebaseerd op angst, als op een beloning na de dood.

Het is van groot belang dat wordt ingezien dat het beheersen van de doodsangst in belangrijke mate het succes van de jihad-propagandisten verklaart. Bovendien is een concurrende boodschap met dezelfde eenvoud en aantrekkingskracht niet voorhanden.

Zeker niet alle imams zijn radicaal, en evenmin zijn alle gelovigen fundamentalisten. Maar de historie leert ons dat radicale bewegingen snel en onverwachts een olievlekwerking kunnen krijgen.

Om het monopolie van de extremistische imams op de geesten van de jeugd tegen te gaan, is een liberale jihad het enige gepaste antwoord op een islamitische jihad. Op de lange termijn is het van essentieel belang dat alle vormingskanalen (scholing, informatievoorziening, verenigingen etc.) waar de boodschapper van de jihad nu een monopolie op heeft, een concurrerend liberaal alternatief geboden wordt. Werk, inkomen en bestrijding van discriminatie zijn daarbij weliswaar belangrijke pijlers, maar er is meer nodig.

Moskeeën, zoals de Furqan-moskee in Eindhoven en de Al-Tawheed-moskee in Amsterdam, die geld ontvangen uit landen als het wahabistische Saoedi-Arabië en waar bijgevolg intolerantie wordt gepreekt en voor de jihad wordt geworven, moeten gesloten worden. Om de vrijheid van godsdienst op langere termijn te beschermen, zal deze voor bepaalde groepen in bepaalde gevallen tijdelijk opzij moeten worden gezet.

Scholen die, zoals de Al-Siddeq-school in Amsterdam, eveneens geld uit Saoedi-Arabië hebben ontvangen en intolerantie uitdragen, moeten dicht. Jonge kinderen mogen niet overgeleverd worden aan godsdienstwaanzinnigen.

Organisaties en verenigingen die met `fout’ buitenlands geld gefinancierd worden, dienen verboden te worden.

De ambassadeur van Saoedie-Arabië moet te verstaan worden gegeven dat een eind moet worden gemaakt aan het financieren van haat in Nederland. Hij zou wat ons betreft morgen mogen worden ontboden op Buitenlandse Zaken. Bij ongewijzigd Saoedisch gedrag zou hij wellicht moeten worden uitgewezen.

Het veelgeroemde Nederlandse overlegmodel en quasi-politiek correct handelen zijn verkeerde antwoorden op een islamitische jihad. Een dralende en pratende overheid straalt eerder zwakte uit dan sterkte. Tot behoud van een tolerant en liberaal Nederland moeten ook elementaire rechten en wetten opzij worden gezet bij de aanpak van de mensen die ze misbruiken en vervolgens willen verwijderen als fundament van onze maatschappij. Het enige antwoord is een liberale jihad.

 

 

 

 

 

mei 15, 2014

Ayaan Hirsi Ali doet het nog steeds

Ayaan-Hirsi-Ali12Weggepest van het schoolplein van de opinievorming door een links consortium waarbij bepaalde dagbladen, omroepen en politieke partijen de eerste steen wierpen, was het Ayaan Hirsi Ali die als eerste aantoonde dat islamkritiek niet a priori racistisch is, maar zich ook kan ontwikkelen vanuit ex-moslims. En in het geval van Ayaan Hirsi Ali, ook uit fysieke slachtoffers van de islam kan voortkomen.

Maar haar boodschap kwam niet goed aan bij de linkse weldenkendheid, en het opinieweekblad Vrij Nederland, waar de gewezen hoofdredactrice van dat blad, Xandra Schutte, een op bedrog gebaseerde lastercampagne tegen haar startte – die overigens door de VPRO van een demasqué werd voorzien – was de eerste grote poging haar gerechtvaardigde islamkritiek een mes in de rug te drijven.

Als hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer doet Xandra Schutte dat nog eens over met de racistisch getoonzette aanval op de Indische Wilders. Voor een Arische lesbienne die met huid en haar door de islam opgevreten zou worden indien ze in het Mekka van de islam haar liefdesleven zou bedrijven, moeten de aanvalsrituelen van Xandra Schutte op islamcritici ongeveer als schizofrenie opgevat worden.

Islamkritiek criminaliseren door het met racisme te verweven lukte dus niet bij de zeer gekleurde Somalische Ayaan Hirsi Ali, dus werd naar andere wegen gezocht en ook gevonden.

Hetzelfde lot ondervond de gekleurde Iraanse Ehsan Jami, die het lef had als ex-moslim islamkritiek te spuien. Nadat hij op een kwade dag tegen de vuisten van een paar boze moslims aangelopen was, werd meteen het gehele linkse gereedschap tevoorschijn gehaald om de bewering van Ehsan Jami dat hij mishandeld was tot leugens te deformeren. En die suggestie verscheen dan ook van de hand van verscheidene linkse letter- en omroepslaven.

Vrij Nederland zette zelfs nog twee letterslaven met giftig inkt in om Ehsan Jami aan karaktermoord te onderwerpen. Deden boze moslims het nog met hun vuisten, het linkse gilde van opiniemakers mengde de virtuele inktpotten met vitriool om de islam van terechte kritiek te vrijwaren.

Maar Ehsan Jami was dus wel mishandeld, de verdachten bekenden en werden dan ook veroordeeld tot werkstraffen. Niet dat het daarna excuses regende van de zijde van de linkse opiniemakers die Ehsan Jami als leugenaar hadden neergezet. Tot enige vorm van mea culpa voor alle haat zaaiende opmerkingen en teksten jegens islamcritici zal het evenmin ooit komen.

Zelfs de erudiete doch lichtgetinte Afshin Ellian ontsnapte niet aan een extreemrechts door de linkse extremist Harry van Bommel. En naar alle waarschijnlijkheid omdat hier de blanke marxist de gekleurde hoogleraar moeilijk van racisme kon betichten. Dat de rokkenjager Van Bommel hierbij en passant ook nog even een suggestie deed die andere islamcriticus Theo van Gogh te killen, kreeg echter nimmer de aandacht die het verdiende.

Inmiddels waren op de Ayaan-weblog verontruste islamcritici en verdedigers van Ayaan Hirsi Ali dag in dag uit actief hun kritische pen in beweging te zetten om de kennelijk tot wanhoop gedreven verdedigers van de islam van repliek te dienen. Een vreedzame strijd die lastig te winnen was gezien de overmacht van kranten, opinieweekbladen, omroepen, politieke partijen en de over Ayaan Hirsi Ali en haar islamkritiek boze moslimorganisaties.

Het uiteindelijke mes met het langste lemmet kwam van VARA’s Zembla. Die omroep gaf een fortuin aan belastinggeld uit om Ayaan Hirsi Ali de finale dolkstoot toe te dienen. Ayaan Hirsi Ali, net zoals Ehsan Jami ooit lid van de PvdA, moesten uit de weg geruimd worden omdat ze de stelling dat islamkritiek a priori racisme is in de weg stonden.

Het deed het unanieme linkse streven versterken dat wat de islam binnen of buiten de Nederlandse grenzen ook uitvreet, niet de islam de kritiek krijgt die het verdient, maar de islamcritici het moeten ontgelden.

Acht jaar geleden vertrok, onder islamitische juichstemming,  Ayaan Hirsi Ali uit de Tweede Kamer en Nederland. In die acht jaar is er niets verbeterd aan de aanpak van het moslimextremisme in en buiten Nederland, heeft het zich juist weten te versterken en staan honderden aanstaande jihadstrijders te trappelen van ongeduld de inmiddels reeds strijdende jihadisten in Syrië bij te staan.  Met eerwraak, dwanghuwelijken, homo, Joden-, vrouwenhaat en haatprediking loopt het ook nog steeds van een leien dakje, terwijl Een Ander Islamitisch Geluid nog steeds geen noot laat horen.

Verblind houdt links Nederland de vinger aan de pols met de bestrijding van Wilders, maar laat het achter de rug de islam nog steeds begaan.

Echter niet Ayaan Hirsi Ali, die zoals het Katholiek Nieuwsblad ons vandaag meldt weer van zich laat horen:

We hebben er lang over gedaan de gruwelen van de islam, zoals de recente ontvoering en gedwongen bekering van de Nigeriaanse schoolmeisjes tot ons door te laten dringen, zegt Ayaan Hirsi Ali.

Dat is in bijna alle landen zo. Dat komt, aldus Ayaan op Fox News, doordat we uitkomsten als ontvoeringen, gedwongen bekeringen en al het overige geweld, met name tegen vrouwen, steeds weer losknippen van zijn ideologische basis: de islam.

Bovendien verzekeren “goedbedoelende moslims” ons steeds weer dat datgene wat we voor onze ogen zien gebeuren, niets met de islam te maken heeft. Het is slechts een aberratie of exces.

Maar “jammer genoeg” zien we “keer op keer” weer dat het helemaal niet om een aberratie gaat, maar dat het iets is wat van nature voortvloeit uit de islam, aldus Ayaan. Het is de uitdaging voor de moslims van vandaag om dit ongemakkelijk feit onder ogen te zien en er iets aan te doen.

Tegelijk loopt links en islamitisch Nederland zowat mank vanwege het aangiftedefilé tegen Wilders, maar zingt dit koor atonaal zodra het over de islam gaat, want racisme.

 

 

maart 23, 2014

Het journaille verslagen

VARAKlokslag 18.00 uur zaten ze geclusterd en vol hoop klaar om de Nederlaag van de schicht uit Venlo op te tekenen. Na het ten tonele verschijnen en de eerste zinnen van Wilders steeg de hoop hoog en sloeg zwaar toe in de hersenen van het ruimschoots vertegenwoordigde journaille. Frits Wester was misschien de enige journalist die er eerlijk voor uitkwam. Namelijk, dat het opeens leek alsof Wilders zijn eigen necrologie aan het declameren was. Wester en zijn collegae moeten elkaar nog vreugdevol aangekeken en aangestoten hebben toen het even leek dat niet het electoraat maar zij opnieuw bepaalden wie wel en wie niet aan het democratisch proces mogen meedoen.

Bij Hans Janmaat, Pim Fortuyn en Rita Verdonk was dat immers toch ook een groot succes geworden. Hans Janmaat was al gereed om doodgemaakt te worden, maar op het nippertje en dankzij aaneengeknoopte lakens had hij de dans weten te ontspringen.

Pim Fortuyn was al doodgeschreven voordat hij doodgemaakt werd. Rita Verdonk werd tot op haar neusharen ingezoomd om haar tot beest te maken, zodat de virtuele jager er nog slechts zijn telescoopgeweer op hoefde te richten om een politica met het recordaantal voorkeurenstemmen in haar politieke graf te krijgen.

Maar het feestje met Wilders ging niet door. Geen zuippartij in de Haagse kroeg van Max van Weezel en in koorzang ritmisch meer, meer, meer. Het paradijs verdaagd nu de grootste criticaster van dat journaille zijn virtuele kruisboog niet neerlegt.

Je zou kunnen stellen dat het journaille gisteravond rond zessen van Wilders een flinke optater toegediend kreeg. En ik houd het niet voor onmogelijk dat hij met opzet zijn repliek gisteren eerst op een grafrede liet lijken, zoals een kat met een muis dolt alvorens definitief toe te happen.

Toch was het gisteren ook een leermoment. Niet Wilders werd gisteren ten grave gedragen, maar het tot dan succesvolle wapen van de nazificatie van de door het journaille controversieel verklaarde politici.  Ze kunnen nog zo hard Hitler, Himmler, Goebbels, Mengele of Eichmann roepen, het vergif heeft zijn houdbaarheidsdatum gisteren overschreden en is uitgewerkt.

Het Nederland van na de oorlog was, als je het machtbeluste journaille geloven mocht, tot een fascistische staat verworden. Het werd de voedingsbodem voor de cultuur van Onno Ruding is Eichmann, Wouter Buikhuisen is Joop Glimmerveen, Frits Bolkestein is Le Pen, Pim Fortuyn is Eichmann, Rita Verdonk is Hitler en Mengele, Bob Smalhout is Hitler, Ayaan Hirsi Ali is Goebbels, Theo van Gogh is Goebbels, Geert Wilders is Hitler, Goebbels en Mengele.

Het effect van het gemakkelijke journalistieke componeren van een Wagneriaanse Walkure is voorgoed voorbij. De dames en heren van de omroepen en dagbladen zullen met ander vergif moeten komen om de parlementaire democratie om zeep te helpen.

Nou, ik ben reuze benieuwd.

beernink

december 24, 2013

Dan zien we daarna wel verder

VVD-gedachteNadat het gewezen gemeenteraadslid van de VVD Dick Ernst Claassen een ingezonden stuk in de gewezen verzetskrant Het Parool geplempt had, waarin hij impliciet het idee ontvouwde dat Wilders wat hem betreft voor executie in aanmerking kan komen, is de partijgenoot van Mark Rutte niet wegens het aanzetten tot haat en het uitlokken van geweld op het matje geroepen of uit de partij gezet. Het heeft binnen de VVD ook geen tumult veroorzaakt dat een partijgenoot een politieke concurrent en een ex-gedoogpartner voor executie in aanmerking wil laten komen.

De oproep de beveiliging van Wilders op te heffen wegens diens voor moslims beledigende teksten zou niet alleen verontwaardiging moeten oproepen, maar opent ook nieuwe inzichten.

Verscheidene imams hebben in Nederland beledigende teksten over homo’s uitgesproken. En niet alleen over homo’s. Volgens de indrukwekkende theorie van de VVD’er Dick Ernst Claassen, verdienen imams ook geen recht op bescherming tegen wie wegens belediging door razernij gekweld raakt.

Moslims, en niet alleen moslims, ervaren homoseksuele geaardheid als kwetsend voor hun geloofsovertuiging. Het heeft tot veel geweld tegen homo’s geleid. Ook homo’s maar niet meer beschermen?

En was het niet het geëerde VVD-Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali, die met terugwerkende kracht volgens de theorie van Dick Ernst Claassen haar recht op beveiliging verspeeld had nadat ze in het dagblad Trouw van zaterdag 25 januari 2003 over de bedenker van de islam gezegd had: Mohammed is, gemeten naar onze westerse maatstaven, een perverse tiran.

En:

Mohammed is als individu verachtelijk. Mohammed zegt dat een vrouw binnenshuis moet blijven, een sluier moet dragen, bepaald werk niet mag verrichten, niet hetzelfde erfrecht heeft als haar man, gestenigd moet worden als zij overspel pleegt – ik wil laten zien dat er ook een andere werkelijkheid is dan de “waarheid” die, met behulp van Saoedisch geld, over de wereld wordt verspreid.

Vooraanstaande VVD’ers, waaronder Neelie Kroes en Frits Bolkestein, waren destijds de verdedigers van Ayaan Hirsi Ali, nadat binnen de partij een onaangenaam maar stiekem geroezemoes tegen de politica begon op te laaien.

Ooit liepen oprechte liberalen te hoop tegen de oppermachtige clerus en de heerschappij van het confessionalisme. Paus Pius IX bond met de encycliek Quanta Cura de strijd tegen het verderfelijke secularisme aan, waarmee hij zowel het liberalisme als het socialisme in de ban deed.

Ondanks dat Rutte en Wilders nog in 2008 in Den Haag samen een vrijdenkersruimte ingericht hebben en de VVD die in 2009 nog gebruikte als eerste aanzet tot een wet waarin het recht op het vrije woord nog verder gewaarborgd zou worden, blijkt dat de liberale gedachte binnen de VVD al enige decennia aan het wegkwijnen is en ideeën zoals van Dick Ernst Claassen veld te winnen.

Het was de gewezen VVD-partijvoorzitter Bas Eenhoorn die in 2002 op een partijbijeenkomst in Nijkerk en refererend aan een studie over leiderstypen van de psycholoog Kets de Vries, Pim Fortuyn met Benito Mussolini vergeleek:  Een van de typen die hij beschrijft is het type-Mussolini. Mij viel op dat die omschrijving precies past op de leider van Leefbaar Nederland. De ijdele leider, die precies zegt wat mensen willen horen. En je ziet altijd dat mensen kritiekloos zo’n leider volgen.

Politici vergelijken met fascisten en nazi’s was voordien binnen de VVD nog geen goed gebruik daar ook VVD’ers daar wel eens zelf het slachtoffer van waren. Bas Eenhoorn moet echter gedacht hebben: dan zien we daarna wel verder.

En zo geschiedde ook, want Fortuyn werd vermoord en Bas Eenhoorn zette zijn VVD-carrière vrolijk voort.

november 26, 2013

Stijgende bezorgdheid bij de linkse pers over terugkerende jihadmoordenaars?

Op zoek naar gerechtigheidZou het dan toch zo zijn dat ook in linkse kringen de bezorgdheid over de islam geleidelijk grip begint te krijgen, nu in de Volkskrant de vrees over de randen van de doorgaans goed aangelegde Nederlandse dijken slaat: Nieuw: ‘popjihad’, flirten met de symbolen van Al-Qaida.

In die krant schrijft Janny Groen, die kennelijk de expert op dat gebied aan de redactietafel van die krant is, over de gevaren van het flirten met Al-Qaida en het reizend jihadcircus, dat uiteindelijk voor mochten de maagden niet bereikt worden, ook weer naar Nederland zal terugkeren. Immers, daar staan de vleespotten gerieflijk te geuren en gaan de luiken van de uitkeringsloketten weer gastvrij open. Net nu vandaag ons ter ore kwam dat de zevende ‘Nederlandse” martelaar richting maagden gestegen is, schrijft Janny Groen aan het slot van haar stukje vrees voor onheil:

Gevaar van terugkerende strijders

Het grootste gevaar schuilt volgens de Europese diensten in de terugkeer van ideologisch en militaire geschoolde strijders. Alle diensten houden er rekening mee dat zij aanslagen kunnen voorbereiden of plegen. Als grotere aantallen moslimjongeren afreizen, zullen er ook steeds meer terugkeren. Een grote zorg voor de inlichtingendiensten, die niet de middelen hebben ze allemaal op de voet te volgen.

De vrees is niet onterecht, want terreuraanslagen kunnen ook de linkse mens bereiken. Het vervelende in deze kwestie is echter dat de vele waarschuwingen van rechterzijde voor de gevaren van de islam altijd als racisme, discriminatie en islamofobie weggehoond werden. Maar zowaar, er blijken nu ook linkse mensen door geïnfecteerd te zijn. Angst maakt namelijk veel wakker in de mens. En ook linkse mensen, die vooral altijd geobsedeerd door rechts zijn, blijken niet ongevoelig te zijn voor een massa terugkerende moordenaars.

Van degenen die met kwade bedoelingen naar een land reizen waar bekend van is dat er inmiddels ruim 100.000 mensen, onder wie 11.000 kinderen, in een gewetenloze burgeroorlog gedood zijn, kun je wanneer die terugkeren slechts onheil verwachten.

De profetieën over de risico’s die inherent zijn aan de islam werden niet alleen in de wind geslagen, de profeten werden zelfs in de ban gedaan met een vurige haatcampagne die veel weg had van het Mccarthyisme en de dood veroorzaakte van twee van hen.

De grote vijanden van onze eigen natie waren vooral Hans Janmaat, Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders, en zoveel andere critici van de islam.

Maar ja, een aanslag door jihadisten maakt geen verschil tussen linkse en rechtse mensen, en dan wil je wel eens flink gaan bibberen als die zich weer tussen ons komen nestelen.

Dus wordt aan de redactietafel van de Volkskrant nerveus in de hete koffiebekertjes geknepen, want stel je voor dat…

november 3, 2013

Mede dankzij Jacques Wallage is voor leven in Nederland durf nodig

KaalgeschorenJacques Wallage, die als Bijzonder Hoogleraar Integratie en Openbaar Bestuur tegenwoordig een dikke boterham bijverdient, zegt het goed in het dagblad Trouw:  Mens, durf samen te leven in dit multiculturele land. Want er is steeds meer durf voor nodig te leven in dit multiculturele land, waar in toenemende mate de minderheid de meerderheid speelt en je je zitvlak nog maar nauwelijks kunt keren zonder met de nare kanten van het multiculturalisme geconfronteerd te worden.

Ergens in de jaren tachtig had Jacques, die ongeveer de uitvinder is van de term onderbuik een bange confrontatie met een zich kennelijk al te jolig gedragend groepje Antillianen. Maar gelukkig voor Jacques werd hij tijdig herkend als iemand aan de goede kant van het politieke firmament, en dus werd het zweethandjes schudden.

Als het toevallig niet Jacques maar Hans van de Centrumpartij geweest zou zijn, had de confrontatie waarschijnlijk een heel ander verloop gekregen. Want Jacques mag uit dat voorval dan moed geput hebben, mede dankzij hem moeten andersdenkenden met durf door het multiculturele landschap waden.

En niet alleen de blanke Nederlander, want dan mag Jacques de autochtoon een mes in de rug gestoken hebben met zijn multicultiparadijs, ook de zeer zwarte Ayaan Hirsi Ali kreeg een mes van Jacques in haar frêle rug gestoken. En om daar nog eens wat preciezer over te zijn, won hij daarmee de eerste Gouden Tondeuse op de Gezonde Roker van Theo van Gogh. Hierover ter verduidelijking Elsevier maar even over citerend:

Amice

Het was december 2003. Ayaan Hirsi Ali was Kamerlid voor de VVD.  Wallage schreef een officiële ‘amice’-brief. Zoiets kan alleen een PvdA’er.

De brief begon met ‘Beste Jozias’. De PvdA-man schreef zijn brief op papier met het wapentje ‘Burgemeester van Groningen’. Het was dus een officiële brief.

Maar omdat in Nederland een chronisch tekort is aan democratische controle, werd hij nooit ter verantwoording geroepen voor deze brief, waarin hij Hirsi Ali beticht van het uitlokken van geweld door te ageren tegen de islam.

Joodse tragedie

Het meest gênante en verwerpelijke gedeelte van Wallage’s brief betrof de joodse tragedie. Wallage trok daar een parallel met de joodse gemeenschap in Groningen, die in de oorlog door de vervolging grotendeels is vernietigd.

Daarom vroeg hij aan Van Aartsen om maatregelen te nemen tegen Hirsi Ali, zodat zij niet weer, ‘zoals onlangs in het tv-programma Nova, het bestaan van Allah tegenover moslimschoolkinderen in twijfel trekt.’

Ook vond Wallage de bewering van Ayaan onaanvaardbaar dat islamitisch bijzonder onderwijs tot segregatie leidt. Wallage meende ook dat het VVD-Kamerlid ouders heeft ‘geïntimideerd’ en met zulke ‘optredens de grondrechten aantast.

Dus werd Jacques door Theo van Gogh virtueel kaalgeschoren. En zeker niet ten onrechte, want in die dagen was in Nederland niemand zo vaak met de dood bedreigd als Ayaan Hirsi Ali. En nadien iedere politicus en opiniemaker die het waagde islamcriticus zijn.

Want Jacques was de medebedenker van de naoorlogse foute Nederlander. En dat kreeg ook Frits Bolkestein als VVD-fractieleider tijdens Paars op zijn boterham gelegd door Jacques. Zodra de brave Frits het waagde te klagen over de misstanden van het multicultiparadijs stormde Jacques uit de PvdA-fractiebank om zijn beklag te doen.

Het verbod op de vrije meningsuiting over de islam en het multicultiparadijs werden toen door de PvdA op een sokkel gezet, zodat een paar jaren later Pim Fortuyn en Theo van Gogh er de dood door vonden.

Het was er mede de oorzaak van dat Paul Cliteur na door PvdA’er Thijs Wöltgens fout na de oorlog genoemd te zijn het bijltje als columnist voor het Buitenhof erbij neergooide: Voor Cliteur zijn de westerse waarden een intolerant geloof. Dat geloof roept op tot een heilige oorlog, een kruistocht of een jihad. Wij zijn een racistisch land aan het worden.

Sindsdien is racisme een toverformule om al te vrije opvattingen over de islam en het multiculturele paradijs te bezweren.

Inmiddels onthoofden en executeren “Nederlandse” jihadstrijders in Syrië er op los. Moet je niet als herkenbare Jood door de stad wandelen. En heb je er niet alleen durf voor nodig het sinterklaasfeest te vieren, maar dreigt er zelfs een verbod.

Voor Jacques geen probleem. Die heeft er nu zijn beroep van gemaakt en roept het volk daarom nog eens als een Hendrik Colijn op de oren naar Nieuwe Orde te laten hangen.