Posts tagged ‘CDA’

februari 24, 2014

Rena Netjes, de islamliefde en de Israël-haat

RenaHet loopt tegen het einde van het jaar 2009 als er dit staat te gebeuren: Dinsdag bieden Palestijnse christelijke theologen in de Domkerk in Utrecht aan kerkleiders een document aan waarin zij christenen wereldwijd oproepen de „bezettingspolitiek” van Israël als zonde te bestempelen en een economische boycot tegen dit land in te stellen. Het document, getiteld ”Uur van de waarheid: Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden”, wordt aangeboden onder verantwoordelijkheid van ICCO, Pax Christ/IKV, Vrienden van Sabeel, Keerpunt en Kerk in Actie. (Bron: Reformatorisch Dagblad).

Het blijkt de zoveelste poging te zijn Israël te brandmerken, en deze keer vanuit Arabische/christelijke gelederen. Nergens in het Midden-Oosten hebben christenen zo weinig te vrezen als in Israël, nergens anders groeit het aantal christenen als juist in dat zo gehate land.

Dus de tijd was rijp voor het zogenoemde Kairosdocument, dat de wereld moest klaarmaken voor de degradatie tot pariastaat van het enige land dat door Joden geregeerd wordt.

Voor de Nederlanders die geen Arabisch lezende migranten of arabisten zijn, was er echter een probleem met dit Kairosdocument. Dus werd naarstig gezocht naar iemand die dat vertaalklusje wel even wilde klaren. Alleen deed zich daarbij een nieuw probleem voor. De vertaling bleek ten opzichte van het oorspronkelijke document een hinderlijke discrepantie te bevatten. Het bleek in de Nederlandse vertaling opeens aangedikt te zijn, en zelfs in die mate dat ook het Israël-vijandige dagblad Trouw er over viel, en ja, zelfs IKV Pax Christi toch maar liever de Engelse vertaling boven de Nederlandse versie verkoos.

Terwijl er in 2009 in de Arabisch/islamitische wereld volop aan de religieuze zuiveringen van christenen gedaan werd, besloten de gewezen CDA’er Rena Netjes samen met de Israël-hatende Sabeelganger Meindert Dijkstra het Kairosdocument te vertalen, zodat onder de Nederlandse christenheid de Israël-haat weer een stapje verder opgeschroefd kon worden.

Niet dat de vertaling door de ganse Nederlandse christenheid gewaardeerd werd. Die en andere kritische lezers kregen er al gauw lucht van dat er tussen het oorspronkelijke document en de Nederlandse vertaling nogal wat vieze lucht verborgen ging.

Het vreemde van dit alles is dat Rena Netjes door vrijwel de gehele Nederlandse pers als een uit Egypte gevluchte journaliste, met alle egards bejegend wordt, maar het er kennelijk zeer ontbreekt aan pogingen tot waarheidsvinding.

Ten eerste al vanwege het feit dat Rena Netjes van activist opeens tot Journalist gepromoveerd werd. En de status van journalist staat zo’n beetje gelijk als een pauselijke heiligverklaring. Niet dat de minstens zo befaamde arabist en publicist Hans Janssen die status ook toebedeeld kreeg. Want om in het kerkgenootschap van journaille opgenomen te worden heeft het wel de voorkeur dat je aan twee essentiële voorwaarden voldoet. Je moet bereid zijn de islam een veer in het achterwerk te steken en… Israël-hater zijn.  En aan die twee voorwaarden voldoet Rena Netjes dus in alle opzichten.

Dat het Rena Netje in het CDA niet lukte haar pro-islamitisch en anti-Israël activisme tot wasdom te brengen legt ze echter iets anders uit in het kritiekloze interview in de The PostOnline, waar de vragensteller kennelijk even de historie over het hoofd ziet:

“Wordt het geen tijd om het CDA weer een beetje wakker te schudden? Je was ooit deeltijd-raadslid in Amsterdam?

’Ja, maar ik ben geen lid meer.’

Want?

’Joh, dat lijken wel PVV-ers geworden die CDA’ers in Amsterdam. De manier waarop ze over de Islam praten… Ik wilde de naam van mijn partner misschien aannemen en toen zeiden ze: ’Dat is misschien niet zo handig.’ Toen ze met de PVV gingen samenwerken heb ik opgezegd, net als éénderde van de achterban.’

Wat er aan die verklaring schort? Nou dit: toen Rena Netjes zich bij het CDA meldde had die partij al in het kabinet Balkenende I geregeerd met de zeer islamkritische LPF van de kort daarvoor vermoorde Pim Fortuyn. Dat het CDA niet de ideale kweekvijver voor haar activisme was, kon ze dus al weten ver voordat Geert Wilders zijn PVV opstartte. Haar activisme werd dan ook einde verhaal voor haar politieke loopbaan in het CDA en het begin van haar loopbaan als “journalist”.

Nu maar wachten op het moment dat Rena Netjes zich gevrijwaard van het CDA de achternaam van haar man gaat dragen. Misschien dat ze bij ons journaille dan ook eens gaan snuffelen in de handel en wandel van meneer Netjes.

februari 4, 2014

Rena Netjes is helemaal niet zo netjes

RenaRena Netjes, de “journalist” voor onder andere BNR Nieuwsradio en de NOS, heeft ijlings Egypte moeten verlaten omdat ze daar terreurverdachte is. De NRC daarover: De Egyptische nationale aanklager kwam vorige week met het bericht dat zich onder de twintig aangeklaagde journalisten van Al Jazeera English naast zestien Egyptenaren ook een Australiër, twee Britten en een Nederlandse bevonden. Netjes, die zelf niet werkt voor Al Jazeera, wordt beschuldigd van lidmaatschap van de zogenoemde Marriott-cel, vernoemd naar het hotel waar Al Jazeera English huisde.

Maar de CDA’er met een Dries van Agt luchtje rondom zich, mag dan wel door verscheidene nieuwsfabrieken als journalist opgetrommeld zijn, ze is feitelijk activiste die met Hollandse modderpoten tot diep in het woestijnzand staat te stampen.

Zo liet ze zich op eigen verzoek welwillend interviewen door Al-yaqeen, dat destijds dienst deed als digitale megafoon voor sjeik Fawaz Jneid, die we ons vooral herinneren van O God, bezorg Van Gogh een ziekte die door alle bewoners van de aarde niet kan worden genezen, en O God, verblind het zicht van Ayaan Hirsi Ali zoals u haar hart hebt verblind, O God verblind haar zicht, O God bezorg haar hersenen een kanker. O God, bezorg haar een tongkanker.

Over het interview door Al-yaqeen raakten sommigen kennelijk zo geschokt dat ze zich in HP-de Tijd eruit trachtte te liegen: CDA-politicus Rena Netjes is bepaald niet blij met het beeld dat van haar is ontstaan in de media. Ze raakte in opspraak na een interview met de omstreden website Al-yaqeen. “Ik heb het interview voor de publicatie niet goed nagelezen. Een beetje dom. Maar er wordt nu een karikatuur van mij gemaakt.

Nou, daar dachten ze bij Al-yaqeen wel even anders over: Tegen Rena Netjes willen wij het volgende zeggen: Het is niet nodig om dit soort leugens nog te verkondigen over website al-Yaqeen, want wij hebben het geluidsbestand van het gehele interview in ons bezit.

Wat ze als “christelijke” CDA’er te zoeken had in dit extremistische gezelschap was duidelijk genoeg want Rena wilde voor de moslims Europarlementariër worden, en dus moest ze die wel achter zich zien te krijgen.

Waarschijnlijk is het dan ook daarom dat ze als “journalist” geen kans onbenut laat Israël de das om te doen met sjofele visies, zoals dat Israël helemaal niks te vrezen heeft van de Moslimbroeders.

Op de website van Gretta Duisenberg die zelf SP’er is, werd dan ook een stevig stemadvies op Rena afgegeven, want Rena had zich inmiddels met ellebogen tussen Mohamed Rabbae, Anja Meulenbelt, Dries van Agt en de zwarte weduwe weten te wringen.

Vandaar ook dat ze draculeus vuur spuwde toen het CDA het waagde met de VVD en de PVV in de gedoogrol te gaan regeren. Nee, liever met de Molimbroeders, voor mochten die in Nederland ooit een partij oprichten, dan met de zo gehate Wilders.

Geen toeval dat Afshin Ellian zijn licht over haar liet schijnen met: Wat zien we hier eigenlijk? Haar man de Egyptenaar. Het is hem gelukt om deze Nederlandse vrouw om te bouwen tot anti-Westerse figuur. Dit blijkt ook uit haar antwoord over Israël. Zij is van mening dat de associatieverdragen (vooral handelsverdragen) met Israël moeten worden opgeschort.

Al dagen worstelde ik met de vraag of ik op het CDA moet stemmen. Met dank aan Netjes weet ik nu dat ik niet op CDA moet stemmen. Want als ik dat doe, gaat mijn stem ook naar iemand die extreem anti-Westers, anti-Israël en pro-islamitisch is.

Dat Rena na alle opwinding over haar toch een warm nestje tussen het journaille gegund werd, moet vooral gezocht worden in de hunkering van haar en haar sympathieke echtgenoot, Israël met de grond gelijk te maken en de islam in Europa op de knieën te dienen. Ons journaille is namelijk zo radicaal richting eenzijdigheid afgegleden, dat die idealen daar op een warm onthaal mochten rekenen.

Wat Rena betreft zou het netter van haar zijn als ze zich stante pede zou aanmelden als lijstduwer van een van de moslimpartijen die bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen stemmen proberen te trekken. Wie a zegt moet namelijk ook islam zeggen, dacht ik zo.

december 28, 2013

Met Erdoğan in code rood het nieuwe jaar in

erdoganHet vreemde van het Turkse drama is dat het Nederlandse politieke en journalistieke links en midden nooit geïnteresseerd waren in de geheime agenda van de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan. Ooit verwoordde hij die in zijn inmiddels uitgekauwde slogan, die echter niet genoeg herhaald kan worden omdat die precies laat zien waar de leider van de Turkse natie op afkoerst: Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.

Het goedgelovige politieke en journalistieke links en midden staan nu stomverbaasd te doen over de situatie waarin Turkije beland is. Als hoeder en broeder van het moslimfundamentalisme in Turkije en de omringende islamitische contreien, heeft hij feitelijk precies gedaan waarvoor critici, waaronder ondergetekende, jarenlang gewaarschuwd hebben.

De politieke en journalistieke betweters die Erdoğan jarenlang in bescherming namen, blijken zeilers te zijn die ondanks code rood het IJsselmeer opkoersen. Het wordt namelijk reuze lastig na alle vriendelijke woorden de zichzelf ontmaskerende Erdoğan af te vallen. Hier en daar laten de eerste spijtoptanten al voorzichtig van zich horen.

Nog in het jaar 2004 was het Jozias van Aartsen die mede wegens het Turkije-standpunt van Geert Wilders, met de ongehoorzame politicus op rampkoers voer. Het ultimatum aan de recalcitrante Wilders leidde uiteindelijk tot diens uitreden uit de VVD en de geboorte van de PVV.

De zich liberaal noemende VVD’ers hadden blijkbaar meer op met Turkse fanatici dan met een rechtse liberaal, want ook de VVD bleef ondanks de toen toch al onrustbarende berichten over Erdoğans AKP, amechtig aan de onderhandelingstafel met Turkije hangen.

Dat het CDA een zusterpact met de AKP van Erdoğan sloot, was ongeveer van hetzelfde laken een djellaba. Terwijl vele duizenden Turken toen al de straat opgingen om op de gevaren van Erdoğans moslimfundamentalisme te wijzen, collaboreerden de christendemocraten met de organisator van dat moslimfundamentalisme. Het CDA moet toen al gefantaseerd hebben over een megagrote relifractie van christenen en moslims als bastion tegen het oprukkende secularisme.

Het politieke links en midden en het voltallige journaille moeten zich er de afgelopen jaren hogelijk over verwonderd hebben dat er zo veel Turken islamofoob zijn, want nergens kwamen zo talrijk demonstranten tegen de aanmatigende islam en voor het secularisme op de been als in het Turkije onder Erdoğan.

Dat onze gelovige vorstin nog even hulde kwam brengen aan de geloofsfanaticus Erdoğan, mag je ronduit een schoffering van het Turkse secularisme en de gevangen zittende kritische journalisten noemen.

Voor het omhelzen van autocraten en dictators heeft ons koningshuis nooit de hand omgedraaid, dus het bejubelen van Erdoğan, en tegelijk daarmee een morele trap uitdelen aan de Turken die het secularisme aanhangen, paste geheel in het plaatje van een feodaal en gelovig staatshoofd dat aan het volk Haegsche kak heeft.

De ironie van het epos Erdoğan is dat het politieke links en midden en het voltallige journaille nu met een probleem in de maag zitten, waar het de zogenaamde populisten voor in de ban deed. Ze moeten nu ophouden met het zalven van vriend Erdoğan en toegeven dat ze zich vergist hebben.

Dat had al eerder gekund, toen Erdoğan Europese politici met een Turks paspoort tot zich riep voor een intiem onderonsje zodat ze de Turkse belangen zouden dienen. Het had ook gekund toen Erdoğan zich bemoeide met de Nederlandse vrijzinnigheid op het gebied van de homoseksuele geaardheid. Of toen het bericht wereldkundig werd dat het land waarover Erdoğan de scepter zwaait, wereldrecordhouder is in het gevangenzetten van journalisten. Maar de strijd tegen de over Turkije kritische populisten verdiende voorrang boven de morele objectiviteit.

Nu maar zien hoeveel politieke en journalistieke schapen over de dam glibberen.