Posts tagged ‘D66’

juni 20, 2014

Eurocommissaris Cecilia Malmström helpt ISIS een handje Europa te veroveren

EU-calypta-Cecilia-MalmströmZoals Alexander Pechtold, die toch gretig achter alle militaire verwegmissies stond om de moslimterroristen elders te bestrijden, zit Eurocommissaris Cecilia Malmström nu ook op hete kolen en voelt ze een nog hetere adem in de nek wegens het toenemend gewapend moslimterrorisme in en buiten Europa. In een monumentale omkering van de harde werkelijkheid, wijt ze die toename aan het populisme, waar die nu juist door het populisme voorspeld werd. Tegelijk biedt ze daarmee moordbrigades als die van ISIS een alibi zich in Europa op populisten uit te leven. Immers, als je beweert dat de islamitische boosheid die tot moorden leidt door het populisme komt, lok je uit dat organisaties als ISIS zich zoals Mohammed Bouyeri zich op Theo van Gogh uitleefde, op populisten gaan uitleven.

Deze extremiteit van Cecilia Malmström valt wel te begrijpen. Het lukt de EU niet dat moslimterrorisme zowel buiten als binnen Europa effectief te bestrijden. Europa blijkt zelfs uitvoerhaven te zijn voor de moordenaars die Syriërs en Irakezen onthoofden of in kuilen tot moes schieten. En om het nog wat preciezer te stellen, Europese jihadi’s trekken naar het Midden-Oosten om onder meer het christendom dat daar een oudere historie heeft dan de islam, uit te roeien.

Daarnaast is het toenemend moslimterrorisme ook nog eens brandstof voor de populisten, die in hun bange voorspellingen dus helemaal gelijk gekregen hebben. Terwijl de moordenaar van een der voorspellers vrij en in het zonnetje van een ijsje kan likken, rest Cecilia Malmström slechts een fel trappen met de naaldhakken in de richting van de populisten. Tegelijkertijd krijgen moslimterroristen van haar een rechtvaardiging voor hun wandaden. Mooier kun je het niet voor ISIS maken.

Maar wacht even. Waar zijn de moslimterroristen nu juist zo boos over. Over de Europese militaire bemoeienis in islamitische landen. En dat zijn toevalligerwijs missies waar de meest bekende Nederlandse populist nu juist zo tegen was, maar waar de VVD, D66 en hun opperbazen van ALDE in het Europees Parlement, juist zo voor waren. Het bestrijden van het moslimterrorisme daar is zo goed voor Europa, beweren ze. Maar die stelling blijkt gezien het oprukken van ISIS in Irak op een fiasco uitgelopen te zijn.

Dat leidt tot de beklemmende situatie dat Nederland elders in de wereld de moslimterroristen probeert te bestrijden, terwijl deze in Nederland met groot succes en openlijk op sites oproepen zich in de strijd elders en hier te mengen. Anders geformuleerd, staan Nederlands militairen daar tegen moslimterroristen knokken, terwijl hun landsbestuurders in het vaderland deze moslimterroristen vrije baan gunnen zich op te geven om daar op Nederlandse militairen te schieten.

De wanhoop voor Pechtold, Verhofstadt en Malmström moet derhalve zo hoog opgelopen zijn, dat zij hun energie nu geheel richten op die vreselijke populisten, maar daarmee tegelijk Europa tot toekomstig slagveld maken. Want laten we er wel even aan herinneren, dat dankzij Pechtold, Verhofstadt en Malmström de toestroom van potentiële terroristen die Europa bedreigen door deze drie musketiers van het multiculturalisme aangemoedigd en verdedigd werd.  En zelfs een idioot kan begrijpen dat op zeker moment alle vingers in hun richting gaan wijzen.

juni 10, 2014

Allochtonen massaal in de D66 grachtengordelbakfiets

D66 grachtengordelbakfietsDat het door Recep Tayyip Erdoğan gesteunde joelfeest van Turken bij het herdenkingsmonument voor de Turkse genocide op de Armeniërs, zich op kritiek uit de Kamer mag verheugen, komt als mosterd na de maaltijd. Wansmakelijk dus. Dat een deel van die Kamer er kennelijk helemaal geen bezwaar tegen heeft dat Turken in Nederland en vanuit Ankara opgejut, een herdenkingsmonument onteren, moet misschien als grootste uiting van ontering gezien worden. Deze carte blanche zou wel eens een vrijbrief kunnen zijn voor nog meer onsmakelijk vertoon onder de allochtonen in Nederland. Dat in Turkije Mein Kampf naast de Koran de huisbijbel is, Turkse jongeren kraakhelder op de beeldbuis kunnen zeggen dat Hitler prima werk geleverd heeft met de uitroeiing van de Joden, en vanuit Ankara Europese politici van Turkse komaf geïnstrueerd worden vooral de belangen van Turkije te dienen, zou de voltallige Kamer op hoge poten moeten zetten.

Maar een deel van de Kamer is nu eenmaal hevig aan het capituleren om zieltjes onder allochtonen te winnen. Voorop D66, waar zodra er bij een PVV-demonstratie een gestrekte arm gezien wordt, hijgend naar de interruptiemicrofoon wordt gegrepen. Dat ze bij die partij geen moeite hebben met de ontheiliging van een herdenkingsmonument, de genocide op de Armeniërs door een Turkse partijgenoot ontkend mag worden, en ook nog eens geroepen wordt dat je bij antisemitische spreekhoren niet meteen aan het ergste moet denken, heeft er dan ook toe geleid dat die partij door allochtonen als de trampoline richting hemels paradijs op aarde gezien wordt.

Het marxistenblaadje Vrij Nederland wijdt dan ook een bijna juichend artikel over het massale instappen van allochtonen in de grachtengordelbakfiets van D66. Maar in plaats van er een diepgravende analyse aan te wijden, hadden Max van Weezel en Thijs Boer (waarom zijn de broodschrijvers van dat blad niet meer in staat solo een stukje tekst te produceren?) er beter aan gedaan doodgewoon een paar naar vreemde portiekgeur ruikende ingrediënten op het aanrecht te leggen ter verklaring van het succes onder allochtonen van die partij.

Ten eerste is de partij electoraal grootverdiener aan de massa-immigratie en de asielarmada uit Afrika. De partij is voorts gedoger van het allochtone aandeel in het antisemitisme, zoals Pechtold al eens riep dat bij antisemitische joelfeesten er niet meteen aan het ergste gedacht moet worden.

Turkse ontkenners van de genocide op de Armeniërs kregen er al lang geleden lucht van dat D66 een zeer geschikte partij is om er te zitten ontkennen. Wordt in een petitie opgeroepen met Hamas te praten of Israël machteloos aan de vijand uit te leveren, dan druipt de inkt van de D66’ers er vanaf.

Misschien niet als laatste, maar dan toch prominent genoeg, is D66 de beste partij als het om het muilkorven van islamkritiek, kritiek op het multiculturalisme en het met de dood bedreigd houden van Wilders betreft.

Voor al het overige staat de partij nu juist voor alles waar allochtonen zo op tegen zijn, zoals vrouwenvrijheid, homoseksualiteit, abortus, euthanasie en de vrijheid van meningsuiting. Waarmee maar weer gezegd is dat die partij precies dat weet te bereiken wat het beweert te bestrijden, en allochtonen juist om die reden de partij weten te waarderen.

En om aan alle onzekerheid een einde te maken heb ik deze korte analyse helemaal in mijn eentje geschreven. Waarvoor van mijn kant alle waardering.

 

juni 4, 2014

D66’er Hanneke Gelderblom legt Oekraïne uit

Jobbik marcheertIn de Lutjebroeker azijnbode schrijft D66’er in ruste, Hanneke Gelderblom (wie was dat ook al weer?) een stuk over de situatie in Oekraïne, en wat er aan te doen is: Wat Oekraïne nu nodig heeft? Een einde aan de verlammende bureaucratie.

Ja, dat is inderdaad een grote opgave nadat haar ALDE-partijgenoten Hans van Baalen en Guy Verhofstadt de gouden bergen op het Maidanplein kwamen beloven, maar Hanneke nu moet melden:  De goed opgeleide jongeren hebben nog nooit gehoord dat lekker eindeloos onder de douche staan straks wel eens verleden tijd zou kunnen zijn.

Want hoe je het ondanks het diepgravende staaltje propaganda van Hanneke ook wendt of keert, er zal gedokt moeten worden voor het losscheuren van Oekraïne van Rusland. Belofte maakt schuld, en dat zou wel eens op het conto van de belastingbetaler van de EU-burgers geschreven kunnen worden, want het volk van Oekraïne moet zoet gehouden worden om te voorkomen dat het opnieuw naar het Maidanplein stroomt, maar dan om de Russen weer welkom te heten.

Het waren immers de Oekraïners zelf die via verkiezingen de pro-Russische Viktor Janoekovytsj op de troon gezet hebben en hem er vervolgens zelf ook weer afschopten. En hier zou het Jantje huilt, Jantje lacht wel eens de nationale traditie kunnen zijn. Snuffel maar eens in de historie van het land en je ziet een ideologisch heen-en-weer waar de veerpont van Drs. P. niets bij vergeleken is.

Dat Hanneke er ook nog even aan herinnert dat de oost-Oekraïner verstoken is van ander nieuws dan dat van de Russische propaganda, wat klinkklare onzin is want zelfs in Bovensmilde zijn de zenders van Kiev op te vangen, wekt niet de indruk dat ze veel sjoege heeft van de mensheid. Wel over de Russische propaganda klagen, maar er niet even aan herinneren dat in het deel van Oekraïne waar Hanneke’s hart sneller van klopt de Russischtalige zenders verboden werden, duidt eerder op de voortzetting van de EU-propaganda dan dat het iets zegt over de werkelijke staat van het land.

En de werkelijke staat van het land is dat de EU er uiteindelijk wederom in geslaagd is stokebrand in Europa te zijn, want inmiddels heerst in Oekraïne een burgeroorlog en dreigt er zelfs een oorlog, nu Obama bekendgemaakt heeft dat hij 1 miljard dollar (735 miljoen euro) vrijgemaakt heeft om Europa te destabiliseren met dreigende Amerikanen.

Het is maar hoe je het uitlegt, want dan mogen de kranten vol beroering schrijven dat een Russische straaljager in de omgeving van Japan op 30 meter van een Amerikaans vliegtuig kwam, in werkelijkheid was dat Russische vliegtuig veel dichter bij huis dan het Amerikaanse, zodat het nog maar de vraag is welk vliegtuig bij welk vliegtuig kwam.

Dat Hanneke het raar vindt dat Russische militairen in eigen land aan de grens zitten, zou je toch op zijn minst raar moeten vinden, als je weet dat met dankzegging aan haar partij en de EU, Nederlandse militairen op dit moment in vreemde landen doen wat ze gezien het toenemend aantal naar Nederland terugkerende jihadisten beter in eigen land kunnen doen.

Dat Hanneke in Kiev ook nog even met een rabbijn sprak over de situatie, maar daarbij verzuimde hem te vragen wat hij ervan vindt dat de nationaalsocialisten van Svoboda hoog en droog in Hanneke’s favoriete regering zitten, doet niet vermoeden dat haar stuk tekst in de Lutjebroeker azijnbode bedoeld is om een werkelijk beeld van Oekraïne te schetsen, maar slecht de opzet heeft de lezers een rad voor de ogen te draaien. Want het zou wel eens zo kunnen zijn dat de rabbijn zich in een staat van gijzeling voelt en dus gedwongen is alles te zeggen wat Hanneke en de EU graag willen horen, of juist niet willen horen. En dat laatste is vooral het verhullen van het toenemend antisemitisme in de EU, het grote succes van de quenelle onder de volgelingen van de religie van de vrede, en het veilig heen-en-weer laten reizen van jihadstrijders, van wie er net eentje in het Mekka van de EU een paar Joden afgeslacht heeft.

Nou, mooie retoriek Hanneke. Medaille?

 

juni 2, 2014

Links geeft spiegeltjes, kralen en kammetje aan de allochtonen

ZoethoudertjeTerwijl Hans Goslinga in Trouw Amerika en Zweden opvoert als keurige naties inzake de massa-immigratie en het thema etniciteit, om het vreselijke populisme te duiden, nog eens door de stofkam haalt, valt op dat links Nederland zelf helemaal niet zo verzot is op allochtonen. Terwijl in Amerika een zwarte president op de troon zit, links Nederland Zwarte Piet bestrijdt, heeft geen enkele linkse partij een gekleurde fractieleider op het Kamerleder gezet. Klagen over de PVV, maar zelf alleen maar aan witte ministers en staatssecretarissen het bestuur van het land toevertrouwen, is zo heel erg zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Nederland kwam nooit verder dan een paar gekleurde staatssecretarissen, maar tot iets hogers acht links Nederland de allochtoon niet in staat.

En het zou nu juist zo’n mooi signaal geweest zijn als in dit PVV-hatende kabinet de etnische afspiegeling van Nederland zichtbaar geweest zou zijn. Zelfs de nationaal kampioen in de hetze tegen Wilders kwam niet op het lumineuze idee vreemde luchtjes van de zetel van de fractieleider op te laten stijgen. Pechtold verwijt de ketel graag, maar komt zelf het verwijt toe dat sedert 1966 nog geen enkele allochtoon de fractiezetel van D66 heeft mogen bezetten.

Waarom koos de PvdA Nebahat Albayrak niet tot lijsttrekker maar werd de smadelijke kale Samsom het? Waarom verdwenen de gelikte voorbeeldallochtonen Mohamed Rabbae en Tofik Dibi zo schielijk van het politieke toneel bij GroenLinks? Waarom stond de Iraanse godheid Sander Terphuis van de PvdA bij de laatste verkiezingen voor het Europese Parlement op een onverkiesbare plek?  Verkeerd kapsel? Zweet- of platvoeten?

Dat smeekt dus om de vraag, wat hebben linkse mensen toch met allochtonen, dat ze wel eisen dat anderen ze vertroetelen, maar ze er zelf een grote omweg voor maken. Zou het niet een geweldig middel tegen het zo gehate populisme zijn te bewijzen dat allochtonen behoorlijk in staat zijn het stuur van Vadertje Staat te beroeren?

Nou, het geheim is gelegen in het sombere feit dat linkse mensen xenofobie, racisme, islamofobie en al die andere taalkundige rariteiten om het populisme te duiden, gebruiken om zelf niet goed voor allochtonen te hoeven zijn. Zeg maar, je kroost baren en anderen er voor laten opdraaien.

Machtsgeil links geeft de macht echt niet uit handen aan allochtonen maar stuurt ze naar de crèche zodat het volk er voor op kan draaien. Als je maar veel klaagt over die schandelijke populisten zit je moreel op rozen, maar als het echt om het bekleden van de hoge posten gaat, zitten de allochtonen bij dat links allerminst op rozen.

Eigenlijk kun je het opvatten als het aloude koloniale paternalisme van het zoethoudertje met spiegeltjes, kralen en kammetjes. Voorlopig dus nog geen allochtone hoofdredacteur bij Trouw

 

 

mei 23, 2014

Het overvolle soepbord van Pechtold

Vooruit naar de nieuwe midddeleeuwenAls de Exitpoll van de verkiezingen van het Europees Parlement recht doet aan de uitslag die ons aanstaande zondag wacht, dan is D66 de grote winnaar van deze verkiezingen. En gezien de wekelijkse peilingen betreffende de Tweede Kamer, blijft het daar niet bij. Dus alle aandacht voor D66 en Pechtold, op wie nu niet alleen alle ogen, maar ook alle vingers gericht zullen zijn bij alles wat er met betrekking tot de EU misgaat of nog mis zal gaan. En daarmee krijgt Pechtold nog heel veel soep in zijn toch al overvolle bord gekieperd. Er zou maar een vlieg op landen en de spatten vliegen in het rond.

Te beginnen met de Koude Oorlog, die door zijn ALDE-kornuiten van het Europees Parlement op het hemelse plein van Kiev met zwaaiende knuistjes een wederopstanding maakte.

Vervolgens hebben we de alsmaar groeiende armada vanuit Afrika richting Europa, waar Pechtold geen antwoord op heeft, maar die hij hoogstwaarschijnlijk zal gedogen. Wat de strooptocht naar de UWV-loketten zal vergroten en dus kassa wordt voor de hardwerkende Nederlanders.

We hebben de steeds hoger van de toren blazende islamitische landen, die bij iedere islamkritische kuch of scheet met zware sancties dreigen. Wat dus buigen of barsten wordt, en Pechtold kennende, wordt dat buigen.

We krijgen met Pechtold in het landsbestuur, Turkije in de EU. Dat wordt een fijne partner in het verwennen van de islam en het verbreden van de conflictgeaardheid waaraan het groot Europa tot aan de Oeral en over de Bosporus zal gaan lijden. Met Syrië, Irak en Iran als nieuwe buur van groot Europa krijgt Pechtold naast heel veel vreemde geurtjes op zijn portiek ook heel veel Kalasjnikovs te zien.  

Het groot Europa zal dat ook graag willen blijven, dat worden dus heel veel conflicten met andere grootmachten die energie- en grondstoffenbronnen voor zichzelf zullen opeisen. Een strijd die al ontketend is nadat Pechtolds ALDE-boys op het Maidanplein het Russische aardgas richting China bliezen.

Het heel veel meer en het heel veel grotere Europa gaat de hardwerkende Nederlanders ook een lieve duit kosten. Dat moet Pechtold als grootmoloch van de EU gaan verantwoorden. En met alleen een blijde lach gaat dat vast niet lukken.

De verschuiving van het zelfbeschikkingsrecht van Nederland richting Brusselse bureaucratie zal Pechtold van alle Nederlandse politici het meest verweten worden zodra zal blijken wat dit werkelijk behelst.

Pechtold gaat het Nederlandse succesnummer dat de landbouw is, ook flink aanpakken. Op dit moment is ons land achter Amerika nog trots tweede van de wereld in de export van landouwproducten. En gezien het feit dat de wereld meer in plaats van minder eters te verwerken krijgt, zal Pechtold zich ook hier moeten verantwoorden.

Pechtold, die nog nooit iets heeft laten zien dat de bewondering voor hem rechtvaardigt, tenzij de BTW- en accijnsverhogingen die hij gedoogde en die de Nederlandse kooplustigen richting België en Duitsland deporteerde waardering verdient, zal het nu dan ook allemaal moeten waarmaken. En je hoeft geen Rob de Wijk te zijn te veronderstellen dat dat hem niet gaat lukken.

Daar komt nog bij dat de andere eurofiele partijen niet met lede ogen en op de handen zittend blijven toekijken hoe Pechtold maar zieltjes blijft winnen. Die zullen van iedere D66-mug een olifant maken omdat het bloed bij die partijen nu eenmaal kruipt waar het niet gaan kan.

Als Wilders nu eens zou besluiten zijn vijanden niet van munitie te voorzien met opmerkingen die hem als boemerang in de nek treffen, hoeft hij slechts met de armen over elkaar te zitten wachten tot de soep van het overvolle bord van Pechtold over het kostbare damast vloeit.

Maar ja…

maart 20, 2014

De dry Martini van VVD en PvdA uitgekotst

Te droogIn een losse impressionistische schets kun je op grond van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen concluderen dat het onzalige idee van een coalitie van slechts VVD en PvdA zo slecht uitgepakt heeft, dat de socialisten hun PvdA en de liberalen hun VVD er flink voor gestraft hebben. Socialisten en liberalen vormen ieder op zich misschien een best wel sympathieke bevolkingsgroep, maar samen in een clublokaal wordt het uiteindelijk hommeles. Dus gisteren zagen we een behoorlijke diaspora van liberalen en socialisten in andere dan vertrouwde richting. En kennelijk gelooft het electoraat van beide partijen niet in de blauwe ogen die in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen steeds harder riepen dat het met de economie crescendo gaat.

Dat juist de partij die het tweetal gedogend uit de modder moet houden hiervan profiteert, is ironisch te noemen. Want zowel het gedogen als het oppositievoeren van D66 tegen een onzalige cocktail van socialisten en liberalen, geeft voor het electoraat kennelijk een lekkerder drankje dan de wel heel erg droge dry Martini van de VVD en de PvdA.

D66 als landelijke grote winnaar van nota bene gemeenteraadsverkiezingen! Dat kunnen Mark Rutte en Diederik Samsom in hun zak steken. Voor partijbazen die politiek bedrijven met de ogen in de zak, zal dat de komende tijd nog lastiger regeren worden. D66 wil lastenverlichting, de VVD en de PvdA peinzen daar niet over. Nou, daar zullen ze dan nog maar even goed over moeten nadenken na deze voor beide partijen zeer somber stemmende uitslagen.

Gezien het feit dat vervroegde Tweede Kamerverkiezingen voor beide partijen een doodsteek zou zijn, zou het misschien niet geheel misstaan als de coalitie met D66 uitgebreid wordt. Maar grote kans dat Alexander Pechtold daar veel te slim voor is, en de VVD en PvdA veel te dom. Voor D66 gelden hier namelijk wel de lusten maar niet de lasten. Voor de VVD en de PvdA hebben ze het spreekwoordelijke gedeelde smart is halve smart nog niet uit het hoofd geleerd. Dus eet D66 zich lustig vol aan de smart van de VVD en de PvdA.

Een andere conclusie die uit de gemeenteraadsverkiezingen te trekken is, moet zijn dat in de vele buitengebieden van de Haagse mores de gemeentebelangenpartijen flink gegroeid zijn. In mijn gemeente van 1 naar 4 zetels. De buik vol van de Randstedelijke arrogantie, de Haagse bureaucratie en de wanhopige landelijke politici die zich met de gemeenteraadsverkiezingen bemoeiden, liep de plattelander de benen uit zijn naad om precies te doen waar gemeenteraadsverkiezingen toch écht voor bedoeld zijn.

Wie weet een begin van een plattelandsrevolutie tegen het alom aanwezige en zwaar betuttelende Haagse regime, dat maar niet wil snappen dat Haagse belangen niet unisono aan  plattelandsbelangen zijn. Er mag in de nationale pers dan een onbehoorlijke actie tegen de gemeentebelangenpartijen gevoerd zijn, wie de plattelander kent weet dat dit ongeveer werkt als de kat tegen de haren in strijken. Die laat dan graag even de nagels voelen.

En verder? Onze dames en heren politici zijn erin geslaagd het Nederlandse electoraat in totale chaos en versplintering achter te laten. Een lot dat niet de kiezer maar het zwaar gemankeerde politieke establishment te verwijten valt. Je zag het aan hoe de landelijke partijbobo’s hun schoenzolen in dorpen en steden kwamen slijten met landelijke partijcredo’s. Ze hebben de gemeenteraadsverkiezingen in hun grenzeloze zucht naar macht voor eigen doeleinden gegijzeld, waar ze eigenlijk schoon schip in eigen gelederen hadden moeten maken om de voortsnellende Hilhorstisering van de politiek te beteugelen.

Nou, dat wordt dan weer aardige stukjes in de azijnbode schrijven voor Pieter Hilhorst. Ik kijk er naar uit.

januari 23, 2014

Nederland was fout in en na de oorlog

vopo'sHet ene mensenrechtenschendende land is het andere niet. Als je het over mensenrechtenschendingen overactieve linkse gilde in de smiezen houdt, zie je dat er over het schenden van mensenrechten zeer selectief geoordeeld wordt. Zo wordt Israël onder een loep met hoge vergrotingsfactor gelegd en worden bedrijven die zaken doen met Israël van regeringszijde onder druk gezet die activiteiten te staken.

Het kabinet dat 150 miljoen euro doneert aan het genocideregime Soedan, en ook nog eens met een riant bedrag Hamas-ambtenaren een aardig salaris schenkt voor niet gedane arbeid, blijkt dus ethisch zeer selectief geprogrammeerd te zijn.

Dat de kabinetten hun ogen dichthielden toen Nederlandse bedrijven producten door dwangarbeiders in de DDR lieten maken, moet ongeveer te vergelijken zijn met de Nederlandse bedrijven die vlijtig hun diensten aan het Derde Rijk aanboden.

De DDR had de nare eigenschap critici, of zij die er slechts van verdacht werden kritisch tegenover het regime te staan, op te sluiten. In de tijd dat dit een gangbaar verschijnsel was, liepen in Nederland politici rond die goede banden met de DDR onderhielden. En dat waren niet alleen CPN’ers. PvdA’ers afkomstig uit de bloedgroep Nieuw Links, waren daar een goed voorbeeld van.

Zo was de inmiddels als 50plusser afgedaalde prominente PvdA’er Jan Nagel van mening dat de Muur historisch juist was. PvdA-voorzitter, en ja ook voorzitter van het IKV (Interkerkelijk Vredesberaad) Ien van de Heuvel, was het met die opvatting eens.

Achteraf was daar wel enige schaamte over. Zo was het altijd Israël hatende D66 zeer boos op Frits Bolkestein omdat die er nog eens aan herinnerde dat de D66-Staatsecretaris Dick Tommel in de guurste periode van de Koude Oorlog vice-voorzitter was van de Vriendschapsvereniging Nederland-DDR.

Hij had er dus kennelijk geen moeite mee dat Vopo’s 584 vluchtende landgenoten in de rug geschoten hebben. En ook was de dikke muur die de DDR-dictator Walter Ulbricht tussen de twee Duitslanden liet metselen geen reden van het lidmaatschap van de vriendschapsvereniging af te zien.

Met Dick Tommel als “toeziend voogd” van het regime dat de Stasi op het eigen volk afstuurde, kon het ook geen wonder zijn dat Nederlandse bedrijven niet gehinderd door morele bezwaren vanuit de nationale politiek, de politieke gevangenen van de DDR konden uitbuiten.

Nederland, behoorlijk fout tijdens en na de oorlog, lijkt het maar niet af te kunnen leren, want waar het prima zaken wist te doen met het Derde Rijk en de DDR, blijkt het heel wat minder sympathiek te zijn voor het land dat door de vervolgden van juist dat Duitsland gesticht en opgebouwd werd.

Je moet de brutaliteit maar hebben.

januari 8, 2014

D66 zaait weer haat richting PVV

Vooruit naar de nieuwe midddeleeuwenIn jihadstad Den Haag, waar onlangs nog de zwarte vanen van Al Qaida aan de chique Pakstraat onder een Arabisch gekrijs wapperenden, zaait Ingrid van Engelshoven van uiteraard D66 paniek, angst en haat wegens een voorspelde stembuswinst van de PVV:  Als de partij van Wilders het in Den Haag voor het zeggen krijgt, dan kost ons dat niet alleen onze reputatie maar ook miljoenen inkomsten en duizenden banen. Ik wil niet wonen in een stad waar de angst regeert en waar buitenlanders worden weggezet en vernederd, zoals de PVV doet.

Ze beweert dat internationale bedrijven en instituten Den Haag als de pest zullen mijden als de PVV aan invloed zal winnen. Helaas voor haar, is het juist tegenovergesteld. Criminaliteit, het oprukkende jihadisme en de toenemende verkleuring van Den Haag zijn nu juist ingrediënten die van het ooit deftige Den Haag een haveloos oord gemaakt hebben.

In geen stad is de sociale tweedeling zo groot als in die stad. En sociale tweedeling is doorgaans de ideale voedingsbodem voor instabiliteit en dus een reden voor internationale bedrijven en instituten zich nog eens flink achter de oren en onder de kin te krabben alvorens voor Den Haag te kiezen.

Dat juist D66 deze gevaren met aplomb negeert, bewijzen de aan die partij gelieerde rechters, die jarenlang knap hun best gedaan hebben Nederland tot crimi-oord te degraderen. Het wordt bewezen door het schuimende haat zaaien van Pechtold jegens andersdenkenden, terwijl jihadisten en antisemieten daarentegen floreren in de vrijheid van meningsuiting.

Nu zaait Ingrid van Engelshoven niet alleen paniek, angst en haat jegens de PVV, maar ook de PvdA krijgt ervan langs vanwege de in die partij heersende vrees voor een tomeloze komst van Bulgaren en Roemenen en de scepsis die er voor de andere Oost-Europeanen in stand gehouden wordt.

D66 is verworden tot een partij van haatzaaiers en volksmenners. Reële vrees voor negatieve ontwikkelingen zoals het uitdijende jihadisme, de massa-immigratie en de criminaliteit, worden met doemscenario’s aan de waarneming onttrokken. Van een partij die ooit beloofde de politieke vernieuwing te entameren is de partij weggezakt in de krochten van het exotisch tribalisme en ander volk eerst.

Wie masochist, defaitist, blanke zelfhater of criminelenvertroetelaar is hoeft geen moment in het stemhokje te twijfelen.

Stem D66.

december 27, 2013

Rob de Wijk is selectief verontwaardigd over het racisme

robRob de Wijk, die tegenwoordig vooral loopt te grossieren in bedrog in plaats dat hij doet waar hij bekend mee geworden is, namelijk neuzelen over defensiezaken, schrijft in zijn laatste stukje voor dagblad Trouw het volgende bezorgde stukje tekst: De Raad van Europa roept de Nederlandse politiek, de media en de rechterlijke macht op afstand te nemen van toenemende discriminerende, racistische en xenofobe uitlatingen. Want die dragen volgens de Raad bij aan vooroordelen, en bedreigen de maatschappelijke en politieke instabiliteit. Vorige week bleek uit een studie van het Verwey-Jonker Instituut dat in 2012 de politie 2077 meldingen van racistische incidenten binnenkreeg; een kwart meer dan in 2011.

Voor een denker die net als zijn partij D66 anti-Israël is, is het niet zo vreemd dat hij de studie van het Verwey-Jonker Instituut selectief leest. Want de toename van de racistische incidenten is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het toenemende antisemitisme. En als het over het antisemitisme gaat is de fractieleider van de partij van Rob de Wijk helemaal niet zo bezorgd. Want het was toch echt Pechtold die daarover zei: Wanneer jongeren antisemitische spreekkoren inzetten moeten we dan altijd meteen van het ergste uitgaan?”

Dat Rob de Wijk het antisemitisme nu maskeert met het algemenere racisme om er uitgerekend een Joodse minister mee om de oren te slaan, maakt zijn bedrog nog erger. Waar zijn politieke idool Pechtold het antisemitisme bagatelliseert, blaast hij zelf het racisme tot enorme proporties op.

En wat het toenemende antisemitisme betreft, heeft dat niet altijd te maken met de autochtone intolerantie, maar vooral ook met die van de nieuwkomers en hun nazaten.

Een niet gering deel van het toenemende antisemitisme is namelijk op het conto van de dubbele paspoorthouders te schrijven. Dat er naast het autochtone en allochtone antisemitisme en de autochtone xenofobie, ook sprake is van allochtone autochtonofobie, wordt opvallend vaak door Rob de Wijk en geestverwanten verzwegen.

Als er niet talloze foto- en videobeelden waren van incidenten waarop te zien is dat de gekleurde mens de blanke te grazen neemt, zouden we misschien in het bedrog van Rob de Wijk trappen.

Kennelijk zo naïef te veronderstellen dat de lezers van Trouw niet verder lezen dan hun neus lang is, vertrouwt Rob de Wijk erop dat men argeloos in zijn bedrog trapt. Maar dan hier toch nog eens hoe het werkelijk zit zonder dat de wijsneus het heeft zitten verknutselen tot iets wat hem en zijn geestverwanten het beste uitkomt:

Er is geen duidelijke verklaring aan te wijzen voor de stijging. Het gaat in elk geval niet alleen maar om meer meldingen, aldus onderzoeker Willem Wagenaar.

Ook is het niet zo dat meer mensen racisme hebben gemeld omdat ze daartoe zijn opgeroepen door de politie.

Uit het onderzoek blijkt dat er een verband is tussen racistische – vooral antisemitische – uitingen en voetbal. Het woord ‘Jood’ wordt dan in kwetsende zin gebruikt. Dat gebeurt vooral in Zuid-Holland, waar de anti-Ajaxgevoelens soms hoog oplaaien.

 Scholen

Volgens Wagenaar is het scheldwoord ‘Jood’ (en grovere varianten daarop) in Zuid-Holland steeds vaker ook losgezongen van de voetbalcontext. Antisemitisch schelden komt daar ook vaak voor op scholen en in het uitgaansleven.

Directeur Ronald Leopold van de Anne Frank Stichting maakt zich zorgen over de ontwikkeling. Hij overlegt met scholen, voetbalorganisaties en de Joodse gemeenschap over manieren om racisme en antisemitisme aan te pakken. (Nu.nl)

december 15, 2013

Wanneer ruilen we Rob de Wijk in?

PantoffelsHet is leuk om Rob de Wijk op zijn vaste stek te volgen. Altijd dat D66-optimisme van hem. Nou, optimisme? Niet als het over de vermeende xenofobie en de PVV gaat, want dan is Rob opeens heel erg somber. Maar ja, deze keer komt de xenofobie van links. Van Asscher, de SP, de Partij voor de Dieren, en ja, zelfs van de Rotterdamse en Haagse colleges van B en W. In het laatste monstrum is zelfs zijn D66 vertegenwoordigd. Raar, als je weet dat partijbons Alexander Pechtold in de Kamer manmoedig de oren van Wilders moreel wast over de Oost-Europese migratiestroom. Marjolein de Jong en Ingrid van Engelshoven zijn toch echt D66-wethouders in het Haagse college dat zwaar geschut wil inzetten tegen de Bulgaren en Roemenen.

Maar die vrees voor de komst van de Bulgaren en Roemenen deelt de beroepswijsneus Rob dus niet met zijn Haagse partijgenoten. Nee, hij vindt het zelfs een zege dat die komen. Zo zegt hij: Want het SEO Economisch Onderzoek Amsterdam berekende dat elke migrant de schatkist 1800 euro oplevert.

Dat kan wel zo zijn, maar de schatkist is niet de burger. Wat in de schatkist komt is foetsie. Dat gaat bijvoorbeeld naar schieten in Mali en negers afslachten in Darfur.

En of de berekeningen van SEO correct zijn valt hier en daar te betwijfelen, want Elsevier rekende al eens uit dat de massa-immigratie ons ruim 200 miljard euro kost.

Nyfer becijferde in opdracht van Wilders dat de massa-immigratie van niet-westerse allochtonen al 7 miljard euro per jaar kost. Op dat moment was de komst van wel-westerse allochtonen uit Oost-Europa echter nog niet zo massaal als nu het geval dreigt te worden.

Iets goed berekenen kan pas echt als het te berekenen onderwerp werkelijk feit geworden is. En omdat we nog helemaal niet weten hoeveel Bulgaren en Roemenen hun geluk in Nederland komen beproeven, is het uitrekenen van het kostenplaatje met de natte vinger in een orkaan staan zwaaien.

Dus over een paar jaar het rekenen nog maar eens overdoen. Alleen, mocht het dan toch tegenvallen, dan zul je Rob niet met een mea culpa in de krant terugzien.

Dat heeft hij trouwens nooit gedaan als de uitkomst na zijn kaarten leggerij, turen in de glazen bol en het roeren in theebladeren anders uitpakt dan hij ons voorspiegelde. Zoals hij hier nog eens mag getuigen: En zo zijn we voor de zoveelste keer verzeild geraakt in een verhit debat over iets dat zou kunnen gebeuren en waarvan de economische consequenties als het gebeurt, feitelijk in ons voordeel zijn.

Dat is het fijne van optimisme. Je maakt de mensen er tijdelijk gelukkig mee, tot het vies tegen blijkt te vallen. Zo’n beetje als daags na 5 december, wanneer de rijen bij de klantenservice van onze warenhuizen vanwege de tegenvallende cadeaus dubbeldik aanzwellen.

Dus wanneer ruilen we Rob in voor een paar warme pantoffels?