Posts tagged ‘Dries van Agt’

januari 18, 2016

Anja Meulenbelt aan het navelstaren

Anja Meulenbelt, die het woord Darfur nimmer over haar lippen kreeg, aan het navelstaren.

Lees hier de recensie van Keesje Madura over het nieuwe boekwerk van de ongekroonde vorstin van de selectieve verontwaardiging en een van de Drie Musketiers van het verhulde antisemitisme:

 

december 11, 2015

De kokende motor van Dries van Agt

IsraelNaarmate er meer moorden door moslims gepleegd worden, zal Dries van Agt meer Joden aan de schandpaal nagelen. Waarom dat precies zo is? Een voorzichtige hypothese. Dries van Agt heeft het nooit over de misdaden tegen de menselijkheid door moslims. Dat zal naarmate er meer moorden door moslims gepleegd worden een groeiend moreel probleem voor hem worden dat slechts te overschreeuwen is door een nog sterkere loep te hanteren om het “wangedrag” van Joden op te sporen en daarover te klagen. Dat betekent met het toekomstbeeld dat moslims nog meer moorden zullen plegen, dat als Dries van Agt het voor het zeggen zou krijgen, Joden weer een Shoah te wachten staat. Ware het niet dat de Joden van 1940 niet meer die van 2015 zijn. En juist het nuchtere feit dat Joden zich tegenwoordig niet meer naar de slachtbank van de historie laten deporteren stuit bij Dries van Agt op hevige verontwaardiging.

 

Schakelen we nu weer over naar de moorden door moslims.

november 27, 2014

Christelijke humor

Van-Agt-viert

oktober 18, 2014

Pennenvrucht van Dries van Agt

Schalkhaar politieAls Dries van Agt een wind met zijn vulpen laat, ligt een deel van Nederland altijd uit pure euforie in de handen te wrijven. Op zijn instituutje The Rights Forum heeft hij rondom zich een paar vertrouwelingen weten te verzamelen die beweren de mensenrechten te willen bevorderen: zet zich in voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid van de Nederlandse regering.

Dat klinkt heel nobel. Maar er mankeert nogal wat aan het streven van The Rights Forum. En niet zo weinig ook. Ze laten wat hun aandachtsgebied aangaat enorme gaten vallen. Ze hanteren er een soort woestijnzeef die het mogelijk maakt dat het al het Arabische en islamitische bederf doorlaat, zodat alleen de zandkorrel Israël over blijft om over te klagen.

Ik zeg met nadruk “zandkorrel” want het aantal slachtoffers dat sedert de stichting van de staat Israël in de strijd tussen de Joden en de Arabieren viel is een schijntje vergeleken bij wat de Arabieren en moslims gedurende die periode wisten te maken. De Algerijnse burgeroorlog tussen Arabieren en Arabieren leverde al twee keer zo veel slachtoffers op dan ten gevolge van het bestaan van Israël te betreuren viel.

Over onthoofdingen, ophangingen, stenigingen, vergassingen, verbrandingen en genociden in het Midden-Oosten maken de dames en heren van The Rights Forum zich in het geheel niet druk. Geen moment van opwinding te lezen over de door Arabieren en moslims begane gruwelijkheden, terwijl ze daar toch een mooi geoutilleerde website voor in het leven geroepen hebben.

De boze brief van Dries van Agt aan Frans Timmermans heeft daarom het meest weg van de klacht van de boze Schalkhaar-politieman die zich tijdens de bezetting zo opwond over het voor hem ontnuchterende feit dat nog niet alle Joden van huis gesleept waren en dat ze daarom nóg beter hun best moesten doen.

Nou, de Joden uit hun Achterhuis Israël halen gaat ondanks het gesmeek van The Rights Forum echt niet lukken. De tijden dat Joden zich dat nog lieten welgevallen is voorbij.

Eigenlijk leven Dries van Agt en zijn compagnons van The Rights Forum in anachronistisch opzicht in geleende tijd. De Joden van Israël hebben namelijk Nederland helemaal niet nodig, maar Nederland juist wel de Joden. Maar dat laatste ligt misschien wat moeilijk, want Nederland is bezet gebied waar de eigen folklore straks achter slot en grendel gaat.

Foto boven: De Schalkhaar-politie macheert voor de bezetter.

juni 30, 2014

In plaatstaal geharnaste Benjamin Netanyahu voor een onafhankelijk Koerdistan

harnas copyTerwijl Europa, de islamitische en de Verenigde Naties zich kosten noch moeite besparen een volk, dat nimmer een eigen staat bezat, geen eigen cultuurhistorie te verdedigen heeft, geen eigen taal ontwikkelde en geen tomeloze eeuwenoude historie bezit, bovenaan de ranglijst van verdrukte volken te zetten, komen de Koerden er maar bekaaid af. En kennelijk getroosten maar weinigen zich de moeite zich af te vragen waarom het ene volk dat geen achtergrond heeft aan de borst gekoesterd wordt en het andere volk dat een achtergrond heeft die tot ver in de oudheid reikt, als godvergeten aan het lot van eeuwenlange bestrijding uitgeleverd wordt.

Je zou het de verraderlijkheid van Europa kunnen noemen, die ook de Jodenvervolging genadeloos entameerde, en die ook de Koerden tot risee van de wereld weggezet heeft. Jazeker, er zijn terroristische Koerden. Maar zijn er dan geen terroristische Palestijnen? En terroristische potentaten met wie Nederland warme banden onderhoudt of er zelfs voor op het handgeweven karpet tuimelt.

Je zou in deze rare wereld maar Tibetaan, Koerd of Papoea zijn en door machinaties van het Westen, de moslimwereld en de VN buiten de boot vallen en verzuipen.

Van de premier van Israël, de natie die door machinaties van deze organisaties ook aan het randje van de boot hangt, valt goed te begrijpen dat die pleit voor een onafhankelijk Koerdistan. Het volk van Israël, dat een geschiedenis in het Midden-Oosten kent die tot in de oudheid reikt, heeft het recht na eeuwenlange wegzetting in eigen hand genomen en laat niet meer met zich sollen. En precies dat laatste maakt de grote boze wereld nog bozer, want de zelfverdediging van de Joden wordt er als een gotspe gezien.

En laat het duidelijk zijn, dat het ook Benjamin Netanyahu is die de Joden niet als de Koerden naar de mestvaalt van de historie laat wegzetten, maar zijn rug recht houdt tegen de oorverdovende milities van de haat. De Koerden zijn na de eeuwen van verdrukking zelf ook toe aan een Netanyahu. En als het even kan, in Nederland aan een Dries van Agt, een Gretta Duisenberg en een Anja Meulenbelt, die voor ze opkomen en tranen met tuiten huilen over de situatie waarin de Koerden met dank aan de Arabisch/islamitische naties verkeren. Aan Netanyahu is het te danken dat Joden zich niet ook aan te melden hebben bij het Haagse kantoor van de Unrepresented Nations and Peoples Organization, maar daarentegen juist een land leiden waar de technologische, wetenschappelijke, medische en economische vooruitgang van wereldformaat is.

Maar ja, de machinaties die niet alleen Joden, maar ook Koerden, Papoea’s, Tibetanen en zo veel andere volkeren het recht op zelfbeschikkingsrecht onthouden om ze uit te leveren aan genocidale regimes blijken uit Krupp-staal opgebouwd te zijn.

Nog een mazzel dat Benjamin Netanyahu met staalplaat geharnast is.

juni 15, 2014

“Israël-propaganda” omdat het moet

IsraelHet zou fijn zijn als Israël de helse oorlog die in het Midden-Oosten heerst, in gelokt wordt. Bij ieder oplaaiend conflict, waarbij moslims elkaar weer eens massaal naar de keel grijpen, wordt het land geprikkeld en uitgedaagd oorlog te voeren. Israël herinnert zich nog goed de Scuds die het van Saddam Hoessein kreeg wegens een oorlog waar Israël niet eens bij betrokken was.

De ontvoering van drie Israëlische jongeren zal hoogstwaarschijnlijk ook het doel dienen Israël een oorlog in te lokken, het Midden-Oosten in totale ontreddering te storten en een wereldcrisis te veroorzaken. Hamas en Hezbollah zijn recidivisten in het opzetten van dit soort vallen, herinneren we ons nog van de laatste Libanon- en Gaza-oorlog. En je kunt er vergif op innemen dat als Israël zich weer verdedigt tegen terreur, de gehele wereld opnieuw op de achterste poten staat te jammeren. Het zou ook een mooie afleidingsmanoeuvre zijn van het ongekende islamitische slachten dat op dit moment in het Midden-Oosten plaatsgrijpt.

Maar terwijl uit het islamitische deel van het Midden-Oosten vooral gruwelijke berichten, asiel- en gelukszoekers komen, is men in het door de islam en het Westen zo gehate Israël vooral bezig de vooruitgang te dienen. En dat onder het motto dat teruggaan naar de woestijn en de vroege middeleeuwen geen perspectief biedt voor een menswaardig bestaan. Aan de ene kant van de grens wordt onthoofd en vinden massa-executies plaats, aan de andere kant van de grens wordt geijverd voor een beter leven voor de gehele mensheid, want de vooruitgang die in Israël bevorderd wordt blijft niet achter de Israëlische muur maar wordt met iedereen gedeeld.

En sommige Nederlanders vinden dat de vooruitgang dienen niet gebaat is met een boycot van Joodse waar, want dat zou betekenen dat een land dat in het topsegment van de innovatie zit buitengesloten wordt om de mens de woestijn en de vroege middeleeuwen te onthouden. Daarom werd op 10 juni jl. de allereerste Nederland-Israël innovatiedag gehouden.

Nog mooier zou het zijn als de Arabische landen inzien dat Israël niet de vijand maar de redder is, die ze op dit moment als paria bejegenen en met aanslagen bedreigen. Het land zou de inspiratiebron voor het Midden-Oosten kunnen en moeten zijn.

Maar mede dankzij het Nederlandse gilde van Israël-haters wordt het Arabische volk op het kookpunt tegen Israël gehouden. Zelfs nu blijkt dat de enige veilige plek in het Midden-Oosten toevallig die Joodse splinter in een bloedende woestijn is, zitten de Israël-haters niet stil de achteruitgang te dienen.

Zelf fijn in Nederland van de wieg tot het graf verzorgd en gespeend van ieder gebrek, blijven ze het Midden-Oosten en de Nederlanders opstoken tegen het land dat gouden bergen kan brengen in de regio, maar als bezettende crimineel afgeschilderd wordt.

Maar de echte bezetters zijn degenen die hele volksscharen liever de duisternis in jagen om hun eigen persoonlijke ressentimenten tegen Joden te dienen. Ze rusten niet voordat ook die splinter aan de dorre woestijn van de vroege middeleeuwen teruggegeven wordt.

Dat het toevalligerwijs ook de Israël-haters zijn die Nederland in een productieloze nieuwe wildernis willen veranderen totdat de laatste boer van het land verdwenen is, bewijst dat zij weliswaar de achteruitgang dienen, maar zelf niet bij machte zijn de wereld te voeden als ook de laatste boer de grond aan de wildernis opgeofferd heeft.

Het is daarom van groot belang dat de wereld niet teruggeven wordt aan de dorre woestijn en de vroege middeleeuwen maar aan de vooruitgang.

Gelukkig is daar dan altijd nog Israël, veilig achter een muur van gezond verstand, dat dankzij de Joodse veerkracht en de zelfredzaamheid een wonder in een lege woestijn produceert.

Maar de watertandende wolven liggen wel op de loer.

 

 

juni 13, 2014

ISIS en de bruine tong van Frans Timmermans

Timmermans'  bruine tongDat christenen door de islam in het Midden-Oosten gegijzeld worden blijkt nog eens overduidelijk uit een artikel in het Reformatorisch Dagblad, waarin deskundigen die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitgenodigd zijn, hun zegje doen over de situatie van de christenen in het Midden-Oosten. Die zeggen, zwijgen daarover, want het zou de toorn van de islam tegen de christenen wel eens nóg erger kunnen maken. Waarmee gezegd is, dat de situatie dus buigen of barsten is voor de christenen en al die anderen die geen moslim in het Midden-Oosten zijn.

Voor Frans Timmermans een prima advies van de drie deskundigen, want nu kan hij de vervolgde christenen met goed fatsoen laten verdrijven of uitroeien, handen schudden met de nieuwe Hamas-regering van de Palestijnen, Khartoem geldelijk steunen en loom op de knieën vallen op het handgeknoopte tapijt van Riyad.

Deze minister had toch al weinig behoefte aan vorsen in en klagen over de christenvervolging in het Midden-Oosten. Liever knielen in Riyad om de boze baarden te paaien dan een grote mond opzetten tegen de etnische en religieuze zuiveringen in het Midden-Oosten.

Zou ook behoorlijk lastig worden voor een minister van een land dat naast zuivel, als een der belangrijkste uitvoerproducten het jihadisme te bevorderen heeft. En juist dat jihadisme begint proporties aan te nemen die niet meer in te tomen zijn, zien we aan de opmars van de ISIS-moordbrigade in Irak en de antisemitische aanslag in Brussel die ook aan ISIS te linken is.

Of er ook Nederlandse ISIS-ventjes meegedaan hebben aan de verovering van Mosoel, is op dit moment nog niet bekend, maar duidelijk mag zijn dat de Chaldeeuwse gemeenschap de stad inmiddels ontvlucht is om aan onthoofding door mogelijk dubbelpaspoortige Nederlanders te ontsnappen.

Hoe het zo ver heeft kunnen komen? Nou veel gelik aan de achterkant van de potentaten van het Midden-Oosten door de minister van Buitenlandse Zaken, die het even te druk had met klagen over Poetin en Wilders, en dus zijn hoofd in de verkeerde richting wendde, daarmee de christenen aan hun lot overlatend. De Ironie daarbij is dat de gehate Poetin en Wilders inzake de gewelddadige opmars van ISIS en het jihadisme aan de goede kant van het oorverdovende wapengekletter staan.

Ondertussen dreigt het Midden-Oosten het toneel te worden van een helse oorlog tussen nog meer soorten moslims en staan landen zoals Turkije, Irak en Iran te trappelen van ongeduld zich ook in de strijd te mengen.

Anders dan Frans Timmermans ziet Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid met de handen op de rug gebonden door het nationale islamliefkozende gezelschap, de gevaren ook voor Nederland. Door hun eigen tekortkomingen en gebreken gefrustreerde en verongelijkte moslims putten inspiratie uit de gewelddadige opmars van ISIS en het overal de kop opstekende jihadisme, en wrijven in hun handen van plezier bij het grote ontzag dat hierbij voor de islam ontwikkeld wordt. Zeg maar, zoals de zwartgelaarsde NSB’ers genoten toen Hitler Warschau bombardeerde, en de gestandaardiseerde stalinisten van de CPN in de handen wreven toen de tanks van het Warschaupact Praag en Boedapest binnentrokken.

Bij al dit gesomber mag een positief gegeven echter niet onbelicht blijven. Het Israëlische veiligheidshek, dat door Israël-haters steevast als muur aangeduid wordt, blijkt – nu het hele Midden-Oosten in een grote vuurzee dreigt te veranderen – voor Joden, moslims, christenen en ongelovigen een aangename schokbreker te zijn waarbinnen de mensenrechten over het gehele Midden-Oosten gemeten, het best beschermd worden.

Misschien dat Dries van Agt als sloper van die muur ooit nog eens aangeklaagd kan worden voor poging tot uitroeiing van Joden, moslims, christenen en ongelovigen.

Wat Frans Timmermans betreft, valt voor hem te hopen dat hij aan al het gebuig en gelik geen nadelen overhoudt want zowel voor de knieën als voor de keel liggen er legio gevaren op de loer.

april 1, 2014

Verzwegen moordpartijen

 

KessabDe reguliere, zeg maar linkse pers, heeft er kennelijk weinig zin in erover te schrijven. De slachtoffers zijn geen Palestijnen of Marokkanen, de daders geen Joden of PVV’ers, dus wordt het terzijde geschoven. Er meteen maar even op los gegoogeld, met de daaruit voortvloeiende conclusie dat op het Reformatorisch Dagblad na, geen andere Nederlandse krant dan het Katholiek Nieuwsblad erover berichten wil.

Al was het maar om te bewijzen dat hun fervente afkeer voor islamtcritici, de PVV en Israël op het verdedigen van mensenrechten gebaseerd is, staan Dries van Agt, Anja Meulenbelt, Gretta Duisenberg, Jaap Hamburger, Thomas von der Dunk, Mohamed Rabbae, de Vrienden van Sabeel, de gelovigen van PKN, de hondstrouwe leden van de VARA en het morele geweten van Nederland, niet te trappelen van ongeduld er hun licht over te laten schijnen.

Daarom het hele artikel uit het Katholiek Nieuwsblad hier geciteerd:

Turkije betrokken bij moord op christenen

Islamitische strijders hebben vorige week in Syrië het christelijke stadje Kessab aan de Turkse grens veroverd en deels uitgemoord.

Dat meldt het BarnabasFund, een protestantse hulporganisatie voor vervolgde christenen op basis van eigen informatie en die van Armeense organisaties.

Rond drieduizend Armeense christenen moesten vorige week hals over kop hun huizen verlaten toen het stadje door islamistische rebellen werd aangevallen. Van de achterblijvers zouden er tachtig zijn vermoord, van wie minstens dertien door onthoofding. Er zijn aanwijzingen dat een onbekend aantal christenen gevangen wordt gehouden. Het gaat om gezinnen die zieke of hoogbejaarde familieleden niet wilden achterlaten.

Op internet worden foto’s getoond van de vernielde Armeens-katholieke en Armeens-orthodoxe kerken. Of het nabij gelegen Grieks-katholieke klooster gespaard is gebleven is niet bekend. Huizen van christenen werden geplunderd door de strijders die zouden behoren tot de met Al Qaida gelieerde Al Nusrabrigade, Sham al-Islam en Ansar al-Sham.

Kessab was het laatste dorpje aan de Turkse grens en was van grote strategische betekenis. Het was een toevluchtsoord geworden voor christenen die elders uit Syrië waren verdreven.

Volgens BarnabasFund is Turkije rechtstreeks betrokken geweest bij de aanval op Kessab door honderden strijders niet alleen doortocht over Turks grondgebied toe te staan, maar zelfs te bevoorraden. Het Syrische gevechtsvliegtuig dat vorige week door het Turkse leger werd neergehaald voerde een missie uit tijdens de gevechten om de stad.

Armeense organisaties hebben woedend gereageerd op het Turkse aandeel in de strijd. Armeniërs in de VS hebben president Obama gevraagd om NAVO-partner Turkije onder druk te zetten om onmiddellijk te stoppen met het steunen van rebellengroepen die door de VS als terroristisch worden beschouwd.

Hun organisatie noemt het optreden van Turkije “een afschuwelijke en bittere herinnering” aan de Armeense genocide, waarbij tussen 1894 en 1923 meer dan anderhalf miljoen Armeense en Assyrische christenen door de Turken werden vermoord.

maart 4, 2014

Pro-Palestijns of anti-Israël?

palestijnen_verbranden_grafkist_met_israel_vlagTom Struick van Bemmelen, oud-lid van de Eerste Kamer voor de VVD, schrijft in het Katholiek Nieuwsblad een opiniestuk dat ik niet aan de lezers onthouden wil.

Wereldwijd loopt deze dagen de Israeli Apartheid Week, een campagne om Israël op een lijn te stellen met voormalig Zuid-Afrika. Is het demoniseren van Israël daarvan niet het eigenlijke en vooropgezette doel?

Nederland kent behoorlijk wat actiegroepen en personen die zeggen zich in te zetten voor de Palestijnen.

 Het bekendst zijn Dries van Agt (CDA), Anja Meulenbelt (SP), Bertus Hendriks (oud-voorzitter Palestina Komitee) en Gretta Duisenberg.  Bekende organisaties zijn Oxfam-Novib, ICCO en Cordaid. De vraag is nu of deze personen en organisaties zich wel echt oprecht het lot aantrekken van de Palestijnen, want daar lijkt het niet altijd op. Een paar voorbeelden.

 Leven en voedsel

In Syrië zijn tijdens de burgeroorlog die ruim drie jaar terug begon al ruim tweeduizend Arabieren van Palestijnse afkomst vermoord. Daar zijn de genoemde organisaties en personen doodstil over. In datzelfde Syrië worden al een jaar lang tienduizenden Arabieren van Palestijnse afkomst in hun wijk belegerd door het Syrische leger. Al circa honderd mensen zijn omgekomen van de honger. Desondanks hoor je ook daar bovengenoemde personen en organisaties niet of nauwelijks over.

Water en werk

Israël had het Nederlandse bedrijf Haskoning gecontracteerd om een waterzuiveringsinstallatie te bouwen ten oosten van Jeruzalem, een stadsgedeelte waar ook veel Arabieren wonen. Het bedrijf trok zich echter terug, mede door de campagne van bovenstaande personen en organisaties. Waardoor de Palestijnen het vervuilde water houden, met stank en vele risico’s voor de volksgezondheid.

Het Israëlische bedrijf Sodastream geeft werk aan circa vijfhonderd Palestijnen. Palestijnen en Israëli’s werken er naar alle tevredenheid samen. Het bedrijf betaalt ongeveer het dubbele aan salaris als Arabische werkgevers. Hetzelfde geldt voor nog 100.000 andere Palestijnen die voor Israëlische werkgevers werken, die daardoor goed zijn voor ongeveer 30% van het inkomen van Palestijnen op de Westbank. Desondanks vindt Oxfam-Novib dat de fabriek van Sodastream moet sluiten, want deze staat op de Westelijke Jordaanoever. Dat daardoor vijfhonderd Palestijnse werknemers en hun families in ellende worden gestort, kan ze blijkbaar niets schelen.

En alleen omdat de fabriek Israëlisch is. Want als eenzelfde Nederlandse, Zweedse of Oostenrijkse fabriek goedbetalende banen op de Westelijke Jordaanoever zou creëren, zou er geen probleem van gemaakt worden. En ICCO en Cordaid besteedden hun voor ontwikkelingshulp bedoelde geld aan het bewerken van Nederlandse supermarkten om geen Israëlische producten meer te verkopen. Wat eveneens zeer nadelige effecten zou hebben voor de Palestijnse werkgelegenheid.

Rechtszekerheid

Vrijwel alle Palestijnen (in Gaza 100%, op de Westelijke Jordaanoever 96%) wonen in gebied met Palestijns zelfbestuur. Die Palestijnen hebben dus weinig met Israël te maken – als ze er niet werken – maar des te meer met hun eigen Palestijnse regeringen. De Palestijnen in Gaza onder Hamas zuchten onder vriendjespolitiek, vrouwenonderdrukking, eerwraak, executies en christenvervolging. Ze moeten islamitische studies volgen, ‘westers’ onderwijs is verboden. Schoolkinderen in Gaza krijgen militaire training.

De Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever hebben het niet veel beter: daar is sprake van massale corruptie, homovervolging, eerwraak en het doodmartelen van politieke tegenstanders.

Echter, ook over dit lijden van de Palestijnen hoor je bovengenoemde personen en organisaties niet of nauwelijks.

Andere motieven

De zogenaamde pro-Palestijnse organisaties en personen in Nederland blijken vooral oog te hebben voor het in een kwaad daglicht stellen van Israël, niet voor het verbeteren van het dagelijks leven van Palestijnen. Integendeel, hun acties hebben vaak zeer negatieve effecten voor diezelfde Palestijnen. Er spelen dus hele andere motieven mee, zoals een antiwesterse extreem-linkse politieke agenda. Het laat zien naar wat voor bedroevend niveau deze extreem-linkse groeperingen en ‘goede doelen’ anno 2014 zijn gezakt.

Duisenberg

Met Gretta Duisenberg zijn er zo veel antisemitische incidenten geweest, dat haar motivatie allang duidelijk is. Haar forum  biedt een platform voor het spuien van Jodenhaat (bijvoorbeeld: “De enige plek, waar Joden zich thuis voelen is in een concentratiekamp.”) Gretta ziet de term antisemiet dan ook “als een eerbetoon”.

Ondanks dat blijft iemand als oud-PvdA-minister Marcel van Dam toch in haar Comité van Aanbeveling zitten. Bij een peiling op Standpunt.nl vond 22% van de ongeveer duizend stemmers daar zelfs niets mis mee.

Een al net zo droevig stemmende indicatie, over een kwart van de Nederlandse maatschappij.

Tom Struick van Bemmelen is voorzitter van Likoed Nederland en oud-lid van de Eerste Kamer.

februari 27, 2014

Meten met twee maten

Arabsisrael-300x300

Er is geen enkel Arabisch land dat zich aan de regels van het internationale recht houdt, laat staan de mensenrechten respecteert.

Marokko houdt al 38 jaar illegaal de Westelijke Sahara bezet, in Algerije worden christenen bij wet gediscrimineerd, Turkije houdt al 35 jaar illegaal Noord-Cyprus bezet en heeft tienduizenden kolonisten naar dit gebiedsdeel gestuurd, sjiietische moslims worden vaak zwaar gediscrimineerd en vervolgd in Egypte, Saoedi-Arabië en Bahrein, Joden mogen bij wet niet in Jordanië wonen, in Irak zijn christenen hun leven niet zeker, in Noord-Soedan komt slavernij nog veel voor, als een vrouw in de Verenigde Arabische Emiraten wordt verkracht krijgt niet de dader straf maar de verkrachte vrouw, in Iran worden homo’s opgehangen enkel omdat ze homo zijn, in Katar zijn al 400 Nepalese arbeiders overleden bij de bouw van voetbalstations, en als een christen in Pakistan iets verkeerds zegt over de profeet Mohammed dan wacht hem de galg. Enzovoort, enzovoort.

Toch hoor je internationale organisaties als de Verenigde Naties, het Internationale Gerechtshof in Den Haag of de Wereldbank niet of nauwelijks klagen over bovenstaande landen.

Integendeel zelfs. Door de familie Assad opgeleide en getrainde rechters uit Syrië, zoals Abdallah El-Khani en Salah Tarazi werden juist rechter bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag, om zich daar te buigen over mensenrechtenschendingen in andere landen. Terwijl thuis in Syrië tienduizenden landgenoten werden doodgeschoten, gemarteld en met gifgas bestookt.

Saoedi-Arabië, Marokko en Algerije, landen waar zoals gezegd zeer grove schendingen van de mensenrechten plaatsvinden, mochten in 2013 zelfs lid worden van de VN Mensenrechtenraad. Samen met China, dat al meer dan 60 jaar Tibet bezet houdt, en Cuba, dat al jaren honderden politieke gevangenen in concentratiekampen opgesloten houdt.

Het zal waarschijnlijk niet verbazen dat bovenstaande landen zichzelf of bevriende naties niet of nauwelijks via deze internationale organisaties bekritiseren. Marokko, waar geen vrijheid van meningsuiting bestaat, zal Saoedi-Arabië, waar vrouwen bij wet niet mogen autorijden, niet op de vingers tikken. Het China, waar jaarlijks duizenden mensen worden geëxecuteerd, hoor je niet klagen over Iran, waar vrouwen die overspel hebben gepleegd mogen worden gestenigd. Overigens alleen met behulp van kleine stenen, zodat de vrouw niet te snel zal overlijden – dus niet genoeg pijn zou lijden.

Gelukkig voor alle bovenstaande mensenrechten-overtredende naties is er een land waar zij al hun pijlen op kunnen richten: Israël. Juist het enige land in het Midden-Oosten waar christenen, homo’s en vrouwen niet worden gediscrimineerd en waar minderheden ook hoge maatschappelijke posities vervullen, wordt continue aangepakt. Met als gevolg dat het internationale recht en de VN volstrekt ongeloofwaardig worden. Immers, er wordt wel heel opzichtig met twee maten gemeten. Waardoor het internationale recht haar morele waarde verliest, wat een zeer kwalijke zaak is.

Het opmerkelijke is nu dat personen zoals Gretta Duisenberg en Martin Siepermann (Friesch Dagblad, 14 februari 2014), directeur van The Rights Forum, hier volop in mee gaan. Onder het mom van ‘het internationale recht’ lopen ze als lakeien achter Saoedi-Arabië en Marokko aan, dat alleen Israël continu het internationale recht en de mensenrechten zou overtreden.

Nu is Israël zeker geen perfect land. Het maakt ongetwijfeld fouten, net als de Verenigde Staten, Italië of Nederland. Het land kan zich echter geen grote fouten veroorloven, want dat kan het einde betekenen. Al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw is er structureel geweld tegen de Joden in de Arabische wereld. En sinds de oprichting van Israël in 1948 hebben Arabische landen en Arabische terreurorganisaties vele oorlogen tegen Israël gevoerd, in pogingen om het land van de kaart te vegen. Het internationale recht van de Joden in Israël om te leven en te overleven krijgt echter nauwelijks aandacht van mensenrechtenorganisaties.

Maar ondanks die oorlogen, geweld en terreur is Israël een democratie en rechtsstaat. Waar niemand vreemd opkijkt dat een Arabische rechter de Joodse president jarenlange gevangenisstraf oplegt (rechter Karra met president Katsav, vanwege verkrachting). Een rechtsstaat die dus juist een voorbeeld is voor Arabieren. Zo bleek in een opiniepeiling in 2012 dat een overduidelijke meerderheid van 68% van de Israëlische Arabieren liever in Israël woont dan in enig ander land in de wereld. Zet dat eens af tegen Marokkanen in Nederland. Daarvan voelt slechts 48 procent zich hier thuis.

De eenzijdige focus op Israël van The Rights Forum is om nog een andere reden ongeloofwaardig. Want over het lijden van Palestijnen waar Israël niet bij betrokken is, hoor je hen niet. Zoals in Libanon (doden door het weigeren van medische verzorging aan Palestijnen), Jordanië (weigeren Palestijns-Syrische vluchtelingen), Syrië (slachtpartijen, doodhongeren), Gaza onder Hamas (vrouwen, christenen en homo-onderdrukking) of de Westbank onder Fatah (doodmartelen politieke tegenstanders).

Dries van Agt, de oprichter van The Rights Forum, is een jurist. Juist hij zou moeten inzien dat het internationale recht de afgelopen decennia meer dan verkracht is, voor een niet onbelangrijk deel door islamitische dictaturen. Waardoor dit recht langzaam maar zeker niet meer serieus is te nemen, wat een zeer kwalijke zaak is.

Van Agt en Siepermann zouden zich daar eens druk over moeten maken, in plaats van er in mee te gaan. Zodat er eindelijk eens veroordelingen van de VN komen van de grote en omvangrijke mensenrechtenschendingen van de afzichtelijke dictaturen in de Arabische wereld.

Opinie-artikel van Likoed Nederland in het Friesch Dagblad, 24 februari 2014.

cartoon