Posts tagged ‘Duindorp’

juni 17, 2014

Laat je niet kisten door de zelfracisten

laat-je-niet-kistenDaar sta je dan als zelfracist, na jarenlang racisten bestreden te hebben, blijk je een horde moordzuchtige racisten in je midden gekoesterd te hebben in de strijd tegen de Dracula van de Nederlandse politiek. Door de weigering een snerpend scherpe scheidslijn te maken tussen racisten en islamcritici konden moordlustige übermoslims veilig gedijen op de voedingsbodem van de blanke zelfhaat. Even niet opgelet, kunnen die vrolijk in de rij richting frontlijnstaten aanmonsteren om zich in onthoofdingen en massa-executies te bekwamen.

En Nederland blijkt met dank aan deze zelfracisten nu zelf een prima exportland van deze moordenaars in spé te zijn. Dat de AIVD geen zicht heeft over wat het werkelijke aantal Nederlandse jihadisten is, blijkt uit het nog steeds aangehouden aantal van circa 100 dat zich bij al-Sham (ISIS) en Jabhat al Nusra (JaN) aangemeld zou hebben. Dit magische getal dat ruim een half jaar geleden ook al geventileerd werd, alsof de rekruteringskantoren al die tijd gesloten waren, of de tellers van de AIVD gedurende die tijd zich in all inclusive-hotels aan het vermaken waren.

Terwijl de zelfracisten het te druk hadden met keutelen en reutelen over het oranje gekleurde Duindorp en de Prinsenvlag, waren ze zelf een marmercake van zelfbenoemde antiracisten en licht- en donkergetinte racisten aan het bakken. En zelfs voor een moreel ruggensteuntje aan de jihadisten waren ze niet te beroerd.

Alsof het nadenken ze verboden was, bedachten de zelfracisten niet dat ze met hun verbeten strijd tegen racisten en vermeende racisten de hooikist werden voor het jihadisme. Evenmin bereikte het risico dat deze van onthoofdingen en massa-executies teruggekeerde jihadisten een levensbedreigend risico in Nederland zouden kunnen vormen, hun domlinkse hersenpan.

Nee, in iedere PVV zou wel eens een Breivik of een Hitler kunnen schuilen, maar de werkelijke Breikvikjes blijken in Nederland en andere delen van Europa elkaar te verdringen voor het mee mogen moorden in het Midden-Oosten.

En om misverstand te vermijden over de minachting die deze moordenaars in spé voor de Nederlandse normen en waarden koesteren, hielden ze inmiddels op verscheidene plaatsen in Den Haag ongehinderd joelfeesten. En indien burgemeester Jozias van Aartsen als fel zelfracist inmiddels niet van gedachten veranderd is, krijgen deze in de stad van de vrede aanstaande vrijdag een herhaling.

Laten we, voor mocht het totaal uit de hand lopen in Nederland, ons in ieder geval herinneren dat de jihadistische Einsatzgruppen konden wortelen in de voedingsbodem die de zelfracisten voor ze ontwikkeld hebben. Het was vervat in het morele verbod op de islamkritiek, op het morele verbod op kritiek op het multiculturele dictaat, en het was vooral vervat in de eindeloze verdachtmakingen tegen islamcritici, waardoor het mogelijk was dat moslimextremisten zich veilig konden camoufleren.

Laat je dus niet kisten door deze zelfracisten, als je leven je lief is.

 

 

april 24, 2014

Het jihadistisch reisbureau loopt als een trein

MoordvakantieOver de precieze aantallen doet onnozelaar en minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk nogal scheutig, maar vaststaat dat het afgelopen jaar meer dan honderd jihadisten richting Syrië vertrokken en meer dan dertig levend en wel in Nederland teruggekeerd zijn. Zwaar gefrustreerd omdat het in Syrië nogal tegen zat, en het in Nederland ook al niet lekker wil lopen. Een tijdje moordvakantie in Syrië houden, is ook niet bepaald bevorderlijk voor je carrière, gezinsvorming en huisje, boompje, beestje.

Terwijl de moreel altijd makkelijk te verontwaardigen rechtschapen politici nog slechts uit hun vredige slaap te wekken zijn met opwinding over de PVV, lopen er in Nederland dus meer dan dertig teruggekeerde frustranten met moordervaring rond. En omdat wegens het Verdrag van Schengen iedereen zonder moeite de grenzen van Europa kan oversteken, weten we in werkelijkheid helemaal niet hoeveel gefrustreerde islamitische jonkies een moordvakantie in Syrië hebben gehouden, of nog houden, of inmiddels gepland hebben, of nog zullen plannen. Het jihadistisch reisbureau geeft daar namelijk geen statistieken over.

Nu moet de eerste PVV’er met moordervaring nog gevonden worden, maar zijn de rechtschapen politici vooral bezig met het gevaar van de electorale aanhang van de PVV, in plaats van met de van hun moordvakantie teruggekeerde jihadisten.

Op de meer dan tien na die de moordvakantie onderbraken voor een bezoek aan de maagden, neemt het aantal teruggekeerde jihadisten ondertussen alleen maar toe. En tenzij die op een zekere dag besluiten een juwelier te beroven, lopen die in Nederland geen enkel risico op onnatuurlijke mortaliteit. Dat wil dus zeggen, dat het legertje zwaar gelovigen dat vindt dat je om de belangen van je godsdienst te behartigen mag moorden, tot in lengten van dagen rustig in Nederland kan zitten kniezen tot het moment van ontbranden aanbreekt.

Dat de AIVD – als het over aantallen gaat – het graag heeft over meer dan, zegt al dat er sprake is van nattevingerwerk. En dat is ook wel begrijpelijk, want het is ondoenlijk naast de dubbele paspoorthouders ook de illegalen zodanig in de gaten te houden, dat precieze aantallen op het bureaublad geschoven kunnen worden.

Terwijl het gevaar groeit als de buik van een zwangere ooi, zitten we dus rustig de tijd uit tot het moment van baren aanbreekt. Over hoeveel zwangere schapen het in werkelijkheid gaat, tasten we in een door een halve maan verlichte nacht met Plasterk als ingedutte schaapherder.

Gaan we nu maar weer over tot de orde van de dag, de PVV en het zwaar racistische Duindorp. Heeft iemand er al een rossige Scheveninger terug van een moordvakantie gezien?

 

Eerdere commentaren mijnerzijds over het jihadistisch reisbureau zijn hier terug te lezen:

https://filantropius.wordpress.com/2014/01/27/defaitisme-hand-in-hand-met-jihadisme/

https://filantropius.wordpress.com/2014/01/19/tuinvogeltelling-en-jihadisme/

https://filantropius.wordpress.com/2013/10/18/syrie-jihadisten-hebben-het-fijn-in-nederland/

http://www.vrijechroniqueurs.nl/jozias-van-aartsen-laat-jihadstrijders-ongemoeid/

 

 

 

 

april 21, 2014

Duindorp, het Neurenberg van Nederland?

duindorpMet een foto die herinnert aan de vreugdevolle meidagen van 1945, toen de Nederlanders de straten met oranje en de nationale driekleur in vlam gezet hadden om de bevrijding te vieren, wordt op VARA’s Joop de Haagse wijk Duindorp ten tonele gevoerd. Deze keer niet wegens de bevrijding van 1945, waar de toen nog zeer christelijke Scheveningers zeer blij over waren, maar om ze te brandmerken als racisten. Oranje en de driekleur mochten dan tijdens de bezettingsjaren de stille verzetskleuren geweest zijn, in de huidige tijd zijn ze verdacht, zoals alles wat Nederlands is richting verdachtenbankje gemanoeuvreerd wordt.

Dat begon ongeveer toen een Nederlandse scholier in 2005 de schanddaad beging een Nederlands vlaggetje op zijn schooltas aan te brengen, en de leiding van het Cals College in IJsselstein alras een verbod opgelegde tegen deze “uitwas”. De directie van de school vond de vlag provocerend jegens de allochtonen op die school. Die zouden zich erdoor gekwetst kunnen voelen.

Dat een socialistische omroep, die zichzelf in de meidagen – maar niet die van 1945 maar die van 1940 – solidair verklaarde met de Duitse bezettingsmacht, een onschuldige feestfoto van Duindorp bovenaan een racismeaanklacht plaatst, past dus precies in het wervende plaatje van verdachtmakingen van alles wat Nederlands is.

Terwijl de socialisten van de VARA, NVV en dagblad Het Volk in tegenstelling tot de communisten en de Mannenbroeders, de gehele oorlog rustig uitzaten om pas tegen het eind, en toen Berlijn al in as lag, op zoek te gaan naar een verzetsblaadje om zich een alibi te verschaffen, hadden de Scheveningers hun oranje en de driekleur voor de bezetter verborgen weten te houden om op Bevrijdingsdag de straten ermee te kleuren.

Dat ze bij VARA’s agitpropfabriek Joop het oranjekleurde Duindorp zo’n beetje als het Neurenberg van het hedendaagse racisme neerzetten, zou je dus eerder een gotspe dan een ethisch hoogstaande actie mogen noemen. Je moet het lef maar hebben met zelf een fout verleden, de ander te verwijten dat die zwart ziet.

Dat ze bij de VARA vooral door het ander volk eerst gecharmeerd zijn, mag dan ook blijken uit het feit dat de agitpropfabriek uitgegroeid is tot een klaaglijn voor allochtonen, waar het Wilders=Hitler en Zwarte Piet= racisme tot de vaste muzikale omlijsting gerekend mogen worden.

Dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat autochtonen ook wel een last kunnen hebben van allochtonen, geldt daar als een sprookjes van Hans Christiaan Andersen: ze luisteren er wel naar, maar willen het maar niet geloven.

Dat de VARA vanaf Bevrijdingsdag 1945 meteen aan de slag ging fout in de oorlog te ontmaskeren, had dan ook veel te maken met het schoonboenen van het eigen portiek om vervolgens de drek elders te deponeren. Het idioom van moedige socialisten geldt dan ook slechts op het schoolplein, waar het recht van de sterkste heerst. En socialisten onder elkaar voelen zich altijd weer iets sterker, dan tussen het gehele volk. Preken voor eigen parochie gaat ze daar dan ook net zo goed af, als een maaltijd na een al te gretig gebruik van een laxeermiddel.

Dat het minder, minder, minder nog steeds de gemoederen in socialistische en allochtone kringen bezighoudt, was dan ook te verwachten. Maar het gaat hier in werkelijkheid helemaal niet om ethiek maar om ordinaire macht. Hoe harder de racismeklok geluid wordt, des te meer socialisten en allochtonen aan invloed denken te kunnen winnen. Met de nadruk op “denken” want de praktijk leert dat de PVV maar niet kleiner wil worden, waar de PvdA langzamerhand aan een minderwaardigheidscomplex ten onder lijkt te gaan. Hoe harder ze anderen trappen, des meer pijn ze er zelf van ondervinden.

Deze keer krijgt de Haagse tegen de zee aan zuchtende wijk Duindorp een flinke beurt te verduren. Nu is dat een wijk waar ik in mijn vroege jeugd al vaak een voet zette, en waar alles altijd prima geregeld was. Het was er proper als de zilte zeelucht die er de zeer bescheiden woningen zandstraalde. De Scheveningers, vaak visserslui in ruste, of nog actief, hadden hoewel het inkomen er gemiddeld laag was, het best onder elkaar. De onderlinge cohesie werd er belangrijker gevonden dan het lonkende materialisme. Het geluk werd gezocht en gevonden in het tevreden samenzijn.

En nog steeds drommen oude Scheveningers met een vissersverleden samen in een soort reservaat, aan de voet van de Zuiderpier van de Scheveningse haven. Herinneringen ophalen, en wanneer de wind overweldigend tekeer gaat, nog even samen ondergaan hoe het op een logger op de wild schuimende zee was.

Een braaf volk dat de Nederlanders voorzag van goed eiwitrijk voedsel, maar geleidelijk uiteengespeeld, Scheveningen uitgewerkt werd, en ook nog eens een bombardement van massa-immigratie te verduren kreeg.

Wat zou er gebeuren als ergens in de wereld een exotische gemeenschap overvleugeld wordt door een massa Nederlanders? Na eeuwen onderlinge verstandhouding en cohesie en een culturele solidariteit, zal de boel er tot een vulkanische uitbarsting raken waarbij het racisme in Duindorp verbleekt.

In ethisch linkse kringen wordt het drama van het volk der indianen graag aangegrepen om de koloniale witte mens te criminaliseren. Dat de indianen soms terugsloegen en terugvochten, wordt er als heroïsche zelfverdediging gezien. Er zijn bevrijdingsbewegingen die van de socialistische mens een moreel carte blanche kregen voor het plegen van aanslagen en moordpartijen, mits de witte mens de grote boosdoener was en er het slachtoffer van werd.

Als ergens in een Haags wijkje ressentimenten ontstaan tegen ontwikkelingen die geen enkel volk op aarde zonder weerstand zou accepteren, dan is Hitler er aan de macht gekomen en dreigen er vernietigingskampen. Geen moment wordt het idee geopperd dat de oorspronkelijke bevolking misschien te zeer te lijden heeft onder ontwikkelingen waar het niet om gevraagd heeft, maar die koud op de daken van de sobere woningen vielen.

Het is al vele keren voorspeld dat de massa-immigratie op een dag zou ontaarden in een strijd om het voortbestaan. Maar de socialisten waren ervan overtuigd dat ze van de autochtone mens het hoogste offer konden eisen, zodat ze met de duimen onder de oksels van zichzelf konden beweren dat ze prima verzetsstrijders zijn. Het heeft niet zo mogen zijn. In Deurne verschenen plotseling potige jongemannen die tegen een stelletje demonstrerende Marokkanen naar huis, naar huis, naar huis, riepen. In een Haags wijkje aan zee hebben ze er nu ook genoeg van zich te laten ringeloren.

Nu maar zien of de socialisten net zo moedig zijn als ze tijdens de Tweede Wereldoorlog waren.