Posts tagged ‘Gaza’

juli 6, 2015

“Israël hield zich aan de oorlogswetten tijdens Gaza-conflict”

 

  • Hamas terroristen in Gaza

“De VN-Raad voor de rechten van de mens wordt helaas gedomineerd door landen waarin vaak de mensenrechten worden geschonden. Het zijn net deze landen die Israël stelselmatig veroordelen en met de vinger wijzen”, schrijft internationale juriste Irit Kohn in volgend essay over het Gazaconflict van vorige zomer. De UNHRC richtte de Schabas/Davis Commissie op, die op 22 juni 2015 een rapport publiceerde over de oorlog. Omwille van haar vertekend mandaat besliste de Israëlische regering om niet samen te werken met de Commissie.

Irit Kohn

Irit Kohn: “Ik ben Voorzitster van de Internationale Vereniging voor Joodse Advocaten en Juristen, een VN-geaccrediteerde NGO. Wij hebben samengewerkt met de Schabas/Davis Commissie ondanks hun partijdigheid en hebben getracht om deze Commissie inzicht te verschaffen in het leed dat de raketaanvallen van Hamas bij de Israëlische burgers veroorzaakten en hoe deze beschietingen het conflict deden uitbreken.

In de tien jaar dat ik de leiding had van het internationale departement van het Israëlisch ministerie van Justitie, nam ik regelmatig deel aan overleg betreffende de uitoefening van het recht op zelfverdediging van Israël in overeenstemming met het internationaal recht. Dat overleg werd voorgezeten door de Israëlische Procureur-Generaal. Deze gesprekken hadden niet enkel betrekking op wat wel en niet mocht tijdens een militaire actie, maar ook op het morele dilemma om de schade aan burgers bij beide partijen te minimaliseren.

Opnieuw werd Israël tijdens het conflict met Hamas verplicht om een vijand te bestrijden die letterlijk ondergronds vocht, te midden van bevolkte burgerzones. Bewijsmateriaal opgenomen in het recente rapport van het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken toont aan dat: “Het training- en opleidingsmateriaal van Hamas… getuigt van haar doelgerichte inspanning om de IDF (Israëlische Defensiemacht) naar dichtbevolkte gebieden te trekken en om haar bevolking actief te gebruiken om de militaire operaties van de IDF te verhinderen.” Het rapport verklaart verder dat: “Hamas eveneens burgers actief aanmoedigde en zelfs dwong om in gebieden waar vijandigheden plaatsvonden te blijven ten einde de Israëlische aanvallen te verhinderen en hun eigen militaire activiteit af te schermen.”

Hamas maakte zich aan deze praktijk, het zogenaamde “menselijk schild”, meermaals schuldig en dit wordt beschouwd als een oorlogsmisdrijf. Dat is eveneens het geval voor de 4000 raketten die Hamas afvuurde op de Israëlische burgers. Ongeveer 250 raketaanvallen van Hamas mislukten en hun projectielen ontploften in Gaza, waardoor nog meer mensen omkwamen. Hiernaast groef Hamas ook aanvalstunnels richting Israël met als doel het infiltreren van Israëlische dorpen en het vermoorden van Israëlische burgers in hun eigen huis.

Israël bleef ondanks de confrontatie met deze criminele acties de wetten van het oorlogsrecht naleven. In deze context is het belangrijk om te benadrukken dat het juridisch advies van de Militaire Procureur-Generaal (MAG) van de IDF kan worden getoetst door de civiele Procureur-Generaal van Israël. Deze juridische aanbevelingen en beslissingen kunnen ook worden onderworpen aan het gerechtelijk toezicht van de Israëlische Supreme Court.

Raketten die in Ashdod neerkwamen

In feite gingen de inspanningen van de IDF om civiele slachtoffers te verminderen verder dan de juridische vereisten, dat blijkt uit de twee verschillende rapporten die opgesteld werden door belangrijke militaire deskundigen uit een aantal democratische landen. Die deskundigen kwamen naar Israël en voerden onderzoek naar de laatste operatie. Israël overtrof de gangbare militaire praktijken van andere democratieën door burgers in Gaza te waarschuwen voor militaire doelwitten in hun nabijheid en door hen op te dragen om het gebied te verlaten vóór de aanval. Tijdens het conflict heeft Israël ook uitgebreide humanitaire inspanningen geleverd om de ontberingen die de bevolking in Gaza ten deel viel te verlichten. Dat gebeurde door het bezorgen van voedsel en medicatie, dekens, brandstof en eveneens door medische hulp te verlenen aan gewonde burgers in Gaza.

Dat militaire conflicten nevenschade (onopzettelijke schade aan de civiele bevolking die zich in de buurt van een legitiem militair doelwit bevond) met zich meebrengen en dat er foute inschattingen gemaakt worden is spijtig en betreurenswaardig, maar niettemin erkend en aanvaard het internationaal recht deze realiteit.

Israël heeft een onderzoeksmechanisme op touw gezet om haar activiteiten tijdens het laatste conflict grondig te evalueren. Als open democratie is Israël in staat om dergelijke belangrijke incidenten te onderzoeken en te bepalen of deze het voorwerp uitmaken van fouten, nevenschade of oorlogsmisdrijven.

Momenteel bestudeert Israël 100 incidenten en heeft de MAG 19 strafrechtelijke onderzoeken gestart.

Het is belangrijk om de tegenstrijdigheden tussen de realiteit en beweringen die vaak naar voor worden geschoven aan te tonen. De onafgelaten partijdige houding van de VN ten opzichte van Israël draagt niet bij tot het vinden van een vreedzame oplossing voor het conflict. Het geeft enkel een impuls aan Hamas en andere terreurgroeperingen om niet van hun onwettige methodes af te zien.”

De auteur is de Voorzitster van de Internationale Vereniging voor Joodse Advocaten en Juristen, en voormalig hoofd van het internationale departement van het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bron: Joods Actueel

Tags: , ,
juni 7, 2015

Het regent weer Palestijnse raketten vanuit Gaza van Hamas en Co op Israël…

  • qassam-rocket

Afgelopen zaterdagnacht, 6 op 7 juni 2015, hebben gevechtsvliegtuigen van de Israëlische luchtmacht (IAF) een terroristische infrastructuur onder vuur genomen in het noorden van de Gazastrook in reactie op een raketaanval enkele uren eerder op de Israëlische gemeente Ashkelon, berichtte aldus de woordvoerder van het IDF.

Een raket die werd afgevuurd vanuit Gaza stortte afgelopen zaterdagnacht neer in open gebied net buiten het centrum van Ashkelon One, nadat de sirenes weerklonken over de regio van Lachish en het gebied van Hof Ashkelon. Verscheidene explosies werden eveneens in het gebied gehoord. Er was geen melding van gewonden noch schade. De raketaanval van zaterdag is de meest recente aanval vanuit Gaza de afgelopen dagen.

Bij wijze van bijkomende sanctie heeft minister van Defensie Moshe Yaalon, na de verschillende raketaanvallen van de voorbije dagen en weken, de grensovergangen van Erez (personenverkeer) en Kerem Shalom (goederentrafiek) tussen Gaza en Israël afgesloten, aldus een persverklaring van het ministerie. De grensposten zullen enkel geopend worden in humanitaire gevallen en het besluit om weer te openen zal genomen worden op basis van veiligheidsoverwegingen.

In een mededeling houdt het IDF zoals steeds de terreurorganisatie Hamas volledig aansprakelijk voor de voortdurende raketaanvallen op het zuiden van Israël. Ondanks het feit dat sinds 26 augustus 2014 een staakt-het-vuren bestand van kracht is, worden er door de verschillende terreurfacties in de Strook sporadisch raketten en mortiergranaten afgevuurd naar de Joodse staat en de voorbije weken dreigt de situatie andermaal te escaleren.

Op woensdagavond 3 juni explodeerden twee raketten die werden afgevuurd vanuit de Strook in de regio van Sdot Negev. Gelukkig zonder mensen te verwonden noch materiële schade te veroorzaken. Die raketaanval van woensdag volgde amper een week nadat terroristen vanuit Gaza een raket afvuurden richting het zuiden van Israël. De raket explodeerde nabij de gemeenschap van Gan Yavneh, nabij Ashdod. Ook hier gelukkig geen slachtoffers noch schade.

Als gevolg van de talloze raketaanvallen heeft het Israëlische leger (IDF/Tsahal) op vrijdag 5 juni enkele batterijen van het Iron Dome rakerafweersysteem opgesteld om het luchtruim van de Israëlische steden Ashkelon, Ashdod en Netivot beter te beveiligen.

Met dank aan Brabosh.com

mei 31, 2015

Westerse hulp aan Gaza loyaal en totaal, beloofde hulp van rijke Golfstaten ondermaats

bufferzone2Nee, op dit plaatje geen puinhopen in Gaza veroorzaakt door Israëlische bombardementen maar het Egyptische leger dat ter hoogte van Rafah aan de zuiderse grens begonnen is met de sloop van meer dan 2000 huizen om een bufferzone aan te leggen van 500 meter breedte tussen Egypte en Gaza om de terroristen van Hamas en Co buiten te houden. Egypte overweegt thans om die bufferzone nog uit te breiden tot 1500 à 2000 meters breedte!

Op woensdag 27 mei 2015 presenteerde de Wereldbank haar rapport aan het AHLC te Brussel omtrent de stand van zaken in verband met de beloofde hulpfondsen om de heropbouw van de Gazastrook te financieren, die zwaar geteisterd werd tijdens de oorlog van Hamas tegen Israël van afgelopen zomer.

Zoals in het verleden ook regelmatig bleek, zijn de westerse landen nagenoeg hun beloften om financiële bijstand aan Gaza bijna helemaal nagekomen maar van Arabische kant lijken beloftes net zoveel waard te zijn als het papier waarop ze werden betekend. Tot op heden blijkt dat de rijke Golfstaten samen met Turkije slechts 12%van de beloofde 156 miljoen dollars hebben uitbetaald, volgens de cijfers van de Wereldbank.

De 50 dagen durende zomeroorlog tussen Israël en Hamas en het dozijn gelieerde en door haar gecontroleerde overige terreurgroepen, resulteerde in een grote destructie van de Gazaanse infrastructuur en de reconstructie kosten worden geraamd tussen de 8 miljard en 10 miljard dollars. Op een internationale donorconferentie die in Caïro in oktober 2014 werd gehouden, werd door de internationale gemeenschap 3,5 miljard dollars beloofd om Gaza weder op te bouwen gespreid over een periode van drie jaren.

Rijke Golfstaten: veel beloven, weinig geven
De olierijke Golfstaten (niet inbegrepen de Verenigde Arabische Emiraten – VAE) samen met Turkije hebben tot nog toe slechts 12 procent van het beloofde geld gedoneerd dat geraamd werd op 156 miljoen dollars. De cijfers van de Wereldbank tonen aan dat hoewel Saoedi-Arabië bijvoorbeeld op de internationale conferentie te Caïro een half miljard dollars financiële hulp had beloofd aan Gaza het land in werkelijkheid slechts 48,5 miljoen dollars uitbetaalde.

Qatar, dat vele notoire internationale terroristen herbergt waaronder Hamasleider Khaled Meshaal, had ruim 1 miljard dollars aan Gaza beloofd maar betaalde slechts 102 miljoen dollars. Een andere oliestaat Koeweit, die op de conferentie 200 miljoen dollars hulp beloofde heeft tot op heden helemaal niet gegeven. Een andere met Gaza erg bevriende natie met name Turkije dat eveneens 200 miljoen dollars aan financiële hulp beloofde heeft tot dusverre slechts een kwart of 500.000 dollars uitbetaald.

De gulle gevers aan de Palestijnen zijn zoals steeds in het Westen te vinden. Kijk bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten dat van de beloofde 277 miljoen dollars reeds 84 procent van het bedrag heeft overgemaakt en Canada heeft zelfs de door haar beloofde hulp van 14,5 miljoen dollars volledig uitbetaald aan het Gazaanse leiderschap. Het 28 landen blok van de Europese Unie doe het iets minder – maar nog altijd stukken beter dan de Arabische wereld – en heeft van de door haar beloofde 349 miljoen dollars slechts 40 procent doorgestort, echter Groot-Brittannië bijvoorbeeld heeft reeds 80 procent van de door haar beloofde 32 miljoen dollars overgemaakt.

In het totaal, aldus het rapport van de Wereldbank, werd van de 3,5 miljard beloofde hulp door de internationale gemeenschap voor de heropbouw van Gaza precies 27,5 procent effectief overgemaakt zijnde bijna 1 miljard dollars. Maar het gebrek aan donorfondsen is volgens het rapport niet de enige oorzaak van de stagnatie in de wederopbouw van Gaza maar veeleer “de beperkingen op de invoer van bouwmaterialen in Gaza. Vandaar dat, in rekening genomen de legitieme veiligheidsoverwegingen van de naburige landen, nieuwe wegen moeten gevonden worden om de toegang van constructiematerialen aan Gaza drastisch te verhogen,” aldus het rapport.

Helaas negeert de Wereldbank de aanhoudende berichten uit Gaza waar Hamas en Islamitische Jihad voluit aan de heropbouw en betonnering van het terroristisch tunnelnetwerk werken en een nieuwe oorlog tegen Israël voorbereiden waarvoor kosten noch moeite worden gespaard. Zo bleek afgelopen week dat Hamas thans werkt aan een nieuwe weg in Gaza langsheen de grens met Israël bedoeld “om de Zionisten aan te vallen.” Al die bouwmaterialen voor tunnels een aanleggen van aanvalsroutes tegen Israël zouden beslist beter kunnen benut worden.

Eenheidskabinet Fatah/Hamas
Begin oktober 2014 vroeg de Palestijnse eenheidsregering Fatah/Hamas aan de internationale gemeenschap om ruim 4 miljard dollars te doneren om de zwaar getroffen Strook weer op te bouwen, volgend op de oorlog van Hamas tegen Israël. Ook de UNRWA lanceerde toen een dringende oproep om 1,6 miljard dollars te doneren, voornamelijk bestemd om duizenden woningen weer op te bouwen, de drinkwatervoorziening te herstellen en de geteisterde infrastructuur en het wegennet te herstellen, alsmede onderdak te bieden aan de ca. 100.000 Gazaanse daklozen.

Kort nadien volgde op 12 oktober 2014 een internationale conferentie in de Egyptische hoofdstad Caïro waaraan werd deelgenomen door een 50-tal landen en een 20-tal niet-gouvermentele organisaties die kwistig met miljarden dollars strooiden, echter noch Israël werd hierop uitgenodigd en al evenmin de Gazaanse terreurgroepen Hamas en Islamitische Jihad, nochtans de hoofdrolspelers en belangrijkste aanstichters van het recente 50-dagen durende conflict.

De deelnemers aan de conferentie gaven ruiterlijk toe dat al hun financiële inspanningen erg futiel zouden zijn zolang er geen permanent vredesakkoord bestaat tussen Israël en de Palestijnen. Bovendien kwam de eis van Israël om Gaza eerst te demilitariseren vooraleer massa’s dollars en euros te doneren aan de regering van de Palestijnse Autoriteit waarin sinds 2 juni ’14 officieel ook Hamas zetelt, niet eens ter sprake.

Rafah, grens met Egypte
Israël controleert twee van de drie grensovergangen naar Gaza en onderhoudt een volledige blokkade over het luchtruim en de zee, en kijkt nauwgezet toe op de levering van bouwmaterialen aan het Palestijnse gebied uit vrees dat ze zouden gebruikt worden voor de aanleg van aanvalstunnels en de aankoop van wapens, raketten en mortiergranaten.

Echter de derde grensovergang waarnaar door het Westen nauwelijks of niet wordt verwezen, is deze ter hoogte van Rafah aan de grens met Egypte. Die grensovergang wordt sinds oktober 2014 nagenoeg continu potdicht gehouden door Egyptische soldaten op bevel van Caïro. Het Egyptische leger heeft sindsdien meer dan 1500 smokkeltunnels van Hamas verwoest en dichtgegooid en heeft een nieuwe bufferzone langsheen de grens bijna voltooid om te verhinderen dat Hamas nog andere tunnels zou kunnen uitbaten of nieuwe zou kunnen uitgraven, om de wapenhandel te beteugelen en het in- en uitreizen van terroristen te verhinderen.

bufferzone3Zicht anno 2015 op Egypte vanuit de Gazastrook. Aan de overkant aan Egyptische zijde werden duizenden huizen gesloopt om een brede bufferzone aan te leggen en al de bewoners werden manu militari door het Egyptische leger verdreven. Geen betogingen van mensenrechtenactivisten, geen “boycot Egypte” oproepen, niks, nada, zero, nulkommanul protest. Die hebben het allemaal te druk met Israël te demoniseren en stigmatiseren.

Met dank aan Brabosh.com

Tags:
maart 9, 2015

In Gaza oefenen milities van Abbas’ Al Fatahpartij in het bestormen van IDF posities

Fatah-armedGaza, 6 maart 2015. Gemaskerde militieleden van de Al Aqsa Martelaren Brigades, de gewapende vleugel van Al Fatah, op militaire oefening in de duinen aan de kuststrook. (foto: Facebookpagina van Al Fatah)

De gewapende vleugel van Al Fatah hield op vrijdag jongstleden militaire oefeningen in de Gazastrook. Volgens de Libanese TV zender al-Mayadeen simuleerden de militie van de terreurgroep de overname en bombardement van IDF posities.

Abul AbedAbul Abed (plaatje rechts), de commandant van de al-Aqsa Martelarenbrigade in Gaza, vertelde al-Mayadeen dat zijn mannen niet enkel hun gevechtsvaardigheden verbeterden maar ook werken aan de verbetering van de capaciteit om raketten te lanceren.

“Met betrekking tot de ontwikkeling van raketten, zijn er ernstige ontwikkelingen en worden er dagelijks ernstige experimenten uitgevoerd,” zei Abul Abed. De opleiding was gericht op lichamelijke oefening, combat vaardigheden en Islamitische doctrine, aldus het rapport van de TV.

De Al Aqsa Martelaren Brigades eindigden hun opleiding, die genoemd was naar Ziad Abu Ein [*], met opzichtig machtsvertoon waarbij ze over een Israëlische vlag marcheerden en hun geweren leegschoten op een poster met een foto vanAvichay Adraee als doelwit. Adraee is de Arabisch-talige woordvoerder van het Israëlische leger (IDF.)

[*] De 55-jarige Ziad Abu Ein, een PA-minister zonder portefeuille en berucht volksmenner,overleed onverwachts aan de gevolgen van een hartifarct, toen hij op woensdag 10 december 2014 betoging aanvoerde in een vluchtelingenkamp nabij Ramallah voorbij de Groene Lijn. Zijn dood zorgde voor nogal wat commotie onder de Palestijnen die Israël beschuldigden van moord op hun leider. Een autopsie wees uit dat hij een natuurlijke dood was gestorven.

Al Fatah, de beweging van de Palestijnse Autoriteit President Mahmoud Abbas, die het Palestijnse veiligheidsapparaat domineert op de Westelijke Jordaanoever, verklaarde onlangs dat naar aanleiding van de dood Ziad Abu Ein, de PA de intentie heeft om haar samenwerking met Israël inzake het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de Palestijnse gebieden zal opzeggen. Een dreigement dat het om de haverklap herhaalt sinds de oprichting van de Palestijnse Autoriteit in 1994 als gevolg van de Oslo Akkoorden.

qassam-logoLogo van de Al Aqsa Martelaren Brigades van Al Fatah

De Al Aqsa Martelaren Brigades van Abbas nemen al jaren trouw deel aan de strijd in Gaza aan de zijde van Hamas en Islamitische Jihad, net zoals dat ook tijdens het recente zomeroffensief het geval was en zij tientallen raketten afvuurden naar Israël’s steden Ashkelon en Sderot.

Hierover ondervraagd door de buitenlandse pers reageerde PA-president Mahmoud Abbas bijzonder geërgerd. Abbas die nooit om een leugen verlegen zit, verklaarde zonder te verpinken “dat hij die gewapende vleugel van zijn partij reeds in 2008 had opgedoekt” en deze de facto niet meer bestaat.

Ook deze beelden leveren een zoveelste bewijs dat Abbas liegten zijn vermeende ‘gematigdheid’ slechts een pose is, bedoeld om het Westen een rad voor de ogen te draaien opdat de hulpfondsen onderminderd blijven doorstromen naar de failliete Palestijnse Autoriteit waarvan niemand weet (lees: niet wìl weten!) wat er met al dat geld gebeurt.

 

Fatah-armed2Gaza, 6 maart 2015. Gemaskerde militieleden van de Al Aqsa Martelaren Brigades, de gewapende vleugel van Al Fatah, op militaire oefening in de duinen aan de kuststrook. (foto: Facebookpagina van Al Fatah.

 

Met dank aan Brabosh.

augustus 5, 2014

Shujajia district in Gaza was bolwerk van Hamas gebouwd met hulpgelden van VS en EU

shu-bolwerk2

Eén van de primaire doelwitten tijdens de eerste dagen van het grondoffensief dat op 18 juli van start ging was het Shujajia district in het oosten van Gaza Stad, dichtbij de grens met Israël. Dagenlang werd dit stadsdeel zwaar bevochten en verdedigd door Hamas. Dat was geen toeval.

handboek-hamasGisteren werd in het felbevochten Shayiya district in het oostelijk deel van Gaza Stad door het IDF een handboek van Hamas ontdekt omtrent stadsguerilla en het aanbevolengebruik van burgers als menselijk schild.

Zoals reeds bij herhaling vermeld, werd door Hamas voortdurend de burgerbevolking van Gaza gebruikt als menselijk schild. Hoe meer slachtoffers onder de burgers hoe meer profijt Hamas erin zag. Het handboek bewijst tevens dat het inzetten door Hamas van burgers als menselijk schildintentioneel en vooraf gepland was.

Zoals uit het kaartje hieronder blijkt werd het dichtbevolkte Shujajia district door de terreurgroepen uitgebouwd tot een bolwerk van de terreur. Shujajia was als het ware een echte vesting vanwaar bovengronds onophoudelijk raketten werden afgevuurd.

motoOndergronds werd een uitgebreid tunnelnetwerk aangelegd met tientallen in- en uitgangen en ondergrondse verbindingen. Er werden zelfs motoren gevonden (plaatje hierboven)om zich snel door de tunnels te kunnen verplaatsen.

Die zouden worden ingezet wanneer een IDF-soldaat kon overmeesterd worden, ontvoerd en snel overgebracht naar een geheime bergplaats. Elke terreurcel kreeg als eerste opdracht om te trachten een IDF-soldaat te grijpen die dan later voor veel gevangen Palestijnen kon worden ingeruild.

Het is duidelijk dat Hamas en Co hier vele jaren aan heeft gewerkt en een grote veldslag voorbereidde. Huis- en tuinvlijt die vele miljoenen Amerikaanse dollars en Europese euros heeft gekost, schaamteloos weggegrist uit de hulpfondsen die oorspronkelijk bedoeld werden om voor al die verpauperde Gazanen een betere infrastructuur op te bouwen.

Klik op het kaartje voor groter beeld:
640 x 1024 pixels
kaart-shujajaMet dank aan Brabosh.com

Tags: , ,
juli 28, 2014

De Gazaan blijkt minder pro-Hamas dan de Europeaan

Hamas voerenDe Duitsers tijdens het interbellum stemden in 1932 met 33,1% op de NSDAP van Adolf Hitler en gingen geen vreugdevolle toekomst tegemoet. De NSDAP bezette 196 van de 584 zetels in de Rijksdag en de Duitsers zouden pas weer naar de stembus mogen nadat de NSDAP-leiders uit de Berlijnse bunkers gejaagd waren dan wel zelfmoord boven ophanging verkozen.

In 2006 bemachtigde Hamas bij de verkiezingen 76 van de 132 zetels. Vervolgens werden alle politieke opponenten uitgeroeid of Gaza uitgejaagd en er volgden jaren van onderdrukking, corruptie, uitbuiting en niet te vergeten, oorlogszucht richting Israël.

Wat je de NSDAP-leiding wel moet nageven is dat die in Duitsland verblijvend het Duitse volk opofferde voor een hoger ideaal. De leiding van Hamas zit hoog en droog veilig en niet tussen de puinhopen van Gaza tot de laatste snik oorlog te voeren.

Nu Monique van Hoogstraten in nota bene Trouw en toch aangetrokken voor haar onbesuisde Israël-haat, in Gaza voorzichtig informeert naar de meningen over Hamas, blijken die opvallend af te wijken van wat in linkse en islamitische kringen in Europa gangbaar is.

Het moet gezegd dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in zowel Duitsland als in de bezette gebieden kritiek op de NSDAP een zekere dood betekende. In Gaza geldt voor kritiek op Hamas ongeveer een identieke mores. Bij kritiek grote kans op een standrechtelijke executie wegens spionage voor Israël.

Je kunt in de Knesset zonder dat je door een Nacht van de Lange Messen of  Nacht und Nebel geveld wordt, voor de opheffing van Israël pleiten. In Gaza kritiek op Hamas leveren is een fatale levenshouding die je makkelijk met de dood bekoopt.

Dat het Monique van Hoogstraten desondanks toch lukte enkele Gazanen te vinden die spijt hebben van hun stem op Hamas, mag enige bewondering oproepen, maar is wel te laat. Heel veel slachtoffers te laat, want van Hamas was immers bekend dat die voordat Gaza ingenomen had, nadat het door Ariel Sharon aan de Arabieren teruggegeven was, al heel veel wat moordpartijen op onschuldige burgers gepleegd had.

Je kon dus vermoeden dat het democratisch – dat zeggen linkse mensen er altijd graag bij – gekozen Hamas in Gaza, mits je maar niet stekeblind voor de historie van deze organisatie was, voor onnoemelijke ellende garant zou staan,

In werkelijkheid heeft een aanzienlijk hoger percentage Gazanen voor Hamas gestemd dan Duitsers voor de NSDAP. Of het naïviteit van de Gazanen was, of toch de ongebreidelde Jodenhaat van Hamas dat ze zo massaal in 2006 op de partij hebben gestemd, weet ik niet. Maurice de Hond gaat er niet even langs om er de mening te peilen.

Wat we wel weten is dat Hamas zich vanuit Europa, maar lees in linkse en islamitische kringen, op veel bijstand kan verheugen. Was op de nationaalsocialistische en fascistische naties na, een groot deel van Europa tegen de NSDAP en was dat uiteindelijk de oorzaak van de ineenstorting van het Derde Rijk, de sympathiebetuigingen die Hamas vanuit Europa ontvangt zal geen reden zijn het bijltje erbij neer te gooien. Het gaat Hamas zelfs voor de wind. Niet Hamas is de sigaar maar het Gazaanse volk en het democratische Israël, terwijl als bijvangst het Internationale antisemitisme ook flink veld wint.

Mochten de kiezers die Hamas aan de macht gebracht hebben daar op gehoopt hebben, dan hebben ze zeker hun zin gekregen. Dat ze nu in ongeveer in net zo’n een vreselijke ellende zitten als de Duitsers die in blind vertrouwen op de NSDAP stemden, zullen ze dan maar op de koop toe moeten nemen. Zolang in Gaza geen geslaagde Von Stauffenberg-aanslag op de Hamas-leiding plaatsvindt, zullen er nog veel slachtoffers in Gaza vallen. Maar zoals ik al schreef, zit de Hamas-leiding veilig en niet in een bunker in Gazastad te wachten op Israëlische tanks of een aanslag van een Gazaanse Von Stauffenberg.

In tegenstelling tot de geallieerden die in het laatste halfjaar van het Derde Rijk in de hoop op een snelle Duitse capitulatie grote Duitse steden in een vuurzee zetten, doet Israël het heel wat netter. Met alle militaire technologie waar Israël over kan beschikken is het een peulenschil van Gazastad een Dresden te maken. Maar zelfs dan zal Hamas niet capituleren want hun vrienden in Europa zullen steun en toeverlaat blijven van deze terroristen, ook al heeft de Gazaan zelf schoon genoeg van ze.

Nou, dat wordt nog wat als ISIS in Europa gaat huishouden.

 

juli 22, 2014

Europa verliest op alle fronten

Europa op alle frontenIn 1941 bedacht Berlijn de slogan V=Victorie, want Duitsland wint voor Europa op alle fronten. We zijn inmiddels in het jaar 2014 aangeland en we zien dat het gedroomde Groot Europa tot aan de Oeral en over de Bosporus nog voor het tot stand gekomen is aan alle kanten flink aan het craqueleren is.

De Europese bemoeienis met Oekraïne is, zoals ik hier reeds eerder stelde, een grote misstap gebleken. Kiev en Moskou smijten elkaar met rotte vis om de oren en de Europese politici laten er o grote domoren, hun oren er opvallend gemakkelijk naar hangen en lijken op oorlogskoers te willen.

Tussen Kiev en Moskou is een propagandistisch Katyn in herhaling over wie de massamoordenaars toch zijn die de MH17 uit de lucht geschoten hebben. In Katyn waren het de Sovjets en niet de nazi’s die het gedaan hebben. Op welke blauwe ogen je hier moet vertrouwen weet ik eerlijk gezegd niet, want zowel op de Balkan als in oostelijker richting zitten de echte jongens van de gestampte pot. Goed idee dus van Guy Verhofstadt en Hans van Baalen om een Europa tot aan de Oeral en over de Bosporus te verlangen, want van stabiliteit in Europa worden sommigen maar onrustig, dus gewoon de grenzen verleggen richting vuurhaarden.

Aan die andere grens zit bondgenoot Turkije en aspirant EU-lid door Nederlandse militairen met Patriots beveiligd te worden, maar helpt Erdoğan ondertussen ISIS, dat zowel in het Midden-Oosten als in Europa hyperactief is. En met een dagelijkse dosering Ritalin zijn die niet meer kalm te krijgen.

Terwijl in twee dagen tijd in Syrië 700 doden vallen, de stad Mosul na 2000 jaar christendom wreed ontkerstend wordt en christenen die stad waarschijnlijk voor altijd vaarwel moeten zeggen, zie je in Europa de islam zich met ISIS versterken. Brede stromen boze moslims trekken door de Europese straten waar in 1945 dronken van vreugde nog de bevrijding groots gevierd werd.

Dat de groot Europa omarmende pers met het islamitische bloedvergieten in Syrië en Irak vreselijk in de maag zat – want er blijkt zonneklaar uit dat de islam geen vredesapostelen baart maar volk dat de hand niet omdraait voor de meest lugubere slachtpartijen – was al wel duidelijk. Er werd maandenlang gezocht naar ontlastende verklaringen voor de misdaden van ISIS en consorten, terwijl het Nederlandse volk zich juist te schamen had over de folklore van Zwarte Piet, die echter niet met bommen maar vredig met peternoten strooit.

De altijd snel opgewonden moslims in Europa lieten hun broeders en zusters in het Midden-Oosten rustig  hun gangetje in het massamoorden gaan, maar veerden pas opgewonden op nadat Israël met een genoeg is genoeg op de rakettenregen uit Gaza reageerde.

In de 14 jaar van deze jonge eeuw zijn er door islamitische hand honderdduizenden moslims afgeslacht zonder dat het tot opwinding onder de Europese moslims leidde. In Darfur en Syrië  tezamen zijn in die veertien jaar tijd meer dan een half miljoen moslims door moslims vroegtijdig uit het leven gejaagd. En wie het weet mag het zeggen, maar er zijn geen aanwijzingen dat dit op korte termijn zal eindigen maar eerder tekenen dat dit juist zal toenemen.

Het complotje tussen de groot Europa gezinde politici en pers met de islam kan misschien in Europa op enige bijstand rekenen en de opinievorming beïnvloeden, maar gelukkig is niet iedereen achter dit karretje te spannen. En opmerkelijk genoeg vinden ze in het Midden-Oosten anders dan Europa in toenemende mate dat Hamas, Al Qaida en ISIS geen fijne bondgenoten zijn om een goed leven mee te delen.

De tijd dat alles in het Midden-Oosten zich meteen achter Hamas schaarde is mede door het optreden van ISIS voorbij. Gematigder regimes houden het wat de moslimbroeders, Al Qaida, ISIS en Hamas betreft voor gezien. En het zal niet verwonderen als in dat Midden-Oosten waar Europese jihadisten steeds meer de toon gaan bepalen, een groeiend doch voor de eigen veiligheid verhuld begrip voor Israël gaat ontstaan.

De vijanden van Israël zijn namelijk ook de vijanden van een stabiel Midden-Oosten. En de Egyptische president Abdel-Fattah al-Sisi herinnert zich maar al te goed dat Mohamed Morsi bakken geld van Europa kreeg en liet gebeuren dat de Sinaï, al twee keer na verovering door Israël aan Egypte teruggeven, nu net als Gaza tot oord van terroristisch vermaak verworden is.

Terwijl Israël-hater en Morsi-vriendin Rena Netjes als heldin in de watten gelegd werd, was het Franse romannetje van Frans Timmermans uitgelezen en het geld uit de Nederlandse schatkist voor Mohamed Morsi en Omar al-Bashir uitgegeven. Geen wonder dat Abdel-Fattah al-Sisi zijn wapens in de strijd tegen de moslimbroeders, Al Qaida en ISIS nu van Poetin krijgt.

Het Europa dat voedingsbodem bleek voor ISIS en nu oorlogszuchtige taal spreekt tegen Poetin, kneep jaren een oogje dicht toen het zelf het paard van Troje werd dat het Midden-Oosten in vuur en vlam zette. Het is namelijk al meer dan een decennium bekend dat kapitaal van Europese moslimextremisten naar de Oriënt geschoven werd, het is minstens even lang bekend dat Arabische potentaten oliedollars naar de radicale preekhuizen in Europa gevlogen hebben.

Terwijl Nederlandse militairen Turkije beschermen, speelt Erdoğan doodrustig de Einsatzgruppen van ISIS in de kaart zodat die Syriërs en Irakezen kunnen afslachten. In werkelijkheid is Nederland en dus Europa militair betrokken bij de destabilisering van het Midden-Oosten. En met zodanig hoogoplopend succes dat fanatieke Turken in Nederland vrijelijk een joelfeest kunnen houden bij het herdenkingmonument van de Turkse genocide op de Armeniërs, maar daarentegen de groot Europa gezinde pers pas opgewonden raakt als op een PVV-demonstratie een paar Prinsenvlaggen wapperen.

Het is daarom dat het gedroomde groot Europa tot aan de Oeral en over de Bosporus door eigen handelen al om zeep geholpen is nog voor dat die tot stand kon komen. Het toenemende brutaliseren van de Europese culturen door de culturen uit de Oriënt heeft het nationalisme dat dood gewaand geacht werd laten herleven. Wie de demonstraties van de afgelopen weken tegen Israël zag herinnert zich naast swastika’s vooral vlaggen van Turkije, Marokko en Palestina.

Waar de Prinsenvlag onder een moreel verbod valt, bleek het nationalisme in andermans land in de groot Europa gezinde pers acceptabel te zijn. Deze uiting van suïcidaal zelfracisme zal de uiteindelijke doodsteek worden van het gedroomde groot Europa tot aan de Oeral en over de Bosporus.

ISIS, dat vanuit Europa vrijelijk kon opereren, zou wel eens de katalysator kunnen zijn voor veranderende inzichten. De toekomst van het Midden-Oosten zou er daarom een kunnen worden van de meest vreemde bondgenootschappen om erger te voorkomen.

Europa dat juist afstevent op dat erger door de gevaren opzettelijk te negeren, glijdt ondertussen af richting vroege middeleeuwen. Nee, niet die van de Karolingische renaissance maar van de heethoofdige woestijnachterlijkheid die nu in brede stromen en met op drift geraakt vlagvertoon door de Europese straten trekt. Het risico van een vierde recessie op rij neemt dat Europa er op de koop toe bij, want wie bij een boycot van Rusland a zegt moet ook b zeggen. 

juli 17, 2014

Burgerslachtoffers

hamasWat de nieuwswaarde is van Israël heeft kort voor bestand Gaza beschoten in de NRC, is volstrekt onduidelijk, want een bestand gaat pas in als dat ingaat. Wat wel ontbreekt bij deze kop in de NRC is dat Israël eerder voor een staakt-het-vuren was en Hamas het afwees, zodat de strijd aan beide zijden doorging. Het valt natuurlijk wel te begrijpen dat het voor de overwegend linkse pers moeilijk te verkroppen was dat juist troetelkind Hamas het staakt-het-vuren afwees.

Een geheel andere zorg is het aantal slachtoffers en het aandeel van burgers daarin. Wie in de berichtgeving, en de lezers van de linkse pers zijn daarin als trouw leesvee te betitelen, zich volgzaam toont, moet langzamerhand wel antisemiet worden. En dat lukt dan ook aardig als je het antisemitische gekreun onder de anti-Israëlische stukken op de linkse fora tot je neemt.

Samengevat komt het er op neer dat ieder volk recht op een eigen land heeft, behalve de Joden. Nou, dat laatste is niet helemaal waar, want ook de Tibetanen en Koerden hebben dat recht niet. Wel de Arabieren, want vraag maar eens aan iemand hoeveel Arabische landen er zijn. Grote kans dat die het antwoord schuldig moet blijven. Afgaande op wat de Arabische Liga een Arabisch land noemt, zijn het er 22. Dus 22 Arabische landen, maar geen Tibet en Koerdistan. En als de Arabieren en de linkse luitjes hun zin krijgen, ook geen Israël.

Er leven ruw geschat 280 miljoen Arabieren (de gearabiseerde niet-Arabieren zoals de berbers zijn daarin meegerekend) op Moeder Aarde. Die hebben dus 22 landen nodig, terwijl de multiculturele Amerikanen met ruim 300 miljoen zielen aan een land genoeg hebben, willen de Arabieren met Palestina er nog eentje bij hebben.

En als de Arabieren hun zin krijgen, willen ze ook geen Joden in het Midden-Oosten, zoals ze daar ook hard werken aan geen christenen. En dat is toch wel raar, want er woonden al ver voordat een bliksemschicht een vinger in het sedertdien voor islamieten heilige Jeruzalem stak (en dan even in volgorde van anciënniteit), Joden en christenen in dat oord ver voordat de eerste met kromzwaard zwaaiende Arabier er heer en meester werd.

En laten de linkse luitjes zich maar geen illusie maken, de kromzwaarden zijn intussen ook in de keurige Haagse dreven verschenen met als ideaalbeeld Hagistan. En gelooft u mij als ik zeg, zodra de linkse luitjes net zoals de Joden in Israël het vuur aan de schenen voelen, veranderen ze als kameleons van politieke kleur.

Maar nu wat de burgerslachtoffers in Gaza betreft. Wat de berichtgeving over Israël aangaat, wordt altijd dat wat het heetst van de naald is meteen als waar aangenomen. En de pathos van de Arabische wereld is daar nu eenmaal goed in geoutilleerd. Dat er daarna langzaam enige nuance in aangebracht wordt, is dan te laat en glijdt als regen van een leien dak omlaag de zompige grond in. Zo ook met de berichtgeving over de burgerslachtoffers in Gaza. De wereld slikt die uit handen van Hamas als zoete koek. En het is zeker waar, in tijden van oorlog doen alle strijdende partijen aan propaganda.

Maar naast dat Hamas vanaf een van de meest dichtbevolkte bevolkingscentra (Ja, echt Dries) duizenden raketten op Israël afgevuurd heeft, blijkt het met het aandeel van burgers onder de Gazaanse slachtoffers ook niet helemaal kosjer te zijn.

Wat betreft het afvuren van raketten vanuit dichtbevolkte gebieden, lijkt Hamas in de leer gegaan te zijn bij het Derde Rijk. De onbemande vliegende bommen en de raketten die we kennen als V-I en V-II hebben in mijn vroegere woonstad onnoemlijk veel leed gebracht. De Britten hebben er zelfs onbedoeld het Bezuidenhout mee in een vuurzee omgezet. Prima propaganda voor het Derde Rijk natuurlijk.

Maar nu dan het aandeel van burgers in de Gazaanse slachtofferschare. Daar is namelijk iets vreemd mee aan de hand. Nou, lees maar op de site van Likoed Nederland. Natuurlijk vreselijk onbetrouwbaar, want Joden en ook nog pro-Israël. Nee, de informatie van Hamas is natuurlijk veel betrouwbaarder. Maar toch maar even lezen wat er over geschreven wordt.

Maar goed, er lijkt even een bestand te zijn en dat is maar goed ook, want oorlogen zijn vreselijk. Ook die door moslims onderling gevoerd worden, of tegen niet-moslims. Want heus lezers, gaat het echt over slachtofferaantallen, dan moet u toch daar maar even naar kijken. En dan vooral de aantallen burgerslachtoffers even onder de loep nemen. Maar ja, de daders zijn natuurlijk geen Joden maar inwoners van landen waar er maar liefst 22 van zijn.

Eerlijk gezegd en een niet geheel onbevooroordeelde mening, zouden er meer landen als Israël  moeten zijn. Meer democratie, welvaart, welzijn, wetenschap, christenen, Joden, ongelovigen, homo’s, vrijheid van meningsuiting, en heel misschien minder Arabische landen dan de 22 die nu de wereldgeschiedenis bepalen.

Maar ja…

juli 7, 2014

De schroothandel van Hamas en een glimpje hoop

IsraelEigenlijk kun je de 135 raketten die Hamas in deze nog prille julimaand op Israël afgevuurd heeft zien als een ietwat eigentijdsere versie van de aloude steniging. Als Israël er geen maatregelen tegen zou treffen zoals prima schuilkelders bouwen, een IJzeren Koepel instellen en een stuk land wat minder bevolkt laten, dan zouden er waarschijnlijk net zo veel slachtoffers vallen als er in Gaza vallen als Israël op een rakettenregen reageert. Maar Joden zijn geen Palestijnen en die houden er dus niet van menselijke schilden in te stellen en raketten af te vuren vanuit dichtbevolkte gebieden. Dat vinden de Israël-haters maar niks, want die eisen net zo veel Joodse als Palestijnse slachtoffers. En stiekem hier en daar zelfs veel meer Joodse dan Palestijnse slachtoffers.

Maar toch, 135 raketten in 6 dagen, dat is een hele schroothandel. Hebben we het nog niet over alles wat Hamas totaal over de heg gegooid heeft. Dat de Gazaan daar zelf niet beter maar juist slechter van wordt, want er vallen onder de burgers toch opvallend vaak slachtoffers, wordt in het deftige Westen maar niet goed begrepen. Je zou dus denken, geen cent meer naar Hamas en Gaza, alvorens Hamas besluit geen dingen meer te doen die voor de arme Gazaan zo nadelig zijn.

Hulp bieden aan een volk dat zichzelf ten gronde richt door Hamas al jaren in de gelegenheid te stellen gevaarlijk schroot over de heg te smijten, is toch zoiets als water naar de zee dragen. Per slot van rekening is het geen plicht van de Gazaan zelfvernietiging te plegen maar hooguit een recht. Althans, als je de Westerse reacties over de rakettenregens aan je voorbij laat gaan.

Het nare van het verhaal is dat al die Palestijnse moordclubjes die de baas spelen, onderhands ook weer moordclubjes hebben die zodra er een kans op vrede lijkt te zijn, voortvarend doorgaan met een rakettenregen of aanslagen.

Op die fluit kunnen Joden natuurlijk ook fiedelen, zoals we zagen aan de Joodse extremisten die een Palestijnse jongen levend verbrandden. Als je Hamas of Fatah niet bij de haren grijpt voor wat de onderdanen van beide haatverspreiders doen, komen er ook Joden die dat doorkrijgen en hun feestje van gewelddadigheid plegen.

Had nu toch maar Hamas en Fatah wél bij de haren gegrepen in plaats van Israël, want je kunt er vergif op innemen dat het oog om oog, tand om tand naar meer gaat smaken.

Er is natuurlijk wel een essentieel verschil. De moordenaars van de drie Joodse jongeren zijn niet door de Palestijnen opgepakt maar door de Joden. De moordenaars van de Palestijnse jongen zijn wel door de Joden opgepakt. Dat dus wel.

Toch heeft de Joodse burgemeester van Jeruzalem Nir Barkat het voor elkaar gekregen dat de ouders van de Joodse jongens en de ouders van de Palestijnse jongen met elkaar in gesprek gingen. Nu maar hopen dat de Palestijnse ouders niet op verdenking van verraad aan de Palestijnse schandpaal genageld zullen worden, want Palestijnen die praten met Joden kan wel in Israël maar niet in Palestina.

Raar toch? Of toch niet?

Laten we toch maar hopen dat dit een glimpje aan de horizon is, want zonder hoop geen toekomst.

juli 2, 2014

Het Europese Jodenoffer

schapenOnlangs liet ik op deze plek al doorschemeren dat er in de krochten van de islamitische wereld hard aan gewerkt wordt Israël in de smerige oorlog van het Midden-Oosten te lokken. Met de ontvoering van de drie Israëlische tieners, de nieuwe rakettenregen uit Gaza, en de Europese Israël-haters op hun favoriete praatstoel, zit dat er nu ook echt aan te komen. Terwijl Europa niet de islamitische wereld eens een flinke tik op de moordende tengels gaf, werd na de vondst van de vermoorde tieners juist Israël opgeroepen niet hard te reageren. Wat natuurlijk een prima actie is om de moslims te paaien, maar voor Israël zet het nu eenmaal geen zoden aan de dijk masochistisch te reageren op een gruweldaad.

De luxe van het Europese masochisme ten aanzien van de steeds dieper in het Europese hart opererende moslimextremisme, kan de splinter in de islamitische woestijn die Israël is, zich niet permitteren. Strelen, koesteren aan de borst en vredesduiven sturen na een moordpartij en rakettenregenbuien werken nu eenmaal niet bij aanhangers van een rudimentair gewelddadige religie.

Het mag dan zo zijn dat moslims in Nederland zich niet willen aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden, maar Nederlanders daarentegen vriendelijk doch dringend verzocht worden zich aan de islamitische mores aan te passen, Israël kan feitelijk niets anders dan zich aan de islamitische normen en waarden aanpassen en geweld met geweld beantwoorden. De eerste reactie op het zelfbeschikkingsrecht dat de Joodse staat door de Verenigde Naties gegund werd, werd immers ook in islamitisch geweld gesmoord. En zelfs nog ver voordat Joden in het Midden-Oosten hun Israël gesticht hadden, was het doden van Joden een gangbaar gebruik.

Onschuldige burgers ontvoeren om ze te vermoorden, is bovendien een bekend patroon daar in het brandende zand van het Midden-Oosten. Daar kijken ze niet op een leven meer of minder. Voor het vermoorden van kinderen voor een hoger doel draaien ze de gelooide handjes ook niet om, want november 2013 was al bekend dat in Syrië een Holocaust op 11.000 kinderen heeft plaatsgevonden. En er is geen enkele reden te veronderstellen dat die praktijk daarna opgehouden is.

Wat Israël gegeven de omstandigheden kan doen om niet in die smerige oorlog gelokt te worden is een onoplosbaar raadsel. Niets doen, is geen optie, want dan worden ontvoeringen en raketbeschietingen een waar islamitisch offerfeest. Deze keer niet van gekeelde schapen maar van vermoorde Joden. En laten Joden nu tot schade en schande experts zijn in het offerfeest van gedode Joden.

Dan mag Europa na 1945 Nie wieder Krieg geroepen hebben, de Joden daarentegen riepen Nie wieder Shoah. En ik kan iedereen verzekeren dat Joden alle zeilen zullen bij hijsen een herhaalde Shoah te voorkomen. Dat Europa zich niet aan dat Nie wieder Krieg gehouden heeft, want op dit moment wordt en zo vele momenten eerder werden in het Europa na 1945 talloze oorlogen uitgevochten, bewijst dat Europa ongeveer net zo te vertrouwen is als een roedel wolven in een Barneveldse legbatterij.

Op Europa vertrouwen kunnen Joden dus niet meer. Het Europa dat zichzelf verkocht aan de islam en nu uitvoerhaven is van de moordenaars van het Midden-Oosten, mag dan wederom Israël oproepen met op de rug gebonden handen rustig af te wachten op wat komen gaat, maar je kunt Joden veel verwijten, echter niet dat ze zo dom zijn zich nog eens als makke schapen te laten offeren.

Dat “offerfeest” gaat dus niet door.