Posts tagged ‘geweldmonopolie’

april 10, 2014

Met een gebroken geweertje de woelige baren op

Gebroken geweertjeSocialisten hebben van oudsher een hekel aan geweld. Tenzij dat het geweldsmonopolie van de staat betreft, dient iedere burger de gevaren die dagelijks passeren als gedwongen pacifist te trotseren. Zo ook de bemanning van de vele Nederlandse koopvaardijschepen die de riskante wateren van de Golf van Aden passeren, maar ook op andere zeevaartroutes koersen. In 2013 ging dat een jaartje ‘goed’ omdat Nederlandse marineschepen in de golf van Aden de boel beveiligden. Dat kost de koopvaardij 5000 euro per dag per schip. Wat de aanwezigheid van de marine in de Golf van Aden de Nederlandse belastingbetaler kost, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat betaalde beveiliging zo’n beetje de uitvinding is van de Italiaanse maffia.

Nu zou de koopvaardij zich graag willen beveiligen met wapens. Maar de PvdA ziet hiermee het hemelrijk van het geweldsmonopolie van de staat bedreigd. Wat nogal raar is, als je weet dat het in Nederland wemelt van de gewapende criminelen. En wat het zo de hemel in geprezen geweldsmonopolie van de staat betreft, zie maar een Walther P99 in te zetten tegen een AK-47 van meester-ontwerper Michail Kalasjnikov, een schietmonster dat in toenemende mate in Nederland gebruikt wordt om criminele afrekeningen te beslechten en overvallen te plegen. Daar sta je dan te dweilen met een waterpistool tegen de misdaad.

Dat de PvdA weigert in te stemmen met de private beveiliging van de koopvaardijschepen betekent per saldo dat de koopvaardij op zee overal en altijd afhankelijk is van de bescherming van de Nederlandse marine. Zeepiraterij rust net zoals de criminaliteit op een waterbed. Worden er aan het voeteneind maatregelen tegen bedwantsen getroffen, dan wandelen de beestjes gewoon naar het midden of het hoofdeinde om op die plekken van het leven te genieten.

Dan mag de marine in de Golf van Aden misschien een succesvol jaartje gehad hebben, elders op de woelige baren is het er allerminst veilig. De private beveiliging van de koopvaardij is dus niet slechts een beveiliging tegen de Somalische piraten, maar ook tegen die in de andere wateren.

De Nederlandse werknemers op Nederlandse grond worden mede onder invloed van de PvdA en de FNV, met een woud aan Arbo-regels tegen bedrijfsrisico’s beveiligd. De koopvaardijbemanning is echter afhankelijk van de toevallige aanwezigheid van marineschepen. Mochten die even niet in de buurt zijn, dan wordt het voor de koopvaardijbemanning op de knieën vallen en tot de hemel bidden, maar het hemelrijk van het geweldmonopolie van de staat zal ze niet beschermen.

Het gebroken geweertje van de PvdA, dat door de voorloper van die partij, de SDAP, zo dapper verdedigd werd in een tijd dat het land onder bedreiging van het oorlogsdriftige Derde Rijk zuchtte, is dus wederom succesvol ingezet.

Van mijn vader werd in mei 1940 geëist dat hij met de fiets en een Steyr-Mannlicher uit 1895 de tot het glanzende Arische gebit bewapende Duitsers aan de Moerdijkbrug tot staan zou brengen. De hedendaagse koopvaardijbemanning moet de toenemende piraterij op de zeeën met een gebroken geweertje trotseren.

We zullen zowel de SDAP als de PvdA eeuwig dankbaar zijn zoveel naastenliefde.

 

oktober 16, 2013

Politie: geef u over aan overvallers

Ons politieapparaat is niet in staat het gilde der criminelen te ontwapenen, waar Vadertje Staat de goedwillende burger door een rigide wapenverbod wel weet te ontwapenen. Het geweldsmonopolie berust bij Vadertje Staat, zegt Vadertje Staat dan ook. De politie roept de burger echter nu ook op de honkbalknuppel, de golfstick, de papaplu, Bonzo en zelfs de handen ongebruikt te laten zodra een overvaller het op zijn have en goed gemunt heeft.

De burger moet dus meteen op zijn knieën vallen voor het gilde der criminelen, is het gulden advies. Overvallers maken zich namelijk heel erg boos als de burger ze niet op een kopje thee met gebakje trakteert, maar ze juist te lijf gaat.

De oproep tot capitulatie van politiezijde gaat dan ook vergezeld van statistieken waaruit blijkt dat verzet tot meer slachtoffers leidt.

Of dit advies ook geldt voor verkrachters die het huis binnendringen om moeder of dochter te overrompelen, is niet duidelijk. Maar ook een verkrachter heeft de neiging zich boos te maken als het beoogde slachtoffer hem niet in al zijn wensen tegemoet treedt.

Vroeger had je ook criminelen. Die bezaten tenminste nog het fatsoen je van je have en goed te beroven als je niet thuis was. Was dat wel het geval, dan lichtte de brave crimineel blozend zijn hielen.

We hebben kennelijk nu met een andere categorie crimineel te maken. Een die snel als TNT explodeert als hem ook maar iets in de weg gelegd wordt. Een geestelijk gemankeerde die wellicht uit een geheel andere cultuur afkomstig is. Een cultuur waar een driftige geaardheid tot de couleur locale behoort en die in de koffers meereisde om deze onhebbelijkheid op de goedwillende burger uit te kunnen leven.

Het advies van de politie is niet alleen een machteloze capitulatie, het is ook een onheilspellende boodschap voor de toekomst van Nederland. Namelijk, dat het privébezit, dat toch ook al door Vadertje Staat te overdadig en zo nodig gewapenderhand aan de burger ontstolen wordt, nu ook aan die andere geweldsmonopolie opeisende gilde afgegeven dient te worden. Zeg maar, dubbele belastingheffing.

Dat de crimineel opgetogen is met het advies van de politie laat zich makkelijk raden. Die valt nu ook onder de Arbo-regelgeving die het veilig uitoefenen van het beroep moet garanderen.