Posts tagged ‘Guy Verhofstadt’

februari 26, 2014

Hans van Baalen, Oekraïne en de plofkip

Hansje als strijderOnlangs schreef ik Oekraïne komt erbij en dat is na de val van de ophitsende bezoekjes aan dat land van onze minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans en de twee feldwebels Guy Verhofstadt en Hans van Baalen een flinke stap dichterbij gekomen. Hans van Baalen blijkt er zelfs drie keer zijn zware lijf naartoe te hebben gevlogen. Terwijl hij toch nauwelijks aan een stemming in het Europarlement meedoet, is hij toch overal te vinden waar hij niet zijn moet.

De twee nepliberalen beloofden de stenen smijtende en kogelschietende oproerplegers van Kiev dat ze weldra Gouden Bergen te beklimmen hadden en een flinke smak geld uit het spaartegoed van de EU-burger tegemoet konden zien. De Cypriotische rijke Russen herinneringen zich nog goed hoe dat in zijn werk gaat. Die bemerkten opeens dat ze blut waren nadat ze door de Europese struikrovers in een hinderlaag gelokt waren.

Met het IMF-luchtballonnetje van Christine Lagarde in het vooruitzicht, namelijk dat de rijkere spaarders van een deel van hun bezit voor een hoger doel beroofd mogen worden, vallen de beloften aan de oproerkraaiers van Kiev precies in de puzzel waarvan ik het plaatje al in een eerdere bijdragen over de EU meende te herkennen. Het portret van een contemporaine Führer aan het hoofd van een Europa tot aan de Oeral en over de Bosporus. Het snorretje ontbreekt, maar het mag deze keer ook de baard van Martin Schulz zijn. Baarden zijn immers in.

Het is in geografisch opzicht duidelijk dat de Oekraïne een stuk dichter bij de Oeral ligt dan Roemenië en Bulgarije. De EU-bonzen moeten wel even opbieden tegen de Russen. Zo’n beetje als twee pooiers die om een paar fraaie maar venerisch aangetaste benen vechten. Vergeef me deze onsmakelijke metafoor. Maar reken er maar alvast op dat het in de toekomst en na de komst van de Polen, Roemen en Bulgaren hier zal wemelen van de Oekraïners, die om een moeilijk te doortasten reden niet in staat zijn hun eigen land op te bouwen en dus de zoveelste immigratiegolf gaan veroorzaken.

Terwijl de voedselbank overuren draait, plengen EU-fanatici tranen over de armoede in de Oekraïne, zodat weer flink van de eigen burgers geroofd kan worden. Dat het land straatarm is, valt moeilijk te begrijpen als je ziet dat talloze vroegere ontwikkelingshulplanden een monstrueuze economische groei doormaken die zelfs voor Nederlandse begrippen zeldzaam is. Er moet dus wat met het volk van Oekraïne aan de hand zijn dat het zo door ontberingen geteisterd naar de stenen en de wapens greep in plaats van de handen aan de ploeg te slaan. In het laatste zijn Nederlanders namelijk berengoed, blijkens plek twee op de wereldranglijst van de export van landbouwproducten.

Daar had ook Oekraïne, dat velen keren groter en dunner bevolkt is dan Nederland, kunnen staan. De alsmaar toenemende wereldbevolking schreeuwt namelijk om voedsel. Maar kennelijk heeft het volk van Oekraïne nimmer van zelfredzaamheid en een heilsleger gehoord, dat het noch zichzelf noch anderen naar een jubelende welvaart heeft kunnen werken. Bovendien, als je sedert de ontworsteling aan de Sovjet-Unie in 1991 jarenlang op de verkeerde partijen en de verkeerde presidenten hebt gestemd,  heb je vooral jezelf iets te verwijten

Was het idee van een Europese Gemeenschap binnen de perken, nobel te noemen, nadien is de EU uitgegroeid tot een nachtasiel voor kanslozen. Er komen nog slechts landen bij die voor zichzelf en anderen louter tot ellende in staat zijn. Landen waar het volk bij ontevredenheid meteen de stenen uit de trottoirs rukt om de leidinggevenden mores te leren, gaan in de toekomst het luchtkasteel Europa ontwrichten. Brussel kan namelijk de welvaart van alle Europeanen niet garanderen, zoals we dat in de afgelopen jaren aan onze eigen voedselbanken hebben kunnen zien. Hoe groter de EU wordt, des te meer zal de instabiliteit toenemen.

Holle bolle Gijs Van Baalen mag dan verdwalen in gewichtigdoenerij, hij en de EU blijken een plofkip te zijn.

november 10, 2013

Pechtold en de VVD wassen de oren van een al te vrijmoedige Mark Verheijen

De VVD excerceertJe kunt over geen al te frisse types van mening verschillen, maar zodra Pechtold het over geen al te frisse types heeft, kun je er vanuit gaan dat hij zich weer eens als de god der goden opwerpt die als enige tot oordelen bevoegd is. En in onderhavig geval kapittelt de geen al te frisse Pechtold het VVD-Kamerlid Mark Verheijen. Die waagde het in een kortstondige vrijmoedigheid op te merken, maar dat al snel onder druk herriep, dat Eurofielen als de Belgische liberaal Guy Verhofstadt een groter gevaar zijn voor het verenigd Europa dan de rechtspopulisten als de Franse Marine le Pen.

Nu zijn wel vaker VVD-Kamerleden met gewaagde opvattingen van het toneel verwijderd. En dat de VVD de opvatting van Verheijen niet kan waarderen deed hem er dan ook toe besluiten zijn uitspatting met de mantel der schaamte te omkleden.

Hij herinnerde zich waarschijnlijk de showprocessen tegen de eerdere VVD-dissidenten Gert-Jan Oplaat, Geert Wilders, Rita Verdonk en Anton van Schijndel, waarbij de gehele rechtervleugel radicaal gerooid werd. In die partij heerst sindsdien een kadaverdiscipline die aan de minst geringste poging er een andere opvatting op na te houden, in de stijl van de Opperste Sovjet, een abrupt einde maakt.

Het mag ondertussen ook duidelijk zijn dat de EU-moloch geen afwijkende standpunten accepteert en dus de VVD haar dissidenten opnieuw bij de keel zal grijpen indien die niet voor een groot Europa exerceren.

De EU en de trouwe dienders Pechtold en Verhofstadt zullen hun pseudoliberale collegae in de VVD ter verantwoording roepen om de dissidenten de mond te snoeren. Met de vleesbaal Hans van Baalen moet dat lukken. Die hoeft zijn corpus maar neer te zetten om iedere afwijkende gedachten te verwurgen.

Blijft alleen die arme oude Bolkestein nog over. Maar ja, die trok vroeger ook vaak belletje om daarna hard weg te lopen.

oktober 6, 2013

Groot Europa-extremist Guy Verhofstadt heeft zijn blauwdruk klaar

Guy over de knieHet groot Europa onder een regime, dat ooit als Hitlers droom tot enorme slachtpartijen geleid heeft, en waar Vadertje Stalin, maar dan in de versie van dat andere socialisme, ook al over fantaseerde blijkens de bezette gebieden ten westen van de Sovjet-Unie, heeft onder de groot Europa-extremist Guy Verhofstadt gestalte gekregen.

De altoos driftig gesticulerende volksmenner uit het land dat onder zijn leiding een land was met vier regeringen en een taalstrijd die buiten dat land alleen in achterlijke landen nog voorkomt, heeft zijn visioen van een groot Europa door de Spinelli-groep, een dubieuze lobby die mede door de extremist Daniel Cohn-Bendit en Guy Verhofstadt zelf opgericht werd, uit laten werken en als ideologische blauwdruk gereedliggen.

Onder de valse bespiegeling dat het Europa van Guy Verhofstadt er een van vrede, veiligheid en welvaart zal zijn, wordt de Europese burger gedrogeerd tot labiliteit en defaitisme. De Roemeen en de Fries samen in Ein Volk, ein Reich!

Maar de  brute miskenning van de nationale identiteit, was na het interbellum er juist de oorzaak van dat Europa door oorlog, repressie en genocide geteisterd werd. Tegen het groot Europa van Hitler, kwamen namelijk nationalisten in het geweer, die niet wilden dat ze hun eigen cultuur en identiteit moesten opofferen voor die van de ideologische grootheidswaan van totalitaire leiders.

Het waren het Derde Rijk en de Sovjet-Unie die de rechtmatige nationale identiteit van Polen in bloed smoorden. En in deze cultus van geweld werden enorme massamoorden gepleegd op Poolse officieren, Poolse burgers, en begon de Holocaust zijn ouverture.

Onder Jozef Stalin werden hele volken uit hun oorspronkelijke gebieden naar onleefbare oorden gedeporteerd om er weg te kwijnen. Boeren werden naar sovchozen kolchozen gedreven. In het groot Europa van de Sovjet-Unie rolden de tanks van het Warschaupact door de straten van Boedapest en Praag, om het rechtmatige nationalisme klein te krijgen.

Met de populisten en nationalisten hatende Cecilia Malmström, Guy Verhofstadt, Daniel Cohn-Bendit, en aangelengd met het Führerprinzip van EU-parlementsvoorzitter Martin Schulz, naar een groot Europees collectivisme. Een Europa dat niet voor iedereen is. In ieder geval niet voor populisten en nationalisten, maar dat daarentegen de massa-immigratie zeker niet zal frustreren. Dát Europa zal juist in het teken staan van opkomend extremisme, want wie zaait zal van nature ook oogsten.

Maar laten we evengoed niet vergeten dat deze Guy Verhofstadt de fractieleider is van de Partij van Europese Liberalen en Democraten. Jazeker, dus ook de scepter zwaait over onze eigen VVD en de altijd gewichtig doende maar volstrekte nutteloze Hans van Baalen.

En het is daarom goed eraan te herinneren dat de nationale editie van de VVD nog vorige maand de vermoorde onschuld speelde met de wens de macht van de EU in te tomen. Deze dubbeltongigheid van de VVD is ons niet vreemd van Mark Rutte. Maar we zijn in ieder geval gewaarschuwd, voor mocht de stroeve gang naar de stembus weer noodzakelijk blijken.